Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.706 din 27 octombrie 2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 307/4.275/2005
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.706 din 27 octombrie 2008  pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 307/4.275/2005    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.706 din 27 octombrie 2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 307/4.275/2005

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 24 noiembrie 2008

Având în vedere:
- <>Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- propunerea Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor înaintatã cu Adresa nr. 1.892/2008;
- extrasul din procesul-verbal al şedinţei Plenului Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor din data de 17 aprilie 2008;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.444.887/2008 pentru structura de funcţii publice din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor,

ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emit urmãtorul ordin:

ART. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 307/4.275/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 11 august 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Directorii şi şefii de servicii au urmãtoarele atribuţii:
a) fac propuneri privind planul de activitate, organizeazã activitatea direcţiilor în baza planului anual aprobat, controleazã şi rãspund de realizarea întocmai şi la timp a obiectivelor şi sarcinilor ce revin direcţiei;
b) rãspund de încãrcarea echilibratã a salariaţilor;
c) rãspund de buna colaborare cu celelalte direcţii din cadrul Secretariatului tehnic;
d) participã la şedinţele CNFPA, atunci când li se solicitã acest lucru;
e) participã la realizarea lucrãrilor de complexitate sau importanţã deosebitã;
f) îndrumã personalul din subordine în vederea rezolvãrii sarcinilor curente;
g) asigurã elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de directorul general;
h) propun deplasãrile în interes de serviciu în ţarã şi în strãinãtate ale personalului din subordine;
i) întocmesc fişele posturilor pentru personalul din cadrul direcţiei sau serviciului;
j) fac propuneri privind necesarul de personal şi condiţiile de angajare, evaluarea anualã a performanţelor profesionale, promovarea şi alte forme de motivare a personalului direcţiei sau serviciului;
k) fac propuneri privind necesarul de specialişti pe domenii ocupaţionale, de verificatori interni şi externi;
l) propun tematicile şi programul de pregãtire şi perfecţionare a personalului din subordine;
m) asigurã respectarea normelor de ordine şi disciplinã de cãtre personalul direcţiei/serviciului şi propun mãsuri de sancţionare a abaterilor;
n) propun şi ordonanţeazã, în calitate de iniţiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii activitãţii direcţiei/serviciului;
o) pot fi mandataţi de preşedinte sau de directorul general sã reprezinte CNFPA în relaţia cu alte instituţii;
p) rãspund în faţa preşedintelui şi a directorului general pentru activitatea proprie şi pentru activitatea personalului direcţiei/serviciului."
2. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - Serviciul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã şi contrasemneazã actele cu caracter juridic în condiţiile legii;
b) verificã legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
c) apãrã drepturile şi interesele legitime ale CNFPA în raporturile cu autoritãţile publice, instituţiile de orice naturã, precum şi cu orice persoanã fizicã sau juridicã, românã sau strãinã;
d) asigurã consultanţã, asistenţã şi reprezentarea CNFPA în faţa instanţelor judecãtoreşti, organelor de urmãrire penalã ori altor instituţii;
e) ţine evidenţele cerute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele corpului profesional;
f) redacteazã opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea profesionalã a consilierului juridic;
g) redacteazã proiectele de contracte, negociazã clauzele legale contractuale;
h) redacteazã acte juridice, emise de CNFPA;
i) atestã identitatea pãrţilor, a consimţãmântului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc CNFPA."
3. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Serviciul resurse umane din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte statul de funcţii al Secretariatului tehnic al CNFPA, îl supune spre aprobare plenului CNFPA şi îl transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse spre avizare;
b) organizeazã concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice/posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;
c) elaboreazã documentele necesare pentru numirea, încadrarea, promovarea, pensionarea şi încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncã ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;
d) întocmeşte şi gestioneazã dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;
e) gestioneazã şi completeazã carnetele de muncã şi registrul de evidenţã al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;
f) calculeazã şi rãspunde de aplicarea corectã a reglementãrilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA şi membrii CNFPA;
g) elaboreazã bugetul de venituri şi cheltuieli al CNFPA pentru cheltuielile cu salariile şi îl transmite Direcţiei economico-financiare;
h) întocmeşte şi actualizeazã, în colaborare cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente, Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNFPA, îl supune spre aprobare plenului CNFPA şi îl transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului spre aprobare;
i) întocmeşte şi actualizeazã, în colaborare cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente, Regulamentul intern al Secretariatului tehnic al CNFPA şi îl supune spre aprobare directorului general;
j) îndeplineşte atribuţiile în domeniul protecţiei muncii;
k) coordoneazã activitatea de evaluare anualã individualã a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA;
l) propune şi ordonanţeazã, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
m) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general din domeniul de activitate specific serviciului."
4. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - Serviciul informaticã din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte lista de echipamente electronice necesare CNFPA;
b) stabileşte şi aplicã politici de securizare a datelor CNFPA;
c) asigurã buna funcţionare a sistemelor de calcul folosite de CNFPA;
d) asigurã funcţionarea software-urilor de bazã folosite de CNFPA;
e) asigurã funcţionarea reţelei CNFPA;
f) administreazã serverele CNFPA;
g) stabileşte drepturile (nivelul de acces) în reţeaua CNFPA pentru fiecare angajat, în concordanţã cu nevoile acestuia;
h) dezvoltã şi întreţine software-urile necesare CNFPA;
i) dezvoltã şi întreţine site-ul CNFPA;
j) realizeazã materiale pentru promovarea imaginii CNFPA şi a evenimentelor organizate de acesta;
k) stabileşte politici de promovare a imaginii CNFPA prin intermediul internetului;
l) participã la proiectele în care este implicat CNFPA (componenta IT);
m) dezvoltã relaţii cu departamentele IT ale partenerilor CNFPA (ministere, agenţii, sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale etc.);
n) propune şi ordonanţeazã, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
o) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general din domeniul de activitate specific serviciului."
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

--------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016