Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.604 din 17 noiembrie 2021  privind acordarea acreditării Universităţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.604 din 17 noiembrie 2021 privind acordarea acreditării Universităţii "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti pentru Colegiul Universitar "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1240 din 29 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.770/2015*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, profilul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.040/2016**) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.770/2015 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, profilul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.638/2016***) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Universităţii „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.770/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    **) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.040/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ***) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.638/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 15 din 11.08.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 6 octombrie 2020-25 iunie 2021,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea Universităţii „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ particular Colegiului Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti, structură fără personalitate juridică, cu sediul în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, respectiv şoş. Berceni nr. 24, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“, domeniul „producţie media“, calificarea profesională „editor de imagine“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ (zi), începând cu anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Universitatea „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică pentru Colegiul Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2026-2027.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 4
    Universitatea „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Colegiul Universitar „Spiru Haret“ din municipiul Bucureşti, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul educaţiei,
    Gigel Paraschiv,
    secretar de stat
    Bucureşti, 17 noiembrie 2021.
    Nr. 5.604.
    ANEXA 1

    Municipiul Bucureşti

┌────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │ │ │ │ │Număr de │
│Nr. │unităţii │ARACIP │persoanei │Adresa unităţii │învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │clase │
│crt.│de │de │juridice │de învăţământ, │Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│solicitate│
│ │învăţământ │evaluare/ │iniţiatoare │tel./fax, e-mail │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │/număr de │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │ │elevi │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │Sănătate │ │Asistent │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │şi │ │medical │ │ │9/258 │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │asistenţă │ │generalist │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │pedagogică│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bd. Basarabia nr. 256, sectorul │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │Colegiul │ │ │3, şos. Berceni nr. 24, sectorul │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │Universitar│8/ │Universitatea│4, │completările│ │ │ │ │Cu │ │
│ │„Spiru │31.05.2021│„Spiru Haret“│tel.: 021/3112947 │ulterioare) │ │ │ │Română │frecvenţă │ │
│ │Haret“ │ │ │0742 043586 │Nivel 5 ├──────────┤ ├─────────────┤ │(zi) ├──────────┤
│ │ │ │ │colegiuluniversitar@spiruharet.ro│(conform │ │ │ │ │ │ │
│1. │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │Producţie │ │Editor │ │ │2/31 │
│ │ │ │ │ │modificările│media │ │de imagine │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴──────────┤
│ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - maximum 10 formaţiuni de studiu/1 schimb, │
│ │sectorul 3 (maximum 10 formaţiuni de studiu/schimbul 2 - AMG - bd. Basarabia │
│ │nr. 256) şi maximum 4 formaţiuni de studiu/1 schimb, sectorul 4 (maximum 4 │
│ │formaţiuni de studiu/schimbul 2 - Editor de imagine - şos. Berceni nr. 24) │
│ │Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │calificate identificate: 11 formaţiuni de studiu │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016