Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.566 din 5 noiembrie 2021  privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează,  în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică  în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.566 din 5 noiembrie 2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1081 din 11 noiembrie 2021
    În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, 136, art. 138 alin. (1)-(4) şi ale art. 236-239 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere adresele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, înregistrate cu nr. 4.414 din 29 iulie 2021, nr. 5.074 din 22 septembrie 2021 şi nr. 5.074 bis din 29 septembrie 2021,
    în baza prevederilor Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006, cu modificările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică, prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2-4 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.658/2020 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021,
    în conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.365/2017*) privind acordarea de atribuţii instituţiilor de învăţământ superior privind formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin gradele didactice II şi I,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.365/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ţinând cont de prevederile Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2021, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Lista instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) organizate de către instituţiile de învăţământ superior care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin intră în lichidare, în sensul că nu vor organiza admitere, asigurând totodată şcolarizarea studenţilor înscrişi.

    ART. 3
    (1) În anul universitar 2021-2022, pot organiza probele din cadrul examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior cuprinse în anexa la prezentul ordin şi care sunt centre de perfecţionare, în condiţiile legii.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin şi au fost centre de perfecţionare în anii universitari precedenţi vor organiza probele acestui examen pentru candidaţii înscrişi în seriile 2020-2022 şi 2021-2023, fără a avea dreptul de a organiza colocvii de admitere la examenele pentru obţinerea gradului didactic I pentru seria 2022-2024.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 5 noiembrie 2021.
    Nr. 5.566.
    ANEXA 1

    LISTA
    instituţiilor de învăţământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii,
    Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II)

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Instituţii de învăţământ superior│
│crt.│de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Universitatea Politehnica din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Universitatea Tehnică de │
│ │Construcţii din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea de Ştiinţe │
│3 │Agronomice şi Medicină Veterinară│
│ │din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Universitatea din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Academia de Studii Economice din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Universitatea Naţională de Muzică│
│ │din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Universitatea Naţională de Arte │
│ │din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea Naţională de Artă │
│8 │Teatrală şi Cinematografică „I. │
│ │L. Caragiale“ din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea Naţională de │
│9 │Educaţie Fizică şi Sport din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Şcoala Naţională de Studii │
│10 │Politice şi Administrative din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Universitatea „1 Decembrie 1918“ │
│ │din Alba Iulia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │Universitatea „Aurel Vlaicu“ din │
│ │Arad │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Universitatea „Vasile Alecsandri“│
│ │din Bacău │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Universitatea „Transilvania“ din │
│ │Braşov │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea Tehnică din │
│ │Cluj-Napoca │
│15 ├─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea Tehnică din │
│ │Cluj-Napoca - Centrul Universitar│
│ │Baia-Mare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea de Ştiinţe Agricole│
│16 │şi Medicină Veterinară din │
│ │Cluj-Napoca │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea „Babeş-Bolyai“ din │
│ │Cluj-Napoca │
│17 ├─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea „Babeş-Bolyai“ din │
│ │Cluj-Napoca - Centrul Universitar│
│ │Reşiţa │
├────┼─────────────────────────────────┤
│18 │Academia Naţională de Muzică │
│ │„Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca │
├────┼─────────────────────────────────┤
│19 │Universitatea de Artă şi Design │
│ │din Cluj-Napoca │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │Universitatea „Ovidius“ din │
│ │Constanţa │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea din Craiova │
│21 ├─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea din Craiova - │
│ │Drobeta-Turnu Severin │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │Universitatea „Dunărea de Jos“ │
│ │din Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │Universitatea Tehnică „Gheorghe │
│ │Asachi“ din Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea pentru Ştiinţele │
│24 │Vieţii „Ion Ionescu de la Brad“ │
│ │din Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│25 │Universitatea „Alexandru Ioan │
│ │Cuza“ din Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26 │Universitatea Naţională de Arte │
│ │„George Enescu“ din Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27 │Universitatea din Oradea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│28 │Universitatea din Petroşani │
├────┼─────────────────────────────────┤
│29 │Universitatea din Piteşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│30 │Universitatea Petrol-Gaze din │
│ │Ploieşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│31 │Universitatea „Lucian Blaga“ din │
│ │Sibiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│32 │Universitatea „Ştefan cel Mare“ │
│ │din Suceava │
├────┼─────────────────────────────────┤
│33 │Universitatea „Valahia“ din │
│ │Târgovişte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│34 │Universitatea „Constantin │
│ │Brâncuşi“ din Târgu Jiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea de Medicină, │
│35 │Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie │
│ │„George Emil Palade“ din Târgu │
│ │Mureş │
├────┼─────────────────────────────────┤
│36 │Universitatea de Arte din Târgu │
│ │Mureş │
├────┼─────────────────────────────────┤
│37 │Universitatea Politehnica din │
│ │Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea de Ştiinţe Agricole│
│38 │şi Medicină Veterinară a │
│ │Banatului „Regele Mihai I al │
│ │României“ din Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────┤
│39 │Universitatea de Vest din │
│ │Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────┤
│40 │Universitatea Naţională de │
│ │Apărare „Carol I“ din Bucureşti │
└────┴─────────────────────────────────┘┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Instituţii de învăţământ superior│
│crt.│particular acreditate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Universitatea Creştină „Dimitrie │
│ │Cantemir“ din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Universitatea „Titu Maiorescu“ │
│ │din Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Universitatea „Spiru Haret“ din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Universitatea Ecologică din │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Universitatea de Vest „Vasile │
│ │Goldiş“ din Arad │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Universitatea Creştină „Partium“ │
│ │din Oradea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea „Sapientia“ din │
│ │Cluj-Napoca │
│ ├─────────────────────────────────┤
│7 │Universitatea „Sapientia“ din │
│ │Cluj-Napoca - Târgu Mureş │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Universitatea „Sapientia“ din │
│ │Cluj-Napoca - Miercurea-Ciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │Universitatea „Danubius“ din │
│ │Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │Universitatea „Dimitrie Cantemir“│
│ │din Târgu Mureş │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016