Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017  pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017
    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale,
    în baza prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 30 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.
    (3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.

    ART. 2
    (1) Cluburile sportive universitare sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza contractului de finanţare.

    ART. 3
    (1) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se alocă astfel:
    a) 90% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;
    b) 10% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pentru situaţii ce nu pot fi integrate în formula de finanţare, pe baza solicitărilor fundamentate ale cluburilor sportive universitare. Sumele alocate pot fi folosite pentru:
    (i) situaţii speciale necuprinse în planul de acţiuni iniţial;
    (ii) programe de dezvoltare instituţională;
    (iii) acţiuni/activităţi de reprezentare internaţională;
    (iv) finanţare cluburi sportive universitare/secţii sportive nou-înfiinţate;
    (v) obiective de investiţii, altele decât cele prevăzute la art. 6 lit. g) şi h);
    (vi) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor de înaltă performanţă.


    (2) În cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

    ART. 4
    Atribuţiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:
    a) asigură evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare anuală prevăzute în anexa la prezentul ordin;
    b) propune repartizarea pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei de evaluare anuală, a sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, aferente art. 3 alin. (1) lit. a), şi le înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar;
    c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale şi pentru repartizarea subvenţiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;
    d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;
    e) analizează datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării;
    f) solicită clarificări pentru neconcordanţele sesizate în datele raportate;
    g) notifică Ministerului Educaţiei Naţionale eventualele neconcordanţe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;
    h) comunică Direcţiei generale învăţământ universitar datele raportate de cluburile sportive universitare şi rezultatele evaluării anuale;
    i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
    j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;
    k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcţie de rezultatele evaluării anuale;
    l) înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar propunerea prevăzută la lit. j).


    ART. 5
    Atribuţiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat sunt:
    a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
    b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale;
    c) răspund de realizarea veniturilor proprii şi de utilizarea subvenţiei alocate de la bugetul de stat;
    d) transmit Direcţiei generale economice propunerile de buget pentru venituri proprii şi subvenţii, precum şi repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificaţiei economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcţia generală învăţământ universitar, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanţare;
    e) transmit Direcţiei generale învăţământ universitar solicitările fundamentate privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcţiei generale economice propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;
    f) transmit Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale datele solicitate;
    g) transmit Direcţiei generale învăţământ universitar, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;
    h) transmit Direcţiei generale economice, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;
    i) transmit ordonatorului principal de credite solicitarea de alocaţii de la bugetul de stat, cu încadrare în trimestrializarea aprobată, până la data de 22 a lunii anterioare celei pentru care se solicită deschiderea.


    ART. 6
    Atribuţiile Direcţiei generale învăţământ universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:
    a) transmite Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sumele aprobate prin legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);
    b) avizează propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar privind alocarea subvenţiilor pentru cluburile sportive universitare;
    c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare;
    d) întocmeşte contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi actele adiţionale la acestea. Contractele de finanţare conţin şi activităţile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unităţile respective;
    e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanţare;
    f) înaintează Direcţiei generale economice datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;
    g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părţi din subvenţie/ veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;
    h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcţiei patrimoniu şi investiţii, spre avizare, şi ordonatorului principal de credite, spre aprobare;
    i) transmite, lunar, Direcţiei generale economice necesarul de credite bugetare/subvenţie pentru fiecare club sportiv universitar, după analiza solicitării cluburilor care trebuie să respecte trimestrializarea aprobată;
    j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale economice monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;
    k) urmăreşte execuţia bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;
    l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.


    ART. 7
    Atribuţiile Direcţiei generale economice în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:
    a) după aprobarea legii bugetului de stat transmite Direcţiei generale învăţământ universitar sumele aprobate în vederea repartizării şi includerii în contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
    b) întocmeşte proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare şi le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;
    c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvenţiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât şi pentru repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital. Pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia patrimoniu şi investiţii şi aprobate de ordonatorul principal de credite;
    d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/ subvenţie, conform sumelor repartizate de către Direcţia generală învăţământ universitar şi transferă sumele către cluburile sportive universitare;
    e) transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice monitorizarea numărului de personal conform datelor primite de la Direcţia generală învăţământ universitar pentru cluburile sportive universitare şi a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare conform datelor primite de la cluburile sportive universitare.


    ART. 8
    Atribuţiile Biroului audit intern din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:
    a) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării acestora;
    b) efectuează acţiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 9
    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică, Direcţia patrimoniu şi investiţii, Biroul audit intern, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, instituţiile de învăţământ superior de stat care au în subordine cluburi sportive universitare şi cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 10
    Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop

    Bucureşti, 7 noiembrie 2017.
    Nr. 5.473.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016