Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.407 din 17 august 2023  pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.407 din 17 august 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1105 din 8 decembrie 2023
    În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. a), art. 30 şi 135 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 6 şi al art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e), art. 8 şi al art. 10 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 lit. k), art. 5 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 pct. 4, 66 şi 113, art. 7 şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) al României, în calitate de stat membru, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă - pilonul VI Politici pentru noua generaţie, componenta C15 Educaţie, reforma R2 Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate, jalonul 453 „Adoptarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive şi de calitate pentru educaţie timpurie“,
    având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.715/DGIPRE din 20.07.2023,
    ministrul educaţiei, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul sănătăţii şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 6.424/2022/ 20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 26 ianuarie 2023, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) CIET se constituie din membrii Comitetului Naţional de Sprijin pentru Educaţie Timpurie (CNSET), constituit în cadrul proiectului necompetitiv Educaţie timpurie incluzivă şi de calitate (ETIC-ID 128215) şi aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.450/2020 şi din alţi membri desemnaţi de ministerele implicate. Componenţa nominală a CIET se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, în baza nominalizărilor primite de la ministerele implicate."

    2. La articolul 1, alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) CIET se întruneşte trimestrial şi elaborează anual planurile operaţionale de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, precum şi un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Se aprobă Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Obiectivele stabilite pentru educaţia timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie sunt următoarele:
    a) revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie;
    b) crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, în special a femeilor, în câmpul muncii;
    c) creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de educaţie timpurie;
    d) servicii de educaţie timpurie de calitate;
    e) conştientizarea importanţei educaţiei timpurii, la nivelul societăţii."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Se aprobă Planul operaţional de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Domnica Doina Pârcălabu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Ilie Stanciu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023)
    PROGRAM-CADRU INTERSECTORIAL
    pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei colaborează pentru elaborarea şi implementarea măsurilor din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă al României care privesc dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie.

    ART. 2
    Pentru implementarea măsurilor din Planul naţional pentru redresare şi rezilienţă al României care privesc domeniul educaţiei timpurii se elaborează Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie.

    CAP. II
    Măsuri organizatorice privind elaborarea şi implementarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie
    ART. 3
    (1) Ministerele menţionate la art. 1 nominalizează un grup de lucru din care fac parte 1-2 persoane (cu rol de decizie/de execuţie), cu atribuţii privind elaborarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, precum şi a Planului operaţional multianual 2022-2026 de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie.
    (2) Secretariatul acestui grup de lucru este asigurat de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei.
    (3) Ulterior constituirii Comitetului intersectorial pentru educaţie timpurie (CIET), care are atribuţii de elaborare a planurilor operaţionale anuale de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, precum şi de monitorizare şi raportare a stadiului realizării acestora, activitatea grupului de lucru încetează.

    CAP. III
    Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie
    ART. 4
    Programul-cadru se încadrează în contextul mai larg al Recomandării Consiliului Uniunii Europene din 2019 privind sistemele de calitate de educaţie timpurie, care include şi un cadru general de calitate organizat pe cinci componente, respectiv: (i) acces la educaţie, (ii) formare şi condiţii de lucru pentru resursa umană din ET, (iii) curriculum, (iv) guvernanţă şi finanţare, (v) sisteme de monitorizare şi evaluare.

    ART. 5
    Programul-cadru se adresează nevoilor multiple ale copilului, ţine cont de nevoia de furnizare integrată a serviciilor de educaţie timpurie din perspectiva diferitelor sectoare (sănătate, nutriţie, educaţie, asistenţă şi protecţie socială) şi evidenţiază o abordare convergentă a profesioniştilor din aceste sectoare pentru a răspunde nevoilor multiple ale copilului şi familiei.

    ART. 6
    Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţie timpurie este elaborat pe baza următoarelor documente:
    a) capitolul IV.1. Educaţia timpurie din proiectul România Educată, care reprezintă strategia şi viziunea de ţară cu orizont 2030 a României pentru educaţia timpurie;
    b) reforma 2 - Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituţională şi de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor un loc garantat în serviciile de educaţie timpurie şi rate crescute de acces şi participare şi investiţiile 1-3 aferente acesteia, destinate educaţiei timpurii din Programul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR);
    c) prioritatea: 5. Îmbunătăţirea participării copiilor la educaţia antepreşcolară şi preşcolară, obiectiv specific: ESO4.6. Promovarea accesului egal la educaţie şi formare de calitate şi favorabile incluziunii, precum şi a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educaţia şi îngrijirea timpurie, continuând cu educaţia şi formarea generală şi profesională până la învăţământul terţiar, precum şi educaţia şi învăţarea în rândul adulţilor, inclusiv prin facilitarea mobilităţii în scopul învăţării pentru toţi şi a accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi (FSE+) din Programul educaţie şi ocupare (PEO).


    ART. 7
    Proiectul România Educată constituie cadrul strategic al României pentru educaţie, cu orizont 2030, în cadrul căruia este prezentată viziunea privind educaţia timpurie şi care vizează implementarea de obiective şi măsuri care pot fi finanţate prin programe de investiţii cu fonduri naţionale şi europene.

    ART. 8
    Obiectivele stabilite pentru educaţia timpurie, în cadrul proiectului România Educată, asumate şi în cadrul prezentului program-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie, sunt următoarele:
    I. revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie;
    II. crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, în special a femeilor, în câmpul muncii;
    III. creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de educaţie timpurie;
    IV. servicii de educaţie timpurie de calitate;
    V. conştientizarea importanţei educaţiei timpurii la nivelul societăţii.


    ART. 9
    (1) Mecanismul european de redresare şi rezilienţă (MRR) sprijină îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la educaţia şi îngrijirea timpurie. În cadrul Programului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), România s-a angajat să asigure un program-cadru revizuit, integrat şi interesectorial pentru educaţia timpurie, prin reforma 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituţională şi de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor un loc garantat în serviciile de educaţie timpurie şi rate crescute de acces şi participare, respectiv:
    a) 19% rată de cuprindere a copiilor sub 3 ani;
    b) 91% rată de cuprindere a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani.

    (2) Prezentul program-cadru intersectorial este operaţionalizat prin planuri operaţionale anuale de implementare în care se regăseşte contribuţia fiecărui domeniu, în acord cu legislaţia în vigoare, cu ţintele asumate prin Programul de guvernare sau în cadrul diferitelor programe de reformă specifice. Aceste planuri anuale vor defini termenele şi responsabilităţile şi vor clarifica aspectele tehnice ale cooperării interinstituţionale.

    ART. 10
    (1) Colaborarea intersectorială şi interinstituţională în vederea dezvoltării sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la naştere la 6 ani reprezintă un demers obligatoriu şi fundamental pentru fiecare autoritate cu atribuţii în domeniu, pe palierul de responsabilitate specific.
    (2) Responsabilităţile specifice fiecărei autorităţi publice centrale implicate în dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la naştere la 6 ani sunt următoarele:
    a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei:
    - construcţia şi echiparea celor 119 creşe (elaborare ghid specific şi lansare apel, monitorizarea stadiului derulării proiectelor);
    – actualizarea Normativului privind cerinţe de calitate specifice construcţiilor pentru grădiniţe de copii (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.487/2022);
    – transmitere informaţii relevante privind înfiinţarea serviciilor complementare, prin reţeaua specifică;

    b) Ministerul Sănătăţii:
    - consultare privind elaborarea Normativului de dotare minimală a grupelor de educaţie timpurie antepreşcolară şi revizuirea Normativului de dotare minimală a grupelor de învăţământ preşcolar;
    – transmitere informaţii relevante privind înfiinţarea serviciilor complementare, prin reţeaua specifică;
    – comunicare şi activităţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei în proiecte derulate la nivel naţional, inclusiv cele cu finanţare europeană (Joc, respect şi bucurie - proiect naţional de promovare a educaţiei pentru valori şi proiectul Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale - ID 122607);

    c) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    - comunicare şi activităţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei în proiecte derulate la nivel naţional, inclusiv cele cu finanţare europeană (proiectul Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale - ID 122607);

    d) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse:
    - comunicare şi activităţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei în proiecte derulate la nivel naţional (Joc, respect şi bucurie - proiect naţional de promovare a educaţiei pentru valori);
    – punct de vedere cu privire la Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor de educaţie timpurie complementare (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.604/2022);

    e) Ministerul Educaţiei
    - participare la revizuirea Normelor pentru construirea şi echiparea serviciilor de educaţie timpurie (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.487/2022);
    – reglementarea serviciilor de educaţie timpurie complementare;
    – elaborarea de materiale de promovare cu privire la finanţarea prin PNRR a înfiinţării serviciilor complementare în comunităţile izolate/dezavantajate şi, după caz, în comunităţile în care numărul locurilor în creşe şi grădiniţe este insuficient raportat la cerere;
    – transmitere informaţii relevante privind înfiinţarea serviciilor complementare, prin reţeaua specifică;
    – elaborarea şi promovarea Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor complementare pentru copiii de la naştere la 6 ani, în comunităţile izolate/dezavantajate şi, după caz, în comunităţile în care numărul locurilor în creşe şi grădiniţe este insuficient raportat la cerere;
    – elaborarea şi publicarea Ghidului aplicantului pentru înfiinţarea serviciilor complementare în comunităţile izolate/dezavantajate şi, după caz, în comunităţile în care numărul locurilor în creşe şi grădiniţe este insuficient raportat la cerere;
    – evaluare aplicaţii şi atribuire granturi;
    – monitorizarea derulării activităţilor de către beneficiarii granturilor;
    – dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupaţia de educator-puericultor;
    – elaborarea unei analize de nevoi la nivel naţional cu privire la situaţia ocupaţiei de educator-puericultor;
    – organizarea a 2 sesiuni de consultare cu universităţile de profil (pedagogie, psihologie, ştiinţele educaţiei) şi cu liceele pedagogice pentru dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupaţia de educator-puericultor;
    – elaborarea şi promovarea prin ordin al ministrului a Programului naţional de formare continuă a educatorilor-puericultori din creşe, prin CCD de la nivel judeţean (având ca bază cursul de formare continuă şi formatorii din cadrul proiectului necompetitiv Educaţie timpurie incluzivă şi de calitate - ETIC);
    – formarea personalului din creşe şi grădiniţe în vederea abordării coerente şi unitare a curriculumului pentru educaţia timpurie;
    – elaborarea şi implementarea, la nivel naţional, a Programului educaţional naţional de educaţie pentru valori „Joc, respect şi bucurie“;
    – organizarea de activităţi specifice privind drepturile copiilor în fiecare unitate şcolară cu creşă, grădiniţă sau servicii complementare;
    – organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacţiune cu copiii, nonviolentă, în fiecare unitate de învăţământ, pentru părinţii copiilor care frecventează creşele, grădiniţele sau serviciile complementare;
    – organizarea de cursuri de educaţie parentală în fiecare unitate de învăţământ pentru părinţii copiilor care frecventează programul de educaţie timpurie;
    – organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacţiune cu copiii, nonviolentă, pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar din fiecare unitate de educaţie (creşe, grădiniţe sau serviciile complementare);
    – realizarea unui ghid electronic privind includerea unor elemente ŞTIAM în educaţia preşcolară;
    – elaborarea şi publicarea Ghidului aplicantului în vederea realizării celor două programe de formare şi a formării formatorilor, la nivel naţional, pentru monitorizarea serviciilor de educaţie timpurie şi pentru aplicarea unitară a curriculumului pentru educaţie timpurie;
    – derularea celor două programe de formare la nivel naţional;
    – elaborarea şi publicarea Ghidului aplicantului pentru cele 42 de granturi alocate;
    – evaluarea aplicaţiilor şi atribuirea granturilor;
    – monitorizarea derulării activităţilor de către beneficiarii granturilor; întâlniri periodice de consultare cu MMSS, MTFEŞ şi MS, îndeosebi pentru programul de formare privind monitorizarea serviciilor de educaţie timpurie;
    – lansarea şi derularea Campaniei de conştientizare a importanţei educaţiei timpurii (2 cartoline şi 1 spot TV) în cadrul proiectului necompetitiv Educaţie timpurie incluzivă şi de calitate - ETIC;
    – organizarea de activităţi de intervenţie la nivelul comunităţii, în cadrul proiectului Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale - cod SMIS2014+: 122607 (proiect al MMSS, în care ME şi MS sunt parteneri).    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei implică în mod activ instituţiile aflate în subordinea acestora sau în coordonare în procesul de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie.

    ART. 12
    Ministerele implicate, instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora asigură:
    a) coerenţa şi complementaritatea între politicile în materie de educaţie timpurie ale Uniunii Europene, politicile naţionale şi prezentul program-cadru;
    b) monitorizarea punerii în aplicare a Programului-cadru şi propunerea oricăror ajustări necesare pe baza evaluărilor;
    c) consultarea cu părţile interesate relevante, pe parcursul implementării Programului-cadru;
    d) respectarea tuturor dispoziţiilor juridice relevante privind protecţia datelor cu caracter personal şi, după caz, introducerea unor mecanisme care să asigure confidenţialitatea şi siguranţa acestor date.


    ART. 13
    Activitatea CIET poate continua şi după finalizarea celor două programe cu finanţare europeană (PNRR şi PEO), în funcţie de rezultatele rapoartelor anuale şi de nevoile identificate de cele cinci ministere şi de autorităţile administraţiei publice locale implicate în dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate în educaţia timpurie.

    ART. 14
    Abrevierile utilizate în prezentul program-cadru sunt:
    ŞTIAM - ştiinţă, tehnologie, inginerie, artă şi matematică;
    ETIC - educaţie timpurie incluzivă şi de calitate;
    CIET - Comitetul intersectorial pentru educaţie timpurie;
    CCD - casa corpului didactic;
    PNRR - Programul naţional de redresare şi rezilienţă;
    PEO - Programul educaţie şi ocupare;
    MRR - Mecanismul european de redresare şi rezilienţă;
    MMSS - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    MFTEŞ - Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
    MS - Ministerul Sănătăţii;
    MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023)
    PLAN OPERAŢIONAL
    de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea
    serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie 2022-2026

    Obiectivul 1 din Proiectul „România Educată“: Revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie

┌────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate │Termen │Responsabili │
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reforma 2 │ │ │ │ │
│ │din Planul│ │ │ │ │
│ │naţional │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │redresare │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │rezilienţă│ │ │ │Ministerul │
│ │(PNRR) - │ │ │Iulie 2026│Educaţiei (ME)│
│ │Sistem de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│ │timpurie │ │ │ │ │
│ │unitar, │ │ │ │ │
│ │incluziv │ │ │ │ │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │calitate │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr.│ │ │
│ │ │ │566/2022 │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │ │Metodologiei │ │ │
│ │ │ │de organizare │ │ │
│ │ │ │şi funcţionare│ │ │
│ │ │ │a creşelor şi │ │ │
│ │ │ │a altor │ │ │
│ │ │ │unităţi de │ │ │
│ │ │ │educaţie │ │ │
│ │ │ │timpurie │ │ │
│ │ │1.1. │antepreşcolară│ │ME, Ministerul│
│ │ │Revizuirea │Ordinul │ │Sănătăţii │
│ │ │Normelor │ministrului │ │(MS), │
│ │ │pentru │dezvoltării, │Realizat │Ministerul │
│ │ │construirea şi│lucrărilor │în │Dezvoltării, │
│ │ │echiparea │publice şi │septembrie│Lucrărilor │
│ │ │serviciilor de│administraţiei│2022 │Publice şi │
│ │ │educaţie │nr. 2.487/2022│ │Administraţiei│
│ │ │timpurie │pentru │ │(MDLPA) │
│ │ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │ │reglementării │ │ │
│ │ │ │tehnice │ │ │
│1. │ │ │„Normativ │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │cerinţe de │ │ │
│ │ │ │calitate │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │
│ │ │ │construcţiilor│ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │grădiniţe de │ │ │
│ │ │ │copii, │ │ │
│ │ │ │indicativ │ │ │
│ │ │ │NP 011-2022“ │ │ │
│ ├──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.2. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea │ │ │ │
│ │ │Normativului │ │ │ │
│ │ │de dotare │ │ │ │
│ │ │minimală a │ │ │ │
│ │ │grupelor de │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │Realizat │ │
│ │ │timpurie │ │în august │ME, MS │
│ │ │antepreşcolară│ │2022 │ │
│ │ │şi revizuirea │ │ │ │
│ │ │Normativului │ │ │ │
│ │ │de dotare │ │ │ │
│ │ │minimală a │ │ │ │
│ │ │grupelor din │ │ │ │
│ │ │învăţământul │ │ │ │
│ │ │preşcolar │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.3. │ │ │ │
│ │ │Reglementarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor de│ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
│ │ │complementare,│ │ │ │
│ │ │conform art. │ │Decembrie │ME │
│ │ │30 din Legea │ │2022 │ │
│ │ │învăţământului│ │ │ │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │
│ │ │nr. 198/2023, │ │ │ │
│ │ │cu │ │ │ │
│ │ │modificările │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘


    Obiectivul 2 din Proiectul „România Educată“: Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, în special a femeilor, în câmpul muncii

┌────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate │Termen │Responsabili│
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │R2 - I1 din PNRR │ │ │ │ │
│ │- Construirea, │ │ │ │ │
│ │echiparea şi │ │ │Decembrie 2025 │MDLPA │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │ │
│ │unui număr de 110│ │ │ │ │
│ │creşe │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Criteriile se │ │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │
│ │ │ │Ghidul specific -│ │ │
│ │ │ │Condiţii de │ │ │
│ │ │ │accesare a │ │ │
│ │ │ │fondurilor │ │ │
│ │ │ │europene aferente│ │ │
│ │ │ │Planului naţional│ │ │
│ │ │ │de redresare şi │ │ │
│ │ │ │rezilienţă în │ │ │
│ │ │ │cadrul apelului │ │ │
│ │ │ │de proiecte PNRR/│ │ │
│ │ │ │2022/C15/01, PNRR│ │ │
│1. │ │ │/2022/C15/02, │ │ │
│ │ │1.1. Decizie cu│componenta 15 - │ │ │
│ │ │privire la │Educaţie, │ │ │
│ │ │criteriile care│investiţia 1 - │Realizat în iunie │MDLPA │
│ │ │vor fi trecute │Construirea, │2022 │ │
│ │ │în ghidul │echiparea şi │ │ │
│ │ │aplicantului │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe, │ │ │
│ │ │ │aprobat prin │ │ │
│ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │ │publice şi │ │ │
│ │ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │ │nr. 1.254/2022, │ │ │
│ │ │ │publicat în │ │ │
│ │ │ │Monitorul Oficial│ │ │
│ │ │ │al României, │ │ │
│ │ │ │Partea I, nr. 623│ │ │
│ │ │ │/24 iunie 2022 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │ │publice şi │ │ │
│ │ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │ │nr. 1.254/2022 │ │ │
│ │ │ │pentru aprobarea │ │ │
│ │ │ │Ghidului specific│ │ │
│ │ │ │- Condiţii de │ │ │
│ │ │ │accesare a │ │ │
│ │ │ │fondurilor │ │ │
│ │ │ │europene aferente│ │ │
│ │ │ │Planului naţional│ │ │
│ │ │1.2. Elaborarea│de redresare şi │ │ │
│ │ │şi publicarea │rezilienţă în │ │ │
│ │ │ghidului │cadrul apelului │ │ │
│ │ │aplicantului │de proiecte PNRR/│Realizat în iunie │ │
│ │ │pentru │2022/C15/01, │2022 │MDLPA │
│ │ │construirea şi │PNRR/2022/C15/02,│ │ │
│ │ │echiparea celor│componenta 15 - │ │ │
│ │ │110 creşe │Educaţie, │ │ │
│ │ │ │investiţia 1 - │ │ │
│ │ │ │Construirea, │ │ │
│ │ │ │echiparea şi │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe │ │ │
│ │ │ │În perioada 30 │ │ │
│ │ │ │iunie-30 iulie │ │ │
│ │ │ │2022 a fost │ │ │
│ │ │ │deschis apelul de│ │ │
│ │ │ │proiecte pentru │ │ │
│ │ │ │construirea, │ │ │
│ │ │ │echiparea şi │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe PNRR/│ │ │
│ │ │ │2022/C15. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │În perioada 3 │ │ │
│ │ │ │august-1 │ │ │
│ │ │ │septembrie 2022 │ │ │
│ │ │ │au fost evaluate │ │ │
│ │ │ │cele 228 de │ │ │
│ │ │ │cereri de │ │ │
│ │ │ │finanţare depuse │ │ │
│ │ │ │în cadrul celor │ │ │
│ │ │ │două operaţiuni │ │ │
│ │ │ │ale apelului de │ │ │
│ │ │ │proiecte. La data│ │ │
│ │ │ │de 1 septembrie │ │ │
│ │ │ │2022 a fost │ │ │
│ │ │ │publicată pe │ │ │
│ │ │ │site-ul MDLPA │ │ │
│ │ │ │lista celor 64 de│ │ │
│ │ │ │cereri de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
│ │ │ │aprobate în │ │ │
│ │ │1.3. Evaluarea │cadrul │ │ │
│ │ │aplicaţiilor şi│Operaţiunii 1, │Realizat în iunie/│MDLPA │
│ │ │atribuirea │iar la data de │septembrie 2022 │ │
│ │ │granturilor │9.09.2022 a fost │ │ │
│ │ │ │publicată lista │ │ │
│ │ │ │celor 60 de │ │ │
│ │ │ │cereri de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
│ │ │ │aprobate în │ │ │
│ │ │ │cadrul │ │ │
│ │ │ │Operaţiunii 1 din│ │ │
│ │ │ │cadrul apelului │ │ │
│ │ │ │de proiecte. │ │ │
│ │ │ │https:// │ │ │
│ │ │ │www.mdlpa.ro/ │ │ │
│ │ │ │pages/pnrr │ │ │
│ │ │ │Au fost semnate │ │ │
│ │ │ │119 contracte de │ │ │
│ │ │ │finanţare pentru │ │ │
│ │ │ │construirea, │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │şi echiparea a │ │ │
│ │ │ │119 creşe. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Conform │ │ │
│ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │contractuale, │ │ │
│ │ │ │MDLPA realizează,│ │ │
│ │ │ │trimestrial, │ │ │
│ │ │ │monitorizarea │ │ │
│ │ │ │stadiului de │ │ │
│ │ │ │implementare a │ │ │
│ │ │ │proiectelor. De │ │ │
│ │ │ │asemenea, │ │ │
│ │ │1.4. │suplimentar, │ │ │
│ │ │Monitorizarea │fiecare cerere de│ │ │
│ │ │modului de │transfer este │În curs de │ │
│ │ │derulare/ │însoţită de un │realizare │ │
│ │ │implementare a │raport de progres│noiembrie │MDLPA │
│ │ │activităţilor │care trebuie să │2022-noiembrie │ │
│ │ │de către │conţină │2025 (trimestrial)│ │
│ │ │beneficiarii │informaţii la zi │ │ │
│ │ │granturilor │privind stadiul │ │ │
│ │ │ │de realizare a │ │ │
│ │ │ │obiectivelor │ │ │
│ │ │ │proiectului. │ │ │
│ │ │ │Termenul de │ │ │
│ │ │ │finalizare a │ │ │
│ │ │ │celor 119 creşe │ │ │
│ │ │ │pentru care MDLPA│ │ │
│ │ │ │a semnat │ │ │
│ │ │ │contracte de │ │ │
│ │ │ │finanţare este 31│ │ │
│ │ │ │decembrie 2025. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │R2 - I2 din PNRR │ │ │ │ │
│ │- Înfiinţarea, │ │ │ │ │
│ │echiparea şi │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │ │
│2. │unui număr de 412│ │ │Iulie 2024 │ME │
│ │servicii │ │ │ │ │
│ │complementare │ │ │ │ │
│ │pentru grupurile │ │ │ │ │
│ │dezavantajate │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.1. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │de materiale de│ │ │ │
│ │ │promovare cu │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │
│ │ │finanţarea prin│ │ │ │
│ │ │PNRR a │ │ │ │
│ │ │înfiinţării │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │Decembrie 2022 │ME │
│ │ │izolate/ │ │ │ │
│ │ │dezavantajate │ │ │ │
│ │ │şi, după caz, │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.2. Derularea │ │ │ │
│ │ │unei campanii │ │ │ │
│ │ │de informare cu│ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │
│ │ │finanţarea prin│ │ │ │
│ │ │PNRR a │ │ │ │
│ │ │înfiinţării │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │
│ │ │organizarea de │ │ │ │
│ │ │webinarii, │ │Ianuarie-februarie│ME, MDLPA, │
│ │ │întâlniri │ │2023 │MS │
│ │ │zonale între │ │ │ │
│ │ │administraţiile│ │ │ │
│ │ │publice locale │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │
│ │ │inspectoratele │ │ │ │
│ │ │şcolare │ │ │ │
│ │ │judeţene, │ │ │ │
│ │ │transmiterea de│ │ │ │
│ │ │informaţii │ │ │ │
│ │ │relevante prin │ │ │ │
│ │ │reţelele MDLPA,│ │ │ │
│ │ │MS etc. │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.3. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │şi promovarea │ │ │ │
│ │ │hotărârii │ │ │ │
│ │ │Guvernului de │ │ │ │
│ │ │aprobare a │ │ │ │
│ │ │Metodologiei de│ │ │ │
│ │ │organizare şi │ │ │ │
│ │ │funcţionare a │ │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │ME, │
│ │ │complementare │ │ │Ministerul │
│ │ │pentru copiii │ │ │Familiei, │
│ │ │de la naştere │ │ │Tineretului │
│ │ │la 6 ani, în │ │Decembrie 2022 │şi │
│ │ │comunităţile │ │ │Egalităţii │
│ │ │izolate/ │ │ │de Şanse │
│ │ │dezavantajate │ │ │(MFTEŞ), MS │
│ │ │şi, după caz, │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.4. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │şi publicarea │ │ │ │
│ │ │ghidului │ │ │ │
│ │ │aplicantului │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │izolate/ │ │Ianuarie 2023 │ME │
│ │ │dezavantajate │ │ │ │
│ │ │şi, după caz, │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.5. Evaluare │ │ │ │
│ │ │aplicaţii şi │ │Martie-iunie 2023 │ME │
│ │ │atribuire │ │ │ │
│ │ │granturi │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │2.6. │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │
│ │ │derulării │ │Iunie 2023-mai │ME şi │
│ │ │activităţilor │ │2024 │instituţiile│
│ │ │de către │ │ │subordonate │
│ │ │beneficiarii │ │ │ │
│ │ │granturilor │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────┘


    Obiectivul 3 din Proiectul „România Educată“: Creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de educaţie timpurie

┌────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┬───────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │Responsabili│
│crt.│Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │şi/sau │
│ │ │ │ │ │parteneri │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unor programe │ │ │ │ │
│ │de reconversie│ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │ocupaţia │1.1. Dezvoltarea unor │ │ │ │
│ │educator/ │programe de reconversie │ │ │ │
│1. │profesor de │profesională pentru │ │Iulie 2023 │ME │
│ │educaţie │ocupaţia de │ │ │ │
│ │timpurie, ca │educator-puericultor │ │ │ │
│ │opţiune pentru│ │ │ │ │
│ │acoperirea │ │ │ │ │
│ │necesarului de│ │ │ │ │
│ │resursă umană │ │ │ │ │
│ │calificată │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.2. Elaborarea unei │ │ │ │
│ │ │analize de nevoi la nivel│ │Ianuarie-martie│ │
│ │ │naţional cu privire la │ │2023 │ME │
│ │ │situaţia ocupaţiei de │ │ │ │
│ │ │educator-puericultor │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.3. Organizarea a două │ │ │ │
│ │ │sesiuni de consultare cu │ │ │ │
│ │ │universităţile de profil │ │ │ │
│ │ │(pedagogie, psihologie, │ │ │ │
│ │ │ştiinţele educaţiei) şi │ │Ianuarie-martie│ │
│ │ │cu liceele pedagogice │ │2023 │ME │
│ │ │pentru dezvoltarea unor │ │ │ │
│ │ │programe de reconversie │ │ │ │
│ │ │profesională pentru │ │ │ │
│ │ │ocupaţia de │ │ │ │
│ │ │educator-puericultor │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unui cadru │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │ │
│ │întregului │ │ │ │ │
│ │personal din │ │ │ │ │
│ │unităţile de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│2. │timpurie, cu │ │ │Decembrie 2025 │ME │
│ │prioritate la │ │ │ │ │
│ │nivel │ │ │ │ │
│ │antepreşcolar,│ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │
│ │noului │ │ │ │ │
│ │curriculum de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│ │timpurie │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1. Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │promovarea prin ordin al │ │ │ │
│ │ │ministrului a Programului│ │ │ │
│ │ │naţional de formare │ │ │ │
│ │ │continuă a │ │ │ │
│ │ │educatorilor-puericultori│ │ │ │
│ │ │din creşe, prin casa │ │ │ │
│ │ │corpului didactic (CCD) │ │Februarie 2023 │ME │
│ │ │de la nivel judeţean │ │ │ │
│ │ │(având ca bază cursul de │ │ │ │
│ │ │formare continuă şi │ │ │ │
│ │ │formatorii din cadrul │ │ │ │
│ │ │proiectului necompetitiv │ │ │ │
│ │ │Educaţie timpurie │ │ │ │
│ │ │incluzivă şi de calitate │ │ │ │
│ │ │- ETIC) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.2. Formarea │ │ │ │
│ │ │personalului din creşe şi│ │ │ │
│ │ │grădiniţe în vederea │ │Decembrie 2025 │ME │
│ │ │abordării coerente şi │ │ │ │
│ │ │unitare a curriculumului │ │ │ │
│ │ │pentru educaţia timpurie │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────────────┴─────────┴───────────────┴────────────┘


    Obiectivul 4 din Proiectul „România Educată“: Servicii de educaţie timpurie de calitate

┌────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │Responsabili şi/│
│crt.│ │ │ │ │sau parteneri │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Centrarea unei │ │ │ │ │
│ │părţi a │ │ │ │ │
│1. │curriculumului │ │ │Decembrie 2022│ME │
│ │pe dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │de valori în │ │ │ │ │
│ │rândul copiilor │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │1.1. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │implementarea,│ │ │ME │
│ │ │la nivel │ │ │Parteneriate │
│ │ │naţional, a │ │ │locale cu │
│ │ │Programului │ │Octombrie 2022│instituţii │
│ │ │educaţional │ │ │subordonate sau │
│ │ │naţional de │ │ │aflate în │
│ │ │educaţie │ │ │coordonarea MS, │
│ │ │pentru valori │ │ │MFTEŞ │
│ │ │Joc, respect │ │ │ │
│ │ │şi bucurie │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ME │
│ │ │1.2. │ │ │Parteneriate cu │
│ │ │Organizarea de│ │ │direcţiile │
│ │ │activităţi │ │ │generale de │
│ │ │specifice │ │ │asistenţă │
│ │ │privind │ │ │socială şi │
│ │ │drepturile │ │ │protecţia │
│ │ │copiilor în │ │ │copilului/ │
│ │ │fiecare │ │ │serviciile │
│ │ │unitate │ │ │publice de │
│ │ │şcolară cu │ │ │asistenţă │
│ │ │creşă, │ │ │socială/ │
│ │ │grădiniţă sau │ │ │direcţiile de │
│ │ │servicii │ │ │asistenţă │
│ │ │complementare │ │ │socială DGASPC/ │
│ │ │ │ │ │SPAS/DAS │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │ │
│ │ │cursuri de │ │ │ │
│ │ │disciplină │ │ │ │
│ │ │pozitivă, │ │ │ │
│ │ │metode │ │ │ │
│ │Promovarea │pozitive de │ │ │ │
│ │conştientizării │interacţiune │ │ │ME, parteneriate│
│ │metodelor │cu copiii, │ │ │cu DGASPC/SPAS/ │
│ │pozitive de │nonviolentă, │ │ │DAS sau │
│2. │interacţiune cu │în fiecare │ │August 2026 │organizaţii │
│ │copiii şi │unitate de │ │ │neguvernamentale│
│ │disciplina │învăţământ, │ │ │(ONG) │
│ │pozitivă, │pentru │ │ │ │
│ │nonviolentă │părinţii │ │ │ │
│ │ │copiilor care │ │ │ │
│ │ │frecventează │ │ │ │
│ │ │creşele, │ │ │ │
│ │ │grădiniţele │ │ │ │
│ │ │sau serviciile│ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.2. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │ │
│ │ │cursuri de │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │parentală în │ │ │ │
│ │ │fiecare │ │ │ │
│ │ │unitate de │ │ │ME, parteneriate│
│ │ │învăţământ │ │ │cu DGASPC/SPAS/ │
│ │ │pentru │ │ │DAS sau ONG │
│ │ │părinţii │ │ │ │
│ │ │copiilor care │ │ │ │
│ │ │frecventează │ │ │ │
│ │ │programul de │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.3. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │ │
│ │ │cursuri de │ │ │ │
│ │ │disciplină │ │ │ │
│ │ │pozitivă, │ │ │ │
│ │ │metode │ │ │ │
│ │ │pozitive de │ │ │ │
│ │ │interacţiune │ │ │ │
│ │ │cu copiii, │ │ │ │
│ │ │nonviolentă, │ │ │ME, parteneriate│
│ │ │pentru cadrele│ │ │cu DGASPC/SPAS/ │
│ │ │didactice şi │ │ │DAS sau ONG │
│ │ │personalul │ │ │ │
│ │ │auxiliar din │ │ │ │
│ │ │fiecare │ │ │ │
│ │ │unitate de │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │(creşe, │ │ │ │
│ │ │grădiniţe sau │ │ │ │
│ │ │serviciile │ │ │ │
│ │ │complementare)│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Includerea unor │3.1. │ │ │ │
│ │elemente de │Realizarea │ │ │ │
│ │ştiinţă, │unui ghid │ │ │ │
│ │tehnologie, │electronic │ │ │ │
│3. │inginerie, artă │privind │ │Martie 2023 │ME │
│ │şi matematică │includerea │ │ │ │
│ │(ŞTIAM) în │unor elemente │ │ │ │
│ │educaţia │ŞTIAM în │ │ │ │
│ │preşcolară │educaţia │ │ │ │
│ │ │preşcolară │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │R2 - I3 din PNRR│ │ │ │ │
│ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unui │ │ │ │ │
│ │program-cadru de│ │ │ │ │
│ │formare continuă│ │ │ │ │
│4. │a │ │ │ │ │
│ │profesioniştilor│ │ │ │ │
│ │care lucrează în│ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│ │timpurie │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.1. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │publicarea │ │ │ │
│ │ │ghidului │ │ │ │
│ │ │aplicantului │ │ │ │
│ │ │în vederea │ │ │ │
│ │ │realizării │ │ │ │
│ │ │celor două │ │ │ │
│ │ │programe de │ │ │ │
│ │ │formare şi a │ │ │ │
│ │ │formării │ │ │ │
│ │ │formatorilor, │ │ │ │
│ │ │la nivel │ │Februarie 2023│ME │
│ │ │naţional, │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor de│ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie şi │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │aplicarea │ │ │ │
│ │ │unitară a │ │ │ │
│ │ │curriculumului│ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.2. Derularea│ │ │ │
│ │ │celor două │ │ │ │
│ │ │programe de │ │Iunie 2024 │ME │
│ │ │formare la │ │ │ │
│ │ │nivel naţional│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.3. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │publicarea │ │ │ │
│ │ │ghidului │ │August 2024 │ME │
│ │ │aplicantului │ │ │ │
│ │ │pentru cele 42│ │ │ │
│ │ │de granturi │ │ │ │
│ │ │alocate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.4. Evaluarea│ │ │ │
│ │ │aplicaţiilor │ │Noiembrie 2024│ME │
│ │ │şi atribuirea │ │ │ │
│ │ │granturilor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.5. │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │
│ │ │derulării │ │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │de către │ │ │ │
│ │ │beneficiarii │ │ │ │
│ │ │granturilor; │ │ │ │
│ │ │întâlniri │ │ │ │
│ │ │periodice de │ │ │ │
│ │ │consultare cu │ │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Muncii şi │ │Decembrie │ │
│ │ │Solidarităţii │ │2024-decembrie│ME │
│ │ │Sociale │ │2025 │ │
│ │ │(MMSS), MFTEŞ │ │ │ │
│ │ │şi MS, │ │ │ │
│ │ │îndeosebi │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │programul de │ │ │ │
│ │ │formare │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor de│ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────┘


    Obiectivul 5 din Proiectul „România Educată“: Conştientizarea importanţei educaţiei timpurii, la nivelul societăţii

┌────┬───────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │Responsabili│
│crt.│Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │şi/sau │
│ │ │ │ │ │parteneri │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │1.1. Lansarea │ │ │ │
│ │ │şi derularea │ │ │ │
│ │ │Campaniei de │ │ │ │
│ │ │conştientizare│ │ │ │
│ │Organizarea de │a importanţei │ │ │ │
│ │programe de │educaţiei │ │ │ │
│ │educaţie │timpurii (2 │ │ │ │
│ │parentală şi de│cartoline şi 1│ │Ianuarie-februarie│ │
│1. │campanii de │spot TV) în │ │2023 │ME │
│ │conştientizare │cadrul │ │ │ │
│ │a importanţei │proiectului │ │ │ │
│ │educaţiei │necompetitiv │ │ │ │
│ │timpurii │Educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
│ │ │incluzivă şi │ │ │ │
│ │ │de calitate - │ │ │ │
│ │ │ETIC │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│ │programe de │2.1. │ │ │ │
│ │mobilizare a │Organizarea de│ │ │ │
│ │comunităţii │activităţi de │ │ │ │
│ │pentru │intervenţie la│ │ │ │
│ │soluţionarea │nivelul │ │ │ │
│ │problemelor │comunităţii, │ │ │ │
│ │unor membri ai │în cadrul │ │ │ │
│ │acesteia │proiectului │ │ │ │
│ │(outreach │Crearea şi │ │ │ │
│ │programs) şi de│implementarea │ │ │ │
│ │comunicare cu │serviciilor │ │ │ │
│2. │familiile │comunitare │ │Septembrie │MMSS, ME, MS│
│ │aflate în │integrate │ │2022-iunie 2023 │ │
│ │situaţii │pentru │ │ │ │
│ │socio-economice│combaterea │ │ │ │
│ │dificile │sărăciei şi a │ │ │ │
│ │Pe termen │excluziunii │ │ │ │
│ │mediu, │sociale - cod │ │ │ │
│ │depistarea şi │SMIS2014+: │ │ │ │
│ │intervenţia │122607 │ │ │ │
│ │timpurie în │(proiect al │ │ │ │
│ │cazul copiilor │MMSS, în care │ │ │ │
│ │cu cerinţe │ME şi MS sunt │ │ │ │
│ │educaţionale │parteneri) │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016