Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018  privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018
    Având în vedere prevederile:
    - art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.


    ART. 1
    Se stabileşte Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se stabileşte sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Se stabileşte sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fişele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul interimar al educaţiei naţionale,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 1 noiembrie 2018.
    Nr. 5.403.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
    utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│DOMENII │CRITERII │STANDARDE │INDICATORI DE │
│ │ │ │PERFORMANŢĂ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor │
│ │ │ │specifice şi │
│ │ │ │aplicarea acestora │
│ │ │ │la nivelul IOSUD, │
│ │ │ │respectiv al şcolii│
│ │ │ │doctorale, având ca│
│ │ │ │perioadă de │
│ │ │ │referinţă ultimii 5│
│ │ │ │ani: │
│ │ │ │a) regulamente │
│ │ │ │interne ale │
│ │ │ │structurilor │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │(Regulamentul │
│ │ │ │instituţional de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, │
│ │ │ │regulamentele │
│ │ │ │şcolilor │
│ │ │ │doctorale); │
│ │ │ │b) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │alegerilor la │
│ │ │ │nivelul CSUD, şcoli│
│ │ │ │doctorale şi dovezi│
│ │ │ │ale derulării │
│ │ │ │acestora; │
│ │ │ │c) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │concursului pentru │
│ │ │ │funcţia de director│
│ │ │ │CSUD şi dovezi ale │
│ │ │ │derulării acestuia;│
│ │ │ │d) metodologii de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor de │
│ │ │ │doctorat (de │
│ │ │ │admitere a │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor de │
│ │ │ │doctorat); │
│ │ │ │e) existenţa unor │
│ │ │ │mecanisme de │
│ │ │ │recunoaştere a │
│ │ │ │calităţii de │
│ │ │ │conducător de │
│ │ │ │doctorat şi de │
│ │ │ │echivalare a │
│ │ │ │doctoratului │
│ │ │ │obţinut în alte │
│ │ │ │state; │
│ │ │ │f) structuri de │
│ │ │ │conducere │
│ │ │ │funcţionale [IOSUD/│
│ │ │ │CSUD/Consiliul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │(regularitatea │
│ │ │ │convocării │
│ │ │ │şedinţelor)]; │
│ │ │ │g) contractul de │
│ │ │ │studii universitare│
│ │ │ │de doctorat. │
│ │ │ │A.1.1.2. │
│ │ │ │Regulamentul şcolii│
│ │ │ │doctorale include │
│ │ │ │criterii, proceduri│
│ │ │ │şi standarde │
│ │ │A.1.1. Instituţia │obligatorii pentru │
│ │ │organizatoare de │aspectele │
│ │ │studii │specificate în art.│
│ │ │universitare de │17 alin. (5) din │
│ │ │doctorat (IOSUD) a│Hotărârea │
│ │ │implementat │Guvernului nr. 681/│
│ │ │mecanismele de │2011 privind │
│ │ │funcţionare │aprobarea Codului │
│ │ │eficientă │studiilor │
│ │ │prevăzute în │universitare de │
│ │ │legislaţia │doctorat, cu │
│ │ │specifică privind │modificările şi │
│ │ │organizarea │completările │
│ │ │studiilor de │ulterioare. │
│ │ │doctorat. │A.1.2.1. Existenţa │
│ │ │A.1.2. IOSUD │şi eficacitatea │
│ │A.1. - Structurile│dispune de │unui sistem │
│ │instituţionale, │resursele │informatic adecvat │
│ │administrative, │logistice necesare│pentru evidenţa │
│ │manageriale şi │pentru │studenţilor │
│ │resurse financiare│îndeplinirea │doctoranzi şi a │
│ │ │misiunii studiilor│parcursului lor │
│ │ │de doctorat. │academic │
│ │ │A.1.3. IOSUD se │A.1.2.2. Existenţa │
│ │ │asigură că │şi utilizarea unui │
│ │ │resursele │program informatic │
│ │ │financiare sunt │şi dovezi ale │
│ │ │utilizate în mod │utilizării sale │
│ │ │optim, iar │pentru verificarea │
│ │ │veniturile │procentului de │
│ │ │obţinute din │similitudine în │
│ │ │studiile doctorale│toate tezele de │
│ │ │sunt completate │doctorat │
│ │ │prin finanţare │*A.1.3.1. Existenţa│
│ │ │suplimentară faţă │a cel puţin unui │
│ │ │de cea oferită de │grant de cercetare │
│ │ │guvern. │sau de dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane în │
│ │ │ │implementare la │
│ │ │ │momentul depunerii │
│ │ │ │dosarului de │
│ │ │ │autoevaluare, per │
│ │ │ │domeniu de studii │
│ │ │ │doctorale sau │
│ │ │ │existenţa a cel │
│ │ │ │puţin 2 granturi de│
│ │ │ │cercetare sau de │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane per │
│ │ │ │domeniu de studii │
│ │ │ │doctorale obţinute │
│ │ │ │de conducătorii de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │domeniul evaluat în│
│ │ │ │ultimii 5 ani │
│ │ │ │*A.1.3.2. Proporţia│
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi │
│ │ │ │existenţi în │
│ │ │ │momentul evaluării,│
│ │ │ │care beneficiază │
│ │ │ │pentru minimum 6 │
│ │ │ │luni şi de alte │
│ │ │ │surse de finanţare │
│ │ │ │decât finanţarea │
│ │ │ │guvernamentală, │
│ │ │ │prin burse acordate│
│ │ │ │de persoane fizice │
│ │ │ │sau juridice sau │
│ │ │ │sunt susţinuţi │
│ │ │ │financiar prin │
│ │ │ │granturi de │
│ │ │ │cercetare sau de │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│A. CAPACITATEA│ │ │resurse umane, nu │
│INSTITUŢIONALĂ│ │ │este mai mică de │
│ │ │ │10%. │
│ │ │ │*A.1.3.3. Cel puţin│
│ │ │ │5% din totalul │
│ │ │ │sumelor aferente │
│ │ │ │granturilor │
│ │ │ │doctorale obţinute │
│ │ │ │de universitate │
│ │ │ │prin contract │
│ │ │ │instituţional şi │
│ │ │ │taxelor de │
│ │ │ │şcolarizare │
│ │ │ │încasate de la │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi de la │
│ │ │ │forma de învăţământ│
│ │ │ │cu taxă se │
│ │ │ │utilizează pentru a│
│ │ │ │deconta │
│ │ │ │cheltuielile de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională ale │
│ │ │ │doctoranzilor │
│ │ │ │(participarea la │
│ │ │ │conferinţe, şcoli │
│ │ │ │de vară, cursuri, │
│ │ │ │stagii în │
│ │ │ │străinătate, │
│ │ │ │publicare de │
│ │ │ │articole de │
│ │ │ │specialitate sau │
│ │ │ │alte forme │
│ │ │ │specifice de │
│ │ │ │diseminare etc.). │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. Spaţiile │
│ │ │ │şi dotarea │
│ │ │ │materială a IOSUD/ │
│ │ │ │Şcolii doctorale │
│ │ │ │permit realizarea │
│ │ │ │activităţilor de │
│ │ │ │cercetare, în │
│ │ │ │domeniul evaluat, │
│ │ │A.2.1. IOSUD/ │în acord cu │
│ │ │Şcolile doctorale │misiunea şi │
│ │ │deţin o │obiectivele asumate│
│ │ │infrastructură de │(calculatoare, │
│ │A.2. - │cercetare care să │software specific, │
│ │Infrastructura de │susţină derularea │aparatură, │
│ │cercetare │activităţilor │echipamente de │
│ │ │specifice │laborator, │
│ │ │studiilor │bibliotecă, acces │
│ │ │universitare de │la baze de date │
│ │ │doctorat. │internaţionale │
│ │ │ │etc.). │
│ │ │ │Infrastructura de │
│ │ │ │cercetare şi oferta│
│ │ │ │de servicii de │
│ │ │ │cercetare sunt │
│ │ │ │prezentate public │
│ │ │ │prin intermediul │
│ │ │ │unei platformei de │
│ │ │ │profil. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.3.1.1. În cadrul │
│ │ │ │domeniului de │
│ │ │ │doctorat îşi │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activitatea minimum│
│ │ │ │trei conducători de│
│ │ │ │doctorat (calitate │
│ │ │ │obţinută conform │
│ │ │ │legii) şi cel puţin│
│ │ │ │50% dintre aceştia │
│ │ │ │(dar nu mai puţin │
│ │ │ │de trei) │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │standardele │
│ │ │ │minimale CNATDCU │
│ │ │ │aflate în vigoare │
│ │ │ │la momentul │
│ │ │ │realizării │
│ │ │ │evaluării, necesare│
│ │ │ │şi obligatorii │
│ │ │ │pentru obţinerea │
│ │ │ │atestatului de │
│ │ │ │abilitare. │
│ │ │ │A.3.1.2. Cel puţin │
│ │ │ │50% dintre │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │domeniul de │
│ │ │ │doctorat evaluat │
│ │ │ │sunt titulari în │
│ │ │ │cadrul IOSUD. │
│ │ │ │A.3.1.3. │
│ │ │ │Disciplinele din │
│ │ │ │programul de │
│ │ │ │pregătire bazat pe │
│ │ │ │studii universitare│
│ │ │ │avansate aferente │
│ │ │ │domeniului sunt │
│ │ │ │susţinute de cadre │
│ │ │A.3.1. La nivelul │didactice sau │
│ │ │fiecărei şcoli │cercetători care au│
│ │ │doctorale există │calitatea de │
│ │ │personal calificat│conducător de │
│ │A.3. - Calitatea │cu experienţa │doctorat/abilitat, │
│ │resursei umane │necesară pentru │profesor/CS I sau │
│ │ │derularea │conferenţiar │
│ │ │programului de │universitar/CS II │
│ │ │studii doctorale. │cu expertiză │
│ │ │ │probată în domeniul│
│ │ │ │disciplinelor │
│ │ │ │predate. La │
│ │ │ │disciplinele care │
│ │ │ │dezvoltă competenţe│
│ │ │ │cu caracter │
│ │ │ │transversal sau │
│ │ │ │care conţin │
│ │ │ │capitole strict │
│ │ │ │specializate pot │
│ │ │ │preda, respectiv │
│ │ │ │titularul de curs │
│ │ │ │poate invita şi │
│ │ │ │alte cadre │
│ │ │ │didactice titulare │
│ │ │ │sau specialişti din│
│ │ │ │afara sistemelor de│
│ │ │ │învăţământ superior│
│ │ │ │şi cercetare. │
│ │ │ │*A.3.1.4. Ponderea │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat care │
│ │ │ │coordonează │
│ │ │ │concomitent mai │
│ │ │ │mult de 8 studenţi │
│ │ │ │doctoranzi, dar nu │
│ │ │ │mai mult de 12, │
│ │ │ │aflaţi în perioada │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat (3 sau 4 │
│ │ │ │ani, în funcţie de │
│ │ │ │domeniu, la care se│
│ │ │ │pot adăuga │
│ │ │ │perioadele de │
│ │ │ │prelungire legal │
│ │ │ │acordate), şi de 15│
│ │ │ │doctoranzi în │
│ │ │ │total, nu depăşeşte│
│ │ │ │5%. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.3.2.1. Cel puţin │
│ │ │ │50% din │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │domeniul supus │
│ │ │ │evaluării prezintă │
│ │ │ │minimum 5 │
│ │ │ │publicaţii indexate│
│ │ │ │Web of Science sau │
│ │ │ │ERIH în reviste cu │
│ │ │ │factor de impact │
│ │ │ │sau alte realizări,│
│ │ │ │cu semnificaţie │
│ │ │ │relevantă pentru │
│ │ │ │domeniul respectiv,│
│ │ │ │în care se regăsesc│
│ │ │ │contribuţii de │
│ │ │ │nivel internaţional│
│ │ │ │ce relevă un │
│ │ │ │progres în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică - │
│ │ │ │dezvoltare - │
│ │ │ │inovare pentru │
│ │ │ │domeniul evaluat. │
│ │ │ │Conducătorii de │
│ │ │ │doctorat menţionaţi│
│ │ │ │au vizibilitate │
│ │ │ │internaţională în │
│ │ │ │ultimii 5 ani, │
│ │ │ │constând în: │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │în comitetele │
│ │ │ │ştiinţifice ale │
│ │ │ │publicaţiilor şi │
│ │ │ │conferinţelor │
│ │ │ │internaţionale; │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │în board-urile │
│ │ │ │asociaţiilor │
│ │ │ │profesionale │
│ │ │ │internaţionale; │
│ │ │ │calitatea de │
│ │ │ │invitat în cadrul │
│ │ │ │conferinţelor sau │
│ │ │ │grupurilor de │
│ │ │ │experţi desfăşurate│
│ │ │ │în străinătate sau │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │al unor comisii de │
│ │ │A.3.2. │susţinere a unor │
│ │ │Conducătorii de │teze de doctorat la│
│ │ │doctorat din │universităţi din │
│ │ │cadrul şcolii │străinătate sau în │
│ │ │doctorale │cotutelă cu o │
│ │ │desfăşoară o │universitate din │
│ │ │activitate │străinătate. Pentru│
│ │ │ştiinţifică │domeniile │
│ │ │vizibilă │fundamentale Arte │
│ │ │internaţional. │şi Ştiinţa │
│ │ │ │sportului şi │
│ │ │ │educaţiei fizice, │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │ │doctorat vor proba │
│ │ │ │vizibilitatea │
│ │ │ │internaţională în │
│ │ │ │ultimii 5 ani prin │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │în board-urile │
│ │ │ │asociaţiilor │
│ │ │ │profesionale, prin │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │în comitetele de │
│ │ │ │organizare a │
│ │ │ │evenimentelor │
│ │ │ │artistice şi │
│ │ │ │competiţiilor │
│ │ │ │internaţionale, │
│ │ │ │respectiv prin │
│ │ │ │calitatea de membru│
│ │ │ │în jurii sau echipe│
│ │ │ │de arbitraj în │
│ │ │ │cadrul │
│ │ │ │evenimentelor │
│ │ │ │artistice sau │
│ │ │ │competiţiilor │
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │*A.3.2.2. Cel puţin│
│ │ │ │50% dintre │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │ │doctorat arondaţi │
│ │ │ │unui domeniu de │
│ │ │ │studii doctorale │
│ │ │ │continuă să fie │
│ │ │ │activi în plan │
│ │ │ │ştiinţific, │
│ │ │ │obţinând cel puţin │
│ │ │ │25% din punctajul │
│ │ │ │solicitat prin │
│ │ │ │standardele │
│ │ │ │minimale CNATDCU în│
│ │ │ │vigoare la data │
│ │ │ │evaluării, necesare│
│ │ │ │şi obligatorii │
│ │ │ │pentru obţinerea │
│ │ │ │atestatului de │
│ │ │ │abilitare, pe baza │
│ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ştiinţifice din │
│ │ │ │ultimii 5 ani. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*B.1.1.1. Raportul │
│ │ │ │dintre numărul │
│ │ │ │absolvenţilor la │
│ │ │ │nivel de masterat │
│ │ │ │ai altor instituţii│
│ │ │ │de învăţământ │
│ │ │B.1.1. Instituţia │superior din ţară │
│ │ │organizatoare de │sau din străinătate│
│ │ │studii doctorale │care s-au înscris │
│ │B.1. - Numărul, │are capacitatea de│la concursul de │
│ │calitatea şi │a atrage un număr │admitere la studii │
│ │diversitatea │de candidaţi mai │universitare de │
│ │candidaţilor care │mare decât numărul│doctorat în ultimii│
│ │s-au prezentat la │de locuri │5 ani şi numărul de│
│ │concursul de │disponibile. │locuri finanţate de│
│ │admitere │B.1.2. Candidaţii │la bugetul de stat │
│ │ │admişi la studiile│scoase la concurs │
│ │ │de doctorat sunt │în cadrul şcolii │
│ │ │de cea mai înaltă │doctorale este de │
│ │ │calitate. │cel puţin 0.2. │
│ │ │ │B.1.2.2. Rata de │
│ │ │ │renunţare/abandon a│
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi la 2 ani│
│ │ │ │de la admitere nu │
│ │ │ │depăşeşte 30%. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programul │
│ │ │ │de pregătire bazat │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate cuprinde │
│ │ │ │minimum trei │
│ │ │ │discipline │
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │pregătirea în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │doctoranzilor, │
│ │ │ │dintre care cel │
│ │ │ │puţin o disciplină │
│ │ │ │este destinată │
│ │ │ │studiului │
│ │ │ │aprofundat al │
│ │ │ │metodologiei │
│ │ │ │cercetării şi/sau │
│ │ │ │prelucrării │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. IOSUD are │
│ │ │ │create mecanismele │
│ │ │ │prin care se │
│ │ │ │asigură că │
│ │ │ │programul de │
│ │ │ │pregătire bazat pe │
│ │ │ │studii universitare│
│ │ │ │avansate, aferent │
│ │ │ │domeniului evaluat,│
│ │ │ │vizează │
│ │ │ │„rezultatele │
│ │ │ │învăţării“, │
│ │ │ │precizând │
│ │ │B.2.1. Programul │competenţele, │
│ │ │de pregătire bazat│deprinderile şi │
│ │ │pe studii │atitudinile pe care│
│ │ │universitare │studenţii │
│ │B.2. - Conţinutul │avansate este │doctoranzi ar │
│ │programelor de │adecvat pentru a │trebui să le │
│ │studii │îmbunătăţi │dobândească după │
│ │universitare de │competenţele de │parcurgerea │
│ │doctorat │cercetare ale │fiecărei discipline│
│ │ │doctoranzilor şi │sau prin │
│ │ │pentru a întări │activităţile de │
│ │ │comportamentul │cercetare. │
│ │ │etic în ştiinţă. │B.2.1.3. Există cel│
│ │ │ │puţin o disciplină │
│ │ │ │dedicată eticii în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică şi │
│ │ │ │proprietăţii │
│ │ │ │intelectuale sau │
│ │ │ │tematici bine │
│ │ │ │delimitate pe │
│ │ │ │aceste subiecte în │
│ │ │ │cadrul unei │
│ │ │ │discipline predate │
│ │ │ │în programul │
│ │ │ │doctoral. │
│ │ │ │*B.2.1.4. Pe │
│ │ │ │întreaga durată a │
│ │ │ │stagiului de │
│ │ │ │pregătire │
│ │ │ │doctorală, │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi din │
│ │ │ │domeniu beneficiază│
│ │ │ │de consilierea/ │
│ │ │ │îndrumarea unor │
│ │ │ │comisii de │
│ │ │ │îndrumare │
│ │ │ │funcţionale, aspect│
│ │ │ │reflectat prin │
│ │ │ │îndrumare şi │
│ │ │ │feedback scris sau │
│ │ │ │întâlniri regulate,│
│B. │ │ │complementare celor│
│EFICACITATEA │ │ │oferite de către │
│EDUCAŢIONALĂ │ │ │conducătorul │
│ │ │ │ştiinţific de │
│ │ │ │doctorat. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │B.3.1.1. Pentru │
│ │ │ │domeniul evaluat se│
│ │ │ │pun la dispoziţia │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare minimum un│
│ │ │ │articol sau o altă │
│ │ │ │contribuţie │
│ │ │ │relevantă per │
│ │ │ │student doctorand │
│ │ │ │care a obţinut │
│ │ │ │titlul de doctor în│
│ │ │ │ultimii 5 ani. Din │
│ │ │ │această listă, │
│ │ │ │membrii comisiei de│
│ │ │ │evaluare selectează│
│ │ │ │pentru analiză, │
│ │ │ │aleatoriu, 5 astfel│
│ │ │ │de articole/ │
│ │ │ │contribuţii │
│ │ │ │relevante per │
│ │ │ │domeniu de studii │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat. │
│ │ │ │Articolele, astfel │
│ │ │ │selectate şi │
│ │ │ │analizate, vor │
│ │ │ │primi un │
│ │ │ │calificativ privind│
│ │ │ │contribuţia │
│ │ │ │originală la │
│ │ │ │dezvoltarea │
│ │ │ │domeniului, pe o │
│ │ │ │scală de la 1 la 5.│
│ │ │ │Cel puţin trei │
│ │ │ │articole trebuie să│
│ │ │ │atingă pragul 3. │
│ │ │ │*B.3.1.2. Raportul │
│ │ │ │dintre numărul de │
│ │ │ │prezentări, │
│ │ │B.3.1. Cercetarea │inclusiv cele de │
│ │ │este valorificată │tip poster, │
│ │ │de către studenţii│expoziţii, │
│ │ │doctoranzi prin │realizate la │
│ │ │prezentări la │manifestări │
│ │ │conferinţe │internaţionale de │
│ │ │ştiinţifice, │prestigiu │
│ │ │publicaţii │(desfăşurate în │
│ │ │ştiinţifice, prin │ţară sau în │
│ │B.3. - Rezultatele│transfer │străinătate) şi │
│ │studiilor │tehnologic, │numărul studenţilor│
│ │doctorale şi │patente, produse, │doctoranzi care │
│ │proceduri de │comenzi de │şi-au încheiat │
│ │evaluare a │servicii. │studiile doctorale │
│ │acestora │B.3.2. Şcoala │în perioada │
│ │ │doctorală apelează│evaluată (ultimii 5│
│ │ │la un număr │ani) este cel puţin│
│ │ │semnificativ de │egal cu 1. │
│ │ │referenţi │*B.3.2.1. Numărul │
│ │ │ştiinţifici │de teze de doctorat│
│ │ │externi în │alocate unui anumit│
│ │ │comisiile de │referent provenind │
│ │ │susţinere publică │de la o instituţie │
│ │ │a tezelor de │de învăţământ │
│ │ │doctorat. │superior, alta │
│ │ │ │decât IOSUD │
│ │ │ │evaluată, nu │
│ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │depăşească două (2)│
│ │ │ │pentru tezele │
│ │ │ │coordonate de │
│ │ │ │acelaşi conducător │
│ │ │ │de doctorat, │
│ │ │ │într-un an. │
│ │ │ │*B.3.2.2. Raportul │
│ │ │ │dintre numărul │
│ │ │ │tezelor de doctorat│
│ │ │ │alocate unui anumit│
│ │ │ │referent ştiinţific│
│ │ │ │provenit de la o │
│ │ │ │altă instituţie de │
│ │ │ │învăţământ superior│
│ │ │ │decât cea în care │
│ │ │ │se organizează │
│ │ │ │susţinerea tezei de│
│ │ │ │doctorat şi numărul│
│ │ │ │tezelor de doctorat│
│ │ │ │susţinute în │
│ │ │ │acelaşi domeniu de │
│ │ │ │doctorat din cadrul│
│ │ │ │şcolii doctorale nu│
│ │ │ │trebuie să fie mai │
│ │ │ │mare de 0.3, prin │
│ │ │ │raportare la │
│ │ │ │situaţia │
│ │ │ │înregistrată în │
│ │ │ │ultimii 5 ani. Se │
│ │ │ │analizează doar │
│ │ │ │acele domenii de │
│ │ │ │doctorat în care au│
│ │ │ │fost susţinute │
│ │ │ │minimum 10 teze de │
│ │ │ │doctorat în ultimii│
│ │ │ │5 ani. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*C.1.1.1. IOSUD a │
│ │ │ │dezvoltat şi aplică│
│ │ │ │periodic o │
│ │ │ │procedură de │
│ │ │ │evaluare şi │
│ │ │ │monitorizare │
│ │ │ │internă a evoluţiei│
│ │ │ │şcolilor doctorale,│
│ │ │ │între criteriile │
│ │ │ │evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se │
│ │ │ │obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │b) infrastructura │
│ │ │ │şi logistica │
│ │ │C.1.1. Există │necesare │
│ │ │cadrul │desfăşurării │
│ │ │instituţional şi │activităţii de │
│ │ │se aplică o │cercetare; │
│ │C.1. - Existenţa │procedură pentru │c) procedurile şi │
│ │şi derularea │monitorizarea │normele subsecvente│
│ │periodică a │asigurării interne│pe baza cărora se │
│ │sistemului de │a calităţii, │organizează │
│ │asigurare internă │precum şi politici│studiile doctorale.│
│ │a calităţii │de asigurare │*C1.1.2. Pe │
│ │ │internă a │parcursul stagiului│
│ │ │calităţii │de pregătire │
│ │ │relevante. │doctorală sunt │
│ │ │ │implementate │
│ │ │ │mecanisme de │
│ │ │ │feedback din partea│
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi prin │
│ │ │ │care să se │
│ │ │ │identifice nevoile │
│ │ │ │acestora, precum şi│
│ │ │ │nivelul lor de │
│ │ │ │satisfacţie faţă de│
│ │ │ │programul doctoral │
│ │ │ │per ansamblu, în │
│ │ │ │vederea │
│ │ │ │îmbunătăţirii │
│ │ │ │continue a │
│ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │academice şi │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │oferite. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. Şcoala │
│ │ │ │doctorală, prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD, │
│ │ │ │publică pe │
│ │ │ │website-ul │
│ │ │ │instituţiei │
│ │ │ │organizatoare │
│ │ │ │informaţii despre, │
│ │ │ │cu respectarea │
│ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │generale cu privire│
│ │ │ │la protecţia │
│ │ │ │datelor: │
│ │ │ │a) regulamentul │
│ │ │ │şcolii doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de │
│ │ │ │admitere; │
│ │ │ │c) regulamentul de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor care să │
│ │ │ │includă şi │
│ │ │ │procedura de │
│ │ │ │susţinere publică a│
│ │ │ │tezei; │
│ │ │ │d) conţinutul │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │studii; │
│ │ │ │e) profilul │
│ │ │ │ştiinţific şi │
│ │ │ │interesele/temele │
│ │ │ │de cercetare ale │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │şcoală, precum şi │
│ │ │ │date instituţionale│
│ │ │ │de contact ale │
│ │ │ │acestora; │
│ │ │ │f) lista │
│ │ │ │doctoranzilor din │
│ │ │C.2.1. │şcoală cu │
│ │ │Informaţiile de │informaţiile de │
│ │ │interes pentru │bază (anul │
│ │ │studenţii │înmatriculării; │
│ │ │doctoranzi, │conducător); │
│ │ │viitorii │g) informaţii │
│ │ │candidaţi, │despre standardele │
│ │ │respectiv │de elaborare ale │
│ │C.2. - │informaţiile de │tezei de doctorat; │
│ │Transparenţa │interes public │h) linkuri către │
│ │informaţiilor şi │sunt disponibile │rezumatele tezelor │
│ │accesibilitate la │spre consultare în│de doctorat care │
│ │resursele de │format electronic.│urmează a fi │
│ │învăţare │C.2.2. IOSUD/ │susţinute public, │
│ │ │Şcoala doctorală │precum şi data, │
│ │ │asigură │ora, locul unde vor│
│ │ │studenţilor │fi susţinute │
│ │ │doctoranzi acces │acestea, cu cel │
│ │ │la resursele │puţin 20 de zile │
│ │ │necesare derulării│înaintea │
│ │ │studiilor │susţinerii. │
│ │ │doctorale. │C.2.2.1. Toţi │
│C. │ │ │studenţii │
│MANAGEMENTUL │ │ │doctoranzi au acces│
│CALITĂŢII │ │ │gratuit la o │
│ │ │ │platformă cu baze │
│ │ │ │de date academice │
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │domeniile studiilor│
│ │ │ │de doctorat │
│ │ │ │organizate. │
│ │ │ │C.2.2.2. Fiecare │
│ │ │ │student doctorand │
│ │ │ │are acces, la │
│ │ │ │cerere şi cu │
│ │ │ │acordul │
│ │ │ │conducătorului de │
│ │ │ │doctorat, la un │
│ │ │ │sistem electronic │
│ │ │ │de verificare a │
│ │ │ │gradului de │
│ │ │ │similitudine cu │
│ │ │ │alte creaţii │
│ │ │ │ştiinţifice sau │
│ │ │ │artistice │
│ │ │ │existente. │
│ │ │ │C.2.2.3. Toţi │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au acces│
│ │ │ │la laboratoarele de│
│ │ │ │cercetare │
│ │ │ │ştiinţifică sau │
│ │ │ │alte facilităţi în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │specificul │
│ │ │ │domeniului/ │
│ │ │ │domeniilor din │
│ │ │ │cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform │
│ │ │ │unor reguli de │
│ │ │ │ordine interioară. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. Domeniul │
│ │ │ │de studii evaluat, │
│ │ │ │prin şcoala │
│ │ │ │doctorală de care │
│ │ │ │aparţine şi prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD │
│ │ │ │are încheiate │
│ │ │ │acorduri de │
│ │ │ │mobilitate cu │
│ │ │ │universităţi din │
│ │ │ │străinătate, cu │
│ │ │ │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu │
│ │ │ │companii care │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activităţi în │
│ │ │ │domeniul studiat, │
│ │ │ │care vizează │
│ │ │ │mobilitatea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │cadrelor didactice │
│ │ │ │(de exemplu, │
│ │ │ │acorduri ERASMUS │
│ │ │ │pentru ciclul de │
│ │ │ │studii doctorale) │
│ │ │ │şi cel puţin 20% │
│ │ │ │dintre studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au │
│ │ │ │efectuat un stagiu │
│ │ │ │de pregătire în │
│ │ │ │străinătate sau o │
│ │ │ │altă formă de │
│ │ │C.3.1. Există o │mobilitate, precum │
│ │ │strategie şi este │participarea la │
│ │ │aplicată pentru │conferinţe │
│ │C.3. - Gradul de │creşterea gradului│ştiinţifice │
│ │internaţionalizare│de │internaţionale. │
│ │ │internaţionalizare│C.3.1.2. În cadrul │
│ │ │a studiilor │domeniului de │
│ │ │doctorale. │studii evaluat este│
│ │ │ │sprijinită, │
│ │ │ │inclusiv financiar,│
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │doctorate în │
│ │ │ │cotutelă │
│ │ │ │internaţională, │
│ │ │ │respectiv invitarea│
│ │ │ │unor experţi de │
│ │ │ │prim rang care să │
│ │ │ │susţină cursuri/ │
│ │ │ │prelegeri pentru │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │C.3.1.3. │
│ │ │ │Internaţionalizarea│
│ │ │ │activităţilor din │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │doctorale este │
│ │ │ │susţinută prin │
│ │ │ │măsuri concrete (de│
│ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri │
│ │ │ │educaţionale pentru│
│ │ │ │atragerea de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi│
│ │ │ │internaţionali; │
│ │ │ │includerea │
│ │ │ │experţilor │
│ │ │ │internaţionali în │
│ │ │ │comisii de │
│ │ │ │îndrumare sau de │
│ │ │ │susţinere a tezelor│
│ │ │ │de doctorat etc.). │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘


    *Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare periodică a şcolilor doctorale în condiţiile Legii nr. 100/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. În cazul neîndeplinirii lor, se acordă o perioadă de 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe.

    ANEXA 3

    SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
    utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale
    şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│DOMENII │CRITERII │STANDARDE │INDICATORI DE │
│ │ │ │PERFORMANŢĂ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor │
│ │ │ │specifice şi │
│ │ │ │aplicarea acestora │
│ │ │ │la nivelul IOSUD, │
│ │ │ │respectiv al şcolii│
│ │ │ │doctorale, având ca│
│ │ │ │perioadă de │
│ │ │ │referinţă ultimii 5│
│ │ │ │ani: │
│ │ │ │a) regulamente │
│ │ │ │interne ale │
│ │ │ │structurilor │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │(Regulamentului │
│ │ │ │instituţional de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, │
│ │ │ │regulamentele │
│ │ │ │şcolilor │
│ │ │ │doctorale); │
│ │ │ │b) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │alegerilor la │
│ │ │ │nivelul CSUD, şcoli│
│ │ │ │doctorale şi dovezi│
│ │ │ │ale derulării │
│ │ │ │acestora; │
│ │ │ │c) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │concursului pentru │
│ │ │ │funcţia de director│
│ │ │ │CSUD şi dovezi ale │
│ │ │ │derulării acestuia;│
│ │ │ │d) metodologii de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor de │
│ │ │ │doctorat (de │
│ │ │A.1.1. Instituţia │admitere a │
│ │ │organizatoare de │studenţilor │
│ │ │studii │doctoranzi, de │
│ │ │universitare de │finalizare a │
│ │ │doctorat (IOSUD) a│studiilor de │
│ │ │implementat │doctorat); │
│ │ │mecanismele de │e) existenţa unor │
│ │ │funcţionare │mecanisme de │
│ │ │eficiente │recunoaştere a │
│ │A.1. - Structurile│prevăzute în │calităţii de │
│ │instituţionale, │legislaţia │conducător de │
│ │administrative, │specifică privind │doctorat şi de │
│ │manageriale şi │organizarea │echivalare a │
│ │resurse financiare│studiilor de │doctoratului │
│ │ │doctorat. │obţinut în alte │
│ │ │A.1.2. IOSUD │state; │
│ │ │dispune de │f) structuri de │
│ │ │resursele │conducere │
│ │ │logistice necesare│funcţionale [IOSUD/│
│ │ │pentru │CSUD/Consiliul │
│ │ │îndeplinirea │şcolii doctorale │
│ │ │misiunii studiilor│(regularitatea │
│ │ │de doctorat. │convocării │
│ │ │ │şedinţelor)]; │
│ │ │ │g) contractul de │
│ │ │ │studii universitare│
│ │ │ │de doctorat. │
│ │ │ │A.1.1.2. │
│ │ │ │Regulamentul şcolii│
│ │ │ │doctorale include │
│ │ │ │criterii, proceduri│
│ │ │ │şi standarde │
│ │ │ │obligatorii pentru │
│ │ │ │aspectele │
│ │ │ │specificate în art.│
│ │ │ │17 alin. (5) din │
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului nr. 681/│
│ │ │ │2011 privind │
│ │ │ │aprobarea Codului │
│A. CAPACITATEA│ │ │studiilor │
│INSTITUŢIONALĂ│ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, cu │
│ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │A.1.2.1. Existenţa │
│ │ │ │şi eficacitatea │
│ │ │ │unui sistem │
│ │ │ │informatic adecvat │
│ │ │ │pentru evidenţa │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │parcursului lor │
│ │ │ │academic │
│ │ │ │A.1.2.2. Existenţa │
│ │ │ │şi utilizarea unui │
│ │ │ │program informatic │
│ │ │ │şi dovezi ale │
│ │ │ │utilizării sale │
│ │ │ │pentru verificarea │
│ │ │ │procentului de │
│ │ │ │similitudine în │
│ │ │ │toate tezele de │
│ │ │ │doctorat │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. IOSUD/ │
│ │ │ │Şcoala doctorală │
│ │ │ │prezintă dovezi │
│ │ │ │privind deţinerea │
│ │ │ │sau închirierea │
│ │ │ │spaţiilor pentru │
│ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │cercetare specifice│
│ │ │ │programelor │
│ │ │ │doctorale │
│ │ │ │(laboratoare, │
│ │ │ │terenuri │
│ │ │ │experimentale, │
│ │ │A.2.1. IOSUD/ │staţiuni de │
│ │ │Şcolile doctorale │cercetare etc.). │
│ │ │deţin o │A.2.1.2. IOSUD/ │
│ │ │infrastructură de │Şcoala doctorală │
│ │A.2. - │cercetare care să │are acorduri de │
│ │Infrastructura de │susţină derularea │colaborare │
│ │cercetare │activităţilor │încheiate cu │
│ │ │specifice │instituţii de │
│ │ │studiilor │învăţământ │
│ │ │universitare de │superior, cu │
│ │ │doctorat. │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu │
│ │ │ │reţele de cercetare│
│ │ │ │pentru exploatarea │
│ │ │ │în parteneriat a │
│ │ │ │diverselor │
│ │ │ │infrastructuri de │
│ │ │ │cercetare şi îşi │
│ │ │ │prezintă public │
│ │ │ │oferta de servicii │
│ │ │ │de cercetare prin │
│ │ │ │intermediul unei │
│ │ │ │platforme de │
│ │ │ │profil. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*A.3.1.1. Ponderea │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat care │
│ │ │ │coordonează │
│ │ │ │concomitent mai │
│ │ │ │mult de 8 studenţi │
│ │ │A.3.1. La nivelul │doctoranzi, dar nu │
│ │ │fiecărei şcoli │mai mult de 12, │
│ │ │doctorale există │aflaţi în perioada │
│ │A.3. - Calitatea │suficient personal│studiilor │
│ │resursei umane │calificat astfel │universitare de │
│ │ │încât să fie │doctorat (3 sau 4 │
│ │ │asigurat un proces│ani, în funcţie de │
│ │ │educaţional de │domeniu, la care se│
│ │ │calitate. │pot adaugă │
│ │ │ │perioadele de │
│ │ │ │prelungire legal │
│ │ │ │acordate) şi de 15 │
│ │ │ │doctoranzi în │
│ │ │ │total, nu depăşeşte│
│ │ │ │5%. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │B.1.1.1. IOSUD/ │
│ │ │ │Şcoala doctorală │
│ │ │ │are o politică de │
│ │ │ │stimulare a │
│ │ │ │înmatriculării │
│ │ │ │studenţilor │
│ │B.1. - Numărul, │B.1.1. Candidaţii │doctoranzi │
│ │calitatea şi │admişi la studiile│proveniţi din medii│
│ │diversitatea │de doctorat sunt │sociale │
│ │candidaţilor care │de cea mai înaltă │dezavantajate, prin│
│ │s-au prezentat la │calitate, sunt │alocarea de locuri │
│ │concursul de │diversificaţi ca │speciale la │
│ │admitere │reprezentare de │admitere şi/sau │
│ │ │gen şi socială. │acordarea unor │
│ │ │ │burse sociale sau │
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │programe de sprijin│
│ │ │ │care să prevină │
│ │ │ │abandonul │
│ │ │ │universitar. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programul │
│ │ │ │de pregătire bazat │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate cuprinde │
│ │ │ │minimum 3 │
│ │ │ │discipline │
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │pregătirea în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │doctoranzilor, │
│ │ │ │dintre care cel │
│ │ │ │puţin o disciplină │
│ │ │ │este destinată │
│ │ │ │studiului │
│ │ │ │aprofundat al │
│B. │ │ │metodologiei │
│EFICACITATEA │ │ │cercetării şi/sau │
│EDUCAŢIONALĂ │ │ │prelucrării │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. IOSUD are │
│ │ │B.2.1. Programul │create mecanismele │
│ │ │de pregătire bazat│prin care se │
│ │ │pe studii │asigură că │
│ │ │universitare │programul de │
│ │B.2. - Conţinutul │avansate este │pregătire bazat pe │
│ │programelor de │adecvat pentru a │studii universitare│
│ │studii │îmbunătăţi │avansate vizează │
│ │universitare de │competenţele de │„rezultatele │
│ │doctorat │cercetare ale │învăţării“, │
│ │ │doctoranzilor şi │precizând │
│ │ │pentru a întări │competenţele, │
│ │ │comportamentul │deprinderile şi │
│ │ │etic în ştiinţă. │atitudinile pe care│
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi ar │
│ │ │ │trebui să le │
│ │ │ │dobândească după │
│ │ │ │parcurgerea │
│ │ │ │fiecărei discipline│
│ │ │ │sau prin │
│ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │cercetare. B.2.1.3.│
│ │ │ │Există cel puţin o │
│ │ │ │disciplină dedicată│
│ │ │ │eticii în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică şi │
│ │ │ │proprietăţii │
│ │ │ │intelectuale sau │
│ │ │ │tematici bine │
│ │ │ │delimitate pe │
│ │ │ │aceste subiecte în │
│ │ │ │cadrul unei │
│ │ │ │discipline predate │
│ │ │ │în programul │
│ │ │ │doctoral. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*B.3.1.1. În cadrul│
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │există iniţiative │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │valorificarea │
│ │ │ │rezultatelor │
│ │ │B.3.1. Cercetarea │studiilor doctorale│
│ │ │este valorificată │în acord cu │
│ │ │de către studenţii│specificul │
│ │ │doctoranzi prin │domeniului (de │
│ │B.3. - Rezultatele│prezentări la │exemplu, transfer │
│ │studiilor │conferinţe │tehnologic, │
│ │doctorale şi │ştiinţifice, │produse, patente în│
│ │proceduri de │publicaţii │cazul ştiinţelor │
│ │evaluare a │ştiinţifice, prin │exacte; produse şi │
│ │acestora │transfer │servicii în cazul │
│ │ │tehnologic, │ştiinţelor sociale │
│ │ │patente, produse, │şi umaniste; │
│ │ │comenzi de │festivaluri, │
│ │ │servicii. │concursuri, │
│ │ │ │recitaluri, │
│ │ │ │competiţii │
│ │ │ │sportive; comenzi │
│ │ │ │cultural-artistice │
│ │ │ │în domeniul │
│ │ │ │vocaţional). │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │B.4.1.1. La nivelul│
│ │ │ │de IOSUD, procentul│
│ │ │ │de teze invalidate,│
│ │ │B.4.1. Tezele de │fără drept de │
│ │B.4. - Calitatea │doctorat │refacere şi │
│ │tezelor de │finalizate │reluarea procesului│
│ │doctorat │îndeplinesc │de susţinere │
│ │finalizate │standarde ridicate│publică, la nivelul│
│ │ │de calitate. │Consiliului general│
│ │ │ │CNATDCU este de cel│
│ │ │ │mult 5% în ultimii │
│ │ │ │5 ani. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*C.1.1.1. IOSUD a │
│ │ │ │dezvoltat şi aplică│
│ │ │ │periodic o │
│ │ │ │procedură de │
│ │ │ │evaluare şi │
│ │ │ │monitorizare │
│ │ │ │internă a evoluţiei│
│ │ │ │şcolilor doctorale,│
│ │ │ │între criteriile │
│ │ │ │evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se │
│ │ │ │obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │b) infrastructura │
│ │ │ │şi logistica │
│ │ │ │necesare │
│ │ │ │desfăşurării │
│ │ │ │activităţii de │
│ │ │ │cercetare; │
│ │ │ │c) procedurile şi │
│ │ │ │normele subsecvente│
│ │ │ │pe baza cărora se │
│ │ │C.1.1. Există │organizează │
│ │ │cadrul │studiile doctorale.│
│ │ │instituţional şi │C.1.1.2. │
│ │C.1. - Existenţa │se aplică o │Asociaţiile │
│ │şi derularea │procedură pentru │studenţeşti şi/sau │
│ │periodică a │monitorizarea │studenţii │
│ │sistemului de │asigurării interne│reprezentanţi │
│ │asigurare internă │a calităţii, │organizează alegeri│
│ │a calităţii │precum şi politici│în rândul │
│ │ │de asigurare │studenţilor │
│ │ │internă a │doctoranzi, la │
│ │ │calităţii │nivelul fiecărei │
│ │ │relevante. │şcoli doctorale, │
│ │ │ │pentru poziţii în │
│ │ │ │consiliile şcolilor│
│ │ │ │doctorale şi în │
│ │ │ │CSUD, prin vot │
│ │ │ │universal, direct │
│ │ │ │şi secret, toţi │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi având │
│ │ │ │dreptul să aleagă │
│ │ │ │şi să fie aleşi. │
│ │ │ │C.1.1.3. În urma │
│ │ │ │evaluării interne, │
│ │ │ │atât IOSUD, cât şi │
│ │ │ │şcolile doctorale │
│ │ │ │elaborează │
│ │ │ │strategii şi │
│ │ │ │politici de acţiune│
│ │ │ │în vederea │
│ │ │ │remedierii │
│ │ │ │deficienţelor │
│ │ │ │semnalate şi a │
│ │ │ │stimulării │
│ │ │ │performanţei │
│ │ │ │ştiinţifice şi │
│ │ │ │academice a IOSUD. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. Şcoala │
│ │ │ │doctorală, prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD, │
│ │ │ │publică pe │
│ │ │ │website-ul │
│ │ │ │instituţiei │
│ │ │ │organizatoare │
│ │ │ │informaţii despre, │
│ │ │ │cu respectarea │
│ │ │ │reglementărilor │
│ │ │ │generale cu privire│
│ │ │ │la protecţia │
│ │ │ │datelor: │
│ │ │ │a) regulamentul │
│ │ │ │şcolii doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de │
│ │ │ │admitere; │
│ │ │ │c) regulamentul de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor care să │
│ │ │ │includă şi │
│ │ │ │procedura de │
│ │ │ │susţinere publică a│
│ │ │ │tezei; │
│ │ │ │d) conţinutul │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │studii; │
│ │ │ │e) profilul │
│ │ │ │ştiinţific şi │
│ │ │ │interesele/temele │
│ │ │ │de cercetare ale │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │şcoală, precum şi │
│ │ │ │date instituţionale│
│ │ │ │de contact ale │
│ │ │ │acestora; │
│ │ │ │f) lista │
│ │ │ │doctoranzilor din │
│ │ │C.2.1. │şcoală cu │
│ │ │Informaţiile de │informaţiile de │
│ │ │interes pentru │bază (anul │
│ │ │studenţii │înmatriculării; │
│ │ │doctoranzi, │conducător); │
│ │ │viitorii │g) informaţii │
│ │ │candidaţi, │despre standardele │
│ │ │respectiv │de elaborare ale │
│ │C.2. - │informaţiile de │tezei de doctorat; │
│ │Transparenţa │interes public │h) linkuri către │
│ │informaţiilor şi │sunt disponibile │rezumatele tezelor │
│ │accesibilitate la │spre consultare în│de doctorat care │
│ │resursele de │format electronic.│urmează a fi │
│ │învăţare │C.2.2. IOSUD/ │susţinute public, │
│ │ │Şcoala doctorală │precum şi data, │
│ │ │asigură │ora, locaţia unde │
│ │ │studenţilor │vor fi susţinute │
│ │ │doctoranzi acces │acestea, cu cel │
│ │ │la resursele │puţin 20 de zile │
│C. │ │necesare derulării│înaintea │
│MANAGEMENTUL │ │studiilor │susţinerii. │
│CALITĂŢII │ │doctorale. │C.2.2.1. Toţi │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au acces│
│ │ │ │gratuit, la o │
│ │ │ │platformă cu baze │
│ │ │ │de date academice │
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │domeniile studiilor│
│ │ │ │de doctorat │
│ │ │ │organizate. │
│ │ │ │C.2.2.2. Fiecare │
│ │ │ │student doctorand │
│ │ │ │are acces, la │
│ │ │ │cerere şi cu │
│ │ │ │acordul │
│ │ │ │conducătorului de │
│ │ │ │doctorat, la un │
│ │ │ │sistem electronic │
│ │ │ │de verificare a │
│ │ │ │gradului de │
│ │ │ │similitudine cu │
│ │ │ │alte creaţii │
│ │ │ │ştiinţifice sau │
│ │ │ │artistice │
│ │ │ │existente. │
│ │ │ │C.2.2.3. Toţi │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au acces│
│ │ │ │la laboratoarele de│
│ │ │ │cercetare │
│ │ │ │ştiinţifică sau │
│ │ │ │alte facilităţi în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │specificul │
│ │ │ │domeniului/ │
│ │ │ │domeniilor din │
│ │ │ │cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform │
│ │ │ │unor reguli de │
│ │ │ │ordine interioară. │
│ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. Şcoala │
│ │ │ │doctorală, prin │
│ │ │ │intermediul IOSUD, │
│ │ │ │are încheiate │
│ │ │ │acorduri de │
│ │ │ │mobilitate cu │
│ │ │ │universităţi din │
│ │ │ │străinătate, cu │
│ │ │ │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu │
│ │ │ │companii care │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activităţi în │
│ │ │ │domeniul studiat, │
│ │ │ │care vizează │
│ │ │ │mobilitatea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │cadrelor didactice │
│ │ │ │(de exemplu. │
│ │ │ │acorduri ERASMUS │
│ │ │ │pentru ciclul de │
│ │ │ │studii doctorale). │
│ │ │ │şi cel puţin 20% │
│ │ │ │dintre studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au │
│ │ │ │efectuat un stagiu │
│ │ │ │de pregătire în │
│ │ │ │străinătate sau o │
│ │ │ │altă formă de │
│ │ │ │mobilitate precum │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │conferinţe │
│ │ │ │ştiinţifice │
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │C.3.1.2. Şcoala │
│ │ │C.3.1. IOSUD/ │doctorală sprijină,│
│ │ │Şcoala doctorală │inclusiv financiar,│
│ │ │are o strategie şi│organizarea unor │
│ │ │o aplică pentru │doctorate în │
│ │C.3. - Gradul de │creşterea gradului│cotutelă │
│ │internaţionalizare│de │internaţională, │
│ │ │internaţionalizare│respectiv invitarea│
│ │ │a studiilor │unor experţi │
│ │ │doctorale. │recunoscuţi care să│
│ │ │ │susţină cursuri/ │
│ │ │ │prelegeri pentru │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │*C.3.1.3. Cel puţin│
│ │ │ │5% din tezele de │
│ │ │ │doctorat din cadrul│
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │sunt redactate şi/ │
│ │ │ │sau prezentate │
│ │ │ │într-o limbă de │
│ │ │ │circulaţie │
│ │ │ │internaţională sau │
│ │ │ │sunt realizate în │
│ │ │ │cotutelă. │
│ │ │ │C.3.1.4. │
│ │ │ │Internaţionalizarea│
│ │ │ │activităţilor din │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │doctorale este │
│ │ │ │susţinută de către │
│ │ │ │IOSUD prin măsuri │
│ │ │ │concrete (de │
│ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri │
│ │ │ │educaţionale pentru│
│ │ │ │atragerea de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi│
│ │ │ │internaţionali; │
│ │ │ │includerea │
│ │ │ │experţilor │
│ │ │ │internaţionali în │
│ │ │ │comisii de │
│ │ │ │îndrumare sau de │
│ │ │ │susţinere a tezelor│
│ │ │ │de doctorat etc.). │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘


    * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special exclusiv, cu referire la procesul de evaluare periodică a şcolilor doctorale în condiţiile Legii nr. 100/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. În cazul neîndeplinirii lor, se acordă o perioadă de 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016