Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.333 din 12 noiembrie 1997 privind continutul si publicarea Apelului national la propuneri privind programele de plasamente si schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.333 din 12 noiembrie 1997  privind continutul si publicarea Apelului national la propuneri privind programele de plasamente si schimburi Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.333 din 12 noiembrie 1997 privind continutul si publicarea Apelului national la propuneri privind programele de plasamente si schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 20 noiembrie 1997
Ministrul educaţiei naţionale,
în conformitate cu prevederile Protocolului adiţional de asociere a României la Uniunea Europeanã şi ale Memorandumului primului-ministru nr. 5/818/1995,
considerând Decizia Consiliului Uniunii Europene din 6 decembrie 1994,
considerând Acordul 95-PECO-LEO-0006 dintre Comisia Europeanã şi Ministerul Învãţãmântului din România,
considerând Decizia Consiliului de Asociere între Comunitatile Europene şi România nr. 2/1997 privind participarea oficialã cu drepturi depline a României, începând cu data de 1 septembrie 1997, la Programul european "Leonardo da Vinci",
pe baza <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 458/1994 , republicatã, cu modificãrile ulterioare,

emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Apelul naţional la propuneri privind programele de plasamente şi schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997, conform anexei la prezentul ordin.
ART. 2
Apelul naţional la propuneri privind programele de plasamente şi schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997 va fi adus la cunostinta celor interesaţi, prin publicarea lui în Monitorul Oficial al României şi prin alte mijloace de comunicare în masa.
ART. 3
Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine Centrului Naţional "Leonardo da Vinci" şi Direcţiei generale de resurse umane şi financiare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ministrul educaţiei naţionale,
Virgil Petrescu


ANEXA 1

APELUL NAŢIONAL
la propuneri privind programele de plasament şi schimburi "Leonardo da Vinci" pe anul 1997

1. Introducere

Prezentul apel naţional este lansat ca urmare a Deciziei nr. 2/1997 a Consiliului de Asociere între Comunitatile Europene şi România, prin care, începând cu data de 1 septembrie 1997, se acorda României statutul de partener activ în Programul european "Leonardo da Vinci", destinat contribuţiei la formarea profesionalã a forţei de munca.
Statutul de partener activ în Programul "Leonardo da Vinci" asigura condiţiile organizatorice şi financiare pentru trecerea la derularea imediata, începând cu luna noiembrie 1997, a activitãţilor specifice "Domeniul de acţiune I.1.2 - Programe (proiecte) transnationale de plasamente şi schimburi", cu promotori din România.
Initiativa în sensul celor de mai sus aparţine Direcţiei generale XXII - Comisia Europeanã, iar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional "Leonardo da Vinci" şi-au asumat responsabilitãţile care decurg din dezvoltarea, în perioada imediat urmãtoare, a unor propuneri de programe transnationale de plasamente şi schimburi pe anul 1997 în cadrul Direcţiei de acţiune I.1.2 a Programului "Leonardo da Vinci".
Apelul naţional la propuneri privind programe transnationale de plasamente şi schimburi (I.1.2.) se adreseazã tuturor potenţialilor promotori (persoane juridice) din România, care sunt interesaţi sa participe la asemenea proiecte (programe) transnationale în sistemul Programului "Leonardo da Vinci".
În cele ce urmeazã sunt prezentate principalele informaţii privind prioritãţile, condiţiile de calitate, suportul financiar şi unele aspecte de natura tehnica, referitoare la propunerile de proiecte/programe (denumite în continuare proiecte) de plasamente şi schimburi (I.1.2.).

2. Numele şi adresa instituţiei de contractare

Centrul Naţional pentru Programul de Formare Profesionalã "Leonardo da Vinci" (CNPFP "LEONARDO") are sediul în Splaiul Independentei nr. 313 - Universitatea "Politehnica" - Corp R/Camera 518, Bucureşti - România.

3. Context general

Statele Uniunii Europene acţioneazã pentru o cooperare mai strânsã în dezvoltarea politicilor de educaţie şi instruire profesionalã. Ele considera un asemenea proces drept un mijloc esenţial pentru dobândirea de cãtre popoarele Europei a competentei profesionale necesare prezentului proces de revigorare economicã, din care va rezulta o lungã perioada de prosperitate economicã.
Politica şi practicile în domeniul formãrii competentelor profesionale trebuie sa rãspundã cerinţelor impuse de organizarea socioeconomica în schimbare, şi anume:
* o noua piata a muncii, în care întreprinderile mici şi mijlocii vor oferi o pondere importanta din totalul locurilor de munca, numãrul femeilor în ansamblul forţei de munca va creste, iar cerinta de locuri de munca se va extinde mai ales în domeniul serviciilor, protecţiei mediului sau al turismului;
* ameliorarea ratei angajãrii, în condiţiile tendintei de orientare spre profesii cu grad sporit de calificare;
* creşterea competitivitatii, în domeniul economic, pe plan mondial;
* actualizarea continua a sistemelor tehnologice, impusa de impactul schimbãrilor rapide în domeniile industriale;
* dezvoltarea formãrii profesionale a individului pe tot parcursul vieţii sale.
În contextul dezideratelor schimbãrii, enunţate mai sus, a fost conceput şi aprobat, de cãtre Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene, Programul "Leonardo da Vinci" pentru formarea profesionalã (Decizia CM-UE/decembrie 1994).
Scopul Programului "Leonardo da Vinci" este de a sprijini dezvoltarea politicilor şi acţiunilor novatoare, în cadrul statelor participante, prin iniţierea şi susţinerea unor proiecte transnationale cu parteneri interesaţi în formarea profesionalã a forţei de munca.
Programul "Leonardo da Vinci" îşi propune sa contribuie la schimbãrile socioeconomice şi la modelarea profesiilor viitoare, în concordanta cu aceste schimbãri.
Obiectivele Programului "Leonardo da Vinci" vizeazã trei direcţii: creşterea eficientei şi a calitãţii pregãtirii profesionale, dezvoltarea metodelor şi a conţinutului proceselor de formare şi destinarea demersurilor de formare profesionalã spre grupuri-tinta de beneficiari (tineri, adulti, someri, persoane cu deficiente). Distribuite dupã aceste direcţii, obiectivele, în numãr de 19, alcãtuiesc cadrul comun al Programului "Leonardo da Vinci" şi sunt precizate în Decizia Consiliului de Miniştri al Uniunii Europene din decembrie 1994.
Mãsurile practice pentru implementarea obiectivelor Programului "Leonardo da Vinci" sunt proiectele-pilot, proiectele de schimburi şi plasamente şi proiectele de studii şi analize.
Participanţi în proiectele de mai sus pot fi toţi cei interesaţi în pregãtirea profesionalã: întreprinderi, asociaţi publici, autoritãţi publice locale, universitãţi, şcoli, parteneri sociali s.a. (persoane juridice), care provin din ţãrile europene admise în acest program.

4. Proiecte de plasamente şi schimburi (Mãsura I.1.2.)

4.1. Tipuri de proiecte de plasamente şi schimburi

Proiectele de plasamente şi schimburi prevãzute în Domeniul/I-Mãsura I.1.2 a Programului "Leonardo da Vinci" sunt urmãtoarele:
I.1.2.a) - Proiectele transnationale de plasament pentru tineri aflaţi în pregãtire profesionalã iniţialã (formare în meserii). Durata: 3-12 sãptãmâni sau 3-9 luni. Aceste plasamente fac parte integrantã din programul de pregãtire inclus în contextul regulamentelor naţionale şi presupun recunoaşterea deprinderilor dobândite în cadrul sistemelor statelor membre.
I.1.2.b) - Proiectele transnationale de plasament pentru tineri muncitori. Durata: 3-12 luni. Participa, cu prioritate, tineri care au efectuat deja pregãtire profesionalã iniţialã (în meserii) sau au experienta practica în domeniu.
Scopul acestor programe este dobândirea de cãtre cei în cauza a unei experienţe profesionale recunoscute sau a unei calificãri superioare. Mãsura serveşte tranzitiei tineretului cãtre viata profesionalã.
I.1.2.c) - Proiectele transnationale de schimburi pentru formatori/organizatori şi administratori de programe de pregãtire profesionalã. Durata: 2-8 sãptãmâni.
Mãsura se referã la instruirea pe tot parcursul vieţii şi are scopul de a sprijini proiectele transnationale de schimburi între întreprinderi şi organisme publice şi/sau universitãţi, în vederea creãrii de programe transnationale de pregãtire.

4.2. Prioritati, obiective

Obiectivele generale ale proiectelor de plasamente şi schimburi pe anul 1997, mãsura I.1.2., reflecta prioritãţile comunitare, definite prin Apelul la propuneri - 1997, lansat de Comisia Europeanã în luna decembrie 1996. Obiectivele particulare sunt determinate în funcţie de beneficiari.
Principalul criteriu de evaluare a calitãţii proiectelor propuse va fi reflectarea prioritatilor din apelul menţionat mai sus:
* adaptarea metodelor şi a conţinutului de formare vocationala la dezvoltarea tehnologicã, cat şi schimbãrile în domeniul social şi al organizãrii muncii;
* dobândirea de aptitudini care sa faciliteze practicarea unor noi meserii;
* dezvoltarea creativitatii, iniţiativei şi a spiritului antreprenorial;
* dezvoltarea unei culturi tehnologice în procesul de învãţãmânt;
* dobândirea de cunoştinţe fundamentale ca baza pentru educaţia continua;
* îmbunãtãţirea metodelor specifice şi a conţinutului programelor de invatare pentru grupurile de persoane dezavantajate pe piata muncii, în special a tinerilor fãrã calificare, a acelora cu risc de excludere socialã datoritã factorilor socioeconomici, geografici sau etnici, cat şi unor handicapuri fizice sau mentale;
* adaptarea conţinutului şi metodelor învãţãmântului vocational iniţial la dezvoltarile tehnologice în domeniul învãţãrii;
* promovarea învãţãmântului vocational iniţial în domenii specifice (protecţia mediului, sãnãtate, calificãri "cheie", turism etc.);
* dobândirea de deprinderi care sa permitã întreprinderilor mici şi mijlocii, societãţilor de servicii, cat şi industriei sa rãspundã cerinţelor pieţei interne.
Mãsura I.1.2.a)
---------------
Plasamentul trebuie sa facã parte integrantã din procesul de formare profesionalã şi sa fie considerat în consecinta, inclusiv în actul oficial de finalizare a formãrii iniţiale. Sunt încurajate alternanta formãrii în cadrul şcolar şi în afarã şcolii, precum şi grupurile mixte (tineri aflaţi în formare iniţialã şi tineri în pregãtire).
Mãsura I.1.2.b)
---------------
Obiectivul esenţial al proiectelor de plasamente pentru tineri muncitori este dobândirea unei calificãri profesionale prin care cei în cauza sa aibã acces la un loc de munca stabil.
Un astfel de plasament trebuie sa realizeze pentru beneficiari un dublu scop: sprijin pentru identificarea unui loc de munca şi sprijin pentru conceperea unui proiect profesional de acces la un loc de munca.
Mãsura I.1.2.c)
---------------
Proiectele de schimburi de formatori vizeazã dezvoltarea proiectelor comune între organisme de formare şi întreprinderi. În scopul facilitãrii dezvoltãrii acestor proiecte se pot iniţia parteneriate între organisme de formare, situate în diferite tari şi având între ele însele parteneriate cu întreprinderi. Proiectele vor avea ca obiective elaborarea de module comune de formare, strategii de formare profesionalã transnationala sau pentru schimb de experienta în acest domeniu. Prin conţinut, aceste proiecte nu trebuie confundate cu vizite de pregãtire şi este recomandabil ca ele sa favorizeze sistemul naţional de formare profesionalã (formarea formatorilor, efecte asupra programelor şi/sau metodelor de pregãtire s.a.).
În România, Programul "Leonardo da Vinci" este de dorit sa acopere o arie cat mai larga de domenii profesionale. În consecinta, partenerii potenţiali din cele mai diverse segmente profesionale sunt invitaţi sa participe activ la program.

4.3. Beneficiari

Dupã cum s-a menţionat mai sus, la paragraful 4.1., persoanele care pot participa la forme de pregãtire prin proiecte în cadrul mãsurii I.1.2 a Programului "Leonardo da Vinci" sunt urmãtoarele:
a) tineri aflaţi în formare profesionalã iniţialã [mãsura I.1.2.a)]
----------------------------------------------------------------
Prin formare profesionalã iniţialã se înţelege orice forma de pregãtire profesionalã iniţialã (în meserii), inclusiv pregãtirea tehnica şi în meserii, precum şi sistemele de ucenicie, prin care tanarul dobândeşte o calificare profesionalã recunoscuta de autoritãţile competente din statele în care a fost obţinutã.
Ţinerii care urmeazã o forma de pregãtire de tipul "perfecţionare profesionalã" şi care au deja o diploma obţinutã anterior prin formare profesionalã iniţialã pot, de asemenea, sa participe la proiecte în cadrul mãsurii I.1.2.a), dacã perfecţionarea urmatã este într-un domeniu tehnologic de vârf;


b) tineri muncitori salariaţi şi solicitanti de loc de munca [mãsura


I.1.2.b)];
----------
c) formatori, organizatori şi administratori de programe de formare
-------------------------------------------------------------------
profesionalã [mãsura I.1.2.c)].
-------------------------------

Formatorii pot fi: cadre didactice din şcoli profesionale, licee de profil (informatic, tehnic, economic, agricol, silvic, agromontan, administrativ) sau din instituţii de învãţãmânt superior; formatori de formatori.
Alte categorii de persoane care pot fi beneficiare ale proiectelor propuse în mãsura I.1.2.c) sunt: responsabilii cu formarea profesionalã din întreprinderi, din organele administraţiei publice locale, de la inspectoratele şcolare, din ministere economice sau aparţinând partenerilor sociali (sindicate, patronat).
Varsta maxima pentru beneficiarii care se încadreazã în mãsurile I.1.2.a) şi b) va fi de 28 de ani (la data plecãrii în stagiu), iar varsta minima va fi de 16 ani.
În selecţionarea proiectelor propuse în cadrul mãsurii I.1.2 se vor avea în vedere şi urmãtoarele:
* formarea şi schimburile de formatori şi agenţi sociali care lucreazã cu publicul defavorizat;
* calificarea sau recalificarea tinerilor aflaţi în dificultate (someri, persoane fãrã calificare s.a.);
* încurajarea şi susţinerea instituţiilor publice şi private pentru dezvoltarea unor proiecte-pilot, specifice formãrii profesionale a persoanelor cu handicap.

4.4. Pregãtirea lingvistica a participanţilor

Cunoaşterea unui minim de notiuni privind limba de comunicare în ţara primitoare va fi luatã în considerare în elaborarea şi pregãtirea oricãrui proiect de schimburi şi plasamente.
În cazul proiectelor din mãsurile I.1.2.a) şi I.1.2.b), dacã acestea au durata de 3 sãptãmâni, pregãtirea lingvistica va fi realizatã în ţara, înaintea plecãrii. Când plasamentul dureazã 3 luni sau mai mult, pregãtirea lingvistica se va consolida în ţara primitoare.
Proiectele pentru formatori [(mãsura I.1.2.c)] reclama cunoaşterea limbii tarii primitoare de cãtre participanţii beneficiari. Se poate accepta cunoaşterea unei limbi de larga circulaţie, alta decât a tarii în cauza, dacã plasamentul este de scurta durata.
Pregãtirea lingvistica va face, fãrã excepţie, obiectul consensului cu partenerii din ţãrile primitoare.

4.5. Validarea plasamentelor

Recunoaşterea şi validarea de cãtre autoritãţile oficiale, abilitate, a competentelor profesionale dobândite de participanţii la plasament [mãsurile I.1.2.a) şi I.1.2.b)] este o condiţie pentru acceptarea proiectelor propuse.

4.6. Selecţionarea proiectelor propuse

Proiectele propuse în cadrul mãsurii I.1.2.a), b) şi c) vor fi analizate şi evaluate de cãtre Comisia nationala de evaluare. Fiecare proiect va face obiectul unei duble lecturi (experţi diferiţi) şi va fi notat cu un calificativ ("excelent", "bun", "suficient" sau "respins").
Centrul Naţional "Leonardo da Vinci", pe baza rezultatelor furnizate de Comisia de evaluare, va stabili o lista de preselecţie, pe care o va prezenta, spre aprobare, Comitetului Naţional "Leonardo da Vinci".
Listele proiectelor selecţionate vor fi însoţite de o lista de rezerva, care va permite redistribuirea unor burse în cazurile de renunţare din partea celor din lista de baza.

4.7. Organizatorii proiectelor (I.1.2.)

a) Proiectele pentru tineri aflaţi în formare profesionalã iniţialã şi pentru tineri muncitori [(mãsurile I.1.2.a) şi b)] vor fi organizate direct de cãtre promotori, fãrã a se apela la prestatori de servicii;
b) proiectele pentru formatori vor fi organizate de cãtre promotori, sub asistenta Consiliului Naţional "Leonardo da Vinci".

4.8. Atribuirea burselor

Participanţii la proiecte de schimburi şi plasamente (mãsura I.1.2) beneficiazã de burse a cãror evaluare depinde de durata plasamentului şi de distanta la care se afla ţara unde se desfãşoarã proiectul.
Documentele contractuale pentru acordarea suportului financiar vor fi cele propuse de cãtre Comisia Europeanã, completate cu prevederile specifice României.
O convenţie financiarã va fi încheiatã între promotorul proiectului şi Centrul Naţional "Leonardo da Vinci", cel târziu pana la data de 1 februarie 1998.
Detalii privind structura burselor, costurile pe care bursa le acoperã, precum şi alte elemente privind suportul financiar se obţin de la Centrul Naţional "Leonardo da Vinci", prin intermediul promotorilor de proiecte.
Se precizeazã ca, având în vedere prevederile stabilite de Comisia Europeanã privind finanţarea programelor europene, 70% din cuantumul bursei se acorda în avans, iar 30%, dupã prezentarea raportului final.

4.9. Coordonare. Urmãrire

Centrul Naţional "Leonardo da Vinci" va coordona şi va urmãri realizarea proiectelor selecţionate. În acest scop centrul va lucra în concordanta cu procedurile specifice Programului "Leonardo da Vinci" şi se va baza pe ajutorul instituţiilor naţionale şi locale implicate în formarea profesionalã a forţei de munca.

4.10. Evaluare

Evaluarea proiectelor este un proces continuu, care se va efectua pe mai multe niveluri:
* la nivel individual, prin autoevaluare, se vor aborda proiectele de plasamente pentru tineri muncitori şi pentru schimburi de formatori;
* promotorii de proiecte vor întreprinde evaluãri atât în perioada de pregãtire a proiectelor, cat şi în timpul derulãrii şi dupã încheierea acestora;
* metode specifice de evaluare vor fi utilizate la nivel regional, iar la nivel naţional Centrul Naţional "Leonardo da Vinci" va întreprinde o analiza globalã, care va urmãri efectele proiectelor asupra sistemului naţional de formare profesionalã.

4.11. Calendar

Principalele etape pentru proiectele de schimburi şi plasamente (mãsura I.1.2), lansate în anul 1997 în România, sunt urmãtoarele:
* 15 decembrie 1997 - termenul limita pana la care se primesc propunerile de proiecte de plasament şi schimburi;
* 31 decembrie 1997 - termenul limita pentru notificarea promotorilor selecţionaţi;
* 1 februarie 1998 - termenul limita pentru încheierea convenţiilor financiare cu promotorii;
* 31 mai 1998 - termenul limita de pornire a proiectelor de plasamente şi schimburi propuse în anul 1997.

5. Informaţii suplimentare

* Documentele principale privind Programul "Leonardo da Vinci" sunt "Vademecum" şi "Formulare de înscriere". Ele descriu condiţiile generale de eligibilitate, criteriile aplicate şi principiile care stau la baza acordãrii suportului financiar din partea Comisiei Europene.
Aceste documente se pot obţine de la Centrul Naţional "Leonardo da Vinci".
* Respectarea criteriilor de eligibilitate prezentate în "Vademecum" şi "Formulare de înscriere" este obligatorie.
* Termenul limita pentru prezentarea propunerilor de proiecte (15 decembrie 1997 la Centrul Naţional "Leonardo da Vinci") trebuie respectat, stiindu-se ca propunerile primite dupã aceasta data nu vor mai fi luate în considerare.
* Propunerile de proiecte se trimit sau se depun de cãtre promotor la:

| |
| |
| CENTRUL NAŢIONAL |
| PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ |
| "LEONARDO DA VINCI" |
| |
| BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 313 - UNIVERSITATEA "POLITEHNICA", |
| CORP R/CAMERA 518, BUCUREŞTI - ROMÂNIA, TEL. 41.037.57 FAX. 410.32.13 |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016