Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.328 din 28 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.328 din 28 septembrie 2010  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.328 din 28 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 28 octombrie 2010

    În conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul <>Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
    în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfãşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificãrile ulterioare, şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite urmãtorul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U., prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aprobã structura C.N.A.T.D.C.U., prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 3.904/2006 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 24 mai 2006, cu modificãrile ulterioare, precum şi orice altã dispoziţie contrarã prezentului ordin.
    ART. 4
    Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generalã juridic şi contencios, Direcţia generalã economic, finanţe, resurse umane vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 28 septembrie 2010.
    Nr. 5.328.


    ANEXA 1
                                   REGULAMENT
             de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de
        Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U., este un organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare M.E.C.T.S.
    ART. 2
    C.N.A.T.D.C.U. se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 3
    (1) Misiunea C.N.A.T.D.C.U. este de a evalua instituţii şi persoane conform unor standarde specifice şi de a propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului:
    a) confirmarea titlului ştiinţific de doctor şi a titlurilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar, respectiv de cercetãtor ştiinţific gradul II şi cercetãtor ştiinţific gradul I;
    b) atribuirea calitãţii de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.) şi a calitãţii de conducãtor de doctorat;
    c) recunoaşterea unor titluri, diplome, certificate universitare şi de cercetare, obţinute în strãinãtate.
    (2) Evalueazã propunerile înregistrate la M.E.C.T.S. cu privire la acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) La solicitarea ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, C.N.A.T.D.C.U. poate propune politici în domeniul resurselor umane în învãţãmântul superior din România.
    ART. 4
    (1) C.N.A.T.D.C.U. se organizeazã şi funcţioneazã cu urmãtoarea structurã organizatoricã:
    a) Consiliul general;
    b) paneluri pe domenii fundamentale;
    c) comisii de specialitate;
    d) comisii de contestaţii.
    (2) Consiliul general, panelurile pe domenii fundamentale şi comisiile de specialitate au caracter permanent pe durata întregului mandat al C.N.A.T.D.C.U.; fiecare comisie de contestaţii este numitã de Consiliul general şi funcţioneazã doar pe perioada soluţionãrii contestaţiei sau contestaţiilor pentru care a fost numitã.

    CAP. II
    Constituire

    ART. 5
    (1) Membrii C.N.A.T.D.C.U. sunt personalitãţi de prestigiu ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru un mandat de 5 ani.
    (2) Pot fi membri C.N.A.T.D.C.U. profesori universitari titulari ai unor instituţii de învãţãmânt superior acreditate, membri ai Academiei Române, precum şi cercetãtori ştiinţifici gradul I din instituţii de învãţãmânt superior acreditate sau instituţii de cercetare ştiinţificã.
    ART. 6
    (1) Consiliul general al C.N.A.T.D.C.U. este format din 17 membri, incluzând în componenţa sa:
    a) un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învãţãmânt superior, Academia Românã şi, respectiv, institutele de cercetare;
    b) preşedinţii celor 5 paneluri pe domenii fundamentale.
    (2) Consiliul general este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pe întreaga perioadã a exercitãrii mandatului prevãzut la art. 5.
    (3) În cazul constatãrii imposibilitãţii exercitãrii mandatului unor membri ai C.N.A.T.D.C.U., preşedintele poate propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului înlocuirea lor.
    ART. 7
    (1) Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. sunt formate din evaluatori, profesori universitari şi cercetãtori ştiinţifici gradul I, experţi în domeniul sau domeniile ştiinţific/ştiinţifice arondat/arondate, şi sunt conduse de preşedinţi. Comisiile de specialitate şi preşedinţii acestora se numesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru întreaga perioadã a exercitãrii mandatului prevãzut la art. 5.
    (2) Numãrul membrilor comisiilor de specialitate din structura C.N.A.T.D.C.U. este stabilit astfel încât sã asigure calitatea evaluãrii printr-o încãrcare uniformã şi rezonabilã a acestor membri. Consiliul general poate propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulãrii unui mandat al C.N.A.T.D.C.U.
    ART. 8
    (1) Panelurile pe domenii fundamentale sunt formate din preşedinţii comisiilor de specialitate, profesori universitari sau cercetãtori ştiinţifici gradul I, şi un numãr egal de membri numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pentru întreaga perioadã a exercitãrii mandatului prevãzut la art. 5.
    ART. 9
    (1) Comisiile de contestaţii pe domenii fundamentale sunt numite de Consiliul General prin votul majoritãţii membrilor prezenţi, pentru soluţionarea uneia sau mai multor contestaţii, dupã caz, şi funcţioneazã doar pe perioada soluţionãrii contestaţiei sau contestaţiilor respective. Din comisiile de contestaţii nu pot face parte persoanele care au participat la evaluarea iniţialã şi nici cele care sunt în incompatibilitate în ceea ce priveşte cerinţa de independenţã a evaluãrii candidatului definitã la art. 15 alin. (2).
    (2) Comisia de contestaţie învestitã cu reevaluarea dosarului ia decizii cu votul majoritãţii simple, pe baza referatelor întocmite de membrii acesteia.
    (3) Rezoluţia comisiei de contestaţii este validatã de Consiliul general prin vot deschis. Hotãrârea Consiliului general este înaintatã spre aprobare prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

    CAP. III
    Atribuţii

    ART. 10
    Consiliul general are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã şi înainteazã ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U.;
    b) aprobã prin hotãrâre standardele şi procedurile specifice propuse de panelurile pe domenii fundamentale şi de comisiile de specialitate. În procedura de aprobare a acestora verificã dacã sunt respectate criteriile minimale de evaluare obligatorii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. Preşedintele C.N.A.T.D.C.U. înainteazã ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului hotãrârea privind stabilirea standardelor şi procedurilor specifice în vederea emiterii ordinului de aprobare a acesteia;
    c) monitorizeazã permanent respectarea reglementãrilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor pe domenii fundamentale şi comisiilor de specialitate întocmind rapoarte anuale cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    d) analizeazã oportunitatea şi dispune derularea unor controale, efectuate de cãtre membrii Consiliului general, privitoare la activitatea unor paneluri pe domenii fundamentale, comisii sau experţi evaluatori, în urma sesizãrii externe sau interne;
    e) aprobã şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului mãsurile necesare pentru îmbunãtãţirea activitãţii C.N.A.T.D.C.U., rezultate ca urmare a monitorizãrii şi controalelor menţionate la lit. c) şi d);
    f) analizeazã şi evalueazã conţinutul dosarelor privind acordarea indemnizaţiei de merit, în conformitate cu <>Legea nr. 118/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) analizeazã şi valideazã prin decizie propunerile comisiilor de contestaţii. Decizia de validare este înaintatã în vederea aprobãrii prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 11
    Preşedintele C.N.A.T.D.C.U. are urmãtoarele atribuţii:
    a) convoacã şi conduce lucrãrile Consiliului general;
    b) reprezintã C.N.A.T.D.C.U. în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    c) avizeazã propunerile formulate de panelurile pe domenii fundamentale şi le înainteazã în vederea aprobãrii ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 12
    Panelurile pe domenii fundamentale au urmãtoarele atribuţii:
    a) propun Consiliului general standardele specifice de evaluare domeniului fundamental/domeniilor ştiinţifice aferente;
    b) analizeazã şi avizeazã propunerile comisiilor de specialitate privitoare la standardele specifice de evaluare. În cadrul procedurii de analizã şi avizare verificã dacã sunt respectate criteriile minimale de evaluare obligatorii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    c) evalueazã la nivelul fiecãrei instituţii de învãţãmânt superior gradul de îndeplinire a standardelor specifice pentru acordarea calitãţii de I.O.S.U.D. pe domenii de studii universitare de doctorat; în aceastã activitate coopereazã cu Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior şi Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior;
    d) decid cu privire la acordarea calitãţii de I.O.S.U.D. şi de conducãtor de doctorat, precum şi a titlului de profesor universitar şi cercetãtor ştiinţific gradul I şi înainteazã decizia cãtre preşedintele Consiliului general;
    e) evalueazã periodic, conform legislaţiei în vigoare, atât capabilitatea I.O.S.U.D., cât şi activitatea conducãtorilor de doctorat în raport cu standardele specifice;
    f) coordoneazã activitatea comisiilor de specialitate şi valideazã acordarea titlurilor de profesor şi cercetãtor ştiinţific gradul I propuse de comisiile de specialitate;
    g) elaboreazã rapoarte anuale privind activitatea proprie, pe care le înainteazã Consiliului general.
    ART. 13
    Comisiile de specialitate au urmãtoarele atribuţii:
    a) formuleazã şi propun panelurilor pe domenii fundamentale standarde specifice de evaluare a domeniului sau domeniilor ştiinţifice arondate. Standardele specifice de evaluare sunt elaborate cu respectarea criteriilor minimale de evaluare obligatorii, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    b) evalueazã dosarele aferente titlurilor, diplomelor şi certificatelor a cãror acordare intrã în competenţa C.N.A.T.D.C.U. şi care se înscriu în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate;
    c) formuleazã propuneri pe baza evaluãrii îndeplinirii standardelor specifice şi le înainteazã panelurilor pe domenii fundamentale sau preşedintelui Consiliului general, dupã caz;
    d) elaboreazã rapoarte anuale privind activitatea proprie, pe care le înainteazã panelului de care aparţin.
    ART. 14
    Preşedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atribuţii:
    a) pune la dispoziţia tuturor membrilor comisiei dosarele de evaluat şi numeşte cel puţin 3 dintre aceştia ca raportori, ţinând seama de aria de expertizã şi încãrcarea acestora;
    b) stabileşte şi comunicã membrilor comisiei termenul-limitã de depunere a rapoartelor de evaluare;
    c) ia act de rezultatele evaluãrilor şi, în funcţie de rezoluţiile formulate de majoritatea evaluatorilor, formuleazã rezoluţia finalã a comisiei, pe care o înainteazã panelului pe domeniul fundamental aferent;
    d) poate cere efectuarea unor evaluãri suplimentare;
    e) pentru dosarele de profesor universitar, cercetãtor ştiinţific gradul I şi conducãtor de doctorat, poate sã apeleze la evaluatori din strãinãtate, a cãror listã se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, la propunerea Consiliului general. Evaluatorii aprobaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului au acelaşi statut cu oricare membru al comisiei.
    ART. 15
    (1) Experţii membri ai comisiei de specialitate numiţi de preşedintele acesteia ca raportori în evaluarea unui dosar se pronunţã în ceea ce priveşte îndeplinirea de cãtre candidat a condiţiilor din standardele specifice în vigoare.
    (2) Nu pot fi numiţi raportori membrii comisiei de specialitate care se aflã în incompatibilitate în ceea ce priveşte cerinţa de independenţã a evaluãrii candidatului, şi anume: sunt rude sau afini pânã la gradul al patrulea cu candidatul evaluat, provin de la aceeaşi instituţie cu acesta sau de la instituţia pentru care acesta candideazã.
    (3) Suplimentar faţã de raportorii numiţi iniţial de preşedinte, orice membru al comisiei de specialitate are dreptul sã cearã acestuia numirea sa ca raportor voluntar pentru unul dintre dosarele repartizate comisiei, aprobarea cererii sale fiind condiţionatã de respectarea prevederilor alin. (2). Dupã acceptul preşedintelui, raportul sãu are aceeaşi valoare în luarea deciziei comisiei precum cele elaborate de raportorii numiţi iniţial.
    (4) Membrii conducerii C.N.A.T.D.C.U. pot fi experţi evaluatori în domeniul lor de competenţã.
    (5) Pot evalua dosare de I.O.S.U.D. şi conducere de doctorat numai acei experţi evaluatori care au calitatea de conducãtor de doctorat.

    CAP. IV
    Procedura de funcţionare

    ART. 16
    (1) Dosarele şi celelalte documente care se înregistreazã la Secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U. pentru evaluare şi decizie asupra actelor din dosar, dupã verificarea conţinutului acestora în raport cu prevederile legale în vigoare şi avizarea de cãtre Direcţia generalã juridicã şi contencios a M.E.C.T.S, se programeazã pentru evaluare conform procedurilor din prezentul regulament.
    (2) Dosarele care nu îndeplinesc prevederile legale în vigoare se returneazã instituţiilor sau persoanelor care le-au transmis.
    ART. 17
    Dosarele sunt repartizate de cãtre Secretariatul tehnic panelurilor pe domenii fundamentale. Preşedinţii acestora repartizeazã dosarele uneia sau mai multor comisii, dupã caz.
    ART. 18
    (1) În cadrul comisiilor de specialitate, dosarele sunt analizate, în conformitate cu criteriile specifice, de minimum 3 experţi evaluatori numiţi ca raportori de cãtre preşedintele comisiei. Suplimentar, la cererea acestora, preşedintele poate aproba calitatea de raportori voluntari şi altor membri ai comisiei, în condiţiile stabilite la art. 15.
    (2) Odatã cu numirea raportorilor pentru fiecare dosar, preşedintele comisiei de specialitate stabileşte termenul de finalizare a evaluãrilor, în conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioarã.
    (3) Fiecare raportor completeazã un raport de evaluare în care consemneazã îndeplinirea/neîndeplinirea standardelor specifice şi propune o rezoluţie.
    (4) La expirarea termenului fixat, preşedintele comisiei constatã cã s-au depus cel puţin 3 rapoarte valide şi formuleazã rezoluţia finalã a comisiei de specialitate pe baza majoritãţii rezoluţiilor propuse de raportorii numiţi şi voluntari aprobaţi.
    (5) Rezoluţia comisiei de specialitate este înaintatã preşedintelui panelului pe domeniul fundamental aferent, care o supune validãrii panelului respectiv. Decizia se ia cu votul deschis al majoritãţii simple a membrilor.
    (6) Hotãrârea panelului pe domeniul fundamental se înainteazã cãtre preşedintele Consiliului general, care propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emiterea ordinului de confirmare a rezoluţiei.
    (7) Anterior formulãrii propunerii de emitere a ordinului prevãzut la alin. (6), Consiliul general are prerogativa de a supune dezbaterii oricare dosar aflat în procedurã, la solicitarea unui membru al acestuia.
    (8) Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului de confirmare/neconfirmare se comunicã instituţiei/ persoanei care a promovat dosarul de evaluare. În situaţia în care dosarul de evaluare a fost promovat de instituţie, aceasta are obligaţia ca în termen de 15 zile de la data primirii ordinului sã îl comunice persoanei evaluate.
    ART. 19
    (1) Împotriva ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului de aprobare a rezoluţiilor propuse de C.N.A.T.D.C.U. se poate formula contestaţie în termen de cel mult 10 zile de la data comunicãrii acestuia persoanei evaluate, conform <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Criteriile de admisibilitate a contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã.
    (3) Comisiile de contestaţii se pronunţã prin rezoluţie motivatã asupra admisibilitãţii contestaţiei formulate, în conformitate cu prevederile alin. (2).
    (4) În cazul în care contestaţia îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, rezoluţia motivatã se înainteazã Secretariatului tehnic, în vederea demarãrii procedurii de reevaluare. Dosarele înaintate în vederea reevaluãrii urmeazã sã fie analizate potrivit procedurii iniţiale. Din comisiile de reevaluare nu pot face parte persoanele care s-au pronunţat iniţial asupra dosarului de concurs.
    (5) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 60 de zile de la data expirãrii termenului de contestaţie.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 20
    Activitatea C.N.A.T.D.C.U. este asistatã, din punct de vedere tehnic, de cãtre un secretariat numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 21
    În termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Consiliul general, împreunã cu secretariatul tehnic al C.N.A.T.D.C.U., va elabora şi va supune aprobãrii ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului standarde specifice pe domenii fundamentale/ştiinţifice, precum şi proceduri de desfãşurare a activitãţilor prevãzute în misiunea acestui organism.
    ART. 22
    Pentru concursurile şi procesele de recunoaştere aflate în curs de desfãşurare la data aprobãrii prezentului ordin, inclusiv în faza de contestaţii, precum şi pentru dosarele înaintate spre evaluarea C.N.A.T.D.C.U. pânã la data de 15 noiembrie 2010 se aplicã prevederile <>Ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 3.904/2006 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificãrile ulterioare.


    ANEXA 2
                                   STRUCTURA
                       Consiliului Naţional de Atestare a
             Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │ Panel │ Comisii │ Domenii ştiinţifice │
 │ │ │ arondate │
 ├────┬─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Matematicã │Matematicã │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Fizicã │
 │ │ │Fizica şi ingineria materialelor ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ingineria materialelor │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │MATEMATICĂ ŞI│ │Chimie │
 │ P1 │ŞTIINŢE │Chimie şi inginerie chimicã ├─────────────────────────┤
 │ │NATURALE │ │Inginerie chimicã │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Geologie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Geodezie │
 │ │ │Geologie, geodezie, geografie şi ştiinţa ├─────────────────────────┤
 │ │ │mediului │Geografie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria │
 │ │ │ │mediului │
 ├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie civilã │Inginerie civilã şi │
 │ │ │ │instalaţii │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Arhitecturã │
 │ │ │Arhitecturã şi urbanism ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Urbanism │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie electricã şi │
 │ │ │Inginerie electricã, electronicã şi │telecomunicaţii │
 │ │ │telecomunicaţii ├─────────────────────────┤
 │ P2 │ŞTIINŢE │ │Inginerie electronicã şi │
 │ │INGINEREŞTI │ │telecomunicaţii │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie energeticã, inginerie geologicã, │Inginerie geologicã │
 │ │ │mine, petrol şi gaze ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Mine, petrol şi gaze │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie aerospaţialã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie aerospaţialã, autovehicule şi │Ingineria autovehiculelor│
 │ │ │transporturi ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ingineria transporturilor│
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie navalã şi │
 │ │ │ │navigaţie │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie forestierã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ingineria produselor │
 │ │ │ │alimentare │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Biotehnologii │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Ingineria resurselor vegetale şi animale │Agronomie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Horticulturã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Silviculturã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Zootehnie │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Informaticã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Ingineria şi tehnologia informaţiei │Calculatoare şi │
 │ │ │ │tehnologia informaţiei │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ingineria sistemelor │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie mecanicã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie mecanicã, mecatronicã şi │Inginerie industrialã │
 │ │ │industrialã ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Mecatronicã şi roboticã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie şi management │
 ├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Biologie │Biologie │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Medicinã │Medicinã │
 │ │ŞTIINŢE ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ P3 │BIOLOGICE ŞI │Medicinã veterinarã │Medicinã veterinarã │
 │ │BIOMEDICALE ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Medicinã dentarã │Medicinã dentarã │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Farmacie │Farmacie │
 ├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Ştiinţe juridice │Drept │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Sociologie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe politice │
 │ │ │Sociologie, ştiinţe politice şi ├─────────────────────────┤
 │ │ │administrative │Relaţii internaţionale şi│
 │ │ │ │studii europene │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe administrative │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe ale comunicãrii │
 │ P4 │ŞTIINŢE ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │SOCIALE │ │Ştiinţe militare │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Ştiinţe militare, informaţii şi ordine │Informaţii şi securitate │
 │ │ │publicã │naţionalã │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ordine publicã şi │
 │ │ │ │siguranţã naţionalã │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Economie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Administrarea afacerilor │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Finanţe │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Contabilitate │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Ciberneticã, statisticã │
 │ │ │Ştiinţe economice şi administrarea │şi informaticã economicã │
 │ │ │afacerilor ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Economie şi afaceri │
 │ │ │ │internaţionale │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Management │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Marketing │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Psihologie │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │Psihologie şi ştiinţe comportamentale │Ştiinţe ale educaţiei │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Educaţie fizicã şi sport │
 ├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Filologie │Filologie │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Filosofie │Filosofie │
 │ │ŞTIINŢE ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ P5 │UMANISTE ŞI │ │Istorie │
 │ │ARTE │Istorie şi studii culturale ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Studii culturale │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Teologie │Teologie │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │Arte plastice │Arte plastice │
 │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │Teatru │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Coregrafie │
 │ │ │Artele spectacolului ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Cinematografie şi media │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤
 │ │ │ │Muzicã │
 └────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016