Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.272 din 5 septembrie 2011  privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii in anul universitar 2011-2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 5.272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii in anul universitar 2011-2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011
    În baza Referatului de aprobare nr. 261/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,
    în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,
    în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãţãmântul universitar şi postuniversitar de stat cu taxã, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 441/2001, cu modificãrile ulterioare,
    în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învãţãmântul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012,
    având în vedere Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificãrii universitãţilor,
    în baza Hotãrârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se alocã instituţiilor de învãţãmânt superior care sunt instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat cifra de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    În anul universitar 2011-2012, cifra de şcolarizare alocatã instituţiilor de învãţãmânt superior de stat pentru desfãşurarea studiilor universitare de doctorat conform art. 1 se repartizeazã de cãtre senatul universitar conducãtorilor de doctorat în ordinea prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    (1) Numãrul de studenţi înmatriculaţi la fiecare program de studii universitare de doctorat, pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxã, nu poate depãşi capacitatea instituţionalã a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat care au dreptul legal sã organizeze studii universitare de doctorat.
    (2) Modul de alocare a locurilor pentru studii universitare de doctorat constituie criteriu de evaluare a performanţei şcolilor doctorale şi a instituţiilor de învãţãmânt superior.
    ART. 4
    Instituţiile de învãţãmânt superior care sunt instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat şi care au dreptul legal sã organizeze studii universitare de doctorat raporteazã în scris şi electronic Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pânã la data de 15 octombrie 2011, modul de alocare a locurilor pentru studii universitare de doctorat, conform anexei nr. 3, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 5
    Selecţia şi înmatricularea studenţilor doctoranzi se realizeazã conform prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 681/2011.
    ART. 6
    Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, prin Direcţia strategii de finanţare instituţionalã, Direcţia generalã economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, precum şi instituţiile de învãţãmânt superior care sunt instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat şi care au dreptul legal sã organizeze studii universitare de doctorat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 5 septembrie 2011.
    Nr. 5.272.

    ANEXA 1

                        ALOCAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE
        pentru ciclul de studii universitare de doctorat, aprobatã prin
        Hotãrârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de
       şcolarizare pentru învãţãmântul preuniversitar şi superior de stat
        în anul şcolar/universitar 2011-2012, instituţiilor de învãţãmânt
              superior de stat pentru anul universitar 2011-2012

    A. Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituţii de învãţãmânt superior clasificate ca universitãţi de cercetare avansatã şi educaţie


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Universitatea │ Cifra de │
│crt.│ │şcolarizare │
│ │ │ alocatã │
│ │ │ pentru ci- │
│ │ │clul de stu- │
│ │ │dii univer- │
│ │ │sitare de │
│ │ │ doctorat │
│ │ │pentru anul │
│ │ │universitar │
│ │ │ 2011-2012 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.│Universitatea Politehnica din Bucureşti │ 500│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.│Universitatea din Bucureşti │ 553│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3.│Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Carol Davila" din │ │
│ │Bucureşti │ 95│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4.│Academia de Studii Economice din Bucureşti │ 129│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5.│Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca │ 270│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã │ │
│ │din Cluj-Napoca │ 79│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7.│Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ 452│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8.│Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" │ │
│ │din Cluj-Napoca │ 79│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9.│Universitatea Tehnicã "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ 211│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10.│Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ 330│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 11.│Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Grigore T. Popa" │ │
│ │din Iaşi │ 70│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.│Universitatea Politehnica din Timişoara │ 137│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL: │ 2.905│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    B. Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituţii de învãţãmânt superior clasificate ca universitãţi de educaţie şi cercetare ştiinţificã, respectiv universitãţi de educaţie şi creaţie artisticã┌────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Universitatea │ Domeniul │ Cifra de │
│crt.│ │ │ şcolarizare │
│ │ │ │ alocatã │
│ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ ciclul de │
│ │ │ │studii uni- │
│ │ │ │versitare de │
│ │ │ │ doctorat │
│ │ │ │pentru anul │
│ │ │ │universitar │
│ │ │ │ 2011-2012 │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.│Şcoala Naţionalã de Studii │Ştiinţe administrative │ 20│
│ │Politice şi Administrative din ├────────────────────────┤ │
│ │Bucureşti │Ştiinţe politice │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Sociologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.│Universitatea "Dunãrea de Jos" │Ingineria produselor │ 18│
│ │din Galaţi │alimentare │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Ingineria materialelor │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie mecanicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie industrialã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 3.│Universitatea "Lucian Blaga" │Drept │ 20│
│ │din Sibiu ├────────────────────────┤ │
│ │ │Finanţe │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Management │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Teologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 4.│Universitatea "Ovidius" din │Medicinã dentarã │ 15│
│ │Constanţa ├────────────────────────┤ │
│ │ │Biologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 5.│Universitatea "Transilvania" din │Agronomie, Horticulturã,│ 40│
│ │Braşov │Silviculturã, │ │
│ │ │Inginerie forestierã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie mecanicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie electricã şi │ │
│ │ │energeticã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Marketing │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Educaţie fizicã şi sport│ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 6.│Universitatea de Arhitecturã şi │Arhitecturã şi urbanism │ 15│
│ │Urbanism "Ion Mincu" din │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 7.│Universitatea de Artã şi Design │ │ │
│ │din Cluj-Napoca │ │ 12│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 8.│Universitatea de Arte "George │ │ │
│ │Enescu" din Iaşi │ │ 20│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 9.│Universitatea de Arte din │ │ │
│ │Târgu Mureş │ │ 8│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 10.│Universitatea de Medicinã şi │Medicinã dentarã │ 18│
│ │Farmacie "Victor Babeş" din ├────────────────────────┤ │
│ │Timişoara │Medicinã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 11.│Universitatea de Ştiinţe Agricole│Zootehnie │ 18│
│ │şi Medicinã Veterinarã "Ion ├────────────────────────┤ │
│ │Ionescu de la Brad" din Iaşi │Agronomie, Horticulturã,│ │
│ │ │Silviculturã, Inginerie │ │
│ │ │forestierã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 12.│Universitatea de Ştiinţe Agricole│Medicinã veterinarã │ 18│
│ │şi Medicinã Veterinarã a ├────────────────────────┤ │
│ │Banatului din Timişoara │Biotehnologii │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Agronomie, Horticulturã,│ │
│ │ │Silviculturã, Inginerie │ │
│ │ │forestierã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 13.│Universitatea de Ştiinţe │Agronomie, Horticulturã,│ 27│
│ │Agronomice şi Medicinã Veterinarã│Silviculturã, Inginerie │ │
│ │din Bucureşti │forestierã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 14.│Universitatea de Vest din │Informaticã │ 55│
│ │Timişoara ├────────────────────────┤ │
│ │ │Geografie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Fizicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Finanţe │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Contabilitate │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Management │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Matematicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Istorie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Filologie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Arte vizuale │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 15.│Universitatea din Craiova │Matematicã │ 22│
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Fizicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Filologie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Drept │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 16.│Universitatea din Oradea │Geografie │ 12│
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie electricã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie industrialã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Istorie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 17.│Universitatea Naţionalã de Artã │ │ 13│
│ │Teatralã şi Cinematograficã │ │ │
│ │"I. L. Caragiale" din Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 18.│Universitatea Naţionalã de Arte │ │ │
│ │din Bucureşti │ │ 16│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 19.│Universitatea Tehnicã de │Inginerie civilã şi │ 44│
│ │Construcţii din Bucureşti │instalaţii │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie geologicã, │ │
│ │ │Inginerie geodezicã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Ingineria mediului │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 20.│Universitatea de Medicinã şi │Medicinã │ 15│
│ │Farmacie din Craiova │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 21.│Universitatea de Medicinã şi │Medicinã │ 22│
│ │Farmacie din Târgu Mureş │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 22.│Universitatea Naţionalã de Muzicã│ │ │
│ │din Bucureşti │ │ 12│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 23.│Academia de Muzicã "Gheorghe │ │ │
│ │Dima" din Cluj-Napoca │ │ 10│
├────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL: │ 470│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    C. Alocarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituţii de învãţãmânt superior clasificate ca universitãţi centrate pe educaţie┌────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Universitatea │ Domeniul │ Cifra de │
│crt.│ │ │ şcolarizare │
│ │ │ │ alocatã │
│ │ │ │ pentru │
│ │ │ │ ciclul de │
│ │ │ │studii uni- │
│ │ │ │versitare de │
│ │ │ │ doctorat │
│ │ │ │pentru anul │
│ │ │ │universitar │
│ │ │ │ 2011-2012 │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.│Universitatea "1 Decembrie 1918" │Contabilitate │ 6│
│ │ din Alba Iulia ├────────────────────────┤ │
│ │ │Istorie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Teologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.│Universitatea "Aurel Vlaicu" din │Filologie │ 3│
│ │Arad │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 3.│Universitatea "Vasile Alecsandri"│Ingineria mediului │ 3│
│ │din Bacãu ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie mecanicã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 4.│Universitatea de Nord din │Filosofie │ 3│
│ │Baia Mare ├────────────────────────┤ │
│ │ │Filologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 5.│Universitatea din Petroşani │Mine, petrol şi gaze │ 4│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 6.│Universitatea din Piteşti │Matematicã │ 6│
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Informaticã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Ingineria aerospaţialã, │ │
│ │ │autovehicule şi │ │
│ │ │transporturi │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 7.│Universitatea Petrol-Gaze din │Inginerie chimicã │ 19│
│ │Ploieşti ├────────────────────────┤ │
│ │ │Mine, petrol şi gaze │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie mecanicã │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 8.│Universitatea Naţionalã de │Educaţie fizicã şi sport│ 10│
│ │Educaţie Fizicã şi Sport din │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 9.│Universitatea "Ştefan cel Mare" │Ingineria produselor │ 10│
│ │din Suceava │alimentare │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Inginerie electricã şi │ │
│ │ │energeticã │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Filologie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Geografie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 10.│Universitatea "Valahia" din │Contabilitate │ 8│
│ │Târgovişte ├────────────────────────┤ │
│ │ │Istorie │ │
│ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │Teologie │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 11.│Universitatea Maritimã din │Inginerie electricã şi │ 5│
│ │Constanţa │energeticã │ │
├────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL: │ 77│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

                          CRITERII
        privind alocarea locurilor pentru ciclul de studii
       universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012

    ART. 1
    În vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012, senatele universitare repartizeazã cifra de şcolarizare de la buget şi cifra de şcolarizare cu taxã cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, referitoare la numãrul de maximum 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat, pe care un conducãtor de doctorat îi poate îndruma simultan, coroborat cu art. 77 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 681/2011.
    ART. 2
    Cifra de şcolarizare de la buget se repartizeazã de cãtre senatul universitar şi conducerile şcolilor doctorale conducãtorilor de doctorat în ordinea ierarhicã prevãzutã mai jos:
    1. în prima etapã se repartizeazã locuri conducãtorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;
    2. în a doua etapã se repartizeazã locuri conducãtorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru director de proiect şi experţi pentru competiţia lansatã de Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã în anul 2011 în cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie;
    3. în a treia etapã se repartizeazã locuri conducãtorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru competiţia lansatã de Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã în anul 2011 în cadrul Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativã;
    4. în a patra etapã se repartizeazã locuri conducãtorilor de doctorat care nu sunt în situaţia aferentã pct. 1-3, dar au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate.
    ART. 3
    Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare sunt aprobate prin ordine ale ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, dupã cum urmeazã: Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematicã şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învãţãmântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
    ART. 4
    Toate informaţiile legate de competiţia din cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie, şi Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativã, sunt disponibile pe paginile web gestionate de Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice şi Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii.

    ANEXA 3

                         MACHETĂ
       pentru raportarea modului de alocarea a locurilor pentru
      studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012

    Universitatea ..................................................┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Numele şi│ Îndeplinirea criteriilor │ Nr. de locuri │
│crt.│prenumele│ de alocare a locurilor │ alocate │
│ │conducã- ├────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┼────────────┬───────┤
│ │torului │Respectarea │Îndeplinirea│Îndeplinirea │Îndeplinirea │cu finanţare│cu taxã│
│ │de │prevederilor│standardelor│standardelor │standardelor │de la buge- │ │
│ │doctorat │art. 167 │minimale │minimale de │minimale de │tul de stat │ │
│ │ │alin. (2) │necesare şi │eligibilitate│eligibilitate│ │ │
│ │ │din Legea │obligatorii │ pentru │pentru │ │ │
│ │ │educaţiei │pentru │Programul │Programul │ │ │
│ │ │naţionale │acordarea │Idei │Inovare │ │ │
│ │ │nr. 1/2011 │atestatului │ │ │ │ │
│ │ │ │de abilitare│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────┘                         ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016