Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.266 din 17 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1087 din 4 decembrie 2023
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (6) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, cu completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^2
    (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi este prevăzut în anexa nr. 13."

    2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor, cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţia de specialitate, alocă fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configuraţie:
    RO 123 XX 00000, unde:
    - RO reprezintă codul ISO al ţării;
    – 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;
    – XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, VS - vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, NN - tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, VI - vouchere destinate victimelor infracţiunii, MD - măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, TS - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi;
    – 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente."

    3. Articolul 5^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^4
    În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, în anexa nr. 19 pct. 5, în anexa nr. 20 pct. 5, în anexa nr. 22 pct. 5, în anexa nr. 24 pct. 5, respectiv în anexa nr. 26 pct. 5, direcţia de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi."

    4. Articolul 5^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^7
    În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 20 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 22 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 24 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 26 pct. 4 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv."

    5. Articolul 5^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^8
    Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, în anexa nr. 19 pct. 6, în anexa nr. 20 pct. 6, în anexa nr. 22 pct. 6, în anexa nr. 24 pct. 6, respectiv în anexa nr. 26 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare."

    6. Articolul 5^10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^10
    Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi, respectiv, de către Ministerul Justiţiei, după caz, contractul de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, pentru emiterea de vouchere destinate victimelor infracţiunii, pentru emiterea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, respectiv pentru emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, după caz, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 15 pct. 2, în anexa nr. 16 pct. 2, în anexa nr. 19 pct. 2, în anexa nr. 20 pct. 2, în anexa nr. 22 pct. 2, în anexa nr. 24 pct. 2, respectiv în anexa nr. 26 pct. 2, după caz. Dispoziţiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, ale pct. 3 din anexa nr. 19, ale pct. 3 din anexa nr. 20, ale pct. 3 din anexa nr. 22, ale pct. 3 din anexa nr. 24, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 26, după caz, aplicându-se în mod corespunzător."

    7. Laarticolul 5^12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi, respectiv, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin şi pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi."

    8. La articolul 5^12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Anterior începerii activităţii, operatorul economic are obligaţia de a notifica Ministerul Finanţelor cu privire la intenţia de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic şi, respectiv, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi."

    9. Articolul 5^13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^13
    (1) Autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, obţinute ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12 alin. (4), au aceeaşi valabilitate cu cea a autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă, de tichete culturale, şi, respectiv, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru care a fost parcursă procedura de autorizare.
    (2) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, unitatea emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare obţinute în urma notificării."

    10. După articolul 5^24 se introduc două noi articole, art. 5^25 şi 5^26, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^25
    Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, prevăzute în anexa nr. 26.
    ART. 5^26
    Se aprobă Procedura de notificare a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, prevăzută în anexa nr. 27."

    11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    12. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a unităţilor emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a unităţilor emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, a unităţilor emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor."

    13. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, precum şi pentru operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi."

    14. După anexa nr. 25 se introduc două noi anexe, anexele nr. 26 şi 27, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 noiembrie 2023.
    Nr. 5.266.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 2.007/2008)
    CRITERII
    de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale
    pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (6) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, cu completările ulterioare, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
    1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzut în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, având cod CAEN 6612 „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.
    2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz.
    3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, aprobată prin Legea nr. 302/2023, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 541/2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, după caz, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare subscris şi vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă, tichete sociale pentru grădiniţă, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic şi, respectiv, vouchere destinate victimelor infracţiunii, după caz.
    4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:
    a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu completările ulterioare;
    b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;
    c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
    d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi;
    e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul către beneficiari al contravalorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, prin alimentarea suportului electronic;
    f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi la unităţile afiliate;
    g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea respectivelor tichete.

    5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar a fost condamnat pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.
    7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.
    8. În cazul în care unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi nu deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi, respectiv, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.
    9. În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la comisie o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.
    10. În situaţia prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizaţie de completare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.
    11. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizaţie de funcţionare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.
    12. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.
    13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz.
    14. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j).
    15. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.
    16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:
    a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, conţinând datele de identificare ale unităţii;
    b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:
    (i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;
    (ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic, precum şi costul expedierii acestuia către inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

    c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi;
    d) angajamentul unităţii emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;
    e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;
    f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;
    g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;
    h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;
    j) în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi, respectiv, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:
    - un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;
    – un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;
    – un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;
    – un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    – un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.
    Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;

    k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.

    17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 2.007/2008)
    PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
    a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă
    de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
    educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi
    1. Operatorul economic care deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi, respectiv, de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obţine şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, după transmiterea către direcţia de specialitate a unei notificări cu privire la intenţia sa, însoţită de următoarele documente:
    a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) şi k) din anexa nr. 26 la ordin;
    b) o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unităţii emitente, din care să rezulte că societatea îndeplineşte ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 26 la ordin.

    2. Prevederile pct. II şi III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016