Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 5.195 din 3 septembrie 2021  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.195 din 3 septembrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 848 din 6 septembrie 2021
    În temeiul prevederilor art. 257, art. 258 şi art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Referatul de aprobare nr. 295/DGMRU din 25.08.2021
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 şi 771 bis din 10 august 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1) litera n), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
    "4. avizele prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (3)."

    2. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Bibliografia pentru concurs, elaborată de către Ministerul Educaţiei, este prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta metodologie."

    3. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi al celor cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, se face cu avizul scris şi motivat al organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, emis în vederea numirii şi comunicat conform anexei nr. 8.
(3) Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct, în cazul seminarelor şi liceelor teologice, se face după obţinerea avizului scris şi motivat al cultului respectiv, emis în vederea numirii şi comunicat conform anexei nr. 8."

    4. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    5. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 septembrie 2021.
    Nr. 5.195.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 4.597/2021)
    CALENDARUL
    concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
    Sesiunea 2021

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Activitatea │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Anunţarea concursului │
│ │(publicarea funcţiilor │
│ │vacante pentru care se │
│ │organizează concursul) │
│14 │Constituirea comisiei │
│septembrie │naţionale, a comisiilor │
│ │de organizare la nivel │
│ │judeţean şi a comisiilor │
│ │de evaluare a │
│ │documentelor de înscriere│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│15-26 │înscriere la proba scrisă│
│septembrie │pe platforma informatică │
│ │dedicată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│27-29 │Evaluarea dosarelor de │
│septembrie │înscriere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│30 │Afişarea listei │
│septembrie │candidaţilor admişi la │
│ │evaluarea dosarelor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea solicitărilor │
│ │de analiză a cauzelor şi │
│1 octombrie │remedierea eventualelor │
│ │erori la etapa de │
│ │înscriere în platforma │
│ │informatică │
├────────────┼─────────────────────────┤
│4-6 │Remedierea eventualelor │
│octombrie │erori la etapa de │
│ │înscriere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea listei │
│7 octombrie │candidaţilor admişi la │
│ │evaluarea dosarelor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Stabilirea centrelor │
│8 octombrie │speciale de desfăşurare a│
│ │probei scrise │
├────────────┼─────────────────────────┤
│13 octombrie│Repartizarea candidaţilor│
│ │pe centre │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15 octombrie│Desfăşurarea probei │
│ │scrise │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15 octombrie│Afişarea rezultatelor la │
│ │proba scrisă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15-17 │Depunerea contestaţiilor │
│octombrie │la proba scrisă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│18-20 │Soluţionarea │
│octombrie │contestaţiilor la proba │
│ │scrisă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│20 octombrie│Afişarea rezultatelor │
│ │finale la proba scrisă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înregistrarea opţiunilor │
│ │candidaţilor pentru │
│ │unitatea la care │
│ │candidează şi, în funcţie│
│21-27 │de opţiune, depunerea │
│octombrie │documentelor pentru │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care necesită avize │
│ │suplimentare, conform │
│ │art. 8 alin. (1) lit. n) │
│ │din metodologie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea │
│ │solicitărilor de │
│ │desemnare a membrilor │
│28-29 │comisiilor de interviu │
│octombrie │din partea consiliilor │
│ │profesorale, │
│ │autorităţilor locale şi │
│ │companiilor/ │
│ │universităţilor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│1-10 │Constituirea comisiilor │
│noiembrie │pentru proba de interviu │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Publicarea graficului de │
│12 noiembrie│desfăşurare a │
│ │interviurilor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15 │Desfăşurarea probei de │
│noiembrie-8 │interviu │
│decembrie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│16 │Depunerea şi soluţionarea│
│noiembrie-10│contestaţiilor la proba │
│decembrie │de interviu │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Exprimarea opţiunilor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│13 decembrie│admişi pentru mai multe │
│ │funcţii/unităţi de │
│ │învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│17 decembrie│Validarea rezultatelor │
│ │finale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│20-22 │Emiterea deciziilor de │
│decembrie │numire (cu aplicare de la│
│ │10 ianuarie 2022) │
└────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 4.597/2021)
    BIBLIOGRAFIE
    pentru concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
    Sesiunea 2021

┌───────────────────────────┬──────────┐
│1. Bush, T. (2015), │• │
│Leadership şi management │capitolele│
│educaţional. Teorii şi │1, 2, 3, │
│practici actuale, Iaşi, │4, 8 │
│Editura Polirom │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Hattie, J. (2014), │• │
│Învăţarea vizibilă, │capitolul │
│Bucureşti, Editura Trei │9 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Senge, P. (coord) 2016, │• │
│Şcoli care învaţă. A cincea│capitolele│
│disciplină aplicată în │VIII.1, │
│educaţie, Bucureşti, │IX, XII, │
│Editura Trei │XIII.1 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Legea educaţiei │• │
│naţionale nr. 1/2011, cu │titlurile │
│modificările şi │I, II, IV │
│completările ulterioare, în│(capitolul│
│vigoare la data înscrierii │I), VI, │
│la concurs │VII │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5. Statutul elevului, │ │
│aprobat prin Ordinul │ │
│ministrului educaţiei │ │
│naţionale şi cercetării │ │
│ştiinţifice nr. 4.742/2016,│ │
│în vigoare la data │ │
│înscrierii la concurs │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6. Regulamentul-cadru de │ │
│organizare şi funcţionare a│ │
│unităţilor de învăţământ │ │
│preuniversitar, aprobat │ │
│prin Ordinul ministrului │ │
│educaţiei şi cercetării nr.│ │
│5.447/2020, cu modificările│ │
│şi completările ulterioare,│ │
│în vigoare la data │ │
│înscrierii la concurs │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│7. Repere pentru │ │
│proiectarea şi actualizarea│ │
│curriculumului naţional, │ │
│document aprobat prin │• partea │
│Ordinul ministrului │1, │
│educaţiei nr. 3.239/2021 │capitolele│
│privind aprobarea │2, 4 │
│documentului de politici │• partea a│
│educaţionale Repere pentru │2-a, │
│proiectarea, actualizarea │capitolele│
│şi evaluarea Curriculumului│6, 7, 10 │
│naţional. Cadrul de │ │
│referinţă al Curriculumului│ │
│naţional │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016