Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 49 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romaniei a animalelor de companie provenite din tari terte in scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a calatorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 49 din 10 octombrie 2011  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romaniei a animalelor de companie provenite din tari terte in scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a calatorilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 49 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul Romaniei a animalelor de companie provenite din tari terte in scopul circulatiei necomerciale si procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a calatorilor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 14 octombrie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 664 din 6 iunie 2011, întocmit de Direcţia generalã de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontierã din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sãnãtate animalã aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, şi ale Deciziei 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite mãsuri de protecţie referitoare la influenţa aviarã produsã de tulpini înalt patogene şi circulaţia pãsãrilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a cãlãtorilor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generalã de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontierã din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare
                  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                               Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 10 octombrie 2011.
    Nr. 49.


    ANEXÃ
                           NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
                  privind condiţiile sanitar-veterinare pentru
          introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie
          provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale
          şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale
                      la punctele de intrare a cãlãtorilor

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileşte condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a cãlãtorilor, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sãnãtate animalã aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, şi ale Deciziei 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite mãsuri de protecţie referitoare la influenţa aviarã produsã de tulpini înalt patogene şi circulaţia pãsãrilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare.
    ART. 2
    Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplicã fãrã a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sãlbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu amendamentele ulterioare.
    ART. 3
    În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile şi termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) animale de companie - animale aparţinând urmãtoarelor specii: câini, pisici, dihori domestici, nevertebrate - cu excepţia albinelor şi crustaceelor, peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, toate speciile de pãsãri - cu excepţia pãsãrilor de curte care fac obiectul Directivei 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sãnãtate animalã care reglementeazã comerţul intracomunitar şi importurile din ţãri terţe de pãsãri de curte şi de ouã pentru incubaţie şi al Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţelor de sãnãtate animalã care reglementeazã schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sãnãtate animalã, reglementãrilor comunitare speciale prevãzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE , cu amendamentele ulterioare, mamifere - rozãtoare şi iepuri domestici, care sunt însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoanã fizicã rãspunzãtoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzãrii ori transferului de proprietate;
    b) circulaţie - intrarea ori reintrarea unui animal de companie pe teritoriul României dinspre o ţarã terţã;
    c) circulaţie necomercialã - circulaţia animalelor de companie în numãr de cel mult 5 exemplare, însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoanã fizicã rãspunzãtoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzãrii ori transferului de proprietate;
    d) puncte de intrare a cãlãtorilor - puncte de trecere a frontierei de stat a României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    ART. 4
    Punctele de intrare a cãlãtorilor de pe teritoriul României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 5
    Autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor de pe teritoriul României responsabilã cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale este reprezentatã de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    CAP. II
    Condiţii sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale

    1. Câini, pisici şi dihori domestici
    ART. 6
    (1) Animalele de companie care provin dintr-o ţarã terţã menţionatã în lista din anexa II partea B secţiunea 2 şi partea C a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 , cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, în momentul prezentãrii la un punct de intrare, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerinţele tehnice pentru identificarea câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici stabilite în anexa nr. 2. Dacã transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie sã furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie sã prevadã existenţa unor elemente de identificare a numelui şi adresei proprietarului animalului;
    b) sã fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, autoritatea competentã trebuie sã vizeze certificatul.
    (2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale prevãzut la alin. (1) lit. b) trebuie sã ateste atât cã animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice pentru vaccinarea antirabicã prevãzute în anexa nr. 4, cât şi cã acel animal a fãcut obiectul unor mãsuri sanitare preventive privind alte boli, dupã caz.
    ART. 7
    (1) Animalele de companie care provin dintr-o ţarã terţã care nu este menţionatã în anexa II a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 , cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, în momentul prezentãrii la un punct de intrare, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2. Dacã transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie sã furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie sã prevadã existenţa unor elemente de identificare a numelui şi adresei proprietarului animalului;
    b) sã fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, autoritatea competentã trebuie sã vizeze certificatul;
    c) sã fi fost supuse unui test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali.
    (2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale prevãzut la alin. (1) lit. b) trebuie sã ateste atât cã animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 4, cât şi cã acel animal a fãcut obiectul unor mãsuri sanitare preventive privind alte boli, dupã caz.
    ART. 8
    (1) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale prevãzut la art. 6 şi 7 trebuie imprimat pe o singurã foaie de hârtie, atât în limba românã, cât şi în limba englezã, medicul veterinar oficial/medicul veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine completându-l, cu majuscule, fie în limba românã, fie în limba englezã.
    (2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale trebuie sã fie însoţit de documente justificative sau de copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul de cãtre un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, în care figureazã datele privind identificarea animalului respectiv, vaccinãrile acestuia şi, dupã caz, rezultatul testului serologic.
    (3) În termen de cel mult 10 zile de la data emiterii certificatului sanitar-veterinar de cãtre un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, animalul de companie respectiv trebuie sã fie prezentat la un punct de intrare a cãlãtorilor pe teritoriul României pentru a fi supus controlului sanitar-veterinar.
    (4) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale este valabil pentru circulaţia necomercialã în interiorul Uniunii Europene pentru o perioadã de 4 luni de la data emiterii sau pânã la data de expirare a vaccinãrii antirabice, în funcţie de care dintre aceste date este prima.
    ART. 9
    (1) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali se realizeazã pe un eşantion prelevat de un medic veterinar autorizat la cel puţin 30 de zile de la vaccinarea antirabicã şi cu 3 luni înainte de momentul circulaţiei.
    (2) Perioada de 3 luni prevãzutã la alin. (1) nu se aplicã în cazul reintrãrii în Uniunea Europeanã a unui animal de companie al cãrui paşaport eliberat conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE din 26 noiembrie 2003 de stabilire a paşaportului tip pentru circulaţia intracomunitarã a câinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici certificã realizarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, cu rezultat favorabil, înainte ca animalul sã fi pãrãsit teritoriul Uniunii Europene.
    (3) Nu este necesarã repetarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali la un animal de companie care a fost revaccinat antirabic la intervalele prevãzute în anexa nr. 4.
    (4) Nivelul titrului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie sã fie de cel puţin 0,5 UI/ml.
    (5) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie realizat numai într-un laborator aprobat de cãtre Comisia Europeanã pentru verificarea eficienţei vaccinãrii antirabice. Informaţii actualizate în mod regulat privind datele de contact ale laboratoarelor aprobate din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţãrile terţe sunt disponibile pe site-ul Direcţiei generale sãnãtate şi consumatori - DG SANCO din cadrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
    ART. 10
    (1) În cazul reintrãrii pe teritoriul României a animalelor de companie care revin dintr-o ţarã terţã, acestea trebuie însoţite de un paşaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE , care sã certifice respectarea dispoziţiilor cap. II pct. 1, în funcţie de ţara terţã de provenienţã.
    (2) Pe lângã paşaportul prevãzut la alin. (1), câinii şi pisicile trebuie sã posede un carnet de sãnãtate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului şi animalului şi care trebuie sã ateste cã o vaccinare antirabicã validã a fost administratã animalului respectiv, în conformitate cu cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sãnãtate trebuie înregistrate data şi tipul vaccinului utilizat, semnãtura şi ştampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.

    2. Câini, pisici şi dihori domestici în vârstã de mai puţin de 3 luni
    ART. 11
    (1) Câinii, pisicile şi dihorii domestici în vârstã de mai puţin de 3 luni, nevaccinaţi antirabic, destinaţi introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, trebuie sã provinã dintr-o ţarã terţã prevãzutã în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 , cu amendamentele ulterioare, şi sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie identificaţi printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, cu excepţia animalelor însoţite de mamã de care sunt încã dependente, în numãr de cel mult 4 exemplare;
    b) sã fie însoţiţi de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, în care la pct. IV sã fie menţionatã data ultimei vaccinãri antirabice a mamei;
    c) sã fie însoţiţi de o declaraţie semnatã de crescãtor, în care se menţioneazã faptul cã animalele s-au nãscut în spaţiile deţinute de acesta, cã au fost crescute în aceste spaţii de la naştere pânã la momentul circulaţiei şi cã nu au intrat în contact cu animale sãlbatice susceptibile a fi expuse unei infectãri.
    (2) În situaţia în care, dupã introducerea pe teritoriul României, animalele de companie sunt destinate circulaţiei ulterioare cãtre un alt stat membru al Uniunii Europene, acestea trebuie însoţite de un paşaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE care sã certifice cã au fost vaccinate antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 4 şi cã au fãcut obiectul unor mãsuri sanitare preventive privind alte boli, dupã caz.

    3. Pãsãri de companie
    ART. 12
    (1) Autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor de pe teritoriul României autorizeazã introducerea pãsãrilor de companie provenite din ţãri terţe în scopul circulaţiei necomerciale doar în cazul în care transportul este compus din cel mult 5 pãsãri şi atunci când:
    a) pãsãrile provin dintr-o ţarã membrã a Organizaţiei Mondiale pentru Sãnãtatea Animalã (OIE) care se aflã în sfera de competenţã a unei comisii regionale prevãzute în anexa I partea A din Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare; sau
    b) pãsãrile provin dintr-o ţarã membrã a OIE care se aflã în sfera de competenţã a unei comisii regionale prevãzute în anexa I partea B din Decizia Comisiei 2007/25/CE , cu amendamentele ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplicã dacã este îndeplinitã una dintre urmãtoarele condiţii:
    a) înainte de export pãsãrile sã fi fost izolate pe parcursul a 30 de zile în locul de plecare, într-o ţarã terţã inclusã în lista din partea 1 a anexei I sau din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de ţãri terţe, teritorii sau pãrţi ale acestora autorizate sã introducã în Uniunea Europeanã anumite animale şi carne proaspãtã, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinarã, cu amendamentele ulterioare; sau
    b) pe parcursul ultimelor 6 luni şi cel târziu cu 60 de zile înainte de a fi expediate din ţara terţã, pãsãrile sã fi fost vaccinate şi, cel puţin o datã, revaccinate împotriva influenţei aviare, folosindu-se un vaccin H5 aprobat pentru specia în cauzã, în conformitate cu instrucţiunile producãtorului; sau
    c) pãsãrile sã fi fost izolate pe parcursul a cel puţin 10 zile înainte de export şi sã fi fost supuse unui test de depistare a antigenelor sau a genomului virusului gripei aviare H5N1, astfel cum se prevede în capitolul privind gripa aviarã din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, actualizat periodic de OIE, efectuat pe un eşantion prelevat cel mai devreme în a treia zi de izolare.
    ART. 13
    Pasãrea/Pãsãrile de companie trebuie însoţitã/însoţite de un certificat sanitar-veterinar, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din ţara terţã de origine.
    ART. 14
    Certificatul sanitar-veterinar pentru pãsãri de companie menţionat la art. 13 este însoţit de o declaraţie a proprietarului pãsãrii/pãsãrilor de companie sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de aceastã/aceste pasãre/pãsãri în numele proprietarului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
    ART. 15
    Pasãrea/Pãsãrile de companie trebuie sã îndeplineascã condiţiile descrise la pct. 4 lit. a) din declaraţia prevãzutã la art. 14, iar proprietarul pãsãrii/pãsãrilor de companie sau persoana fizicã rãspunzãtoare de aceastã/aceste pasãre/pãsãri în numele proprietarului trebuie sã declare cã: pasãrea/pãsãrile a/au fost izolatã/izolate în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fãrã a intra în contact cu altã/alte pasãre/pãsãri.
    ART. 16
    Autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor nu permite intrarea pe teritoriul României a pãsãrii/pãsãrilor de companie pentru care proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de aceastã/aceste pasãre/pãsãri în numele proprietarului a ales opţiunea prevãzutã la pct. 4 lit. c) din declaraţie şi informeazã proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de pãsãri în numele proprietarului cu privire la faptul cã aceasta/acestea trebuie introdusã/introduse prin alt stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul cãruia existã un centru de carantinã aprobat conform prevederilor Regulamentului nr. 318/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a condiţiilor de sãnãtate animalã pentru importurile anumitor pãsãri în Comunitate şi a condiţiilor de carantinã, cu amendamentele ulterioare, unde pãsãrile vor fi ţinute în carantinã timp de 30 de zile.

    4. Alte animale de companie
    ART. 17
    (1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi pãsãrile de companie, provenite din ţãri terţe şi destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã provinã dintr-o ţarã terţã, membrã a OIE;
    b) sã fie identificate printr-un mijloc de identificare, dupã caz;
    c) sã fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar.
    (2) Certificatul sanitar-veterinar prevãzut la alin. (1) lit. c) trebuie emis de un medic veterinar oficial autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, cu 24 de ore înainte de circulaţia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii şi trebuie sã ateste cã animalele respective au fost supuse unei examinãri clinice şi cã nu au prezentat niciun semn de boalã, animalele fiind clinic sãnãtoase.

    CAP. III
    Procedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a cãlãtorilor al animalelor de companie provenite din ţãri terţe, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale

    1. Câini, pisici şi dihori domestici
    ART. 18
    (1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o ţarã terţã, destinat introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, este supus la punctele de intrare a cãlãtorilor unui control documentar şi unui control de identitate, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţianã, Republica Croaţia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican.
    (2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de cãtre autoritatea competentã la punctele de intrare a cãlãtorilor prevãzute la anexa nr. 1.
    ART. 19
    Controlul documentar constã în verificarea:
    a) certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale, care trebuie sã corespundã modelului prevãzut în anexa nr. 3 şi trebuie sã ateste faptul cã o vaccinare antirabicã validã a fost administratã animalului respectiv, conform cerinţelor tehnice prevãzute în anexa nr. 4, şi, dupã caz, dacã animalul respectiv a fãcut obiectul unor mãsuri sanitare preventive privind alte boli;
    b) buletinului de analizã care sã ateste cã faptul cã un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 9, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o ţarã terţã care nu este menţionatã în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 , cu amendamentele ulterioare;
    c) documentelor justificative sau a copiilor acestora certificate pentru conformitate cu originalul de cãtre un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentã din ţara terţã de origine, în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinãrile acestuia şi, dupã caz, rezultatul testului serologic;
    d) oricãror altor documente însoţitoare ale animalului respectiv care sã permitã autoritãţii competente din punctele de intrare a cãlãtorilor din România stabilirea cu exactitate a ţãrii de expediere a animalului de companie.
    ART. 20
    Controlul de identitate constã în verificarea vizualã a corespondenţei dintre datele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi animalul de companie, precum şi în verificarea corespondenţei dintre datele înregistrate în dispozitivul electronic de identificare - transponder şi cele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare.
    ART. 21
    În situaţia în care transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de animalul de companie în numele proprietarului are obligaţia de a pune la dispoziţia autoritãţii competente din punctele de intrare a cãlãtorilor mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar.
    ART. 22
    (1) În cazul reintrãrii pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţãri terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţianã, Republica Croaţia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican, acestea trebuie sã fie însoţite de un paşaport emis conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE , care sã certifice respectarea dispoziţiilor cap. II pct. 1, în funcţie de ţara terţã de provenienţã a animalelor de companie.
    (2) Pe lângã paşaportul prevãzut la alin. (1), câinii şi pisicile trebuie sã posede un carnet de sãnãtate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului şi animalului şi trebuie sã ateste cã o vaccinare antirabicã validã a fost administratã animalului respectiv, în conformitate cu cerinţele tehnice prevãzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sãnãtate trebuie înregistrate data şi tipul vaccinului utilizat, semnãtura şi ştampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.
    ART. 23
    Dacã în urma controalelor documentar şi de identitate autoritatea competentã din punctul de intrare a cãlãtorilor din România constatã cã animalele de companie respectã prevederile cap. II pct. 1 sau, dupã caz, 2, aceasta autorizeazã introducerea animalelor respective pe teritoriul României.
    ART. 24
    (1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentã din punctul de intrare a cãlãtorilor din România constatã cã animalele de companie nu respectã prevederile cap. II pct. 1 sau, dupã caz, 2, aceasta nu autorizeazã introducerea animalelor respective pe teritoriul României şi decide:
    a) sã returneze animalele de companie în ţara de origine; sau
    b) sã izoleze animalele de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea sã îndeplineascã cerinţele de sãnãtate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de animalele respective în numele proprietarului; sau
    c) în ultimã instanţã, sã eutanasieze animalele de companie fãrã compensaţie financiarã, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantinã.
    (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilã imediat, animalele de companie care nu respectã prevederile cap. II pct. 1 sau, dupã caz, 2 sunt adãpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a cãlãtorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de acestea în numele proprietarului, hrana necesarã şi asistenţa sanitar-veterinarã, dupã caz.
    ART. 25
    Dupã efectuarea controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România are urmãtoarele obligaţii:
    a) reţine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã în scopul circulaţiei necomerciale şi înmâneazã proprietarului o copie conformã cu originalul a acestui certificat;
    b) reţine o copie a buletinului de analizã care atestã cã un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o ţarã terţã ce nu este menţionatã în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 , cu amendamentele ulterioare;
    c) reţine o copie a documentelor justificative în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului şi vaccinãrile acestuia, o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de animalul respectiv în numele proprietarului, precum şi copii ale celorlalte documente însoţitoare ale animalului în care se specificã ţara terţã de expediere;
    d) reţine o copie a paşaportului animalului de companie, în situaţia prevãzutã la art. 22;
    e) efectueazã înregistrãri pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar;
    f) în situaţia în care nu autorizeazã intrarea animalului de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înainteazã proprietarului sau persoanei fizice rãspunzãtoare de acest animal în numele proprietarului.
    ART. 26
    În cazul returnãrii animalului de companie în ţara de origine, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România anuleazã certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalul, menţionând pe fiecare paginã a acestuia sintagma "RESPINS", de culoare roşie, aplicatã cu ştampila din dotare, şi informeazã celelalte puncte de intrare a cãlãtorilor din România.

    2. Pãsãri de companie
    ART. 27
    (1) Pãsãrile de companie provenite din ţãri terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Republica Croaţia, insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederaţia Elveţianã şi Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a cãlãtorilor din România unui control documentar şi unui control de identitate.
    (2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de cãtre autoritatea competentã la punctele de intrare a cãlãtorilor prevãzute la anexa nr. 1.
    ART. 28
    Controlul documentar constã în verificarea:
    a) certificatului sanitar-veterinar pentru pãsãri de companie care trebuie sã corespundã cu modelul prevãzut în anexa nr. 5;
    b) declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãrea/pãsãrile de companie în numele proprietarului, care trebuie sã corespundã cu modelul prevãzut în anexa nr. 6;
    c) altor documente însoţitoare ale pãsãrii/pãsãrilor de companie care sã permitã autoritãţii competente din punctele de intrare a cãlãtorilor din România stabilirea cu exactitate a ţãrii de expediere a pãsãrii/pãsãrilor.
    ART. 29
    Controlul de identitate constã în verificarea vizualã:
    a) a corespondenţei dintre numerele individuale ale pãsãrilor de companie înregistrate în sistemul de identificare, de exemplu: clemã, inel, microcip, transponder, etichetã, şi numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare; şi
    b) a numãrului containerului sau a cuştii în care sunt transportate pãsãrile de companie şi a numãrului sigiliului care trebuie sã corespundã cu numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare.
    ART. 30
    Dacã în urma controlului documentar şi controlului de identitate autoritatea competentã din punctul de intrare a cãlãtorilor din România constatã cã pasãrea/pãsãrile de companie respectã prevederile cap. II pct. 3, aceasta autorizeazã introducerea pãsãrii/pãsãrilor respective pe teritoriul României.
    ART. 31
    (1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentã din punctul de intrare a cãlãtorilor din România constatã cã pasãrea/pãsãrile de companie nu respectã prevederile cap. II pct. 3, aceasta nu autorizeazã introducerea pãsãrii/pãsãrilor respective pe teritoriul României şi decide:
    a) sã returneze pasãrea/pãsãrile de companie în ţara de origine; sau
    b) sã izoleze pasãrea/pãsãrile de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca aceasta/acestea sã îndeplineascã cerinţele de sãnãtate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãre/pãsãri în numele proprietarului; sau
    c) în ultimã instanţã, sã eutanasieze pasãrea/pãsãrile de companie, fãrã compensaţie financiarã, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora în carantinã.
    (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilã imediat pasãrea/pãsãrile de companie care nu respectã prevederile cap. II pct. 3 este/sunt adãpostitã/adãpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a cãlãtorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãrea/pãsãrile respective în numele proprietarului, hrana necesarã şi asistenţa sanitar-veterinarã, dupã caz.
    ART. 32
    Dupã efectuarea controlului sanitar-veterinar al pãsãrii/pãsãrilor de companie, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România are urmãtoarele obligaţii:
    a) reţine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru pãsãrile de companie şi înmâneazã proprietarului o copie conformã cu originalul a acestui certificat;
    b) reţine originalul declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãre/pãsãri, în numele proprietarului, şi înmâneazã acestuia/acesteia o copie conformã cu originalul a declaraţiei;
    c) reţine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãrea/pãsãrile de companie în numele proprietarului;
    d) reţine copii ale celorlalte documente însoţitoare ale pãsãrii/pãsãrilor de companie în care se specificã ţara de expediere;
    e) efectueazã înregistrãri pentru fiecare transport controlat cu pãsãri de companie în scopul circulaţiei necomerciale;
    f) în situaţia în care nu autorizeazã intrarea pãsãrii/pãsãrilor de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înainteazã proprietarului sau persoanei fizice rãspunzãtoare de pasãre/pãsãri în numele proprietarului.
    ART. 33
    În cazul returnãrii pãsãrii/pãsãrilor de companie în ţara de origine, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România anuleazã certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte pasãrea/pãsãrile, aplicând pe fiecare paginã a acestuia menţiunea "RESPINS", de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informeazã celelalte puncte de intrare a cãlãtorilor din România.

    3. Alte animale de companie
    ART. 34
    (1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi pãsãrile, provenite din ţãri terţe şi destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse unui control documentar şi unui control de identitate la punctele de intrare a cãlãtorilor din România.
    (2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de cãtre autoritatea competentã la punctele de intrare a cãlãtorilor prevãzute la anexa nr. 1.
    ART. 35
    (1) Controlul documentar constã în verificarea certificatului sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie.
    (2) Certificatul sanitar-veterinar prevãzut la alin. (1) este emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din ţara terţã de origine, cu 24 de ore înainte de circulaţia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii şi trebuie sã ateste cã animalele respective au fost supuse unei examinãri clinice şi cã nu au prezentat niciun semn de boalã, animalele fiind clinic sãnãtoase.
    ART. 36
    Controlul de identitate constã în verificarea vizualã a corespondenţei dintre:
    a) datele înscrise în sistemul de identificare şi cele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie; şi
    b) datele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie şi numãrul containerului sau al cuştii în care sunt transportate acestea.
    ART. 37
    (1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentã din punctul de intrare a cãlãtorilor din România constatã cã animalele de companie nu respectã prevederile cap. II pct. 4, aceasta nu autorizeazã introducerea animalelor de companie pe teritoriul României şi decide:
    a) sã returneze animalele în ţara de origine; sau
    b) sã izoleze animalele sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea sã îndeplineascã cerinţele de sãnãtate pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de animalele respective în numele proprietarului; sau
    c) în ultimã instanţã, sã eutanasieze animalele, fãrã compensaţie financiarã, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantinã.
    (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilã imediat animalele de companie care nu respectã prevederile cap. II pct. 4 sunt adãpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a cãlãtorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de animalele respective în numele proprietarului, hrana necesarã şi asistenţa sanitarveterinarã, dupã caz.
    ART. 38
    Dupã efectuarea controlului sanitar-veterinar al animalelor de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi pãsãrile, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România are urmãtoarele obligaţii:
    a) reţine originalul certificatului sanitar-veterinar şi înmâneazã proprietarului o copie conformã cu originalul a acestui certificat;
    b) reţine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice rãspunzãtoare de animalele de companie în numele proprietarului;
    c) reţine copii ale celorlalte documente însoţitoare ale animalelor de companie în care se specificã ţara terţã de expediere;
    d) efectueazã înregistrãri pentru fiecare transport controlat cu animale de companie în scopul circulaţiei necomerciale;
    e) în situaţia în care nu autorizeazã intrarea animalelor de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înainteazã proprietarului sau persoanei responsabile de animalele de companie în numele proprietarului.
    ART. 39
    În cazul returnãrii animalelor de companie în ţara de origine, autoritatea competentã din punctele de intrare a cãlãtorilor din România anuleazã certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele, aplicând pe fiecare paginã a acestuia menţiunea "RESPINS", de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informeazã celelalte puncte de intrare a cãlãtorilor din România.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    Proprietarul sau persoana fizicã rãspunzãtoare de animalele de companie în numele proprietarului are obligaţia achitãrii tarifului prevãzut la anexa nr. 7 pentru adãpostirea şi hrãnirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a cãlãtorilor din România.
    ART. 41
    (1) Cheltuielile pentru acordarea asistenţei sanitarveterinare şi, dupã caz, cele privind eutanasierea animalelor sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizicã responsabilã de aceste animale în numele proprietarului.
    (2) Cheltuielile pentru returnarea animalelor de companie în ţara de origine sunt suportate de proprietar sau de persoana responsabilã în numele proprietarului.
    ART. 42
    Câinii, pisicile şi dihorii domestici care poartã un tatuaj clar, lizibil se considerã identificate dacã sunt acompaniate de o dovadã cã tatuajul a fost fãcut înainte de data de 3 iulie 2011.
    ART. 43
    (1) Circulaţia animalelor de companie provenite din ţãri terţe destinate introducerii pe teritoriul României este consideratã circulaţie comercialã, iar animalele trebuie supuse cerinţelor şi verificãrilor prevãzute de Directiva Consiliului 92/65/CEE , dacã:
    a) transportul este format din mai mult de 5 animale de companie;
    b) animalele nu sunt însoţite de proprietar sau de o persoanã fizicã rãspunzãtoare de aceste animale în numele proprietarului în timpul circulaţiei;
    c) animalele sunt destinate vânzãrii sau transferului de proprietate.


    ANEXA 1
    la norma sanitarã veterinarã

                              PUNCTELE DE INTRARE
                 a cãlãtorilor de pe teritoriul României pentru
                 introducerea şi controlul sanitar-veterinar al
                animalelor de companie provenite din ţãri terţe
                       în scopul circulaţiei necomerciale
                       şi programul de lucru al acestora


 ┌───┬────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┐
 │Nr.│ Punctul de │ Adresa │ Tipul │ Aprobare │Programul│
 │crt│ intrare │ │ │ │de lucru │
 ├───┼────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
 │ 1.│Aeroportul │Aeroportul │ Aerian │Animale de │Permanent│
 │ │Internaţional │Internaţional │ │companie - │ │
 │ │"Henri Coandã" │"Henri Coandã" │ │toate speciile│ │
 │ │Bucureşti │Bucureşti, şos. │ │ │ │
 │ │ │Bucureşti - │ │ │ │
 │ │ │Ploieşti, km 16,5, │ │ │ │
 │ │ │localitatea │ │ │ │
 │ │ │Otopeni, judeţul │ │ │ │
 │ │ │Ilfov │ │ │ │
 ├───┼────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
 │ 2.│Halmeu │Localitatea Halmeu, │ Rutier │Animale de │Permanent│
 │ │ │str. Titulescu │ │companie - │ │
 │ │ │nr. 1, cod poştal │ │toate speciile│ │
 │ │ │447145, judeţul │ │ │ │
 │ │ │Satu Mare │ │ │ │
 ├───┼────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
 │ 3.│Moraviţa │Comuna Moraviţa, │ Rutier │Animale de │Permanent│
 │ │ │vama Moraviţa, cod │ │companie - │ │
 │ │ │poştal 307280, │ │toate speciile│ │
 │ │ │judeţul Timiş │ │ │ │
 ├───┼────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
 │ 4.│Albiţa │Comuna Drânceni, │ Rutier │Animale de │Permanent│
 │ │ │satul Albiţa, │ │companie - │ │
 │ │ │cod poştal 737221, │ │toate speciile│ │
 │ │ │judeţul Vaslui │ │ │ │
 └───┴────────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┘
    ANEXA 2
    la norma sanitarã veterinarã

                                CERINŢE TEHNICE
                         pentru identificarea câinilor,
                        pisicilor şi dihorilor domestici

    În sensul art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7 alin. (1) lit. a) din norma sanitarã veterinarã, sistemul standard de identificare electronicã este reprezentat de un dispozitiv de identificare prin radiofrecvenţã pasiv programabil o singurã datã (transponder) care:
    a) respectã standardul ISO 11784 şi utilizeazã tehnologia HDX sau FDX-B;
    b) poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785.


    ANEXA 3
    la norma sanitarã veterinarã


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ CERTIFICAT SANITAR - VETERINAR │
 │ pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeanã│
 │ în scopul circulaţiei necomerciale │
 │ │
 │ VETERINARY CERTFICATE │
 │ for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Union for │
 │ non-commercial movements │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Ţara de expediere a animalului/Country of dispatch of the animal: ..........│
 │ │
 │Numãr de ordine al ┌───────────────────────────────────────────┐│
 │certificatului/Serial │ ││
 │Number of the Certificate: └───────────────────────────────────────────┘│
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Proprietarul/persoana responsabilã, însoţitorul │
 │animalului/Owner/responsible person accompanying the animal │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Prenume/First name: │Nume/Surname: │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │Adresã/Address: │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Cod poştal/Postcode: │Oraş/City: │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Ţarã/Country: │Telefon/Telephone: │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. Descrierea animalului/Description of the animal │
 ├────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Specia/Species: │Rasa/Breed: │Sex/Sex: │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────┴────────────────────────┤
 │Data naşterii/ │Blanã (culoare şi tip)/Coat (colour and type): │
 │Date of birth: │ │
 ├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │III. Identificarea animalului/Identification of the animal │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numãrul microcipului/Microchip number: │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Amplasarea microcipului/ │Data implantãrii microcipului/ │
 │Location of microchip: │Date of microchipping: │
 ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Numãrul tatuajului/Tattoo number: │Data tatuajului/Date of tattooing: │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │IV. Vaccinare antirabicã/Vaccination against rabies │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Producãtorul şi denumirea vaccinului/Manufacturer and name of vaccine: │
 ├────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Numãrul lotului/ │Data vaccinãrii/ │Valabil pânã la/ │
 │Batch number: │Vaccination date: │Valid until: │
 ├────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │V. Test serologic antirabic (dupã caz)/Rabies serological test │
 │(when required) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Am examinat rezultatele oficiale ale unei probe serologice efectuate într-un│
 │laborator autorizat de Uniunea Europeanã pornind de la o mostrã prelevatã de│
 │la animal la data de (zz/ll/aaaa) ...................., atestând o titrare a│
 │anticorpilor care neutralizeazã virusul rabic egal sau mai mare decât │
 │0,5 UI/ml. │
 │ │
 │I have seen an official record of the result of a serological test for the │
 │animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) ......., and tested in│
 │an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising │
 │antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Medic veterinar oficial sau medic veterinar autorizat de autoritatea │
 │competentã* (în acest ultim caz, autoritatea competentã trebuie sã vizeze │
 │certificatul) │
 │ │
 │Official veterinarian or veterinarian authorised by the competent authority*│
 │(in the latter case, the competent authority must endorse the certificate) │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Prenume/First name: │Nume/Surname: │
 ├────────────────────────┬───────────┴───────────────────────────────────────┤
 │Adresã/Address: │Semnãturã, datã şi ştampilã/Signature, date and │
 │ │stamp: │
 ├────────────────────────┤ │
 │Cod poştal/Postcode: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Oraş/City: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Ţarã/Country: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Telefon/Telephone: │ │
 ├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
 │* A se tãia menţiunea inutilã/Delete as applicable │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Viza autoritãţii competente (nu este necesarã atunci când certificatul este │
 │semnat de un medic veterinar oficial)/Endorsement by the competent authority│
 │(Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Datã şi ştampilã/Date and stamp: │
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │VI. Tratament contra cãpuşelor (dupã caz)/Tick treatment (when required) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Producãtorul şi denumirea produsului/Manufacturer and name of product: │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data şi ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/Date and time of │
 │treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock): │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele medicului veterinar/Name of veterinarian: │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Adresã/Address: │Semnãturã, datã şi ştampilã/Signature, │
 │ │date and stamp: │
 ├────────────────────────┬───────────┴───────────────────────────────────────┤
 │Cod poştal/Postcode: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Oraş/City: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Ţarã/Country: │ │
 ├────────────────────────┤ │
 │Telefon/Telephone: │ │
 ├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │VII. Tratament contra echinococcus (dupã caz)/Echinococcus treatment │
 │(when required) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Producãtorul şi denumirea produsului/Manufacturer and name of product: │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data şi ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/ │
 │Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock): │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele medicului veterinar/Name of veterinarian: │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Adresã/Address: │Semnãturã, datã şi ştampilã/ │
 │ │Signature, date and stamp: │
 ├────────────────────────────────────┤ │
 │Cod poştal/Postcode: │ │
 ├────────────────────────────────────┤ │
 │Oraş/City: │ │
 ├────────────────────────────────────┤ │
 │Ţarã/Country: │ │
 ├────────────────────────────────────┤ │
 │Telefon/Telephone: │ │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Note explicative/Notes for guidance │
 │ │
 │1. Identificarea animalului trebuie sã fi fost verificatã înainte de │
 │înscrierea oricãrei menţiuni în certificat. │
 │Identification of the animal must have been verified before any entries are │
 │made on the certificate. │
 │ │
 │2. Vaccinul antirabic utilizat trebuie sã fie un vaccin inactivat care │
 │îndeplineşte standardele OIE. │
 │The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in │
 │accordance with OlE standards. │
 │ │
 │3. Certificatul este valabil timp de 4 luni dupã semnarea de cãtre medicul │
 │veterinar oficial sau vizarea de cãtre autoritatea competentã ori pânã la │
 │data de expirare a vaccinãrii indicate în partea IV, în funcţie de care │
 │dintre aceste date este prima. │
 │The certificate is valid for 4 months after signature by the official │
 │veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of│
 │epiry of the vaccination shown in Part IV, which ever is earlier. │
 │ │
 │4. Animalele provenind din ţãri terţe sau pregãtite în ţãri terţe care nu │
 │sunt prevãzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 nu pot fi │
 │introduse în Irlanda, Malta, Suedia sau în Regatul Unit, nici direct, nici │
 │via o altã ţarã enumeratã în anexa II, decât dacã îndeplinesc normele │
 │naţionale în vigoare. │
 │Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II of │
 │Regulation (EC) No 998/2003 may not enter Ireland, Malta, Sweden or the │
 │United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II │
 │unless brought into conformity with national rules. │
 │ │
 │5. Prezentul certificat este însoţit de documente justificative sau de o │
 │copie certificatã a acestor documente, în care figureazã datele privind │
 │identificarea animalului, vaccinãrile acestuia şi rezultatul testului │
 │serologic. │
 │This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a │
 │certified copy thereof including the identification details of the animal │
 │concerned, vaccination details and the result of the serological test. │
 │ │
 │Condiţii aplicabile [ Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ]/Conditions applying │
 │(Regulation (EC) No 998/2003) │
 │ │
 │(a) Introducere într-un stat membru altul decât Irlanda, Malta, Suedia şi │
 │Regatul Unit Entry in a Member State other than Ireland, Malta, Sweden and │
 │the United Kingdom │
 │ │
 │1. Provenind dintr-o ţarã terţã prevãzutã în anexa II la Regulamentul (CE) │
 │ nr. 998/2003 /From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) │
 │No 998/2003: │
 │Pãrţile I, II, III şi IV (şi VII pentru Finlanda) trebuie completate./Parts │
 │I, II, III and IV must be completed (and VII for Finland). │
 │În caz de circulaţie ulterioarã cãtre Finlanda, partea VII trebuie │
 │completatã în conformitate cu normele naţionale şi poate fi completatã │
 │într-o ţarã prevãzutã în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 . Aceeaşi│
 │situaţie este în caz de circulaţie ulterioarã cãtre Irlanda, Malta, Suedia │
 │sau Regatu Unit pentru pãrţile V, VI şi VII. │
 │In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta,│
 │Sweden or United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in │
 │compliance with national rules, and may be completed in a country listed in │
 │Annex II of Regulation (EC) No 998/2003. │
 │2. Provenind dintr-o ţarã terţã care nu este prevãzutã la anexa II la │
 │ Regulamentul (CE) nr. 998/2003 /From a third country not listed in Annex II o│
 │Regulation (EC) No 998/2003: │
 │Pãrţile I, II, III, IV şi V (şi VII pentru Finlanda) trebuie completate. │
 │Mostra prevãzutã în partea V trebuie sã fi fost prelevatã cu mai mult de │
 │trei luni înainte de introducerea animalului. În ceea ce priveşte circulaţia│
 │ulterioarã cãtre Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit, a se vedea nota 4.│
 │În caz de circulaţie ulterioarã cãtre Finlanda, partea VII trebuie │
 │completatã [a se vedea litera (a) alineatul (1) de mai sus]. │
 │Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The │
 │sample referred to in part V must have been taken more than 3 months before │
 │the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Sweden or United │
 │Kingdom - see note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII │
 │must be completed (see (a)(1) above). │
 │ │
 │(b) Introducerea în Irlanda, Malta, Suedia şi în Regatul Unit Entry in │
 │Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom │
 │ │
 │1. Provenind dintr-o ţarã terţã prevãzutã în anexa II la Regulamentul (CE) │
 │ nr. 998/2003 /From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) │
 │No 998/2003: │
 │Pãrţile I, II, III, IV, V, VI şi VII trebuie completate (pãrţile III, V, VI │
 │şi VII în conformitate cu normele naţionale). │
 │Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts Ill, V, VI │
 │and VII complying with national rules). │
 │ │
 │2. Provenind dintr-o ţarã terţã care nu este prevãzutã în anexa II la │
 │ Regulamentul (CE) nr. 998/2003 : certificatul nu este valabil - a se vedea │
 │nota 4. │
 │From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: │
 │The certificate is not valid - see note 4. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    la norma sanitarã veterinarã

                                CERINŢE TEHNICE
                          pentru vaccinarea antirabicã

    O vaccinare antirabicã este consideratã valabilã dacã îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    1. Vaccinul antirabic trebuie:
    a) sã fie un vaccin altul decât un vaccin viu modificat şi sã intre în una dintre categoriile:
    (i) un vaccin inactivat de cel puţin o unitate antigenicã per dozã (standard OMS); sau
    (ii) un vaccin recombinant care sã exprime glicoproteina imunizantã a virusului rabiei într-un vector viral viu;
    b) dacã este administrat într-un stat membru, sã i se fi acordat o autorizaţie de comercializare în conformitate cu:
    (i) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare; sau
    (ii) Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente;
    c) dacã este administrat într-o ţarã terţã, sã îndeplineascã cel puţin cerinţele stabilite în partea C din capitolul 2.1.13 din Manualul de teste de diagnosticare şi vaccinuri pentru animalele terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sãnãtatea Animalelor, ediţia 2008.
    2. O vaccinare antirabicã este consideratã valabilã doar în cazul în care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    a) vaccinul a fost administrat la o datã indicatã în:
    (i) secţiunea IV din paşaport; sau
    (ii) secţiunea adecvatã din certificatul de sãnãtate animalã însoţitor;
    b) data menţionatã la lit. a) nu trebuie sã fie anterioarã datei implantãrii microcipului sau tatuãrii indicate în:
    (i) secţiunea III pct. 2 sau secţiunea III pct. 5 din paşaport; sau
    (ii) secţiunea corespunzãtoare din certificatul de sãnãtate animalã însoţitor;
    c) trebuie sã fi trecut cel puţin 21 de zile de la încheierea protocolului de vaccinare solicitat de cãtre producãtor pentru prima vaccinare, în conformitate cu specificaţiile tehnice din autorizaţia de comercializare menţionatã la pct. 1 lit. b) pentru vaccinul antirabic în statul membru sau ţara terţã în care este administrat vaccinul;
    d) perioada de valabilitate a vaccinului, astfel cum este prescrisã în specificaţiile tehnice ale autorizaţiei de comercializare pentru vaccinul antirabic în statul membru sau în ţara terţã în care vaccinul este administrat, trebuie sã fie menţionatã de cãtre un veterinar autorizat în:
    (i) secţiunea IV din paşaport; sau
    (ii) secţiunea adecvatã din certificatul de sãnãtate animalã însoţitor;
    e) o revaccinare (rapel) trebuie consideratã a fi o primã vaccinare dacã nu a fost efectuatã în perioada de valabilitate menţionatã la lit. d) a unei vaccinãri anterioare.


    ANEXA 5
    la norma sanitarã veterinarã

                         CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR
                           pentru pãsãri de companie  ŢARA Certificat sanitar-veterinar cãtre UE
┌──┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│P │I.1. Expeditor │I.2. Numãrul de referinţã al│I.2.a. / │
│a │ Nume │certificatului │ / │
│r │ Adresã ├────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│t │ │I.3. Autoritatea competentã centralã │
│e │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│a │ Tel.: │I.4. Autoritatea competentã localã │
│I:├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ / │
│D │I.5. Destinatar │I.6. / │
│e │ Nume │ / │
│t │ Adresã │ / │
│a │ │ / │
│l │ │ / │
│i │ Tel.: │ / │
│i ├───────────┬────┬──────────────┬────────┼────────────────────────┬──────────────┬───────────────────┤
│ │I.7. Ţara │Cod │I.8. Regiunea │ Cod │I.9. Ţara de destinaţie │ Cod │ I.10. / │
│p │de origine │ISO │de origine │ │ │ ISO │ / │
│r ├───────────┴────┴──────────────┴────────┼────────────────────────┴──────────────┴───────────────────┤
│i │I.11. Locul de origine │I.12. Locul de destinaţie │
│v │ │ │
│i │ Nume Numãrul de autorizare│ Nume │
│n │ Adresã │ Adresã │
│d │ │ │
│ │ Nume Numãrul de autorizare│ │
│t │ Adresã │ Cod poştal │
│r │ │ │
│a │ Nume Numãrul de autorizare│ │
│n │ Adresã │ │
│s ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│p │I.13. Locul de încãrcare │I. 14. Data plecãrii │
│o ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│r │I.15. Mijloace de transport │I.16. / │
│t │ │ / │
│u │Avion [] Navã [] Vagon de cale feratã []├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│l │Vehicul rutier [] Altele [] │I.17. Numãrul (numerele) CITES │
│ │ │ │
│e │Identificare │ │
│x │Referinţe documentare │ │
│p ├────────────────────────────────────────┴───────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│e │I.18. Descrierea mãrfurilor │I.19. Codul mãrfurilor (cod SA) │
│d │ │ │
│i │ └─────────┬─────────────────────────┤
│a │ │I.20. Cantitate │
│t ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
└──┤I.21. / │I.22. Numãrul de pachete │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │I.23. Numãrul sigiliului/containerului │I.24. / │
   │ │ / │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
   │I.25. Mãrfuri certificate pentru │
   │animale de companie [] Carantinã [] │
   ├───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
   │I.26. / │I.27. Pentru import sau admitere în UE [] │
   │ / │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
   │I.28. Identificarea pãsãrilor │
   │ │
   │ Specie Sistemul de identificare Numãrul de identificare Cantitate │
   │ (denumire ştiinţificã) │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ŢARA Pãsãri de companie
┌──┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│P │II. Informaţii privind sãnãtatea │II.a. Numãrul de referinţã al│II.b. / │
│a │ │certificatului │ / │
│r ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│t │Subsemnatul, medic veterinar oficial din ........... (a se insera numele ţãrii terţe), atest faptul │
│e │cã: │
│a │ 1. ţara de expediere este o ţarã membrã a Organizaţiei Mondiale pentru Sãnãtatea Animalelor│
│II│ (OIE) şi aparţine Comisiei Regionale a OIE pentru ....... (a se insera numele Comisiei │
│ │ Regionale); │
│C │ 2. pasãrea (pãsãrile) descrisã(e) la pct. I.28. a (au) fost supusã(e) astãzi, în ultimele │
│e │ 48 de ore sau în ultima zi lucrãtoare dinainte de expediere, unei inspecţii clinice în │
│r │ urma cãreia nu s-a constatat niciun semn evident de boalã; │
│t │(1) fie [3. pasãrea (pãsãrile) îndeplineşte (îndeplinesc) cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:│
│i │ (1) fie [provine (provin) dintr-o ţarã terţã inclusã în lista din partea 1 a anexei I sau│
│f │ partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei şi a (au) fost│
│i │ izolatã(e) în spaţiile menţionate la pct. I.11. sub supraveghere oficialã cel │
│c │ puţin 30 de zile înainte de data expedierii şi protejatã(e) eficient de contactul│
│a │ cu oricare alte pãsãri;] │
│r │ (1) fie [a (au) fost vaccinatã(e) la ............ [zz/ll/aaaa] şi revaccinate cel puţin o│
│e │ datã la ............... [zz/ll/aaaa], în ultimele 6 luni şi cu cel mult 60 de │
└──┤ zile înainte de data expedierii, în conformitate cu instrucţiunile producãtorului│
   │ împotriva gripei aviare cu un vaccin H5, care nu este un vaccin cu virus viu, │
   │ aprobat pentru speciile în cauzã în ţara terţã de expediere sau cel puţin într-un│
   │ stat membru al Uniunii Europene;] │
   │ (1) fie [a (au) fost izolatã(e) timp de cel puţin 10 zile înainte de data expedierii şi a│
   │ (au) fost supusã(e), astfel cum se descrie în capitolul 2.3.4 privind gripa avia-│
   │ rã din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al │
   │ OIE, astfel cum este actualizat periodic, unui test de detectare a antigenelor sa│
   │ a genomului virusului gripei aviare H5N1, realizat pe un eşantion prelevat la │
   │ ........... [zz/ll/aaaa], cel mai devreme în a treia zi de izolare;]] │
   │(1) fie [3. Proprietarul/persoana responsabilã pentru pasãre (pãsãri) a declarat cã a adoptat mãsuri│
   │ pentru punerea în carantinã într-un spaţiu sau centru de carantinã autorizat, pe parcur-│
   │ sul unei perioade de 30 de zile de la introducerea pãsãrilor, în conformitate cu art. 6 │
   │ din Regulamentul (CE) nr. 318/2007 ]. │
   │ 4. Proprietarul sau reprezentantul proprietarului a declarat cã: │
   │ 4.1. Pasãrea (pãsãrile) este (sunt) "animal (animale) de companie" astfel cum a (au) fost │
   │ definit(e) la art. 3 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 destinat(e) circula- │
   │ ţiei necomerciale. │
   │ 4.2. Pe parcursul perioadei dintre momentul inspecţiei veterinare prealabile circulaţiei │
   │ şi momentul plecãrii efective, pasãrea (pãsãrile) este (sunt) izolatã(e) pentru a se │
   │ evita orice contact cu altã (alte) pasãre (pãsãri). │
   │(1)fie [4.3. Pasãrea (pãsãrile) a (au) fost izolatã(e) în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30 │
   │ de zile imediat anterioare datei expedierii fãrã a intra în contact cu altã (alte) │
   │ pasãre (pãsãri).] │
   │(1)fie [4.3. Pasãrea (pãsãrile) a (au) fost supusã(e) unei perioade de izolare de 10 zile înainte │
   │ de circulaţie.] │
   │(1)fie [4.3. S-au adoptat mãsuri pentru punerea în carantinã a pãsãrii (pãsãrilor) pe parcursul │
   │ unei perioade de 30 de zile de la introducere, în spaţiul de carantinã din ........... ] │
   │ │
   │Note: │
   │ │
   │Partea I: │
   │ - Rubrica I.8: Se menţioneazã codul teritoriului, astfel cum figureazã în partea 1 din anexa I │
   │ sau partea 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 206/2010. │
   │ - Rubrica I.15: Trebuie menţionat numãrul de înregistrare (vagoane de cale feratã sau container │
   │ şi camioane), numãrul zborului (aeronavã) sau numele (navã). │
   │ - Rubrica I.19: A se utiliza codurile SA corespunzãtoare: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. │
   │ - Rubrica I.23: Pentru containere sau cutii ar trebui sã se includã numãrul containerului şi │
   │ numãrul sigiliului (dacã este cazul). │
   │ - Rubrica I.28: Sistemul de identificare: Pãsãrile trebuie sã poarte un numãr individual care sã│
   │ permitã identificarea exploataţiei de origine. Se specificã sistemul de identificare (cum ar │
   │ fi clemã, inel, microcip, transponder, etichetã). │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Partea II: │
   │(1) Se pãstreazã menţiunea corespunzãtoare. │
   │ │
   │Prezentul certificat este valabil 10 zile. În cazul transportului cu vaporul, valabilitatea acestuia│
   │se prelungeşte cu durata cãlãtoriei pe mare. │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Medic veterinar oficial sau inspector oficial │
   │ │
   │ Numele (cu majuscule): Calificarea şi titlul: │
   │ │
   │ Unitatea veterinarã localã: Nr. unitãţii veterinare locale: │
   │ │
   │ Data: Semnãtura: │
   │ │
   │ Parafa: │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 6
    la norma sanitarã veterinarã

                                  DECLARAŢIE
    Subsemnatul, ..........................., CNP ......................, posesor al BI/CI/paşaportului seria ........ nr. .........., proprietar/persoanã fizicã rãspunzãtoare de pasãre (pãsãri) în numele proprietarului, declar cã:
    1. pasãrea/pãsãrile însoţeşte/însoţesc subsemnatul şi nu este/sunt destinatã/destinate vânzãrii sau transferului cãtre alt proprietar;
    2. pasãrea/pãsãrile va/vor rãmâne în responsabilitatea subsemnatului pe parcursul circulaţiei sale/lor necomerciale;
    3. pe parcursul perioadei dintre momentul inspecţiei veterinare prealabile circulaţiei şi momentul plecãrii efective pasãrea/pãsãrile este/sunt izolatã/izolate pentru a se evita orice contact cu altã/alte pasãre/pãsãri; şi
    4. a)*) fie pasãrea/pãsãrile a/au fost izolatã/izolate în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fãrã a intra în contact cu altã/alte pasãre/pãsãri;
    b)*) fie pasãrea/pãsãrile a/au fost supusã/supuse unei perioade de izolare de 10 zile înainte de circulaţie;
    c)*) fie am luat mãsuri pentru punerea în carantinã a pãsãrii/pãsãrilor pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la introducere în spaţiul de carantinã din ..........., astfel cum se indicã în certificatul corespunzãtor.
------------
    *) Se pãstreazã menţiunea corespunzãtoare.

     ........../(data şi locul).........

                                             ........../(semnãtura)..........


    ANEXA 7
    la norma sanitarã veterinarã

                                    TARIFE
    pentru adãpostirea şi hrãnirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a cãlãtorilor din România


┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Specia de animale │Tariful/exemplar/zi│
│crt. │ │ - lei - │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Câini - greutatea mai micã de 1 kg │ 23 lei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Câini - greutatea cuprinsã între 1 kg şi 10 kg │ 27 lei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Câini - greutatea cuprinsã între 11 kg şi 25 kg│ 29 lei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Câini - greutatea cuprinsã între 26 kg şi 44 kg│ 32 lei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Câini - greutatea mai mare de 45 kg │ 44 lei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Pisici │ 23 lei │
└─────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016