Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 48 din 10 aprilie 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 48 din 10 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019
    Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de acordare a atestatelor, de suspendare a dreptului de practică şi de retragere a calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic pentru persoanele fizice care desfăşoară:
    a) activităţi de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei, pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan, precum şi pentru instalaţiile de gaze naturale lichefiate (GNL);
    b) activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, a instalaţiilor aferente activităţii de producere/ stocare biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor GNL."

    2. La articolul 3, litera b) se abrogă.
    3. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;"

    4. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    5. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    6. La articolul 4 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune."

    7. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se abrogă.
    8. La articolul 4 alineatul (4), litera d) se abrogă.
    9. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Calitatea de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, conform dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, sau pe bază de dosar."

    10. La articolul 5 alineatul (2), literele d) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) memoriul de activitate din care să reiasă activităţile de proiectare şi/sau de execuţie/exploatare, după caz, în domeniul de atestare solicitat, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;
    ….........................................................................................…
i) dovada achitării tarifului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE."

    11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul sau să depună dosarul prevăzut la alin. (1) pentru mai multe domenii de atestare, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele prevăzute la alin. (2) şi (5), după caz, într-un singur exemplar."

    12. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Înscrierea solicitanţilor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic în sectorul gazelor naturale pe bază de dosar prevăzut la alin. (1) se realizează prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri pentru obţinerea calităţii de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic, cuprinzând datele şi informaţiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1, însoţită de următoarele:
    a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi i);
    b) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, din care să reiasă activităţile desfăşurate în sectorul gazelor naturale şi activităţile didactice în calitate de profesor/conferenţiar universitar în facultăţile de profil petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau de profil/specialitate conex/conexă activităţii tehnice din sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat;
    c) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate prevăzut la lit. b)."

    13. La articolul 6 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale;
    ….........................................................................................…
c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie PGT sau PGD, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 6 ani;
d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani."

    14. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    15. La articolul 6 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale;
    ….........................................................................................…
c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţie PGD şi EGD sau PGT şi EGT, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani;
d) vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în activităţi de proiectare şi execuţie/exploatare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani."

    16. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    17. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Condiţiile cumulative de studii şi practică în sectorul gazelor naturale necesare solicitanţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (5) sunt:
    a) pentru verificatorul de proiecte:
    (i) informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);
    (ii) vechime în muncă, aferentă activităţii didactice în calitate de profesor/conferenţiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 8 ani;
    b) pentru expertul tehnic:
    (i) informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c);
    (ii) vechime în muncă, aferentă activităţii didactice în calitate de profesor/conferenţiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 11 ani."

    18. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Analizarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (5) se face de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE.
    ….........................................................................................…
    (3) Indiferent de motivele care au stat la baza neacordării calităţii de verificator de proiecte sau de expert tehnic, tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale nu se restituie."

    19. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Examinarea solicitanţilor/dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) se face de către o comisie de atestare numită prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (2) Comisia de atestare are în componenţă 5 membri, specialişti în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar, dintre care cel puţin 3 membri sunt reprezentanţi ai ANRE; activitatea Comisiei de atestare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.
    ….........................................................................................…
    (4) Din Comisia de atestare pot face parte profesori/conferenţiari universitari, reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate din facultăţile de profil petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau de profil/specialitate conex/conexă activităţii tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată."

    20. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Membrii Comisiei de atestare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui ANRE.
(6) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (5), precum şi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 se înregistrează la ANRE în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, iar reverificarea dosarelor în cauză se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de atestare."

    21. La articolul 10, alineatele (1)-(3) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Candidatul declarat admis în urma examenului/analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) dobândeşte calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic.
    (2) Persoanele declarate admise în urma examenului/ analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) sau cele cărora li s-au eliberat noi atestate ca urmare a modificărilor cadrului legislativ şi/sau de reglementare incident ridică atestatele de la sediul ANRE în termen de 15 zile.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de realizare a ştampilei de verificator de proiecte/expert tehnic în conformitate cu modelul pus la dispoziţie de ANRE.
    ….........................................................................................…
    (8) În situaţia în care o persoană este atestată pentru mai multe domenii, la solicitarea acesteia, ANRE poate sincroniza termenele specificate în legitimaţie cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2)."

    22. La articolul 16, partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    În vederea emiterii unei noi legitimaţii, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, un fişier în formă arhivată care conţine următoarele documente scanate:
    ….........................................................................................…
    c) dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14, sau o declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea activităţilor didactice în calitate de profesor/conferenţiar universitar, prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b), de la dobândirea calităţii de verificator de proiecte şi/sau expert tehnic sau de la prelungirea acesteia, după caz;"

    23. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, emite legitimaţia, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate, dar nu înainte de data expirării legitimaţiei în vigoare."

    24. La articolul 19 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1);
c) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1)."

    25. La articolul 20 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1);
d) retragerea calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1)."

    26. La articolul 24 alineatul (3), literele a) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cerere pentru echivalarea atestatului, cuprinzând datele şi informaţiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1;
    ….........................................................................................…
j) deţinerea calităţii de instalator autorizat ANRE, tip autorizaţii PGT şi EGT sau PGD şi EGD, în funcţie de tipul de atestat pentru care solicită echivalarea."

    27. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Persoanele fizice care solicită atestarea ca verificator de proiecte tip atestat VGb sau VGg ori expert tehnic tip atestat EGb sau EGg, în locul documentelor precizate la art. 5 alin. (2) lit. d) şi e), prezintă un memoriu de activitate şi o adeverinţă eliberată de angajator, semnată de reprezentantul legal al acestuia, din care să reiasă activitatea desfăşurată ca proiectant în sectorul gazelor naturale."

    28. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Nu pot participa la examenul de atestare sau, după caz, nu pot depune un dosar prevăzut la art. 5 alin. (1) persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancţiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani."

    29. Anexele nr. 1 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    30. La anexa nr. 2, tabelul B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B. Activitatea de proiectare - lucrări proiectate:

┌────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Precizarea │
│Nr. │Denumirea│Anul,│ │principalelor │
│crt.│lucrării │luna │Beneficiarul│caracteristici │
│ │ │ │ │tehnico-economice│
│ │ │ │ │ale lucrării │
├────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │“ │
└────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────────┘

"

    31. La anexa nr. 2, după tabelul B se introduce un nou tabel, tabelul C, cu următorul cuprins:
    "C. Activitatea de execuţie/exploatare - lucrări realizate:

┌────┬─────────┬─────┬───────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │Tipul │ │Precizarea │
│Nr. │Denumirea│Anul,│activităţii│ │principalelor │
│crt.│lucrării │luna │(execuţie/ │Beneficiarul│caracteristici │
│ │ │ │exploatare)│ │tehnico-economice│
│ │ │ │ │ │ale lucrării │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │“ │
└────┴─────────┴─────┴───────────┴────────────┴─────────────────┘

"

    32. La anexa nr. 3c, al treilea paragraf al notei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Domeniul de atestare este reprezentat de tipul de atestat VGp, VGt, VGd, VGb, VGs, VGg, EGp, EGt, EGd, EGb, EGs sau EGg şi reprezintă specialităţile specificate la art. 4 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    33. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „Comisia de examen din data de ............“ se înlocuieşte cu sintagma „Comisia de atestare“ şi sintagma „Comisia de examen“ se înlocuieşte cu sintagma „Comisia de atestare“.


    ART. II
    Legitimaţiile emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi încetează valabilitatea în condiţiile legii, pentru următoarele domenii de activitate:
    a) verificarea proiectelor tehnice pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat VGv;
    b) expertiza tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat EGv.


    ART. III
    În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei emite noi atestate pentru verificatorii de proiecte şi experţii tehnici ale căror legitimaţii îşi încetează valabilitatea conform prevederilor art. II.

    ART. IV
    Solicitările depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.

    ART. V
    Titularii atestatelor, persoanele fizice care solicită atestarea în vederea desfăşurării activităţii de verificare tehnică a proiectelor sau de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 10 aprilie 2019.
    Nr. 48.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    CERERE
    privind atestarea, prin examen/pe bază de dosar prevăzut la
    art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele
    din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013,
    cu modificările şi completările ulterioare, în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/a, ............................, domiciliat/ă în localitatea ..........................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, et. ......., ap. ......., posesor/posesoare a/al actului de identitate seria ............. nr. ............., eliberat de ...................... la data de .................., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ............, luna ............, ziua ............. în localitatea ........................., judeţul .........................., vă rog să îmi aprobaţi atestarea în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică tip .............*).
    Pentru înscriere anexez următoarele documente:
    ....................................................
    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat/ă la adresa de corespondenţă din localitatea ………………., str. …………….. nr. ……., bl. ……., et. ……., ap. ……., judeţul ………………, la numărul de telefon ………………… şi la adresa de e-mail …………………………. .
    De asemenea declar că \u-3928? sunt / \u-3928? nu sunt de acord ca numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea şi judeţul din adresa de corespondenţă, menţionate mai sus, să fie publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Subsemnatul/a, ............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.....................│..................................│
└─────────────────────┴──────────────────────────────────┘

    *) Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul doreşte să obţină atestarea.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    CERERE
    pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/a, ................................., domiciliat/ă în localitatea ..........................., str. ..................................... nr. ..........., bl. ..........., et. ........., ap. ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ................ nr. ................, eliberat de ................. la data de ........................, cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ................, luna ..............., ziua ..............., în localitatea ..........................., judeţul ..........................., vă rog să îmi aprobaţi prelungirea duratei de valabilitate a Legitimaţiei de verificator de proiecte/expert tehnic nr. … din data de …... .
    Pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiei anexez: …………………….. .
    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat/ă la adresa de corespondenţă din localitatea ………………., str. …………….., nr. ……., bl. ……., et. ……., ap. ……., judeţul ………………, la numărul de telefon ………………… şi la adresa de e-mail …………………………. .
    De asemenea declar că \u-3928? sunt / \u-3928? nu sunt de acord ca numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea şi judeţul din adresa de corespondenţă, menţionate mai sus, să fie publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Subsemnatul/a, ..............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│.....................│..................................│
└─────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016