Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 464 din 21 august 2019 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 464 din 21 august 2019  pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul  de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 464 din 21 august 2019 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 859 din 24 octombrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. 264.142 din 20.08.2019, întocmit de Direcţia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 32 şi 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
    – art. 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14 şi 19a din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 14 şi 15 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările ulterioare;
    – art. 5 alin. (5) şi art. 12 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.
    CAP. I
    Prevederi generale şi definiţii
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte cadrul juridic naţional cu privire la controlul oficial al produselor ecologice provenite din ţări terţe la introducerea acestora în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007, prin utilizarea sistemului electronic TRACES.NT, în conformitate cu art. 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14 şi 19a din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, denumit în continuare R(CE) nr. 1.235/2008, precum şi plasarea acestora sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie pe teritoriul României sau sub unul din regimurile vamale speciale prevăzute la art. 14 din R(CE) nr. 1.235/2008.

    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) producţie ecologică - utilizarea unei metode de producţie care respectă normele stabilite prin R(CE) nr. 834/2007 în toate stadiile de producţie, procesare şi distribuţie;
    b) stadiile de producţie, procesare şi distribuţie - orice stadiu, începând cu şi incluzând producţia primară a unui produs ecologic şi terminând cu şi incluzând depozitarea, procesarea, transportul, vânzarea sau furnizarea sa către consumatorul final şi, după caz, etichetarea, promovarea, activităţile de import, export şi subcontractare;
    c) ecologic - obţinut din producţia ecologică sau în legătură cu aceasta;
    d) produs alimentar - orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni;
    e) hrană pentru animale - orice substanţă sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor;
    f) introducere pe piaţă - deţinerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, şi însăşi vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer;
    g) etichetarea - orice termeni, menţiuni, indicaţii, mărci de fabrică sau de comerţ, imagini sau simboluri care apar pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, panou, inel sau manşetă care însoţeşte sau face trimitere la un produs;
    h) certificat de inspecţie/control - documentul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. (d) din R(CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa V la R(CE) nr. 1.235/2008 şi al cărui obiect este constituit de un lot;
    i) document justificativ - documentul menţionat la art. 68 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008;
    j) extrasul certificatului de inspecţie/control - documentul care însoţeşte fiecare dintre subloturile rezultate în urma divizării unui lot, precum si ca urmare a plasării sub un regim vamal de încheiere a unuia dintre regimurile vamale de antrepozitare sau perfecţionare activă sub care loturile de mărfuri au fost plasate iniţial, al cărui model este prevăzut în anexa VI la R(CE) nr. 1.235/2008 şi care este vizat de către autoritatea definită la lit. n);
    k) lot - cantitate de produse având unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui certificat unic de inspecţie, expediat cu aceleaşi mijloace de transport şi importat din aceeaşi ţară terţă;
    l) primul destinatar - persoana fizică sau juridică căreia îi este livrat lotul importat şi care îl va primi în vederea pregătirii suplimentare sau comercializării ulterioare;
    m) importator - persoana fizică sau juridică care prezintă un lot de produse agroalimentare ecologice pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea punerii în liberă circulaţie pe piaţa Uniunii Europene, în nume personal sau printr-un reprezentant;
    n) autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, reprezentată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin structurile proprii cu atribuţii în controlul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor al produselor importate pe teritoriul României.
    Posturile de inspecţie la frontieră şi punctele de intrare sunt prevăzute în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

    o) antrepozit vamal - spaţiu de depozitare sau orice alt amplasament autorizat pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală, în care mărfurile pot fi depozitate conform condiţiilor prevăzute la art. 240 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare R(UE) nr. 952/2013, şi la pct. 32 şi 33 ale art. 1 şi art. 203 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;
    p) perfecţionare activă - regim vamal care permite folosirea mărfurilor neunionale pe teritoriul vamal al Uniunii Europene (Uniune), pentru a le supune uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse taxelor la import, altor taxe conform altor dispoziţii relevante în vigoare sau măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din aceasta, conform art. 256 din R(UE) nr. 952/2013;
    q) antrepozitare vamală - regim vamal sub care sunt plasate mărfurile neunionale în vederea depozitării în spaţii sau în orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală (antrepozite vamale), conform art. 240 din R(UE) nr. 952/2013;
    r) prelucrare - orice acţiune care modifică în mod semnificativ produsul iniţial, în sensul definiţiei produselor prelucrate de la art. 2 alin. (1) lit. o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;
    s) ţări terţe cu echivalenţă - ţările terţe incluse în lista prezentată în anexa III la R(CE) nr. 1.235/2008, al căror sistem de producţie este echivalent principiilor şi normelor aplicabile producţiei ecologice specificate în R(CE) nr. 834/2007 şi ale căror măsuri de control au o eficienţă echivalentă cu regulamentul sus-menţionat;
    ş) verificarea lotului - verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice în cadrul controalelor oficiale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, denumit în continuare R(CE) nr. 882/2004, în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 şi ale R(CE) nr. 1.235/2008, prin verificări sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identităţii şi, după caz, în funcţie de propria evaluare a riscurilor, prin controale fizice, înaintea plasării sub unul din regimurile vamale în Uniune, în conformitate cu art. 13 din R(CE) nr. 1.235/2008;
    t) punct de intrare - punctul de punere în liberă circulaţie, în conformitate cu art. 2 pct. 11 din R(CE) nr. 1.235/2008;
    ţ) post de inspecţie de frontieră - orice post de inspecţie, desemnat şi aprobat pentru efectuarea controalelor veterinare asupra produselor provenind din ţări terţe la frontiera României, în conformitate cu Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sunt introduse în Comunitate, denumită în continuare Directiva 97/78/CE;
    u) declaraţie vamală - actul prin care o persoană indică dorinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, menţionând, dacă este cazul, procedura specifică care urmează să fie aplicată, sub forma şi în modalitatea prevăzute de legislaţia în vigoare;
    v) pregătire - ambalarea sau reambalarea sau etichetarea pentru a indica metoda de producţie ecologică.


    CAP. II
    Autorităţi responsabile
    ART. 3
    (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin sunt responsabile următoarele autorităţi:
    a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea naţională competentă pentru acordarea şi actualizarea drepturilor de acces în sistemul informatizat TRACES.NT al importatorilor de produse ecologice şi organismelor de control aprobate, în conformitate cu art. 13c din R(CE) nr. 1.235/2008, care este responsabilă cu înregistrarea importatorilor ca operatori în sistemul de producţie ecologică, în conformitate cu art. 2 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu validarea cererilor de acces ale importatorilor şi organismelor de control;
    b) ANSVSA, autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice provenite din ţări terţe, pentru vizarea certificatelor de inspecţie şi a extraselor certificatului de inspecţie/control, după caz.

    (2) Când loturile de produse agroalimentare ecologice provenite din ţări terţe sunt introduse în Uniunea Europeană prin România, verificarea loturilor, vizarea certificatelor de inspecţie şi a extraselor certificatului de inspecţie/control se fac de către inspectorii din posturile de inspecţie la frontieră sau punctele de intrare.
    (3) Atunci când produsele agroalimentare sunt introduse în Uniunea Europeană prin punctele de intrare aflate pe teritoriul unui alt stat membru, acestea se verifică de către inspectorii desemnaţi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vizează certificatele de inspecţie sau extrasele certificatelor de inspecţie, atunci când loturile de produse agroalimentare urmează a fi supuse unor distribuiri în subloturi sau sunt scoase de sub unul dintre regimurile vamale speciale sub care au fost plasate.

    CAP. III
    Atribuţiile specifice autorităţilor responsabile
    ART. 4
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii:
    a) acordă şi actualizează drepturile de acces în sistemul informatizat TRACES.NT al importatorilor şi al organismelor de control;
    b) pune la dispoziţia celor interesaţi lista importatorilor înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică;
    c) informează imediat ANSVSA atunci când există suspiciuni/sunt identificate neconformităţi în privinţa produselor ecologice importate.


    ART. 5
    ANSVSA are următoarele atribuţii:
    a) acordă şi actualizează drepturile de acces în sistemul informatizat TRACES.NT al utilizatorilor din cadrul autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice, de la nivel central şi judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi al utilizatorilor personalului vamal desemnat din cadrul structurilor vamale de la nivel central, regional şi local;
    b) verifică toate documentele care însoţesc lotul de produse importate;
    c) verifică certificatul de inspecţie, dacă acesta a fost eliberat de organismul de control al producătorului sau procesatorului în cauză sau, în cazul în care operatorul care desfăşoară ultima operaţiune în scopul pregătirii este diferit de producătorul sau procesatorul produsului, de organismul de control al operatorului care desfăşoară ultima operaţiune în scopul pregătirii, astfel cum este definită la art. 2 lit. i) din R(CE) nr. 834/2007;
    d) verifică dacă organismul de control figurează în anexele III şi IV, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) lit. a) şi b) din R(CE) nr. 1.235/2008, şi, dacă este cazul, dacă produsele sunt certificate de un organism de control recunoscut în conformitate cu art. 33 alin. (3) din R(CE) nr. 834/2007 [anexa IV la R(CE) nr. 1.235/2008];
    e) verifică conformitatea produselor cu informaţiile din documentele însoţitoare, pentru a se asigura că acestea din urmă corespund cu marfa transportată şi cu eticheta produsului; la verificarea etichetei produsului agroalimentar ecologic se vor avea în vedere prevederile art. 23 şi 24 din R(CE) nr. 834/2007, respectiv prezenţa menţiunilor referitoare la modul de producţie ecologic, denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a certificat produsul şi prezenţa pe eticheta produsului a siglei unionale specifice modului de producţie ecologic;
    f) verifică conformitatea produselor în cadrul controalelor oficiale prevăzute în R(CE) nr. 882/2004, în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 şi ale R(CE) nr. 1.235/2008, prin verificări sistematice ale documentelor, prin controale ale identităţii şi controale fizice, care includ şi prelevarea de probe, după caz, înaintea divizării în subloturi sau plasării sub unul dintre regimurile vamale de punere în liberă circulaţie, antrepozitare vamală sau perfecţionare activă, în conformitate cu art. 13 şi 14 din R(CE) nr. 1.235/2008;
    g) verifică şi vizează căsuţa 20 a certificatului de inspecţie/control, dacă produsele sunt conforme.


    ART. 6
    (1) În cazul produselor agroalimentare ecologice provenite din ţări terţe recunoscute sau din ţări terţe pentru care organismele de control au fost recunoscute, care au fost plasate sub unul dintre regimurile vamale speciale de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă, precum şi în cazul loturilor de produse care urmează a fi supuse unor distribuiri în subloturi, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din R(CE) nr. 1.235/2008, ANSVSA, prin structurile teritoriale, are următoarele atribuţii:
    a) verifică lotul respectiv în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din R(CE) nr. 1.235/2008, înainte de a se efectua prima pregătire sau distribuire;
    b) verifică în căsuţa 19 a certificatului de inspecţie numărul de referinţă al declaraţiei vamale prin care mărfurile au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    c) după pregătire şi divizare, înaintea punerii în liberă circulaţie, verifică aplicarea măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) din R(CE) nr. 1.235/2008, pentru lotul şi sublotul rezultat în urma distribuirii în cauză;
    d) vizează, după verificarea sublotului, extrasul certificatului de inspecţie în căsuţa 13, în scopul plasării sub unul dintre regimurile vamale de încheiere a regimurilor vamale de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    e) înapoiază certificatul de inspecţie original, după caz, importatorului lotului menţionat în căsuţa 11 a certificatului, în scopurile prevăzute la art. 33 alin. (1) al doilea paragraf din R(CE) nr. 834/2007.

    (2) La încheierea unui regim vamal special de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă sau atunci când un lot de produse urmează să fie supus unei divizări în subloturi sau pregătiri, pentru lotul respectiv sunt necesare următoarele:
    a) în cazul în care face obiectul uneia sau mai multor pregătiri, autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice face verificarea acestora conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din R(CE) nr. 1.235/2008;
    b) după pregătire, înainte de plasarea sub un regim vamal de încheiere a regimurilor vamale de antrepozitare sau perfecţionare activă, lotul face obiectul măsurilor menţionate la art. 13 alin. (1) din R(CE) nr. 1.235/2008;
    c) pentru fiecare dintre subloturile rezultate în urma distribuirii, importatorul menţionat în căsuţa 11 a certificatului de inspecţie transmite prin sistemul informatizat TRACES.NT către autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice un extras al certificatului de inspecţie, în conformitate cu modelul şi notele prezentate în anexa VI la R(CE) nr. 1.235/2008. După verificarea sublotului, autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice vizează extrasul certificatului de inspecţie în căsuţa 13 în scopul plasării sub un regim vamal de încheiere a regimurilor vamale de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă. Verificarea sublotului şi vizarea extrasului certificatului de inspecţie se efectuează de către autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice în statul membru în care sublotul este pus în liberă circulaţie sau plasat sub un alt regim vamal în Uniune;
    d) importatorul iniţial al lotului menţionat la căsuţa 11 din certificatul de inspecţie păstrează câte o copie a fiecărui extras vizat al certificatului de control împreună cu certificatul în original. Această copie poartă menţiunea „COPIE“ sau „DUPLICAT“ tipărită sau ştampilată pe aceasta.


    CAP. IV
    Regimul vamal de punere în liberă circulaţie şi regimuri vamale speciale
    ART. 7
    (1) Plasarea sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie în România a unui lot de produse menţionate la art. 1 alin. (2) din R(CE) nr. 834/2007 şi importate în conformitate cu art. 33 din R(CE) nr. 834/2007 este condiţionată de verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din R(CE) nr. 1.235/2008 şi vizarea certificatului de inspecţie de către inspectorii ANSVSA.
    (2) Plasarea sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie este condiţionată de prezentarea la autoritatea vamală a certificatului de inspecţie, vizat la căsuţa 20 de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din R(CE) nr. 1.235/2008, atunci când un lot provenind dintr-o ţară terţă urmează a fi supus, înainte de a fi pus în liberă circulaţie în Uniune, unei distribuiri în diferite subloturi, lotul respectiv face, înainte de efectuarea acestei distribuiri, obiectul măsurilor menţionate la art. 13 alin. (1) din acelaşi regulament. Verificarea acestor măsuri se face de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice.
    (4) Plasarea sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie, antrepozitare vamală sau perfecţionare activă a subloturilor rezultate în urma divizării lotului este condiţionată de prezentarea la autoritatea vamală a unui extras al certificatului de inspecţie, vizat la căsuţa 13 de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice, însoţit de o copie a certificatului de inspecţie emis pentru lotul de produse alimentare din care face parte sublotul, vizat la căsuţa 20 de către inspectorii acestei autorităţi.
    (5) Produsele alimentare ecologice plasate iniţial sub unul dintre regimurile vamale de antrepozitare vamală, perfecţionare activă sau divizare sunt prezentate autorităţii vamale pentru plasarea sub un alt regim vamal, de încheiere a acestor regimuri vamale speciale, împreună cu extrasul certificatului de inspecţie, vizat la căsuţa 13 de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice, şi o copie a certificatului de inspecţie emis la plasarea produselor alimentare sub regimurile vamale de antrepozitare vamală, perfecţionare activă sau înainte de divizarea lotului de produse alimentare ecologice, vizat la căsuţa 20 de către inspectorii acestei autorităţi.

    CAP. V
    Obligaţiile importatorilor
    ART. 8
    (1) Importatorii de produse agroalimentare ecologice au următoarele obligaţii:
    a) să fie înregistraţi ca operatori în agricultura ecologică, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi să se supună controlului efectuat de un organism de control aprobat, în conformitate cu art. 28 din R(CE) nr. 834/2007;
    b) să se înregistreze, în conformitate cu art. 9 din R(UE) nr. 952/2013, la autorităţile vamale care răspund de locul în care sunt stabiliţi pentru punerea în liberă circulaţie pe piaţa Uniunii Europene a produselor agroalimentare ecologice provenite din ţări terţe, în vederea primirii numărului de identificare unic pe teritoriul vamal al Uniunii (EORI);
    c) să solicite autorităţii competente pentru producţia ecologică acces în sistemul informatic TRACES.NT;
    d) să indice numărul certificatului de inspecţie în declaraţia vamală menţionată la art. 158 alin. (1) din R(UE) nr. 952/2013;
    e) să păstreze, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, copia certificatului de inspecţie/control sau extrasele certificatului de inspecţie/control la dispoziţia organismului de control;
    f) să prezinte documentele însoţitoare, conform prevederilor prezentului ordin, şi să se supună verificării inspectorilor autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice;
    g) în caz de încălcări sau nereguli, importatorul ia toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din R(CE) nr. 889/2008;
    h) să informeze, după caz, organismul de control cu care are încheiat contract şi/sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale despre orice încălcări şi nereguli legate de produsele importate;
    i) în cazul în care, pentru punerea în liberă circulaţie pe teritoriul României a produselor ecologice din ţări terţe sunt prelevate probe de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse agroalimentare ecologice, importatorul are obligaţia de a transmite către organismul de control o copie a buletinului de analize;
    j) să indice numărul certificatului de inspecţie/extrasul certificatului de inspecţie în declaraţia vamală pentru plasarea sub unul dintre regimurile vamale de punere în liberă circulaţie, antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    k) să înscrie în căsuţa 19 a certificatului de inspecţie numărul de referinţă al declaraţiei vamale prin care au fost declarate mărfurile pentru regimul de antrepozitare vamală sau de perfecţionare activă, potrivit modelului şi notelor prezentate în anexa V la R(CE) nr. 1.235/2008.

    (2) În cazul primului destinatar, la primirea lotului, acesta completează căsuţa 21 a certificatului de inspecţie pentru a certifica primirea lotului, în condiţiile prevăzute de art. 34 din R(CE) nr. 889/2008. Acesta transmite certificatul original importatorului menţionat la căsuţa 11 în scopurile menţionate la art. 33 alin. (1) al doilea paragraf din R(CE) nr. 834/2007.
    (3) La primirea sublotului şi la plasarea sub un regim vamal de închidere a regimurilor vamale speciale, destinatarul acestuia completează rubrica 14 din extrasul certificatului de inspecţie, în original, pentru a certifica primirea sublotului în condiţiile prevăzute de art. 34 din R(CE) nr. 889/2008.

    ART. 9
    Produsele ecologice de origine animală se supun atât regulilor de producţie ecologică, cât şi regulilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei Consiliului 97/78/CE.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    În situaţia în care sistemul informatic TRACES.NT nu este disponibil, eliberarea certificatului de inspecţie sau extrasului certificatului de inspecţie se va realiza potrivit prevederilor art. 13a din R(CE) nr. 1.235/2008.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/56/2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, se abrogă.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016