Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 457 din 15 februarie 2024  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 457 din 15 februarie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 143 din 21 februarie 2024
    Având în vedere dispoziţiile:
    - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare Referatul de aprobare nr. 15.994 din 1.02.2024,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 14 iunie 2023, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Autorităţile de management/Organismele intermediare ale programelor cofinanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus şi Fondul pentru o tranziţie justă în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ pentru perioada de programare 2021-2027 au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale proprii, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Autorităţile de management/Organismele intermediare ale programelor cofinanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus şi Fondul pentru o tranziţie justă în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ pentru perioada de programare 2021-2027 şi Direcţia coordonare SMIS şi IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 februarie 2024.
    Nr. 457.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 2.370/2023)
    MATRICEA
    de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiţiei

┌────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Capitol în │ │
│ │ │ │devizul │ │
│ │ │ │general │Subcapitol în │
│ │ │ │conform │devizul general │
│ │ │ │Hotărârii │conform Hotărârii │
│Nr. │Categorie_NUME│Subcategorie_NUME │Guvernului │Guvernului nr. 907/│
│crt.│SMIS │SMIS │nr. 907/ │2016, cu │
│ │ │ │2016, cu │modificările şi │
│ │ │ │modificările│completările │
│ │ │ │şi │ulterioare │
│ │ │ │completările│ │
│ │ │ │ulterioare │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 1. │ │
│ │ECHIPAMENTE/ │ │Cheltuieli │ │
│1 │DOTĂRI/ACTIVE │1.1. Obţinerea │pentru │cap. 1 - 1.1. │
│ │CORPORALE │terenului │obţinerea şi│Obţinerea terenului│
│ │ │ │amenajarea │ │
│ │ │ │terenului │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 1. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │cap. 1 - 1.2. │
│2 │LUCRĂRI │1.2. Amenajarea │pentru │Amenajarea │
│ │ │terenului │obţinerea şi│terenului │
│ │ │ │amenajarea │ │
│ │ │ │terenului │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │1.3. Amenajări │cap. 1. │cap. 1 - 1.3. │
│ │ │pentru protecţia │Cheltuieli │Amenajări pentru │
│3 │LUCRĂRI │mediului şi │pentru │protecţia mediului │
│ │ │aducerea terenului │obţinerea şi│şi aducerea la │
│ │ │la starea iniţială │amenajarea │starea iniţială │
│ │ │ │terenului │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 1. │cap. 1 - 1.4. │
│ │ │1.4. Cheltuieli │Cheltuieli │Cheltuieli pentru │
│4 │LUCRĂRI │pentru relocarea/ │pentru │relocarea/ │
│ │ │protecţia │obţinerea şi│protecţia │
│ │ │utilităţilor │amenajarea │utilităţilor │
│ │ │ │terenului │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 2. │ │
│ │ │2. Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│ │ │pentru asigurarea │pentru │cap. 2 - Cheltuieli│
│ │ │utilităţilor │asigurarea │pentru asigurarea │
│5 │LUCRĂRI │necesare │utilităţilor│utilităţilor │
│ │ │obiectivului de │necesare │necesare │
│ │ │investiţii │obiectivului│obiectivului │
│ │ │ │de │ │
│ │ │ │investiţii │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│6 │SERVICII │3.1.1. Studii de │pentru │cap. 3 - 3.1.1. │
│ │ │teren │proiectare │Studii de teren │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │3.1.2. Raport │Cheltuieli │cap. 3 - 3.1.2. │
│7 │SERVICII │privind impactul │pentru │Raport privind │
│ │ │asupra mediului │proiectare │impactul asupra │
│ │ │ │şi asistenţă│mediului │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │cap. 3 - 3.1.3. │
│8 │SERVICII │3.1.3. Alte studii │pentru │Alte studii │
│ │ │de specialitate │proiectare │specifice │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.2. │cap. 3. │cap. 3 - 3.2. │
│ │ │Documentaţii-suport│Cheltuieli │Documentaţii-suport│
│9 │SERVICII │şi cheltuieli │pentru │şi cheltuieli │
│ │ │pentru obţinerea de│proiectare │pentru obţinerea de│
│ │ │avize, acorduri şi │şi asistenţă│avize, acorduri şi │
│ │ │autorizaţii │tehnică │autorizaţii │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│10 │SERVICII │3.3. Expertizare │pentru │cap. 3 - 3.3. │
│ │ │tehnică │proiectare │Expertizare tehnică│
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.4. Certificarea │ │cap. 3 - 3.4. │
│ │ │performanţei │cap. 3. │Certificarea │
│ │ │energetice şi │Cheltuieli │performanţei │
│11 │SERVICII │auditul energetic │pentru │energetice şi │
│ │ │al clădirilor, │proiectare │auditul energetic │
│ │ │auditul de │şi asistenţă│al clădirilor, │
│ │ │siguranţă rutieră │tehnică │auditul de │
│ │ │ │ │siguranţă rutieră │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│12 │SERVICII │3.5.1. Temă │pentru │cap. 3 - 3.5.1. │
│ │ │proiectare │proiectare │Temă de proiectare │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │cap. 3 - 3.5.2. │
│13 │SERVICII │3.5.2. Studiu de │pentru │Studiu de │
│ │ │prefezabilitate │proiectare │prefezabilitate │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.5.3. Studiu de │ │cap. 3 - 3.5.3. │
│ │ │fezabilitate/ │cap. 3. │Studiu de │
│ │ │Documentaţie de │Cheltuieli │fezabilitate/ │
│14 │SERVICII │avizare a │pentru │Documentaţie de │
│ │ │lucrărilor de │proiectare │avizare a │
│ │ │intervenţii şi │şi asistenţă│lucrărilor de │
│ │ │deviz general │tehnică │intervenţii şi │
│ │ │ │ │deviz general │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.5.4. │cap. 3. │cap. 3 - 3.5.4. │
│ │ │Documentaţiile │Cheltuieli │Documentaţiile │
│ │ │tehnice necesare în│pentru │tehnice necesare în│
│15 │SERVICII │vederea obţinerii │proiectare │vederea obţinerii │
│ │ │avizelor/ │şi asistenţă│avizelor/ │
│ │ │acordurilor/ │tehnică │acordurilor/ │
│ │ │autorizaţiilor │ │autorizaţiilor │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │3.5.5. Verificarea │cap. 3. │cap. 3 - 3.5.5. │
│ │ │tehnică de calitate│Cheltuieli │Verificarea tehnică│
│16 │SERVICII │a proiectului │pentru │de calitate a │
│ │ │tehnic şi a │proiectare │proiectului tehnic │
│ │ │detaliilor de │şi asistenţă│şi a detaliilor de │
│ │ │execuţie │tehnică │execuţie │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │3.5.6. Proiect │Cheltuieli │cap. 3 - 3.5.6. │
│17 │SERVICII │tehnic şi detalii │pentru │Proiect tehnic şi │
│ │ │de execuţie │proiectare │detalii de execuţie│
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │3.6. Organizarea │Cheltuieli │cap. 3 - 3.6. │
│18 │SERVICII │procedurilor de │pentru │Organizarea │
│ │ │achiziţie │proiectare │procedurilor de │
│ │ │ │şi asistenţă│achiziţie │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │cap. 3 - 3.7.1. │
│ │ │3.7.1. Managementul│Cheltuieli │Managementul de │
│19 │SERVICII │de proiect pentru │pentru │proiect pentru │
│ │ │obiectivul de │proiectare │obiectivul de │
│ │ │investiţii │şi asistenţă│investiţii │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│20 │SERVICII │3.7.2. Auditul │pentru │cap. 3 - 3.7.2. │
│ │ │financiar │proiectare │Auditul financiar │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │cap. 3 - 3.8.1.1. │
│ │ │ │Cheltuieli │Asistenţă tehnică │
│ │ │3.8.1. Asistenţă │pentru │din partea │
│21 │SERVICII │tehnică din partea │proiectare │proiectantului pe │
│ │ │proiectantului │şi asistenţă│perioada de │
│ │ │ │tehnică │execuţie a │
│ │ │ │ │lucrărilor │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │cap. 3 - 3.8.1.2. │
│ │ │ │ │Asistenţă tehnică │
│ │ │ │ │din partea │
│ │ │ │ │proiectantului │
│ │ │ │cap. 3. │pentru participarea│
│ │ │3.8.1. Asistenţă │Cheltuieli │proiectantului la │
│22 │SERVICII │tehnică din partea │pentru │fazele incluse în │
│ │ │proiectantului │proiectare │programul de │
│ │ │ │şi asistenţă│control al │
│ │ │ │tehnică │lucrărilor de │
│ │ │ │ │execuţie, avizat de│
│ │ │ │ │către Inspectoratul│
│ │ │ │ │de Stat în │
│ │ │ │ │Construcţii │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 3. │ │
│ │ │3.8.2. Dirigenţie │Cheltuieli │cap. 3 - 3.8.2. │
│23 │SERVICII │de şantier/ │pentru │Dirigenţie de │
│ │ │Supervizare │proiectare │şantier │
│ │ │ │şi asistenţă│ │
│ │ │ │tehnică │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │cap. 3 - 3.8.3. │
│ │ │ │ │Coordonator în │
│ │ │ │cap. 3. │materie de │
│ │ │3.8.3. Coordonator │Cheltuieli │securitate şi │
│ │ │în materie de │pentru │sănătate - conform │
│24 │SERVICII │securitate şi │proiectare │Hotărârii │
│ │ │sănătate │şi asistenţă│Guvernului nr. 300/│
│ │ │ │tehnică │2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 4. │ │
│ │ │4.1. Construcţii şi│Cheltuieli │cap. 4 - 4.1. │
│25 │LUCRĂRI │instalaţii │pentru │Construcţii şi │
│ │ │ │investiţia │instalaţii │
│ │ │ │de bază │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │4.2. Montaj │cap. 4. │cap. 4 - 4.2. │
│ │ │utilaje, │Cheltuieli │Montaj utilaje, │
│26 │LUCRĂRI │echipamente │pentru │echipamente │
│ │ │tehnologice şi │investiţia │tehnologice şi │
│ │ │funcţionale │de bază │funcţionale │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │4.3. Utilaje, │cap. 4. │cap. 4 - 4.3. │
│ │ │echipamente │Cheltuieli │Utilaje, │
│27 │LUCRĂRI │tehnologice şi │pentru │echipamente │
│ │ │funcţionale care │investiţia │tehnologice şi │
│ │ │necesită montaj │de bază │funcţionale care │
│ │ │ │ │necesită montaj │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │4.4. Utilaje, │ │cap. 4 - 4.4. │
│ │ │echipamente │cap. 4. │Utilaje, │
│ │ECHIPAMENTE/ │tehnologice şi │Cheltuieli │echipamente │
│28 │DOTĂRI/ACTIVE │funcţionale care nu│pentru │tehnologice şi │
│ │CORPORALE │necesită montaj şi │investiţia │funcţionale care nu│
│ │ │echipamente de │de bază │necesită montaj şi │
│ │ │transport │ │echipamente de │
│ │ │ │ │transport │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 4. │ │
│ │ECHIPAMENTE/ │ │Cheltuieli │cap. 4 - 4.5. │
│29 │DOTĂRI/ACTIVE │4.5. Dotări │pentru │Dotări │
│ │CORPORALE │ │investiţia │ │
│ │ │ │de bază │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 4. │ │
│ │CHELTUIELI CU │4.6. Active │Cheltuieli │cap. 4 - 4.6. │
│30 │ACTIVE │necorporale │pentru │Active necorporale │
│ │NECORPORALE │ │investiţia │ │
│ │ │ │de bază │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.1.1. Lucrări de │ │cap. 5 - 5.1.1. │
│ │ │construcţii şi │ │Lucrări de │
│31 │LUCRĂRI │instalaţii aferente│cap. 5. Alte│construcţii şi │
│ │ │organizării de │cheltuieli │instalaţii aferente│
│ │ │şantier │ │organizării de │
│ │ │ │ │şantier │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.1.2. Cheltuieli │ │cap. 5 - 5.1.2. │
│32 │LUCRĂRI │conexe organizării │cap. 5. Alte│Cheltuieli conexe │
│ │ │şantierului │cheltuieli │organizării │
│ │ │ │ │şantierului │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.2.1. Comisioanele│ │cap. 5 - 5.2.1. │
│ │ │şi dobânzile │cap. 5. Alte│Comisioanele şi │
│33 │TAXE │aferente creditului│cheltuieli │dobânzile aferente │
│ │ │băncii finanţatoare│ │creditului băncii │
│ │ │ │ │finanţatoare │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.2.2. Cota │ │cap. 5 - 5.2.2. │
│ │ │aferentă ISC pentru│ │Cota aferentă ISC │
│34 │TAXE │controlul calităţii│cap. 5. Alte│pentru controlul │
│ │ │lucrărilor de │cheltuieli │calităţii │
│ │ │construcţii │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţii │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.2.3. Cota │ │cap. 5 - 5.2.3. │
│ │ │aferentă ISC pentru│ │Cota aferentă ISC │
│ │ │controlul statului │ │pentru controlul │
│ │ │în amenajarea │ │statului în │
│35 │TAXE │teritoriului, │cap. 5. Alte│amenajarea │
│ │ │urbanism şi pentru │cheltuieli │teritoriului, │
│ │ │autorizarea │ │urbanism şi pentru │
│ │ │lucrărilor de │ │autorizarea │
│ │ │construcţii │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţii │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.2.4. Cota │ │cap. 5 - 5.2.4. │
│ │ │aferentă Casei │cap. 5. Alte│Cota aferentă Casei│
│36 │TAXE │Sociale a │cheltuieli │Sociale a │
│ │ │Constructorilor - │ │Constructorilor - │
│ │ │CSC │ │CSC │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.2.5. taxe pentru │ │cap. 5 - 5.2.5. │
│ │ │acorduri, avize │ │Taxe pentru │
│ │ │conforme şi │cap. 5. Alte│acorduri, avize │
│37 │TAXE │autorizaţia de │cheltuieli │conforme şi │
│ │ │construire/ │ │autorizaţia de │
│ │ │desfiinţare │ │construire/ │
│ │ │ │ │desfiinţare │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.3. Cheltuieli │cap. 5. Alte│cap. 5 - 5.3. │
│38 │LUCRĂRI │diverse şi │cheltuieli │Cheltuieli diverse │
│ │ │neprevăzute │ │şi neprevăzute │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │5.4. Cheltuieli │ │cap. 5 - 5.4. │
│39 │SERVICII │pentru informare şi│cap. 5. Alte│Cheltuieli pentru │
│ │ │publicitate │cheltuieli │informare şi │
│ │ │ │ │publicitate │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 6. │cap. 6 - 6.1. │
│ │ │6.1. Pregătirea │Cheltuieli │Pregătirea │
│40 │LUCRĂRI │personalului de │pentru probe│personalului de │
│ │ │exploatare │tehnologice │exploatare │
│ │ │ │şi teste │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 6. │ │
│ │ │6.2. Probe │Cheltuieli │cap. 6 - 6.2. Probe│
│41 │LUCRĂRI │tehnologice şi │pentru probe│tehnologice şi │
│ │ │teste │tehnologice │teste │
│ │ │ │şi teste │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ap. 7. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │ │aferente │cap. 7 - 7.1. │
│ │ │ │marjei de │Cheltuieli aferente│
│ │ │7.1. Cheltuieli │buget şi │marjei de buget, │
│42 │MARJĂ BUGET │aferente marjei de │pentru │25% din (1.2 + 1.3 │
│ │ │buget │constituirea│+ 1.4 + 2 + 3.1 + │
│ │ │ │rezervei de │3.2 + 3.3 + 3.5 + │
│ │ │ │implementare│3.7 + 3.8 + 4 + │
│ │ │ │pentru │5.1.1) │
│ │ │ │ajustarea de│ │
│ │ │ │preţ │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │cap. 7. │ │
│ │ │ │Cheltuieli │ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │7.2. Cheltuieli │marjei de │cap. 7 - 7.2. │
│ │ │pentru constituirea│buget şi │Cheltuieli pentru │
│43 │REZERVĂ │rezervei de │pentru │constituirea │
│ │IMPLEMENTARE │implementare pentru│constituirea│rezervei de │
│ │ │ajustarea de preţ │rezervei de │implementare pentru│
│ │ │ │implementare│ajustarea de preţ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ajustarea de│ │
│ │ │ │preţ │ │
└────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016