Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022  pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori  în agricultura ecologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 206 din 2 martie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,
    ţinând cont de prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;
    – art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Prezentul ordin aprobă regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activităţi de producţie agricolă, pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.

    ART. 2
    (1) În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ/DAMB.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activităţi în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenţionează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), operatorii/grupurile de operatori depun, după caz, la DAJ/DAMB fişele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8.
    (4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie de produse ecologice şi aplică etichete traduse pe produsele ambalate depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Prin aplicarea etichetei traduse, operatorul/grupul de operatori şi organismul de control îşi asumă toate elementele menţionate pe aceasta.
    (5) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară exclusiv activităţi de depozitare a produselor ecologice sau în conversie depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.
    (6) Operatorii/Grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activităţi de distribuţie online, sunt scutiţi de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/DAMB şi de a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.
    (7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (6) operatorii/grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activităţi de distribuţie online, depun la DAJ/DAMB în format electronic declaraţia pe propria răspundere pentru scutirea de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.
    (8) Procedura aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr 10.
    (9) Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe îşi înregistrează activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe raza judeţului în care îşi au sediul social, menţionând obligatoriu toate punctele de lucru existente.
    (10) Operatorii, persoane fizice, depun fişa de înregistrare la DAJ/DAMB pe raza judeţului unde îşi au domiciliul, indiferent de reşedinţa stabilită.
    (11) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice sau organismele de control în domeniul agriculturii ecologice pot, în numele operatorilor/grupurilor de operatori, să întocmească, după caz, fişele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, să verifice conformitatea datelor şi să le depună în numele acestora la DAJ/DAMB.
    (12) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (11) sunt următoarele:
    a) să fi desfăşurat activitate în domeniul agriculturii ecologice cel puţin 5 ani;
    b) să deţină filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene;
    c) să fie înregistrate în evidenţa DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social.

    (13) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul, următoarele documente:
    a) hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;
    b) statutul asociaţiei;
    c) bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
    d) lista cu filialele şi/sau sucursalele şi/sau asociaţiile judeţene.

    (14) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (13), DAJ/DAMB înregistrează în evidenţa sa asociaţia profesională legal constituită în domeniul agriculturii ecologice şi transmite la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista asociaţiilor eligibile, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.
    (15) Depunerea la DAJ/DAMB a fişelor de înregistrare prevăzute la alin. (3) se realizează astfel:
    a) de către operatorii/grupurile de operatori, prin depunerea documentelor în format fizic sau transmiterea documentelor prin poştă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax;
    b) prin asociaţiile profesionale legal constituite înregistrate potrivit prevederilor alin. (14) sau prin organismele de control în domeniul agriculturii ecologice, în situaţia în care operatorul/ grupul de operatori alege această opţiune. Acestea pot depune documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic sau le transmit prin poştă/curier ori în format electronic prin email/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului legal al asociaţiei/organismului de control sau a persoanei împuternicite.

    (16) În situaţia depistării unor neconcordanţe, după înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori, potrivit alin. (15), DAJ/DAMB notifică operatorul/grupul de operatori/asociaţia/organismul de control în vederea remedierii neconcordanţelor. Operatorul/Grupul de operatori/Asociaţia/ Organismul de control are obligaţia să remedieze neconcordanţele în termen de 7 zile de la primirea notificării.
    (17) Completarea fişelor de înregistrare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, se face utilizând nomenclatoarele disponibile pe pagina de internet www.madr.ro, la secţiunea „agricultură ecologică“, precum şi la sediile DAJ/DAMB.

    ART. 3
    Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleţi, subcontractarea şi măsurile de control ale activităţilor subcontractate se realizează conform prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi pe baza listei subcontractanţilor şi a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ pe raza căruia operatorul are puncte de colectare, care să fie înscrisă ca subcontractant pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a activităţii de pregătire/prelucrare sau de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologice.

    ART. 4
    (1) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează oricare dintre propriile activităţi unor părţi terţe, atât operatorii sau grupurile de operatori, cât şi părţile terţe cărora le-au fost subcontractate activităţile respective au obligaţia de a-şi înregistra activitatea, cu excepţia cazului în care operatorul sau grupul de operatori declară în fişa de înregistrare că rămâne responsabil în ceea ce priveşte producţia ecologică şi că nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului; în aceste cazuri, organismul de control verifică dacă activităţile subcontractate respectă Regulamentul (UE) 2018/848 în contextul controlului pe care îl efectuează la operatori/grupuri de operatori care şi-au subcontractat activităţile.
    (2) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie şi distribuie produsele obţinute în propria exploataţie trebuie să depună fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceştia intenţionează să distribuie şi produse provenite de la terţi, trebuie să depună şi fişa de înregistrare a activităţii de distribuţie/introducere pe piaţă în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (3) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activităţi de producţie şi de pregătire/prelucrare a produselor obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, şi fişa de înregistrare a operatorilor/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (4) Fişele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
    a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori şi organismul de control;
    b) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;
    c) certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie;
    d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848.


    ART. 5
    (1) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul/grupul de operatori furnizează, la cererea DAJ/DAMB, documentele solicitate.
    (2) În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităţilor emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
    (3) Fişele de înregistrare, după aprobare, se restituite în original operatorilor/grupurilor de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.
    (4) Datele din fişele de înregistrare se introduc în aplicaţia SII-AE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe aceste documente.
    (5) DAJ/DAMB transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul operatorilor/grupurilor de operatori înregistraţi în agricultura ecologică, pentru luna anterioară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 6
    Data de începere a perioadei de conversie este data înscrisă în fişa de înregistrare în agricultura ecologică a operatorului/grupului de operatori de către DAJ/DAMB sau, în cazul adăugării de suprafeţe/animale noi, data înregistrării solicitării privind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

    ART. 7
    Directorul executiv al DAJ/DAMB desemnează prin decizie persoana/persoanele responsabile pentru înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea legislaţiei în acest sector. Persoana responsabilă desemnată va fi diferită de cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.

    ART. 8
    (1) Operatorii/Grupurile de operatori care şi-au înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea unei solicitări privind modificarea fişei de înregistrare depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.
    (2) Situaţiile în care se depune solicitarea prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
    a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Solicitarea, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la DAJ/DAMB;
    b) rezilierea contractului cu organismul de control menţionat în fişa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri şi încheierea unui contract cu un alt organism de control;
    c) schimbarea formei de organizare;
    d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei, cu/fără modificarea CUI;
    e) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
    f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
    g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    (i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;
    (ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;
    (iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
    (iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
    (v) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul operatorului sau stocul de peşte;

    h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;
    i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;
    j) transferul parţial al activităţii cu profil ecologic;
    k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploataţiei prin adăugarea/retragerea de suprafeţe de teren, luciu de apă şi/sau animale/animale şi organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii care desfăşoară activităţi de producţie zootehnică sunt scutiţi de obligaţia de depunere a solicitării privind modificarea fişei de înregistrare depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, în situaţia în care intervin modificări care privesc categoria de vârstă a animalelor înscrise în fişa de înregistrare.
    (4) Pentru modificările efectuate, operatorul/grupul de operatori trebuie să prezinte la DAJ/DAMB documente justificative, prevederile art. 5 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
    (5) Solicitarea prevăzută la alin. (1), după aprobare, se restituie în original operatorului/grupului de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.
    (6) Datele din solicitarea prevăzută la alin. (1) aprobată se introduc în aplicaţia SII-AE, în termen de maximum 30 de zile de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe acest document.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care operatorii/grupurile de operatori se retrag din agricultura ecologică sunt obligaţi să notifice DAJ/DAMB la care s-au înregistrat, prin depunerea unei notificări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14.
    (2) Operatorii/Grupurile de operatori au obligaţia să păstreze toate înregistrările contabile şi documentele emise în perioada în care au desfăşurat activităţi în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii din agricultura ecologică.
    (3) DAJ/DAMB va transmite notificarea de retragere a operatorilor/grupurilor de operatori organismului de control cu care aceştia au avut încheiat contractul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.
    (4) În situaţia în care unui operator/grup de operatori i-a fost retras certificatul pentru neconformităţi grave prevăzute în Lista măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică operatorilor/grupurilor de operatori din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 25 februarie 2022.
    Nr. 45.
    ANEXA 1

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............
    FIŞA DE ÎNREGISTRARE
    a producătorilor în agricultura ecologică
    Anul ...............
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ....................................................
    1. Producător
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ..................., judeţul ......................., str. ................. nr. ........, bl. .............., sc. .............., ap. ................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........................., CUI ........................, cod exploataţie/ID ..............................., reprezentată de ......................................, în calitate de .........................., CNP .................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail ..................................
    Persoana fizică .........................., domiciliată în .............................., localitatea ......................., judeţul .........................., str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ................, ap. ..............., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploataţie/ID ..............., tel. ..........., fax ............., e-mail ......................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru*.........................
    *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenumele/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control: .......................................
    Codul organismului de control: ...............................................

    4. Producţia vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)
    Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:
    a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ..................
    b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) .........................
    - suprafaţa în conversie (ha):
    – anul 1 .....................
    – anul 2 .....................
    – anul 3 .....................
    – suprafaţa certificată (ha): ............................


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .............................. Semnătura ..................................

    5. Producţia animalieră
    Nume producător .........................

┌───────┬───────────┬─────────┬────┬────────┬───────────────────────────────┐
│ │Localitatea│ │ │ │Modul de producţie │
│Judeţul│/Comuna/ │Specia/ │Rasa│Efective├────────┬─────────┬────────────┤
│ │Oraşul │Categoria│ │(capete)│Ecologic│În │Convenţional│
│ │ │ │ │ │ │conversie│ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────┴────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┘


    Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.

    6. Activitate de depozitare
    [ ] DA [ ] NU

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Locaţia depozitului │Tipul de depozit │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    Data ..............................
    Semnătura ..................................
    Nume producător .......................................
    REGISTRUL PARCELAR
    Anul ..............

┌─────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii aferente hărţilor │ │ │ │ │Suprafaţa în agricultura ecologică │
├───────┬───────────┬──────┬─────┬────────┤Suprafaţa │Suprafaţa │Suprafaţa în │ ├─────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │cadastrală│agricolă │agricultura │ │ │din care: │
│ │Localitatea│Cod │Nr. │Nr. │a parcelei│exploatată**│convenţională│Cultura│Suprafaţa├─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤
│Judeţul│/ Comuna/ │Sirsup│bloc │parcelă │(ha) │(ha) │(ha) │ │totală │Conversie│Conversie│Conversie│Certificată│
│ │Oraşul │ │fizic│agricolă│ │ │ │ │(ha) │anul I │anul II │anul III │ecologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │(ha) │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1 │2 = 3 + 5 │3 │4 │5 = 6 + 7│6 │7 │8 │9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 8 + 9 │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    **În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................
    Grupul de operatori va depune lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848, şi registrul parcelar şi animalier pentru fiecare membru al grupului de operatori.

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Numele │Adresa sau altă formă de │
│membrului│identificare a membrului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────┴────────────────────────────┘


    Data ..............................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 2

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...........
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică
    Anul .......................
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .......................................................
    1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......................................., cu sediul social în localitatea ..........................., judeţul ..................., str. ......... nr. ..........., bl. ............, sc. ..............., ap. ............, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........................., CUI ............................., cod exploataţie/ID .........................., reprezentată de ........................., în calitate de ..................................., CNP .........................., act de identificare ............................, tel. .............., fax ............., e-mail ..................................
    Persoana fizică .............................., domiciliată în localitatea ....................., judeţul ................., str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploataţie/ID ..................., tel. ................., fax ................, e-mail ............................
    Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru* ....................................................
    Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)** ..............................................................
    *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de judeţ.
    **Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.

    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control: ........................................................................................................................................
    Codul organismului de control: ..............................................................................................................................................

    4. Producţia de acvacultură
    (Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură“.)
    Suprafaţa totală exploatată ......................, din care luciu apă ................................., număr bazine ..................................:
    - Suprafaţa în acvacultura convenţională: ..............................................
    – Suprafaţa în acvacultura ecologică .................................., din care:
    – suprafaţa în conversie .................., din care:
    – conversie anul 1 ............................
    – conversie anul 2 ............................
    – suprafaţa certificată ecologic ..............................

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................

    5. Stocul animalelor şi organismelor de acvacultură, la data de .......
    Nume producător: ............................

┌────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Vârsta │ │
│ │ │ │ │(alevini, │Declaraţie status │
│ │ │Specie │ │puiet │ │
│Familie │Specie │organisme│Efective│predezvoltat,├────────────┬─────────┬────────┤
│ │peşti │(alge) │(t) │puiet vara 1,│ │ │ │
│ │ │ │ │puiet vara 2,│Convenţional│Conversie│Ecologic│
│ │ │ │ │peşte consum)│(t) │(t) │(t) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴────────┤
│Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură. │
├────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬────────┤
│Ciprinide │Caras │ │25 │Vara 1 │25 │ │0,00 │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Clean │ │40 │consum │0,00 │ │40,00 │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Crap │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Lin │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Plătică │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Roşioară│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Scobar │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Sânger │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Novac │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Cosaş │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Gadide │Mihalţ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Esocide │Ştiucă │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Esocide │Biban │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Percide │Ghiborţ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Percide │Şalău │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Salmonide │Păstrăv │ │ │ │ │ │ │
│ │indigen │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Salmonide │Păstrăv │ │ │ │ │ │ │
│ │fântânel│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Salmonide │Păstrăv │ │ │ │ │ │ │
│ │curcubeu│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Salmonide │Lostriţă│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Siluride │Somn │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Siluride │Somn │ │ │ │ │ │ │
│ │pitic │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Acipenseride│Sturion │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Babuşcă │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│Anguillide │Anghilă │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴────────┘    6. Activitate de depozitare
    [ ] DA [ ] NU

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Locaţia depozitului │Tipul de depozit │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    Subcontractori

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenumele/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................
    REGISTRUL
    de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură
    Anul ...................

┌────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Informaţii aferente identificării │ │ │ │ │ │Suprafaţa de luciu de apă în agricultura │
│suprafeţelor │Suprafaţa │ │Suprafaţa │ │ │ecologică │
├───────────┬────────────┬─────┬─────┤cadastrală │Suprafaţa │în │Specia│Specia de├─────────┬───────────────────────────────┤
│Localitatea│ │ │ │a bazinului │luciu de apă │acvacultura │de │organisme│ │din care: │
│/ │Număr bazin/│Nume │Tip │conform │exploatată***│convenţională│peşte │acvatice │Suprafaţa├─────────┬─────────┬───────────┤
│Comuna/ │identificare│bazin│bazin│contractului│(ha) │(ha) │ │(alge) │totală │Conversie│Conversie│Certificată│
│Oraşul │ │ │ │(ha) │ │ │ │ │(ha) │anul I │anul II │ecologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────┴─────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 3

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a operatorilor/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică
    Anul ............................
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    .......................................................
    1. Operator/Grup de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., judeţul .........................., str. ........... nr. ......., bl. ..., sc. ....., ap. ........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ......................, în calitate de ........................., CNP ...................., act de identificare ...................., tel. ..................., fax ......................., e-mail ..............................
    Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................................., CNP ....................., tel. ................., fax ..............., e-mail .............................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................
    *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    [ ] Activităţi de pregătire:
    Divizare
    Separare
    Tranşare
    Decupare
    Dezosare
    Tocare
    Jupuire
    Măcinare
    Tăiere
    Curăţare
    Decorticare
    Răcire
    Îngheţare
    Congelare
    Decongelare
    Etichetare
    Traducere etichete
    Sortare
    Sacrificare
    Ambalare
    Omogenizare
    Împachetare

    [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
    Adăugare ingredient
    Încălzire
    Afumare
    Sărare
    Coacere
    Uscare
    Marinare
    Extragere
    Extrudare
    Îmbuteliere
    Combinaţie a acestor procedee

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenumele/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control ales: ..........................................................
    Codul organismului de control: ..........................................................

    4. Specificarea locurilor de pregătire şi/sau de prelucrare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de pregătire/prelucrare/depozitare
    Numele operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare/depozitare: ..........................

┌──────────────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Cantitate│ │ │ │
│ │ │realizată│ │ │ │
│ │ │în anul │ │ │ │
│ │ │anterior │ │ │Tipul │
│Produs finit** │Loc de pregătire/ │(kg, │Natura │Locaţia │de │
│ │prelucrare │litri │operaţiilor***│depozitului│depozit│
│ │ │sau, după│ │ │ │
│ │ │caz, în │ │ │ │
│ │ │nr. de │ │ │ │
│ │ │unităţi) │ │ │ │
├─────────┬────────────┼───────┬───────────┼─────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Subgrupa****│ │ │ │ │ │ │
│Grupa****│/ │Judeţul│Localitatea│ │ │ │ │
│ │detalii │ │ │ │ │ │ │
│ │produs │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────────────┴───────────┴───────┘


     ** Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).
    *** Operaţii privind:
    [ ] Activităţi de pregătire:
    Divizare
    Separare
    Tranşare
    Decupare
    Dezosare
    Tocare
    Jupuire
    Măcinare
    Tăiere
    Curăţare
    Decorticare
    Răcire
    Îngheţare
    Congelare
    Decongelare
    Etichetare
    Traducere etichete
    Sortare
    Sacrificare
    Ambalare
    Omogenizare
    Împachetare

    [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
    Adăugare ingredient
    Încălzire
    Afumare
    Sărare
    Coacere
    Uscare
    Marinare
    Extragere
    Extrudare
    Îmbuteliere
    Combinaţie a acestor procedee


    **** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .................
    Semnătura .........................


    ANEXA 4

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a operatorilor/grupului de operatori din agricultura ecologică
    Flora spontană
    Anul ......................................
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ...............................
    1. Operator/Grup de operatori
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., judeţul ......................, str. .............. nr. ..., bl. ..., nr. ..., sc. ..., ap. .........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI ........................, reprezentată de ............................, în calitate de ......................, CNP ............................., act de identificare ....................., tel. ......................, fax ................, e-mail .........................
    sau
    Persoana fizică ..................................., domiciliată în .........................., localitatea ............................., judeţul ................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., nr. ....., sc. ......, ap. ....., BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de .................. de către ....................., CNP ..........................., tel. ................., fax ................, e-mail .....................
    Locaţia unităţii/unităţii administrate/puncte de lucru* ...................................
    * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control: ....................................................................
    Codul organismului de control: .......................................................................

    4. Tipul de activitate
    (Se va completa partea A şi/sau partea B.)

    5. Arealul de colectare
    - denumirea arealului/arealelor ...................................................
    – suprafaţa/suprafeţele .................................................................
    Data .........................................................
    Semnătura ................................................

    – Partea A
    Pregătire/prelucrare floră spontană
    Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare/depozitare: ....................................

┌───────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Loc de pregătire/ │Cantitatea│ │ │ │
│ │Specia supusă │prelucrare │estimată │ │ │Tipul │
│Grupa de │operaţiunii de │ │în anul │Natura │Locaţia │de │
│produse** │pregătire/ ├───────┬───────────┤...... │operaţiilor****│depozitului│depozit│
│ │prelucrare*** │Judeţul│Localitatea│(t) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ataşate │ │ │ │ │ │ │
│Conform ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────┘


    ** Se va completa conform autorizaţiei (anexele nr. 2 şi 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).
    **** Operaţii privind:
    [ ] Activităţi de pregătire:
    Divizare
    Separare
    Decupare
    Tocare
    Jupuire
    Măcinare
    Tăiere
    Curăţare
    Decorticare
    Răcire
    Îngheţare
    Congelare
    Decongelare
    Etichetare
    Traducere etichete
    Sortare
    Ambalare
    Omogenizare
    Împachetare

    [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
    Adăugare ingredient
    Încălzire
    Afumare
    Sărare
    Coacere
    Uscare
    Marinare
    Extragere
    Extrudare
    Îmbuteliere
    Combinaţie a acestor procedee


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .........................................................
    Semnătura ................................................

    – Partea B
    Distribuţie/introducere pe piaţă floră spontană
    (inclusiv distribuţie intracomunitară)
    Operatorul/Grupul de operatori desfăşoară activitatea de distribuţie online a produselor ecologice,
    [ ] DA [ ] NU

    Adresa web ............................
    Link către platforma e-commerce ....................................
    Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă/depozitare

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────┐
│ │ │Cantitatea │ │ │ │Destinaţia │
│ │ │estimată │ │ │Locurile de │produselor │
│ │ │distribuită│ │Ţara de │depozitare │(consumator│
│Grupa de │Specia │(kg, litri │Numele │provenienţă│ │/unităţi de│
│produse │distribuită │sau, după │furnizorului│a ├───────┬───────────┤distribuţie│
│ │ │caz, │ │produsului │ │ │/unităţi de│
│ │ │în nr. de │ │ │Judeţul│Localitatea│pregătire/ │
│ │ │unităţi) │ │ │ │ │prelucrare)│
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Conform │ │ │ │ │ │ │
│ │instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ataşate │ │ │ │ │ │ │
│Conform ├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│instrucţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate ├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┘    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    Data .........................................................
    Semnătura ................................................
    INSTRUCŢIUNI
    Grupa de produse
    I. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci)

┌────┬─────────────────────┬───────────────┐
│ │ │Partea care se │
│ │Denumirea populară │recoltează │
│Nr. │consacrată │(partea aeriană│
│crt.│(denumirea │/flori/muguri/ │
│ │ştiinţifică) │frunze/fructe/ │
│ │ │rădăcini etc.) │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│1 │Afinul (Vaccinium │Fructele + │
│ │myrtillus) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│2 │Albăstrele (Centaurea│Florile │
│ │cyanus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Alunul (Corylus │Fructele + │
│3 │avellana) │frunzele + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│4 │Amăreală (Polygala │Părţile aeriene│
│ │amara) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Aninul negru (Alnus │Scoarţa + │
│5 │glutinosa) │mugurii + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│6 │Arnica (Arnica │Inflorescenţa │
│ │montana) │terminală │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│7 │Barba-popii │Părţile aeriene│
│ │(Filipendula ulmaria)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│8 │Bozul (Sambucus │Toate părţile │
│ │ebulus) │plantei │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │ │frunze + │
│9 │Bradul (Abies alba) │lujerii tineri │
│ │ │+ conuri + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Rădăcinile + │
│ │Brânca-ursului │seminţele + │
│10 │(Heracleum │florile + │
│ │sphondylium) │mugurii + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│11 │Brânduşa de toamnă │Seminţele │
│ │(Colchicum autumnale)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│12 │Brusturul (Arctium │Rădăcinile │
│ │lappa) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│13 │Busuiocul-cerbilor │Părţile aeriene│
│ │(Mentha pulegium) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│14 │Calomfirul (Tanacetum│Părţile aeriene│
│ │balsamita) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│15 │Captalanul (Petasites│Rizomii + │
│ │hybridus) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│16 │Carpenul (Carpinus │Frunzele │
│ │betulus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Fructele + │
│17 │Castanul comestibil │frunzele + │
│ │(Castanea sativa) │scoarţa + │
│ │ │lemnul │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Fructele + │
│ │Castanul porcesc/ │frunzele + │
│18 │sălbatic (Aesculus │florile albe + │
│ │hippocastanum) │scoarţa + coaja│
│ │ │fructelor │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Caşul-popii/Nalba │Frunzele + │
│19 │mică (Malva neglecta,│florile │
│ │Malva sylvestris) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Frunzele + │
│20 │Călinul (Viburnum │florile + │
│ │opulus) │fructele + │
│ │ │scoarţa │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│21 │Călţunaşi (Tropaeolum│Părţile aeriene│
│ │majus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│22 │Cătina (Hippophae │Fructele + │
│ │rhamnoides) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│23 │Cătina roşie (Tamarix│Mugurii + │
│ │ramosissima) │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Părţile aeriene│
│ │Cătuşnica (Nepeta │ale plantei, │
│24 │catarian) │recoltate în │
│ │ │timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Cânepa-codrului │Toate părţile │
│25 │(Eupatorium │plantei │
│ │cannabinum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│26 │Cerenţel (Geum │Rizomii + │
│ │urbanum) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│27 │Cervană (Lycopus │Părţile aeriene│
│ │europaeus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│28 │Cetina de negi │Lujerii tineri │
│ │(Juniperus sabina) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│29 │Chimionul (Carum │Fructele │
│ │carvi) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│30 │Cicoarea (Cichorium │Rădăcinile + │
│ │intybus) │părţile aeriene│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│31 │Cimbrişorul de câmp │Părţile aeriene│
│ │(Thymus serpyllum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│32 │Cinci degete │Rizomii │
│ │(Potentilla reptans) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│33 │Cireşul amar sălbatic│Fructele + │
│ │(Prunus avium) │pedunculii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Ciuboţica-cucului │Florile + │
│34 │(Primula officinalis;│părţile aeriene│
│ │Primula veris) │+ rizomii + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Ciumăfaia/Laurul │Toate părţile │
│35 │porcesc (Datura │plantei │
│ │stramonium) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│36 │Ciurul-zânelor │Toate părţile │
│ │(Carlina acaulis) │plantei │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│37 │Cârcelul (Ephedra │Părţile aeriene│
│ │distachya) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│38 │Ciumărea (Galega │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│39 │Coacăzul negru (Ribes│Fructele + │
│ │nigrum) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Coada-calului │Tulpinile │
│40 │(Equisetum arvense; │sterile │
│ │Equisetum maximum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│41 │Coada-racului │Părţile aeriene│
│ │(Potentilla anserina)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Coada şoricelului │Inflorescenţele│
│42 │(Achillea │+ părţile │
│ │millefolium) │aeriene │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│43 │Colţii-babei │Părţile aeriene│
│ │(Tribulus terrestris)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│44 │Cornul (Cornus mas) │Fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│45 │Creţişoara │Părţile aeriene│
│ │(Alchemilla vulgaris)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│46 │Creţuşca (Filipendula│Părţile aeriene│
│ │ulmaria) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│47 │Cruşin (Rhamnus │Scoarţa │
│ │fragula) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Rădăcinile + │
│48 │Dracila (Berberis │scoarţa + │
│ │vulgaris) │florile + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│49 │Drăgaica/Sânzienele │Părţile aeriene│
│ │(Galium verum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Dudul alb (Morus │Fructele + │
│50 │alba) │frunzele + │
│ │ │rădăcina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Dudul negru (Morus │Fructele + │
│51 │nigra) │frunzele + │
│ │ │rădăcina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Scoarţa + │
│52 │Fagul (Fagus │fructele + │
│ │sylvatica) │frunzele + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│53 │Fragul (Fragaria │Fructele + │
│ │vesca) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│54 │Frasinul (Fraxinus │Frunzele + │
│ │excelsior) │mugurii foliari│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│55 │Fumăriţa (Fumaria │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│56 │Gălbenele (Calendula │Florile │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│57 │Ghimpele (Xanthium │Părţile aeriene│
│ │spinosum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Ghinţura/ │ │
│58 │Lumânărica-pământului│Rizomii + │
│ │(Gentiana │rădăcinile │
│ │asclepiadea) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│59 │Ghiocelul (Galanthus │Bulbii + │
│ │nivalis) │florile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Glădiţa (Gleditsia │Scoarţa + │
│60 │triacanthos) │frunzele + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│61 │Gorunul (Quercus │Fructele + │
│ │petraea) │scoarţa │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│62 │Gutuiul (Cydonia │Fructele │
│ │vulgaris) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│63 │Hameiul sălbatic │Fructele │
│ │(Humulas lupulus) │(conurile) │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│64 │Iarba mare (Inula │Rădăcinile │
│ │helenium) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│65 │Iarba-tâlharului │Părţile aeriene│
│ │(Stachys officinalis)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Iasomia de pădure │ │
│66 │(Philadelphus │Florile │
│ │coronarius) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Frunzele + │
│67 │Iedera (Hedera helix)│fructele + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Ienupărul (Juniperus │Pseudofructele/│
│68 │communis) │fructele + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│69 │Ipcărigea (Gypsophila│Rizomii + │
│ │paniculata) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Isopul (Hyssopus │Părţile aeriene│
│70 │officinalis) │în timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│71 │Izma-calului (Mentha │Frunzele │
│ │longifolia) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│72 │Jneapănul (Pinus │Mugurii + │
│ │mugo) │lujerii tineri │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Lăcrămioarele/ │ │
│73 │Mărgăritelul │Părţile aeriene│
│ │(Convallaria majalis)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│74 │Lemnul dulce │Rădăcinile │
│ │(Glycyrrhiza glabra) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│75 │Leurda (Allium │Frunzele + │
│ │ursinum) │bulbii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│76 │Lichenul de piatră │Părţile aeriene│
│ │(Cetraria islandica) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│77 │Linariţa (Linaria │Părţile aeriene│
│ │vulgaris) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│78 │Lipicioasa (Galium │Părţile aeriene│
│ │aparine) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Lumânărica (Verbascum│ │
│79 │phlomoides; Verbascum│Florile │
│ │thapsus; Verbascum │ │
│ │thapsiforme) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│80 │Macul roşu de câmp │Petalele │
│ │(Papaver rhoeas) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Margareta │Florile + │
│81 │(Leucanthemum │frunzele │
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│82 │Măceşul (Rosa canina)│Fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Mărgeluşă │Frunzele + │
│83 │(Lithospermum │fructele + │
│ │officinale) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│84 │Mărul (Malus sp.) │Fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│85 │Măselariţa │Părţile aeriene│
│ │(Hyoscyamus niger) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│86 │Mătrăguna (Atropa │Frunzele + │
│ │belladona) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│87 │Menta (Mentha │Părţile aeriene│
│ │piperita) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│88 │Merişorul (Vaccinium │Frunzele + │
│ │vitis idaea) │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Mesteacănul (Betula │Frunzele + │
│89 │verrucosa/Betula │scoarţa + │
│ │pendula) │mugurii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│90 │Mesteacănul pufos │Amenţii + │
│ │(Betula pubescens) │mugurii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │ │frunzele + │
│91 │Molidul (Picea abies)│lujerii tineri │
│ │ │+ conurile + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│92 │Murul (Rubus │Fructele + │
│ │fructicosus) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│93 │Muşeţelul (Matricaria│Părţile aeriene│
│ │chamomilla) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nalba mare (Althaea │Frunzele + │
│94 │officinalis) │rădăcinile + │
│ │ │florile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│95 │Năpraznicul (Geranium│Toată planta │
│ │robertianum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Năsturelul │ │
│96 │(Nasturtium │Frunzele │
│ │officinale) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nemţişorul de câmp │ │
│97 │(Delphinium │Florile │
│ │consolida) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│98 │Nucul (Junglans │Fructele + │
│ │regia) │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│99 │Obligeana (Acorus │Rădăcinile + │
│ │calamus) │rizomii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│100 │Omagul (Aconitum │Rădăcinile │
│ │species sectio) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│101 │Opăţel (Lychnis │Părţile aeriene│
│ │coronaria) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Osul iepurelui │ │
│102 │(Ononis spinosa, │Rădăcinile │
│ │Ononis arvensis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Păducelul (Crataegus │Frunzele + │
│103 │monogyna; Crataegus │florile + │
│ │oxyacantha) │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Paltinul de câmp │Frunzele + │
│104 │(Acer platanoides) │florile + │
│ │ │scoarţa │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Păpădia (Taraxacum │Frunzele + │
│105 │officinale) │florile + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│106 │Pătlagina îngustă │Frunzele + │
│ │(Plantago lanceolata)│seminţele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│107 │Pătlagina lată │Frunzele │
│ │(Plantago major) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│108 │Pătlagina mică │Frunzele │
│ │(Plantago media) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│109 │Pedicuţa (Lycopodium │Părţile aeriene│
│ │clavatum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│110 │Pelinul (Artemisia │Părţile aeriene│
│ │absinthium) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Mugurii + │
│ │ │frunzele + │
│111 │Pinul silvestru │lujerii tineri │
│ │(Pinus sylvestris) │+ conurile + │
│ │ │scoarţa + │
│ │ │răşina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│112 │Pirul (Agropyron │Rădăcinile + │
│ │repens) │rizomii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Plămânărica │ │
│113 │(Pulmonaria │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│114 │Plopul negru (Populus│Mugurii │
│ │nigra) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│115 │Podbalul (Tussilago │Frunzele │
│ │farfara) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Poroinicul │Tuberculii + │
│116 │(Dactylorhiza │părţile aeriene│
│ │maculata) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Porumbarul (Prunus │Florile + │
│117 │spinosa) │frunzele + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Pufuliţa cu flori │ │
│118 │mici (Epilobium │Părţile aeriene│
│ │parviflorum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Pufuliţa (Epilobium │ │
│119 │hirsutum L., │Părţile aeriene│
│ │Epilobium │ │
│ │angustifolium L.) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│120 │Răchitanul (Lythrum │Părţile aeriene│
│ │salicaria) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│121 │Rocoina (Stellaria │Părţile aeriene│
│ │media) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│122 │Roiniţa (Melissa │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│123 │Rostopasca │Părţile aeriene│
│ │(Chelidonium majus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│124 │Ruscuţa de primăvară │Părţile aeriene│
│ │(Adonis vernalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│125 │Salcâmul (Robinia │Florile │
│ │pseudacacia) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Salcii (Salix alba, │ │
│126 │Salix fragilis, Salix│Scoarţa │
│ │purpurea, Salix │ │
│ │capraea) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Salvia (Salvia │Părţile aeriene│
│127 │officinalis) │în timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│128 │Saschiu (Vinca minor)│Părţile aeriene│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Ramurile tinere│
│129 │Sălcioara (Elaeagnus │+ mugurii + │
│ │angustifolia) │frunzele + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│130 │Săpunariţa (Saponaria│Rizomii + │
│ │officinalis) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│131 │Scaiul vânăt │Părţile aeriene│
│ │(Eryngium planum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Scaiul vântului │Părţile aeriene│
│132 │(Eryngium campestris)│+ rădăcina │
│ │ │plantei │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Scoruşul de munte │Frunzele + │
│133 │(Sorbus aucuparia) │florile + │
│ │ │fructele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Silur (Euphrasia │ │
│134 │rostkoviana, │Părţile aeriene│
│ │Euphrasia │ │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Siminoc (Helichrysum │Florile + │
│135 │arenarium) │părţile tinere │
│ │ │ale plantei │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Socul (Sambucus │Florile + │
│136 │nigra) │fructele + │
│ │ │frunzele │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│137 │Şovârvul (Origanum │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│138 │Spânzul (Helleborus │Rădăcinile │
│ │purpurascens) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│139 │Splinuţa (Solidago │Părţile aeriene│
│ │virguaureae) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Stejarul (Quercus │Fructele + │
│140 │robur) │scoarţa + │
│ │ │mugurii foliari│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│141 │Sulfina (Melilotus │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│142 │Sunătoarea (Hypericum│Părţile aeriene│
│ │perforatum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│143 │Susanul (Sesamum │Seminţele │
│ │indicum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│144 │Şerlai (Salvia │Părţile aeriene│
│ │sclarea) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│145 │Ştevia-stânelor │Rădăcina │
│ │(Rumex alpinus) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Talpa-gâştei │Partea aeriană │
│146 │(Leonurus cardiaca) │în timpul │
│ │ │înfloririi │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│147 │Tătăneasa (Symphytum │Rizomii + │
│ │officinale) │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│148 │Teiul (Tilia sp.) │Florile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Toporaşul (Viola │Florile + │
│149 │odorata) │rizomii + │
│ │ │rădăcinile │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Traista-ciobanului │ │
│150 │(Capsella bursa │Părţile aeriene│
│ │pastoris) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│151 │Trei-fraţi-pătaţi │Părţile aeriene│
│ │(Viola tricolor) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Trifoişte de baltă │ │
│152 │(Menyanthes │Frunzele │
│ │trifoliata) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│153 │Troscotul (Polygonum │Părţile aeriene│
│ │aviculare) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│154 │Turiţa mare │Părţile aeriene│
│ │(Agrimonia eupatoria)│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Umbra-iepurelui │ │
│155 │(Asparagus │Rădăcina │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│156 │Trifoiul roşu │Părţile aeriene│
│ │(Trifolium pratense) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│157 │Ţintaura (Centaurium │Părţile aeriene│
│ │umbellatum) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│158 │Ulmul (Ulmus │Scoarţa │
│ │campestris) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│159 │Unguraşul (Marrubium │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│160 │Untul-pământului │Rădăcinile + │
│ │(Tamus communis) │rizomul │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│161 │Urzica-moartă (Lamium│Părţile aeriene│
│ │album) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│162 │Urzica-vie (Urtica │Părţile aeriene│
│ │dioica) │+ rădăcina │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│163 │Valeriana (Valeriana │Rădăcinile │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│164 │Vâscul (Viscum album)│Părţile aeriene│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Ventrilica (Veronica │Părţile aeriene│
│165 │officinalis) │+ rădăcinile + │
│ │ │rizomii │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│166 │Vetrice (Tanacetum │Părţile aeriene│
│ │vulgare) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│167 │Verbina (Verbena │Părţile aeriene│
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│168 │Vinariţa (Galium │Părţile aeriene│
│ │odorata) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│169 │Vindecea (Stachys │Frunzele │
│ │officinalis) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│170 │Volbura (Convolvulus │Rădăcinile + │
│ │arvensis) │părţile aeriene│
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│171 │Zmeurul (Rubus │Fructele + │
│ │idaeus) │frunzele │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘    II. Ciuperci colectate din flora spontană*****

┌────┬─────────────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea/ │ │
│crt.│ştiinţifică │Denumirile populară │Atenţionări │
│ │ │(e) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Boletus │Mânătarcă │ │
│1 │edulis ├────────────────────┤ │
│ │ │Hrib cenuşiu │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Hrib negru │ │
│ │Boletus ├────────────────────┤ │
│2 │aereus │Pitarcă │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Pitoancă │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Boletus │Pita │ │
│3 │luteus ├────────────────────┤ │
│ │ │Turta-vacii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│4 │Boletus │Buza-caprei │ │
│ │subtomentosus│ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│5 │Boletus │Untoasa cu inel │ │
│ │elegans │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Boletus │Chitarcă │ │
│6 │luridus ├────────────────────┤ │
│ │ │Pitarcă │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│7 │Boletus │Hribul murg │ │
│ │badius │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Chitarcă │ │
│ │Boletus ├────────────────────┤ │
│8 │scaber │Burete de mesteacăn │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Burete-călugăresc │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│9 │Cantharellus │Gălbiorul │ │
│ │cibarius │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Amanita │Buretele domnesc │ │
│10 │caesarea ├────────────────────┤ │
│ │ │Crăiţa │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Pălăria │
│ │ │ │uneori │
│ │ │Ciuperca de gunoi │maronie - se│
│ │ │ │poate │
│ │Agaricus │ │confunda cu │
│11 │campestris ├────────────────────┤Amanita │
│ │ │ │Phalloides -│
│ │ │ │buretele │
│ │ │Şampinionul │viperei, │
│ │ │ │care este │
│ │ │ │otrăvitoare.│
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │La │
│ │ │ │ciupercile │
│ │ │ │tinere, │
│ │Agarius │ │pălăria se │
│12 │silvatica │Ciuperca de pădure │poate │
│ │ │ │confunda cu │
│ │ │ │pălăria │
│ │ │ │amanitelor │
│ │ │ │otrăvitoare.│
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Agaricus │Ciuperca de câmp │ │
│13 │arvensis ├────────────────────┤ │
│ │ │Ciuperca oilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Pălăria-şarpelui │ │
│ │Lepiota ├────────────────────┤ │
│14 │procera │Buretele şerpesc │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Parasolul │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ciupercile │
│ │ │ │tinere se │
│15 │Lepiota │Buretele alb al │pot confunda│
│ │naucina │porumbeilor │cu amanitele│
│ │ │ │albe │
│ │ │ │otrăvitoare.│
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│16 │Russula │Vineţica-porumbeilor│ │
│ │cyanoxantha │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Russula │Hulubiţa │ │
│17 │aurata ├────────────────────┤ │
│ │ │Vineţelele │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│18 │Russula vesca│Vineţica │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│19 │Russula │Pâinişoară │ │
│ │alutacea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│20 │Russula │Vineţica pestriţă │ │
│ │virescens │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Râşcovul │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │Lactarius │Bureţii dulci │ │
│21 │deliciosus ├────────────────────┤ │
│ │ │Pâinea-pădurii │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Râşcovii de brad │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Iuţarii │ │
│ │Lactarius ├────────────────────┤ │
│22 │piperatus │Bureţii iuţi │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Buretele lăptos │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Buretele dulce │ │
│ │Lactarius ├────────────────────┤ │
│23 │volemus │Buretele roşu │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Râşcovul lăptos │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tricholoma │Buretele de mai │ │
│24 │georgii ├────────────────────┤ │
│ │ │Buretele de spin │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Armillaria │Ghebele │ │
│25 │mellea ├────────────────────┤ │
│ │ │Opinticii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│26 │Morchella │Ciuciuleţii │ │
│ │vulgaris │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Morchella │Ciuciulete │ │
│27 │esculenta ├────────────────────┤ │
│ │ │Pupi │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│28 │Morchella │Zbârciogii │ │
│ │conica │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Bureţii de rouă │ │
│ │Marasmius ├────────────────────┤ │
│29 │oreades │Bureţii de pajişte │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Bureciorii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tuber │Trufa neagră │ │
│30 │melanosporum ├────────────────────┤ │
│ │ │Perla neagră │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │Tuber │ │recoltează │
│31 │aestivum │Trufa de vară │în perioada │
│ │ │ │1 iunie-15 │
│ │ │ │septembrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│32 │Tuber brumale│Trufa de toamnă │în perioada │
│ │ │ │1 │
│ │ │ │octombrie-15│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│33 │Tuber │Trufa cu spori mari/│în perioada │
│ │macrosporum │Trufa usturoiată │1 │
│ │ │ │septembrie-1│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│34 │Tuber │Trufa încreţită │în perioada │
│ │mesentericum │ │1 │
│ │ │ │septembrie-1│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│35 │Tuber brumale│Trufa de iarnă │în perioada │
│ │ │ │1 │
│ │ │ │decembrie-15│
│ │ │ │martie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│36 │Tuber borchii│Trufa de primăvară │în perioada │
│ │ │ │1 │
│ │ │ │februarie-30│
│ │ │ │aprilie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │ │ │recoltează │
│37 │Tuber │Trufa de toamnă │în perioada │
│ │magnatum │ │1 │
│ │ │ │octombrie-15│
│ │ │ │decembrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Se │
│ │Choiromyces │ │recoltează │
│38 │meadriformis │Trufa porcească │în perioada │
│ │ │ │1 iulie-30 │
│ │ │ │octombrie. │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Negrişorii │ │
│39 │Pleurotus ├────────────────────┤ │
│ │ostreatus │Buretele negru de │ │
│ │ │fag │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Polyporus │Păstrăvul de nuc │ │
│40 │squamosus ├────────────────────┤ │
│ │ │Păstrăvul de ulm │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Bureţii creţi │ │
│ │Clavaria ├────────────────────┤ │
│41 │botrytis │Creasta-cocoşului │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Rămurelele │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Clavaria │Laba-ursului │ │
│42 │aurea ├────────────────────┤ │
│ │ │Togmagiorii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Coprinus │Buretele cu perucă │ │
│43 │comatus ├────────────────────┤ │
│ │ │Buretele de cerneală│ │
└────┴─────────────┴────────────────────┴────────────┘


    ***** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.

    ANEXA 5

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a importatorilor de produse ecologice
    Anul .........................
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ...............................
    1. Importator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................., str. ..........., nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ....., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI ............................, reprezentată de .............................., în calitate de ...................., CNP ......................., act de identificare ................., tel. .............., fax ................, e-mail ......................................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................
    * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control ales: .................................
    Codul organismului: .......................................

    4. Localizarea ţării de origine a produselor ecologice importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare
    Denumire importator: ..........................................

┌──────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Cantitatea │
│ │ │ │ │importată │
│ │ │ │ │(în: kg, │
│Produsul │ │ │Locul de depozitare │litri sau, │
│ │ │Ţara de│ │după caz, în │
│ │Codul │origine│ │nr. de │
│ │produsului│(ţări │ │unităţi) │
├─────┬────────┤ │terţe) ├────┬───────┬───────────┼────────┬────┤
│ │Subgrupa│ │ │ │ │ │ │Anul│
│Grupa│/ │ │ │Ţara│Judeţul│Localitatea│Anul │în │
│ │Detalii │ │ │ │ │ │anterior│curs│
│ │produs │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴──────────┴───────┴────┴───────┴───────────┴────────┴────┘


    Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 6

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a exportatorilor de produse ecologice
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ...............................
    1. Exportator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială............................................., cu sediul social în localitatea ...................................., judeţul......................................, str. ................. nr. ......, bl. ......., nr. ...., sc. …, ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI ........................, reprezentată de .............................., în calitate de ......................., CNP .................................., act de identificare .................................., tel. ...................., fax ................., e-mail .............................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................
    * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.


    2. Activitate de depozitare
    [ ] DA [ ] NU

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Locaţia depozitului │Tipul de depozit │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenume/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    3. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică;


    4. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control ales: ...........................
    Codul organismului de control: ......................................

    5. Localizarea unităţii de origine a produselor ecologice exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportului
    Denumire exportator: ...........................................................

┌──────────────────┬──────────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ │Cantitatea│ │ │
│Produsul │exportată │Unitatea din care se │ │
│ │în anul │efectuează exportul │ │
│ │anterior │ │Ţara de │
├───────┬──────────┤(kg, litri├────────┬───────┬───────────┤destinaţie│
│ │ │sau, după │ │ │ │a │
│ │Subgrupa**│caz, în │ │ │ │exportului│
│Grupa**│/Detalii │nr. de │Unitatea│Judeţul│Localitatea│ │
│ │produs │unităţi) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘


    ** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 7

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .....................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a operatorilor/grupurilor de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologice
    Aprobat
    DAJ/DAMB
    Director executiv,
    ............................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ...............................
    1. Operator/Grup de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologice
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................, cu sediul social în localitatea ....................................., judeţul ................, str. ............... nr. ....., bl. ......, nr. ...., sc. ..., ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ......................, CUI ........................., reprezentată de ............................., în calitate de....................., CNP ..................., act de identificare .........................., tel. ................., fax ................, e-mail ........................
    Locaţia fermei/unităţii administrate*................................
    * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de judeţ.

    Operatorul/Grupul de operatori desfăşoară şi activitatea de traducere a etichetelor şi aplicarea acestora pe produsele ecologice ambalate. \u-3928? DA \u-3928? NU
    Operatorul Grupul de operatori desfăşoară activitatea de distribuţie online a produselor ecologice.
    [ ] DA [ ] NU
    Adresa web ............................
    Link către platforma e-commerce ....................................
    Subcontractori:

┌──────────────┬───┬───────┬───────────┐
│Numele şi │CNP│ │ │
│prenumele/ │/ │Judeţul│Localitatea│
│Denumirea │CUI│ │ │
├──────────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───────┴───────────┘
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a directivelor 98/58/CE,1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Denumirea organismului de control ales: ...............................
    Codul organismului de control: .........................................
    Nume operator/grup de operatori: .............................................................

┌─────────────┬───────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Destinaţia │ │
│ │ │Nume producător/ │ │produselor │ │
│ │Cantitatea │pregătitor/prelucrător/ │ │(consumator│ │
│Produsul │introdusă │distribuitor/importator │Locurile de depozitare │/unităţi de│Traducere│
│ │pe piaţă/ │şi ţara de provenienţă a│ │distribuţie│etichetă │
│ │distribuită│produsului │ │/unităţi de│ │
│ │în anul │ │ │pregătire/ │ │
│ │anterior │ │ │prelucrare)│ │
├─────┬───────┤(kg, litri ├────────────┬───────────┼────┬───────┬───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │sau, după │Nume │ │ │ │ │ │ │
│ │ │caz, în nr.│producător/ │ │ │ │ │ │ │
│Grupa│Detalii│de unităţi)│pregătitor/ │Ţara de │Ţara│Judeţul│Localitatea│ │ │
│ │produs │ │prelucrător/│provenienţă│ │ │ │ │ │
│ │ │ │distribuitor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ importator│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ..............................
    Semnătura .........................


    ANEXA 8

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................
    FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
    a operatorilor care desfăşoară activitatea de depozitare a produselor ecologice sau în conversie
    Anul .........................
    Aprobat
    Director executiv,
    .............................................
    Nr. .............. din .....................
    Avizat
    Responsabil agricultură ecologică,
    ..................................
    1. Activitate de depozitare
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ..............., CNP .............., act de identificare ................., tel. .............., fax. ..............., email ......................................
    Puncte de depozitare* .....................................
    * Se vor declara toate punctele de depozitare ale operatorului, indiferent de judeţ.


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:
    - Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.


    3. Alegerea organismului de control aprobat
    Numele organismului de control ales: .................................
    Codul organismului de control: .......................................

    4. Ţara de origine a produselor depozitate şi natura produselor, cu precizarea locaţiilor depozitelor
    Nume operator - activitate de depozitare: ..........................................

┌────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Volumul de │
│ │ │ │ │ │ │ │mărfuri │
│Nr. │ │ │Date de│Capacitatea│Suprafaţa │Grupa │depozitat │
│crt.│Judeţul│Localitatea│contact│de │depozitului│de ├────────┬────┤
│ │ │ │ │depozitare │ │produse│Anul │Anul│
│ │ │ │ │ │ │ │anterior│în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │curs│
├────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┴────┘


    Grupa de produse se va completa conform nomenclatoarelor disponibile la sediile DAJ/DAMB.
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
    Data ..............................
    Semnătura ..................................


    ANEXA 9

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............
    Nr. ...................din ........................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice
    preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ........................., judeţul .........................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ..................... în calitate de .................................., CNP ..........................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail .........................., declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:
    - vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final;
    – nu produc, nu pregătesc şi nu depozitez produsele distribuite altfel decât în legătură cu punctul de vânzare;
    – nu import astfel de produse dintr-o ţară terţă;
    – nu subcontractez astfel de activităţi unui alt operator.

    Locaţia/Puncte de vânzare* .......................................................
    Data ..................................
    Semnătura ..............................
    * Se vor declara toate punctele de vânzare prin care operatorul distribuie produse ecologice preambalate către consumatorul/utilizatorul final.

    ANEXA 10

    PROCEDURA
    aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct
    consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică
    I. Obligaţiile operatorilor/grupurilor de operatori
    1. Operatorii/Grupurile de operatori care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică au următoarele obligaţii:
    a) să îşi declare activitatea la DAJ/DAMB* pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea prin depunerea formularului „Declaraţie pe propria răspundere pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;
    * Direcţiile pentru agricultură judeţene/Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.

    b) să solicite furnizorului şi să deţină la punctul de vânzare certificate pentru toate produsele distribuite [certificate emise în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice];
    c) să notifice DAJ/DAMB pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în agricultura ecologică;
    d) să separe produsele obţinute din producţia ecologică de cele obţinute din producţia convenţională.

    2. Nu sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică:
    a) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care realizează activităţi de distribuţie în ţări UE sau non-UE, operatorii care importă produse ecologice direct sau preluate de la alte firme din România;
    b) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul/utilizatorul final, distribuie produse ecologice către alţi distribuitori, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului/utilizatorului final;
    c) operatorii/grupurile de operatori care realizează activităţi de distribuţie online a produselor ecologice;
    d) operatorii/grupurile de operatori care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.


    II. Obligaţiile DAJ/DAMB
    1. DAJ/DAMB ţin o evidenţă a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului/utilizatorului final scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică, pe care o transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţiei generale politici agricole.
    2. În vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice, a îndeplinirii condiţiilor care stau la baza scutirii de la înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final şi a obligaţiilor prevăzute la pct. I, consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice în agricultura ecologică din cadrul DAJ/DAMB vor efectua verificări şi vor transmite lunar către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia generală control antifraudă şi inspecţii/Direcţia monitorizare inspecţie, verificare şi control rezultatele verificărilor.


    ANEXA 11

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea .............., judeţul .................., str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ................., CUI .................., reprezentată de ................................, în calitate de .................................., CNP ......................., cod de exploataţie/ID .................., act de identificare ..............., tel. ................., fax ................, e-mail ....................;
    sau
    Persoana fizică ........................., domiciliată în ........................., localitatea ..................., judeţul ................................., str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ..., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ........................... de către ......................, CNP .................., cod de exploataţie/ID .................., tel. ................., fax ................, e-mail .................,
    declar pe propria răspundere că deţin următoarele documente:

┌────┬───────────────────────────┬──┬──┐
│Nr. │Denumirea documentului │DA│NU│
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Contractul încheiat între │ │ │
│1 │operator/grup de operatori │ │ │
│ │şi organismul de control │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Buletin de identitate/Carte│ │ │
│ │de identitate/Paşaport │ │ │
│2 │(pentru cetăţeanul străin) │ │ │
│ │al/a titularului, al/a │ │ │
│ │administratorului sau al/a │ │ │
│ │împuternicitului (copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Certificatul de │ │ │
│ │înregistrare eliberat de │ │ │
│ │oficiul registrului │ │ │
│ │comerţului, conform │ │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 44/2008 │ │ │
│ │privind desfăşurarea │ │ │
│3 │activităţilor economice de │ │ │
│ │către persoanele fizice │ │ │
│ │autorizate, întreprinderile│ │ │
│ │individuale şi │ │ │
│ │întreprinderile familiale, │ │ │
│ │aprobată cu modificări şi │ │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │ │
│ │182/2016 (copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Certificatul de │ │ │
│4 │înregistrare fiscală, după │ │ │
│ │caz │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Certificatul constatator, │ │ │
│5 │eliberat de oficiul │ │ │
│ │registrului comerţului* │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Dovada înscrierii în │ │ │
│ │Registrul societăţilor │ │ │
│6 │agricole/Registrul │ │ │
│ │unităţilor de acvacultură │ │ │
│ │(licenţa de acvacultură) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Dovada înscrierii în │ │ │
│7 │Registrul asociaţiilor şi │ │ │
│ │fundaţiilor, după caz │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│8 │Titlul de proprietate │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│9 │Extras de carte funciară │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│10 │Contract de │ │ │
│ │vânzare-cumpărare │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│11 │Act de donaţie │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Contract de arendă/Tabelul │ │ │
│ │contractelor de arendă │ │ │
│ │încheiate, avizate de │ │ │
│ │secretarul consiliului │ │ │
│12 │local, cuprinzând numărul │ │ │
│ │şi data contractelor, │ │ │
│ │numele şi prenumele │ │ │
│ │arendatorului, suprafaţa de│ │ │
│ │teren arendată │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Contract de închiriere │ │ │
│13 │înregistrat la │ │ │
│ │administraţia finanţelor │ │ │
│ │publice teritorială │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│14 │Contract de comodat/ │ │ │
│ │Contract de concesiune │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Contract de asociere/ │ │ │
│ │asociere în participaţiune │ │ │
│ │(din care să reiasă sau să │ │ │
│ │existe documente ataşate │ │ │
│15 │care atestă dovada │ │ │
│ │dreptului de proprietate/ │ │ │
│ │folosinţă a suprafeţei de │ │ │
│ │teren care se va înscrie în│ │ │
│ │agricultura ecologică) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Procură notarială din care │ │ │
│ │să reiasă folosirea │ │ │
│ │terenului pentru care se │ │ │
│ │solicită înscrierea în │ │ │
│ │agricultura ecologică, în │ │ │
│16 │cazul deţinătorilor de │ │ │
│ │teren care sunt plecaţi sau│ │ │
│ │care nu îl mai pot lucra │ │ │
│ │din motive întemeiate: │ │ │
│ │vârstă, boală etc., după │ │ │
│ │caz │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Alte documente (notariale) │ │ │
│ │care pot dovedi dreptul de │ │ │
│17 │folosinţă a terenului │ │ │
│ │pentru care se solicită │ │ │
│ │înscrierea în agricultura │ │ │
│ │ecologică │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Adeverinţa de la Registrul │ │ │
│18 │agricol din care să reiasă │ │ │
│ │suprafaţa aflată în │ │ │
│ │folosinţă, după caz │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│19 │Harta cu amplasarea │ │ │
│ │culturilor │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Certificatul eliberat de │ │ │
│ │organismul de control │ │ │
│20 │(pentru operatorii care se │ │ │
│ │înscriu în agricultura │ │ │
│ │ecologică începând cu anul │ │ │
│ │II de conversie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│21 │Licenţă de import AGRIM** │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Licenţă de export sau │ │ │
│22 │certificat de fixare în │ │ │
│ │avans AGREX** │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Extras din SNIIF - Sistemul│ │ │
│23 │privind identificarea şi │ │ │
│ │înregistrarea animalelor în│ │ │
│ │România │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Decizia privind schimbarea │ │ │
│ │categoriei de folosinţă, │ │ │
│ │conform Ordonanţei de │ │ │
│ │urgenţă a Guvernului nr. 34│ │ │
│ │/2013 privind organizarea, │ │ │
│ │administrarea şi │ │ │
│ │exploatarea pajiştilor │ │ │
│24 │permanente şi pentru │ │ │
│ │modificarea şi completarea │ │ │
│ │Legii fondului funciar nr. │ │ │
│ │18/1991, aprobată cu │ │ │
│ │modificări şi completări │ │ │
│ │prin Legea nr. 86/2014, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Autorizaţie de plantare, │ │ │
│ │conform Legii pomiculturii │ │ │
│ │nr. 348/2003, republicată, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare, │ │ │
│25 │sau conform Legii viei şi │ │ │
│ │vinului în sistemul │ │ │
│ │organizării comune a pieţei│ │ │
│ │vitivinicole nr. 164/2015, │ │ │
│ │cu modificările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Certificat de atestare │ │ │
│ │pentru activitatea de │ │ │
│ │producere/prelucrare/ │ │ │
│ │comercializare a seminţelor│ │ │
│ │şi a materialului săditor, │ │ │
│ │conform Ordinului │ │ │
│ │ministrului agriculturii, │ │ │
│ │pădurilor şi dezvoltării │ │ │
│ │rurale, interimar, nr. 769/│ │ │
│26 │2009 privind aprobarea │ │ │
│ │Metodologiei de │ │ │
│ │înregistrare a operatorilor│ │ │
│ │economici şi eliberare a │ │ │
│ │autorizaţiei pentru │ │ │
│ │producerea, prelucrarea şi/│ │ │
│ │sau comercializarea │ │ │
│ │seminţelor şi materialului │ │ │
│ │săditor, cu modificările şi│ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(copie) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Avizul eliberat de Comisia │ │ │
│27 │pentru ocrotirea │ │ │
│ │monumentelor naturii - │ │ │
│ │Academia Română │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Autorizaţia emisă conform │ │ │
│ │Procedurii de autorizare a │ │ │
│ │activităţilor de recoltare,│ │ │
│ │capturare şi/sau achiziţie │ │ │
│ │şi/sau comercializare, pe │ │ │
│ │teritoriul naţional sau la │ │ │
│ │export, a florilor de mină,│ │ │
│ │a fosilelor de plante şi │ │ │
│ │fosilelor de animale │ │ │
│28 │vertebrate şi nevertebrate,│ │ │
│ │precum şi a plantelor şi │ │ │
│ │animalelor din flora şi, │ │ │
│ │respectiv, fauna sălbatice │ │ │
│ │şi a importului acestora, │ │ │
│ │aprobată prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului mediului şi │ │ │
│ │dezvoltării durabile nr. │ │ │
│ │410/2008, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Acordul scris prin care │ │ │
│ │subcontractanţii şi │ │ │
│29 │proprietarii de teren sunt │ │ │
│ │de acord să fie supuşi │ │ │
│ │sistemului de control │ │ │
└────┴───────────────────────────┴──┴──┘     * Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică.
    ** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.
    Data ........................
    Semnătura ..............................

    ANEXA 12

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .....................
    Nr. ........... din ................
    Aprobat
    Director executiv,
    .......................................................
          (numele şi prenumele/semnătura)
    Avizat
    Responsabil agricultura ecologică,
    .......................................................
        (numele şi prenumele/semnătura)
    CENTRALIZATORUL OPERATORILOR/GRUPURILOR DE OPERATORI DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
    Perioada .....................

    Partea A: Producători agricoli

┌────┬─────────────────┬────────────┬───┬───────────┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Declaraţia pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa totală în │ │
│ │propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Informaţii aferente hărţilor │agricultura ecologică, din│Producţia animalieră │
│ │răspundere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │
├────┼────────┬────────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼───────┬───────────┬──────┬─────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┼────┬────┬────┬───────────┼─────────┬─────────┬───────────┤
│ │ │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │U.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurii │Denumirea │ │ │ │ │ │ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │(ha, │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│Nr. │Proiecte│din PNDR│operatorului│CNP│Cod │ │ │ │Tel.│fişei de │OC │contractului│capete,│ │ │Cod │Nr. │Nr. │cadastrală│Suprafaţa │Cultură/│C an│C an│C an│certificată│Categoria│ │ │
│crt.│PNDR/PNS│/PNS* │/grupului de│/ │exploataţie│Localitatea│Judeţul│Adresa│/fax│înregistrare│(codul │încheiat cu │familie│Judeţul│Localitatea│Sirsup│bloc │parcelă │a parcelei│agricolă │Denumire│1 │2 │3 │ecologic │de │Conversie│Certificare│
│ │ │sau │operatori │CUI│/ID │ │ │ │ │la DAJ │OC) │OC │de │ │ │ │fizic│agricolă│(ha) │exploatată│ │(ha)│(ha)│(ha)│(ha) │animale │ │ │
│ │ │POP** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │albine,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │accesate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │t, l) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    C - Conversie
    OC - Organism de control
     * Programul naţional de dezvoltare rurală/Planul naţional strategic.
    ** Programul operaţional pentru pescuit.

    Partea B: Unităţi de producţie de acvacultură

┌────┬─────────────────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Declaraţia pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa de luciu de apă în │
│crt.│propria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vârsta │Declaraţie status │Informaţii aferente identificării suprafeţelor │agricultura ecologică, din │
│ │răspundere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │
├────┼────────┬────────┤Denumirea │ │ │ │ │ │Nr./data │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┼────────────┬─────┬─────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┼─────────┬────┬────┬───────────┤
│ │ │Numărul │operatorului│CNP│ │ │ │Tel.│fişei de │Denumirea│Nr./data │U.M. │ │ │Efective│(alevini, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsurii │/grupului de│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│/fax│înregistrare│OC (codul│contractului│(t, │Familie│Specie│(t) │puiet │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţă │Suprafaţa în │Specie de│ │ │ │ │
│ │Proiecte│din PNDR│operatori │CUI│ │ │ │ │la DAJ │OC) │cu OC │buc.)│ │ │ │predezvoltat,│Convenţional│Conversie│Ecologic│ │ │Nr. bazin/ │Nume │Tip │cadastrală a│luciu de │acvacultura │peşte/ │Suprafaţa│C1 │C2 │Certificată│
│ │PNDR │/PNS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │puiet vara 1,│(t) │(t) │(t) │Judeţul│Localitatea│identificare│bazin│bazin│bazinului, │apă │convenţională│organisme│totală │(ha)│(ha)│ecologic │
│ │ │POP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │puiet vara 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │conform │exploatată│(ha) │acvatice │(ha) │ │ │(ha) │
│ │ │accesate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │peşte │ │ │ │ │ │ │ │ │contractului│(ha) │ │(alge) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consum), alge│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │33 │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┴───────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┴────────────┴─────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴────┴────┴───────────┘    Partea C: Operatori/grupuri de operatori care desfăşoară activitatea de pregătire

┌────┬─────────────────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Declaraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Loc de pregătire/ │ │ │ │
│ │pe proprie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Produs finit* │prelucrare │ │ │Subcontractori │
│ │răspundere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Activităţi de│ │
├────┼────────┬────────┤Denumirea │CNP│ │ │ │ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │U.M. ├─────┬────────┼───────┬───────────┤Cantitate│pregătire/ ├─────────┬───┬───────┬───────────┤
│ │ │Numărul │operatorului│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│(capete.│ │ │ │ │realizată│prelucrare │ │ │ │ │
│ │ │măsurii │/grupului de│CUI│ │ │ │/fax│înregistrare│OC) │cu OC │l, t, │ │Subgrupa│ │ │în │Natura │Numele şi│CNP│ │ │
│Nr. │Proiecte│din PNDR│operatori │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │buc.) │Grupa│/detalii│Judeţul│Localitatea│anul... │operaţiilor**│prenumele│/ │Judeţul│Localitatea│
│crt.│PNDR/PNS│/PNS sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produs │ │ │ │ │/ │CUI│ │ │
│ │ │POP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Denumirea│ │ │ │
│ │ │accesate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───┼───────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├────┼────────┼────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼───┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───┴───────┴───────────┘


     * Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).
    ** Operaţii privind:
    [ ] Activităţi de pregătire:
    Divizare
    Separare
    Tranşare
    Decupare
    Dezosare
    Tocare
    Jupuire
    Măcinare
    Tăiere
    Curăţare
    Decorticare
    Răcire
    Îngheţare
    Congelare
    Decongelare
    Etichetare
    Traducerea etichetelor
    Sortare
    Sacrificare
    Ambalare
    Omogenizare
    Împachetare

    [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate)
    Adăugare ingredient
    Încălzire
    Afumare
    Sărare
    Coacere
    Uscare
    Marinare
    Extragere
    Extrudare
    Îmbuteliere
    Combinaţie a acestor procedee    Partea D: Operatori floră spontană (A - pregătire şi/sau prelucrare/B - distribuţie/introducere pe piaţă sau A şi B)

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pregătire/Prelucrare │Introducere pe piaţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Subcontractori │Loc de pregătire/prelucrare │ │ │ │ │ │Locaţia depozitelor│Destinaţia produselor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬───┬───────┬───────────┼───────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────┬───────────────┤ │ │ │ │ ├───────┬───────────┼──────────┬──────────────┬──────────┤
│ │Denumirea │CNP│ │ │ │ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │U.M.│ │ │ │ │ │Specia │ │ │ │ │ │ │Cantitatea│ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │operatorului│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│(ha,│ │ │ │ │ │supusă │ │ │Cantitatea│Activităţi de │Grupa │Specia │realizată │ │Ţara de │ │ │ │ │ │
│crt.│/grupului de│CUI│ │ │ │/fax│înregistrare│OC) │cu OC │to) │Numele şi│CNP│ │ │Grupa │operaţiunii│ │ │realizată │pregătire/ │de │distribuită│introdusă │Numele │origine a │ │ │ │ │Unităţi │
│ │operatori │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │ │prenumele│/ │Judeţul│Localitatea│de │de │Judeţul│Localitatea│(t) în │prelucrare │produse│/Produsul │pe piaţă │furnizorului│produsului│Judeţul│Localitatea│Consumator│Unităţi │pregătire/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/ │CUI│ │ │produse│pregătire/ │ │ │anul │Natura │ │distribuit │(t) │ │ │ │ │ │distribuitoare│prelucrare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Denumirea│ │ │ │ │prelucrare*│ │ │....... │operaţiunilor**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/Produs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┼───┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┼───┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴────┴─────────┴───┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘    Partea E: Exportatori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬──────────────┬──────────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantitatea│Unitatea de unde se face │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Um (ha,│Produsul │exportată │exportul │ │
│ │Denumirea │CNP│ │ │ │ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │cap., │ │realizată │ │Ţara de │
│Nr. │operatorului│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│Tel.│fişei de │OC │contractului│familii├─────┬────────┤anul ├────────┬───────┬───────────┤destinaţie│
│crt.│/grupului de│CUI│ │ │ │/fax│înregistrare│(codul │cu OC │de │ │Subgrupa│anterior │ │ │ │a │
│ │operatori │ │ │ │ │ │la DAJ │OC) │ │albine,│Grupa│/detalii│(kg/l/buc.│Unitatea│Judeţul│Localitatea│exportului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │to, l) │ │produs │/to) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘    Partea F: Importatori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬──────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantitatea importată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Um (ha,│Produsul │ │ │Locurile de depozitare │(kg, litri sau, după │
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │Nr./data │Denumirea│ │cap., │ │ │Ţara de│ │caz, în nr. de │
│Nr. │operatorului│CNP│ │ │ │Tel.│fişei de │OC │Nr./data │familii│ │Codul │origine│ │unităţi) │
│crt.│/grupului de│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│/fax│înregistrare│(codul │contractului│de ├─────┬────────┤produsului│(ţări ├────┬───────┬───────────┼──────────┬──────────┤
│ │operatori │CUI│ │ │ │ │la DAJ │OC) │cu OC │albine,│ │Subgrupa│ │terţe) │ │ │ │Anul │Anul în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │to, l) │Grupa│/detalii│ │ │Ţara│Judeţul│Localitatea│anterior │curs │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produs │ │ │ │ │ │(cantitate│(cantitate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizată)│estimată) │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────┴────────┴──────────┴───────┴────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┘    Partea G: Distribuitori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numele producătorului/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pregătitorului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │U.M. │Subcontractori │Produs finit │ │distribuitorului/ │Locurile de depozitare │Destinaţia produselor │
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │Nr./Data │ │ │(kg, l,│ │ │Cantitatea │importatorului şi ţara de │ │ │
│Nr. │operatorului│CNP│ │ │ │Tel.│fişei de │Denumirea│Nr./Data │buc., │ │ │realizată │origine a produsului │ │ │
│crt.│/grupului de│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│/fax│înregistrare│OC/Codul │contractului│fam. de├─────────┬───┬───────┬───────────┼─────┬────────┤distribuită├────────────────┬──────────┼────┬───────┬───────────┼──────────┬───────────┬──────────┤
│ │operatori │CUI│ │ │ │ │la DAJ │OC │cu OC │albine,│Numele şi│ │ │ │ │ │(kg, l, │Numele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │buc., │prenumele│CNP│ │ │ │Subgrupa│buc., to) │producătorului/ │Ţara de │ │ │ │ │Unităţi de │Unităţi de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │t) │/ │/ │Judeţul│Localitatea│Grupa│/detalii│ │pregătitorului/ │origine a │Ţara│Judeţul│Localitatea│Consumator│distribuţie│pregătire/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Denumirea│CUI│ │ │ │produs │ │distribuitorului│produsului│ │ │ │ │ │prelucrare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/ importatorului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼───┼───────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼───┼───────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴───┴───────┴───────────┴─────┴────────┴───────────┴────────────────┴──────────┴────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 13

    SOLICITARE
    privind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură ........................
    Nr. ............ din ................
    Aprobat
    Director,
    DAJ/DAMB
    ............................................
    (numele şi prenumele/semnătura)
    Avizat
    Responsabil agricultura ecologică
    ............................................
    (numele şi prenumele/semnătura)
    Solicitare privind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul .............................., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de ..............................., CNP ........................., cod de exploataţie/ID ....................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................;
    Persoana fizică ............................, domiciliată în localitatea ......................, judeţul ...................., str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ......, BI/CI seria ..... nr. ........................., CNP .........................., cod de exploataţie/ID .........................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................... .
    Tip operator/grup de operatori ................................
    1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situaţii*:
    a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Solicitarea, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la DAJ/DAMB;
    b) rezilierea contractului cu organismul de control menţionat în fişa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri şi încheierea unui contract cu un alt organism de control;
    c) schimbarea formei de organizare;
    d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei cu/fără modificarea CUI;
    e) schimbarea administratorului exploataţiei (numele, prenumele, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
    f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
    g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    (i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;
    (ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;
    (iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
    (iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole aflate pe exploataţie;
    (v) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul operatorului sau stocul de peşte;

    h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;
    i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;
    j) transferul parţial al activităţii cu profil ecologic;
    k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploataţiei prin adăugarea/retragerea de suprafeţe de teren, luciu de apă şi/sau animale/animale şi organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
    *Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei solicitări. Pentru aceste situaţii operatorul/grupul de operatori are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.

    2. Observaţii
    Operatorul/Grupul de operatori va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.
    .......................................................................................

    În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această solicitare, operatorul/grupul de operatori furnizează documente, la cererea MADR/DAJ/DAMB. În situaţia în care unele dintre documente sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, MADR/DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităţilor emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în Fişa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.

    Data ...................
    Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..............................

    ANEXA 14

    NOTIFICARE
    privind retragerea din agricultura ecologică
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură .................................
    Nr. ............ din ...............
    Notificare privind retragerea din agricultura ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul .........................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la registrul comerţului cu nr. .................., CUI ............................., reprezentată de ..........................., CNP ................., cod de exploataţie/ID ......................., telefon .................., fax ......................., e-mail .........................;
    sau
    Persoana fizică ....................., domiciliată în localitatea ....................., judeţul ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., ap. ....., BI/CI seria ................. nr. ............................., CNP ...................., cod de exploataţie/ID ................, telefon ........................, fax ........................., e-mail ...................... .
    Tip operator/grup de operatori ........................
    Declar că mă retrag din agricultura ecologică, începând cu data de ............................. .
    Mă angajez să menţin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării mele în agricultura ecologică.
    Data ..........................
    Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016