Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 45 din 20 ianuarie 2014  pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 45 din 20 ianuarie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014

    Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul .

    ART. I
    Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:
    1. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu;
    2. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
    3. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;
    4. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;
    5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător;
    6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
    7. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
    8. Titlul executoriu;
    9. Somaţie;
    10. Adresă de înfiinţare a popririi;
    11. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
    12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;
    13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
    14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
    15. Proces-verbal de predare-primire;
    16. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;
    17. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile;
    18. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;
    19. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;
    20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înscriere şi de numerotare;
    21. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile -formular cu regim special de înscriere şi de numerotare;
    22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
    23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită;
    24. Înştiinţare privind stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu;
    25. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate la cap. 20 şi 21 din anexă, se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu."

    3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
__________
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                Ministrul mediului
            şi schimbărilor climatice,
                  Rovana Plumb


    Bucureşti, 20 ianuarie 2014.
    Nr. 45.


    ANEXĂ

                       FORMULARUL 1
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ..... din .....
    Denumirea debitorului .......
    C.U.I. .....................
    Domiciliul fiscal ..........
    Dosar fiscal ...............

                           DECIZIE
            referitoare la obligaţiile de plată
              accesorii la Fondul pentru mediu

    În temeiul art. 88 lit. e) şi al art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu, s-au calculat următoarele accesorii:

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Natura obligaţiei fiscale*1) │ Accesorii*2) │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

--------
    *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat ori a creanţei fiscale accesorii.
    *2) Dobânzile (majorările de întârziere) sau penalităţile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 119, 120 şi 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie.
    Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la sediul organului fiscal emitent.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând accesorii aferente obligaţiilor fiscale se află în anexă.

    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
            ............................
          (numele, prenumele şi semnătura)
                        L.S.

    Directorul compartimentului cu atribuţii de urmărire,
             ............................
           (numele, prenumele şi semnătura)

      Şeful compartimentului cu atribuţii de urmărire,
                .........................
            (numele, prenumele şi semnătura)

                      Întocmit
                ........................
            (numele, prenumele şi semnătura)

    II.
    1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de urmărire.

    III. Anexă la Decizia nr. .... din data de ........

┌────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│Documentul prin │ │ │ │ │ │ Suma │
│ care s-a │Categoria │Perioada│Suma debit│Zile/Luni│Cota*3)│ accesoriu│
│individualizat │de sumă*2)│ │ │ │ │ │
│suma de plată*1)│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘

-----------
    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data.
    *2) Se va menţiona categoria de sumă: majorări de întârziere, penalităţi de întârziere.
    *3) Nivelul dobânzilor (majorărilor de întârziere) sau al penalităţilor de întârziere se stabileşte conform art. 120 alin. (7) şi art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                         FORMULARUL 2
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ...........

                          Aprobat,
                Conducătorul Administraţiei
                  Fondului pentru Mediu,
                ........................
            (numele, prenumele şi semnătura)
                           L.S.

                          Avizat
             Conducătorul organului de control,
             Numele şi prenumele ............
             Semnătura ......................
                          L.S.

                          DECIZIE
           de instituire a măsurilor asigurătorii

    Emisă la data de ....., în temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    La debitorul ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ......., str. ....... nr. ..., codul de identificare fiscală*1) ......, s-au constatat următoarele obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, estimate prin referatul întocmit de organul de inspecţie fiscală, stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ....... din data de ......, constând în:
-------
    *1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 ┌─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei*2) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └─────────────────────┴─────────────────────────┘

---------
    *2) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.
    Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: ...........
    Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:
    a) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ......... .
    b) conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ...........;
    c) sume datorate debitorului de către terţe persoane*3)........................................... ;
---------
    *3) Denumirea/numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

    Recomandări privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie şi/sau sechestru asigurător asupra bunurilor):
    Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
    Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
    Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emisă de organul care le-a dispus, dacă creanţa estimată prin referatul întocmit de organul de inspecţie fiscală/stabilită prin actul administrativ fiscal privind rezultatul inspecţiei fiscale nu mai există sau are valoare mai mică, urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului de inspecţie fiscală care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare sau stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecţie fiscală, a hotărârii instanţei competente dată ca urmare a soluţionării contestaţiei la actul de inspecţie fiscală sau a unei contestaţii a măsurilor asigurătorii, în alte condiţii prevăzute de lege.
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii.
    În temeiul art. 129 alin. (11) coroborat cu art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

    Şeful compartimentului Întocmit:
    Nume .............. Nume ..........
    Prenume ........... Prenume ........
    Semnătura ......... Semnătura ......

    II.
    1. Denumire: Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de inspecţie fiscală.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    7. Se arhivează:
    - 1 exemplar la dosarul de control;
    - 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 3
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... din ...........

                          ADRESĂ
          de înfiinţare a popririi asigurătorii

    Către ............... *1)
    În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .... din ......., emisă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu / .......... *), anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului*2) ....... .
----------
    *1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.
    *) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, după transmiterea de către organul de executare a titlului executoriu în copie certificată, vor fi virate în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ..........., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650, după cum urmează:

 ┌─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei*3) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └─────────────────────┴─────────────────────────┘

--------
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate dă Administraţia Fondului pentru Mediu.

    În conformitate cu prevederile art. 148 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

        Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
                 Nume şi prenume ................
                 Semnătura .....................
                             L.S.

    II.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 4
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ................

                            ADRESĂ
              de înfiinţare a popririi asigurătorii
                asupra disponibilităţilor băneşti

    Către ................................*1)
    În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ..... din .........., emisă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu/...........*), anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul*2) ............. .
--------------
    *1) Denumirea şi sediul băncii.
    *) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN .............., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650, după cum urmează:

 ┌─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei*3) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └─────────────────────┴─────────────────────────┘

--------
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor la Fondul pentru mediu, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
    În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asigurătorii.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Vă mulţumim pentru cooperare.

         Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
                  Nume şi prenume ...............
                  Semnătura ....................
                              L.S.

    II.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                        FORMULARUL 5
                         - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. .......... din .........

                       PROCES-VERBAL
       de sechestru asigurător pentru bunuri mobile

    Încheiat astăzi, .........., luna ....... anul ......, ora ......., în localitatea ......., str. ........ nr. ........
    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........ din ........, emisă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu/...........*), subsemnatul .........., executor fiscal, cu legitimaţia nr. .........., delegaţia nr. ........, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului*1) ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ....... nr. ......, sectorul ....., bl. ....., sc. ...., ap. ..., judeţul ......., cod de identificare fiscală*2) .........., care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, constând în:

 ┌─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei*3) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └─────────────────────┴─────────────────────────┘

------------
    *) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii
    *1) Numele şi prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ..........., domiciliat în ............., legitimat cu ............., în calitate de .............;
    - ..........., domiciliat în ............., legitimat cu ............., în calitate de ............ .
    Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*4) ........, bunurile fiind lăsate în custodia din localitatea ........, str. ...... nr. ..., care va depozita bunurile în localitatea ..........., str. ........ nr. ..... .
---------
    *4) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ............... .
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ......... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: .................
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    Alte observaţii:*5) ..................... .
----------
    *5) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în .............. exemplare.

        Executor fiscal, Debitorul
                                   (sau persoana majoră cu care locuieşte)
        Nume şi prenume ..... Nume şi prenume .........
        Semnătura ........... Semnătura ...............

                            Martori:
                       Nume şi prenume ........
                       Semnătura ..............


    II.

                         ANEXA 1
      la Procesul-verbal de sechestru asigurător nr. .... din .........

    Nr. ........./ ................

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Denumirea bunurilor mobile, descriere, Valoarea estimativă
          stare de uzură, semne particulare Cantitatea (exclusiv TVA)
                  de identificare - lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   Executorul fiscal Debitorul
                             (sau persoana majoră cu care locuieşte)
   Nume şi prenume ....... Nume şi prenume .........
   Semnătura ............ Semnătura ..............

                       Martori:
                    Nume şi prenume ..........
                    Semnătura ................

                       Custode
                   Nume şi prenume ...........
                   Semnătura ................


    III.
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurător
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: Procesul-verbal şi anexa se tipăresc din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la custode (dacă este cazul);
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 6
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. .......... din ............

                     PROCES-VERBAL
      de sechestru asigurător pentru bunuri imobile

    Încheiat astăzi, ........ luna .......... anul ............, ora .........., în localitatea ..........., str. ...... nr. .... .
    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ..... din ....., emisă de conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu/ ..............*), subsemnatul ..........., executor fiscal cu legitimaţia nr. ............ delegaţia nr. ...., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului*1) ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........, str. ....... nr. ..., sectorul ..., bl. .... sc. ..., ap. ..., judeţul ...., cod de identificate fiscală*2) ..........., care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu restante, constând în:

 ┌─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei*3) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └─────────────────────┴─────────────────────────┘

------------
    *) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii
    *1) Numele şi prenumele/denumirea.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile:
    - clădire în suprafaţă de ......, compusă din ....... şi construită din ......., stare de uzură/semne particulare ......., situată în localitatea ........, str. ...... nr. ..., deţinută în baza*4) ........., evaluată la suma de ....... lei (exclusiv TVA);
    - teren*5)...... în suprafaţă de ......, situat în ......., str. ..... nr. ....., deţinut în baza*4) ......., evaluat la suma de ...... lei (exclusiv TVA).
----------
    *4) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ..../...., intabulat sub nr. ...../..... în Cartea funciară nr. ..... a localităţii ........./ transcris sub nr. ..../....... în registrul de transcripţiuni al Judecătoriei .................).
    *5) Se va menţiona felul terenului.

    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ......., domiciliat în ........, legitimat cu ........., în calitate de ............;
    - ......., domiciliat în ........, legitimat cu ........., în calitate de ............;
    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ................ .
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ......... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ...... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: .............. .
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    *6) ..................... .
------------
    *6) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ................ exemplare.

     Executor fiscal Debitorul
                                     (sau persoana majoră cu care locuieşte)
     Nume şi prenume ......... Nume şi prenume ............
     Semnătura ............ Semnătura ..................

                          Martori:
                          Nume şi prenume ........
                          Semnătura ..............


    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic,
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                        FORMULARUL 7
                         - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

                 Aprobat/Data .....................,
         Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
                    ....................
               (numele, prenumele şi semnătura)
                          L.S.


                        Avizat
             Conducătorul organului de executare,
                Numele şi prenumele ...........
                   Semnătura ...............
                         L.S.

                       PROCES-VERBAL
            de constatare a împlinirii termenului de
        prescripţie a dreptului de a cere executarea silită

    Încheiat astăzi, ..... luna ........ anul ...
    În baza art. 134 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ......., cu domiciliul fiscal în localitatea ........, str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., el. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală*1) ....... a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii la Fondul pentru mediu, constând în ....... în valoare de ..... lei, din care a achitat suma de ........lei, prin .........., termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada ........ prin ............ .
    În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din ....... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Natura Începe- Suma Perioa-
obliga- rea ter- datorată da de
ţiilor*2) menului -lei- între-
la Fondul de pres- rupere-/
pentru cripţie suspen-
mediu (sca- dare a Suma pentru care s-a
restante denţa termenu- împlinit termenul de
           sau lui de prescripţie a dreptului
           titlul prescrip- de a cere executarea
           execu- ţie silită
           toriu) -lei-
          _________________________________ _______________________
          Anul Luna Ziua Debit Accesorii*3) Debit Accesorii*3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-----------
    *1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *2) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *3) Se completează şi cu dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......... exemplare, din care ......... .

    Şef compartiment executare,
    Semnătura ..............
    Întocmit/Data ..........

                                 Întocmit:
                                 Numele şi prenumele
                                 Semnătura .........

    Se anexează următoarele documente justificative: ................ .

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: pentru cunoaşterea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, conform prevederilor art. 134 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la Compartimentul de evidenţă contribuabili
    - 1 exemplar la compartimentul de executare
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 8
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. .......... din..............

    Denumirea debitorului ..........
    C.U.I. ..................... *1)
    Sediul social
-----------
    *1) Se va menţiona: CNP-ul, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


                     TITLUL EXECUTORIU
                       Nr. .........

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*2) conform: │Perioada pentru care au │Cuantumul sumei│
│- Legii nr. 73/2000 privind Fondul│fost calculate obligaţiile│datorate │
│pentru mediu, republicată, cu │ -lei- │ -lei- │
│modificările şi completările │ │ │
│ulterioare; │ │ │
│- Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 196/2005 privind │ │ │
│Fondul pentru mediu, aprobată │ │ │
│prin Legea nr. 105/2006. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

------------
    *2) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii: majorări de întârziere (dobânzi), penalităţi de întârziere ori penalităţi de stopaj, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Întrucât a expirat termenul de plată al obligaţiilor la Fondul pentru mediu înscrise în actele mai sus menţionate prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, respectiv ...... lei, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în condiţiile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

       Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
                    ........................
                (numele, prenumele şi semnătura)
                             L.S.

    II.
    1. Denumire: Titlu executoriu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 9
                          - model -
    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........... din ........

    Denumirea contribuabilului
    C.U.I. ...............*1)
    Sediul social ...........
------------
    *1) Se va menţiona: CNP-ul, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

                          SOMAŢIE
             Dosar de executare nr. ....../.......

    În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţele noastre cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr. ..... din data ....., emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, anexat.

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*2) conform: │Perioada pentru care au │Cuantumul sumei│
│- Legii nr. 73/2000 privind Fondul│fost calculate obligaţiile│datorate │
│pentru mediu, republicată, cu │ -lei- │ -lei- │
│modificările şi completările │ │ │
│ulterioare; │ │ │
│- Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 196/2005 privind │ │ │
│Fondul pentru mediu, aprobată │ │ │
│prin Legea nr. 105/2006. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

-----------
    *2) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii: majorări de întârziere (dobânzi), penalităţi de întârziere ori penalităţi de stopaj, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Dobânzile se vor calcula în continuare până la data efectuării plăţii inclusiv.
    Debitele au fost stabilite în baza declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, întocmite pe propria răspundere de contribuabil şi înregistrate la Administraţia Fondului pentru mediu/în baza Procesului-verbal/Raportului de inspecţie nr. ......, întocmit de inspectorii AFM, şi în baza Deciziei de impunere, Deciziei de accesorii.
    Sumele datorate se virează în contul .........., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.
    Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de dumneavoastră.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

          Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
                     ............................
                    (numele, prenumele şi semnătura)
                                 L.S.

    II.
    1. Denumire: Somaţie
    2. Formal: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza ar. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 10
                           - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............ din ..............
    Dosar de executare nr. ....../...........

                            ADRESA
                   de înfiinţare a popririi

    Către .....................*1)
----------
    *1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit.

    În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului urmărit*2) ............, conform titlului executoriu emis titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru mediu, anexat/anexate în copie certificată.
    Sumele vor fi reţinute şi virate în contul .............., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*3) │Titlu executoriu nr./data │Cuantumul sumei│
│ │ *4) │datorate │
│ │ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘

----------
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate, numărul şi data emiterii.

    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

         Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
             Nume şi prenume ...............
             Semnătura .....................
                          L.S.

    II.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi
    2. Formal: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                      FORMULARUL 11
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............... din .................
    Dosar de executare nr. ......./..........

                                 ADRESA
                        de înfiinţare a popririi
                    asupra disponibilităţilor băneşti

    Către ..........................*1)
------------
    *1) Denumirea şi sediul băncii.

    În temeiul art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor la Fondul pentru mediu, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ..............*2), conform titlului executoriu emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, anexat în copie.
    Sumele vor fi reţinute şi vor fi virale în contul IBAN ........., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*2) conform: │Perioada pentru care au │Cuantumul sumei│
│- Legii nr. 73/2000 privind Fondul│fost calculate obligaţiile│datorate │
│pentru mediu, republicată, cu │ -lei- │ -lei- │
│modificările şi completările │ │ │
│ulterioare; │ │ │
│- Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 196/2005 privind │ │ │
│Fondul pentru mediu, aprobată │ │ │
│prin Legea nr. 105/2006. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    *2) Numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz şi domiciliul fiscal; alte dale de identificare a debitorului.

    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei adrese, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia până la achitarea integrală a obligaţiilor la Fondul pentru mediu, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

      Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
                ........................
            (numele, prenumele şi semnătura)
                        L.S.
    II.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                        FORMULARUL 12
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............ din ...........
    Dosar de executare nr. ......../..........

                        PROCES-VERBAL
              de sechestru pentru bunuri mobile

    Încheiat astăzi ........... luna ........ anul ........... ora ........, în localitatea ............, str. ......... nr. ......
    În temeiul art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ..........., executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ......, Delegaţia nr. ........, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*1) ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ............, str. ...... nr. ..., sectorul ......., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ..........., cod de identificare fiscală*2) ..........., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ...... din ......., nu a efectuat, plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*3) │Titlu executoriu nr./data │Cuantumul sumei│
│ │ *4) │datorate │
│ │ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘


    Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ........, domiciliat în .............. legitimat cu ............, în calitate de ............;
    - ........, domiciliat în .............. legitimat cu ............, în calitate de ............;
    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*6): ........, bunurile fiind lăsate în custodia ......, din localitatea ........., str. ...... nr. ...., care va depozita bunurile în localitatea ......., str. ..... nr. ........ .
    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile .............. .
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate debitorul ........ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ............ .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate atâta timp cât durează executarea silită.
    În cazul în care obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...... exemplare, ................*7).

    Executorul fiscal Debitorul
                          (sau persoana majoră cu care locuieşte)
    Nume şi prenume ..... Nume şi prenume .........
    Semnătura ........... Semnătura ...............

                     Martori:
                     Nume şi prenume ........
                     Semnătura ..............

                     Custode:
                     Nume şi prenume ........
                     Semnătura ..............

    II.
    ANEXA 1
    la Procesul-verbal de sechestru nr. ....... din ..........
    Dosar de executare nr. ........ /............

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Denumirea bunurilor mobile, descriere, Valoarea estimativă
      semne particulare de identificare, Cantitatea (exclusiv TVA)
      stare de uzură, dacă este cazul - lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Executor fiscal Debitorul
                          (sau persoana majoră cu care locuieşte)
    Nume şi prenume .... Nume şi prenume ..........
    Semnătura .......... Semnătura ................

                       Martori:
                       Nume şi prenume ...........
                       Semnătura .................

                       Custode:
                       Nume şi prenume ..........
                       Semnătura ................

    III.
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la Procesul-verbal de sechestru din .........
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: Procesul-verbal şi anexa se tipăresc din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la custode (dacă este cazul);
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
------------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile se vor calcula în continuare până la data plăţii sau a stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar penalităţile de întârziere se vor calcula potrivit dispoziţiilor art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cu excepţia obligaţiilor bugetare provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.
    *6) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.
    *7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

                      FORMULARUL 13
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. .......... din ...........
    Dosar de executare nr. ....../........

                       PROCES-VERBAL
              de sechestru pentru bunuri imobile

    Încheiat astăzi ......... luna ........ anul ........ ora ............, în localitatea ........., str. ......... nr. ...
    În temeiul art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ..... Delegaţia nr. ......, am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ....... nr. ..., sectorul ..., bl. ..., sc. ......, ap. ..., judeţul ......, cod de identificare fiscală*2) .........., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ...... din ........, nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*3) │Titlu executoriu nr./data │Cuantumul sumei│
│ │ *4) │datorate │
│ │ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘


    Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunurilor imobile:
    - clădire în suprafaţă de ......., compusă din ......... şi construită din ..........., stare de uzură/semne particulare ......., situată în localitatea ........, str. ....... nr. ..., deţinută în baza*5) ......., evaluată la suma de lei (exclusiv TVA);
    - teren*6) ......... în suprafaţă de ..........., situat în ......., str. ...... nr. ......, deţinut în baza*5) ........., evaluat la suma de ........ lei (exclusiv TVA).
    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ........, domiciliat în ..........., legitimat cu ............., în calitate de ..........;
    - ........, domiciliat în ..........., legitimat cu ............., în calitate de ......... .
    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ........... .
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ......... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .......... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ................
    Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
    Dacă obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate eu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...... exemplare, .........*8).

    Executor fiscal Debitorul
                           (sau persoana majoră cu care locuieşte)
    Nume şi prenume ...... Nume şi prenume ........
    Semnătura ............ Semnătura ..............

                           Martori:
                           Nume şi prenume ..............
                           Semnătura ....................

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic,
    4. Se utilizează: în baza art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
---------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar penalităţile de întârziere se vor calcula potrivit dispoziţiilor art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cu excepţia obligaţiilor bugetare provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.
    *6) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.
    *7) Se va menţiona felul terenului.
    *8) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

                      FORMULARUL 14
                       - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... din ............
    Dosar de executare nr. ........../............

                         PROCES-VERBAL
          de instituire a administratorului sechestru

    Încheiat astăzi, ........ luna ........ anul ..........
    în baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Având în vedere că debitorul*1) ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. .... et. ....., ap. ..., sectorul ..., judeţul ...., cod de identificare fiscală*2) ....., în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, are următoarele obligaţii de plată:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐
│Natura obligaţiei*3) │Titlu executoriu nr./data │Cuantumul sumei│
│ │ *4) │datorate │
│ │ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘


    Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat Somaţia nr. ...../....., pentru stingerea creanţei la Fondul pentru mediu s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat Procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ..... /data*6) ......., constând în:
    - clădire în suprafaţă de ...., compusă din ........, construită din ........, situată în localitatea .........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ..., evaluată la suma de lei (exclusiv TVA);
    - teren în suprafaţă de ...., felul terenului ......., situat în localitatea ......., str. ......, nr. ..., evaluat la suma de ...... lei (exclusiv TVA);
    - alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) ......;
    - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .............. .
    Pentru administrarea bunurilor sechestrate se numeşte administrator sechestru*7) ....... din localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală*2) ....... .
---------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile se vor calcula în continuare până la data plăţii sau a stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar penalităţile de întârziere se vor calcula potrivit dispoziţiilor art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cu excepţia obligaţiilor bugetare provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *7) Numele, prenumele/denumirea administratorului sechestru.

    În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusă.
    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru.

    Executor fiscal
    Nume şi prenume ..........
    Semnătura ................
    Legitimaţia nr. ..........

    Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.
    Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în normele metodologice date în aplicarea acesteia.

                  Administrator sechestru
                 Nume şi prenume .........
                  Semnătura ..............

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic,
    4. Se utilizează: în baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - 1 exemplar la administratorul sechestru.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                        FORMULARUL 15
                         - model -
    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ...... din ...........

                 PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)
----------
   *1) Se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute.

    Încheiat astăzi, .... luna ..... anul ..., ora ..., în localitatea ......, str. .... nr. ..., locul predării/primirii ....

    Dosar de executare nr. ...../........

    În temeiul art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ......., executor fiscal, cu legitimaţia nr. ....... /......, am predat/am primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin Procesul-verbal încheiat la data de ......., înregistrat sub nr. ..../...., la Administraţia Fondului pentru Mediu, care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea bunurilor mobile, descriere, U.M. Canti- Preţul Cota TVA Valoarea
stare de uzură, semne particulare de tatea unitar/U.M. aferentă*) - lei -
           identificare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

------
    *) În cazul vânzării bunurilor mobile care intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, se aplică regimul normal de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă bunurile sunt noi, şi regulile speciale de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă bunurile sunt second-hand. Potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru vânzarea bunurilor mobile noi în sistem de consignaţie, baza de impozitare este constituită din tot ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută din partea cumpărătorului. Pentru vânzarea bunurilor second-hand în sistem de consignaţie se aplică regulile speciale prevăzute la pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

    Subsemnatul ................., legitimat cu ............, în calitate de reprezentant al*2) .................., am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai sus.
--------
    *2) Unitatea de vânzare în regim de consignaţie.

    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.
    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN .........., după reţinerea comisionului de ....% .
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Executor fiscal Reprezentantul unităţii
                           de vânzare în regim de consignaţie
    Nume şi prenume .... Nume şi prenume .......
    Semnătura .......... Semnătura .............

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informat
    4. Se utilizează: în baza art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 16
                           - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ..... din ...........
    Dosar de executare nr. .../.....

                             ANUNŢUL
                privind vânzarea pentru bunuri mobile
                Anul ....... luna ..... ziua .......

    În temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ..... luna ..... anul ......, ora ......., în localitatea ......, str. .... nr. ..., se vor vinde prin*1) .... următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ......., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală*3)............. .
----------
    *1) Se va indica metoda de vânzare.
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Denumirea bunului Preţul de evaluare Cota TVA/neimpozabil*)
 mobil, descriere sau de pornire a li-
 sumară (se vor in- citaţiei, exclusiv
 dica drepturile TVA, este de...lei
 reale şi privile-
 giile care grevea-
 ză bunurile dacă
 este cazul)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------
    *) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este ..../neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon ......... .
    Data afişării: ........... .

             Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
                 Nume şi prenume ............
                 Semnătura ..................
                            L.S.

    Executor fiscal:
    Nume ..........
    Prenume .......
    Semnătura .....

    1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
    2. Format: A4.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de organul cu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă: câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                      FORMULARUL 17
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din .............
    Dosar de executare nr. .../...

                           ANUNŢUL
           privind vânzarea pentru bunuri imobile
             Anul ........ luna ....... ziua ....

    În temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ....... luna ......, anul ......, ora ....., în localitatea .........., str. ...... nr. ...., se vor vinde prin*1) ........ următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ..., ap. ....., cod de identificare fiscală*3) ......... .
    a) clădire în suprafaţă de ..., compusă din ..... şi construită din ......, situată în localitatea ......., str. ..... nr. ..., preţ de evaluare de pornire a licitaţiei ... lei (exclusiv TVA)*);
    b) teren*4) ......, în suprafaţă de ......., situat în localitatea ......., str. ..... nr..., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei lei (exclusiv TVA)*).
----------
    *) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este ..../neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
    *1) Se va indica metoda de vânzare.
    *2) Se vor preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *4) Se va menţiona felul terenului.

    Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Creditori*5) Sarcini*6)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            ....................... ...........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            ....................... ...........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

---------
    *5) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.
    *6) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora.

    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, inclusiv la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul ........ .
    Data afişării: ........... .

       Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
       Nume şi prenume ..............
       Semnătura ....................
                    L.S.

    Executor fiscal
    Nume .........
    Prenume ......
    Semnătura .....

    II.
    1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de organul cu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă: câte 1 exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, orice alt loc public.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 18
                           - model -
    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ..... din ............
    Dosar de executare nr. ....../.......

                         PROCES-VERBAL
                 de licitaţie pentru bunuri mobile

    Încheiat astăzi, ..... anul ..... luna ....., ora ....., în localitatea ......., str. ...... nr. ....,
    în temeiul art. 162 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Pentru stingerea creanţelor restante la Fondul pentru mediu faţă de debitorul*1) ......... din localitatea ......, str. ..... nr. ...., cod de identificare fiscală*2) ....., în sumă de ...........lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*3) ...... emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a sechestrat bunul mobil înscris în Procesul-verbal de sechestru nr. ..... din ........, întocmit de ....... .
    Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ......., în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) ......., la*5) ..........., precum şi *6).......... .
----------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile imobile sechestrate.
    *5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.
    *6) Alte locuri unde a fost afişat Anunţul de vânzare.

    În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunului mobil ................;
    - descrierea sumară .....................................;
    - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil
    .........................................................;
    - preţul de pornire a licitaţiei lei (exclusiv TVA);
    - data ......, ora ....., locul vânzării ................;
    - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului
    .........................................................;
    - creditori urmăritori ................................. .
    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) ...........
    Preţul de evaluare a bunului mobil - lei - ............(exclusiv TVA).
    Licitaţia*7) ....... a început de la preţul de ............ lei*8) (exclusiv TVA).
    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) .......... la preţul de adjudecare de ........ lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de ..... lei.
---------
    *7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.
    *8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.
    *9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz.

    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 24% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ......., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.
    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
    ............................................
    În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
    *10) .................................... .
---------
    *10) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. -172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ....... exemplare.

    Comisia de licitaţie:
    Nume, prenume, semnătura Participanţi
           L.S. Nume, prenume, semnătura
    ..............
    .............. L.S.
    ............. ...........

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în: 3 exemplare de organul eu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    - 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 19
                           - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... din .................
    Dosar de executare nr. ..../.....

                     PROCES-VERBAL
                 de licitaţie pentru bunuri
            imobile sau pentru ansamblu de bunuri

    Încheiat astăzi, ...... anul .... luna ......., ora ....., în localitatea ......, str. ....... nr. ....., în temeiul art. 162 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Pentru stingerea creanţelor restante la Fondul pentru mediu faţă de debitorul*1) ....... din localitatea ........., str. ...... nr. ...... cod de înregistrare fiscală*2) ..........., în sumă de ............. lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data *3) ..........., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-au sechestrat bunurile înscrise în Procesul-verbal de sechestru nr. ...... din ....., întocmit de ........ .
    Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ........, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) .............., la*5) ........., precum şi *6) ............ .
-----------
    *1)Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile sechestrate.
    *5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.
    *6) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare.

    În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    Executorul fiscal a dat citire Anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri) .........;
    - descrierea sumară ..................................;
    - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ............;
    - preţul de pornire a licitaţiei ....................... lei (exclusiv TVA);
    - data .........., ora ......., locul vânzării ............................;
    - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului ........;
    - creditori urmăritori ......................... .
    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) .............. .
    Preţul de evaluare a bunurilor .......... lei (exclusiv TVA).
    Licitaţia*7) ........... a început de la preţul de ........ lei*8) (exclusiv TVA).
    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) ........... la preţul de adjudecare de ................ lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de .......... lei.
-----------
    *7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.
    *8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei: în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.
    *9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz.

    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 24% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării.
    Plata se va face .......... (integral) sau în ....... (rate lunare), cu un avans de*10) ........ lei şi cu plata unei dobânzi de ......... lei, la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ............, beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.
-----------
    *10) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din valoarea TVA.

    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
    În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
    În conformitate cu art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.
    *11) .....................................
-----------
    *11) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ......... exemplare.

    Comisia de licitaţie:
    Nume, prenume, semnătură Participanţi
             LS. Nume, prenume, semnătură
    ............. LS.
    ............. ...........
    ............. ...........

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul cu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    - 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                       FORMULARUL 20
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............ din ..............
    Dosar de executare nr. ........ /...........

                         PROCES-VERBAL
               de adjudecare pentru bunuri imobile
                  sau pentru ansamblu de bunuri

    Încheiat astăzi, ....... luna ........ anul ......., ora ......., în temeiul art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ...... din data de ......., emis de ...... s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1) ........... .

    Debitor: Cumpărător:
    ............... ............
    (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
    juridică) juridică)
    cod de identificare fiscală*2) cod de identificare fiscală*2)
    ................ .............
    str. .... nr. .... str. ..... nr. .......
    localitatea ......... localitatea ............
    judeţul ............ judeţul ................

    Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
    - clădire în suprafaţă de ........., compusă din ... şi construită din ........., stare de uzură/elemente particulare ........., situată în localitatea ........, str. ....... nr. .........;
    - teren*3) ..........., în suprafaţă de ........., situat în .........., str. ........ nr. ......;
-----------
    *1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri).
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) Se va menţiona felul terenului.

    - alte bunuri ................. .
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ...... lei pentru care s-a calculat TVA în sumă de ........... lei.
    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 24% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal
    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - ....... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ..... în contul nr. ......;
    - ....... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ..... în contul nr. ......... ;
    - ....... lei, reprezentând TVA aferentă cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ........, în contul nr. ..... .
    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ........ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ...... în contul nr. .....;
    - ........ lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participaţie la licitaţie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ...... în contul nr. ........;
    - ........ lei, reprezentând TVA aferentă avansului*4), cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ......., în contul nr. .........;
    b) suma rămasă de plată: ............ lei
    *5) ..........................
------------
    *4) Avansul este de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA aferentă.
    *5) Se vor menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobânda şi TVA aferente.

    Potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.
    În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Cartea funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.
    Împotriva prezentului înscriu cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, eu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ............ exemplare.

    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nume şi prenume .............
    Semnătura ...................
           L.S. Cumpărător
                                   (sau reprezentantul său legal)
                                     Nume, prenume, semnătura
                                     ........................
    Executor fiscal
    Nume ..........
    Prenume .......
    Semnătura .....

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înscriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    4. Se utilizează: în baza art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul cu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar (albastru) la cumpărător;
    - 1 exemplar (verde) la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar (roşu) la dosarul de executare.

                        FORMULARUL 21
                          - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ............
    Dosar de executare nr. .... /.........

                          PROCES-VERBAL
              de adjudecare pentru bunuri mobile

    Încheiat astăzi, ...... luna ........ anul ........, ora ..........., în temeiul art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ..... din data de ....., emis de ......, s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1) ..... .

    Debitor: Cumpărător:
    .................. ..................
    .................. ..................
    (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
    juridică) juridică)
    cod de identificare fiscală*2) cod de identificare fiscală*2)
    ........................ .....................
    str. ..... nr. ......... str. ..... nr. ......
    localitatea ............ localitatea ........
    judeţul ................ judeţul ............
----------
    *1) Denumirea bunului adjudecat.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    Datele de identificare a bunului mobil ................ .
    Descrierea sumară .........................
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .......... lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ...... lei.
    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 24% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.
    Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
    - ......... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ......., în contul nr. .....;
    - ......... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ......, în contul nr. .........;
    - ......... lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanţa/ordinul de plată nr./data ......., în contul nr. ......... .
    În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în exemplare.

    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nume şi prenume .............
    Semnătura ...................
             L.S. Cumpărătorul
                                    (sau reprezentantul său legal)
                                       Nume, prenume, semnătura
                                               L.S.
                                           ............

    Executor fiscal
    Nume ..........
    Prenume .......
    Semnătura .....

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înscriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    4. Se utilizează: în baza art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul cu atribuţii de valorificare a bunurilor.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar (albastru) la cumpărător;
    - 1 exemplar (verde) la debitor.
    7. Se arhivează: exemplarul 2 (roşu) la dosarul de executare.

                      FORMULARUL 22
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ...... din .............
    Dosar de executare nr. ....../............

                       PROCES-VERBAL
       privind cheltuielile de executare silită nr. .........

    încheiat în temeiul art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu în sarcina debitorului*1) ....... din localitatea ........, str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., cod de identificare fiscală*2) .........., în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./data*3) ........, emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:
------------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Felul cheltuielilor Denumirea documentului justificativ, Suma
      de executare numărul şi data - lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Data emiterii: ............

    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nume şi prenume ..........
    Semnătura ................
            L.S.

                                    Executor fiscal
                                    Nume şi prenume ..........
                                    Semnătura ................

    II.
    1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                         FORMULARUL 23
                           - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ...... din ..............
    Dosar de executare nr. .... /..........

                         PROCES-VERBAL
              privind eliberarea sau distribuirea
             sumei rezultate din executare silită

    Încheiat astăzi, ......... luna ...... anul ....., ora ......, în temeiul art. 171 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu faţă de debitorul*1) ........ din localitatea ....., str. ..... nr. ...., cod de identificare fiscală*2) ........., în sumă de ........ lei, specificate în titlul executoriu nr./data*3) ......, emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de ........ lei, la data de .......... .
    S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

                                                                    -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele Domiciliul Natura cre- Numărul Cuantumul Suma distribuită/
crt. sau de- fiscal anţei şi tit- de evi- creanţei numărul contului
     numirea lul*3) care denţă
     credi- o constată a plă-
     torului ţii*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------------
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil/pentru contribuabil.

    Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: ..................................
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul Administraţiei Creditorii, Reprezentanţi ai creditorilor
    Fondului pentru Mediu, .......... prezenţi la distribuire.

    Nume şi prenume Nume şi prenume
    Semnătura ........ Semnătura .........

       L.S.
    Executor fiscal
    Nume ..........
    Prenume .......
    Semnătura .....


    II.
    1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 171 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    - câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

                      FORMULARUL 24
                        - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ...... din ..............

    Denumirea debitorului ..........
    C.U.I. .........................
    Domiciliul fiscal .............
    Dosar fiscal .................

                      ÎNŞTIINŢARE
       privind stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu

    În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe la Fondul pentru mediu, după cum urmează:

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii referitoare la │ Informaţii referitoare la stingerea sumelor │
│ documentele de plată │ │
├──────────┬──────┬────────┼────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┤
│ Document │ Data │ Suma │ Denumirea │ Document │Categoria│ Termen │ Suma │
│ de plată │plăţii│achitată│obligaţiilor│ de │sumei de │de plată│ stinsă│
│ Nr./dată │ │ │ bugetare │creanţă*1)│plată*2) │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼────────────┴──────────┴─────────┴────────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │TOTAL: │ │
└──────────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────────┴───────┘

---------------
    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa la Fondul pentru mediu: DEC - declaraţie, DEC. IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenţie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data.
    *2) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere, A - amendă, P - penalitate, MS - dobândă simplă, PI - penalitate de întârziere.

    În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare la organul fiscal emitent.
    În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
               ......................
           (numele, prenumele şi semnătura)
                       L.S.

    Directorul compartimentului cu atribuţii de urmărire,
              .........................
           (numele, prenumele şi semnătura)

     Şeful compartimentului cu atribuţii de urmărire.
              .......................
          (numele, prenumele şi semnătura)

                    Întocmit,
               .......................
            (numele, prenumele şi semnătura)

    II.
    1. Denumire: înştiinţare privind stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: de compartimentul cu atribuţii de recuperare creanţe.
    7. Circulă:
    - 1 exemplar la dosarul de urmărire;
    - 1 exemplar la debitor
    8. Se arhivează: la dosarul de urmărire.

                       FORMULARUL 25
                         - model -

    I.
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din ...............

                       Aprobat,
             Conducătorul Administraţiei
               Fondului pentru Mediu,
                 ....................
          (numele, prenumele şi semnătura)
                        L.S.

                       Avizat
           Conducătorul organului de control,
             Numele şi prenumele ...........
             Semnătura ..................
                        L.S.

                         DECIZIE
           de ridicare a măsurilor asigurătorii

    Emisă la data de ..........., în temeiul art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    La debitorul ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ..........., str. ............ nr. ............, codul de identificare fiscală*1) .........., se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........./data ........, constând în:
    a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective;
    b) măsuri asigurătorii, dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane*2) ...........;
---------
    *1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *2) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

    c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise .........
    Motivarea dispunerii ridicării măsurilor asigurătorii:
    Creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege.
    În temeiul art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

    Şeful compartimentului de inspecţie fiscală, Întocmit
    ................................... ......................
    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)


    II.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii
    2. Format: A4
    3. Se utilizează: în baza art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de inspecţie fiscală.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor
    - 1 exemplar la organul de executare
    7. Se arhivează:
    - 1 exemplar la dosarul de control
    - 1 exemplar la organul de executare.

                            -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016