Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 444 din 14 aprilie 2015  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 444 din 14 aprilie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015

    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, analizează necesarul de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul programului şi comunică Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Autorităţii de certificare şi plată, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare şi Direcţiei generale de programare bugetară, detalierea sumei primite suplimentar pe ordonatorii principali de credite beneficiari şi solicită Autorităţii de certificare şi plată virarea fondurilor în contul de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite, după cum urmează:
    a) al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) al Ministerului Fondurilor Europene, pentru cofinanţarea proiectelor proprii finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică a acestui program;
    c) al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pentru cofinanţarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari din cadrul Programului operaţional sectorial Transport.
    (5) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, comunică Ministerului Transporturilor, în cazul în care acesta este beneficiar de sume primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, în termenul menţionat la alin. (4), suma ce urmează a fi virată de Autoritatea de certificare şi plată potrivit art. 2 alin. (1)."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la încasarea sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 sau de la reconstituirea sumelor conform art. 1 alin. (1), respectiv în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice pentru sumele aflate în sold, Autoritatea de certificare şi plată virează echivalentul în lei al acestor sume, calculat la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, din contul 54.01.01.00 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale din cadrul obiectivului convergenţă», în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti şi al ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) deschis la Trezoreria Operativă Centrală. Contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up» se codifică în cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) cu codul de identificare fiscală 8609468.
    (2) Autorităţile de management care gestionează programele operaţionale pentru care primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligaţia de a solicita ordonatorilor principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcţionează majorarea bugetelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare a echivalentului în lei al sumelor menţionate la alin. (1), prezentând acestora următoarele documente justificative:
    a) comunicarea prevăzută la art. 1;
    b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare şi plată.
    (3) În cazul ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), solicitarea prevăzută la alin. (2) se efectuează de către Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, de către Autoritatea de certificare şi plată."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită, în baza documentelor justificative prevăzute la art. 2 alin. (2), Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.
    (2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:
    a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 45.01 «Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări», la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»;
    b) la partea de cheltuieli, în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale vor fi prevăzute la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», după caz, la articolele:
    - 56.29 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up»;
    - 56.30 «Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale»;
    - 56.31 «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up»;
    c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, precum şi la Ministerul Transporturilor, acestea se vor reflecta la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la poziţia de clasificaţie 56.XX.04, unde XX reprezintă articolul bugetar, conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 04 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up»."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 4 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), până la data de 15 decembrie a fiecărui an pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la articolele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), respectiv alineatul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c).
    (2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în termen de maximum 3 zile lucrătoare.
    (3) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea în contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele acestora, a sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Autoritatea de certificare şi plată în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c). La solicitarea adresată unităţii Trezoreriei Statului va fi anexată situaţia prevăzută în anexă.
    (4) La data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului transferă sumele prevăzute la pct. 3 din anexă, din contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, în contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c). În cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c), contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se codifică cu codul de identificare fiscală 8609468.
    (5) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate în cadrul mecanismului top-up. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (4).
    (6) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi respectiv bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), după caz, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Sumele încasate de Autoritatea de certificare şi plată după data de 10 decembrie a fiecărui an, conform prevederilor art. 1, vor fi păstrate în contul denominat în euro, deschis la Banca Naţională a României. Echivalentul în lei al acestor sume va fi transferat de Autoritatea de certificare şi plată în primele 7 zile lucrătoare ale anului următor, conform prevederilor art. 2 alin. (1), urmând ca majorarea creditelor bugetare aferente bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ale ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) să se realizeze conform art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4."

    8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

                         Ministrul fondurilor europene,
                                  Marius Nica


    ANEXĂ
    (Anexa la normele metodologice)

    Ministerul .....................................
    Nr. ....................../data .................

                                    SITUAŢIA
       sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care se transferă în
                         contul de disponibil 50.01.46
               "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up"

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Codul │ Suma │
│crt.│ │indicatorului│ - lei - │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │Venituri primite în cadrul mecanismului top-up │ │ │
│ │şi virate la buget │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│2. │Total plăţi efectuate în limita sumelor primite│ │ │
│ │în cadrul mecanismului top-up titlul │ │ │
│ │56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe │ │ │
│ │nerambursabile (FEN) postaderare", din care: │ │ │
│ │- 56.xx.04 "Cheltuieli din sumele primite în │ │ │
│ │cadrul mecanismului top-up" │ │ │
│ │- 56.29 "Cheltuieli din sumele primite în │ │ │
│ │cadrul mecanismului top-up", detaliate pe │ │ │
│ │programe conform clasificaţiei bugetare │ │ │
│ │- 56.30 "Transferuri din bugetul de stat din │ │ │
│ │sumele primite în cadrul mecanismului top-up │ │ │
│ │către bugetele locale" │ │ │
│ │- 56.31 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din │ │ │
│ │venituri proprii şi alţi beneficiari de drept │ │ │
│ │public sau privat necesare susţinerii derulării│ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare, din │ │ │
│ │sumele încasate în cadrul procedurii top-up" │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│3. │Soldul sumelor primite în cadrul mecanismului │ │ │
│ │top-up rămase neutilizate la finele anului │ │ │
│ │(titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri │ │ │
│ │externe nerambursabile (FEN) postaderare") │ │ │
│ │(1-2) │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘

        Ordonator de credite, Autoritatea de management*)
         .................. ......................


──────────
    *) Pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale nu este necesar avizul autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Transport.
──────────

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016