Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 423 din 17 martie 2022  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 423 din 17 martie 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 273 din 22 martie 2022
    Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative şi prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 738.819 din 14.03.2022,
    în temeiul prevederilor art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 3 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit»“ se modifică după cum urmează:
    a) la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.“;"

    b) la capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, instrucţiunile de completare a formularului de la rândul 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 12.1 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate din anii precedenţi, potrivit art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 31 «Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior.
    Rândul 12.2 - în cazul în care dobânda şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic sunt incluse în costul unui mijloc fix, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se completează cu valoarea reprezentând dobânda/alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic incluse în amortizarea contabilă, respectiv în valoarea contabilă rămasă neamortizată, la scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe, după caz, înregistrate pe cheltuieli în anul curent.“; "

    c) la capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, instrucţiunile de completare a formularului de la rândul 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 14 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele/ajustările pentru depreciere constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.“;"

    d) la capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, instrucţiunile de completare a formularului de la rândul 14.1 se abrogă;
    e) la capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, instrucţiunile de completare a formularului de la rândul 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.“;"

    f) la capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 33, instrucţiunile de completare a formularului se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 36 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 37 - se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 38 - se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte, şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 39 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
    Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:
    - persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 41.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.
    Rândul 41.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condiţiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 42.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.
    Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:
    1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;
    2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la:
    - profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – celelalte venituri obţinute în acel stat străin.
    Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.
    Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 41.
    Rândul 42.2 - suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 41 şi suma înscrisă la rd. 42.1.
    Rândul 42.2.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 42.2.2 - se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 42.3 - se înscriu sumele reprezentând scutiri şi reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 41 din care se scade suma înscrisă la rd. 42.1 şi suma înscrisă la rd. 42.2.
    Rândul 42.3.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 43 - suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma rezultată din aplicarea procentului de 20% la diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 41 şi suma înscrisă la rd. 42.
    Rândul 43.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.
    Rândul 43.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II alin. (2) din Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    Rândul 44 - se înscrie suma reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 41, din care se scade suma înscrisă la rd. 42 şi suma înscrisă la rd. 43.
    Rândul 45 - se înscriu sumele care, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit, cum ar fi cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i^1) şi i^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 şi ale art. XXVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021, aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^1) şi i^2) din Legea nr. 227/2015 este suspendată în perioada 1 aprilie 2021-31 decembrie 2022 inclusiv.
    Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 41, din care se scade suma înscrisă la rd. 42, suma înscrisă la rd. 43 şi suma înscrisă la rd. 44.
    Rândul 46 - se înscrie suma reprezentând reducerea impozitului pe profit, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.
    Rândul 48 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.
    Rândul 49 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100, la rândul «Suma de plată». În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.
    Rândul 50 - se înscrie suma dedusă din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, aferentă sponsorizării/bursei private/mecenatului, în situaţiile în care acestea au fost restituite, potrivit art. 25 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândul 51 - se completează cu valoarea impozitului pe profit scutit aferent caselor de marcat, care se adaugă la impozitul pe profit, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021.

    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 17 martie 2022.
    Nr. 423.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.386/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016