Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 418 din 26 noiembrie 2020  privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare  în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 418 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1200 din 9 decembrie 2020
    Având în vedere:
    - Referatul Biroului standarde pentru serviciile de sănătate spitaliceşti şi al Biroului standarde pentru serviciile de sănătate din ambulatoriu, aprobat cu nr. 4.584 din 23 noiembrie 2020;
    – prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) lit. d) şi art. 6 lit. d) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 1 alin. (4) lit. e), art. 2 şi art. 8 alin. (3) lit. b) din Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, cu modificările ulterioare;
    – Standardele, Procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017;
    – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Metodologia de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019, cu modificările ulterioare;
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului,

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă curriculumul-cadru pentru cursul de formare în specializarea managementul calităţii serviciilor de sănătate (M.C.S.S.), prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă curriculumul-cadru pentru cursul de formare în specializarea de manager de calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.), prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă curriculumul-cadru pentru cursul de formare în specializarea auditor clinic, prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă curriculumul-cadru pentru cursul de formare în specializarea evaluator de servicii de sănătate - cursul de evaluator de servicii de sănătate spitaliceşti, prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Se aprobă curriculumul-cadru pentru cursul de formare în specializarea evaluator de servicii de sănătate - cursul de evaluator de servicii de sănătate din ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 6
    (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Planurile de curs se elaborează de către furnizorii de servicii de formare recunoscuţi în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, cu modificările ulterioare, pe baza curriculumurilor-cadru prevăzute la art. 1-5, şi conţin cel puţin modulele tematice şi timpii alocaţi acestor module prevăzute în acestea.
    (3) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cursurilor programate a se desfăşura ulterior intrării în vigoare a acestuia.

    ART. 7
    (1) Furnizorii de servicii de formare în domeniul managementului calităţii recunoscuţi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi structurile de specialitate din cadrul instituţiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Sorin-Gabriel Ungureanu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2020.
    Nr. 418.
    ANEXA 1

    Cursul de formare în specializarea managementul calităţii serviciilor
    de sănătate (M.C.S.S.) Curriculum-cadru - tematicile obligatorii

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Nr. │
│ │total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi │
│tematică obligatorie │de │
│ │învăţare│
│ │(module)│
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 1. Organizarea şi │ │
│funcţionarea sistemului │2 │
│sanitar din România │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.1. Structura sistemului │ │
│sanitar, organizarea │ │
│acestuia, atribuţiile │ │
│fiecărui actor din sistem │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.2. Definiţia sistemului de │ │
│sănătate şi caracteristici │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.3. Definiţia sistemului de │ │
│îngrijiri de sănătate, │ │
│structura şi organizarea │ │
│acestuia │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.4. Atribuţiile fiecărui │ │
│actor din sistemul de │ │
│îngrijiri de sănătate din │ │
│România │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.5. Organizarea şi │ │
│funcţionarea unităţii │ │
│sanitare (unităţi sanitare cu│ │
│paturi/unităţi sanitare din │ │
│ambulatoriu) - structură, │ │
│procese, finanţare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 2. Conceptul de │8 │
│calitate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.1. Introducere, definiţii, │ │
│evoluţia conceptului de │ │
│calitate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2. Concepte privind │ │
│managementul calităţii │ │
│(evaluarea calităţii, │ │
│asigurarea calităţii, │ │
│îmbunătăţirea calităţii) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3. Sistemul de management │ │
│al calităţii (PDCA) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4. Rolul şi importanţa │ │
│standardizării │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.5. Evoluţia sistemelor de │ │
│standarde - principii SMC, │ │
│caracteristici ale │ │
│serviciilor de îngrijire │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.6. Ce este acreditarea - │ │
│importanţa acreditării şi │ │
│etapele procesului de │ │
│acreditare ANMCS │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.7. Definire: acreditare/ │ │
│certificare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.8. Alte modalităţi de │ │
│certificare a calităţii │ │
│(certificările ISO, │ │
│certificarea laboratoarelor │ │
│de analize medicale, avizare │ │
│Comisia Naţională de Control │ │
│al Activităţilor Nucleare) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 3. Procesul de │ │
│planificare, implementare, │ │
│evaluare şi control al │26 │
│calităţii într-o unitate │ │
│sanitară │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1. Procese - tipuri de │ │
│procese, proceduri, ghiduri, │ │
│protocoale, puncte critice, │ │
│indicatori (introducere, │ │
│elaborare, control) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.2. Planificare şi │ │
│documentele calităţii (plan │ │
│de implementare/dezvoltare, │ │
│proceduri, ghiduri, │ │
│protocoale, auditul calităţii│ │
│şi auditul clinic, aplicarea │ │
│fişei de autoevaluare, │ │
│managementul riscului, │ │
│registrul riscurilor) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.3. Fluxuri - întocmirea │ │
│fluxurilor de procese, │ │
│analiza fluxurilor şi │ │
│proceselor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.4. Identificarea punctelor │ │
│critice de control │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.5. Rolul managerului şi al │ │
│conducerii unităţii sanitare │ │
│în managementul calităţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.6. Responsabilitatea │ │
│managementului în domeniul │ │
│calităţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.7. Standardele de │ │
│acreditare ANMCS şi │ │
│implementarea acestora │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.8. Evaluarea calităţii │ │
│serviciilor oferite de o │ │
│unitate sanitară (unităţi │ │
│sanitare cu paturi/unităţi │ │
│sanitare din ambulatoriu) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.9. Tehnici şi instrumente │ │
│utilizate în cadrul │ │
│procesului de evaluare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.10. Categoriile de │ │
│acreditare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│TOTAL ore curs │36 │
└─────────────────────────────┴────────┘    ANEXA 2

    Cursul de formare în specializarea de manager de calitate al serviciilor
    de sănătate (M.C.S.) Curriculum-cadru - tematicile obligatorii

┌──────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ │Nr. │
│Unităţi de învăţare │ │total │
│din cadrul cursului - │Tip de │ore/ │
│module tematică │formare │unităţi │
│obligatorie │ │de │
│ │ │învăţare│
│ │ │(module)│
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│Modul 1. Managementul │Manager │ │
│strategic şi │de │3 │
│organizaţional │calitate│ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.1. Noţiuni generale │ │ │
│privind managementul │ │ │
│strategic şi │ │ │
│managementul │ │ │
│operaţional │ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.2. │ │ │
│Misiune-viziune-valori│ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.3. Analiza mediului │ │ │
│extern şi a mediului │ │ │
│intern al organizaţiei│ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.4. Analiza │ │ │
│grupurilor interesate │ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.5. Elaborarea │ │ │
│strategiei │ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.6. Obiective │ │ │
│strategice şi │ │ │
│operaţionale │ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.7. Planificare şi │ │ │
│control │ │ │
├──────────────────────┼────────┼────────┤
│1.8. Corelarea │ │ │
│planului de │ │ │
│îmbunătăţire a │ │ │
│calităţii şi │ │ │
│siguranţei cu │ │ │
│obiectivele strategice│ │ │
│ale spitalului │ │ │
└──────────────────────┴────────┴────────┘┌─────────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Nr. │
│Unităţi de │ │total │
│învăţare din │Tip de │ore/ │
│cadrul cursului -│formare │unităţi │
│module tematică │ │de │
│obligatorie │ │învăţare│
│ │ │(module)│
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│Modul 2. │ │ │
│Instrumente de │ │ │
│îmbunătăţire a │ │ │
│calităţii - │ │ │
│Ishikawa, Pareto,│Manager de │ │
│analiza │calitate │2 │
│cauză-efect, │ │ │
│SWOT, matrice de │ │ │
│prioritizare, RCA│ │ │
│(Root Cause │ │ │
│Analysis) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│Modul 3. │ │ │
│Organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │Managementul│2 │
│sistemului │calităţii │ │
│sanitar din │ │ │
│România │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│3.1. Structura │ │ │
│sistemului │ │ │
│sanitar, │ │ │
│organizarea │ │ │
│acestuia, │ │ │
│atribuţiile │ │ │
│fiecărui actor │ │ │
│din sistem │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│3.2. Definiţia │ │ │
│sistemului de │ │ │
│sănătate şi │ │ │
│caracteristici │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│3.3. Definiţia │ │ │
│sistemului de │ │ │
│îngrijiri de │ │ │
│sănătate, │ │ │
│structura şi │ │ │
│organizarea │ │ │
│acestuia │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│3.4. Atribuţiile │ │ │
│fiecărui actor │ │ │
│din sistemul de │ │ │
│îngrijiri de │ │ │
│sănătate din │ │ │
│România │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│3.5. Organizarea │ │ │
│şi funcţionarea │ │ │
│unităţii sanitare│ │ │
│(unităţi sanitare│ │ │
│cu paturi/unităţi│ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu) - │ │ │
│structură, │ │ │
│procese, │ │ │
│finanţare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│Modul 4. │Managementul│ │
│Conceptul de │calităţii │8 │
│calitate │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.1. Introducere,│ │ │
│definiţii, │ │ │
│evoluţia │ │ │
│conceptului de │ │ │
│calitate │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.2. Concepte │ │ │
│privind │ │ │
│managementul │ │ │
│calităţii │ │ │
│(evaluarea │ │ │
│calităţii, │ │ │
│asigurarea │ │ │
│calităţii, │ │ │
│îmbunătăţirea │ │ │
│calităţii) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.3. Sistemul de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii (PDCA) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.4. Rolul şi │ │ │
│importanţa │ │ │
│standardizării │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.5. Evoluţia │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│standarde - │ │ │
│principii SMC, │ │ │
│caracteristici │ │ │
│ale serviciilor │ │ │
│de îngrijire │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.6. Ce este │ │ │
│acreditarea - │ │ │
│importanţa │ │ │
│acreditării şi │ │ │
│etapele │ │ │
│procesului de │ │ │
│acreditare ANMCS │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.7. Definire: │ │ │
│acreditare/ │ │ │
│certificare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│4.8. Alte │ │ │
│modalităţi de │ │ │
│certificare a │ │ │
│calităţii │ │ │
│(certificările │ │ │
│ISO, certificarea│ │ │
│laboratoarelor de│ │ │
│analize medicale,│ │ │
│avizare Comisia │ │ │
│Naţională de │ │ │
│Control al │ │ │
│Activităţilor │ │ │
│Nucleare) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│Modul 5. Procesul│ │ │
│de planificare, │ │ │
│implementare, │Manager de │ │
│evaluare şi │calitate │26 │
│control al │ │ │
│calităţii într-o │ │ │
│unitate sanitară │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.1. Procese - │ │ │
│tipuri de │ │ │
│procese, │ │ │
│proceduri, │ │ │
│ghiduri, │ │ │
│protocoale, │ │ │
│puncte critice, │ │ │
│indicatori │ │ │
│(introducere, │ │ │
│elaborare, │ │ │
│control) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.2. Planificare │ │ │
│şi documentele │ │ │
│calităţii (plan │ │ │
│de implementare/ │ │ │
│dezvoltare, │ │ │
│proceduri, │ │ │
│ghiduri, │ │ │
│protocoale, │ │ │
│auditul calităţii│ │ │
│şi auditul │ │ │
│clinic, aplicarea│ │ │
│fişei de │ │ │
│autoevaluare, │ │ │
│managementul │ │ │
│riscului, │ │ │
│registrul │ │ │
│riscurilor) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.3. Fluxuri - │ │ │
│întocmirea │ │ │
│fluxurilor de │ │ │
│procese, analiza │ │ │
│fluxurilor şi │ │ │
│proceselor │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.4. │ │ │
│Identificarea │ │ │
│punctelor critice│ │ │
│de control │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.5. Rolul │ │ │
│managerului şi al│ │ │
│conducerii │ │ │
│unităţii sanitare│ │ │
│în managementul │ │ │
│calităţii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.6. │ │ │
│Responsabilitatea│ │ │
│managementului în│ │ │
│domeniul │ │ │
│calităţii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.7. Standardele │ │ │
│de acreditare │ │ │
│ANMCS şi │ │ │
│implementarea │ │ │
│acestora │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.8. Evaluarea │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor │ │ │
│oferite de o │ │ │
│unitate sanitară │ │ │
│(unităţi sanitare│ │ │
│cu paturi/unităţi│ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.9. Tehnici şi │ │ │
│instrumente │ │ │
│utilizate în │ │ │
│cadrul procesului│ │ │
│de evaluare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│5.10. Categoriile│ │ │
│de acreditare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│Modul 6. │ │ │
│Asigurarea şi │ │ │
│îmbunătăţirea │Manager de │ │
│calităţii │calitate │23 │
│serviciilor │ │ │
│dintr-o unitate │ │ │
│sanitară │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│6.1. Etapele │ │ │
│implementării │ │ │
│unui sistem de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii într-un│ │ │
│spital │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│6.2. Elemente ale│ │ │
│asigurării şi │ │ │
│îmbunătăţirii │ │ │
│calităţii │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│6.2.1. Planul de │ │ │
│îmbunătăţire a │ │ │
│calităţii şi │ │ │
│siguranţei │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│sănătate │ │ │
│furnizate de │ │ │
│spital │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│6.2.2. Riscul │ │ │
│infecţios - │ │ │
│prevenirea │ │ │
│infecţiilor │ │ │
│asociate │ │ │
│asistenţei │ │ │
│medicale, │ │ │
│raportarea în │ │ │
│CaPeSaRo a │ │ │
│infecţiilor │ │ │
│asociate │ │ │
│asistenţei │ │ │
│medicale │ │ │
├─────────────────┼────────────┼────────┤
│6.2.3. │ │ │
│Comunicarea medic│ │ │
│- pacient/ │ │ │
│aparţinători, │ │ │
│comunicarea │ │ │
│internă/externă │ │ │
└─────────────────┴────────────┴────────┘┌────────────────────┬────────┬────────┐
│ │ │Nr. │
│Unităţi de învăţare │ │total │
│din cadrul cursului │Tip de │ore/ │
│- module tematică │formare │unităţi │
│obligatorie │ │de │
│ │ │învăţare│
│ │ │(module)│
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.4. Satisfacţia │ │ │
│pacientului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.4.1. Măsurarea │ │ │
│gradului de │ │ │
│satisfacţie a │ │ │
│pacienţilor │ │ │
│(introducere, │ │ │
│metode, analiza │ │ │
│datelor) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.4.2. Importanţa │ │ │
│analizei │ │ │
│reclamaţiilor │ │ │
│pacienţilor │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.4.3. Informarea │ │ │
│pacienţilor │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.5. Autoevaluarea│ │ │
│sistemului de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.5.1. │ │ │
│Instrumente: FAE, │ │ │
│auditul, analiza │ │ │
│indicatorilor, │ │ │
│identificarea EAAM -│ │ │
│neconformităţilor │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.5.2. Analiza │ │ │
│datelor şi │ │ │
│monitorizarea │ │ │
│performanţei │ │ │
│sistemului de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii │ │ │
│(utilizarea │ │ │
│diferitelor tipuri │ │ │
│de date, analiza │ │ │
│adecvată fiecărui │ │ │
│tip de dată, analiza│ │ │
│critică a datelor, │ │ │
│recunoaşterea │ │ │
│potenţialelor │ │ │
│probleme, controlul │ │ │
│statistic al │ │ │
│proceselor, │ │ │
│identificarea şi │ │ │
│monitorizarea │ │ │
│tendinţelor) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.6. Managementul │ │ │
│neconformităţilor │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.6.1. Importanţa │ │ │
│unui sistem de │ │ │
│identificare şi │ │ │
│management al │ │ │
│neconformităţilor │ │ │
│(definirea │ │ │
│neconformităţilor, │ │ │
│politica privind │ │ │
│managementul │ │ │
│erorilor, raportarea│ │ │
│EAAM, analiza EAAM/ │ │ │
│erorilor, acţiuni │ │ │
│corective şi │ │ │
│preventive) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.7. Auditul │ │ │
│intern al sistemului│ │ │
│de management al │ │ │
│calităţii │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.7.1. Introducere│ │ │
│(auditul şi │ │ │
│auditarea, │ │ │
│definiţii, │ │ │
│planificarea │ │ │
│auditului, │ │ │
│beneficiile şi │ │ │
│valoarea │ │ │
│auditurilor) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.7.2. Tipurile de│ │ │
│audit - auditul SMC │ │ │
│şi auditul clinic - │ │ │
│definire şi noţiuni │ │ │
│introductive │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│6.2.7.3. Derularea │ │ │
│unui audit (echipa │ │ │
│de audit, procesul │ │ │
│de auditare, │ │ │
│rapoarte de audit) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Modul 7. Dezvoltarea│ │ │
│conceptului de │ │ │
│siguranţă a │Manager │ │
│pacientului la │de │4 │
│nivelul unităţii │calitate│ │
│sanitare şi │ │ │
│managementul │ │ │
│riscului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.1. Dezvoltarea │ │ │
│unui sistem de │ │ │
│management al │ │ │
│riscurilor asociate │ │ │
│asistenţei medicale,│ │ │
│pentru creşterea │ │ │
│siguranţei │ │ │
│pacientului │ │ │
│(riscurile clinice │ │ │
│şi riscurile │ │ │
│neclinice) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.2. Procesele │ │ │
│privind │ │ │
│identificarea, │ │ │
│evaluarea, │ │ │
│gestionarea şi │ │ │
│tratarea riscurilor │ │ │
│(plan de măsuri, │ │ │
│monitorizarea, │ │ │
│revizuirea şi │ │ │
│raportarea) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.3. Raportarea │ │ │
│riscurilor clinice │ │ │
│la nivelul unui │ │ │
│spital │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.4. Întocmirea │ │ │
│registrului de │ │ │
│riscuri la nivelul │ │ │
│fiecărei/fiecărui │ │ │
│secţii/compartiment │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.5. Completarea │ │ │
│registrului de │ │ │
│riscuri la nivelul │ │ │
│spitalului; │ │ │
│registrul electronic│ │ │
│pus la dispoziţie de│ │ │
│Autoritatea │ │ │
│Naţională pentru │ │ │
│Managementul │ │ │
│Calităţii în │ │ │
│Sănătate │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.6. Evenimentele │ │ │
│adverse asociate │ │ │
│asistenţei medicale │ │ │
│(definiţie, │ │ │
│caracteristici, │ │ │
│clasificare, │ │ │
│analiză) │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│7.7. Raportarea │ │ │
│evenimentelor │ │ │
│adverse în Registrul│ │ │
│naţional al │ │ │
│evenimentelor │ │ │
│adverse asociate │ │ │
│asistenţei medicale │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Modul 8. Structura │Manager │ │
│de calitate din │de │6 │
│cadrul unităţii │calitate│ │
│sanitare │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│8.1. Rolul │ │ │
│structurii de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│sănătate într-o │ │ │
│unitate sanitară - │ │ │
│conform Ordinului │ │ │
│ministrului │ │ │
│sănătăţii şi al │ │ │
│preşedintelui │ │ │
│Autorităţii │ │ │
│Naţionale de │ │ │
│Management al │ │ │
│Calităţii în │ │ │
│Sănătate nr. 1.312/ │ │ │
│250/2020 privind │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│funcţionarea │ │ │
│structurii de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│sănătate în cadrul │ │ │
│unităţilor sanitare │ │ │
│cu paturi şi │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│ambulanţă, în │ │ │
│procesul de │ │ │
│implementare a │ │ │
│sistemului de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│sănătate şi │ │ │
│siguranţei │ │ │
│pacientului │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│8.2. CaPeSaRo - ghid│ │ │
│de utilizare │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│8.3. Comunicare în │ │ │
│echipa de │ │ │
│implementare a SMC │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│ │Manager │ │
│TOTAL ore curs │de │64 │
│ │calitate│ │
└────────────────────┴────────┴────────┘    ANEXA 3

    Cursul de formare în specializarea auditor clinic
    Curriculum-cadru - tematicile obligatorii

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Nr. │
│ │total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi │
│tematică obligatorie │de │
│ │învăţare│
│ │(module)│
├─────────────────────────────┼────────┤
│I. PREGĂTIRE TEORETICĂ │40 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 1. Concepte şi │ │
│definiţii (SR EN ISO/CEI │4 │
│17000:2005) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.1. Definiţia auditului │ │
│clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.2. Terminologie specifică │ │
│auditului, conform SR EN ISO │ │
│19011:2018 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.3. Tipuri de audit: Audit │ │
│de sistem, audit de proces, │ │
│audit al serviciului medical │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.4. Elemente fundamentale │ │
│privind auditarea clinică - │ │
│conform caracteristicilor │ │
│serviciilor de sănătate, │ │
│principiile auditului clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.5. Auditul intern/Audit │ │
│clinic versus auditul extern │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.6. Structuri │ │
│internaţionale, regionale şi │ │
│naţionale în domeniul │ │
│evaluării conformităţii - │ │
│EFQM, Joint Commission │ │
│International, ISQua │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│1.7. Tipuri de evaluări şi │ │
│certificări ale serviciilor │ │
│medicale: terapia durerii, │ │
│managementul politraumei, │ │
│certificarea centrelor │ │
│oncologice etc. │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 2. Pregătirea │ │
│implementării procesului de │6 │
│audit clinic în instituţie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.1. Implementarea procesului│ │
│de audit clinic, programului │ │
│de audit │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2. Obiectivele generale şi │ │
│amploarea programului de │ │
│audit clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3. Resursele necesare │ │
│implementării procesului/ │ │
│programului de audit │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4. Responsabilităţi şi │ │
│competenţe corelate cu │ │
│procesul/programul de audit │ │
│clinic (identificare şi │ │
│asigurare) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.1. La nivel de instituţie│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.2. La nivelul echipei de │ │
│audit │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.5. Constituirea echipelor │ │
│de audit, rol şi │ │
│responsabilităţi │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.6. Motivarea personalului │ │
│implicat │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.7. Monitorizarea şi │ │
│evaluarea procesului de audit│ │
│clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 3. Elaborarea unui │8 │
│program de audit clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1. Identificarea │ │
│problemelor - documentare │ │
│(surse de informare privind │ │
│problemele) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1.1. Analiza indicatorilor │ │
│proceselor clinice - │ │
│indicatori de eficienţă şi │ │
│eficacitate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1.2. Registrul de incidente│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1.3. Reclamaţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1.4. Rapoarte de control │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1.5. Rapoarte de audit din │ │
│perioadele anterioare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.2. Prioritizare - Elaborare│ │
│teme de audit/obiective │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.3. Etapizare - elaborare │ │
│Program anual de audit │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.4. Monitorizare şi evaluare│ │
│proces de audit clinic/ │ │
│Program anual │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 4. Elaborarea şi │ │
│implementarea planului de │10 │
│audit – misiunii de audit │ │
│clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.1. Stabilirea tipului de │ │
│audit: prospectiv sau │ │
│retrospectiv │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.2. Monitorizarea şi analiza│ │
│programului de audit clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.3. Iniţierea auditului │ │
│clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.4. Selectarea echipei de │ │
│audit clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.5. Analiza documentaţiei │ │
│specifice: ghiduri de bună │ │
│practică, (elaborare) │ │
│protocoale medicale, │ │
│standarde specifice pentru │ │
│intervenţii chirurgicale, │ │
│ghiduri pentru siguranţă în │ │
│ATI, standarde în procesul de│ │
│transfuzie, proceduri de │ │
│îngrijiri, proceduri │ │
│operaţionale medicale │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.6. Pregătirea activităţilor│ │
│de audit clinic la faţa │ │
│locului. Planul de audit │ │
│clinic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.7. Studiu referenţiale, │ │
│stabilire criterii de audit, │ │
│definire standarde │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.8. Desfăşurarea │ │
│activităţilor de audit la │ │
│faţa locului - metode │ │
│aplicate de colectare a │ │
│datelor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.9. Colectarea şi │ │
│verificarea informaţiilor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.10. Colectarea, verificarea│ │
│şi analiza indicatorilor de │ │
│eficienţă şi eficacitate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.11. Tipuri de probleme care│ │
│pot să apară în timpul │ │
│auditului clinic la faţa │ │
│locului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│4.12. Generarea constatărilor│ │
│de audit clinic │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Nr. total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi de│
│tematică obligatorie │învăţare │
│ │(module) │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4.13. Pregătirea, aprobarea│ │
│şi difuzarea raportului de │ │
│audit clinic │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4.14. Elaborarea planului │ │
│de măsuri în urma auditului│ │
│clinic - responsabilităţi │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4.15. Implementarea │ │
│planului de măsuri │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4.16. Activităţi post audit│ │
│/monitorizarea şi evaluarea│ │
│măsurilor stabilite/ │ │
│Reauditare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Modul 5. Tehnici şi metode │6 │
│în auditul clinic │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.1. Studiu referenţiale │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.2. Analiza documentelor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.3. Observarea directă │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.4. Tehnica de chestionare│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.5. Fişe de colectare a │ │
│datelor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.6. Aspecte practice │ │
│referitoare la derularea │ │
│efectivă a interviului │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5.7. Focus grupul │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Modul 6. Rol şi competenţe │ │
│ale auditorului clinic. │6 │
│Etica în activitatea de │ │
│audit clinic │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.1. Responsabilitatea şi │ │
│autoritatea auditorilor │ │
│clinici │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.2. Cunoştinţe şi │ │
│abilităţi ale auditorilor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.3. Tipuri comportamentale│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.4. Teoria comunicării/ │ │
│comunicare a auditorului/ │ │
│constituirea şi dezvoltarea│ │
│echipelor/managementul │ │
│conflictelor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.5. Competenţa şi │ │
│evaluarea auditorilor │ │
│clinici │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6.6. Etica în activitatea │ │
│de audit clinic │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│II. PREGĂTIRE PRACTICĂ │24 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL ore curs │64 │
└───────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 4

    Cursul de formare în specializarea evaluator de servicii de sănătate
    - cursul de evaluator de servicii de sănătate spitaliceşti
    Curriculum-cadru - tematicile obligatorii

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Nr. total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi de │
│tematică obligatorie │învăţare │
│ │(module) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│I. PREGĂTIRE TEORETICĂ │50 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Modul 1. Managementul │ │
│unităţii sanitare cu │6 │
│paturi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1. Organizare şi │2 │
│instrumente administrative│ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1.1. Organigrama şi ROF │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1.2. RI │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1.3. Statul de funcţii │ │
│şi fişele de post │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1.4. Contractele │ │
│management şi administrare│ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.1.5. Structuri │ │
│funcţionale (comisii, │ │
│consilii etc.) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.2. Autorizaţiile şi │ │
│avizele unităţii sanitare │1 │
│cu paturi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.3. Procesele unităţii │1 │
│sanitare cu paturi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.4. Managementul │1 │
│riscurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.4.1. Identificarea │ │
│riscurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.4.2. Modalităţi de │ │
│diminuare a riscurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.4.3. Registrul │ │
│riscurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1.5. Analize şi decizii │1 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Modul 2. Managementul │6 │
│calităţii şi acreditarea │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2.1. Managementul │2 │
│calităţii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2.1.1. Principiile │ │
│managementului calităţii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2.1.2. Implementarea │ │
│managementului calităţii │ │
└──────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Nr. │
│ │total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi │
│tematică obligatorie │de │
│ │învăţare│
│ │(module)│
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.1.3. Instrumentele │ │
│calităţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.1.4. Evaluarea internă a │ │
│calităţii │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2. Acreditarea │2 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2.1. Definiţia şi scopul │ │
│acreditării │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2.2. Scurt istoric al │ │
│conceptului de calitate a │ │
│serviciilor de sănătate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2.3. Obiectivele calităţii │ │
│în acordarea serviciilor de │ │
│sănătate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2.4. Avantajele şi │ │
│beneficiile acreditării │ │
│pentru spital │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.2.5. Avantajele şi │ │
│beneficiile acreditării │ │
│pentru pacient │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3. Metode utilizate pentru │1 │
│acreditarea spitalelor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3.1. Autoevaluarea │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3.1.1. Fişa de autoevaluare│ │
│- FAE │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.3.2. Evaluarea externă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4. Tehnici de colectare a │1 │
│datelor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.1. Analiza documentelor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.2. Interviul │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.3. Chestionarul │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.4. Observarea directă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.5. Focus-grupul │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│2.4.6. Simularea │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 3. Evaluatori │2 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.1. Definiţia şi rolul │ │
│evaluatorului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.2. Calităţile evaluatorului│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.3. Obligaţiile şi │ │
│responsabilităţile │ │
│evaluatorului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.4. Formarea evaluatorului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.5. Registrul evaluatorilor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.6. Perfecţionarea │ │
│evaluatorului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.7. Conduita evaluatorului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.8. Conflictul de interese, │ │
│incompatibilităţi │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.9. Selecţia evaluatorilor │ │
│în vederea evaluării │ │
│spitalului │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│3.10. Evaluarea evaluatorului│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 4. Standardele de │ │
│acreditare ANMCS în vigoare │26 │
│la momentul cursului - │ │
│Prezentare şi corelare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 5. Evaluarea spitalului│10 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.1. Etapele evaluării │1 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.1.1. Previzită │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.1.2. Vizită propriu-zisă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.1.3. Postvizită │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2. Prezentarea generală a │ │
│instrumentelor utilizate de │3 │
│evaluatori* şi a regulilor de│ │
│validare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.1. Întocmirea programului│ │
│vizitei - orarul │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Nr. │
│ │total │
│Unităţi de învăţare din │ore/ │
│cadrul cursului - module │unităţi │
│tematică obligatorie │de │
│ │învăţare│
│ │(module)│
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.2. Fişa de calcul al │ │
│duratei vizitei - FCD │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3. Listele de verificare │ │
│- LV │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.1. Indicatori utilizaţi│ │
│în evaluare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.2. Modalităţi generale │ │
│de validare a indicatorilor │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.3. Reguli generale de │ │
│validare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.4. Reguli specifice de │ │
│validare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.5. Teme şi indicatori │ │
│critici │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.3.6. Corelarea │ │
│indicatorilor-validări │ │
│încrucişate │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.4. Chestionare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.4.1. Chestionarul │ │
│administrat de evaluator │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.4.2. Chestionarul │ │
│autoadministrat │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.5. Minute de şedinţă │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.5.1. Minuta şedinţei de │ │
│deschidere │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.5.2. Minuta şedinţei │ │
│zilnice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.5.3. Minuta şedinţei de │ │
│închidere │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.5.4. Minuta şedinţei │ │
│echipei de evaluare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.6. Fişa de simulare a │ │
│unei urgenţe │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.7. Fişa de simulare a │ │
│intrării neautorizate în │ │
│blocul operator/de naşteri, │ │
│unitate operatorie │ │
│independentă, sală de │ │
│operaţii/naşteri, ATI, │ │
│neonatologie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.8. Fişa de evaluare a │ │
│unui indicator critic │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.9. Fişa de simulare a │ │
│evacuării în caz de incendiu │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.10. Fişa de verificare a │ │
│completării FO │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.11. Fişa de identificare │ │
│şi evidenţiere a │ │
│disfuncţionalităţilor (FIED) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.12. Fişa de constatare a │ │
│situaţiilor deosebite (FCSD) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.13. Notă de constatare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.14. Registrul de evidenţă│ │
│a documentelor CE în vederea │ │
│acreditării │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.15. Centralizatorul de │ │
│date statistice │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.2.16. Elaborarea │ │
│proiectului raportului şi a │ │
│raportului de evaluare │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│5.3. Utilizarea aplicaţiei │6 │
│CaPeSaRo │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│II. PREGĂTIRE PRACTICĂ │6 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Modul 6. Evaluarea │ │
│activităţilor desfăşurate în │6 │
│spital │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│6.1. Exerciţii practice - │ │
│simulare previzită (sală/ │2 │
│online) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│6.2. Exerciţii practice - joc│ │
│de rol pe echipe, simulare │2 │
│vizită (sală/online) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│6.3. Exerciţii practice - │ │
│simulare postvizită (sală/ │2 │
│online) │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│TOTAL ore curs │56 │
└─────────────────────────────┴────────┘


    * Instrumentele utilizate de evaluatori se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

    ANEXA 5

    Cursul de formare în specializarea evaluator de servicii de sănătate
    - cursul de evaluator de servicii de sănătate din ambulatoriu
    Curriculum-cadru - tematicile obligatorii

┌─────────────────┬─────────────┬────────┐
│ │Categorii de │ │
│ │asistenţă │ │
│ │medicală în │ │
│ │ambulatoriu │ │
│ │(servicii de │ │
│ │sănătate): │ │
│ │Paliaţie în │ │
│ │ambulatoriu, │ │
│ │Îngrijiri │ │
│ │medicale la │ │
│ │domiciliu, │ │
│ │Paraclinic: │ │
│ │Radiologie şi│ │
│ │imagistică │Nr. │
│Unităţi de │medicală, │total │
│învăţare din │Paraclinic: │ore/ │
│cadrul cursului -│Laborator de │unităţi │
│module tematică │analize │de │
│obligatorie │medicale, │învăţare│
│ │Urgenţă │(module)│
│ │prespital, │ │
│ │Ambulatoriu │ │
│ │de │ │
│ │specialitate,│ │
│ │Medicină │ │
│ │dentară, │ │
│ │Medicina │ │
│ │familiei, │ │
│ │Medicină │ │
│ │fizică │ │
│ │şi │ │
│ │recuperare, │ │
│ │Dispozitive │ │
│ │medicale │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 1. │ │ │
│Organizarea │ │ │
│unităţilor │ │6 │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│1.1. Structura │ │ │
│organizatorică şi│ │ │
│funcţională a │ │ │
│unităţilor │ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu. │ │ │
│Tipuri de │ │ │
│servicii şi │6 │ │
│condiţiile de │ │ │
│furnizarea a │ │ │
│acestora la │ │ │
│nivelul │ │ │
│unităţilor │ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│1.2. Organizarea │ │ │
│proceselor majore│ │ │
│şi a tipurilor de│ │ │
│fluxuri la │ │ │
│unităţile │ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 2. │ │ │
│Managementul │ │8 │
│calităţii │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│2.1. Conceptul de│ │ │
│îngrijiri │2 │ │
│medicale în │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│2.2. │ │ │
│Îmbunătăţirea │ │ │
│calităţii versus │ │ │
│asigurarea │2 │ │
│calităţii în │ │ │
│sistemele de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│2.3. │ │ │
│Instrumentele │ │ │
│calităţii │ │ │
│utilizate în │ │ │
│implementarea şi │4 │ │
│evaluarea │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│sănătate │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 3. │ │ │
│Standardizarea │ │ │
│serviciilor │ │10 │
│medicale în │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│3.1. Sistemul de │ │ │
│management al │ │ │
│calităţii la │ │ │
│nivelul │ │ │
│unităţilor │ │ │
│sanitare din │2 │ │
│ambulatoriu (pe │ │ │
│categoriile de │ │ │
│asistenţă │ │ │
│medicală din │ │ │
│cadrul cursului) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│3.2. Documentele │ │ │
│calităţii de la │ │ │
│nivelul unei │ │ │
│unităţi sanitare │ │ │
│din ambulatoriu. │ │ │
│Procese, │ │ │
│proceduri şi │ │ │
│tehnici de lucru │ │ │
│(diagrama flux, │ │ │
│plan de │ │ │
│implementare/ │ │ │
│dezvoltare, │2 │ │
│proceduri, │ │ │
│ghiduri, │ │ │
│protocoale, │ │ │
│auditul │ │ │
│calităţii, │ │ │
│auditul clinic, │ │ │
│managementul │ │ │
│riscului, │ │ │
│registrul │ │ │
│riscurilor) - │ │ │
│prezentare │ │ │
│teoretică │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│3.3. Documentele │ │ │
│calităţii de la │ │ │
│nivelul unei │ │ │
│unităţi sanitare │ │ │
│din ambulatoriu. │6 │ │
│Procese, │ │ │
│proceduri şi │ │ │
│tehnici de lucru │ │ │
│- exerciţii │ │ │
│practice │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 4. │ │ │
│Prezentarea │ │ │
│standardelor - │ │18 │
│validarea │ │ │
│cerinţelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│4.1. Management │ │ │
│organizaţional │4 │ │
│(validarea │ │ │
│cerinţelor) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│4.2. Managementul│ │ │
│clinic │ │ │
│generalităţi │2 │ │
│(validarea │ │ │
│cerinţelor) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│4.3. Managementul│ │ │
│clinic │ │ │
│particularităţi │4 │ │
│(validarea │ │ │
│cerinţelor) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│4.4. Etica şi │ │ │
│drepturile │ │ │
│pacientului │2 │ │
│(validarea │ │ │
│cerinţelor) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│4.5. Siguranţa │ │ │
│asistenţei │ │ │
│medicale. │6 │ │
│Managementul │ │ │
│riscurilor │ │ │
│clinice │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 5. │ │ │
│Evaluatorul de │ │3 │
│unităţi sanitare │ │ │
│de ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│5.1. Codul de │ │ │
│conduită al │ │ │
│evaluatorului de │ │ │
│servicii de │1 │ │
│sănătate, │ │ │
│incompatibilităţi│ │ │
│şi conflicte │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│5.2. Managementul│2 │ │
│comportamental │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 6. │ │ │
│Evaluarea │ │ │
│unităţilor │ │12 │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│6.1. Pregătirea │ │ │
│unităţilor │ │ │
│sanitare din │ │ │
│ambulatoriu │2 │ │
│pentru evaluare │ │ │
│(fişa de │ │ │
│autoevaluare - │ │ │
│FAE) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│6.2. Pregătirea │ │ │
│şi instruirea │1 │ │
│evaluatorilor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│6.3. Etapele │ │ │
│evaluării: │6 │ │
│previzita, vizita│ │ │
│şi postvizita │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│6.4. Utilizarea │ │ │
│aplicaţiei │3 │ │
│informatice │ │ │
│CaPeSaRo │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│Modul 7. │ │ │
│Aplicaţii │ │18 │
│practice │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│7.1. Evaluarea │ │ │
│unei unităţi │ │ │
│sanitare - │6 │ │
│simulare etapa de│ │ │
│previzită │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│7.2. Evaluarea │ │ │
│unei unităţi │ │ │
│sanitare - │ │ │
│simularea unei │6 │ │
│vizite de │ │ │
│evaluare la o │ │ │
│unitate sanitară │ │ │
│din ambulatoriu │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│7.3. Evaluarea │ │ │
│unei unităţi │ │ │
│sanitare - │6 │ │
│simulare etapa de│ │ │
│postvizită │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼────────┤
│TOTAL ore curs │ │67 │
└─────────────────┴─────────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016