Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 41 din 16 octombrie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul electroenergetic national intre [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 41 din 16 octombrie 2007  privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul electroenergetic national intre [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 41 din 16 octombrie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul electroenergetic national intre [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 6 noiembrie 2007

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), f) şi i) din <>Legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 410/2007 ,
având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice,
în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 octombrie 2007,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţãrile perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional între [Operatorul de transport şi de sistem] şi [Client], prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se aplicã operatorului de transport şi de sistem şi utilizatorilor Reţelei electrice de transport solicitanţi ai serviciului de tranzit.
ART. 3
Departamentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data publicãrii prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din ţãrile perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al României, între Compania Naţionalã "Transelectrica" - S.A. şi [Client], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006, se abrogã.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriş

Bucureşti, 16 octombrie 2007.
Nr. 41.


ANEXĂ
CONTRACT - CADRU
pentru prestarea serviciului de tranzit al
energiei electrice din/spre ţãrile perimetrice
prin Sistemul electroenergetic naţional între
[Operatorul de transport şi de sistem] şi [Client]
Nr. ......../...........

Între:
[Operatorul de transport şi de sistem], societate comercialã cu sediul în ......................, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. ................., cod de înregistrare fiscalã (CIF) nr. ..................., cont de virament IBAN ..................., deschis la ......................, reprezentatã de .................., în calitate de prestator,
şi
[Client], societate comercialã cu sediul în .............................., înregistratã la [oficiul registrului comerţului]*) cu nr. .................., cod de înregistrare fiscalã (CIF)**) nr. .................., cont de virament IBAN .................., deschis la ..........................., reprezentatã de ....................., în calitate de client,
__________
*) Pentru clienţii persoane juridice strãine se completeazã nr. de înregistrare la camerele de comerţ (sau instituţiile echivalente) din ţara respectivã, banca şi contul.
**) Pentru clienţii persoane juridice strãine se completeazã nr. de înregistrare al contului de TVA emis de organele fiscale din ţara unde este înregistratã persoana juridicã strãinã.

ambele denumite în continuare pãrţi,
având în vedere:
a) Solicitarea nr. ........../............. a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice prin Sistemul electroenergetic naţional;
b) prevederile <>Legii energiei electrice nr. 13/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007,cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) prevederile <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electricã, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;
e) prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004;
f) prevederile Procedurii operaţionale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizãrii reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electricã între operatorii de transport şi de sistem" şi ale Contractului ITC interimar de decontare şi clearing;
g) prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2007 privind Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţãrile perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional între [Operatorul de transport şi de sistem] şi [Client];
h) prevederile Procedurii operaţionale TEL 01.06 privind alocarea capacitãţii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine - Aviz al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19 din 10 noiembrie 2006,
s-au convenit urmãtoarele:

1. Definiţii
ART. 1
Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexã.
2. Obiectul şi preţul contractului
ART. 2
Obiectul contractului constã în asigurarea de cãtre prestator în favoarea clientului a serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţãrile perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional (în continuare SEN), denumit în continuare serviciul prestat, şi reglementarea raporturilor dintre pãrţi privind obligaţiile financiare şi modalitãţile de platã pentru serviciul prestat.
ART. 3
(1) Cantitãţile de energie electricã ce fac obiectul serviciului prestat sunt cantitãţile programate de energie electricã introduse în SEN de cãtre client la punctul de graniţã România - [ ] pe linia/liniile [ ] şi extrase din SEN de client la punctul de graniţã România - [ ], pe linia/liniile [ ].
(2) Cantitãţile programate de energie electricã extrase din SEN de client la graniţa România - [ ] sunt egale orar cu cele introduse în SEN de client la graniţa România - [ ], conform alin. (1), şi confirmate de prestator şi operatorii de sistem ai [ ] şi [ ].
(3) Cantitatea estimatã de energie electricã pentru care se plãteşte de cãtre client serviciul prestat în luna calendaristicã de contract este de.................. MWh.
(4) Tariful reglementat de tranzit, exclusiv TVA, este aprobat prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(5) Valoarea estimatã a prezentului contract este de ...................... lei, din care...............lei reprezintã TVA, rezultatã prin aplicarea tarifului reglementat prevãzut la alin. (4), calculatã la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României leu/euro din data încheierii prezentului contract pentru cantitatea estimatã prevãzutã la alin. (3)*).
_________
*) Pentru contractele încheiate cu clienţii persoane juridice strãine, valoarea estimatã a contractului se va exprima direct în euro.

(6) Introducerea/extragerea în/din SEN a energiei electrice ce face obiectul contractului se efectueazã pe baza graficului orar aferent cantitãţii de energie electricã solicitatã şi notificatã de client prestatorului în fiecare zi pânã la ora 14,00 (CET), pentru o perioadã de cel mult o lunã, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii curente începând cu ziua urmãtoare, în scris şi în format electronic stabilit de prestator.
(7) În prezentul contract, toate orele specificate se înţeleg ca fiind ore CET (ora oficialã a Europei Centrale).
(8) Orice modificare a tarifului reglementat menţionat în alin. (4) va conduce la aplicarea noului tarif pentru perioada în care acesta este în vigoare, fãrã a fi necesarã încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.
(9) Capacitatea de interconexiune contractatã pentru realizarea serviciului prestat este obţinutã de client conform reglementãrilor în vigoare şi alocatã de cãtre operatorii de sistem ai sistemelor electroenergetice ale ţãrilor vecine sau de cãtre prestator. Abaterile peste capacitatea de transfer contractatã nu sunt permise.
(10) În termen de 5 zile lucrãtoare de la terminarea lunii de contract, prestatorul va comunica clientului cantitatea tranzitatã, determinatã conform alin. (1) şi (2).
ART. 4
Plata serviciului prestat potrivit acestui contract se realizeazã pentru cantitãţile programate de energie electricã în condiţiile prevãzute în art. 3 alin. (1) şi (2).
3. Modalitãţi şi termene de platã
ART. 5
În termen de 5 zile lucrãtoare de la începerea lunii calendaristice de contract, prestatorul emite o facturã de avans (pânã la 100%) din valoarea estimatã a contractului prevãzutã la art. 3 alin. (5). Valoarea în lei a facturii se calculeazã la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României leu/euro din data emiterii facturii. Factura se achitã de client în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea acesteia.
ART. 6
În termen de 5 zile lucrãtoare de la sfârşitul lunii calendaristice de contract, prestatorul emite o facturã lunarã pentru serviciul integral prestat, stabilit în conformitate cu cantitãţile determinate conform art. 3 alin. (1) şi (2) din care se scade contravaloarea avansului facturat pentru luna de contract conform art. 5. Valoarea în lei a facturii se calculeazã la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României leu/euro valabil la data emiterii facturii. Factura se achitã de client în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea acesteia.
ART. 7
Plata facturilor prevãzute la art. 5 şi 6 va fi efectuatã prin orice mijloc legal de platã prevãzut de legislaţia în vigoare. Corespunzãtor modului de platã convenit, factura se considerã achitatã de client la data înregistrãrii plãţii în extrasul bancar al clientului, la data preluãrii cecului de cãtre prestator, la data semnãrii ordinului de compensare sau la data consideratã de reglementãrile în vigoare pentru celelalte mijloace legale de platã.
ART. 8
Plata facturilor va fi efectuatã la banca şi în contul menţionate în facturi.
ART. 9
Pentru neplata la data scadenţei a obligaţiilor prevãzute la art. 5 şi 6, prestatorul va calcula şi clientul va plãti acestuia, în afara sumei datorate, majorãri de întârziere la aceastã sumã, corespunzãtoare ca procent majorãrii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor cãtre bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi dupã data scadenţei şi pânã în ziua plãţii (exclusiv). Valoarea totalã a majorãrilor de întârziere nu poate depãşi valoarea sumei datorate.
ART. 10
Orice taxe şi comisioane bancare, cu excepţia celor percepute de banca prestatorului, se suportã de cãtre client.
4. Durata contractului
ART. 11
(1) Prezentul contract îşi produce efectele începând cu data de.................... ora 00,00 (CET) pânã la [ultima zi a lunii calendaristice în care înceteazã contractul] ora 24,00 (CET).
(2) În cazul în care în perioada de valabilitate a acestui contract are loc restructurarea clientului prin divizarea acestuia în mai multe societãţi comerciale, noul client/noii clienţi urmeazã sã încheie cu prestatorul un nou contract/noi contracte pentru serviciul de tranzit.
(3) Prezentul contract înceteazã sã îşi producã efectele în urmãtoarele cazuri:
a) pãrţile convin de comun acord încetarea contractului;
b) contractul ajunge la termen şi expirã;
c) prin reziliere, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasã a obligaţiilor contractuale de cãtre una dintre pãrţi, caz în care se pot solicita despãgubiri de cãtre cealaltã parte;
d) în caz de forţã majorã, dacã împrejurarea care constituie forţa majorã dureazã mai mult de 6 luni;
e) clientul nu obţine dreptul de utilizare a capacitãţii de interconexiune pe liniile de interconexiune menţionate la art. 3 alin. (1).
5. Documentele contractului
ART. 12
Anexa face parte integrantã din prezentul contract.
6. Standarde
ART. 13
Pãrţile sunt de acord sã respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale emise de prestator în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi recunosc cã obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauzã a nerespectãrii acestei reglementãri.
7. Confidenţialitate
ART. 14
Fiecare parte se obligã sã asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de cãtre cealaltã parte în baza prezentului contract şi sã nu le dezvãluie unei terţe pãrţi, în totalitate sau parţial, fãrã consimţãmântul scris al celeilalte pãrţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:
a) informaţiile solicitate de autoritãţile competente, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) informaţiile care au fost fãcute publice pânã la încheierea contractului.
ART. 15
Prevederile art.14 rãmân valabile 5 (cinci) ani dupã încetarea relaţiilor contractuale.
8. Obligaţiile prestatorului
ART. 16
Prestatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure serviciul contractat în conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare;
b) sã stabileascã cu operatorii sistemelor vecine graficele de introducere/extragere în/din SEN a energiei electrice comunicate de client în limita capacitãţii de transfer alocate;
c) sã asigure conducerea operaţionalã a SEN conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport;
d) sã asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciului prestat conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport;
e) la cererea clientului, sã punã la dispoziţia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract;
f) sã suporte daunele solicitate de client şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului pentru pagubele produse clientului.
9. Drepturile prestatorului
ART. 17
Prestatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã factureze contravaloarea serviciului prestat la valoarea stabilitã conform art. 5 şi 6;
b) sã încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului prestat;
c) sã limiteze sau sã întrerupã serviciul prestat în condiţiile prevãzute la art. 20.
10. Obligaţiile clientului
ART. 18
Clientul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã obţinã capacitatea de interconexiune pentru introducerea/extragerea energiei electrice care face obiectul prezentului contract;
b) sã achite integral şi la termen facturile emise de prestator, eventualele corecţii sau regularizãri ale acestora urmând sã fie efectuate la urmãtoarea facturare;
c) sã transmitã prestatorului graficul orar aferent cantitãţii de energie electricã solicitatã şi notificatã de client prestatorului, în fiecare zi pânã la ora 14,00 (CET) pentru o perioadã de cel mult o lunã, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii curente începând cu ziua urmãtoare, în scris şi în format electronic stabilit de prestator;
d) sã identifice şi sã comunice pãrţile responsabile cu echilibrarea sau acei operatori licenţiaţi angajaţi în realizarea echilibrãrii din sistemul exportator şi din sistemul importator, care sã asigure transmiterea graficelor orare programate la operatorul de sistem al sistemului respectiv;
e) sã respecte prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi dispoziţiile Operatorului de transport şi de sistem date în conformitate cu acesta;
f) sã asigure transmiterea datelor necesare derulãrii contractului.
11. Drepturile clientului
ART. 19
Clientul are urmãtoarele drepturi:
a) sã beneficieze de serviciul asigurat de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi al Codului tehnic al reţelei electrice de transport.
b) sã solicite prestatorului datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract.
12. Limitarea sau întreruperea serviciului prestat
ART. 20
(1) Serviciul prestat în baza prezentului contract poate fi limitat sau întrerupt în urmãtoarele cazuri:
a) plata facturilor emise nu se efectueazã integral în termenul prevãzut la art. 5 şi 6. Serviciul se reia dupã plata integralã a facturilor emise şi a majorãrii de întârziere calculate;
b) forţã majorã, în condiţiile art. 21;
c) prin acordul pãrţilor;
d) în situaţie de avarie a SEN sau în zone ale acestuia;
e) abateri de la schema normalã de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie, ca urmare a lucrãrilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţã şi de regim normale;
f) acţiuni de prevenire sau de apariţie a unor avarii a echipamentelor din reţeaua electricã de transport, în urma cãrora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normale de siguranţã în funcţionare conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, cu comunicarea cãtre client a justificãrii acestei mãsuri;
g) pe durata necesarã intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlãturãrii cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;
h) în regimuri post avarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice;
i) întrerupere a introducerii/extragerii în/din SEN a energiei electrice de cãtre sistemul furnizor/beneficiar din orice cauzã justificabilã;
j) retragere din exploatare în mod accidental a liniilor de interconexiune implicate în operaţiunea de tranzit, menţionate la art. 3 alin. (1);
k) separãri programate sau accidentale ale SEN şi [ ] şi/sau [ ];
l) când clientul nu obţine dreptul de utilizare a capacitãţii de transfer pe liniile de interconexiune menţionate la art. 3 alin. (1).
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. a) decizia de întrerupere a serviciului se va pune în practicã dupã expirarea preavizului de 5 (cinci) zile calendaristice pe care prestatorul trebuie sã îl comunice clientului. Drept zi de preaviz se considerã prima zi financiarã ce urmeazã datei la care s-a trimis înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului (fax, e-mail, poştã, registraturã). Înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului se va transmite în termen de 3 zile financiare de la data scadenţei obligaţiilor prevãzute la art. 5 şi 6.
(3) Pe perioada de preaviz pãrţile sunt obligate sã depunã toate diligenţele pentru rezolvarea litigiului într-un mod amiabil.
(4) În oricare caz prevãzut la alin. (1) lit. d)-k) prestatorul va notifica limitarea/întreruperea serviciului cãtre client în decurs de 24 de ore de la producerea evenimentului.
13. Forţa majorã
ART. 21
(1) Pãrţile sunt absolvite de orice rãspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, dacã acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţã majorã sunt acelea care pot apãrea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu, calamitãţi naturale, rãzboi, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de pãrţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului pãrţilor.
(2) Partea care invocã forţa majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãţii abilitate de la locul producerii evenimentului ce constituie forţã majorã.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlãturã efectul exonerator de rãspundere al acesteia, dar antreneazã obligaţia pãrţii care trebuia sã o comunice de a repara pagubele cauzate pãrţii contractante prin faptul necomunicãrii.
14. Litigii
ART. 22
Prezentul contract este supus şi interpretat potrivit legii româneşti.
ART. 23
Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilã, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecãtoreşti competente.
ART. 24
Un litigiu nu exonereazã pãrţile de la obligaţiile de platã la data scadentã numai dacã pãrţile sunt de acord altfel în fiecare caz în parte.
15. Dispoziţii finale
ART. 25
(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund conform prevederilor legale române în vigoare.
(2) Contractul se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricãrei pãrţi, cu respectarea reglementãrilor. Modificãrile prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia cazului prevãzut în art. 3 alin. (8).
(3) Prezentul contract se modificã şi/sau se completeazã automat dacã printr-un act normativ (lege, ordonanţã a Guvernului, ordonanţã de urgenţã a Guvernului, hotãrâre a Guvernului, reglementare a Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei) se modificã/completeazã prevederile prezentului contract, pãrţile având obligaţia preluãrii modificãrii/completãrii într-un act adiţional la contract, cu excepţia celei prevãzute la art. 3 alin. (4) şi (8).
16. Alte clauze
ART. 26
Prezentul contract a fost încheiat la data de ............................. în douã (2) exemplare deopotrivã originale, din care unul la client şi unul la prestator.

Prestator,
.............
Client,
.............

ANEXĂ
la contractul-cadru

SEMNIFICAŢIA TERMENILOR DIN CONTRACT

Termenii utilizaţi în cadrul contractului au urmãtoarele semnificaţii:


┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Capacitate de interconexiune │Capacitatea unei linii sau a unui grup de │
│ │linii de interconexiune alocatã şi contractatã│
│ │de client prin procedura de licitaţie PO │
│ │TEL-01.06 │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Client │[Client] pentru tranzitul de energie electricã│
│ │din ţãrile perimetrice │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Cantitate estimatã de energie│Cantitatea de energie electricã ce se va │
│electricã │introduce/extrage la graniţa României, solici-│
│ │tatã şi notificatã de client sub formã de │
│ │grafice orare │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Cantitate programatã de │Cantitatea de energie electricã ce se va │
│energie electricã │introduce/extrage la graniţa României, solici-│
│ │tatã şi notificatã de client sub formã de │
│ │grafice orare, confirmatã de prestator şi │
│ │operatorii de sistem ai ţãrilor vecine │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Contract de alocare a │Contract încheiat între operatorul de trans- │
│capacitãţii de interconexiune│port şi de sistem şi un titular de licenţã în │
│ │vederea realizãrii tranzacţiilor de import/ │
│ │export şi tranzit de energie electricã prin │
│ │liniile de interconexiune ale Sistemului │
│ │electroenergetic naţional │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã │Energia electricã activã, în [MWh] │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Grafic orar programat │Puteri orare în MW solicitate şi notificate │
│ │de client şi confirmate de prestator cu │
│ │operatorii de sistem ai ţãrilor vecine │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Lunã de contract │O lunã calendaristicã în cadrul unui an │
│ │calendaristic │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Tranzit de energie electricã │Transportul energiei electrice între reţelele │
│ │electrice de transport, în care: │
│ │* reţeaua electricã de transport de origine │
│ │şi cea de destinaţie sunt situate în afara │
│ │teritoriului României; şi │
│ │* efectuarea transportului implicã utilizarea │
│ │reţelei electrice de transport a României │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Ţarã perimetricã │Ţarã vecinã cu România al cãrei operator de │
│ │transport şi de sistem nu este parte semnatarã│
│ │a Contractului ITC interimar de decontare şi │
│ │clearing privind mecanismul de compensare │
│ │inter TSO a costurilor provocate de tranzite │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Tarif reglementat de tranzit │Tariful stabilit de Autoritatea Naţionalã de │
│ │Reglementare în Domeniul Energiei pentru │
│ │serviciul de tranzit al energiei electrice │
│ │din/spre ţãrile perimetrice prin sistemul │
│ │electroenergetic al României │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Zonã (de sistem) │Parte semnificativã a unui sistem electroener-│
│ │getic definitã de un ansamblu de noduri de │
│ │reţea grupate în concordanţã cu un criteriu │
│ │stabilit (administrativ,geografic,operaţional,│
│ │tarifar etc.) │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016