Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 409 din 18 martie 2021  pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 409 din 18 martie 2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 5 alin. (4), art. 282 alin. (3)-(8) şi art. 324 alin. (12)-(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – pct. 26 şi pct. 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

    precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 739.090 din 17.03.2021,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 27 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „plafonul de 2.250.000 lei“ se înlocuieşte cu sintagma „plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal“.
    2. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;"

    3. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;"

    4. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti."

    5. La anexa nr. 1 capitolul II, punctele 2-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) şi se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.
3.1. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 2 se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. (16) teza a III-a din Codul fiscal.
3.2. Notificările depuse peste termenul prevăzut la pct. 2 nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. (16) teza a IV-a din Codul fiscal.
4. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat, în termen, opţiunea, potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs."

    6. La anexa nr. 1 capitolul III, punctele 1-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
2.1. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună la organele fiscale competente, odată cu declaraţia de înregistrare/menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, notificarea (formular 097), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
2.2. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 2.1 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, care optează să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.
3.1. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, notificarea (formular 097), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
3.2. Notificările depuse în termenul prevăzut la pct. 3.1 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, care optează să aplice sistemul TVA la încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.
4. Notificările depuse peste termenul prevăzut la pct. 2.1 sau 3.1, după caz, nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. (16) teza a IV-a din Codul fiscal."

    7. La anexa nr. 1 capitolul IV, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ."

    8. La anexa nr. 2 capitolul II, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) şi se depune la organul fiscal competent, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 20 a lunii, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol."

    9. La anexa nr. 2 capitolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depăşeşte plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, au obligaţia, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună notificarea prevăzută de lege (formular 097), completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul."

    10. La anexa nr. 2 capitolul IV, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2.1. Identificarea persoanelor impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA şi care îndeplinesc condiţia de radiere din oficiu din registru se face lunar, începând cu data de 26 a fiecărei luni, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) şi a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale anterioare.
2.2. Identificarea persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care îndeplinesc condiţia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) şi a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cifra de afaceri realizată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent şi sfârşitul lunii/trimestrului de referinţă, de persoanele impozabile care sunt înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare."

    11. La anexa nr. 2 capitolul IV, la punctul 5, sintagma „cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei“ se înlocuieşte cu sintagma „cifra de afaceri mai mare decât plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal“.
    12. La anexa nr. 2 capitolul IV, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Împotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ."

    13. La anexa nr. 2 capitolul VI, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ."

    14. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    15. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 11, în formularul de Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700), la capitolul III. „Date privind secţiunile completate“, în secţiunea B - „Date privind înregistrarea în scopuri de TVA şi vectorul fiscal privind TVA“, subsecţiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    2. La anexa nr. 11, în Instrucţiunile de completare a formularului (700) „Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale“, la subsecţiunea IV -Notificare privind sistemul TVA la încasare, instrucţiunile de completare ale rândului 1.20.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 1.20.1 se marchează cu «X» în căsuţa corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum şi data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare;
    – persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
    În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal."

    3. La anexa nr. 11, în Instrucţiunile de completare a formularului (700) „Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale“, la subsecţiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare, instrucţiunile de completare ale rândului 1.20.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Rândul 1.20.2 se marchează cu «X» în căsuţa corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune în această situaţie până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care depăşeşte plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum şi data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;
    – deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situaţie oricând în cursul anului, între data de 1 şi 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care au realizat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care nu a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, precum şi data de la care persoana impozabilă renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare."    ART. III
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. V
    Dispoziţiile art. II intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.136/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1311 din 30 decembrie 2020.

    ART. VI
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu


    Bucureşti, 18 martie 2021.
    Nr. 409.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.503/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
    Instrucţiuni de completare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“
    Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 282 şi de art. 324 alin. (12) şi (14) din Codul fiscal.
    În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.
    Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)“ se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:
    a) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
    b) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;
    c) pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;
    d) pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 a oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei de la lit. c).

    Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:
    - un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
    – un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

    Completarea formularului se face astfel:
    Secţiunea I „Felul notificării“
    Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.

    Secţiunea II „Date de identificare a persoanei impozabile“
    Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.
    Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA „se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA, atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

    Secţiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal“ se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriindu-se numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.
    Caseta „Nume, prenume/Denumire“ se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.
    Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

    Secţiunea IV „Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune“ se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cifra sa de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
    – persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

    Secţiunea V „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit;
    – deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situaţie, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care au realizat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.503/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..............................................
    Unitatea fiscală .....................................................................
    Nr. ............................./.................................

┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla │
│D.G.R.F.P./ │
│D.G.A.M.C. │
└──────────────────────────────────────┘


    Adresa: .........................
    Tel.: ...............................
    Fax: ...............................
    E-mail: ..........................
    DECIZIE
    de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
    Către: Denumirea/Numele, prenumele .................................................................
    Domiciliul fiscal:
    localitatea …………................................., str. ........................................... nr. ................,
    bl. ................, ap. ................., et. .........., judeţul/sectorul .....................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................................................................
    În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, aveaţi obligaţia să notificaţi organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.
    Întrucât nu aţi depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înştiinţăm că sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.
    Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...................
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    Subsecţiunea IV din anexa nr. 11 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017
 (a se vedea imaginea asociată)
    *Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016