Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 400 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 400 din 29 octombrie 2019  privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 400 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 897 din 6 noiembrie 2019
    Având în vedere:
    - art. 10 alin. (4)-(6), art. 12 alin. (1) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit căruia „Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială“;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul nr. 72.209 din data de 21 octombrie 2019 şi Referatul nr. 73.316 din data de 24 octombrie 2019, aprobate de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
    – dispoziţiile preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc referitoare la necesitatea creării premiselor emiterii unui ordin vizând utilizarea unui termen de plată scadent, corespunzător achitării contribuţiilor anuale datorate de către operatorii din domeniul jocurilor de noroc, coincident modalităţii şi termenului scadent de plată a taxelor aferente licenţelor din domeniul jocurilor de noroc,

    în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru neachitarea în termen a contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Procedura privind modalitatea de înştiinţare de plată a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru plata contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi termenul de plată al acestei contribuţii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă modelul de înştiinţare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru plata contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile contrare din cuprinsul Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
                    Marius Sebastian Ionescu

    Bucureşti, 29 octombrie 2019.
    Nr. 400.
    ANEXA 1

    Modelul Deciziei referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
    pentru neachitarea în termen a contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
    privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
    Datele de identificare ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
    Nr. ........... din ................
    Către ................................................
    Cod de identificare fiscală .............................
    Str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ................, cod poştal ...................

    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
    În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către organizatorii de jocuri de noroc licenţiaţi (debitori) a contribuţiei anuale datorate potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, s-au calculat următoarele dobânzi şi penalităţi de întârziere:

┌───────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │Contul în│
│Denumirea │Cuantumul │Cuantumul │care │
│obligaţiei │dobânzilor│penalităţilor│urmează a│
│bugetare │(lei) │de întârziere│se vira │
│ │ │ │suma │
│ │ │ │calculată│
├───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│Contribuţie│ │ │ │
│anuală │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor bugetare se află în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Vă invităm să achitaţi dobânda în cotă de .........* şi penalitatea de întârziere în cotă de .......... *, aplicate la creanţa principală, pentru fiecare zi de întârziere, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    * Nivelul cotei de dobândă şi penalitate de întârziere va fi conform prevederilor legale valabile pentru perioada pentru care se calculează dobânzile şi penalităţile de întârziere.
    – până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

    În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Asupra emiterii prezentei decizii Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc nu este obligat să asigure operatorului economic posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului act administrativ se poate depune contestaţie la sediul emitentul actului, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
    Numele şi prenumele: ...........................
    Semnătura: ...........................
    ANEXA 1

    la decizie
    Anexa la decizia nr. ......... din data de .................

┌──────────────┬─────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬────┬────────────┐
│Documentul │ │Perioada pentru │ │ │ │Suma │
│prin care s-a │ │care se │Suma │ │ │reprezentând│
│individualizat│Categoria│individualizează│obligaţiei│Zile de │Cota│dobândă sau │
│suma de plată^│de sumă^2│dobânda sau │principale│întârziere│^3 │penalitate │
│1 │ │penalitatea de │ │ │ │de │
│ │ │întârziere │ │ │ │întârziere │
├──────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴────┴────────────┘

    ^1 Se vor menţiona denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat obligaţia bugetară principală, numărul şi data acestuia.
    ^2 Se va menţiona categoria de sumă: dobânzi sau penalităţi de întârziere.
    ^3 Nivelul dobânzii şi penalităţii de întârziere se stabileşte conform art. 174 alin. (5) şi art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ

    ANEXA 3

    Modelul înştiinţării de plată a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi
    pentru plata contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
    privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
    Nr. .........../...........
    Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
    Cod fiscal: 31717537
    Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti, CP: 030022
    Telefon: 031.225.62.00/02, fax: 031.225.62.01
    E-mail: office@onjn.gov.ro; www.onjn.gov.ro
    Către
    .......................

    Adresa:
    CUI:
    Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, reprezentată legal prin preşedinte,
    prin prezenta procedează la
    ÎNŞTIINŢAREA DE PLATĂ
    În temeiul art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, având în vedere Licenţa ....................... seria .............., valabilă începând cu data de ......... până la data de .............., a fost emisă prezenta înştiinţare pentru contribuţiile anuale:

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Contribuţie anuală aferentă perioadei │Suma datorată (euro) │Termen de plată │
│de valabilitate a licenţei │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│.......................................│..................................│..................................│
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│.......................................│..................................│..................................│
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│.......................................│..................................│..................................│
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    Contribuţia anuală se va achita în lei, în contul RO47TREZ70020E160112XXXX, prin transformarea sumelor exprimate în moneda euro la cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valabil la data achitării.
    Dacă obligaţiile de plată privind contribuţiile anuale nu sunt achitate în termenul şi în cuantumul prevăzute, înştiinţarea devine titlu executoriu şi se execută potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentei înştiinţări se pot exercita căile de atac prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
    Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016