Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 40 din 30 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 40 din 30 septembrie 2011  pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 40 din 30 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 740 din 21 octombrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) în situaţii justificate, notificate de vânzător, acesta are dreptul, cu acordul cumpărătorului şi informarea Companiei Naţionale «Transelectrica» - S.A., să cesioneze drepturile şi obligaţiile acestui contract către un alt furnizor semnatar de contract de servicii tehnologice de sistem;"

    2. La articolul 14, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
    "e) notificarea prevăzută la lit. d) conţine prevederi privind:
    (i) motivul cesiunii;
    (ii) (îi) perioada de timp pentru care se realizează cesiunea;
    (iii) cantitatea de servicii tehnologice de sistem cesionată corespunzătoare fiecărui tip de rezervă, pentru fiecare zi şi interval orar din perioada de timp pentru care se realizează cesiunea;
f) cesiunea drepturilor şi obligaţiilor privind cantităţile contractate de servicii tehnologice de sistem în regim reglementat sau conform Procedurii se realizează prin încheierea unei convenţii tripartite conform anexei nr. 7, în care preţul serviciului tehnologic de sistem rămâne nemodificat;
g) cesiunea se realizează cel mai târziu până la ora 10,30, în ziua anterioară zilei de livrare."

    3. Anexa nr. 7 la contract se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data publicării, Compania Naţională "Transelectrica" - S.A. şi furnizorii de servicii tehnologice de sistem asigură modificarea prin acte adiţionale a contractelor de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem aflate în derulare, conform prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Furnizorii de servicii tehnologice de sistem şi operatorul de transport şi de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Iulius Dan Plaveti

    Bucureşti, 30 septembrie 2011.
    Nr. 40.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la contract)
    CONVENŢIE TRIPARTITĂ
    privind asigurarea de către [furnizorul B] a serviciului tehnologic de sistem "..."
    în perioada [ziua ... luna ... 20... - ziua ... luna ... 20 ...], preluând obligaţia contractuală a [furnizor A],
    prevăzută în Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ....
    Între:
    1. Operatorul de transport şi de sistem (OTS), companie naţională, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ...... nr. ..., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare nr. ......, cont IBAN nr. ......., deschis la ......., reprezentată de ............ şi ..........., în calitate de cumpărător,
    2. [furnizorul B], societate comercială cu sediul în ............, str. ............, cod ..........., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu numărul .........., cod unic de înregistrare nr. ............., cont IBAN nr. ............., deschis la .........., reprezentată de ........., director general, şi .........., director economic, în calitate de prestator cesionar,
    3. [furnizorul A], societate comercială, cu sediul în .............., str. ............, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu numărul ..........., cod unic de înregistrare nr. .........., cont IBAN nr. .........., deschis la ........, reprezentată de ..........., director general, şi .........., director economic, în calitate de prestator cedent,
    având în vedere:
    - prevederile referitoare la achiziţionarea cantităţilor de servicii tehnologice de sistem în regim reglementat, conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ..........., sau prin licitaţie, în condiţiile aplicării Procedurii operaţionale privind "Achiziţia prin licitaţie a serviciilor tehnologice de sistem", Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11 din 14 iunie 2006;
    – indisponibilitatea tehnică şi financiară, care rezultă din documentele anexate prezentei convenţii, a S.C. ... S.A. de a-şi îndeplini, conform Contractului de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ..., obligaţia prestării către OTS a serviciului contractat în regim reglementat sau prin licitaţie "..." în perioada [ziua ... luna ... 20... - ziua ... luna ... 20 ...].,

    a intervenit următoarea convenţie, care devine anexă la Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ...:
    ART. 1
    S.C. ... S.A., în calitate de prestator cedent, transferă către S.C. ... S.A., în calitate de prestator cesionar, obligaţia sa contractuală de a presta către OTS cantitatea contractată în regim reglementat sau prin licitaţie de .... h*MW, reprezentând rezerva ... în perioada [ziua ... luna ... 20 ... - ziua ... luna ... 20 ...], rezultată în urma notificării transmise în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ..., precum şi dreptul de a încasa contravaloarea serviciului prestat.

    ART. 2
    S.C. ... S.A., în calitate de prestator cesionar, preia obligaţia contractuală a S.C. ... S.A., în calitate de prestator cedent, şi prestează servicii tehnologice de sistem în locul acesteia reprezentând rezerva ... în cantitatea de .... h*MW, în perioada [ziua ... luna ... 20... - ziua ... luna ... 20 ...], rezultată în urma notificării transmise, în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ... .

    ART. 3
    OTS va achiziţiona de la S.C. ... S.A., în calitatea sa de prestator cesionar, serviciul tehnologic de sistem "rezerva ..." în cantitatea de ... h*MW, în perioada [ziua ... luna ... 20... - ziua ... luna ... 20 ...], rezultată în urma notificării primite în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ... .

    ART. 4
    Preţul de achiziţie este de ... lei/h*MW, conform prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ..., încheiat între OTS şi prestatorul cedent.

    ART. 5
    (1) Cesiunea cantităţilor de servicii tehnologice de sistem între cei 2 furnizori se efectuează:
    a) cel mai târziu la ora 10,30, în ziua anterioară zilei de livrare, prestatorul cedent notifică în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ... prestatorul cesionar şi împreună cu acesta notifică în acelaşi interval de timp Compania Naţională "Transelectrica" - S.A.;
    b) modalitatea de comunicare a notificării se stabileşte de comun acord de către părţi.

    (2) S.C. ... S.A., în calitate de prestator cesionar, precum şi S.C. ... S.A., în calitate de prestator cedent, vor încheia cu OTS, pentru perioada [ziua ... luna ... 20 ... - ziua ... luna ... 20 ...], acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem în vigoare.
    (3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) conţin precizări privind motivul cesionării şi cantităţile de servicii tehnologice de sistem corespunzătoare fiecărui tip de rezervă, pentru fiecare zi şi interval orar din perioada de timp pentru care se realizează cesiunea, rezultate după aplicarea modificării precizate în notificarea transmisă în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ..., în sensul diminuării cantităţilor precizate în contractul în vigoare dintre Compania Naţională "Transelectrica" - S.A. şi prestatorul cedent şi al majorării cantităţilor precizate în contractul în vigoare dintre Compania Naţională "Transelectrica" - S.A. şi prestatorul cesionar.

    ART. 6
    În cazul în care S.C. ... S.A., în calitate de prestator cesionar, nu îşi îndeplineşte obligaţia contractuală preluată, răspunde conform prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem nr. ... .

    ART. 7
    Prezenta convenţie poate fi modificată cu privire la cantităţile de servicii tehnologice de sistem pe tipuri de rezerve, data şi durata cesionării numai prin acordul scris al părţilor semnatare.

    ART. 8
    Prezenta convenţie a fost încheiată în 3 (trei) exemplare, deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de ....
    [Operator de transport şi de sistem] [Furnizor A] [Furnizor B]


    ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016