Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4 din 12 august 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4 din 12 august 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 787 din 16 august 2021
    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 41 alin. (1) şi ale art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Banca Naţională a României emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2021.                    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 august 2021.
    Nr. 4.
    ANEXA 1

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
    ale anexei „Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă
    a Băncii Naţionale a României“ la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012
    pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră
    în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
    1. Capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.1. Punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.1. Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin, altele decât Fondul de garantare a depozitelor bancare, care au înregistrat în exerciţiul financiar precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, precum şi Fondul de garantare a depozitelor bancare au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. În scopul prezentelor reglementări, calculul indicatorului cifra de afaceri se face pe baza prevederilor pct. 18 alin. (1) lit. b) şi c) din titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    1.2. După punctul 1.1 se introduce un nou punct, punctul 1.1^1, cu următorul cuprins:
    "1.1^1. Încadrarea în criteriul prevăzut la pct. 1.1 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent."


    2. La capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit“, formatul formularului*) de raportare semestrială cod 30 „Date informative la data de 30 iunie ........“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie .............

┌─────────────────────────────────┬────┐
│ │- │
│30 │lei │
│ │- │
├─────────────────┬───────┬───────┼────┤
│I. Date privind │Cod │Număr │ │
│rezultatul │poziţie│unităţi│Sume│
│înregistrat │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │101 │ │ │
│profit │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │102 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care nu │ │ │ │
│au înregistrat │103 │ │ │
│nici profit, nici│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plăţile │Cod │col.2│Pentru │Pentru │
│restante │poziţie│+ 3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total │ │ │ │ │
│(poz. 202+206+212 la │201 │ │ │ │
│214+215+216+221+222+227),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (poz. 203 la 205), │202 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │203 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │204 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │205 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetul asigurărilor │206 │ │ │ │
│sociale - total (poz.207 │ │ │ │ │
│la 211), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de stat│ │ │ │ │
│datorate de angajatori, │207 │ │ │ │
│salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │208 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │209 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │210 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │211 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetele fondurilor │212 │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │213 │ │ │ │
│de alţi creditori │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi │ │ │ │ │
│contribuţii neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit la │214 │ │ │ │
│bugetul de stat, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │214a │ │ │ │
│asiguratorie pentru muncă│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │215 │ │ │ │
│stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│împrumuturi primite │ │ │ │ │
│nerambursate la scadenţă │216 │ │ │ │
│- total (poz.217 la 220),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până la 30 de │217 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30 de │218 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │219 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │220 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite │ │ │ │ │
│aferente împrumuturilor │221 │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Depozite băneşti primite │ │ │ │ │
│nerambursate la scadenţă │222 │ │ │ │
│- total (poz.223 la 226),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până la30de │223 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30de zile│224 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │225 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │226 │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite │ │ │ │ │
│aferente depozitelor │227 │ │ │ │
│băneşti primite │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘


┌─────────────┬───────┬─────────┬──────┐
│III. Număr │ │30 iunie │30 │
│mediu de │Cod │an │iunie │
│salariaţi │poziţie│precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Număr mediu │301 │ │ │
│de salariaţi │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul │302 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv la │ │ │ │
│data de 30 │ │ │ │
│iunie │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│IV. Redevenţe plătite în │ │Sume│
│cursul perioadei de │Cod │- │
│raportare, subvenţii │poziţie│lei │
│încasate şi creanţe │ │- │
│restante │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile│401 │ │
│din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │402 │ │
│public plătite la bugetul│ │ │
│de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Chirii plătite în cursul │ │ │
│perioadei de raportare │403 │ │
│pentru terenuri*1) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │404 │ │
│persoane nerezidente, din│ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │405 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente din │406 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │407 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │408 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │409 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii aferente │410 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │411 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│energie din surse │412 │ │
│regenerabile │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │413 │ │
│combustibili fosili │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Creanţe restante, care nu│ │ │
│au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │414 │ │
│contractele comerciale şi│ │ │
│/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │415 │ │
│majoritar sau integral de│ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │416 │ │
│privat │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│ │ │Sume│
│V. Tichete acordate │Cod │- │
│salariaţilor │poziţie│lei │
│ │ │- │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│501 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│ │ │
│acordate altor categorii │502 │ │
│de beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌────────────────────┬───────┬────────────────┐
│VI. Cheltuieli │ │Sume - lei - │
│efectuate pentru │ ├─────────┬──────┤
│activitatea de │Cod │30 iunie │30 │
│cercetare-dezvoltare│poziţie│an │iunie │
│**) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de │601 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care efectuate│ │ │ │
│în scopul diminuării│ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii asupra │602 │ │ │
│mediului sau al │ │ │ │
│dezvoltării unor noi│ │ │ │
│tehnologii sau a │ │ │ │
│unor produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (poz. 604 │603 │ │ │
│+ 605), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │604 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │605 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (poz. │606 │ │ │
│607 + 608), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli curente│607 │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli de │608 │ │ │
│capital │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│ │ │Sume - lei - │
│VII. │ ├─────────┬──────┤
│Cheltuieli de│Cod │30 iunie │30 │
│inovare ***) │poziţie│an │iunie │
│ │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de│701 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care │ │ │ │
│efectuate în │ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│diminuării │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii │ │ │ │
│asupra │702 │ │ │
│mediului sau │ │ │ │
│al │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │
│unor noi │ │ │ │
│tehnologii │ │ │ │
│sau a unor │ │ │ │
│produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│VIII. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ ├─────────┬──────┤
│privind │Cod │30 iunie │30 │
│cheltuielile │poziţie│an │iunie │
│cu │ │precedent│an │
│colaboratorii│ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli cu│801 │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│IX. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│bunurile din │Cod │ │30 │
│domeniul │poziţie│30 iunie │iunie │
│public al │ │an │an │
│statului │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │901 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │902 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│concesiune │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │903 │ │ │
│public al │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│X. Informaţii│ │ │
│privind │ │ │
│bunurile din │ │ │
│proprietatea │ │ │
│privată a │ │Sume - lei - │
│statului │ │ │
│supuse │ │ │
│inventarierii│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ ├─────────┬──────┤
│ministrului │Cod │ │ │
│finanţelor │poziţie│ │ │
│publice şi al│ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│delegat │ │30 iunie │30 │
│pentru buget │ │an │iunie │
│nr. 668/2014,│ │precedent│an │
│cu │ │ │curent│
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│contabilă │1000 │ │ │
│netă a │ │ │ │
│bunurilor*2) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌───────────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Capital │ │30 iunie │
│social │Cod ├───────────┬───────────┤
│vărsat****) │poziţie│An │An curent │
│ │ │precedent │ │
├───────────────┼───────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│A │B │Sume │%3) │Sume │%3) │
│ │ │Col.l│Col.2│Col.3│Col.4│
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat*3) (poz.│ │ │ │ │ │
│1110+1113 + │1100 │ │X │ │X │
│1117+1118+1119+│ │ │ │ │ │
│1120), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice (poz. │1110 │ │ │ │ │
│1111 + │ │ │ │ │ │
│poz.1112), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1111 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1112 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1113 │ │ │ │ │
│capital de │ │ │ │ │ │
│stat, din care:│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│integral de │1114 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │1115 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │1116 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1117 │ │ │ │ │
│regii autonome │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1118 │ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1119 │ │ │ │ │
│persoane fizice│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- detinut de │1120 │ │ │ │ │
│alte entităti │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│XII. │ │Sume - lei - │
│Dividende │ ├─────────┬──────┤
│distribuite │Cod │30 iunie │30 │
│acţionarilor │poziţie│an │iunie │
│din profitul │ │precedent│an │
│reportat │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor │ │ │ │
│în perioada │1120a │ │ │
│de raportare │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌───────────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │Sume -│
│XIII. Repartizări │ │lei - │
│interimare de dividende│Cod ├──────┤
│potrivit Legii nr. 163/│poziţie│30 │
│2018 │ │iunie │
│ │ │an │
│ │ │curent│
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Dividende interimare │1120b │ │
│repartizate*4) │ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┘


┌────────────────┬───────┬────────────────┐
│XIV. Creanţe │ │Sume - lei - │
│preluate prin │ ├─────────┬──────┤
│cesiune de la │Cod │30 iunie │30 │
│persoane │poziţie│an │iunie │
│juridice*****) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice (la │1121 │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1122 │ │ │
│persoanejuridice│ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice (la │1123 │ │ │
│cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1124 │ │ │
│persoanejuridice│ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│XV. │ │Sume - lei - │
│Cheltuieli │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│calamităţile │Cod │ │30 │
│şi alte │poziţie│30 iunie │iunie │
│evenimente │ │an │an │
│similare │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│calamităţile │ │ │ │
│şi alte │1125 │ │ │
│evenimente │ │ │ │
│similare, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- inundaţii │1126 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- secetă │1127 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- alunecări │1128 │ │ │
│de teren │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    *2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    *4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

┌┬──────────────┬──────────────────────┐
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Administrator,│Întocmit Numele şi │
││Numele şi │prenumele │
││prenumele │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Semnătura . . │Calitatea Semnătura . │
││. . . . . . . │. . . . . . . . . │
││. │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││ │Nr. de înregistrare în│
││ │organismul profesional│
││ │. . . . . . . . . . │
└┴──────────────┴──────────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.""

    3. La capitolul III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare“, formatul formularului*) de raportare semestrială cod30 „Date informative la data de 30 iunie ........“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie ..............

┌─────────────────────────────────┬────┐
│ │- │
│30 │lei │
│ │- │
├─────────────────┬───────┬───────┼────┤
│I. Date privind │Cod │Număr │ │
│rezultatul │poziţie│unităti│Sume│
│înregistrat │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │101 │ │ │
│profit │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │102 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care nu │ │ │ │
│au înregistrat │103 │ │ │
│nici profit, nici│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────┴────┘


┌─────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Cod │col.2│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │poziţie│+ 3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│(poz.202+206+212 │201 │ │ │ │
│la │ │ │ │ │
│214+215+216+221),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │
│restanţi - total │202 │ │ │ │
│(poz. 203 la │ │ │ │ │
│205), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de │203 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de │204 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │205 │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │206 │ │ │ │
│sociale - total │ │ │ │ │
│(poz.207 la 211),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru asigurări │ │ │ │ │
│sociale de stai │ │ │ │ │
│datorate de │207 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte│ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │208 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │209 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul │210 │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │211 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetele │212 │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │213 │ │ │ │
│alţi creditori │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi│ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la │214 │ │ │ │
│termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de │ │ │ │ │
│stat, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │214a │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit│215 │ │ │ │
│la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│împrumuturi │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
│nerambursate la │216 │ │ │ │
│scadenţă -total │ │ │ │ │
│(poz.217 la 220),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │217 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │218 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │219 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│220 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │221 │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘


┌─────────────┬───────┬─────────┬──────┐
│III. Număr │ │30 iunie │30 │
│mediu de │Cod │an │iunie │
│salariaţi │poziţie│precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Număr mediu │301 │ │ │
│de salariaţi │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul │302 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv la │ │ │ │
│data de 30 │ │ │ │
│iunie │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│IV. Redevenţe plătite în │ │Sume│
│cursul perioadei de │Cod │- │
│raportare, subvenţii │poziţie│lei │
│încasate şi creanţe │ │- │
│restante │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile│401 │ │
│din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │402 │ │
│public plătite la bugetul│ │ │
│de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Chirii plătite în cursul │ │ │
│perioadei de raportare │403 │ │
│pentru terenuri*1) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │404 │ │
│persoane nerezidente, din│ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │405 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente din │406 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │407 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │408 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │409 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii aferente │410 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │411 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│energie din surse │412 │ │
│regenerabile │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │413 │ │
│combustibili fosili │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Creanţe restante, care nu│ │ │
│au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │414 │ │
│contractele comerciale şi│ │ │
│/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │415 │ │
│majoritar sau integral de│ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │416 │ │
│privat │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│ │ │Sume│
│V. Tichete acordate │Cod │- │
│salariaţilor │poziţie│lei │
│ │ │- │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│501 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│ │ │
│acordate altor categorii │502 │ │
│de beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌────────────────────┬───────┬────────────────┐
│VI. Cheltuieli │ │Sume - lei - │
│efectuate pentru │ ├─────────┬──────┤
│activitatea de │Cod │30 iunie │30 │
│cercetare-dezvoltare│poziţie│an │iunie │
│**) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de │601 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care efectuate│ │ │ │
│în scopul diminuării│ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii asupra │602 │ │ │
│mediului sau al │ │ │ │
│dezvoltării unor noi│ │ │ │
│tehnologii sau a │ │ │ │
│unor produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (poz. 604 │603 │ │ │
│+ 605), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │604 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │605 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (poz. │606 │ │ │
│607 + 608), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli curente│607 │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli de │608 │ │ │
│capital │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│ │ │Sume - lei - │
│VII. │ ├─────────┬──────┤
│Cheltuieli de│Cod │30 iunie │30 │
│inovare ***) │poziţie│an │iunie │
│ │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de│701 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care │ │ │ │
│efectuate în │ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│diminuării │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii │ │ │ │
│asupra │702 │ │ │
│mediului sau │ │ │ │
│al │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │
│unor noi │ │ │ │
│tehnologii │ │ │ │
│sau a unor │ │ │ │
│produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│VIII. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ ├─────────┬──────┤
│privind │Cod │30 iunie │30 │
│cheltuielile │poziţie│an │iunie │
│cu │ │precedent│an │
│colaboratorii│ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli cu│801 │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│IX. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│bunurile din │Cod │ │30 │
│domeniul │poziţie│30 iunie │iunie │
│public al │ │an │an │
│statului │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │901 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │902 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│concesiune │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │903 │ │ │
│public al │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│X. Informaţii│ │ │
│privind │ │ │
│bunurile din │ │ │
│proprietatea │ │ │
│privată a │ │Sume - lei - │
│statului │ │ │
│supuse │ │ │
│inventarierii│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ ├─────────┬──────┤
│ministrului │Cod │ │ │
│finanţelor │poziţie│ │ │
│publice şi al│ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│delegat │ │30 iunie │30 │
│pentru buget │ │an │iunie │
│nr. 668/2014,│ │precedent│an │
│cu │ │ │curent│
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│contabilă │1000 │ │ │
│netă a │ │ │ │
│bunurilor*2) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌───────────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Capital │ │30 iunie │
│social │Cod ├───────────┬───────────┤
│vărsat****) │poziţie│An │An curent │
│ │ │precedent │ │
├───────────────┼───────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│A │B │Sume │%3) │Sume │%3) │
│ │ │Col.l│Col.2│Col.3│Col.4│
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat*3) (poz.│ │ │ │ │ │
│1110 + 1113 + │1100 │ │X │ │X │
│1117+1118+1119+│ │ │ │ │ │
│1120), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice (poz. │1110 │ │ │ │ │
│1111 + │ │ │ │ │ │
│poz.1112), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1111 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1112 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1113 │ │ │ │ │
│capital de │ │ │ │ │ │
│stat, din care:│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│integral de │1114 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │1115 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │1116 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1117 │ │ │ │ │
│regii autonome │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1118 │ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1119 │ │ │ │ │
│persoane fizice│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- detinut de │1120 │ │ │ │ │
│alte entităti │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│XII. │ │Sume - lei - │
│Dividende │ ├─────────┬──────┤
│distribuite │Cod │30 iunie │30 │
│acţionarilor │poziţie│an │iunie │
│din profitul │ │precedent│an │
│reportat │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor │ │ │ │
│în perioada │1120a │ │ │
│de raportare │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌───────────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │Sume -│
│XIII. Repartizări │ │lei - │
│interimare de dividende│Cod ├──────┤
│potrivit Legii nr. 163/│poziţie│30 │
│2018 │ │iunie │
│ │ │an │
│ │ │curent│
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Dividende interimare │1120b │ │
│repartizate*4) │ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┘


┌────────────────┬───────┬────────────────┐
│XIV. Creanţe │ │Sume - lei - │
│preluate prin │ ├─────────┬──────┤
│cesiune de la │Cod │30 iunie │30 │
│persoane │poziţie│an │iunie │
│juridice*****) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice (la │1121 │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1122 │ │ │
│persoanejuridice│ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice (la │1123 │ │ │
│cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1124 │ │ │
│persoanejuridice│ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│XV. │ │Sume - lei - │
│Cheltuieli │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│calamităţile │Cod │ │30 │
│şi alte │poziţie│30 iunie │iunie │
│evenimente │ │an │an │
│similare │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│calamităţile │ │ │ │
│şi alte │1125 │ │ │
│evenimente │ │ │ │
│similare, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- inundaţii │1126 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- secetă │1127 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- alunecări │1128 │ │ │
│de teren │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    *4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

┌┬──────────────┬──────────────────────┐
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Administrator,│Întocmit Numele şi │
││Numele şi │prenumele │
││prenumele │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Semnătura . . │Calitatea Semnătura . │
││. . . . . . . │. . . . . . . . . │
││. │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││ │Nr. de înregistrare în│
││ │organismul profesional│
││ │. . . . . . . . . . │
└┴──────────────┴──────────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."

    4. La capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“, formatul formularului*) de raportare semestrială cod 30 „Date informative la data de 30 iunie ........“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie ............

┌─────────────────────────────────┬────┐
│ │- │
│30 │lei │
│ │- │
├─────────────────┬───────┬───────┼────┤
│I. Date privind │Cod │Număr │ │
│rezultatul │poziţie│unităti│Sume│
│înregistrat │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │101 │ │ │
│profit │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │102 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼────┤
│Unităţi care nu │ │ │ │
│au înregistrat │103 │ │ │
│nici profit, nici│ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────┴────┘


┌─────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Cod │col.2│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │poziţie│+ 3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
│(poz.202+206+212 │201 │ │ │ │
│la │ │ │ │ │
│214+215+216+221),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │
│restanţi - total │202 │ │ │ │
│(poz. 203 la │ │ │ │ │
│205), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de │203 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de │204 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │205 │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │206 │ │ │ │
│sociale - total │ │ │ │ │
│(poz.207 la 211),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru asigurări │ │ │ │ │
│sociale de stai │ │ │ │ │
│datorate de │207 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte│ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │208 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │209 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul │210 │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │211 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetele │212 │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │213 │ │ │ │
│alţi creditori │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi│ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la │214 │ │ │ │
│termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de │ │ │ │ │
│stat, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │214a │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit│215 │ │ │ │
│la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│împrumuturi │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
│nerambursate la │216 │ │ │ │
│scadenţă - total │ │ │ │ │
│(poz.217 la 220),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │217 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │218 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │219 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│220 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │221 │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘


┌─────────────┬───────┬─────────┬──────┐
│III. Număr │ │30 iunie │30 │
│mediu de │Cod │an │iunie │
│salariaţi │poziţie│precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Număr mediu │301 │ │ │
│de salariaţi │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul │302 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv la │ │ │ │
│data de30 │ │ │ │
│iunie │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│IV. Redevenţe plătite în │ │Sume│
│cursul perioadei de │Cod │- │
│raportare, subvenţii │poziţie│lei │
│încasate şi creanţe │ │- │
│restante │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru bunurile│401 │ │
│din domeniul public, │ │ │
│primite în concesiune, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │402 │ │
│public plătite la bugetul│ │ │
│de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Chirii plătite în cursul │ │ │
│perioadei de raportare │403 │ │
│pentru terenuri*1) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │404 │ │
│persoane nerezidente, din│ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │405 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente din │406 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │407 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │408 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │409 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii aferente │410 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │411 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│energie din surse │412 │ │
│regenerabile │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │413 │ │
│combustibili fosili │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Creanţe restante, care nu│ │ │
│au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │414 │ │
│contractele comerciale şi│ │ │
│/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │415 │ │
│majoritar sau integral de│ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │416 │ │
│privat │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│ │ │Sume│
│V. Tichete acordate │Cod │- │
│salariaţilor │poziţie│lei │
│ │ │- │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│501 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│ │ │
│acordate altor categorii │502 │ │
│de beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌────────────────────┬───────┬────────────────┐
│VI. Cheltuieli │ │Sume - lei - │
│efectuate pentru │ ├─────────┬──────┤
│activitatea de │Cod │30 iunie │30 │
│cercetare-dezvoltare│poziţie│an │iunie │
│**) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de │601 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care efectuate│ │ │ │
│în scopul diminuării│ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii asupra │602 │ │ │
│mediului sau al │ │ │ │
│dezvoltării unor noi│ │ │ │
│tehnologii sau a │ │ │ │
│unor produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (poz. 604 │603 │ │ │
│+ 605), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │604 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din fonduri │605 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (poz. │606 │ │ │
│607 + 608), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli curente│607 │ │ │
├────────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- cheltuieli de │608 │ │ │
│capital │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│ │ │Sume - lei - │
│VII. │ ├─────────┬──────┤
│Cheltuieli de│Cod │30 iunie │30 │
│inovare ***) │poziţie│an │iunie │
│ │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli de│701 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- din care │ │ │ │
│efectuate în │ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│diminuării │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii │ │ │ │
│asupra │702 │ │ │
│mediului sau │ │ │ │
│al │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │
│unor noi │ │ │ │
│tehnologii │ │ │ │
│sau a unor │ │ │ │
│produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│VIII. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ ├─────────┬──────┤
│privind │Cod │30 iunie │30 │
│cheltuielile │poziţie│an │iunie │
│cu │ │precedent│an │
│colaboratorii│ │ │curent│
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli cu│801 │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│IX. │ │Sume - lei - │
│Informaţii │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│bunurile din │Cod │ │30 │
│domeniul │poziţie│30 iunie │iunie │
│public al │ │an │an │
│statului │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │901 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│public al │902 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│concesiune │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor din│ │ │ │
│domeniul │903 │ │ │
│public al │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│X. Informaţii│ │ │
│privind │ │ │
│bunurile din │ │ │
│proprietatea │ │ │
│privată a │ │Sume - lei - │
│statului │ │ │
│supuse │ │ │
│inventarierii│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ ├─────────┬──────┤
│ministrului │Cod │ │ │
│finanţelor │poziţie│ │ │
│publice şi al│ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│delegat │ │30 iunie │30 │
│pentru buget │ │an │iunie │
│nr. 668/2014,│ │precedent│an │
│cu │ │ │curent│
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Valoarea │ │ │ │
│contabilă │1000 │ │ │
│netă a │ │ │ │
│bunurilor*2) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌───────────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Capital │ │30 iunie │
│social │Cod ├───────────┬───────────┤
│vărsat****) │poziţie│An │An curent │
│ │ │precedent │ │
├───────────────┼───────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│A │B │Sume │%3) │Sume │%3) │
│ │ │Col.l│Col.2│Col.3│Col.4│
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat*3) (poz.│ │ │ │ │ │
│1110 + 1113 + │1100 │ │X │ │X │
│1117+1118+1119+│ │ │ │ │ │
│1120), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice (poz. │1110 │ │ │ │ │
│1111 + │ │ │ │ │ │
│poz.1112), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1111 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1112 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1113 │ │ │ │ │
│capital de │ │ │ │ │ │
│stat, din care:│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│integral de │1114 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │1115 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │1116 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1117 │ │ │ │ │
│regii autonome │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1118 │ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1119 │ │ │ │ │
│persoane fizice│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- detinut de │1120 │ │ │ │ │
│alte entităti │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌────────────────┬───────┬────────────────┐
│XII. Creanţe │ │Sume - lei - │
│preluate prin │ ├─────────┬──────┤
│cesiune de la │Cod │30 iunie │30 │
│persoane │poziţie│an │iunie │
│juridice*****) │ │precedent│an │
│ │ │ │curent│
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice (la │1121 │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1122 │ │ │
│persoanejuridice│ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Creanţe preluate│ │ │ │
│prin cesiune de │ │ │ │
│la │ │ │ │
│persoanejuridice│1123 │ │ │
│(la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1124 │ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────────┴──────┘


┌─────────────┬───────┬────────────────┐
│XIII. │ │Sume - lei - │
│Cheltuieli │ │ │
│privind │ ├─────────┬──────┤
│calamităţile │Cod │ │30 │
│şi alte │poziţie│30 iunie │iunie │
│evenimente │ │an │an │
│similare │ │precedent│curent│
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│calamităţile │ │ │ │
│şi alte │1125 │ │ │
│evenimente │ │ │ │
│similare, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- inundaţii │1126 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- secetă │1127 │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│- alunecări │1128 │ │ │
│de teren │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
    *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

┌┬──────────────┬──────────────────────┐
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Administrator,│Întocmit Numele şi │
││Numele şi │prenumele │
││prenumele │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││Semnătura . . │Calitatea Semnătura . │
││. . . . . . . │. . . . . . . . . │
││. │ │
├┼──────────────┼──────────────────────┤
││ │Nr. de înregistrare în│
││ │organismul profesional│
││ │. . . . . . . . . . │
└┴──────────────┴──────────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016