Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4 din 1 februarie 2023  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui  Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor  la reţeaua electrică de interes public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4 din 1 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 95 din 3 februarie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin. (3) până la încheierea contractului de racordare. În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară în termenul prevăzut în contractul de racordare."

    2. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se abrogă.
    3. La articolul 44, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea contorului de măsurare a energiei electrice este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice, iar termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea şi utilizatorului de către executant."

    4. La articolul 44, alineatul (2^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^3) În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, sunt suportate de către operatorul de reţea."

    5. La articolul 44, după alineatul (2^6) se introduc nouă noi alineate, alineatele (2^7)-(2^15), cu următorul cuprins:
    "(2^7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^2) şi (2^5), utilizatorii prevăzuţi la alin. (2^3) au posibilitatea de a achiziţiona grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, cu respectarea specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de operatorul de reţea. Specificaţiile tehnice se publică pe pagina de internet proprie a operatorului de reţea, se actualizează ori de câte ori este cazul şi se prevăd în avizul tehnic de racordare.
(2^8) Operatorul de reţea transmite utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziţionării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conţine următoarele:
    a) posibilitatea utilizatorului de a aplica prevederile alin. (2^7);
    b) specificaţiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
    c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, şi valoarea prevăzută la alin. (2^14).
(2^9) Operatorul de reţea transmite informarea prevăzută la alin. (2^8):
    a) până la terminarea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, pentru grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice;
    b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea de către utilizator a dosarului instalaţiei de utilizare, pentru contorul de măsurare a energiei electrice.
(2^10) Utilizatorul care primeşte din partea operatorului de reţea informarea prevăzută la alin. (2^8) şi care optează conform prevederilor alin. (2^7) pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, îi transmite operatorului de reţea acordul său, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Acordul utilizatorului constituie document al contractului de racordare.
(2^11) În situaţia prevăzută la alin. (2^7), în cazul utilizatorilor clienţi finali casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice, ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, achiziţionate de utilizatori, se realizează de operatorul de distribuţie la termenele stabilite pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului prevăzute în contractul de racordare.
(2^12) În situaţia prevăzută la alin. (2^7) pentru utilizatorii alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2^11), rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, achiziţionate de utilizatori, se realizează de operatorul de distribuţie în conformitate cu prevederile din contractele de racordare.
(2^13) Rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, prevăzută la alin. (2^11) sau (2^12), după caz, se realizează pe bază de documente justificative prezentate de utilizator operatorului de reţea: factură fiscală, chitanţă, certificate de conformitate, certificate de garanţie etc., după caz. Documentele justificative se transmit operatorului de reţea odată cu contorul de măsurare a energiei electrice, la termenul prevăzut prin act adiţional la contractul de racordare.
(2^14) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depăşească valoarea maximă a unui echipament cu aceleaşi specificaţii tehnice, achiziţionat de operatorul de reţea în ultimele 12 luni.
(2^15) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^6), utilizatorii prevăzuţi la alin. (2^3) care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, conform prevederilor alin. (2^7), pun la dispoziţia operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziţia operatorului de reţea. Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie se efectuează de operatorul economic atestat care execută lucrarea de realizare a instalaţiei de racordare, iar montarea contorului de măsurare a energiei electrice de către operatorul de reţea."

    6. La articolul 46, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Mentenanţa instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) care sunt în proprietatea utilizatorilor este asigurată conform prevederilor convenţiei de exploatare prevăzute în anexa nr. 7, iar costurile acestor lucrări sunt suportate de către utilizatori."

    7. La anexa nr. 1, definiţia „prosumator“ se abrogă.


    ART. II
    Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 7 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Punctul 5.2. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 include perioada prevăzută la pct. 11.6 pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului şi a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, după caz."

    b) La punctul 6.1, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) acordul utilizatorului pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului^16);
p) documentele justificative necesare rambursării contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice: .................. ^16)."

    c) La punctul 9, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să execute, să efectueze recepţia şi să pună în funcţiune branşamentul în termen de maximum 90 de zile de la data acordului/autorizaţiei pentru execuţia branşamentului, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de către executant, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile pct. 10 lit. d) şi pe cele prevăzute la pct. 10 lit. l); contorul de măsurare a energiei electrice se montează de operator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. În cazul în care utilizatorul nu respectă obligaţia prevăzută la pct. 10 lit. n) sau contorul nu corespunde specificaţiilor tehnice primite de la operator, operatorul montează contorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de predare-primire de la utilizator a contorului care corespunde specificaţiilor tehnice, cu condiţia încheierii în prealabil a contractului de furnizare a energiei electrice;"

    d) La punctul 9, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s) să ramburseze utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, prevăzută prin act adiţional la prezentul contract, pe baza documentelor justificative solicitate de operator şi prevăzute la pct. 6.1 lit. p)^16)."

    e) La punctul 10, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) să pună la dispoziţia operatorului contorul de măsurare a energiei electrice şi documentele justificative prevăzute la pct. 6.1 lit. p)^16)."

    f) După punctul 11.6 se introduce un nou punct, punctul 11.7, cu următorul cuprins:
    "11.7. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, în cazul în care acestea au fost achiziţionate de utilizator, până la termenul prevăzut la pct. 11.6.^16)ˮ"

    g) La notele de subsol, după nota de subsol ^15) se introduce o nouă notă de subsol, nota ^16), cu următorul cuprins:
    "^16) Se prevede numai în situaţia în care utilizatorul achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice."


    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 include perioada prevăzută la pct. 11.6 pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului şi a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, după caz."

    b) La punctul 6.1, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) şi r), cu următorul cuprins:
    "q) acordul utilizatorului pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului^15);
r) documentele justificative necesare rambursării contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice: .........................^15)."

    c) La punctul 9, litera e) se completează şi va avea următorul cuprins:
    "e) să monteze contorul de măsurare a energiei electrice în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice; în cazul în care utilizatorul nu respectă obligaţia prevăzută la pct. 10 lit. ş) sau contorul nu corespunde specificaţiilor tehnice primite de la operator, operatorul montează contorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de predare-primire de la utilizator a contorului care corespunde specificaţiilor tehnice, cu condiţia încheierii în prealabil a contractului de furnizare a energiei electrice;"

    d) La punctul 9, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s) să ramburseze utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, prevăzută prin act adiţional la prezentul contract, pe baza documentelor justificative solicitate de operator şi prevăzute la pct. 6.1 lit. r)^15)."

    e) La punctul 10, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) să pună la dispoziţia operatorului contorul de măsurare a energiei electrice şi documentele justificative prevăzute la pct. 6.1 lit. r)^15)."

    f) După punctul 11.6 se introduce un nou punct, punctul 11.7, cu următorul cuprins:
    "11.7. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, în cazul în care acestea au fost achiziţionate de utilizator până la termenul prevăzut la pct. 11.6.^15)."

    g) La notele de subsol, după nota de subsol ^14) se introduce o nouă notă de subsol, nota ^15), cu următorul cuprins:
    "^15) Se prevede numai în situaţia în care utilizatorul achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice."
    ART. III
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se completează după cum urmează:
    a) La punctul 6.1, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins:
    "s) acordul utilizatorului pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului^27);
ş) documentele justificative necesare rambursării contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice: ....................^27)."

    b) La punctul 9, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) montarea contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. În cazul în care utilizatorul nu respectă obligaţia prevăzută la pct. 10 lit. ş) sau contorul nu corespunde specificaţiilor tehnice primite de la operator, operatorul montează contorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de predare-primire de la utilizator a contorului care corespunde specificaţiilor tehnice, cu condiţia încheierii în prealabil a contractului de furnizare a energiei electrice^27);ˮ."

    c) La punctul 9, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
    "z) rambursarea către utilizator a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, prevăzută prin act adiţional la prezentul contract, pe baza documentelor justificative solicitate de operator şi prevăzute la pct. 6.1 lit. ş)^27).“"

    d) La punctul 10, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) să pună la dispoziţia operatorului contorul de măsurare a energiei electrice şi documentele justificative prevăzute la pct. 6.1 lit. ş)^27)."

    e) După punctul 11.6 se introduce un nou punct, punctul 11.7, cu următorul cuprins:
    "11.7. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, până cel târziu la termenul prevăzut la pct. 5.1^27)."

    f) La notele de subsol, după nota de subsol ^26) se introduce o nouă notă de subsol, nota ^27), cu următorul cuprins:
    "^27) Se prevede pentru utilizatorii clienţi finali casnici ale căror locuri de consum sunt racordate la medie tensiune şi pentru prosumatorii alţii decât cei din categoria utilizatori clienţi finali casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice ale căror locuri de consum şi de producere sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, numai în situaţia în care utilizatorul achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice."


    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La punctul 6.1, după litera t) se introduc două noi litere, literele ţ) şi u), cu următorul cuprins:
    "ţ) acordul utilizatorului pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului^26);
u) documentele justificative necesare rambursării contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice: .....................^26)."

    b) La punctul 9, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) montarea contorului de măsurare a energiei electrice pentru decontare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament;."

    c) La punctul 9, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) montarea contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. În cazul în care utilizatorul nu respectă obligaţia prevăzută la pct. 10 lit. y) sau contorul nu corespunde specificaţiilor tehnice primite de la operator, operatorul montează contorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de predare-primire de la utilizator a contorului care corespunde specificaţiilor tehnice, cu condiţia încheierii în prealabil a contractului de furnizare a energiei electrice^26);."

    d) La punctul 9, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
    "z) rambursarea către utilizator a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, prevăzută prin act adiţional la prezentul contract, pe baza documentelor justificative solicitate de operator şi prevăzute la pct. 6.1 lit. u)^26)."

    e) La punctul 10, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
    "y) să pună la dispoziţia operatorului contorul de măsurare a energiei electrice şi documentele justificative prevăzute la pct. 6.1 lit. u)^26)."

    f) După punctul 11.6 se introduce un nou punct, punctul 11.7, cu următorul cuprins:
    "11.7. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, până cel târziu la termenul prevăzut la pct. 5.1^26)."

    g) La notele de subsol, după nota de subsol ^25) se introduce o nouă notă de subsol, nota ^26), cu următorul cuprins:
    "^26) Se prevede pentru utilizatorii clienţi finali casnici ale căror locuri de consum sunt racordate la medie tensiune şi pentru prosumatorii alţii decât cei din categoria utilizatori clienţi finali casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice ale căror locuri de consum şi de producere sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, numai în situaţia în care utilizatorul achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice."
    ART. IV
    Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 7 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prosumatorul are posibilitatea de a achiziţiona contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2^2) Operatorul de distribuţie transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziţionării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conţine următoarele:
    a) posibilitatea utilizatorului de a achiziţiona grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
    b) specificaţiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
    c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, şi valoarea prevăzută la alin. (2^7).
(2^3) Operatorul de distribuţie transmite informarea prevăzută la alin. (2^2):
    a) până la terminarea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, pentru grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice;
    b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea de către prosumator a dosarului instalaţiei de utilizare, pentru contorul de măsurare a energiei electrice.
(2^4) Prosumatorul care primeşte din partea operatorului de distribuţie informarea prevăzută la alin. (2^2) şi care optează conform prevederilor alin. (2^1) pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, îi transmite operatorului de distribuţie acordul său în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Acordul utilizatorului constituie document al contractului de racordare.
(2^5) Rambursarea de către operatorul de distribuţie a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează conform prevederilor regulamentului, respectiv prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 în cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum şi de producere se racordează la reţeaua de joasă tensiune.
(2^6) Pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) şi (2), prosumatorii care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziţia operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziţia operatorului de distribuţie.
(2^7) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depăşească valoarea maximă a unui echipament cu aceleaşi specificaţii tehnice, achiziţionat de operatorul de reţea în ultimele 12 luni."

    2. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie în punctul de delimitare, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. Montarea contorului de măsurare a energiei electrice se realizează până la punerea sub tensiune pentru perioada de probe, condiţionat de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare."

    3. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prosumatorul are posibilitatea de a achiziţiona contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2^2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării prevăzute la art. 24 alin. (1) şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziţionării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conţine următoarele:
    a) posibilitatea utilizatorului de a achiziţiona grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
    b) specificaţiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
    c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, şi valoarea prevăzută la alin. (2^4).
(2^3) Rambursarea de către operatorul de distribuţie a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează pe baza documentelor justificative solicitate de operator şi prevăzute la alin. (2^2) lit. c). Rambursarea se realizează conform unei convenţii încheiate între prosumator şi operatorul de distribuţie, care include procesul-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.
(2^4) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depăşească valoarea maximă a unui echipament cu aceleaşi specificaţii tehnice, achiziţionat de operatorul de reţea în ultimele 12 luni."

    4. La articolul 27, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul prevăzut la alin. (2^1), termenul de înlocuire a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificaţiilor tehnice ale operatorului, este de 5 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiei şi a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.
(4^2) Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) şi (2), prosumatorii care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziţia operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziţia operatorului de distribuţie.
(4^3) În situaţia în care prosumatorul achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, transmiterea notificării de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice şi a instalaţiei de stocare, după caz, este condiţionată de încheierea convenţiei şi a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator şi de îndeplinirea de către grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, a specificaţiilor tehnice prevăzute la alin. (2^2) lit. b)."

    5. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care modificările de la locul de consum şi de producere, care au generat solicitarea prevăzută la alin. (1), permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, operatorul de distribuţie procedează conform prevederilor cap. IV."

    6. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare se realizează până la punerea sub tensiune pentru perioada de probe, cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare. Montarea, după caz, a echipamentelor necesare conform prevederilor alin. (7), în punctul de delimitare, se realizează înainte de data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare."

    7. La articolul 33, după alineatul (7) se introduc şapte noi alineate, alineatele (7^1)-(7^7), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), prosumatorul are posibilitatea de a achiziţiona contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
(7^2) Operatorul de distribuţie transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziţionării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conţine următoarele:
    a) posibilitatea utilizatorului de a achiziţiona grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
    b) specificaţiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
    c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, şi valoarea prevăzută la alin. (7^7).
(7^3) Operatorul de distribuţie transmite informarea prevăzută la alin. (7^2):
    a) până la terminarea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, pentru grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice;
    b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea de către prosumator a dosarului instalaţiei de utilizare, pentru contorul de măsurare a energiei electrice.
(7^4) Prosumatorul care primeşte din partea operatorului de distribuţie informarea prevăzută la alin. (7^2) şi care optează conform prevederilor alin. (7^1) pentru achiziţionarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, îi transmite operatorului de distribuţie acordul său în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Acordul utilizatorului constituie document al contractului de racordare.
(7^5) Rambursarea de către operatorul de distribuţie a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează conform prevederilor regulamentului, respectiv prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 în cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum şi de producere se racordează la reţeaua de joasă tensiune.
(7^6) Pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (6) şi (7), prosumatorii care achiziţionează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziţia operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziţia operatorului de distribuţie.
(7^7) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depăşească valoarea maximă a unui echipament cu aceleaşi specificaţii tehnice, achiziţionat de operatorul de reţea în ultimele 12 luni."

    8. La anexa nr. 1, la punctul 2.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d**) planul de situaţie pe care să fie poziţionată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo;"

    9. La anexa nr. 4, la punctul 2.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d**) planul de situaţie pe care să fie poziţionată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo;"    ART. V
    Anexa nr. 2 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. (1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie, până la încheierea contractului de racordare, o garanţie financiară în favoarea operatorului de reţea în valoare de .................... lei, reprezentând ..........% din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: .......... ."

    2. La punctul 19 alineatul (2), litera a) se abrogă.


    ART. VI
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. VII
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică tuturor utilizatorilor care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au depuse cereri de racordare la operatorii de reţea, indiferent de etapa procesului de racordare în care se regăsesc până la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.
    (2) Contractele de racordare încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se actualizează cu prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 1 februarie 2023.
    Nr. 4.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016