Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal  de stat pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 730 din 5 septembrie 2019
    În baza prevederilor art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
    în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
    (2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
    (4) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (5) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
    (6) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, repartizarea a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.
    (7) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
    (8) Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (7), se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă.
    (9) Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) La procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).
    (11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.
    (12) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la
    repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

    (13) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    (14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    (15) Comisia naţională de admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
    (16) Comisia naţională de admitere poate stabili, prin procedură:
    a) modalitatea de înscriere a candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ, care poate diferi de cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1);
    b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, alta decât cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    (17) În situaţiile prevăzute la alin. (15) şi (16), prin procedură se stabilesc şi modalităţile de completare şi transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.

    ART. 3
    (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările ulterioare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unităţilor de învăţământ teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste, candidaţii susţin obligatoriu, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins şi, opţional, fiecare cult poate organiza şi o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase.
    (3) În situaţia în care la profilul teologic din cadrul unităţilor de învăţământ prevăzute la alin. (2) nu se organizează probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, admiterea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la interviu/colocviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    (4) În situaţia în care se organizează şi probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase inclusiv pentru unităţile de învăţământ baptiste şi musulmane, se aplică prevederile specifice unităţilor de învăţământ teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările ulterioare.
    (5) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
    (6) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.

    ART. 4
    (1) Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, de birourile/ oficiile informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura, durata, conţinutul şi baremul de evaluare şi notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică şi calendarul admiterii în colegiile naţionale militare se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.
    (3) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere.
    (4) Calculul mediei de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se face în conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.
    (2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
    (3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
    (4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
    (5) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/ rusă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
    (6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
    (8) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (7) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
    (9) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională menţionate la alin. (8) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

    ART. 6
    (1) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
    (2) În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea naţională luând în calcul şi rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

    ART. 7
    (1) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (2) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării.
    (3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. 9
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz


    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 4.948.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Evenimentul │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│3 februarie│măsuri judeţean/al │
│2020 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│ │metodologiei de organizare│
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
│ │Transmiterea de către │
│28 │Comisia naţională de │
│februarie │admitere a modelului fişei│
│2020 │de înscriere în clasa a │
│ │IX-a şi a anexei acesteia,│
│ │pentru elevii care doresc │
│ │să participe la probele de│
│ │aptitudini sau la probe de│
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri,│
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, │
│ │filiera tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor │
│ │pentru fiecare unitate de │
│ │învăţământ liceal sau │
│ │profesional pe filiere, │
│ │profiluri, specializări/ │
│ │domenii de pregătire, │
│ │limbă de predare │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│11 mai 2020│de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor de │
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile │
│ │despre admitere; postarea │
│ │broşurii pe site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere │
│ │Transmiterea de către │
│ │inspectorate la şcolile │
│ │gimnaziale a listei │
│12-18 mai │centrelor de înscriere, │
│2020 │precum şi a şcolilor │
│ │arondate fiecărui centru │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │graficului şedinţelor de │
│ │completare a opţiunilor de│
│ │către absolvenţii clasei a│
│ │VIII-a şi părinţii │
│ │acestora │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei Naţionale a │
│22 mai 2020│broşurilor de admitere ale│
│ │fiecărui judeţ, în │
│ │versiune electronică şi │
│ │tipărită │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire cu │
│18 mai-5 │părinţii şi elevii pentru │
│iunie 2020 │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere şi a planului │
│ │de şcolarizare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│10 iunie │generale de absolvire ale │
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│11 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere către comisiile │
│ │judeţene a bazei de date │
│ │cu mediile de admitere şi │
│ │a ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, │
│ │a secţiunilor şi │
│ │rapoartelor specifice │
│29 iunie │Depunerea declaraţiilor de│
│2020 │către părinţii sau │
│ │reprezentanţii legali ai │
│ │candidaţilor care optează │
│ │pentru stabilirea mediei │
│ │la evaluarea naţională │
│ │fără a lua în calcul │
│ │rezultatul la proba de │
│ │limbă şi literatură │
│ │maternă, la secretariatele│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │de provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, cu mediile │
│ │generale de absolvire, cu │
│ │notele şi mediile obţinute│
│1 iulie │la evaluarea naţională din│
│2020 │clasa a VIII-a, cu mediile│
│ │de admitere, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
│ │Anunţarea ierarhiei la │
│ │nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, conform procedurii│
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Probele de aptitudini │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│6-7 mai │înscriere pentru elevii │
│2020 │sau absolvenţii care │
│ │doresc să participe la │
│ │probe de aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│11-12 mai │Înscrierea pentru probele │
│2020 │de aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│13-15 mai │Desfăşurarea probelor de │
│2020 │aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de aptitudini │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│18 mai 2020│la probele de aptitudini │
│ │(dacă există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, în urma │
│ │contestaţiilor la probele │
│ │de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│22 mai 2020│judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│ │au organizat probe de │
│ │aptitudini a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │activarea rapoartelor │
│10 iunie │specifice în aplicaţia │
│2020 │informatică centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de│
│ │învăţământ liceal │
│ │vocaţional a listelor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor │
│ │corigenţi, repetenţi, │
│ │amânaţi sau exmatriculaţi,│
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│29 iunie │au organizat probe de │
│2020 │aptitudini a bazei de date│
│ │judeţene cuprinzând │
│ │mediile de admitere, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │la liceele/clasele la care│
│2 iulie │s-au susţinut probe de │
│2020 │aptitudini şi comunicarea │
│ │rezultatelor în unitatea │
│ │de învăţământ liceal │
│ │respectivă, prin tipărire │
│ │din aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea de │
│ │la liceele vocaţionale a │
│ │fişelor de înscriere ale │
│ │candidaţilor care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format │
│2-3 iulie │electronic, către Centrul │
│2020 │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi, în │
│ │fiecare judeţ, la clasele │
│ │pentru care s-au susţinut │
│ │probe de aptitudini, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Probele de verificare a cunoştinţelor │
│de limbă modernă sau maternă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru elevii │
│6-7 mai │sau absolvenţii care │
│2020 │doresc să participe la │
│ │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│11-12 mai │pentru probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă (*) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│13-15 mai │verificare a cunoştinţelor│
│2020 │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│18 mai 2020│la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă (dacă │
│ │există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii, │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│22 mai 2020│municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│ │finale la probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│25-27 mai │la care candidaţii au │
│2020 │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│ │care au participat la │
│28 mai 2020│probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, la │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│29 mai 2020│verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│15 mai 2020│speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi (*) │
│ │(*) În mod excepţional, │
│9-15 iunie │cererile de înscriere pe │
│2020 │locurile speciale pentru │
│ │romi se mai pot depune │
│ │până la data de 29 iunie │
│ │2020, cu avizul │
│ │preşedintelui comisiei de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│1-2 iulie │Repartizarea candidaţilor │
│2020 │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│1-2 iulie │Înscrierea şi repartizarea│
│2020 │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa de repartizare computerizată şi │
│admitere în învăţământul liceal de │
│stat pentru candidaţii din seria │
│curentă, precum şi pentru cei din │
│seriile anterioare care nu împlinesc │
│18 ani până la data începerii │
│cursurilor anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către absolvenţii clasei a│
│ │VIII-a şi de către │
│ │părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│2-6 iulie │repartizare nedorită! │
│2020 │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a care doresc să │
│ │participe la admitere în │
│ │alt judeţ şi depunerea/ │
│ │transmiterea fişelor, │
│ │conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de │
│2-6 iulie │date computerizată (în │
│2020 │aplicaţia informatică │
│ │centralizată) a datelor │
│ │din fişele de înscriere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea de către │
│ │părinţi şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din│
│ │fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│3-7 iulie │eventualelor greşeli în │
│2020 │baza de date computerizată│
│ │şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator, │
│ │operaţiuni ce se vor │
│ │realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de │
│ │înscriere la centrul │
│ │judeţean de admitere/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │precum şi a listei │
│ │absolvenţilor care nu │
│7 iulie │participă la repartizarea │
│2020 │computerizată, prin │
│ │confirmarea operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Predarea de către comisia │
│ │din centrul de înscriere a│
│ │fişelor de opţiuni │
│ │originale la centrul de │
│ │admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de admitere│
│ │judeţene/al municipiului │
│ │Bucureşti la Centrul │
│8 iulie │naţional de admitere prin │
│2020 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din │
│ │bazele de date, precum │
│ │candidaţi înscrişi în mai │
│ │multe judeţe, candidaţi │
│ │aflaţi în baza de date │
│ │pentru admiterea │
│9 iulie │computerizată şi care au │
│2020 │fost deja admişi la │
│ │liceele la care se susţin │
│ │probe de aptitudini etc., │
│ │de către Comisia naţională│
│ │de admitere şi comisiile │
│ │de admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti; │
│ │transmiterea modificărilor│
│ │la comisia naţională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│9 iulie │confirmarea încheierii │
│2020 │modificărilor în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată│
│ │în învăţământul liceal de │
│10 iulie │stat a absolvenţilor │
│2020 │clasei a VIII-a care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│10 iulie │naţională de admitere │
│2020 │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│13-16 iulie│înscriere la şcolile la │
│2020 │care candidaţii au fost │
│ │repartizaţi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământul │
│16 iulie │liceal de stat a situaţiei│
│2020 │locurilor rămase libere în│
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia judeţeană de │
│17, 20 şi │admitere/a municipiului │
│21 iulie │Bucureşti a situaţiilor │
│2020 │speciale apărute după │
│ │etapa de repartizare │
│ │computerizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│A doua etapă de admitere în │
│învăţământul liceal de stat, pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea centrului de │
│ │admitere, a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere, a│
│21 iulie │locului de desfăşurare şi │
│2020 │a graficului probelor de │
│ │aptitudini sau de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă ori │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │liceele care organizează │
│22 iulie │probe de aptitudini sau │
│2020 │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│23-24 iulie│aptitudini sau de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Soluţionarea eventualelor │
│ │contestaţii (dacă există │
│27 iulie │prevederi metodologice │
│2020 │privind contestarea │
│ │probelor) şi afişarea │
│ │rezultatelor finale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus dosarele de │
│22-28 iulie│înscriere în termen şi a │
│2020 │candidaţilor care nu au │
│ │participat sau au │
│ │participat la repartizarea│
│ │computerizată în prima │
│ │etapă de admitere, dar, │
│ │din diferite motive, nu au│
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea, de către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere/a municipiului │
│ │Bucureşti, în şedinţă │
│ │publică, a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere în termen şi a │
│ │candidaţilor care nu au │
│29-30 iulie│participat sau au │
│2020 │participat la repartizarea│
│ │computerizată în prima │
│ │etapă de admitere, dar, │
│ │din diferite motive, nu au│
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat │
│ │Candidaţii romi îşi │
│ │păstrează prioritatea pe │
│ │locurile destinate │
│ │candidaţilor romi care au │
│ │rămas libere după │
│ │soluţionarea situaţiilor │
│ │speciale. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul│
│ │naţional de admitere a │
│31 iulie │rezultatelor repartizării │
│2020 │prin confirmarea │
│ │încheierii operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului │
│ │special de înscriere │
│ │pentru candidaţii din │
│11 mai 2020│seriile anterioare, care │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│3 iulie │redusă pentru candidaţii │
│2020 │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul│
│ │seral sau cu frecvenţă │
│ │redusă a candidaţilor din │
│13-16 iulie│seriile anterioare care │
│2020 │împlinesc vârsta de 18 ani│
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│17, 20 şi │18 ani până la data │
│21 iulie │începerii cursurilor │
│2020 │anului şcolar 2020-2021 pe│
│ │locurile de la │
│ │învăţământul seral şi cu │
│ │frecvenţă redusă │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (*) Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 12 mai 2020.

    ANEXA 2

    I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020-2021, cu excepţia colegiilor naţionale militare
    1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
    2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
    MA = 0,2 \'d7 ABS + 0,8 \'d7 EN*,
    unde:
    MA = media de admitere;
    ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
    EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

    * Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.


    II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2020-2021
    Media finală de admitere se calculează astfel:
    MFA = 0,2 MA + 0,8 NT,
    unde:
    MA = media de admitere calculată conform pct. I;
    NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
    MFA = media finală de admitere.
    ANEXA 3

    DECLARAŢIE
    Subsemnata/Subsemnatul, .................., având domiciliul în localitatea ......................, posesoare/posesor a/al cărţii de identitate seria ...... nr. ......., părinte/reprezentant legal al elevei/elevului ......................., absolventă/absolvent a/al clasei ............. cu predare în limba ......................., de la .........................,
    cunoscând prevederile art. 6 alin. (1)*) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021,
    declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în învăţământul liceal, în anul şcolar 2020-2021, la stabilirea mediei la evaluarea naţională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.
    Localitatea .................................
    Data .........................................
    Părinte/Reprezentant legal
    ...............................................
                       (numele şi prenumele)
    ...............................................
                              (semnătura)
    Elev
    ...............................................
                       (numele şi prenumele)
    ...............................................
                             (semnătura)
    *) „Art. 6. - (1) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.“
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016