Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.837 din 30 august 2018  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.837 din 30 august 2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 808 din 20 septembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 26.04.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2018-2019.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2022-2023.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Valentin Popa

    Bucureşti, 30 august 2018.
    Nr. 4.837.
    ANEXA 1

    Judeţul Argeş

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maximă de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unitate de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ* │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │* │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezintă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numărul │
│ │ │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivel de │ │ │ │ │ │maxim de │
│Nr. │Denumirea │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │formaţiuni │
│crt.│unităţii de│evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│de studiu │
│ │învăţământ │dată │iniţiatoare│tel./ fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │care pot fi │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │şcolarizate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │schimburi în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sălile de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clasă şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cabinete │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(excluzând │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laboratoare,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ateliere) la│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivelul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ. │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │42 de │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │Piteşti, │modificările│ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Liceul │ │ │str. │şi │Fabricarea│ │Designer în │ │ │în 2 │
│1 │Tehnologic │4/ │ │Pătraşcu │completările│produselor│ │industria │Română │Cu │schimburi │
│ │„Constantin│11.04.2018│ │Vodă nr. 2,│ulterioare) │din lemn │ │lemnului │ │frecvenţă │(maximum │
│ │Brâncuşi“ │ │ │tel.: 0248/│Nivel 5 │ │ │ │ │ │21 de │
│ │ │ │ │206037 │(conform │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb). │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴────────────┘    Judeţul Bistriţa-Năsăud

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivel de │ │ │ │ │ │Capacitatea│
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │maximă de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│şcolarizare│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./ fax, │calificare │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │/unitate de│
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │învăţământ*│
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │58 de │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │Bistriţa, │modificările│ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Colegiul │ │ │Str. Rodnei│şi │ │ │Tehnician │ │ │în 2 │
│ │Tehnic │4/ │ │nr. 23, │completările│ │ │prelucrări pe│ │Cu │schimburi │
│1 │„Grigore │11.04.2018│ │tel.: 0263/│ulterioare) │Tehnic │Mecanică │maşini cu │Română │frecvenţă │(maximum │
│ │Moisil“ │ │ │233259, │Nivel 4 │ │ │comandă │ │ │29 de │
│ │ │ │ │fax: 0263/ │(conform │ │ │numerică │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │234923 │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb). │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────┘    Judeţul Cluj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivel de │ │ │ │ │ │Capacitatea│
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de învăţământ,│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de │maximă de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./ fax, │Nivel de │Domeniul │pregătirii │profesională/│predare │învăţământ│şcolarizare│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│e-mail │calificare │ │de bază │Specializarea│ │ │/unitate de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ*│
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │96 de │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Liceul │ │ │ │şi │ │ │Tehnician │ │ │în 2 │
│ │Teoretic │1/ │ │Municipiul │completările│ │Producţie │operator │ │Cu │schimburi │
│1 │„Bathory │15.03.2018│ │Cluj-Napoca, str. Kogălniceanu│ulterioare) │Tehnic │media │procesare │Maghiară│frecvenţă │(maximum │
│ │Istvan“ │ │ │nr. 2, tel.: 0264/597280 │Nivel 4 │ │ │text/imagine │ │ │48 de │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb) │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────┬┴────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/2002,│ │ │ │ │ │36 de │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Liceul │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │în 2 │
│ │Teoretic │2/ │ │Cluj-Napoca, │completările │ │Turism şi │Tehnician în │ │Cu │schimburi │
│2 │„Brassai │19.03.2018│ │bd. 21 Decembrie 1989 nr. 7, │ulterioare) │Servicii │alimentaţie│turism │Maghiara│frecvenţă │(maximum │
│ │Samuel“ │ │ │tel.: 0264/596159, │Nivel 4 │ │ │ │ │ │19 │
│ │ │ │ │brassai.samuel.cluj@gmail.com│(conform │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb) │
│ │ │ │ │ │nr. 918/2013,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/2002,│ │ │ │ │ │114 │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Liceul │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │în 2 │
│ │Teoretic │2/ │ │Cluj-Napoca, str. Băişoara │completările │Real │ │Ştiinţe ale │ │Cu │schimburi │
│3 │„Lucian │19.03.2018│ │nr. 2-4, tel./fax: 0264/ │ulterioare) │(filiera │ │naturii │Romană │frecvenţă │(maximum 57│
│ │Blaga“ │ │ │546627, 0264/544616 │Nivel 4 │teoretică)│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb) │
│ │ │ │ │ │nr. 918/2013,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────┘    Judeţul Hunedoara

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivel de │ │ │ │ │ │Capacitatea│
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │maximă de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │fax, │Nivel de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│şcolarizare│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│e-mail │calificare │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │/unitate de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ*│
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │48 de │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │Municipiul Deva, │modificările│ │ │ │ │ │de studiu, │
│ │Liceul │ │ │str. Titu Maiorescu │şi │ │Estetica │ │ │ │în 2 │
│ │Tehnologic│4/ │ │nr. 24, tel.: 0254/ │completările│ │şi igiena │Coafor │ │Cu │schimburi │
│1 │„Grigore │11.04.2018│ │221206, fax: 0254/ │ulterioare) │Servicii│corpului │stilist │Română │frecvenţă │(maximum 24│
│ │Moisil“ │ │ │221280, │Nivel 4 │ │omenesc │ │ │ │de │
│ │ │ │ │moisildeva@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │formaţiuni │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │de studiu/ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │schimb) │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────┘    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice