Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.660.103 din 25 noiembrie 2020  privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru localitatea Baia Mare,  judeţul Maramureş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.660.103 din 25 noiembrie 2020 privind prelungirea măsurii de carantină zonală instituite pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1136 din 25 noiembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,49 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş nr. 82 din 25.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş nr. 19.266 din 24.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 18.497 din 25.11.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 25.11.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş.
    (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:
    latitudine 47°39'39.4'N, longitudine 23°30'00.3'E - Tăuţii Măgherăuş (DN1C)
    latitudine 47°38'30.9'N, longitudine 23°31'19.5'E - Recea (DN1C)
    latitudine 47°37'47.8'N, longitudine 23°33'46.5'E - Satu Nou de Jos (DJ182B)
    latitudine 47°37'52.4'N, longitudine 23°36'09.5'E - Groşi (DN18B)
    latitudine 47°38'44.5'N, longitudine 23°37'17.6'E - Satu Nou de Sus (DC25)
    latitudine 47°39'37.8'N, longitudine 23°36'54.0'E - Tăuţii de Sus (DN18)
    latitudine 47°42'36.9'N, longitudine 23°37'18.5'E - Firiza (DJ183)
    latitudine 47°38'01.4'N, longitudine 23°31'27.8'E - Mocira (DC70)
    latitudine 47°38'34.2'N, longitudine 23°36'47.9'E - Satu Nou de Sus (Str. Vrancei).


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zonele carantinate prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele menţionate la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator, după caz;
    3. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
    f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
    l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/ membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
    m) activităţile permise conform art. 5;

    4. în intervalul orar 23,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) şi d);
    5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru obţinerea unor drepturi care potrivit legii nu pot fi amânate;
    g) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă/achiziţionarea de medicamente în regim de urgenţă;
    h) urgenţe medicale;

    6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
    7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
    8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. Declaraţia pe propria răspundere poate fi completată în format tipizat, olograf, electronic;
    9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
    10. se permite tranzitarea municipiului Baia Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staţionarea în localitate;
    11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri;
    12. se permite oficializarea serviciilor religioase/slujbelor religioase în lăcaşele de cult, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană şi a unui grad de ocupare de maximum 30% din suprafaţa utilă a lăcaşului de cult. Totodată, administratorul lăcaşului de cult/personalul clerical are obligaţia să afişeze la loc vizibil numărul maxim de persoane care pot participa la oficierea slujbei religioase, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
    13. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
    14. se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 16 persoane în interiorul clădirilor, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul“ Maramureş sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, după caz.


    ART. 5
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau al băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de livrare la domiciliu şi/sau activităţilor de genul take and go sau similare;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    4. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional pentru operatorii economici de pe raza localităţilor carantinate;
    5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de spectacole şi/sau concerte;
    6. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
    7. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after school etc.;
    8. activitatea cu publicul a saloanelor de cosmetică, înfrumuseţare, îngrijire şi igienă corporală, saloanelor de bronzat, saloanelor de tatuaj, saloanelor de masaj, cu excepţia sesiunilor programate şi desfăşurate în formula „un prestator/un beneficiar“ pentru un salon;
    9. sălile de fitness îşi vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafeţe de 10 mp pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 10 persoane/suprafaţa utilizată, excepţie făcând antrenorii personali. Se va asigura de către proprietar/ administrator dezinfecţia aparatelor şi a suprafeţelor din fiecare spaţiu;
    10. organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi a pieţelor de vechituri;
    11. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de către federaţiile de specialitate.


    ART. 6
    (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21,00, cu excepţia farmaciilor şi a benzinăriilor care vor deservi clienţii la geam.
    (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică. Se va asigura pentru clienţi o suprafaţă de 4 mp/persoană, cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane (operatorul economic are obligaţia de a afişa la intrare numărul maxim de persoane care poate fi prezent în locaţie/unitatea de timp şi suprafaţă).
    (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.

    ART. 7
    În zilele de sâmbătă şi duminică centrele comerciale îşi vor suspenda temporar activitatea, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, a farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă şi duminică produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem „take-away“/catering, operatorii economici din centrele comerciale (zona fast-food/food court). Îşi suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologie, inclusiv operatorii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

    ART. 8
    Agenţii/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor de bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe perioada carantinării, în zilele de sâmbătă şi duminică.

    ART. 9
    Sunt închise pentru o perioadă de 7 zile, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, locurile de joacă de stat sau private amplasate în spaţii închise şi deschise.

    ART. 10
    Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura în următoarele condiţii:
    1. prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2;
    2. administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
    3. pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;
    4. numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
    5. se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.


    ART. 11
    Se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

    ART. 12
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

    ART. 13
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti“ al Judeţului Maramureş va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din municipiul Baia Mare, cu măsurile ce trebuie respectate în perioada prelungirii carantinei.

    ART. 14
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Maramureş (telefon 0262.212.209, e-mail: cjcci@isumm.ro).

    ART. 16
    Prezentul ordin se transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Maramureş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 17
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 25.11.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 7 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 26.11.2020, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 18
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 19
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 4.660.103.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016