Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 4.642 din 30 iunie 2008 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina Limba turca - limba moderna 2, clasele a IX-a - a XII-a
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.642 din 30 iunie 2008  privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina Limba turca - limba moderna 2, clasele a IX-a - a XII-a    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 4.642 din 30 iunie 2008 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina Limba turca - limba moderna 2, clasele a IX-a - a XII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

În baza prevederilor <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã programele şcolare pentru disciplina Limba turcã - limba modernã 2, clasele a IX-a - a XII-a. Programele sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
------
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare începând cu anul şcolar 2008-2009. La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, orice altã dispoziţie contrarã privind programele şcolare pentru disciplina menţionatã la art. 1 se abrogã.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar, Direcţia generalã învãţãmânt în limbile minoritãţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei

Bucureşti, 30 iunie 2008.
Nr. 4.642.

ANEXĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A - A XII-A


LIMBA TURCĂ
LIMBA MODERNĂ 2


NOTĂ DE PREZENTARE

Disciplina Limba turcã are un rol deosebit de important în formarea personalitãţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilitãţi necesare "pentru a face faţã cerinţelor societãţii şi economiei bazate pe cunoaştere şi pentru a le facilita accesul post şcolar la învãţarea pe toatã durata vieţii" (Memorandumul asupra învãţãrii permanente, 2002).
În Liceul Internaţional de Informaticã, în baza hotãrârii Consiliului de Administraţie referitoare la planul cadru, se studiazã limba turcã ca limbã modernã 2, cu douã ore sãptãmânal la toate clasele de liceu, profil real şi umanist, dupã cum urmeazã:
Clasa a IX-a: anul I de studiu
Clasa a X-a: anul II de studiu
Clasa a XI-a: anul III de studiu
Clasa a XII-a: anul IV de studiu
Prezentul curriculum a fost elaborat urmãrindu-se:
A. Practica raţionalã a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, elevul va putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, sã decodifice şi sã producã, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ.
B. Formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va fi capabil sã utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalitãţi şi tehnici de interacţiune (oralã şi în scris) în diverse contexte comunicative.
C. Dezvoltarea unor tehnici de muncã intelectualã. Elevul va învãţa sã utilizeze strategii şi tehnici de studiu prin care sã valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, dintr-o perspectivã cross-curricularã, sã utilizeze informaţii din tabele, scheme, sã foloseascã dicţionare şi alte tipuri de lucrãri de referinţã, alte surse de informare, inclusiv Internetul.
Obiectivul fundamental al disciplinei LIMBI MODERNE este achiziţionarea şi dezvoltarea de cãtre elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvatã situaţional.
Structura programei pentru clasa a IX-a este urmãtoarea:
1. COMPETENŢE GENERALE (definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formeazã pe întreaga duratã a liceului);
2. VALORI ŞI ATITUDINI (ce urmeazã a fi formate pe întreg parcursul învãţãmântului liceal pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene);
3. COMPETENŢE SPECIFICE (derivate din competenţele generale şi care se formeazã pe durata unui an de studiu) corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR. Aceastã corelare constituie pivotul curriculum-ului, care accentueazã latura sa pragmaticã: devine astfel transparent nu numai ce se învaţã, dar mai ales pentru ce anume se învaţã anumite conţinuturi.
4. SUGESTII METODOLOGICE:
> Conţinuturi recomandate care sunt structurate, pentru fiecare limbã, în:
● Teme (prezintã domeniile şi temele care vor constitui contextul pentru realizarea activitãţilor de învãţare pe parcursul orelor de limba turcã şi vor delimita tematica ce va fi folositã în evaluare.)
● Elemente de construcţie a comunicãrii (conţin categorii de structuri lingvistice care vor fi utilizate în comunicare)
● Funcţii comunicative ale limbii (precizeazã actele de vorbire utile pentru adecvarea funcţionalã a comunicãrii)
> Scurt ghid metodologic (sugestii oferite ca sprijin pentru proiectarea şi realizarea demersului didactic)
Nivelurile ţintã din Cadrul European de Referinţã vor fi, la finele ciclului inferior al liceului, urmãtoarele:
Limba modernã 2 - nivelul B1 pentru competenţele de receptare
- nivelul A2 pentru competenţele de producere

CLASA A IX-A

1. COMPETENŢE GENERALE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de │
│ comunicare │
│2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de │
│ comunicare │
│3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã │
│4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de │
│ comunicare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. VALORI ŞI ATITUDINI


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│● Manifestarea flexibilitãţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul │
│ lucrului în echipã în diferite situaţii de comunicare │
│● Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea │
│ toleranţei prin abordarea criticã a diferenţelor şi a stereotipurilor │
│ culturale │
│● Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale │
│ specifice, prin receptarea unei varietãţi de texte în limba turcã şi prin │
│ raportarea la civilizaţia turcã │
│● Cultivarea unor atitudini pozitive faţã de comunicare şi a încrederii în │
│ propriile abilitãţi de vorbitor şi ascultãtor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│1.1 Identificarea sensului global/ideii principale al │● Texte publicitare orale/scrise│
│unui mesaj scurt articulat clar şi rar/al unui text scurt│● Conversaţii │
│1.2 Asocierea de informaţii factuale dintr-un text │● Dialoguri simple │
│citit/auzit cu o imagine/un set de imagini │● Prezentãri orale/scrise pe │
│1.3 Identificarea elementelor specifice din structura │ teme de interes │
│unor tipuri de text │ │
│1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un │ │
│text scurt şi simplu, audiat sau citit │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2.1 Formularea/redactarea de instrucţiuni pentru │● Dialoguri simple │
│activitãţi cotidiene │● Scurte paragrafe │
│2.2 Redactarea unui text scurt despre evenimente,│● Descriere simplã oralã sau│
│persoane din mediul familial, dupã un plan dat │ scrisã │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã şi scrisã
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│3.1 Comunicare interactivã într-un schimb de informaţii │● Dialoguri situaţionale │
│simple │● Conversaţii simple │
│3.2 Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare în │● Mesaje scurte │
│situaţii în care nu poate avea loc o interacţiune verbalã │● Instrucţiuni simple │
│oralã directã │● Funcţiile comunicative ale │
│3.3 Îndeplinirea de instrucţiuni simple, orale sau scrise, │ limbii necesare performãrii │
│în contexte funcţionale, când acestea sunt completate şi de│ acestor competenţe │
│imagini sau scheme │ │
│3.4 Orientarea în spaţiu pe baza unui set de instrucţiuni │ │
│simple articulate clar şi rar │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘4. Transferarea şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor TC │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.1 Reformularea unei replici │● Mesaje orale (înregistrate sau │
│4.2 Traducerea unor texte funcţionale scurte din limba│ emise de profesor sau elevi) │
│turcã în limba romanã cu ajutorul dicţionarului │● Prospecte, instrucţiuni │
│4.3 Sintetizarea sub forma de schemã conţinutului unui│● Texte de informare generalã │
│text scris sau mesaj oral. │● Notiţe │
│ │● Tehnici de utilizare a │
│ │ dicţionarului │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘4. SUGESTII METODOLOGICE

CONŢINUTURI RECOMANDATE

TEME
Se recomandã ca activitãţile de învãţare sã fie proiectate şi realizate în contextul urmãtoarelor teme:
- DOMENIUL PERSONAL
● Însuşiri fizice, naţionalitate, starea sãnãtãţii, ocupaţie, hobby-uri
● Familia: membrii familiei,
● Alimentaţie
● Petrecerea timpului liber
- DOMENIUL PUBLIC
● Mijloace de transport, orientarea în spaţiu
● Cumpãrãturi
● Lumea înconjurãtoare
- DOMENIUL OCUPAŢIONAL
● Profesiuni
- DOMENIUL EDUCAŢIONAL
● Şcoalã
● Cãlãtorii

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia elementelor de construcţie a comunicãrii nu va face obiectul unei învãţãri explicite. În cadrul activitãţii didactice nu se va apela la conceptualizarea unitãţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramaticã se vor doza progresiv, conform dificultãţii lor şi nevoilor de comunicare, fãrã a se urmãri epuizarea tuturor realizãrilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate.
Pe parcursul clasei a IX-a se recomandã a se opera cu urmãtoarele elemente de construcţie a comunicãrii:
Substantivul:
pluralul substantivelor
cazul substantivelor
Adjectivul:
gradele de comparaţie
Pronumele:
pronumele personal posesiv, demonstrativ, interogativ, posesiv
Verbul:
Modul Indicativ
- Timpul Prezent (afirmativ, interogativ, negativ)
- Timpul Perfect compus (afirmativ, interogativ, negativ)
- Timpul Viitor (afirmativ, interogativ, negativ)
Modul Imperativ
Adverbul:
Prepoziţia:
prepoziţii de loc, de timp, de spaţiu, de direcţie
Numeralul:
numeralul cardinal
numeralul ordinal

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
Pe parcursul clasei a IX-a se vor exersa urmãtoarele funcţii comunicative ale limbii:
● A solicita şi a oferi informaţii generale
● A solicita şi a oferi informaţii de ordin personal
● A descrie persoane
● A cere şi a oferi o pãrere
● A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare
● A caracteriza acţiuni sau persoane
● A invita
● A da instrucţiuni

SCURT GHID METODOLOGIC

Procesul de formare/învãţare/instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune:
- proiectarea de la Curriculum-ul Naţional - la planificarea anualã - la proiectarea unitãţilor de învãţare;
- transpunerea proiectului în activitãţi didactice concrete;
- evaluarea procesului care se desfãşoarã în clasã în vederea reglãrii lui prin analiza feedback-ului obţinut.
I. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ - este un instrument de interpretare personalizatã a programei, care asigurã un demers didactic concordant cu situaţia concretã din clasã. Se recomandã ca planificãrile calendaristice sã fie elaborate pentru întreg anul şcolar, pentru a se avea o imagine de ansamblu asupra realizãrii curriculum-ului pe întreg anul.
Elaborarea planificãrilor pentru clasa a IX-a presupune urmãtoarele etape:
1. Studierea atentã a programei şi a manualului.
2. Corelarea competenţelor şi conţinuturilor din programã cu unitãţile/lecţiile din manual în care se regãsesc.
3. În cazul în care manualul nu acoperã în totalitate programa, cãutarea altor resurse didactice.
4. Stabilirea succesiunii unitãţilor de învãţare (orã/ore de curs) şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu acele competenţe specifice care le sunt asociate prin programã.
5. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învãţare, în concordanţã cu competenţele specifice vizate

Structura planificãrii calendaristice


┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ Conţinuturi ale U.Î. │Competenţe│ Numãr │Sãptã-│ │
│Nr.│● detalieri tematice │specifice │de ore │mâna │Obser- │
│UÎ │● elemente de construcţie a comunicãrii│ vizate │alocate│ │vaţii │
│ │● funcţii comunicative │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────┤
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────┤
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴────────┘
II. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Metodologia de proiectare a unei unitãţi de învãţare constã într-o succesiune de etape înlãnţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea formãrii competenţelor specifice.
Etapele proiectãrii sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învãţare vizatã.


┌────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬──────────────────┐
│Detalieri ale conţinuturilor│Competenţe│Activitãţi │ │ │
│ unitãţii de învãţare │specifice │de învãţare│Resurse│ Evaluare │
│ │ vizate │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────────────┤
│ Ce? │ De ce? │ Cum? │Cu ce? │Cât? │
│ │ │ │ │(În ce mãsurã?) │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────────────┤
│- tema (detaliatã pe lecţii)│ │ │ │ │
│- text/tip de text │ │ │ │ │
│- elemente de construcţie a │ │ │ │ │
│comunicãrii │ │ │ │ │
│- funcţii comunicative │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴──────────────────┘
III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
- exerciţii de identificare
- exerciţii de discriminare
- exerciţii de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris
- exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris)
- exerciţii de desprindere/înţelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversaţie, descriere, discuţie, raport, grafic, prezentare, povestire)
- exerciţii de operare cu fragmente de texte/texte de informare sau literare (completare de tabele/diagrame, ordonare în ordinea logicã a desfãşurãrii unor evenimente
- proiecte
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
- exerciţii de formulare de întrebãri şi rãspunsuri
- exerciţii de completare de formulare, text lacunar
- exerciţii de construire a paragrafului
- exerciţii de redactare simplã cu întrebãri de sprijin şi plan
- exerciţii de prezentare, relatare/repovestire, rezumare
- dialog, conversaţie dirijatã sau liberã, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere
- discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu, brainstorming
- expunere/prezentare sub formã de monolog
- exerciţii de formulare de corespondenţã personalã/oficialã (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare)
- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat
- exerciţii de rezumare/expansiune (oral şi în scris)
- proiecte
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã şi scrisã
- exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţã în faţã sau telefonicã), interviu, mesaj, scrisoare de rãspuns,
- joc de rol, discuţie, dezbatere
- prezentare
- exerciţii de grup: formulare/ordonare/esenţializare a unor idei/enunţuri
- exerciţii de formulare/construire a unei argumentãri
- exerciţii de redactare a unor texte/scrisori ghidate
- exerciţii de luare de notiţe
- proiecte
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
- exerciţii de transfer şi transformare
- exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)
- exerciţii de traducere şi retroversiune
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional, luare de notiţe
- exerciţii de transformare a unui text narativ în dialog şi invers
- proiecte
IV. EVALUAREA
Evaluarea formativã curentã este implicitã demersului pedagogic în orele de limbã modernã, permiţând atât profesorului cât şi elevului:
● sã stabileascã nivelul de achiziţie a competenţelor şi a cunoştinţelor
● sã identifice lacunele şi cauzele lor
● sã regleze procesul de predare/învãţare
Pentru a se realiza o evaluare completã a învãţãrii, este necesar sã se aibã în vedere evaluarea proceselor de învãţare, a competenţelor achiziţionate, a progresului realizat, a produselor activitãţii şi a învãţãrii elevilor. Este evident cã metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toatã aceastã paletã de rezultate şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învãţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii sã facã apel şi la metode şi instrumente complementare de evaluare.
Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare, la limbi moderne se recomandã utilizarea urmãtoarelor metode şi instrumente:
● Observarea sistematicã (pe baza unei fişe de observare)
● Tema de lucru (în clasã, acasã) conceputã în vederea evaluãrii
● Proiectul
● Portofoliul
● Autoevaluarea


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA A X-A


LIMBA TURCĂ
LIMBA MODERNĂ 2

NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculumul de LIMBI MODERNE pentru clasele a X-a a fost elaborat avându-se în vedere urmãtoarele:
● curriculumul parcurs de elevi în clasa a IX-a;
● necesitatea de a oferi prin curriculum un rãspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea ciclului inferior al liceului.
Prezentul curriculum a fost elaborat urmãrindu-se:
A. Practica raţionalã a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, elevul va putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, sã decodifice şi sã producã, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ.
B. Formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va fi capabil sã utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalitãţi şi tehnici de interacţiune (oralã şi în scris) în diverse contexte comunicative.
C. Dezvoltarea unor tehnici de muncã intelectualã în vederea învãţãrii pe toatã durata vieţii. Elevul va învãţa sã utilizeze strategii şi tehnici de studiu prin care sã valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, dintr-o perspectivã cross-curricularã, sã utilizeze informaţii din tabele, scheme, sã foloseascã dicţionare şi alte tipuri de lucrãri de referinţã, alte surse de informare, inclusiv Internetul.
Obiectivul fundamental al disciplinei LIMBI MODERNE este achiziţionarea şi dezvoltarea de cãtre elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvatã situaţional/acceptatã social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice.
Alocare orarã
Disciplina limba turcã are urmãtorul regim de predare la clasele a X-a, liceu:
ÎN TRUNCHIUL COMUN:
● ca LIMBA MODERNĂ 2 - cu o alocare orarã de 2 ore la toate profilurile
ÎN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:
● cu o alocare orarã de 1 orã la toate profilurile
Structura programelor
1. COMPETENŢE GENERALE (definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formeazã pe întreaga duratã a liceului);
2. VALORI ŞI ATITUDINI (ce urmeazã a fi formate pe întreg parcursul învãţãmântului liceal pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene);
3. COMPETENŢE SPECIFICE (derivate din competenţele generale şi care se formeazã pe durata unui an de studiu) corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR. Aceastã corelare constituie pivotul curriculum-ului, care accentueazã latura sa pragmaticã: devine astfel transparent nu numai ce se învaţã, dar mai ales de ce anume se învaţã anumite conţinuturi.

Nivelurile ţintã din Cadrul European de Referinţã vor fi, la finele ciclului inferior al liceului, urmãtoarele:
Limba modernã 2
- nivelul B1 pentru competenţele de receptare
- nivelul A2 pentru competenţele de producere

COMPETENŢE GENERALE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de │
│ comunicare │
│2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte │
│3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã │
│4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de │
│ comunicare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VALORI ŞI ATITUDINI


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│● Manifestarea flexibilitãţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul │
│ lucrului în echipã în diferite situaţii de comunicare │
│● Conştientizarea rolului limbii turce ca mijloc de acces la piaţa │
│ internaţionalã a muncii şi la patrimoniul culturii universale │
│● Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea │
│ toleranţei prin abordarea criticã a diferenţelor şi a stereotipurilor │
│ culturale │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR


1. Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│1.1 Desprinderea sensului global/ideii principale ale │● prezentare oralã │
│unui mesaj scurt articulat clar şi rar/dintr-un text │● fragmente din articole de presã│
│scurt pe teme familiare │● imagini publicitare │
│1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale │● conversaţii │
│necunoscute cu ajutorul contextului │● dialoguri simple │
│1.3 Identificarea de informaţii specifice în materiale │● texte scurte, autentice sau │
│simple de tipul broşurilor de informare, fragmentelor │adaptate │
│de text care descriu evenimente, altor texte autentice │ │
│1.4 Selectarea unor informaţii relevante din texte │ │
│informative scurte │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2.1 Cererea şi oferirea de informaţii despre sine, │● Paragrafe simple │
│despre persoane, despre activitãţi din universul │● Descriere simplã oralã sau │
│imediat, folosind o intonaţie adecvatã │scrisã │
│2.2 Elaborarea - oral sau în scris - unei descrieri │ │
│simple a unui eveniment, pe bazã de suport vizual │ │
│sau pornind de la un plan de idei │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã şi scrisã
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3.1 Participarea la interacţiuni verbale în contexte │● Conversaţii simple │
│cotidiene pe teme familiare │● Instrucţiuni simple │
│3.2 Redactarea de mesaje de rãspuns │● Funcţiile comunicative ale │
│3.3 Orientarea în spaţiu pe baza unui set de │limbii necesare exercitãrii │
│instrucţiuni simple articulate clar şi rar │acestor competenţe │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4.1 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în │● Fragmente de texte de │
│scris sub formã de notiţe ca suport dat. │informare generalã │
│4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esenţialã │● Fişe şi instrucţiuni de lucru │
│4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei │● Dialogul şi conversaţia │
│replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare. │● Înregistrãri audio/video din │
│ │dotarea şcolii sau realizate de │
│ │profesor. │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘SUGESTII METODOLOGICE

Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate, la texte uşoare, se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru sã fie sporit.

CONŢINUTURI

TEME
DOMENIUL PERSONAL
● Viaţa personalã (familie, relaţii interumane, sãnãtate, sentimente, ocupaţii, hobby-uri)
● Adolescentul în lumea contemporanã (comunicare, stil de viaţã, aspiraţii)
● Petrecerea timpului liber
DOMENIUL PUBLIC
● Mijloace de transport, orientarea în spaţiu
● Mass-media
● Natura şi viaţa
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
● Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
● Şcoalã, educaţie
● Repere culturale (muzicã, sport, arte)
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
1. A da şi a solicita informaţii:
a oferi şi a solicita informaţii privind locul de unde vin diverse persoane;
a oferi informaţii despre programul zilnic/sãptãmânal (orar şcolar, materii şcolare etc.);
a oferi informaţii despre vreme;
a solicita/oferi informaţii despre diverse evenimente;
a oferi şi a solicita informaţii despre preţuri, alimente etc.
2. A descoperi şi a exprima atitudini
a refuza o ofertã/invitaţie;
a exprima obligaţia de a face ceva.
3. A descoperi şi a exprima atitudini morale:
a da sfaturi;
a cere scuze.
4. A comunica în societate:
a saluta;
a face prezentãri;
a oferi un obiect în mod politicos.


ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernã 2 se recomandã a se opera cu urmãtoarele elemente de construcţie a comunicãrii:
Substantivul
Articolul

Adjectivul
adjective cu grade de comparaţie
Verbul
Adverbul
grade de comparaţie

SCURT GHID METODOLOGIC

Procesul de formare/învãţare/instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune:
- proiectarea de la Curriculum-ul Naţional - la planificarea anualã - la proiectarea unitãţilor de învãţare;
- evaluarea procesului care se desfãşoarã în clasã în vederea reglãrii lui prin analiza feedback-ului obţinut.
I. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
Elaborarea planificãrilor pentru clasa a IX-a presupune urmãtoarele etape:
1. Studierea atentã a programei şi a manualului pentru care s-a optat.
2. Corelarea competenţelor şi conţinuturilor din programã cu unitãţile/lecţiile din manual în care se regãsesc.
3. În cazul în care manualul nu acoperã în totalitate programa, cãutarea altor resurse didactice.
4. Stabilirea succesiunii unitãţilor de învãţare (orã/ore de curs) şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu acele competenţe specifice care le sunt asociate prin programã.
5. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învãţare, în concordanţã cu competenţele specifice vizate.

Structura planificãrii calendaristice


┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ Conţinuturi ale U.Î. │Competenţe│ Numãr │Sãptã-│ │
│Nr.│● detalieri tematice │specifice │de ore │mâna │Obser. │
│UÎ │● elemente de construcţie a comunicãrii│ vizate │alocate│ │vãţii │
│ │● funcţii comunicative │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────┤
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼────────┤
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴────────┘II. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Metodologia de proiectare a unei unitãţi de învãţare constã într-o succesiune de etape înlãnţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea formãrii competenţelor specifice.
Etapele proiectãrii sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învãţare vizatã.┌────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬────────────────┐
│Detalieri ale conţinuturilor│Competenţe│Activitãţi de│ │ │
│ unitãţii de învãţare │specifice │ învãţare │Resurse│ Evaluare │
│ │ vizate │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤
│ Ce? │ De ce? │ Cum? │Cu ce? │Cât? │
│ │ │ │ │(În ce mãsurã?) │
├────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤
│- tema (detaliatã pe lecţii)│ │ │ │ │
│- text/tip de text │ │ │ │ │
│- elemente de construcţie a │ │ │ │ │
│comunicãrii │ │ │ │ │
│- funcţii comunicative │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴────────────────┘III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
- exerciţii de identificare
- exerciţii de discriminare
- exerciţii de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris
- exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris)
- exerciţii de desprindere/înţelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversaţie, descriere, discuţie, raport, grafic, prezentare, povestire)
- exerciţii de operare cu fragmente de texte/texte de informare sau literare (completare de tabele/diagrame, ordonare în ordinea logicã a desfãşurãrii unor evenimente
- proiecte
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
- exerciţii de formulare de întrebãri şi rãspunsuri
- exerciţii de completare de formulare, text lacunar
- exerciţii de construire a paragrafului
- exerciţii de redactare simplã cu întrebãri de sprijin şi plan
- exerciţii de prezentare, relatare/repovestire, rezumare
- dialog, conversaţie dirijatã sau liberã, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere
- discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu, brainstorming
- expunere/prezentare sub formã de monolog
- exerciţii de formulare de corespondenţã personalã/oficialã (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare)
- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat
- exerciţii de rezumare/expansiune (oral şi în scris)
- proiecte
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã şi scrisã
- exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţã în faţã sau telefonicã), interviu, mesaj, scrisoare de rãspuns,
- joc de rol, discuţie, dezbatere
- prezentare
- exerciţii de grup: formulare/ordonare/esenţializare a unor idei/enunţuri
- exerciţii de formulare/construire a unei argumentãri
- exerciţii de redactare a unor texte/scrisori ghidate
- exerciţii de luare de notiţe
- proiecte
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
- exerciţii de transfer şi transformare
- exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)
- exerciţii de traducere şi retroversiune
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional, luare de notiţe
- exerciţii de transformare a unui text narativ în dialog şi invers
- proiecte
IV. EVALUAREA
Evaluarea formativã curentã este implicitã demersului pedagogic în orele de limbã modernã, permiţând atât profesorului cât şi elevului:
● sã stabileascã nivelul de achiziţie a competenţelor şi a cunoştinţelor
● sã identifice lacunele şi cauzele lor
● sã regleze procesul de predare/învãţare
Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare, la limbi moderne se recomandã utilizarea urmãtoarelor metode şi instrumente:
● Observarea sistematicã (pe baza unei fişe de observare)
● Tema de lucru (în clasã, acasã) conceputã în vederea evaluãrii
● Proiectul
● Portofoliul
● Autoevaluarea


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


LIMBA TURCĂ
LIMBA MODERNĂ 2

CLASELE A XI-A - A XII-A

NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculumul a fost elaborat avându-se în vedere urmãtoarele repere:
● curriculumul de limba turcã parcurs de elevi în ciclul inferior al liceului;
● documentele europene privind achiziţionarea competenţelor cheie în cadrul parcursului şcolar şi în cadrul învãţãrii pe toatã durata vieţii;
● necesitatea de a oferi, prin curriculum, un rãspuns mai adecvat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea parcursului şcolar şi de formare prin ciclul superior al liceului.
A. Practica raţionalã a limbii: prin exersarea competenţelor de receptare, de producere, de interacţiune şi de mediere şi transfer, elevul va putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, sã decodifice şi sã producã, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ;
B. Formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune: elevul va fi capabil sã utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalitãţi şi tehnici de comunicare şi interacţiune (oralã şi în scris) în diverse contexte comunicative sociale generale şi specializate.
C. Dezvoltarea unor tehnici de muncã intelectualã în vederea învãţãrii pe toatã durata vieţii: elevul va învãţa sã utilizeze strategii şi tehnici de studiu cu ajutorul cãrora sã valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, sã utilizeze informaţii din tabele, scheme, grafice, sã foloseascã dicţionare şi alte tipuri de lucrãri de referinţã, alte surse de informare, inclusiv baze de date şi Internetul.
Obiectivul fundamental al studierii limbilor moderne în ciclul superior al liceului este achiziţionarea şi dezvoltarea de cãtre elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvatã situaţional/acceptatã social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice.
Regimul de predare - alocare orarã
Regimul de predare la clasele a XI-a şi a XII-a liceu este urmãtorul:
În trunchiul comun:
● ca limba modernã 2 - cu o alocare de 2 ore/sãpt. (cls. a XI-a şi a XII a profil real şi umanist)
Finalitãţile disciplinei se reflectã nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini enunţate în prezenta programã, din care derivã întreaga structurã curricularã: competenţe specifice, conţinuturi ale învãţãrii, sugestii metodologice.
Pentru a se crea condiţiile de realizare a unei evaluãri unitare şi standardizate a nivelului de achiziţie a competenţelor, evaluarea se va realiza cu ajutorul unor instrumente şi probe elaborate în deplinã concordanţã cu competenţele din programe şi în conformitate cu recomandãrile privind evaluarea din secţiunea "Scurt ghid metodologic".
Nivelurile ţintã din Cadrul European de Referinţã vor fi, la finele ciclului superior al liceului, urmãtoarele:
Limba modernã 2
- nivelul B2 pentru competenţele de receptare
- nivelul B1 pentru competenţele de producere

CLASELE A XI-A ŞI A XII-A

COMPETENŢE GENERALE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│● Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de │
│ comunicare │
│● Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de │
│ comunicare │
│● Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã │
│● Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de │
│ comunicare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VALORI ŞI ATITUDINI

Pe parcursul studierii limbii turce în ciclul superior al liceului se va avea în vedere cultivarea şi dezvoltarea la elevi a urmãtoarelor valori şi atitudini:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│● Manifestarea flexibilitãţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul │
│ lucrului în echipã în diferite situaţii de comunicare │
│● Conştientizarea rolului limbii turce ca mijloc de acces la piaţa muncii. │
│● Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea │
│ toleranţei prin abordarea criticã a diferenţelor şi a stereotipurilor │
│ culturale │
│● Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi │
│ profesionale specifice, prin receptarea unei varietãţi de texte în limba │
│ turcã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘CLASA A XI-a

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│1.1 Identificarea şi selectarea de informaţii factuale │Tipuri de mesaje orale şi scrise: │
│din mesaje orale/documente simple/texte pe subiecte de │- texte de lungime variabilã care conţin │
│interes, cu folosirea la nevoie a dicţionarului, pentru│şi elemente de vocabular nefamiliare. │
│îndeplinirea unor sarcini de lucru │Oral: │
│1.2 Desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj │- mesaje emise de cei din jur │
│rostit cu vitezã normalã în limba standard │- conferinţe, discursuri, prezentãri │
│1.3 Identificarea şi selectarea informaţiei esenţiale/ │orale, interviuri, rapoarte orale; │
│ideilor principale dintr-un text de informare │- transmisiuni radio şi TV, talk-show- │
│1.4 Executarea de acţiuni pentru îndeplinirea unor │uri, publicitate, anunţuri publice. │
│indicaţii şi instrucţiuni scurte şi simple │Scris: │
│ │- texte/fragmente autentice de │
│ │informare generalã, pagini de internet, │
│ │texte de popularizare: ştiri/articole, │
│ │texte publicitare │
│ │texte/paragrafe descriptive şi narative │
│ │cu conţinut operaţional: cereri, │
│ │corespondenţã, formulare, prospecte. │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2.1 Povestirea/relatarea oral şi/sau în scris a unor │● Povestire/Prezentare oralã/scrisã │
│experienţe/întâmplãri personale, în termeni simpli cu │● Paragrafe/texte scurte pe diverse │
│întrebãri de sprijin/pe baza unui plan dat │arii tematice │
│2.2 Formularea de întrebãri şi rãspunsuri şi de opinii│● Dialoguri │
│argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o │● Formulare, chestionare şi alte │
│temã datã │documente specifice domeniului de │
│2.3 Completarea de documente de uz curent şi specifice│specializare │
│domeniului de specializare │● Plan de idei, schema de prezentare │
│ │● Eseuri şi texte funcţionale. │
│ │Contexte: personal şi social. │
│ │Limbaj: vocabular adecvat contextului,│
│ │vocabular specific comun, relevant │
│ │pentru domeniul de specializare. │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.1 Formularea de opinii/sugestii, solicitarea şi │● Discuţii, dialoguri │
│formularea de instrucţiuni în cadrul unei activitãţi în grup │● Opinii, sugestii, sfaturi │
│3.2 Oferirea de rãspunsuri şi informaţii la întrebãri simple │● Interviuri, chestionare │
│în cadrul unui interviu/chestionar │● Scrisoare, mesaj e-mail. │
│3.3 Exprimarea acordului şi dezacordului într-o discuţie │Context: situaţii sociale informale, │
│formalã sau informalã pe teme cunoscute. │situaţii familiare, situaţii de studiu.│
│ │Moduri de interacţiune: faţã în faţã, │
│ │în perechi/grup mic; la telefon, │
│ │corespondenţã. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│4.1 Redactarea unui text simplu explicativ prin transferarea│● Dialoguri simple (înregistrate sau │
│informaţiilor dintr-o schemã/diagramã/tabel/desen │interpretate) │
│4.2 Transformarea din vorbire directã în vorbire indirectã a│● Opinii, comentarii simple; │
│unor mesaje foarte simple pe teme din viaţa cotidianã │● Tehnici de utilizare a dicţionarului.│
│4.3 Luarea de notiţe dintr-o discuţie de grup/lectura pe o │ │
│temã de interes, în vederea realizãrii unui raport. │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘Clasa a XII-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1.1 Desprinderea semnificaţiei globale, a ideilor generale │- fragmente/texte de informare generalã │
│şi a unor detalii din scurte discuţii între vorbitori nativi/│şi de specialitate │
│înregistrãri radio/TV pe subiecte de interes │- rapoarte/prezentãri orale/scrise de │
│1.2 Extragerea ideilor principale şi a unor detalii din texte│dificultate medie │
│de informare, în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru │- dialoguri, conversaţii, interviuri │
│1.3 Selectarea informaţiilor relevante din diferite │- articole de presã publicitate │
│fragmente/texte în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru│- emisiuni radio/TV, înregistrãri audio- │
│1.4 Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor │video │
│dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute │- mesaje scrise, cereri, reclamaţii. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│2.1 Relatarea, oral şi/sau în scris unei activitãţi │- povestire/prezentare oralã/scrisã│
│desfãşurate în grup/a unui fapt divers/eveniment/film, pe │- descrieri/comparãri de obiecte, │
│baza unui plan dat │persoane │
│2.2 Explicarea folosirii unui produs/a aplicãrii unei │- texte pe diverse arii tematice, │
│proceduri şi rãspunsul la întrebãri de clarificare │inclusiv de specialitate │
│2.3 Completarea de formulare de uz curent (CV, vize) │- formulare │
│2.4 Prezentarea unui monolog pe o tema datã, structurat, │- eseuri şi texte funcţionale. │
│susţinut de exemple din viaţa personalã sau din alte surse.│ │
│2.5 Redactarea de texte funcţionale variate, structurate │ │
│dupã model, aducând argumente şi exemple în sprijinul │ │
│opiniilor exprimate. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.1 Preluarea şi transmiterea unui mesaj audiat, când este│- mesaje orale (faţã în faţã/telefonic)│
│permisã cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul │- dialog, discuţie, dezbatere │
│clarificãrii │- instrucţiuni │
│3.2 Reformularea unui mesaj/unor instrucţiuni, la cererea │- texte funcţionale: │
│interlocutorului │ - scrisori oficiale de diverse tipuri│
│3.3 Redactarea unei scurte scrisori de rãspuns la anunţuri│ - reclamã │
│din mass-media/la o scrisoare oficialã │ - anunţ │
│3.4 Identificarea intenţiei vorbitorului/a tipului de │ - cerere │
│relaţie instituitã de acesta în interacţiunea verbalã │ - invitaţie │
│3.5 Realizarea unui interviu structurat pe baza unui │ │
│chestionar deja elaborat, adãugând câteva întrebãri │ │
│spontane. │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
┌───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Competenţe specifice │ Forme de prezentare a │
│ │ conţinuturilor │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│4.1 Transferarea informaţiilor dintr-un text în scheme,│- fragmente/texte de informare generalã│
│tabele, diagrame, utilizând la nevoie dicţionarul │- dialoguri simple (înregistrate sau │
│4.2 Rezumarea, oral şi/sau în scris, a unui text │interpretate) │
│cunoscut, pe baza unui plan dat │- rezumat │
│4.3 Traducerea unor mesaje simple, din limba turcã în │- instrucţiuni │
│limba maternã şi invers, în situaţii de comunicare │- discuţii pe teme profesionale │
│familiare │- tehnici de utilizare a dicţionarului │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘CONŢINUTURI RECOMANDATE
pentru toate specializãrile)

NOTE:
1. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a valorilor şi atitudinilor prevãzute în programã, se recomandã sã fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos
2. La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu profilul şi domeniul de specializare al fiecãrei clase.
TEME
Se recomandã ca activitãţile de învãţare, în clasele a XI-a şi a XII-a, sã fie proiectate şi realizate în contextul urmãtoarelor teme:
DOMENIUL PERSONAL
Viaţa personalã (educaţie, stil de viaţã, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carierã, hobby-uri);
Relaţii interpersonale/inter-umane/profesionale, viaţa de echipã;
Universul adolescenţei (culturã, sport, timp liber).
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaţa contemporanã (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
Tinerii şi viaţa comunitarã;
Mass-media.
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
Aspecte teoretice şi practice ale specialitãţii;
Locuri de muncã, echipamente, activitãţi, operaţiuni, comportament profesional
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
Viaţa culturalã şi lumea artelor.
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
Se va avea în vedere achiziţionarea şi exersarea cu precãdere a acelor funcţii comunicative ale limbii (acte de vorbire) din lista de mai jos care sunt specifice domeniului de specializare. Funcţiile comunicative ale limbii (actele de vorbire) vor fi exersate oral şi în scris, atât în registrul formal, cât şi în registrul informal, în contexte relevante pentru viaţa socialã şi pentru domeniul profesional de specializare.
Pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a se vor achiziţiona şi utiliza, în funcţie de necesitãţi, urmãtoarele funcţii comunicative ale limbii (acte de vorbire):
- A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
- A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.)
- A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activitãţi profesionale
- A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activitãţi, evenimente, procese
- A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
- A solicita şi acorda/refuza permisiunea de face ceva
- A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv telefonice)
- A întrerupe în mod politicos
- A solicita şi a da instrucţiuni
- A solicita şi a da sfaturi
- A solicita şi a formula propuneri, sugestii
- A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
- A corecta/încuraja/avertiza pe cineva
- A exprima acordul/dezacordul cu un curs de acţiune
- A caracteriza persoane, fapte, acţiuni
- A formula concluzii
- A exprima obligaţia/necesitatea/interdicţia de a face ceva
- A exprima diverse grade de certitudine/incertitudine
- A exprima condiţii
- A exprima cauze şi consecinţe
- A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
- A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoialã, îngrijorare, temere
- A exprima o hotãrâre sau o promisiune
- A solicita opinii/puncte de vedere personale
- A exprima şi a motiva acordul/dezacordul faţã de opiniile altora
- A cere şi a da clarificãri pentru înţelegerea unui mesaj
- A cere şi a da detalii şi explicaţii
- A solicita repetarea şi reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramaticã se vor doza progresiv, conform dificultãţii lor şi nevoilor de comunicare, fãrã a se urmãri epuizarea tuturor realizãrilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate. Vor fi avute în vedere cu precãdere acele structuri lingvistice care sunt specifice discursului specializat, în funcţie de domeniul de specializare.
Pe parcursul claselor se recomandã ca la Limba modernã 2 sã se opereze cu urmãtoarele elemente de construcţie a comunicãrii:
● Substantivul
● Articolul
● Adjectivul şi adverbul
● Verbul
● Cuvinte de legãturã: prepoziţia
● Sintaxã: fraza condiţionalã; corespondenţa timpurilor

CONDIŢII OBLIGATORII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

> Planificãrile calendaristice vor fi elaborate pentru întreg anul şcolar, pentru a se avea o imagine de ansamblu asupra realizãrii curriculumului pe întreg anul.
> Stabilirea competenţelor care vor fi vizate şi a conţinuturilor care vor fi parcurse în fiecare semestru este la latitudinea profesorilor, obligaţia acestora fiind sã asigure achiziţionarea de cãtre elevi a tuturor competenţelor prevãzute de programã la un nivel satisfãcãtor.
> Corelarea competenţelor cu conţinuturile tematice, lingvistice şi funcţionale recomandate în programa şcolarã va fi realizatã de cãtre profesor, în procesul de proiectare didacticã, având drept repere sugestiile din ghidul metodologic.
> Alegerea temelor, contextelor, textelor pe baza cãrora se va lucra şi a funcţiilor comunicative care se vor achiziţiona şi exersa se va face în corelare cu domeniul de specializare al fiecãrei clase.
> În activitatea de învãţare-predare vor fi folosite metode comunicative, tehnici interactive şi activitãţi centrate pe elev.
> Temele pentru acasã vor fi stabilite astfel încât timpul necesar elevului pentru rezolvarea lor sã nu depãşeascã timpul de lucru efectiv al elevilor pe parcursul orei de curs
> Instrumentele şi probele de evaluare vor fi elaborate în strictã corelare cu competenţele din programe şi în conformitate cu recomandãrile privind evaluarea din ghidul metodologic.


SCURT GHID METODOLOGIC*1)
___________
*1) Pentru detalii, se recomandã a se consulta "Ghid metodologic - aria Limbã şi comunicare, liceu", MEC, CNC, Bucureşti, 2002.


Procesul de formare/învãţare/instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune:
- proiectarea de la programa şcolarã - la planificarea anualã - la proiectarea unitãţilor de învãţare;
- transpunerea proiectului în activitãţi didactice concrete;
- evaluarea procesului care se desfãşoarã în clasã în vederea reglãrii lui prin analiza feedback-ului obţinut;
- evaluarea rezultatelor învãţãrii/gradului de achiziţie a competenţelor.
I. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ - este un instrument de interpretare personalizatã a programei, care asigurã un demers didactic concordant cu situaţia concretã din clasã.
Elaborarea planificãrilor presupune urmãtoarele etape:
1. Studierea atentã şi în detaliu a programei şcolare.
2. Selectarea din conţinuturile programei (teme, funcţii comunicative) a celor adecvate pentru domeniul de specializare
3. Corelarea competenţelor cu conţinuturile selectate din programa şcolarã şi conturarea Unitãţilor de învãţare (U.Î.).
4. Identificarea resurselor didactice necesare: manual, texte, materiale audio-video, documente autentice etc.
5. Stabilirea succesiunii unitãţilor de învãţare şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu competenţele care le sunt asociate.
6. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învãţare, în concordanţã cu competenţele vizate.
Structura planificãrii calendaristice


┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────┐
│ │ Conţinuturi ale U.Î. │ │ Nr. │ │ │
│Nr.│● tematic │Competenţe│ ore │Sãptãmâna│Obs. │
│UÎ │● elemente de construcţie a comunicãrii│ vizate │alocate│ │ │
│ │● funcţii comunicative │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────┤
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────┘


II. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE*2)
___________
*2) Pentru detalii, se recomandã a se consulta "Ghid metodologic - aria curricularã Limbã şi comunicare. Liceu", MEdC, CNC, Bucureşti, 2002.


Metodologia de proiectare a unei unitãţi de învãţare constã într-o succesiune de etape înlãnţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea formãrii competenţelor specifice.
Etapele proiectãrii sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învãţare vizatã.


┌────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬────────────────┐
│Detalieri ale conţinuturilor│Competenţe│Activitãţi de│Resurse│ Evaluare │
│ unitãţii de învãţare │ vizate │ învãţare │ │ │
├────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤
│ Ce? │ De ce? │ Cum? │Cu ce? │Cât? (În ce │
│ │ │ │ │mãsurã?) │
├────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤
│- tema (detaliatã pe lecţii)│ │ │ │ │
│- text/tip de text │ │ │ │ │
│- funcţii comunicative │ │ │ │ │
│- elemente de construcţie a │ │ │ │ │
│ comunicãrii │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴────────────────┘III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
- exerciţii de identificare de informaţii
- exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului global dintr-un mesaj oral/text scris
- exerciţii de identificare şi discriminare între informaţii factuale şi opinii/puncte de vedere
- exerciţii de selectare de detalii specifice dintr-un text oral/scris
- exerciţii de identificare a sensului unor elemente de text nefamiliare într-un mesaj oral sau scris
- exerciţii de utilizare a unor materiale de referinţã pentru identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare
- exerciţii de identificare de opinii, atitudini şi sentimente
- exerciţii de confirmare/clarificare şi de solicitare a confirmãrii/clarificãrii sensului
- exerciţii de desprindere/înţelegere a ideilor dintr-un text (descriere, raport, grafic, prezentare, povestire)
- exerciţii de completare de texte lacunare
- exerciţii de confirmare a înţelegerii prin efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor obţinute pe cale oralã/prin lecturã
- exerciţii de analizã de situaţii prezentate în texte, în scopul luãrii unor decizii
- proiecte individuale sau de grup
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
- exerciţii de formulare de întrebãri şi rãspunsuri
- exerciţii de solicitare şi oferire de informaţii, prin întrebãri şi rãspunsuri,
- exerciţii de oferire şi solicitare de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
- exerciţii de solicitare şi oferire de clarificãri şi explicaţii când informaţia/instrucţiunea nu este înţeleasã imediat
- exerciţii de elaborare de planuri de redactare/de prezentare
- exerciţii de prezentare, relatare/(re)povestire, monolog, descriere, asociere, comparaţie, comentariu
- dialoguri, discuţii, conversaţii dirijate sau libere, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere,
- exerciţii de completare de formulare în situaţii de viaţã cotidiene/situaţii profesionale specifice specializãrii
- exerciţii de prezentare oralã/redactare pe bazã de plan
- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat
- exerciţii de redactare de texte funcţionale generale (CV, proces verbal, referat, cerere, raport, corespondenţã)
- exerciţii de utilizare a unor materiale de referinţã pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite
- exerciţii de redactare în vederea acurateţei informaţiei şi limbajului: paragraf, rezumat etc.
- proiecte individuale sau de grup
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea oralã sau scrisã
- exerciţii în perechi/grup, joc de rol, simulãri: dialoguri, conversaţii, discuţii, dezbateri
- convorbiri telefonice, mesaje telefonice
- exerciţii de solicitare a opiniilor interlocutorului şi de rãspuns la acestea
- exerciţii de confruntare de opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate
- exerciţii de solicitare/oferire de clarificãri/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasã
- exerciţii de susţinere a unei prezentãri (pe bazã de materiale pregãtite în prealabil), de raportare (formalã şi informalã)
- exerciţii de construire/formulare a unei argumentãri
- exerciţii de lucru în grup: formulare/ordonare/esenţializare a unor idei/enunţuri
- exerciţii de construire şi realizare a unui interviu
- exerciţii de reformulare, clarificare şi adaptare la context a discursului oral
- exerciţii de adaptare a textului la context, la tipul de text, la subiect şi la cititorul intenţionat
- proiecte de grup
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
- exerciţii de operare cu informaţii din texte generale şi de specialitate (corelare, completare de tabele, ordonare în ordinea logicã a desfãşurãrii unor evenimente etc.)
- exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)
- exerciţii de luare de notiţe
- exerciţii de rezumare
- exerciţii de traducere şi retroversiune
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional
- exerciţii de transformare, oral şi în scris, a unui dialog/text dialogat în unul narativ
- proiecte individuale sau de grup
IV. EVALUAREA
Pentru a se realiza o evaluare cât mai completã a rezultatelor învãţãrii este necesar sã se aibã în vedere, mai ales în evaluarea formativã continuã, evaluarea nu numai a produselor activitãţii şi învãţãrii elevilor, ci şi a proceselor de învãţare, şi a competenţelor achiziţionate, a atitudinilor dezvoltate, precum şi a progresului elevilor. Este evident cã modalitãţile (metode, instrumente) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toatã aceastã paletã de rezultate şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât mai multe date relevante privind învãţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii sã facã apel şi la metode şi instrumente complementare de evaluare.
Pentru evaluarea formativã a achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare şi a atitudinilor dezvoltate de aceştia, la orele de limbi moderne se recomandã utilizarea urmãtoarelor metode şi instrumente:
● Observarea sistematicã (pe baza unei fişe de observare)
● Tema de lucru (în clasã, acasã) conceputã în vederea evaluãrii
● Proiectul
● Portofoliul
● Autoevaluarea

______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016