Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 4.496 din 17 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.496 din 17 iulie 2019  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.496 din 17 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 723 din 3 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.584/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green din municipiul Slobozia pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Postliceală FEG din Slobozia,
     *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.584/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.142/2016**) privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.583/2014 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green - Filiala Galaţi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.584/2014 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green din municipiul Slobozia pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia,
    **) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.142/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 27.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 noiembrie 2018 - 14 iunie 2019,
    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Slobozia, Aleea Pieţii nr. 8, judeţul Ialomiţa, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

    ART. 4
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia.

    ART. 5
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 6
    Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 17 iulie 2019.
    Nr. 4.496.
    ANEXA 1

    Judeţul Ialomiţa

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii de│ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│învăţământ │evaluare/ │juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │ │data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundaţia │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecologică │Municipiul Slobozia,│şi │Sănătate │ │Asistent │ │Cu │
│ │ │13/ │Green - │Aleea Pieţii nr. 8, │completările│şi │ │medical de │Română │frecvenţă │
│ │Şcoala │13.05.2019│Filiala │scoala_feg@yahoo.com│ulterioare) │asistenţă │ │farmacie │ │(zi) │
│1. │Postliceală│ │Bucureşti │ │Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │ │
│ │FEG │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 8 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 8 │
│ │ │formaţiuni de studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016