Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.488 din 10 iulie 2015  privind menţinerea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi serviciilor din cadrul Proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.488 din 10 iulie 2015 privind menţinerea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi serviciilor din cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană", cod SMIS 39845

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 27 iulie 2015

    Având în vedere Contractul de finanţare nr. 525/314 din 1 februarie 2012, încheiat între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
    în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

    ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Echipamentele şi serviciile care fac obiectul investiţiilor finanţate şi realizate în cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană", cod SMIS 39845, denumit în continuare Proiect, sunt menţinute în stare de funcţionare pe toată perioada de durabilitate de 5 ani de la finalizarea Proiectului, respectiv până la finele anului 2020.
    (2) Ulterior acestei perioade, entităţile prevăzute la art. 2 asigură funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor.
    ART. 2
    Entităţile implicate în asigurarea întreţinerii echipamentelor şi serviciilor de comunicaţie realizate în cadrul Proiectului sunt:
    a) unităţile de învăţământ incluse în cadrul Proiectului;
    b) inspectorate şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
    c) Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC);
    d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
    ART. 3
    (1) Entităţile prevăzute la art. 2 desemnează persoanele care răspund de asigurarea funcţionării reţelelor, echipamentelor şi serviciilor realizate în cadrul Proiectului, astfel:
    a) la nivelul unităţii de învăţământ, prin decizie scrisă a directorului, se stabileşte o persoană cu competenţe minime în exploatarea tehnicii de calcul;
    b) la nivelul inspectoratelor şcolare, prin decizie scrisă a inspectorului şcolar general, se stabileşte o persoană cu competenţe de specialitate IT;
    c) la nivelul Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, prin decizie scrisă a directorului, se stabilesc minimum 7 specialişti, câte unul pentru fiecare regiune, cu atribuţii în monitorizarea şi administrarea reţelei şi echipamentelor instalate prin Proiect;
    d) la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ordin al ministrului, se stabileşte un număr de minimum 10 persoane care fac parte din call center, cu atribuţii de preluare şi gestionare a solicitărilor de suport tehnic.
    (2) Nominalizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 4
    Pentru asigurarea coerenţei şi operativităţii ansamblului comun de remediere a deranjamentelor/incidentelor, indiferent de natura acestora, se stabilesc în anexa nr. 1 responsabilităţile pe categorii de specialişti şi fluxurile de informaţii care trebuie vehiculate între entităţile implicate în asigurarea mentenanţei reţelei.
    ART. 5
    Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti implicate în cadrul Proiectului sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 7
    Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ prevăzute la art. 5, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi Direcţia patrimoniu şi informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
                              Sorin Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 10 iulie 2015.
    Nr. 4.488.


    ANEXA 1


       Responsabilităţile şi fluxurile de informaţii necesare menţinerii
                funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi
    serviciilor din cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta. Conectarea la
                    internet broadband a unităţilor şcolare
                 din zona rurală şi mic urbană", cod SMIS 39845

    A. La nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
    Reprezentantul desemnat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, denumit în cele ce urmează reprezentantul autorizat, are obligaţia şi răspunde de menţinerea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi serviciilor din cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană", cod SMIS 39845.
    Reprezentantul autorizat realizează următoarele activităţi:
    1. Verifică zilnic ca echipamentele să fie conectate la sursa de curent
    2. În cazul în care internetul nu funcţionează, se trece la constatarea deranjamentului din nodul local de comunicaţie (NLC).
    Prima acţiune constă în identificarea, dacă este posibil, a naturii defecţiunii [natura defecţiunii poate fi a echipamentelor existente în reţeaua locală (LAN), a conectivităţii la nodul regional (NRC) sau a conectivităţii la internet].
    3. Verificări prealabile de conectivitate în reţeaua locală (LAN NLC)
    Se efectuează succesiv paşii prevăzuţi la lit. a)-d) pentru a identifica natura şi cauza deranjamentului. Dacă la una dintre verificările menţionate mai jos se identifică un defect major care nu poate fi remediat cu competenţe locale, se trece direct la notificarea acestuia conform pct. 5, fără a se mai efectua verificările ulterioare menţionate.
    a) Se verifică integritatea componentelor pasive ale cablajului structurat din reţeaua locală LAN (cabluri UTP, prize RJ45). Se identifică detaliile defectelor/distrugerilor constatate.
    b) Se verifică alimentarea cu energie electrică a echipamentelor instalate în NLC (Firewall, Access Point, Switch, UPS), a PC-urilor şi a terminalelor. Dacă echipamentele au fost deconectate accidental, acestea se reconectează la reţeaua de energie electrică.
    c) Se verifică absenţa alarmelor (leduri roşii) la echipamentele din reţeaua locală (LAN NLC): Firewall, Access Point, Switch şi UPS. Dacă toate ledurile sunt verzi se trece la lit. d);
    d) Se verifică conectarea PC-ului la priza RJ45 (sau la switch-ul LAN) şi se verifică conectivitatea locală Layer 3 a PC-ului afectat prin comanda ping la adresa IPv4 Firewall din nodul local (NLC).
    - Dacă verificarea confirmă conectivitatea la Firewall, se efectuează verificarea de la pct. 4.
    - În cazul lipsei conectivităţii se trece la notificarea deranjamentului conform pct. 6.
    4. Verificarea conectivităţii dintre nodul local (NLC) şi nodul regional (NRC)
    Se verifică conectivitatea dintre nodul local (NLC) şi nodul regional (NRC), Layer 3, prin comanda ping la adresa IPv4 a nodului regional (NRC), dată de la unul dintre PC-urile din reţeaua locală (LAN).
    - Dacă verificarea confirmă conectivitatea la nodul regional (NRC), se efectuează verificarea de la pct. 5.
    - În cazul lipsei conectivităţii se trece la notificarea deranjamentului conform pct. 6.
    5. Verificarea conectivităţii nodului local (NLC) la internet
    Se verifică conectivitatea NLC la internet prin comanda ping www.google.com dată de la unul dintre PC-urile din reţeaua locală (LAN).
    - Dacă verificarea confirmă conectivitatea la internet, înseamnă că deranjamentul nu este de conectivitate.
    - În cazul lipsei conectivităţii se trece la notificarea deranjamentului (pct. 6).
    6. Notificarea deranjamentului/incidentului
    Reprezentantul autorizat raportează incidentul la call center-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (call center MECŞ) prin telefon: 021-405.57.24, fax: 031-814.95.34 sau email: internet@edumax.edu.ro, punând la dispoziţia operatorului call center MECŞ următoarele detalii:
    - adresa NLC (unitate de învăţământ/inspectorat şcolar) şi codul SIIIR al unităţii;
    - codul de identificare a locaţiei, dacă este cunoscut;
    - natura defecţiunii: conectivitate sau echipament;
    - descrierea succintă a defecţiunii, rezultată din verificările menţionate la pct. 2-5, după caz;
    - tipul echipamentului defect şi numărul serial de identificare, împreună cu detaliile relevante, dacă deranjamentul are această natură;
    - numele persoanei de contact din unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar care asigură suport pe durata remedierii deranjamentului, telefonul fix şi/sau mobil al acesteia.
    7. Suport pentru soluţionarea deranjamentului/incidentului
    Persoana de contact desemnată de unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar va asigura sprijinirea echipelor Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (AARNIEC RoEduNet) şi Telekom România, care soluţionează local ("on site") şi/sau distant incidentul, pe întreaga durată de soluţionare a deranjamentului. Persoana de contact va cunoaşte şi va avea acces la următoarele documente:
    - dosarul cu acceptanţele semnate; şi
    - manualul de training nod local (NLC).
    Pentru soluţionarea locală ("on site") a deranjamentului, persoana de contact va permite accesul echipei de lucru Telekom România în locaţie, cel puţin în timpul orelor de program, de regulă între orele 8,00 şi 16,00 în zilele lucrătoare.
    Persoana de contact va semna procesele-verbale de primire-predare a echipamentului defect înlocuit.
    8. Confirmarea soluţionării deranjamentului
    Reprezentantul autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar va confirma, la cerere, telefonic sau prin e-mail, către call center MECŞ soluţionarea deranjamentului, după efectuarea unor verificări minimale conform pct. 3 lit. a)-d), pct. 4 şi 5.

    B. La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
    Persoanele desemnate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în echipa call center, denumite în continuare operatori call center, cu atribuţii de preluare şi gestionare a solicitărilor de suport tehnic, realizează următoarele activităţi:
    1. Preluarea sesizării privind deranjamentul nodului local (NLC)
    Operatorul call center MECŞ preia incidentul raportat de reprezentantul autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, raportare care trebuie să includă:
    - adresa NLC (unitate de învăţământ/inspectorat şcolar);
    - codul de identificare a locaţiei;
    - natura defecţiunii: conectivitate sau echipament;
    - descrierea succintă a defecţiunii, rezultată din verificările reprezentantului autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, după caz;
    - tipul echipamentului defect şi numărul serial de identificare, împreună cu detaliile relevante, dacă deranjamentul are această natură;
    - numele persoanei de contact din unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar care asigură suport pe durata remedierii deranjamentului, telefonul fix şi/sau mobil al acesteia.
    2. Înregistrarea deranjamentului NLC
    Operatorul call center MECŞ înregistrează incidentul raportat de reprezentantul autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar prin atribuirea unui număr de tichet de incident.
    3. Diagnosticarea iniţială a deranjamentului NLC
    Operatorul call center MECŞ efectuează, dacă este posibil, un diagnostic distant al incidentului şi verifică alarmele din InfoSim aferente locaţiei respective.
    4. Determinarea naturii deranjamentului NLC
    Operatorul call center MECŞ confirmă sau modifică natura incidentului raportat de către reprezentantul autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, având la bază informaţiile colectate la pct. 3.
    5. Remedierea deranjamentului NLC
    Operatorul call center MECŞ alocă tichetul de incident reprezentantului tehnic AARNIEC alocat regiunii în care se află nodul local (NLC) afectat. Reprezentantul tehnic al AARNIEC încearcă soluţionarea incidentului/deranjamentului, conform procedurii AARNIEC menţionate la lit. C.
    - Dacă incidentul este soluţionat, operatorul call center este notificat de către reprezentantul tehnic al AARNIEC cu privire la acest lucru.
    - Operatorul call center solicită confirmare de funcţionare, telefonic sau prin e-mail, din partea reprezentantului autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar şi trece la pct. 9.
    - Dacă incidentul nu poate fi soluţionat de reprezentantul AARNIEC, acesta notifică operatorul call center cu privire la nesoluţionarea incidentului. Operatorul call center MECŞ notificat se adresează HelpDesk Telekom (pct. 6).
    6. Deschiderea unui tichet de deranjament la HelpDesk Telekom
    Operatorul call center MECŞ deschide un tichet de deranjament la HelpDesk Telekom, furnizând următoarele detalii:
    - adresa NLC (unitatea de învăţământ/inspectorat şcolar);
    - codul de identificare a locaţiei;
    - natura defecţiunii: conectivitate sau echipament, diagnoză software Infosim;
    - descrierea succintă a defecţiunii rezultată din verificările reprezentantului autorizat şi, după caz, observaţiile/menţiunile reprezentantului tehnic AARNIEC;
    - tipul echipamentului defect şi numărul serial de identificare, împreună cu detaliile relevante, dacă deranjamentul se referă la defect de echipament;
    - numele persoanei de contact din unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar care asigură suport pe durata remedierii deranjamentului, telefonul fix şi/sau mobil al acesteia.
    Operatorul call center MECŞ va înregistra numărul tichetului comunicat de HelpDesk Telekom aferent reclamaţiei (deranjamentului notificat).
    7. Prioritizarea tichetului de deranjament de la HelpDesk Telekom
    În cazuri speciale, după depăşirea duratei de soluţionare a tichetului menţionate mai jos, operatorul call center MECŞ poate prioritiza incidentul la alte niveluri Telekom România, adresându-se succesiv:
    - nivel I: şef tură Call Center Corporate al Telekom România, dacă trec 48 de ore de la reclamaţie;
    - nivel II: supervizor Call Center Corporate al Telekom România, dacă trec 72 de ore de la reclamaţie;
    - nivel III: manager Call Center Corporate al Telekom România, dacă trec 96 de ore de la reclamaţie.
    8. Preluarea notificării remedierii deranjamentului de la HelpDesk Telekom
    Operatorul call center MECŞ preia notificarea HelpDesk Telekom privind remedierea deranjamentului şi fie solicită reprezentantului autorizat al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar confirmarea acesteia, fie o verifică el de la distanţă prin InfoSim.
    9. Confirmarea remedierii deranjamentului către HelpDesk Telekom
    Operatorul call center MECŞ transmite HelpDesk Telekom confirmarea remedierii/soluţionării deranjamentului, în vederea închiderii tichetului de deranjament.
    10. Închiderea tichetului propriu de incident
    Operatorul call center MECŞ închide propriul tichet de incident.

    C. La nivelul AARNIEC
    1. Reprezentanţii tehnici AARNIEC au atribuţii în monitorizarea şi administrarea reţelei şi echipamentelor instalate prin proiect, fiind disponibili apelurilor din partea operatorilor call center în zilele lucrătoare, între orele 09,00-16,00.
    2. Reprezentanţii tehnici AARNIEC sunt alocaţi pe regiuni, în corespondenţă cu NRC-urile din proiect, fiecare regiune având arondate judeţe după cum urmează:
    a) Regiunea Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;
    b) Regiunea Nord-Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;
    c) Regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare;
    d) Regiunea Sud: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Teleorman;
    e) Regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea;
    f) Regiunea Sud-Vest: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea;
    g) Regiunea Vest: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş.
    3. Reprezentantul tehnic AARNIEC căruia un operator call center MECŞ i-a atribuit un incident realizează următorii paşi:
    a) verifică starea de funcţionare a echipamentelor din cadrul NRC-ului. Orice problemă a echipamentelor este semnalată operatorului call center MECŞ;
    b) verifică dacă linia de comunicaţii este stabilă şi permite accesul pe echipamentele din NLC. Orice problemă a liniei de comunicaţii este semnalată operatorului call center MECŞ;
    c) verifică dacă echipamentele din NLC-uri sunt în stare de funcţionare şi răspund la comenzile de administrare. Orice problemă a liniei de comunicaţii este semnalată operatorului call center MECŞ;
    d) notifică operatorul call center MECŞ cu privire la rezolvarea/nerezolvarea incidentului atribuit, oferind cât mai multe detalii cu privire la diagnoza şi acţiunile întreprinse.


    ANEXA 2


             Lista unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare
                 judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului
   Bucureşti din cadrul proiectului "Internet în şcoala ta", cod SMIS 39845.
                       Conectarea la internet broadband a
                unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană┌────┬──────┬───┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Regiu-│Ju-│ │ │
│crt.│nea │de-│ │ │
│ │MCSI │ţul│ Localitatea │ Denumirea unităţii de învăţământ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1│Centru│AB │Almaşu Mare │Şcoala Gimnazială Almaşu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2│Centru│AB │Zlatna │Liceul "Corneliu Medrea" Zlatna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3│Centru│AB │Blaj │Şcoala Gimnazială "Toma Cocişiu" Blaj │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4│Centru│AB │Blaj │Şcoala Gimnazială "I.M. Moldovan" Blaj │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5│Centru│AB │Blandiana │Şcoala Gimnazială Blandiana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6│Centru│AB │Bucerdea Grânoasă │Şcoala Gimnazială "Ioan Maiorescu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7│Centru│AB │Bucium │Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Bucium Sasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8│Centru│AB │Cenade │Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cenade │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9│Centru│AB │Ciugud │Şcoala Gimnazială Ciugud │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10│Centru│AB │Ciuruleasa │Şcoala Gimnazială Ciuruleasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11│Centru│AB │Cricău │Şcoala Gimnazială "Decebal" Cricău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12│Centru│AB │Baia de Arieş │Liceul "Dr. Lazăr Chirilă" Baia de Arieş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13│Centru│AB │Cugir │Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14│Centru│AB │Cut │Şcoala Gimnazială "Septimiu Albini" Cut │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15│Centru│AB │Fărău │Şcoala Gimnazială Fărău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16│Centru│AB │Horea │Şcoala Gimnazială "Horea" Horea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17│Centru│AB │Întregalde │Şcoala Gimnazială Întregalde │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18│Centru│AB │Livezile │Şcoala Gimnazială Livezile │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19│Centru│AB │Lopadea Nouă │Şcoala Gimnazială Lopadea Nouă │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20│Centru│AB │Lupşa │Şcoala Gimnazială "Dr. Petru Span" Lupşa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21│Centru│AB │Meteş │Şcoala Gimnazială Meteş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22│Centru│AB │Noşlac │Şcoala Gimnazială Noşlac │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23│Centru│AB │Ohaba │Şcoala Gimnazială Ohaba │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24│Centru│AB │Poiana Vadului │Şcoala Gimnazială Poiana Vadului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25│Centru│AB │Rădeşti │Şcoala Gimnazială "Demetriu Radu" Rădeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26│Centru│AB │Roşia Montană │Şcoala Gimnazială "Simion Balint" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27│Centru│AB │Săliştea │Şcoala Gimnazială "David Prodan" Săliştea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28│Centru│AB │Sâncel │Şcoala Gimnazială "Ion Pop Reteganul" Sâncel │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29│Centru│AB │Sântimbru │Şcoala Gimnazială "Ioan de Hunedoara" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30│Centru│AB │Cugir │Şcoala Gimnazială "Singidava" Cugir │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31│Centru│AB │Sebeş │Şcoala Gimnazială nr. 2, Sebeş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32│Centru│AB │Şibot │Şcoala Gimnazială "Iosif Sârbu" Şibot │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33│Centru│AB │Şona │Şcoala Gimnazială Şona │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34│Centru│AB │Stremţ │Şcoala Gimnazială Stremţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35│Centru│AB │Unirea │Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Unirea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36│Centru│AB │Vidra │Şcoala Gimnazială Vidra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37│Centru│AB │Ighiu │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ighiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38│Centru│AB │Aiud │Şcoala Gimnazială "O. Hulea" Aiud │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39│Centru│AB │Avram Iancu │Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40│Centru│AB │Gârda de Sus │Şcoala Gimnazială "Emil Racoviţă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41│Centru│AB │Abrud │Liceul "Horea, Cloşca Şi Crişan" Abrud │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42│Centru│AB │Pianu de Sus │Şcoala Gimnazială Pianu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43│Centru│AB │Câlnic │Şcoala Gimnazială Câlnic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44│Centru│AB │Sohodol │Şcoala Gimnazială Sohodol │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45│Centru│AB │Teiuş │Liceul Teoretic Teiuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46│Centru│BV │Beclean │Şcoala Primară Beclean │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47│Centru│BV │Bran │Liceul "Sextil Puşcariu" Bran │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48│Centru│BV │Caţa │Şcoala Gimnazială Caţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49│Centru│BV │Cincu │Şcoala Gimnazială Cincu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50│Centru│BV │Codlea │Liceul Teoretic Codlea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51│Centru│BV │Codlea │Şcoala Gimnazială nr. 2 Codlea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52│Centru│BV │Codlea │Şcoala Gimnazială nr. 3 Codlea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53│Centru│BV │Comana de Jos │Şcoala Gimnazială Comana de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54│Centru│BV │Cristian │Şcoala Gimnazială Cristian │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55│Centru│BV │Crizbav │Şcoala Gimnazială Crizbav │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56│Centru│BV │Dumbrăviţa │Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57│Centru│BV │Ghimbav │Şcoala Gimnazială Ghimbav │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58│Centru│BV │Hârseni │Şcoala Gimnazială Hârseni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59│Centru│BV │Holbav │Şcoala Gimnazială Holbav │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60│Centru│BV │Jibert │Şcoala Gimnazială Jibert │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61│Centru│BV │Lisa │Şcoala Gimnazială Lisa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62│Centru│BV │Lunca Calnicului │Şcoala Gimnazială Lunca Calnicului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63│Centru│BV │Măieruş │Şcoala Gimnazială Măieruş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64│Centru│BV │Ormeniş │Şcoala Gimnazială Ormeniş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65│Centru│BV │Părău │Şcoala Gimnazială Părău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66│Centru│BV │Poiana Mărului │Şcoala Gimnazială nr. 1 Poiana Mărului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67│Centru│BV │Predeal │Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" Predeal │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68│Centru│BV │Prejmer │Şcoala Gimnazială Prejmer │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69│Centru│BV │Racoş │Şcoala Gimnazială "Bethlen Samuel" Racoş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70│Centru│BV │Râşnov │Şcoala Gimnazială nr. 2 Râşnov │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71│Centru│BV │Râşnov │Şcoala Gimnazială nr. 3 Râşnov │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72│Centru│BV │Recea │Şcoala Gimnazială Recea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73│Centru│BV │Sânpetru │Şcoala Gimnazială Sânpetru │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74│Centru│BV │Şercaia │Şcoala Gimnazială Şercaia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75│Centru│BV │Sâmbăta de Sus │Şcoala Gimnazială Sâmbăta de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76│Centru│BV │Şinca Nouă │Şcoala Gimnazială Şinca Nouă │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77│Centru│BV │Şinca Veche │Şcoala Gimnazială Şinca Veche │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78│Centru│BV │Şoarş │Şcoala Gimnazială Şoarş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79│Centru│BV │Tărlungeni │Şcoala Gimnazială Tărlungeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80│Centru│BV │Teliu │Şcoala Gimnazială Teliu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81│Centru│BV │Ucea de Jos │Şcoala Gimnazială Ucea de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82│Centru│BV │Ungra │Şcoala Gimnazială Ungra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83│Centru│BV │Vama Buzăului │Şcoala Gimnazială Vama Buzăului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84│Centru│BV │Victoria │Liceul Teoretic "Ion Codru Drăguşanu" Victoria │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85│Centru│BV │Viştea de Jos │Şcoala Gimnazială Viştea de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86│Centru│BV │Voila │Şcoala Gimnazială Voila │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87│Centru│BV │Vulcan │Şcoala Gimnazială Vulcan │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88│Centru│BV │Zărneşti │Liceul Teoretic "Mitropolit Ioan Meţianu" Zărneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89│Centru│BV │Zărneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 "Gheorghe Crăciun" Zărneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90│Centru│BV │Zărneşti │Şcoala Gimnazială nr. 2 Zărneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91│Centru│BV │Zărneşti │Şcoala Gimnazială nr. 3 "Pompiliu Dan" Zărneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92│Centru│BV │Prejmer │Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară │
│ │ │ │ │"Ţara Bârsei" Prejmer │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93│Centru│BV │Codlea │Colegiul Tehnic "Simion Mehedinţi" Codlea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94│Centru│BV │Rupea │Liceul "Şt. O. Iosif" Rupea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95│Centru│BV │Victoria │Colegiul Tehnic "Alexandru Bărbat" Victoria │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96│Centru│BV │Zărneşti │Liceul Tehnologic "Malaxa" Zărneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97│Centru│BV │Râşnov │Liceul Tehnologic Râşnov │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98│Centru│BV │Feldioara │Liceul "Petru Rareş" Feldioara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99│Centru│BV │Hălchiu │Şcoala Gimnazială Hălchiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 100│Centru│BV │Hoghiz │Şcoala Gimnazială Hoghiz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 101│Centru│BV │Moieciu de Jos │Şcoala Gimnazială Moieciu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 102│Centru│BV │Mândra │Şcoala Gimnazială Mândra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 103│Centru│BV │Homorod │Şcoala Gimnazială Homorod │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 104│Centru│BV │Budila │Şcoala Gimnazială Budila │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 105│Centru│BV │Buneşti │Şcoala Gimnazială Buneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 106│Centru│BV │Cuciulata │Şcoala Gimnazială Cuciulata │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 107│Centru│BV │Drăguş │Şcoala Gimnazială "Ion Codru Drăguşanu" Drăguş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 108│Centru│BV │Drăuşeni │Şcoala Gimnazială Drăuşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 109│Centru│BV │Fundata │Şcoala Gimnazială Fundata │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 110│Centru│BV │Bod │Şcoala Gimnazială Bod Sat │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 111│Centru│BV │Augustin │Şcoala Gimnazială Augustin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 112│Centru│BV │Apaţa │Şcoala Gimnazială "Apaczai Csere Janos" Apaţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 113│Centru│CV │Aita Mare │Şcoala Gimnazială "Kriza Janos" Aita Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 114│Centru│CV │Araci │Şcoala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 115│Centru│CV │Baraolt │Liceul Tehnologic "Baroti Szabo David" Baraolt │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 116│Centru│CV │Belin │Şcoala Gimnazială "Boloni Farkas Sondor" Belin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 117│Centru│CV │Bixad │Şcoala Gimnazială "Mikes Armin" Bixad │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 118│Centru│CV │Bodoc │Şcoala Gimnazială "Henter Karoly" Bodoc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 119│Centru│CV │Boroşneu Mare │Şcoala Gimnazială "Bartha Karoly" Boroşneu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 120│Centru│CV │Cătălina │Şcoala Gimnazială "Balint Gabor" Cătălina │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 121│Centru│CV │Cernat │Şcoala Gimnazială "Vegh Antal" Cernat │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 122│Centru│CV │Chichiş │Şcoala Gimnazială "Vegh Antal" Cernat │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 123│Centru│CV │Dalnic │Şcoala Gimnazială "Darko Jeno" Dalnic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 124│Centru│CV │Dobârlău │Şcoala Gimnazială Dobârlău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 125│Centru│CV │Estelnic │Şcoala Gimnazială "Nagy Mozes" Estelnic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 126│Centru│CV │Ghidfalău │Şcoala Gimnazială "Czetz Janos" Ghidfalău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 127│Centru│CV │Herculian │Şcoala Gimnazială "Mathe Janos" Herculian │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 128│Centru│CV │Lemnia │Şcoala Gimnazială "Bem Jozsef" Lemnia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 129│Centru│CV │Malnaş │Şcoala Gimnazială "Tokes Jozsef" Malnaş Sat │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 130│Centru│CV │Micfalău │Şcoala Gimnazială "Fejer Akos" Micfalău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 131│Centru│CV │Moacşa │Şcoala Gimnazială "Orban Balazs" Moacşa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 132│Centru│CV │Sita Buzăului │Şcoala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 133│Centru│CV │Turia │Şcoala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 134│Centru│CV │Valea Crişului │Şcoala Gimnazială "Kalnoky Ludmilla" Valea Crişului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 135│Centru│CV │Vărghiş │Şcoala Gimnazială "Borbath Karoly" Vărghiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 136│Centru│CV │Zagon │Şcoala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 137│Centru│CV │Întorsura Buzăului │Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura │
│ │ │ │ │Buzăului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 138│Centru│CV │Reci │Şcoala Gimnazială "Antos Janos" Reci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 139│Centru│HR │Avrămeşti │Şcoala Gimnazială Benedek Elek Avrămeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 140│Centru│HR │Băile Tuşnad │Şcoala Gimnazială Jokai Mor Băile Tuşnad │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 141│Centru│HR │Bancu │Şcoala Gimnazială Marton Ferenc Bancu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 142│Centru│HR │Lupeni │Şcoala Gimnazială Tamasi Aron Lupeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 143│Centru│HR │Brădeşti │Şcoala Gimnazială Brădeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 144│Centru│HR │Căpâlniţa │Şcoala Gimnazială Kriza Janos Căpâlniţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 145│Centru│HR │Cârţa │Şcoala Gimnazială Martonffy Gyorgy Cârţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 146│Centru│HR │Ciucsângeorgiu │Şcoala Gimnazială Gal Sandor Ciucsângeorgiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 147│Centru│HR │Corund │Liceul Tehnologic Corund │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 148│Centru│HR │Cozmeni │Şcoala Gimnazială Dr. Boga Alajos Cozmeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 149│Centru│HR │Cristuru Secuiesc │Liceul Teologic Unitarian Berde Mozes Cristuru │
│ │ │ │ │Secuiesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 150│Centru│HR │Cristuru Secuiesc │Liceul Teoretic Orban Balazs Cristuru Secuiesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 151│Centru│HR │Cristuru Secuiesc │Şcoala Gimnazială Petofi Sandor Cristuru Secuiesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 152│Centru│HR │Dăneşti │Liceul Tehnologic Petofi Sandor Dăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 153│Centru│HR │Dealu │Şcoala Gimnazială Petofi Sandor Dealu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 154│Centru│HR │Ditrău │Liceul Tehnologic Puskas Tivadar Ditrău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 155│Centru│HR │Gheorgheni │Liceul Teoretic Sfântu Nicolae Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 156│Centru│HR │Gheorgheni │Liceul Tehnologic Fogarasy Mihaly Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 157│Centru│HR │Gheorgheni │Şcoala Gimnazială Kos Karoly Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 158│Centru│HR │Lăzarea │Şcoala Gimnazială Bethlen Gabor Lăzarea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 159│Centru│HR │Lueta │Şcoala Gimnazială Szekely Mozes Lueta │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 160│Centru│HR │Lunca de Sus │Şcoala Gimnazială Domokos Pal Peter Lunca de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 161│Centru│HR │Misentea │Şcoala Gimnazială Nagy Istvan Misentea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 162│Centru│HR │Ocna de Jos │Şcoala Generală "Sukosd Ferenc" Ocna de Jos (Şcoala │
│ │ │ │ │Gimnazială "Aprily Lajos" Praid) │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 163│Centru│HR │Ocna de Sus │Şcoala Generală "Szekely Mozes" Ocna de Sus (Şcoala │
│ │ │ │ │Gimnazială "Aprily Lajos" Praid) │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 164│Centru│HR │Remetea │Şcoala Gimnazială Frater Gyorgy Remetea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 165│Centru│HR │Sândominic │Şcoala Gimnazială Marton Aron Sândominic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 166│Centru│HR │Sânmartin │Liceul Tehnologic Tivai Nagy Imre Sânmartin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 167│Centru│HR │Sânsimion │Şcoala Gimnazială Endes Jozsef Sânsimion │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 168│Centru│HR │Sântimbru │Şcoala Gimnazială Arany Janos Sântimbru │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 169│Centru│HR │Sărmaş │Şcoala Gimnazială Sfântu Andrei Sărmaş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 170│Centru│HR │Simoneşti │Şcoala Gimnazială Marosi Gergely Simoneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 171│Centru│HR │Subcetate │Liceul Miron Cristea Subcetate │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 172│Centru│HR │Tomeşti │Şcoala Gimnazială Balint Vilmos Tomeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 173│Centru│HR │Topliţa │Liceul Teoretic Kemeny Janos Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 174│Centru│HR │Topliţa │Şcoala Gimnazială Andrei Şaguna Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 175│Centru│HR │Topliţa │Şcoala Gimnazială Miron Cristea Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 176│Centru│HR │Topliţa │Şcoala Gimnazială Sfântu Ilie Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 177│Centru│HR │Tuşnad │Şcoala Gimnazială Imets Fulop Jako Tuşnad │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 178│Centru│HR │Suseni │Şcoala Gimnazială Elekes Vencel Suseni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 179│Centru│HR │Vlăhiţa │Şcoala Gimnazială Martonffi Janos Vlăhiţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 180│Centru│HR │Voşlăbeni │Şcoala Gimnazială Teodor Chindea Voşlăbeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 181│Centru│HR │Lunca de Jos │Şcoala Gimnazială Majlath Gusztav Karoly Lunca de Jos│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 182│Centru│HR │Praid │Şcoala Gimnazială Aprily Lajos Praid │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 183│Centru│HR │Atid │Şcoala Gimnazială Josika Miklos Atid │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 184│Centru│HR │Bălan │Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Bălan │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 185│Centru│HR │Borsec │Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 186│Centru│HR │Ciceu │Şcoala Gimnazială Kajoni Janos Ciceu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 187│Centru│HR │Ciumani │Şcoala Gimnazială Kollo Miklos Ciumani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 188│Centru│HR │Corbu │Liceul Tehnologic Corbu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 189│Centru│HR │Cristuru Secuiesc │Liceul Tehnologic Zeyk Domokos Cristuru Secuiesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 190│Centru│HR │Dârjiu │Şcoala Gimnazială Janos Zsigmond Dârjiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 191│Centru│HR │Ditrău │Şcoala Gimnazială Siklodi Lorinc Ditrău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 192│Centru│HR │Gălăuţaş │Şcoala Gimnazială Dumitru Gafton Galautas │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 193│Centru│HR │Gheorgheni │Colegiul Tehnic Batthyany Ignac Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 194│Centru│HR │Gheorgheni │Liceul Teoretic Salamon Erno Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 195│Centru│HR │Gheorgheni │Şcoala Gimnazială Vaskertes Gheorgheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 196│Centru│HR │Mădăraş │Şcoala Gimnazială Kiss Ferenc Mădăraş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 197│Centru│HR │Mihăileni │Şcoala Gimnazială Arany Janos Mihăileni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 198│Centru│HR │Racu │Şcoala Gimnazială Cserei Mihaly Racu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 199│Centru│HR │Sâncrăieni │Şcoala Gimnazială Vitos Mozes Sincrăieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 200│Centru│HR │Topliţa │Colegiul Naţional Mihai Eminescu Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 201│Centru│HR │Topliţa │Liceul Teoretic O.C. Tăslăuanu Topliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 202│Centru│HR │Vlăhiţa │Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlăhiţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 203│Centru│HR │Satu Mare │Şcoala Gimnazială Nyiro Jozsef Satu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 204│Centru│HR │Vlăhiţa │Şcoala Generală "Tamasi Aron" Vlăhiţa (Liceul │
│ │ │ │ │Tehnologic "Gabor Aron" Vlăhiţa) │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 205│Centru│HR │Bisericani │Şcoala Generală "Benedek Fidel" Bisericani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 206│Centru│MS │Adămuş │Şcoala Gimnazială Adămuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 207│Centru│MS │Albeşti │Şcoala Gimnazială Albeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 208│Centru│MS │Aluniş │Şcoala Gimnazială Aluniş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 209│Centru│MS │Aţintiş │Şcoala Gimnazială Aţintiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 210│Centru│MS │Băla │Şcoala Gimnazială Băla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 211│Centru│MS │Bălăuşeri │Şcoala Gimnazială "Torok Janos" Bălăuşeri │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 212│Centru│MS │Bichiş │Şcoala Gimnazială Bichiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 213│Centru│MS │Ceuaşu de Câmpie │Şcoala Gimnazială Ceuaşu de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 214│Centru│MS │Cheţani │Şcoala Gimnazială Cheţani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 215│Centru│MS │Chibed │Şcoala Gimnazială "Matyus Istvan" Chibed │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 216│Centru│MS │Coroisânmartin │Şcoala Gimnazială Coroisânmartin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 217│Centru│MS │Corunca │Şcoala Gimnazială "Tholdalagi Mihaly" Corunca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 218│Centru│MS │Cozma │Şcoala Gimnazială Cozma │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 219│Centru│MS │Crăieşti │Şcoala Gimnazială Crăieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 220│Centru│MS │Cristeşti │Şcoala Gimnazială Cristeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 221│Centru│MS │Şeulia de Mureş │Şcoala Gimnazială Şeulia de Mureş, comuna Cucerdea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 222│Centru│MS │Cuci │Şcoala Gimnazială Cuci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 223│Centru│MS │Deaj │Şcoala Gimnazială Deaj │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 224│Centru│MS │Eremitu │Şcoala Gimnazială "Dr. Nyulas Ferenc" Eremitu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 225│Centru│MS │Ernei │Şcoala Gimnazială Ernei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 226│Centru│MS │Găleşti │Şcoala Gimnazială "Szentivani Mihaly" Găleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 227│Centru│MS │Găneşti │Şcoala Gimnazială "Fogarasi Samuel" Găneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 228│Centru│MS │Gurghiu │Colegiul Silvic Gurghiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 229│Centru│MS │Gurghiu │Şcoala Gimnazială Gurghiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 230│Centru│MS │Hodac │Şcoala Gimnazială Hodac │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 231│Centru│MS │Ibăneşti │Şcoala Gimnazială Ibăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 232│Centru│MS │Iernut │Şcoala Gimnazială Iernut │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 233│Centru│MS │Laslău Mare │Şcoala Gimnazială "Sf. Nicolae" Laslău Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 234│Centru│MS │Livezeni │Şcoala Gimnazială "Benedek Elek" Livezeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 235│Centru│MS │Mădăraş │Şcoala Gimnazială "Pataky Agotha", Mădăraş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 236│Centru│MS │Mărculeni │Şcoala Gimnazială Mărculeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 237│Centru│MS │Ogra │Şcoala Gimnazială Ogra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 238│Centru│MS │Pănet │Şcoala Gimnazială "Kadar Marton" Pănet │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 239│Centru│MS │Papiu Ilarian │Şcoala Gimnazială Papiu Ilarian │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 240│Centru│MS │Ruşii-Munţi │Şcoala Gimnazială "Dănilă Stupar" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 241│Centru│MS │Sânpetru de Câmpie │Şcoala Gimnazială "Sfântul Petru" Sânpetru de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 242│Centru│MS │Şincai │Şcoala Gimnazială Şincai │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 243│Centru│MS │Solovăstru │Şcoala Gimnazială Solovăstru │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 244│Centru│MS │Sovata │Şcoala Gimnazială "S. Illyes Lajos" Sovata │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 245│Centru│MS │Suseni │Şcoala Gimnazială Suseni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 246│Centru│MS │Ungheni │Şcoala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 247│Centru│MS │Vătava │Şcoala Gimnazială Vătava │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 248│Centru│MS │Voivodeni │Şcoala Gimnazială Voivodeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 249│Centru│MS │Zau de Câmpie │Şcoala Gimnazială Zau de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 250│Centru│MS │Sântana de Mureş │Şcoala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 251│Centru│MS │Zagăr │Şcoala Gimnazială Zagăr │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 252│Centru│MS │Beica de Jos │Şcoala Gimnazială Beica de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 253│Centru│MS │Periş │Şcoala Gimnazială Periş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 254│Centru│MS │Batoş │Şcoala Gimnazială Batoş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 255│Centru│MS │Brâncoveneşti │Şcoala Gimnazială "Kemeny Janos" Brâncoveneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 256│Centru│MS │Chiheru de Jos │Şcoala Gimnazială "Iuliu Grama" Chiheru de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 257│Centru│MS │Crăciuneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Crăciuneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 258│Centru│MS │Fântânele │Şcoala Gimnazială Fântânele │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 259│Centru│MS │Fărăgău │Şcoala Gimnazială Fărăgău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 260│Centru│MS │Gheorghe Doja │Şcoala Gimnazială "Rakossi Lajos" Gheorghe Doja │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 261│Centru│MS │Ghindari │Şcoala Gimnazială "Weseleny Miklos" Ghindari │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 262│Centru│MS │Grebenişu de Câmpie │Şcoala Gimnazială "Vasile Pop" Grebenişu de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 263│Centru│MS │Glăjărie │Şcoala Gimnazială Glăjărie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 264│Centru│MS │Sâmbriaş │Şcoala Gimnazială "Petres Kalman" Sâmbriaş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 265│Centru│MS │Iclandu Mare │Şcoala Gimnazială Iclandu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 266│Centru│MS │Neaua │Şcoala Gimnazială Neaua │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 267│Centru│MS │Luduş │Liceul Tehnologic nr. 1 Luduş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 268│Centru│MS │Luduş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Luduş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 269│Centru│MS │Miercurea Nirajului │Liceul Teoretic "Bocskai Istvan" Miercurea Nirajului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 270│Centru│MS │Sângeorgiu de Pădure│Liceul Tehnologic "Sf. Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 271│Centru│MS │Sărmaşu │Liceul Teoretic "Samuil Micu" Sărmaşu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 272│Centru│MS │Sovata │Liceul Tehnologic "Domokos Kazmer" Sovata │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 273│Centru│MS │Păsăreni │Şcoala Gimnazială Păsăreni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 274│Centru│MS │Pogăceaua │Şcoala Gimnazială Pogăceaua │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 275│Centru│MS │Răstoliţa │Şcoala Gimnazială Răstoliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 276│Centru│MS │Râciu │Gimnaziul "Gheorghe Şincai" Râciu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 277│Centru│MS │Sânger │Şcoala Gimnazială Sânger │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 278│Centru│MS │Sânpaul │Şcoala Gimnazială Sânpaul │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 279│Centru│MS │Saschiz │Gimnaziul de Stat "Ion Dacian" Saschiz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 280│Centru│MS │Tăureni │Şcoala Gimnazială Tăureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 281│Centru│MS │Veţca │Şcoala Gimnazială Veţca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 282│Centru│SB │Aţel │Şcoala Gimnazială Aţel │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 283│Centru│SB │Brădeni │Şcoala Gimnazială Brădeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 284│Centru│SB │Copşa Mică │Şcoala Gimnazială Copşa Mica │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 285│Centru│SB │Arpaşu de Jos │Şcoala Gimnazială Arpaşu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 286│Centru│SB │Avrig │Liceul Teoretic "Gh. Lazar" Avrig │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 287│Centru│SB │Şura Mare │Şcoala Gimnazială "Andrei Şaguna" Şura Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 288│Centru│SB │Roşia │Şcoala Gimnazială Roşia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 289│Centru│SB │Păuca │Şcoala Gimnazială Păuca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 290│Centru│SB │Bruiu │Şcoala Gimnazială Bruiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 291│Centru│SB │Tilişca │Şcoala Gimnazială Tilişca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 292│Centru│SB │Dârlos │Şcoala Gimnazială "Ioan Moraru" Dârlos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 293│Centru│SB │Loamneş │Şcoala Gimnazială Loamneş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 294│Centru│SB │Agnita │Şcoala Gimnazială "G. D. Teutsch", Agnita │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 295│Centru│SB │Cisnădie │Şcoala Gimnazială nr. 2 Cisnădie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 296│Centru│SB │Boiţa │Şcoala Gimnazială "Ion Albescu" Boiţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 297│Centru│SB │Bârghiş │Şcoala Gimnazială Bârghiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 298│Centru│SB │Cisnădie │Şcoala Gimnazială nr. 3 Cisnădie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 299│Centru│SB │Mihăileni │Şcoala Gimnazială Mihăileni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 300│Centru│SB │Gura Râului │Şcoala Gimnazială "Aurel Decei" Gura Râului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 301│Centru│SB │Dumbrăveni │Liceul Teoretic Dumbrăveni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 302│Centru│SB │Cârţişoara │Şcoala Gimnazială "Badea Cârţan" Cârţişoara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 303│Centru│SB │Alma │Şcoala Gimnazială Alma │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 304│Centru│SB │Merghindeal │Şcoala Gimnazială Merghindeal │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 305│Centru│SB │Nocrich │Şcoala Gimnazială Nocrich │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 306│Centru│SB │Alţina │Şcoala Gimnazială Alţina │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 307│Centru│SB │Răşinari │Şcoala Gimnazială "O. Goga" Răşinari │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 308│Centru│SB │Micăsasa │Şcoala Gimnazială Micăsasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 309│Centru│SB │Apoldu de Jos │Şcoala Gimnazială Apoldu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 310│Centru│SB │Avrig │Şcoala Gimnazială Avrig │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 311│Centru│SB │Cristian │Şcoala Gimnazială Cristian │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 312│Centru│SB │Laslea │Şcoala Gimnazială Laslea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 313│Centru│SB │Poplaca │Şcoala Gimnazială Poplaca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 314│Centru│SB │Cârţa │Şcoala Gimnazială Cârţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 315│Centru│SB │Vurpăr │Şcoala Gimnazială Vurpăr │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 316│Centru│SB │Ocna Sibiului │Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 317│Centru│SB │Porumbacu de Jos │Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 318│Centru│SB │Turnu Roşu │Şcoala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roşu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 319│Centru│SB │Sadu │Şcoala Gimnazială "Samuil Micu" Sadu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 320│Centru│SB │Râu Sadului │Şcoala Gimnazială Râu Sadului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 321│NE │BC │Iteşti │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Bantaş" Iteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 322│NE │BC │Vultureni │Şcoala Gimnazială Comuna Vultureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 323│NE │BC │Horgeşti │Şcoala Gimnazială Horgeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 324│NE │BC │Cleja │Şcoala Gimnazială Cleja │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 325│NE │BC │Ungureni │Şcoala Gimnazială Ungureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 326│NE │BC │Racova │Şcoala Gimnazială "Ion Borcea" Racova │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 327│NE │BC │Livezi │Şcoala Gimnazială nr. 1 Livezi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 328│NE │BC │Răcăciuni │Şcoala Gimnazială Răcăciuni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 329│NE │BC │Filipeni │Şcoala Gimnazială Filipeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 330│NE │BC │Ardeoani │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ardeoani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 331│NE │BC │Dărmăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 3 Dărmăneşti pentru Struct. │
│ │ │ │ │Şcoala Gimnazială nr. 1 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 332│NE │BC │Onceşti │Şcoala Gimnazială Onceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 333│NE │BC │Mănăstirea Caşin │Şcoala Gimnazială nr. 1 Mănăstirea Caşin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 334│NE │BC │Lipova │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Lipova │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 335│NE │BC │Bogdăneşti │Şcoala Gimnazială Bogdăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 336│NE │BC │Sănduleni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Sănduleni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 337│NE │BC │Corbasca │Şcoala Gimnazială Corbasca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 338│NE │BC │Frumoasa │Şcoala Gimnazială Frumoasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 339│NE │BC │Balcani │Şcoala Gimnazială nr. 1 Balcani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 340│NE │BC │Poduri │Şcoala Gimnazială "General Nicolae Şova" Poduri │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 341│NE │BC │Parava │Şcoala Gimnazială Parava │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 342│NE │BC │Berzunţi │Şcoala Gimnazială "Alexandru cel Bun" Berzunţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 343│NE │BC │Oituz │Şcoala Gimnazială nr. 1 Oituz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 344│NE │BC │Moineşti │Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 345│NE │BC │Glăvăneşti │Şcoala Gimnazială Glăvăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 346│NE │BC │Urecheşti │Şcoala Gimnazială Urecheşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 347│NE │BC │Tisa-Silvestri │Şcoala Gimnazială Tisa-Silvestri │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 348│NE │BC │Izvoru Berheciului │Şcoala Gimnazială "Constantin Moscu" │
│ │ │ │ │Izvoru-Berheciului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 349│NE │BC │Răchitoasa │Liceul Tehnologic Răchitoasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 350│NE │BC │Roşiori │Şcoala Gimnazială nr. 1, Roşiori │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 351│NE │BC │Brusturoasa │Şcoala Gimnazială "Ioana Radu Rosetti" Brusturoasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 352│NE │BC │Comăneşti │Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" Comăneşti pentru │
│ │ │ │ │Struct. Şcoala Gimnazială "Dimitrie Ghica" Comăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 353│NE │BC │Filipeşti │Şcoala Gimnazială Filipeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 354│NE │BC │Faraoani │Şcoala Gimnazială nr. 1 Faraoani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 355│NE │BC │Pânceşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Pânceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 356│NE │BC │Oituz │Şcoala Gimnazială Oituz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 357│NE │BC │Cucuieţi │Şcoala Gimnazială Cucuieţi, comuna Dofteana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 358│NE │BT │Avrămeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Avrămeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 359│NE │BT │Brăeşti │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Coman" Brăeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 360│NE │BT │Cândeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Cândeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 361│NE │BT │Conceşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Conceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 362│NE │BT │Copălău │Şcoala Gimnazială nr. 1 Copălău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 363│NE │BT │Cordăreni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Cordăreni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 364│NE │BT │Corlăteni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Corlăteni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 365│NE │BT │Coşula │Şcoala Gimnazială "Nicolae Călinescu" Coşula │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 366│NE │BT │Cristineşti │Şcoala Gimnazială "Ion Murariu" Cristineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 367│NE │BT │Dângeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Dângeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 368│NE │BT │Dumbrăviţa │Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Dumbrăviţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 369│NE │BT │Dumeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Dumeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 370│NE │BT │Dobârceni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Dobârceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 371│NE │BT │Gorbăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Gorbăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 372│NE │BT │Hilişeu-Horia │Şcoala Gimnazială nr. 1 Hilişeu-Horia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 373│NE │BT │Hlipiceni │Şcoala Gimnazială "Dan Iordăchescu" Hlipiceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 374│NE │BT │Ipoteşti │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ipoteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 375│NE │BT │Manoleasa │Şcoala Gimnazială nr. 1 Manoleasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 376│NE │BT │Mihăileni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihăileni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 377│NE │BT │Mileanca │Şcoala Gimnazială nr. 1 Mileanca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 378│NE │BT │Orăşeni-Deal │Şcoala Gimnazială nr. 1 Orăşeni-Deal │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 379│NE │BT │Păltiniş │Şcoala Gimnazială "Doctor Partenie Ciopron" Păltiniş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 380│NE │BT │Pomârla │Liceul Teoretic "Anastasie Basota" Pomârla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 381│NE │BT │Prăjeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Prăjeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 382│NE │BT │Răuşeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Răuşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 383│NE │BT │Ripiceni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ripiceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 384│NE │BT │Văculeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Văculeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 385│NE │BT │Viişoara │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Brândza" Viişoara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 386│NE │BT │Vlăsineşti │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Burac" Vlăsineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 387│NE │BT │Blândeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Blândeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 388│NE │BT │Dersca │Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Dersca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 389│NE │BT │Dimăcheni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Dimăcheni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 390│NE │BT │Lozna │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Popovici" Lozna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 391│NE │BT │Băluşeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Băluşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 392│NE │BT │Plopenii Mari │Liceul Tehnologic Plopenii Mari Ungureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 393│NE │BT │Truşeşti │Grupul Şcolar "Demostene Botez" Truşeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 394│NE │BT │Tudora │Şcoala Gimnazială nr. 1 Tiberiu Crudu Tudora │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 395│NE │BT │Vorona │Grupul Şcolar "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Vorona │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 396│NE │BT │Adăşeni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Adăşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 397│NE │BT │Călăraşi │Şcoala Gimnazială nr. 1 Călăraşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 398│NE │BT │Drăguşeni │Şcoala Gimnazială "Aristotel Crîşmaru" Drăguşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 399│NE │BT │Hăneşti │Şcoala Gimnazială "Teofil Valcu" Hăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 400│NE │BT │Havârna │Şcoala Gimnazială nr. 1 Havârna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 401│NE │BT │Hudeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Hudeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 402│NE │BT │Mitoc │Şcoala Gimnazială "Florica Murariu" Mitoc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 403│NE │BT │Ştiubieni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ştiubieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 404│NE │BT │Suliţa │Şcoala Gimnazială nr. 1 Suliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 405│NE │IS │Andrieşeni │Şcoala cu clasele I-VIII "Gheorghe Ciobanu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 406│NE │IS │Bălţaţi │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 407│NE │IS │Bârnova │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 408│NE │IS │Satu Nou │Şcoala cu clasele I-VIII Satu Nou │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 409│NE │IS │Bivolari │Şcoala cu clasele I-VIII Bivolari │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 410│NE │IS │Brăeşti │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 411│NE │IS │Butea │Şcoala cu clasele I-VIII Butea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 412│NE │IS │Cepleniţa │Şcoala "Grigore Ureche" (Şcoala Gimnazială "Nicolae │
│ │ │ │ │Iorga", Buhalniţa) │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 413│NE │IS │Ciohorăni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 414│NE │IS │Ciorteşti │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 415│NE │IS │Osoi │Şcoala cu clasele I-VIII Osoi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 416│NE │IS │Cotnari │Şcoala de Arte şi Meserii" Ştefan cel Mare" Cotnari │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 417│NE │IS │Cozmeşti │Şcoala de Arte şi Meserii Cozmeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 418│NE │IS │Dagâţa │Şcoala Gimnazială Dagâţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 419│NE │IS │Dolheşti │Şcoala cu clasele I-VIII Dolheşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 420│NE │IS │Gropniţa │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 421│NE │IS │Grozeşti │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 422│NE │IS │Hălăuceşti │Liceul "Bogdan Vodă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 423│NE │IS │Heleşteni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 424│NE │IS │Buznea │Şcoala cu clasele I-VIII Buznea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 425│NE │IS │Lespezi │Şcoala de Arte şi Meserii Lespezi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 426│NE │IS │Leţcani │Şcoala cu clasele I-VIII Leţcani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 427│NE │IS │Mirceşti │Şcoala cu clasele I-VIII "Vasile Alecsandri" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 428│NE │IS │Moşna │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 429│NE │IS │Oţeleni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 430│NE │IS │Popricani │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 431│NE │IS │Prisăcani │Şcoala de Arte şi Meserii Prisăcani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 432│NE │IS │Izvoarele │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 433│NE │IS │Răducăneni │Liceul Teoretic "Lascăr Rosetti" Răducăneni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 434│NE │IS │Dumbrăviţa │Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrăviţa (Şcoala │
│ │ │ │ │Gimnazială, Rediu) │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 435│NE │IS │Ruginoasa │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 436│NE │IS │Scobinţi │Şcoala cu clasele V-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 437│NE │IS │Sineşti │Şcoala cu clasele I-VIII "Veniamin Costachi" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 438│NE │IS │Storneşti │Şcoala cu clasele I-VIII Storneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 439│NE │IS │Chişcăreni │Şcoala cu clasele I-VIII Chişcăreni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 440│NE │IS │Şipote │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 441│NE │IS │Sireţel │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 442│NE │IS │Tansa │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 443│NE │IS │Uda │Şcoala cu clasele I-VIII Uda │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 444│NE │IS │Tătăruşi │Şcoala de Arte şi Meserii Tătăruşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 445│NE │IS │Ţibana │Şcoala de Arte Şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 446│NE │IS │Ţigănăşi │Şcoala cu clasele I-VIII "Costache Antoniu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 447│NE │IS │Cârniceni │Şcoala cu clasele I-VIII Cârniceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 448│NE │IS │Trifeşti │Şcoala cu clasele I-VIII "Iacob Negruzzi" Trifeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 449│NE │IS │Ţuţora │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 450│NE │IS │Bosia │Şcoala cu clasele I-VIII Bosia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 451│NE │IS │Valea Lupului │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 452│NE │IS │Vânători │Şcoala cu clasele I-VIII Vânători │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 453│NE │IS │Ciurea │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 454│NE │IS │Lunca Cetăţuii │Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Lunca Cetăţuii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 455│NE │IS │Grajduri │Şcoala cu clasele I-VIII Grajduri │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 456│NE │IS │Scânteia │Şcoala "Axinte Uricariul" Scânteia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 457│NE │IS │Şcheia │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 458│NE │IS │Poieni │Şcoala cu clasele I-VIII Poieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 459│NE │IS │Voineşti │Şcoala de Arte şi Meserii "Ioanid Romanescu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 460│NE │IS │Scheia │Şcoala cu clasele I-VIII Scheia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 461│NE │IS │Aroneanu │Şcoala "Aron Vodă" Aroneanu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 462│NE │IS │Coarnele Caprei │Şcoala de Arte şi Meserii Coarnele Caprei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 463│NE │IS │Costuleni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 464│NE │IS │Cristeşti │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 465│NE │IS │Cucuteni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 466│NE │IS │Deleni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 467│NE │IS │Dobrovăţ │Şcoala cu clasele I-VIII "Ştefan cel Mare şi Sfânt" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 468│NE │IS │Dumeşti │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 469│NE │IS │Erbiceni │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 470│NE │IS │Fântânele │Şcoala de Arte şi Meserii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 471│NE │IS │Hărmăneştii Vechi │Şcoala cu clasele I-VIII Hărmăneştii Vechi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 472│NE │IS │Horleşti │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 473│NE │IS │Ipatele │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 474│NE │IS │Mironeasa │Şcoala Gimnazială Mironeasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 475│NE │IS │Larga-Jijia │Şcoala cu clasele I-VIII Larga Jijia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 476│NE │IS │Popeşti │Şcoala de Arte şi Meserii "Dimitrie Sturdza" Popeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 477│NE │IS │Vânători │Şcoala cu clasele I-VIII Vânători │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 478│NE │IS │Rediu │Şcoala cu clasele I-VIII │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 479│NE │IS │Româneşti │Şcoala "Ioanid Romanescu" Româneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 480│NE │IS │Rădeni │Şcoala cu clasele I-VIII Rădeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 481│NE │IS │Stolniceni-Prăjescu │Şcoala de Arte şi Meserii Stolniceni-Prăjescu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 482│NE │IS │Victoria │Şcoala de Arte şi Meserii" Ionel Teodoreanu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 483│NE │NT │Adjudeni │Liceul Tehnologic Adjudeni, comuna Tămăşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 484│NE │NT │Avereşti │Şcoala Gimnazială, Avereşti, comuna Ion Creangă │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 485│NE │NT │Bălţăteşti │Şcoala Gimnazială, comuna Bălţăteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 486│NE │NT │Băluşeşti │Şcoala Gimnazială Băluşeşti, comuna Icuşeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 487│NE │NT │Bârgăuani │Şcoala Gimnazială, comuna Bârgăuani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 488│NE │NT │Bicaz-Chei │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Bicaz-Chei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 489│NE │NT │Bâra │Şcoala Gimnazială "Antonie Mureşianu", comuna Bâra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 490│NE │NT │Borleşti │Şcoala Gimnazială, comuna Borleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 491│NE │NT │Bozieni │Şcoala Gimnazială, comuna Bozieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 492│NE │NT │Buruieneşti │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Pătraşcu", satul │
│ │ │ │ │Buruieneşti, comuna Doljeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 493│NE │NT │Cândeşti │Şcoala Gimnazială, comuna Cândeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 494│NE │NT │Ceahlău │Şcoala Gimnazială "Grigore Ungureanu", comuna Ceahlău│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 495│NE │NT │Cordun │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Cordun │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 496│NE │NT │Costişa │Şcoala Gimnazială, comuna Costişa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 497│NE │NT │Cotu Vameş │Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir", satul Cotu Vameş,│
│ │ │ │ │comuna Horia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 498│NE │NT │Dămuc │Liceul Tehnologic, comuna Dămuc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 499│NE │NT │Dobreni │Şcoala Gimnazială, comuna Dobreni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 500│NE │NT │Doljeşti │Şcoala Gimnazială, comuna Doljeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 501│NE │NT │Dragomireşti │Şcoala Gimnazială "Pr. Gheorghe Săndulescu", comuna │
│ │ │ │ │Dragomireşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 502│NE │NT │Gâdinţi │Şcoala Gimnazială, comuna Gâdinţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 503│NE │NT │Poiana Teiului │Şcoala Gimnazială "Iustin Pîrvu", comuna Poiana │
│ │ │ │ │Teiului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 504│NE │NT │Grinţieş │Şcoala Gimnazială "Constantin Panţiru", comuna │
│ │ │ │ │Grinţieş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 505│NE │NT │Ion Creangă │Şcoala Gimnazială, comuna Ion Creangă │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 506│NE │NT │Mânăstirea Neamţ │Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", satul│
│ │ │ │ │Mănăstirea Neamţ, comuna Vânători-Neamţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 507│NE │NT │Mărgineni │Şcoala Gimnazială "Nicolae Buleu", comuna Mărgineni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 508│NE │NT │Oglinzi │Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răuceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 509│NE │NT │Oniceni │Şcoala Gimnazială, comuna Oniceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 510│NE │NT │Pildeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Pildeşti, comuna │
│ │ │ │ │Cordun │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 511│NE │NT │Pângăraţi │Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga", comuna Pângăraţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 512│NE │NT │Pipirig │Liceul Tehnologic "Ion Creangă", comuna Pipirig │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 513│NE │NT │Răuceşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Răuceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 514│NE │NT │Războieni │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Războieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 515│NE │NT │Ruseni │Şcoala Gimnazială "Ioan Grigore Teodorescu", satul │
│ │ │ │ │Ruseni, comuna Borleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 516│NE │NT │Sagna │Şcoala Gimnazială, comuna Sagna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 517│NE │NT │Secuieni │Şcoala Gimnazială, comuna Secuieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 518│NE │NT │Roznov │Şcoala Gimnazială Slobozia, oraşul Roznov │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 519│NE │NT │Ştefan Cel Mare │Şcoala Gimnazială "Dr. Emanuiel Rigler", comuna │
│ │ │ │ │Ştefan cel Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 520│NE │NT │Târgu-Neamţ │Şcoala Gimnazială nr. 3 "Ion Creangă", oraşul │
│ │ │ │ │Târgu-Neamţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 521│NE │NT │Ţibucani │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Ţibucani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 522│NE │NT │Timişeşti │Şcoala Gimnazială, comuna Timişeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 523│NE │NT │Trifeşti │Şcoala Gimnazială, comuna Trifeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 524│NE │NT │Tupilaţi │Şcoala Gimnazială, comuna Tupilaţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 525│NE │NT │Vaduri │Şcoala Gimnazială Vaduri, comuna Alexandru cel Bun │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 526│NE │NT │Zăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Zăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 527│NE │NT │Bahna │Şcoala Gimnazială, comuna Bahna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 528│NE │NT │Drăgăneşti │Şcoala Gimnazială, comuna Drăgăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 529│NE │NT │Români │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Nicolau", comuna Români │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 530│NE │NT │Nisiporeşti │Liceul Tehnologic Nisiporeşti, comuna Boteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 531│NE │NT │Barticeşti │Şcoala Gimnazială Barticeşti, comuna Boteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 532│NE │SV │Adâncata │Şcoala Gimnazială "Ioan Bancescu" Adâncata │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 533│NE │SV │Arbore │Şcoala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 534│NE │SV │Baia │Şcoala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 535│NE │SV │Baia │Şcoala Gimnazială nr. 3 Baia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 536│NE │SV │Bălăceana │Şcoala Gimnazială Bălăceana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 537│NE │SV │Bălcăuţi │Şcoala Gimnazială Bălcăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 538│NE │SV │Berchişeşti │Şcoala Gimnazială Berchişeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 539│NE │SV │Bilca │Şcoala Gimnazială "George Tofan" Bilca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 540│NE │SV │Bogdăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Bogdăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 541│NE │SV │Bogdăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogdăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 542│NE │SV │Bosanci │Şcoala Gimnazială Bosanci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 543│NE │SV │Botoşana │Şcoala Gimnazială Botoşana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 544│NE │SV │Breaza │Şcoala Gimnazială Breaza │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 545│NE │SV │Brodina │Şcoala Gimnazială Brodina │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 546│NE │SV │Falcău │Şcoala Gimnazială Brodina pentru Şcoala Gimnazială │
│ │ │ │ │Falcău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 547│NE │SV │Broşteni │Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broşteni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 548│NE │SV │Cotârgaşi │Şcoala Gimnazială "Ion Teodorescu" Cotârgaşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 549│NE │SV │Buneşti │Şcoala Gimnazială "Artur Gorovei" Buneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 550│NE │SV │Burla │Şcoala Gimnazială Burla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 551│NE │SV │Pârteştii de Sus │Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 552│NE │SV │Cajvana │Liceul Tehnologic Cajvana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 553│NE │SV │Calafindeşti │Şcoala Gimnazială Calafindeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 554│NE │SV │Câmpulung │ │
│ │ │ │Moldovenesc │Şcoala Gimnazială nr. 2 "George Voevidca" Câmpulung │
│ │ │ │ │Moldovenesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 555│NE │SV │Câmpulung │ │
│ │ │ │Moldovenesc │Şcoala Gimnazială nr. 3 "Bogdan Vodă" Câmpulung │
│ │ │ │ │Moldovenesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 556│NE │SV │Câmpulung │ │
│ │ │ │Moldovenesc │Şcoala Gimnazială nr. 4 "Teodor V. Ştefanelli" │
│ │ │ │ │Câmpulung Moldovenesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 557│NE │SV │Câmpulung │ │
│ │ │ │Moldovenesc │Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 558│NE │SV │Capu Câmpului │Şcoala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 559│NE │SV │Cârlibaba │Şcoala Gimnazială "Ştefan Cel Mare" Cârlibaba │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 560│NE │SV │Ciocăneşti │Şcoala Gimnazială Ciocăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 561│NE │SV │Ciprian Porumbescu │Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 562│NE │SV │Comăneşti │Şcoala Gimnazială Comăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 563│NE │SV │Cornu Luncii │Şcoala Gimnazială Cornu Luncii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 564│NE │SV │Băişeşti │Şcoala Gimnazială Băişeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 565│NE │SV │Coşna │Şcoala Gimnazială Coşna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 566│NE │SV │Crucea │Şcoala Gimnazială Crucea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 567│NE │SV │Măriţei │Şcoala Gimnazială Măriţei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 568│NE │SV │Dolhasca │Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 569│NE │SV │Budeni │Şcoala Gimnazială Budeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 570│NE │SV │Gulia │Şcoala Gimnazială Gulia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 571│NE │SV │Probota │Şcoala Gimnazială "Petru Rareş" Probota │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 572│NE │SV │Dolheştii-Mari │Şcoala Gimnazială "Hatmanul Şendrea" Dolheştii Mari │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 573│NE │SV │Dorna Candrenilor │Liceul Tehnologic Agricol Dorna Candrenilor │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 574│NE │SV │Dorna-Arini │Şcoala Gimnazială Dorna-Arini │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 575│NE │SV │Dorneşti │Şcoala Gimnazială Dorneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 576│NE │SV │Drăgoieşti │Şcoala Gimnazială Drăgoieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 577│NE │SV │Drăguşeni │Şcoala Gimnazială Drăguşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 578│NE │SV │Fălticeni │Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 579│NE │SV │Fălticeni │Şcoala Gimnazială nr. 2 "Ion Irimescu" Fălticeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 580│NE │SV │Fălticeni │Şcoala Gimnazială nr. 3 "Mihail Sadoveanu" Fălticeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 581│NE │SV │Fălticeni │Şcoala Gimnazială nr. 6. "I Ciurea" Fălticeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 582│NE │SV │Fălticeni │Colegiul Naţional "Nicu Gane" Fălticeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 583│NE │SV │Fântâna Mare │Şcoala Gimnazială "Ion Muceleanu" Fântâna Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 584│NE │SV │Băneşti │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Băneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 585│NE │SV │Oniceni │Şcoala Gimnazială Oniceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 586│NE │SV │Frasin │Şcoala Gimnazială Frasin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 587│NE │SV │Bucşoaia │Şcoala Gimnazială Bucşoaia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 588│NE │SV │Frătăuţii Noi │Şcoala Gimnazială "Iraclie Porumbescu" Frătăuţii Noi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 589│NE │SV │Frătăuţii Vechi │Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 590│NE │SV │Măneuţi │Şcoala Gimnazială "Ion Pintilie" Măneuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 591│NE │SV │Frumosu │Şcoala Gimnazială "Ion Suhane" Frumosu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 592│NE │SV │Fundu Moldovei │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Gusti" Fundu Moldovei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 593│NE │SV │Gălăneşti │Şcoala Gimnazială "Samson Bodnarescu" Gălăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 594│NE │SV │Grămeşti │Şcoala Gimnazială "Pahomie C. Vasiliu" Grămeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 595│NE │SV │Grăniceşti │Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Grăniceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 596│NE │SV │Gura Humorului │Şcoala Gimnazială nr. 1 Gura Humorului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 597│NE │SV │Gura Humorului │Şcoala Gimnazială "Petru Comarnescu" Gura Humorului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 598│NE │SV │Gura Humorului │Şcoala Gimnazială nr. 3 "Teodor Balan" Gura Humorului│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 599│NE │SV │Gura Humorului │Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 600│NE │SV │Hănţeşti │Şcoala Gimnazială "Mihai Halunga" Hănţeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 601│NE │SV │Hârtop │Şcoala Gimnazială Hârtop │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 602│NE │SV │Horodnic de Jos │Şcoala Gimnazială "I.G. Sbiera" Horodnic de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 603│NE │SV │Horodnic de Sus │Şcoala Gimnazială "Iulian Vesper" Horodnic de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 604│NE │SV │Iacobeni │Liceul Tehnologic "Liviu Suhar" Iacobeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 605│NE │SV │Iaslovăţ │Şcoala Gimnazială nr. 1 Iaslovăţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 606│NE │SV │Iaslovăţ │Şcoala Gimnazială nr. 2 Iaslovăţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 607│NE │SV │Ilişeşti │Şcoala Gimnazială "Simion Florea Marian" Ilişeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 608│NE │SV │Ipoteşti │Şcoala Gimnazială Ipoteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 609│NE │SV │Izvoarele Sucevei │Şcoala Gimnazială Izvoarele Sucevei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 610│NE │SV │Brodina │Şcoala Gimnazială Brodina de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 611│NE │SV │Liteni │Liceul Tehnologic "Iorgu Varnav Liteanu" Liteni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 612│NE │SV │Rotunda │Şcoala Gimnazială Rotunda │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 613│NE │SV │Mălini │Şcoala Gimnazială "Nicolae Labiş" Mălini │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 614│NE │SV │Pâraie │Şcoala Gimnazială Pâraie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 615│NE │SV │Poiana Mărului │Şcoala Gimnazială Poiana Mărului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 616│NE │SV │Mănăstirea Humorului│Şcoala Gimnazială Mănăstirea Humorului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 617│NE │SV │Marginea │Liceul Tehnologic "Vasile Gherasim" Marginea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 618│NE │SV │Marginea │Şcoala Gimnazială nr. 2 Marginea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 619│NE │SV │Marginea │Şcoala Gimnazială nr. 3 Marginea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 620│NE │SV │Milişăuţi │Şcoala Gimnazială Milişăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 621│NE │SV │Mitocu Dragomirnei │Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 622│NE │SV │Moara Nica │Şcoala Gimnazială Moara Nica │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 623│NE │SV │Moldova-Suliţa │Şcoala Gimnazială Moldova Suliţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 624│NE │SV │Baineţ │Şcoala Gimnazială Baineţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 625│NE │SV │Ostra │Şcoala Gimnazială Ostra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 626│NE │SV │Păltinoasa │Şcoala Gimnazială Păltinoasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 627│NE │SV │Capu Codrului │Şcoala Gimnazială "Bogdan Vodă" Capu Codrului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 628│NE │SV │Panaci │Şcoala Gimnazială Panaci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 629│NE │SV │Pârteştii de Jos │Liceul Tehnologic "Nicanor Morosan" Pârteştii de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 630│NE │SV │Pătrăuţi │Şcoala Gimnazială "Constantin Morariu" Pătrăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 631│NE │SV │Poiana Stampei │Şcoala Gimnazială Poiana Stampei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 632│NE │SV │Poieni-Solca │Şcoala Gimnazială Poieni-Solca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 633│NE │SV │Pojorâta │Şcoala Gimnazială Pojorâta │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 634│NE │SV │Preuteşti │Şcoala Gimnazială Preuteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 635│NE │SV │Putna │Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Putna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 636│NE │SV │Rădăşeni │Şcoala Gimnazială "Ion Lovinescu" Rădăşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 637│NE │SV │Rădăuţi │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Popadiuc" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 638│NE │SV │Rădăuţi │Şcoala Gimnazială nr. 2 Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 639│NE │SV │Rădăuţi │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 640│NE │SV │Rădăuţi │Şcoala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 641│NE │SV │Rădăuţi │Şcoala Gimnazială "Bogdan Vodă" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 642│NE │SV │Rădăuţi │Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 643│NE │SV │Rădăuţi │Colegiul Tehnic Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 644│NE │SV │Rădăuţi │Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 645│NE │SV │Râşca │Şcoala Gimnazială Râşca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 646│NE │SV │Salcea │Şcoala Gimnazială Salcea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 647│NE │SV │Plopeni │Şcoala Gimnazială Plopeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 648│NE │SV │Neagra Şarului │Şcoala Gimnazială Neagra Şarului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 649│NE │SV │Şcheia │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Pacurariu" Şcheia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 650│NE │SV │Şerbăuţi │Şcoala Gimnazială Serbăuţi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 651│NE │SV │Siminicea │Şcoala Gimnazială Siminicea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 652│NE │SV │Siret │Şcoala Gimnazială "Petru Muşat" Siret │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 653│NE │SV │Siret │Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 654│NE │SV │Slatina │Şcoala Gimnazială Slatina │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 655│NE │SV │Găineşti │Şcoala Gimnazială Găineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 656│NE │SV │Herla │Şcoala Gimnazială Herla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 657│NE │SV │Solca │Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 658│NE │SV │Straja │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Onciul" Straja │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 659│NE │SV │Stroieşti │Şcoala Gimnazială Stroieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 660│NE │SV │Stulpicani │Şcoala Gimnazială Stulpicani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 661│NE │SV │Suceviţa │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Vatamaniuc" Suceviţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 662│NE │SV │Voievodeasa │Şcoala Gimnazială Voievodeasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 663│NE │SV │Todireşti │Şcoala Gimnazială Todireşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 664│NE │SV │Udeşti │Şcoala Gimnazială "Academician H. Mihăescu" Udeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 665│NE │SV │Ulma │Şcoala Gimnazială Ulma │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 666│NE │SV │Vadu Moldovei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Vadu Moldovei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 667│NE │SV │Valea Moldovei │Şcoala Gimnazială Valea Moldovei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 668│NE │SV │Vama │Şcoala Gimnazială "Iorgu G. Toma" Vama │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 669│NE │SV │Vatra Dornei │Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 670│NE │SV │Vatra Dornei │Şcoala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 671│NE │SV │Vatra Dornei │Liceul Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 672│NE │SV │Vatra Dornei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 673│NE │SV │Vatra Dornei │Liceul Tehnologic "Vasile Deac" Vatra Dornei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 674│NE │SV │Vatra Moldoviţei │Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 675│NE │SV │Vereşti │Şcoala Gimnazială Vereşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 676│NE │SV │Corocăieşti │Şcoala Gimnazială Corocăieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 677│NE │SV │Vicovu de Jos │Şcoala Gimnazială "Ioan Vicoveanu" Vicovu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 678│NE │SV │Vicovu de Jos │Şcoala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Jos Remezau │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 679│NE │SV │Vicovu de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 1 Vicovu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 680│NE │SV │Vicovu de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 681│NE │SV │Vicovu de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 3 Vicovu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 682│NE │SV │Bivolăria │Şcoala Gimnazială Bivolăria │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 683│NE │SV │Voitinel │Şcoala Gimnazială Voitinel │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 684│NE │SV │Volovăţ │Şcoala Gimnazială Volovăţ │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 685│NE │SV │Zamostea │Şcoala Gimnazială Zamostea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 686│NE │SV │Zvoriştea │Şcoala Gimnazială Zvoriştea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 687│NE │SV │Pleşeşti │Şcoala Gimnazială "Constantin Tomescu" Pleşeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 688│NE │VS │Albeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Albeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 689│NE │VS │Alexandru Vlahuţă │Şcoala Gimnazială "Alexandru Vlahuţă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 690│NE │VS │Avereşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Avereşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 691│NE │VS │Băcani │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Băcani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 692│NE │VS │Băceşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Băceşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 693│NE │VS │Berezeni │Şcoala Gimnazială "Anastasie Fătu", satul Berezeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 694│NE │VS │Bogdăneşti │Şcoala Gimnazială "Horia Stamatin", satul Bogdăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 695│NE │VS │Boţeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Boţeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 696│NE │VS │Coroieşti │Şcoala Gimnazială "George C. Dragu", satul Coroieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 697│NE │VS │Costeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Costeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 698│NE │VS │Deleni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Deleni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 699│NE │VS │Fâstâci │Şcoala Gimnazială "Cezar Botez", satul Fâstâci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 700│NE │VS │Găgeşti │Şcoala Gimnazială "Ion Artene", satul Găgeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 701│NE │VS │Ghergheşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Ghergheşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 702│NE │VS │Ghermăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Ghermăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 703│NE │VS │Griviţa │Şcoala Gimnazială "Stroe Belloescu", satul Griviţa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 704│NE │VS │Hurdugi │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Hurdugi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 705│NE │VS │Huşi │Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", municipiul Huşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 706│NE │VS │Huşi │Colegiul Naţional "Cuza Vodă", municipiul Huşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 707│NE │VS │Huşi │Şcoala Gimnazială "Anastasie Panu", municipiul Huşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 708│NE │VS │Huşi │Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", municipiul Huşi│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 709│NE │VS │Huşi │Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gură de Aur", │
│ │ │ │ │municipiul Huşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 710│NE │VS │Laza │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", satul Laza │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 711│NE │VS │Măluşteni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Măluşteni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 712│NE │VS │Micleşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Micleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 713│NE │VS │Negreşti │Şcoala Gimnazială "Mihai David", oraşul Negreşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 714│NE │VS │Oşeşti │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", satul Oşeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 715│NE │VS │Pădureni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Pădureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 716│NE │VS │Perieni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Perieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 717│NE │VS │Pogana │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Pogana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 718│NE │VS │Pogoneşti │Şcoala Gimnazială "Dimitrie Negruţiu", sat Pogoneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 719│NE │VS │Popeni │Şcoala Gimnazială nr. 3, satul Popeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 720│NE │VS │Pungeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Pungeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 721│NE │VS │Roşieşti │Şcoala Gimnazială "Veniamin Costachi", satul Roşieşti│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 722│NE │VS │Stănileşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 satul Stănileşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 723│NE │VS │Şuletea │Şcoala Gimnazială "Virgil Caraivan" satul Şuletea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 724│NE │VS │Tăcuta │Şcoala Gimnazială "Sfântul Andrei", satul Tăcuta │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 725│NE │VS │Tanacu │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Tanacu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 726│NE │VS │Tutova │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Tutova │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 727│NE │VS │Văleni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Văleni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 728│NE │VS │Viişoara │Şcoala Gimnazială "Spiru C. Haret", satul Viişoara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 729│NE │VS │Vinderei │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Vinderei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 730│NE │VS │Voineşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Voineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 731│NE │VS │Vutcani │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Vutcani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 732│NE │VS │Zăpodeni │Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", satul Zăpodeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 733│NE │VS │Fălciu │Liceul Tehnologic " Dimitrie Cantemir", satul Fălciu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 734│NE │VS │Puieşti │Liceul Tehnologic, satul Puieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 735│NE │VS │Vladia │Liceul Tehnologic, satul Vladia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 736│NE │VS │Vetrişoaia │Liceul Tehnologic "Petru Rareş", satul Vetrişoaia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 737│NE │VS │Zorleni │Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu", satul Zorleni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 738│NE │VS │Gara Banca │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Gara Banca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 739│NE │VS │Draxeni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Draxeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 740│NE │VS │Negreşti │Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga", oraşul Negreşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 741│NE │VS │Dodeşti │Şcoala Gimnazială "Victor Ion Popa", satul Dodeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 742│NE │VS │Ciocani │Şcoala Gimnazială "Teodor Medeleanu", satul Ciocani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 743│NE │VS │Murgeni │Liceul Tehnologic "Ghenuţă Coman", oraşul Murgeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 744│NE │VS │Arsura │Şcoala gimnazială "N. Gh. Lupu", satul Arsura │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 745│NE │VS │Bălteni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Bălteni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 746│NE │VS │Ştefan cel Mare │Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare", satul Ştefan Cel│
│ │ │ │ │Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 747│NE │VS │Blăgeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Blăgeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 748│NE │VS │Bogdana │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Bogdana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 749│NE │VS │Cepeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Cepeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 750│NE │VS │Creţeştii de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Creţeştii de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 751│NE │VS │Dăneşti │Şcoala Gimnazială "Grigore T. Popa", satul Dăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 752│NE │VS │Deleşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Deleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 753│NE │VS │Dumeşti │Şcoala Gimnazială "Mareşal Constantin Prezan", satul │
│ │ │ │ │Dumeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 754│NE │VS │Epureni │Şcoala Gimnazială "Manolache Costache Epureanu", │
│ │ │ │ │satul Epureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 755│NE │VS │Fereşti │Şcoala Gimnazială "Nicolae Milescu Spătaru", satul │
│ │ │ │ │Fereşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 756│NE │VS │Fruntişeni │Şcoala Gimnazială "General Aviator Inginer Gheorghe │
│ │ │ │ │Negrescu", satul Fruntişeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 757│NE │VS │Gârceni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Gârceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 758│NE │VS │Hoceni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Hoceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 759│NE │VS │Huşi │Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir", municipiul Huşi│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 760│NE │VS │Iana │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Iana │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 761│NE │VS │Ibăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 satul Ibăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 762│NE │VS │Ivăneşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Ivăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 763│NE │VS │Iveşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Iveşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 764│NE │VS │Lipovăţ │Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu", satul Lipovăţ│
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 765│NE │VS │Lunca Banului │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Lunca Banului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 766│NE │VS │Muntenii de Sus │Şcoala Gimnazială "Ion Agarici", satul Muntenii de │
│ │ │ │ │Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 767│NE │VS │Rădeni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Rădeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 768│NE │VS │Rafaila │Şcoala Gimnazială "Andone Cumpătescu", satul Rafaila │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 769│NE │VS │Sălceni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Sălceni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 770│NE │VS │Sărăţeni │Şcoala Gimnazială "Emil Juvara", satul │
│ │ │ │ │Sărăţeni-Murgeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 771│NE │VS │Soleşti │Şcoala Gimnazială "Elena Cuza", satul Soleşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 772│NE │VS │Tătărăni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Tătărăni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 773│NE │VS │Târzii │Şcoala Gimnazială "Constantin Rotaru", satul Târzii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 774│NE │VS │Todireşti │Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioata", satul Todireşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 775│NE │VS │Vultureşti │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Vultureşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 776│NE │VS │Zorleni │Şcoala Gimnazială nr. 1, satul Zorleni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 777│NV │BH │Abram │Şcoala Gimnazială nr. 1 Abram │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 778│NV │BH │Aleşd │Liceul Teoretic Constantin Şerban Aleşd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 779│NV │BH │Aştileu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Aştileu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 780│NV │BH │Auşeu │Şcoala Gimnazială Alexandru Roman Auşeu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 781│NV │BH │Avram Iancu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Avram Iancu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 782│NV │BH │Balc │Şcoala Gimnazială nr. 1 Balc │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 783│NV │BH │Batăr │Şcoala Gimnazială nr. 1 Batăr │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 784│NV │BH │Biharia │Şcoala Gimnazială Gaspar Andras Biharia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 785│NV │BH │Bogei │Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 786│NV │BH │Borod │Şcoala Gimnazială nr. 1 Borod │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 787│NV │BH │Budoi │Liceul Teoretic Jozef Kozacek Budoi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 788│NV │BH │Buduslău │Şcoala Gimnazială nr. 1 Buduslău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 789│NV │BH │Căbeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Căbeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 790│NV │BH │Căpâlna │Şcoala Gimnazială nr. 1 Căpâlna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 791│NV │BH │Ceica │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ceica │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 792│NV │BH │Cetariu │Şcoala Gimnazială Benedek Elek Cetariu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 793│NV │BH │Ciumeghiu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciumeghiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 794│NV │BH │Cociuba Mare │Şcoala Gimnazială nr. 1 Cociuba Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 795│NV │BH │Curăţele │Şcoala Gimnazială nr. 1 Curăţele │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 796│NV │BH │Curtuişeni │Şcoala Gimnazială Dr. Balasi Jozsef Curtuişeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 797│NV │BH │Dobreşti │Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 798│NV │BH │Drăgăneşti │Şcoala Gimnazială Viorel Horj Drăgăneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 799│NV │BH │Drăgeşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Drăgeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 800│NV │BH │Finiş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Finiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 801│NV │BH │Gepiu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Gepiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 802│NV │BH │Tărian │Şcoala Gimnazială nr. 1 Tărian │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 803│NV │BH │Hidişelu de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 1 Hidişelu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 804│NV │BH │Hotar │Şcoala Gimnazială nr. 1 Hotar │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 805│NV │BH │Lunca │Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 806│NV │BH │Mihai Bravu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 807│NV │BH │Olcea │Şcoala Gimnazială nr. 1 Olcea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 808│NV │BH │Petreu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Petreu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 809│NV │BH │Pomezeu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Pomezeu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 810│NV │BH │Remetea │Şcoala Gimnazială nr. 1 Remetea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 811│NV │BH │Rieni │Şcoala Gimnazială nr. 1 Rieni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 812│NV │BH │Roşia │Şcoala Gimnazială nr. 1 Roşia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 813│NV │BH │Roşiori │Şcoala Gimnazială Jako Zsigmond Roşiori │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 814│NV │BH │Sălacea │Şcoala Gimnazială Balasko Nandor Sălacea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 815│NV │BH │Sâmbăta │Şcoala Gimnazială nr. 1 Sâmbăta │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 816│NV │BH │Sânmartin │Şcoala Gimnazială Floare de Lotus Sânmartin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 817│NV │BH │Sânnicolau de Munte │Şcoala Gimnazială Toldy Sânnicolau de Munte │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 818│NV │BH │Talpoş │Şcoala Gimnazială nr. 2 Talpoş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 819│NV │BH │Tărcaia │Şcoala Gimnazială nr. 1 Tărcaia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 820│NV │BH │Tinca │Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 821│NV │BH │Tulca │Şcoala Gimnazială Nestor Porumb Tulca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 822│NV │BH │Uileacu de Beiuş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Uileacu de Beiuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 823│NV │BH │Valea Lui Mihai │Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan Valea Lui Mihai │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 824│NV │BH │Vaşcău │Şcoala Gimnazială Nicolae Bogdan Vaşcău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 825│NV │BH │Vârciorog │Şcoala Gimnazială nr. 1 Vârciorog │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 826│NV │BH │Aleşd │Colegiul Tehnic Alexandru Roman Aleşd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 827│NV │BH │Beiuş │Liceul Vocaţional Pedagogic Nicolae Bolcaş Beiuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 828│NV │BH │Bratca │Liceul Teoretic nr. 1 Bratca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 829│NV │BH │Bulz │Şcoala Gimnazială nr. 1 Bulz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 830│NV │BH │Bunteşti │Şcoala Gimnazială nr. 1 Bunteşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 831│NV │BH │Cadea │Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 832│NV │BH │Cefa │Şcoala Gimnazială nr. 1 Cefa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 833│NV │BH │Chişlaz │Şcoala Gimnazială nr. 1 Chişlaz │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 834│NV │BH │Câmpani │Şcoala Gimnazială Georgiu Popa Câmpani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 835│NV │BH │Derna │Şcoala Gimnazială nr. 1 Derna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 836│NV │BH │Sânnicolau Român │Şcoala Gimnazială nr. 1 Sânnicolau Român │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 837│NV │BH │Ineu │Şcoala Gimnazială Puiu Sever Ineu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 838│NV │BH │Lazuri de Beiuş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Lazuri de Beiuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 839│NV │BH │Nojorid │Şcoala Gimnazială nr. 1 Nojorid │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 840│NV │BH │Mădăraş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Mădăraş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 841│NV │BH │Marghita │Colegiul Naţional Octavian Goga Marghita │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 842│NV │BH │Mişca │Şcoala Gimnazială Miskolczy Karoly Mişca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 843│NV │BH │Pietroasa │Şcoala Gimnazială nr. 1 Pietroasa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 844│NV │BH │Popeşti │Liceul Tehnologic nr. 1 Popeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 845│NV │BH │Săcădat │Şcoala Gimnazială nr. 1 Săcădat │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 846│NV │BH │Şerani │Şcoala Gimnazială nr. 2 Şerani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 847│NV │BH │Sântandrei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Sântandrei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 848│NV │BH │Şinteu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Şinteu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 849│NV │BH │Sârbi │Şcoala Gimnazială nr. 1 Sârbi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 850│NV │BH │Beiuş │Şcoala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 851│NV │BH │Tăuteu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 852│NV │BH │Tileagd │Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tileagd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 853│NV │BH │Tileagd │Şcoala Gimnazială nr. 1 Tileagd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 854│NV │BH │Girişu de Criş │Şcoala cu clasele I-VIII Girişu de Criş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 855│NV │BH │Leş │Şcoala cu clasele I-VIII Leş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 856│NV │BN │Anieş │Şcoala Gimnazială "Iustin Iliesiu" Anieş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 857│NV │BN │Budacu de Jos │Şcoala Gimnazială Budacu de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 858│NV │BN │Ciceu-Mihăieşti │Şcoala Gimnazială "Petru Rareş" Ciceu Mihăieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 859│NV │BN │Cireşoaia │Şcoala Gimnazială Cireşoaia │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 860│NV │BN │Corvineşti │Şcoala Gimnazială "Vasile Grigore Borgovan" │
│ │ │ │ │Corvineşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 861│NV │BN │Dobric │Şcoala Gimnazială Dobric │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 862│NV │BN │Ilva Mică │Şcoala Gimnazială nr. 1 Ilva Mică │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 863│NV │BN │Leşu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Leşu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 864│NV │BN │Lunca Ilvei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca Ilvei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 865│NV │BN │Matei │Şcoala Gimnazială Matei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 866│NV │BN │Nepos │Şcoala Gimnazială "Gavril Istrate" Nepos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 867│NV │BN │Nuşeni │Şcoala Gimnazială Nuşeni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 868│NV │BN │Poiana Ilvei │Şcoala Gimnazială "Sever Pop" Poiana Ilvei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 869│NV │BN │Sânmihaiu de Câmpie │Şcoala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 870│NV │BN │Şieu │Şcoala Gimnazială Şieu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 871│NV │BN │Şieu-Odorhei │Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 872│NV │BN │Spermezeu │Şcoala de Arte şi Meserii Spermezeu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 873│NV │BN │Tiha Bârgăului │Şcoala Gimnazială Tiha Bârgăului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 874│NV │BN │Tureac │Şcoala Gimnazială Tureac │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 875│NV │BN │Uriu │Şcoala Gimnazială Uriu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 876│NV │BN │Budacu de Sus │Şcoala Gimnazială Budacu de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 877│NV │BN │Budeşti │Şcoala Gimnazială Budeşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 878│NV │BN │Chiochiş │Şcoala Gimnazială "Iuliu Prodan" Chiochiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 879│NV │BN │Feldru │Liceul Tehnologic Feldru │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 880│NV │BN │Miceştii de Câmpie │Şcoala Gimnazială Miceştii de Câmpie │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 881│NV │BN │Sângeorz-Băi │Liceul Teoretic "Solomon Halita" Sângeorz-Băi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 882│NV │BN │Vermeş │Şcoala Gimnazială Vermeş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 883│NV │BN │Zagra │Şcoala Gimnazială "Nicolae Draganu" Zagra │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 884│NV │CJ │Ăşchileu Mare │Şcoala Gimnazială Ăşchileu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 885│NV │CJ │Baciu │Şcoala Gimnazială Baciu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 886│NV │CJ │Bonţida │Şcoala Gimnazială Bonţida │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 887│NV │CJ │Călăraşi │Şcoala Gimnazială Călăraşi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 888│NV │CJ │Cămăraşu │Şcoala Gimnazială Cămăraşu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 889│NV │CJ │Câmpia Turzii │Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 890│NV │CJ │Căpuşu Mare │Şcoala Gimnazială Căpuşu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 891│NV │CJ │Căşeiu │Şcoala Gimnazială Căşeiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 892│NV │CJ │Câţcău │Şcoala Gimnazială Câţcău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 893│NV │CJ │Chiuieşti │Şcoala Gimnazială Chiuieşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 894│NV │CJ │Feleacu │Şcoala Gimnazială "Ştefan Micle" Feleacu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 895│NV │CJ │Fizeşu Gherlii │Şcoala Primară Fizeşu Gherlii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 896│NV │CJ │Gherla │Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 897│NV │CJ │Gherla │Şcoala Gimnazială nr. 1 Gherla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 898│NV │CJ │Izvoru Crişului │Şcoala Gimnazială "Kos Karoly" Izvoru Crişului │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 899│NV │CJ │Luna │Şcoala Gimnazială Luna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 900│NV │CJ │Luna de Sus │Şcoala Gimnazială Luna de Sus, comuna Floreşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 901│NV │CJ │Mănăstireni │Şcoala Gimnazială Mănăstireni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 902│NV │CJ │Mihai Viteazu │Şcoala Gimnazială "Mihai Vodă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 903│NV │CJ │Mintiu Gherlii │Şcoala Gimnazială Mintiu-Gherlii │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 904│NV │CJ │Mociu │Şcoala Gimnazială Mociu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 905│NV │CJ │Moldoveneşti │Şcoala Gimnazială Moldoveneşti │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 906│NV │CJ │Pălatca │Şcoala Gimnazială Pălatca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 907│NV │CJ │Panticeu │Şcoala Gimnazială Panticeu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 908│NV │CJ │Răscruci │Liceul Tehnologic Răscruci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 909│NV │CJ │Tritenii de Jos │Şcoala Gimnazială "Pavel Dan" Tritenii de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 910│NV │CJ │Tureni │Şcoala Gimnazială Tureni, comuna Tureni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 911│NV │CJ │Unguraş │Şcoala Gimnazială Unguraş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 912│NV │CJ │Vultureni │Şcoala Gimnazială "Alexandru Bohatiel" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 913│NV │CJ │Aluniş │Şcoala Gimnazială Aluniş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 914│NV │CJ │Băişoara │Şcoala Gimnazială Băişoara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 915│NV │CJ │Sâncraiu │Şcoala Gimnazială "Ady Endre" Sâncraiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 916│NV │CJ │Mărişel │Şcoala Gimnazială "Pelaghia Roşu" Mărişel │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 917│NV │CJ │Ceanu Mare │Şcoala Gimnazială Ceanu Mare │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 918│NV │CJ │Iara │Şcoala Gimnazială Iara │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 919│NV │CJ │Negreni │Şcoala Gimnazială Negreni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 920│NV │CJ │Rişca │Şcoala Gimnazială Râşca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 921│NV │CJ │Vad │Şcoala Gimnazială Vad │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 922│NV │CJ │Aiton │Şcoala Primară Aiton │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 923│NV │MM │Ardusat │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 924│NV │MM │Arduzel │Şcoala Gimnazială "Kos Karoly" Arduzel │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 925│NV │MM │Asuaju de Sus │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 926│NV │MM │Băiţa de Sub Codru │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 927│NV │MM │Bârsana │Şcoala Gimnazială "Mircea Vulcănescu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 928│NV │MM │Băseşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 929│NV │MM │Bicaz │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 930│NV │MM │Boiu Mare │Şcoala Gimnazială "Dr. Teodor Mihali" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 931│NV │MM │Botiza │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 932│NV │MM │Câmpulung la Tisa │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 933│NV │MM │Cerneşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 934│NV │MM │Chelinţa │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 935│NV │MM │Coaş │Şcoala Gimnazială "Ioan Popescu de Coaş" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 936│NV │MM │Copalnic-Mănăştur │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 937│NV │MM │Coroieni │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 938│NV │MM │Crăciuneşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 939│NV │MM │Deseşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 940│NV │MM │Dragomireşti │Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 941│NV │MM │Dumbrăviţa │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 942│NV │MM │Finteuşu Mic │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 943│NV │MM │Giuleşti │Şcoala Gimnazială "Dr. Ilie Lazăr" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 944│NV │MM │Ieud │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 945│NV │MM │Leordina │Şcoala Gimnazială nr. 1 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 946│NV │MM │Oarţa de Sus │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 947│NV │MM │Poienile de Sub │ │
│ │ │ │Munte │Şcoala Gimnazială nr. 4 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 948│NV │MM │Poienile de Sub │ │
│ │ │ │Munte │Liceul Tehnologic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 949│NV │MM │Remeţi │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 950│NV │MM │Repedea │Liceul Tehnologic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 951│NV │MM │Rona de Sus │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 952│NV │MM │Ruscova │Liceul Tehnologic │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 953│NV │MM │Săcălăşeni │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 954│NV │MM │Săcel │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 955│NV │MM │Sălsig │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 956│NV │MM │Săpânţa │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 957│NV │MM │Sarasău │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 958│NV │MM │Satulung │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 959│NV │MM │Seini │Şcoala Primară nr. 1 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 960│NV │MM │Seini │Şcoala Gimnazială "Alexiu Berinde" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 961│NV │MM │Şieu │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 962│NV │MM │Strâmtura │Şcoala Gimnazială nr. 1 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 963│NV │MM │Baia Sprie │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 964│NV │MM │Vadu Izei │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 965│NV │MM │Valea Chioarului │Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 966│NV │MM │Valea Vişeului │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 967│NV │MM │Vişeu de Jos │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 968│NV │MM │Vişeu de Sus │Şcoala Gimnazială nr. 7 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 969│NV │MM │Vima Mică │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 970│NV │MM │Bogdan Vodă │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 971│NV │MM │Cicârlău │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 972│NV │MM │Cupşeni │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 973│NV │MM │Gârdani │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 974│NV │MM │Rona de Jos │Şcoala Gimnazială "Laurenţiu Ulici" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 975│NV │MM │Rozavlea │Liceul Tehnologic "O. Goga" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 976│NV │MM │Şiseşti │Şcoala Gimnazială "Vasile Lucaciu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 977│NV │MM │Moisei │Şcoala Gimnazială nr. 1 │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 978│NV │MM │Moisei │Şcoala Gimnazială "Dragoş Vodă" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 979│NV │MM │Remetea Chioarului │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 980│NV │MM │Petrova │Liceul Tehnologic "Al. Filipaşcu" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 981│NV │MM │Onceşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 982│NV │MM │Suciu de Sus │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 983│NV │MM │Lăpuş │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 984│NV │MM │Mireşu Mare │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 985│NV │MM │Fărcaşa │Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 986│NV │MM │Groşii Ţibleşului │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 987│NV │MM │Poienile Izei │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 988│NV │MM │Budeşti │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 989│NV │MM │Crasna Vişeului │Şcoala Gimnazială │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 990│NV │MM │Băiuţ │Şcoala Gimnazială "Regina Elisabeta" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 991│NV │SJ │Aghireş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Aghireş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 992│NV │SJ │Agrij │Şcoala Gimnazială nr. 1 Agrij │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 993│NV │SJ │Aluniş │Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Aluniş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 994│NV │SJ │Bănişor │Şcoala Gimnazială nr. 1 Bănişor │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 995│NV │SJ │Bocşa │Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" Bocşa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 996│NV │SJ │Boghiş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Boghiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 997│NV │SJ │Borla │Şcoala Gimnazială nr. 1 Borla │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 998│NV │SJ │Buciumi │Şcoala Gimnazială nr. 1 Buciumi │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 999│NV │SJ │Cehu Silvaniei │Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu" Cehu Silvaniei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1000│NV │SJ │Cizer │Şcoala Gimnazială "Horea" Cizer │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1001│NV │SJ │Cuzăplac │Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuzăplac │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1002│NV │SJ │Deja │Şcoala Gimnazială nr. 1 Deja │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1003│NV │SJ │Gâlgău │Liceul Tehnologic nr. 1 Gâlgău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1004│NV │SJ │Halmăşd │Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Halmăşd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1005│NV │SJ │Jibou │Liceul Teoretic "Ion Agârbiceanu" Jibou │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1006│NV │SJ │Chieşd │Şcoala Gimnazială nr. 1 Chieşd │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1007│NV │SJ │Marca │Şcoala Gimnazială nr. 1 Marca │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1008│NV │SJ │Năpradea │Şcoala Gimnazială "Traian Creţu" Năpradea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1009│NV │SJ │Nuşfalău │Şcoala Gimnazială "Petri Mor" Nuşfalău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1010│NV │SJ │Plopiş │Şcoala Gimnazială nr. 1 Plopiş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1011│NV │SJ │Şimleu Silvaniei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Pustă │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1012│NV │SJ │Şamşud │Şcoala Gimnazială "Szikszai Lajos" Şamşud │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1013│NV │SJ │Şărmăşag │Liceul Tehnologic nr. 1 Sărmăşag │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1014│NV │SJ │Şimleu Silvaniei │Şcoala Gimnazială "Horea" Şimleu Silvaniei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1015│NV │SJ │Someş-Odorhei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Someş Odorhei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1016│NV │SJ │Crasna │Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1017│NV │SJ │Treznea │Şcoala Gimnazială nr. 1 Treznea │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1018│NV │SJ │Coşeiu │Şcoala Gimnazială nr. 1 Coşeiu │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1019│NV │SJ │Jibou │Liceul Tehnologic "Octavian Goga" Jibou │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1020│NV │SJ │Horoatu Crasnei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Horoatu Crasnei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1021│NV │SJ │Lozna │Şcoala Gimnazială nr. 1 Lozna │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1022│NV │SJ │Sâg │Liceul Tehnologic nr. 1 Sâg │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1023│NV │SJ │Valcău de Jos │Şcoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1024│NV │SJ │Zalha │Şcoala Gimnazială nr. 1 Zalha │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1025│NV │SJ │Nuşfalău │Liceul Tehnologic nr. 1 Nuşfalău │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1026│NV │SJ │Şimleu Silvaniei │Liceul Tehnologic "Ioan Ossian" │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1027│NV │SJ │Lompirt │Şcoala Gimnazială "Ady Endre" Lompirt │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1028│NV │BH │Butani │Şcoala Gimnazială nr. 2 Butani │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1029│NV │SM │Acâş │Şcoala Gimnazială Acâş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1030│NV │SM │Andrid │Şcoala Gimnazială Andrid │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1031│NV │SM │Apa │Şcoala Gimnazială "Vasile Lucaciu" Apa │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1032│NV │SM │Ardud │Liceul Tehnologic Ardud │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1033│NV │SM │Bârsău de Sus │Şcoala Gimnazială Bârsău de Sus │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1034│NV │SM │Bătarci │Şcoala Gimnazială Bătarci │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1035│NV │SM │Berveni │Şcoala Gimnazială Berveni │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1036│NV │SM │Bogdand │Şcoala Gimnazială "Petri Mor" Bogdand │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1037│NV │SM │Călineşti-Oaş │Şcoala Gimnazială Călineşti-Oaş │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1038│NV │SM │Cămin │Şcoala Gimnazială Cămin │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1039│NV │SM │Carei │Şcoala Gimnazială nr. 1 Carei │
├────┼──────┼───┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1040│NV │SM │Carei │Şcoala Gimnazială nr. 3 Carei │
├────