Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.268 din 15 decembrie 2022  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale  şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale  ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2023
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (3) şi ale art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeaşi lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

    ART. 2
    Prezentul ordin se aplică de către entităţile prevăzute la art. 3 şi 4.

    ART. 3
    Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    (1) Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
    (3) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la alin. (1) se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2022, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2023, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

    ART. 6
    (1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin sau în anexa nr. 3, după caz.
    (3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) La întocmirea de către entităţile prevăzute la alin. (2) a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

    ART. 7
    (1) Subunităţile fără personalitate juridică care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
    (2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Potrivit art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
    (4) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale, după caz, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
    (5) Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

    ART. 9
    (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi sediilor permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European.

    ART. 10
    (1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).

    ART. 11
    (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la alin. (2)-(5).
    (2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru acestea.
    (3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după caz, cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Persoanele juridice fără scop patrimonial care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.
    (5) Entităţile prevăzute la alin. (4) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la alin. (2)-(6).
    (2) Entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (3) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (4) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară au componentele prevăzute de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Entităţile prevăzute la alin. (4) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situaţiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite de formularul „Date informative“ şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei de inactivitate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
    (6) Pentru entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (4), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

    ART. 13
    (1) Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul situaţiilor financiare anuale consolidate depuse de operatorii economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Răspunderea pentru corectarea efectuată potrivit alin. (1) revine administratorului societăţii-mamă.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legatede întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 februarie 2022, cu excepţia art. 13-16 din ordinul menţionat.

    ART. 15
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 16
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 15 decembrie 2022.
    Nr. 4.268.
    ANEXA 1

    Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.3. (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de ordin.

    1.4. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
    1.5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    (2) Entităţile completează, de asemenea, codul LEI, dacă dispun de acesta. Codul LEI reprezintă „identificatorul entităţii juridice“ (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.
    (3) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul sediilor permanente, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (4) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ“, respectiv „Bilanţ prescurtat“ cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
    (6) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    1.6. (1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
    (2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    1.7. Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
    1.8. (1) În baza art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, situaţiile financiare anuale aprobate conform pct. 1.7, însoţite de documentele prevăzute de lege.
    (2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnate potrivit legii.
    (4) În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.


    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
    A. Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare
    2.1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
    2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.
    Microentităţile prezintă informaţii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.    2.2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
    2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
    3. note explicative la situaţiile financiare anuale.
    Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.    2.3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;
    2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
    3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
    4. situaţia fluxurilor de trezorerie;
    5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.    2.4. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere, simbolul „cod 20“.
    2.5. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.6. (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2022, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.
    (3) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Totodată, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.


    (5) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023.

    2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situaţiile financiare anuale se aplică şi subunităţilor din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
    (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
    (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

    2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“ din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de capitolul respectiv.
    2.9. (1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere“, la rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii“, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere“, la rândul 4, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
    (2) La rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.


    B. Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    2.10. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc şi publică situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
    2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la punctul 196 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2022, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2022 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
    (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.12. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.10 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, însoţite de documentele prevăzute de lege.
    (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entităţile prevăzute la pct. 2.11 depun şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.13. Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii.
    2.14. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, entităţile menţionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.


    III. Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    3.1. (1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sunt următoarele:
    a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

    (2) Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Fac excepţie subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European şi sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European.

    3.2. (1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    (2) Situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

    3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.
    (2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor despre exerciţiul financiar ales.
    (3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entităţii:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    – adresa şi numărul de telefon;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    (5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a declaraţiei menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

    3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaraţiei sau a înştiinţării, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.5. (1) Potrivit art. 28 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne, depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, odată cu situaţiile financiare anuale.
    (3) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.    IV. Completarea situaţiilor financiare anuale
    A. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la capitolul 14 din aceste reglementări.
    B. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează folosinduse Planul de conturi prevăzut la capitolul 10 din aceste reglementări.

    V. Nomenclator - forme de proprietate

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├─────┼────────────────────────────────┤
│11 │Regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de│
│ │stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│13 │Institute naţionale de │
│ │cercetare-dezvoltare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14 │Companii şi societăţi naţionale^│
│ │1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital │
│15 │integral de stat şi societăţi la│
│ │care una sau mai multe societăţi│
│ │cu capital integral de stat │
│ │deţin capitalul social │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte unităţi economice de stat │
│16 │netransformate în societăţi sau │
│ │regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital │
│20 │de stat şi privat - sub 50%, 50%│
│ │şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - sub 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital de│
│ │stat de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de │
│ │stat de peste 50%, inclusiv, │
│ │deţin între 50% şi 100% din │
│ │capitalul social al acestora │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - │
│ │PRIVATĂ (cu capital: privat │
│30 │autohton, privat autohton şi │
│ │străin, privat străin, societăţi│
│ │agricole) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│31 │Societăţi în nume colectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│32 │Societăţi în comandită simplă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│33 │Societăţi în comandită pe │
│ │acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată│
├─────┼────────────────────────────────┤
│36 │Societăţi agricole │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi cu capital de stat, │
│37 │privatizate în cursul anului │
│ │curent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│41 │Cooperative de consum │
├─────┼────────────────────────────────┤
│42 │Cooperative meşteşugăreşti │
├─────┼────────────────────────────────┤
│43 │Cooperative şi asociaţii │
│ │agricole netransformate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│44 │Cooperative de credit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi│
│50 │aparţinând organizaţiilor şi │
│ │instituţiilor politice şi │
│ │obşteşti) │
└─────┴────────────────────────────────┘

    ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.
    ^2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

    VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale
    6.1. (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
    (3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate albnegru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

    6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entităţile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.


    ANEXA 2

    Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European şi sediilor permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din ordin.
    1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.
    (2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.4. (1) În cazul subunităţilor din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
    (2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.


    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie
    2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;
    c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;
    d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.

    2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
    2.3. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    (2) Entităţile completează, de asemenea, codul LEI dacă dispun de acesta. Codul LEI reprezintă „identificatorul entităţii juridice“ (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

    2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.
    (2) În cazul sediilor permanente, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
    (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.
    2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml.
    2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
    2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.
    2.11. (1) Entităţile înscriu, la rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
    (2) La rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.


    III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, cu excepţia raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.
    3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie
    4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.
    4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Judeţul …..[ │ │
│][ ] │Activitatea │
│Entitatea …….│preponderentă │
│Adresa: │(denumire clasă CAEN) │
│localitatea │………. │
│…….., │Cod clasă CAEN ………[ ][ ]│
│sectorul …….,│[ ][ ] │
│str. ….. nr. │Activitatea │
│.. .., bl. . │preponderentă efectiv │
│…..., │desfăşurată │
│sc. …, ap. │(denumire clasă CAEN) │
│….. │…….. │
│Telefon …., │Cod clasă CAEN ……..[ ][ │
│fax ……… │][ ][ ] │
│Număr din │Cod unic de înregistrare│
│registrul │…..[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]│
│comerţului │[ ][ ] │
│……… │Cod LEI [ ][ ][ ][ ][ ][│
│Forma de │][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ │
│proprietate │][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│…..[ ][ ] │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
    la data de 31 decembrie 2022

┌───────────────────────────┬─────────────────────┐
│Cod 10 │- lei - │
├───────────────────────┬───┼─────────────────────┤
│ │Nr.│Sold an curent la: │
│Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │01.01.2022│31.12.2022│
├───────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──┬────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │constituire (ct. 201│01 │ │ │
│ │- 2801) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │dezvoltare (ct. 203 │02 │ │ │
│ │- 2803 - 2903) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, │ │ │ │
│ │brevete, licenţe, │ │ │ │
│ │mărci comerciale, │ │ │ │
│ │drepturi şi active │ │ │ │
│ │similare şi alte │03 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale (ct. 205│ │ │ │
│ │+ 208 - 2805 - 2808 │ │ │ │
│ │- 2905 - 2908) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fond comercial │04 │ │ │
│ │(ct. 2071 - 2807) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Active │ │ │ │
│ │necorporale de │ │ │ │
│ │explorare şi │ │ │ │
│ │evaluare a │05 │ │ │
│ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │(ct. 206 - 2806 - │ │ │ │
│ │2906) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Avansuri acordate│ │ │ │
│ │pentru imobilizări │06 │ │ │
│ │necorporale (ct. │ │ │ │
│ │4094 - 4904) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06)│07 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Terenuri şi │ │ │ │
│ │construcţii (ct. 211│08 │ │ │
│ │+ 212 - 2811 - 2812 │ │ │ │
│ │- 2911 - 2912) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice şi maşini │09 │ │ │
│ │(ct. 213 + 223 - │ │ │ │
│ │2813 - 2913) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte instalaţii, │ │ │ │
│ │utilaje şi mobilier │10 │ │ │
│ │(ct. 214 + 224 - │ │ │ │
│ │2814 - 2914) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (ct. 215 │11 │ │ │
│ │- 2815 - 2915) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs de│12 │ │ │
│ │execuţie (ct. 231 - │ │ │ │
│A.│2931) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare în curs │13 │ │ │
│ │de execuţie (ct. 235│ │ │ │
│ │- 2935) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Active corporale │ │ │ │
│ │de explorare şi │ │ │ │
│ │evaluare a │14 │ │ │
│ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │(ct. 216 - 2816 - │ │ │ │
│ │2916) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Active biologice │ │ │ │
│ │productive (ct. 217 │15 │ │ │
│ │+ 227 - 2817 - 2917)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │9. Avansuri acordate│ │ │ │
│ │pentru imobilizări │16 │ │ │
│ │corporale (ct. 4093 │ │ │ │
│ │- 4903) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 08 la 16)│17 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute │ │ │ │
│ │la filiale (ct. 261 │18 │ │ │
│ │- 2961) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate entităţilor│19 │ │ │
│ │din grup (ct. 2671 +│ │ │ │
│ │2672 - 2964) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Acţiunile │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile asociate │ │ │ │
│ │şi la entităţile │20 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 262 + 263 - │ │ │ │
│ │2962) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate entităţilor│ │ │ │
│ │asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor │21 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 2673 + 2674 - │ │ │ │
│ │2965) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte titluri │ │ │ │
│ │imobilizate (ct. 265│22 │ │ │
│ │- 2963) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte împrumuturi │ │ │ │
│ │(ct. 2675* + 2676* +│23 │ │ │
│ │2677 + 2678* + 2679*│ │ │ │
│ │- 2966* - 2968*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 18 la 23)│24 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE -│ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 07 + 17 +│25 │ │ │
│ │24) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Materii prime şi │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │consumabile (ct. 301│ │ │ │
│ │+ 302 + 303 +/- 308 │ │ │ │
│ │+ 321 + 322 + 323 + │26 │ │ │
│ │328 + 351 + 358 + │ │ │ │
│ │381 +/- 388 - 391 - │ │ │ │
│ │392 - 3951 - 3958 - │ │ │ │
│ │398) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Producţia în curs│ │ │ │
│ │de execuţie (ct. 331│27 │ │ │
│ │+ 332 + 341 +/- 348*│ │ │ │
│ │- 393 - 3941 - 3952)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Produse finite şi│ │ │ │
│ │mărfuri (ct. 327 + │ │ │ │
│ │345 + 346 + 347 +/- │ │ │ │
│ │348* + 354 + 356 + │ │ │ │
│ │357 + 361 + 326 +/- │28 │ │ │
│ │368 + 371 +/- 378 - │ │ │ │
│ │3945 - 3946 - 3947- │ │ │ │
│ │3953 - 3954 - 3955 -│ │ │ │
│ │3956 - 3957 - 396 - │ │ │ │
│ │397 - din ct. 4428) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Avansuri (ct. │29 │ │ │
│ │4091 - 4901) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 26 la 29)│30 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Creanţe │ │ │ │
│ │comerciale*1 (ct. │ │ │ │
│ │2675* + 2676* + │ │ │ │
│ │2678* + 2679* - │31 │ │ │
│ │2966* - 2968* + 4092│ │ │ │
│ │+ 411 + 413 + 418 - │ │ │ │
│ │4902 - 491) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume de încasat │ │ │ │
│ │de la entităţile │32 │ │ │
│ │afiliate (ct. 451** │ │ │ │
│ │- 495*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Sume de încasat │ │ │ │
│ │de la entităţile │ │ │ │
│B.│asociate şi │33 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 453** - 495*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Alte creanţe (ct.│ │ │ │
│ │425 + 4282 + 431** +│ │ │ │
│ │436** + 437** + 4382│ │ │ │
│ │+ 441** + 4424 + din│ │ │ │
│ │ct. 4428** + 444** +│34 │ │ │
│ │445 + 446** + 447** │ │ │ │
│ │+ 4482 + 4582 + 4662│ │ │ │
│ │+ 461 + 473** - 496 │ │ │ │
│ │+ 5187) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Capital subscris │ │ │ │
│ │şi nevărsat (ct. 456│35 │ │ │
│ │- 495*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │36 │ │ │
│ │repartizate în │ │ │ │
│ │cursul exerciţiului │ │ │ │
│ │financiar (ct. 463) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 31 la 36)│37 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE │ │ │ │
│ │TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute │ │ │ │
│ │la entităţile │38 │ │ │
│ │afiliate (ct. 501 - │ │ │ │
│ │591) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte investiţii │ │ │ │
│ │pe termen scurt (ct.│ │ │ │
│ │505 + 506 + 507 + │39 │ │ │
│ │din ct. 508 - 595 - │ │ │ │
│ │596 - 598 + 5113 + │ │ │ │
│ │5114) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 38 + 39) │40 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI │ │ │ │
│ │LA BĂNCI (din ct. │ │ │ │
│ │508 + ct. 5112 + 512│41 │ │ │
│ │+ 531 + 532 + 541 + │ │ │ │
│ │542) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 30 + 37 +│42 │ │ │
│ │40 + 41) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(ct. 471) (rd. 44 + │43 │ │ │
│ │45), din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │44 │ │ │
│C.│până la un an (din │ │ │ │
│ │ct. 471*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │45 │ │ │
│ │mare de un an (din │ │ │ │
│ │ct. 471*) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE│ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE │ │ │ │
│ │PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din │ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │46 │ │ │
│ │împrumuturile din │ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct. │ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 + │47 │ │ │
│ │1622 + 1624 + 1625 +│ │ │ │
│ │1627 + 1682 + 5191 +│ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri încasate│ │ │ │
│ │în contul comenzilor│48 │ │ │
│ │(ct. 419) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │49 │ │ │
│ │furnizori (ct. 401 +│ │ │ │
│ │404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Efecte de comerţ │ │ │ │
│ │de plătit (ct. 403 +│50 │ │ │
│D.│405) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor din grup│51 │ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451***) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate│ │ │ │
│ │şi entităţilor │ │ │ │
│ │controlate în comun │52 │ │ │
│ │(ct. 1663 + 1686 + │ │ │ │
│ │2692 + 2693 + │ │ │ │
│ │453***) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv datoriile │ │ │ │
│ │fiscale şi datoriile│ │ │ │
│ │privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623 + │ │ │ │
│ │1626 + 167 + 1687 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 423 + │ │ │ │
│ │424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431*** + 436 │ │ │ │
│ │*** + 437*** + 4381 │53 │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + │ │ │ │
│ │446*** + 447*** + │ │ │ │
│ │4481 + 455 + 456*** │ │ │ │
│ │+ 457 + 4581 + 462 +│ │ │ │
│ │4661 + 467 + 473*** │ │ │ │
│ │+ 509 + 5186 + 5193 │ │ │ │
│ │+ 5194 + 5195 + 5196│ │ │ │
│ │+ 5197) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 53)│54 │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│E.│NETE/DATORII CURENTE│55 │ │ │
│ │NETE (rd. 42 + 44 - │ │ │ │
│ │54 - 71 - 74 - 77) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL ACTIVE MINUS │ │ │ │
│F.│DATORII CURENTE (rd.│56 │ │ │
│ │25 + 45 + 55) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE│ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI │ │ │ │
│ │MARE DE UN AN │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din │ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │57 │ │ │
│ │împrumuturile din │ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct. │ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 + │58 │ │ │
│ │1622 + 1624 + 1625 +│ │ │ │
│ │1627 + 1682 + 5191 +│ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri încasate│ │ │ │
│ │în contul comenzilor│59 │ │ │
│ │(ct. 419) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │60 │ │ │
│ │furnizori (ct. 401 +│ │ │ │
│ │404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Efecte de comerţ │ │ │ │
│ │de plătit (ct. 403 +│61 │ │ │
│G.│405) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor din grup│62 │ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451***) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate│ │ │ │
│ │şi entităţilor │ │ │ │
│ │controlate în comun │63 │ │ │
│ │(ct. 1663 + 1686 + │ │ │ │
│ │2692 + 2693 + │ │ │ │
│ │453***) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv datoriile │ │ │ │
│ │fiscale şi datoriile│ │ │ │
│ │privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623 + │ │ │ │
│ │1626 + 167 + 1687 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 423 + │ │ │ │
│ │424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431*** + │ │ │ │
│ │436*** + 437*** + │64 │ │ │
│ │4381 + 441*** + 4423│ │ │ │
│ │+ 4428*** + 444*** +│ │ │ │
│ │446*** + 447*** + │ │ │ │
│ │4481 + 455 + 456*** │ │ │ │
│ │+ 4581 + 462 + 4661 │ │ │ │
│ │+ 467 + 473*** + 509│ │ │ │
│ │+ 5186 + 5193 + 5194│ │ │ │
│ │+ 5195 + 5196 + │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 la 64)│65 │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru beneficiile │66 │ │ │
│ │angajaţilor (ct. │ │ │ │
│ │1515 + 1517) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Provizioane │ │ │ │
│H.│pentru impozite (ct.│67 │ │ │
│ │1516) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane │ │ │ │
│ │(ct. 1511 + 1512 + │68 │ │ │
│ │1513 + 1514 + 1518) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 66 + 67 +│69 │ │ │
│ │68) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Subvenţii pentru │ │ │ │
│ │investiţii (ct. 475)│70 │ │ │
│ │(rd. 71 + 72), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │71 │ │ │
│ │până la un an (din │ │ │ │
│ │ct. 475*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │72 │ │ │
│ │mare de un an (din │ │ │ │
│ │ct. 475*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │ │
│ │avans (ct. 472) - │73 │ │ │
│ │total (rd. 74 + 75),│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │74 │ │ │
│ │până la un an (din │ │ │ │
│ │ct. 472*) │ │ │ │
│I.├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │75 │ │ │
│ │mare de un an (din │ │ │ │
│ │ct. 472*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Venituri în avans│ │ │ │
│ │aferente activelor │ │ │ │
│ │primite prin │ │ │ │
│ │transfer de la │76 │ │ │
│ │clienţi (ct. 478) │ │ │ │
│ │(rd. 77 + 78), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │77 │ │ │
│ │până la un an (din │ │ │ │
│ │ct. 478*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │78 │ │ │
│ │mare de un an (din │ │ │ │
│ │ct. 478*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Fond comercial │79 │ │ │
│ │negativ (ct. 2075) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 70 + 73 +│80 │ │ │
│ │76 + 79) │ │ │ │
├──┼────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Capital subscris │81 │ │ │
│ │vărsat (ct. 1012) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Capital subscris │82 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 1011) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Patrimoniul │83 │ │ │
│ │regiei (ct. 1015) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Patrimoniul │ │ │ │
│ │institutelor │ │ │ │
│ │naţionale de │84 │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│ │(ct. 1018) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte elemente de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii │85 │ │ │
│ │(ct. 1031) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 81 + 82 +│86 │ │ │
│ │83 + 84 + 85) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL│87 │ │ │
│ │(ct. 104) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. REZERVE DIN │88 │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. 105)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale │89 │ │ │
│ │(ct. 1061) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare│ │ │ │
│ │sau contractuale │90 │ │ │
│ │(ct. 1063) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (ct.│91 │ │ │
│ │1068) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 89 la 91)│92 │ │ │
│J.├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct.│93 │ │ │
│ │109) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │94 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 141) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │95 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 149) │ │ │ │
│ ├───────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. PROFITUL SAU│SOLD│96 │ │ │
│ │PIERDEREA │C │ │ │ │
│ │REPORTAT(Ă) ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(ct. 117) │SOLD│97 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VI. PROFITUL │SOLD│ │ │ │
│ │SAU PIERDEREA │C │98 │ │ │
│ │LA SFÂRŞITUL │ │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │RAPORTARE (ct. │SOLD│ │ │ │
│ │121) │D │99 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Repartizarea │100│ │ │
│ │profitului (ct. 129)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII -│ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 86 + 87 +│ │ │ │
│ │88 + 92 - 93 + 94 - │101│ │ │
│ │95 + 96 - 97 + 98 - │ │ │ │
│ │99 - 100) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Patrimoniul public │102│ │ │
│ │(ct. 1016) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Patrimoniu privat │103│ │ │
│ │(ct. 1017)*2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 101 + 102 + │104│ │ │
│ │103) │ │ │ │
└──┴────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
    *1 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
    *2 Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │………. │
│prenumele ……..│Calitatea ………….. │
│Semnătura …………│Semnătura …………. │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘


    4.3. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea: SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    la data de 31 decembrie 2022

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Cod 20 │- lei - │
├───────────────────┼───┬───────────────────────────────────────────┤
│Denumirea │Nr.│Perioada de raportare │
│indicatorilor │rd.├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │01.01.2021-31.12.2021│01.01.2022-31.12.2022│
├───────────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cifra de │ │ │ │
│1. │afaceri netă: │01 │ │ │
│ │(rd. 03 + 04 - │ │ │ │
│ │05 + 06) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │ │ │ │
│ │corespunzătoare│02 │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │preponderente │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Producţia │ │ │ │
│ │vândută (ct. │ │ │ │
│ │701 + 702 + 703│03 │ │ │
│ │+ 704 + 705 + │ │ │ │
│ │706 + 708) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │vânzarea │04 │ │ │
│ │mărfurilor (ct.│ │ │ │
│ │707) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│ │comerciale │05 │ │ │
│ │acordate (ct. │ │ │ │
│ │709) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │06 │ │ │
│ │aferente cifrei│ │ │ │
│ │de afaceri nete│ │ │ │
│ │(ct. 7411) │ │ │ │
├───┼──────────┬────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri │ │ │ │ │
│ │aferente │Sold│07 │ │ │
│ │costului │C │ │ │ │
│ │producţiei│ │ │ │ │
│2. │în curs de├────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │execuţie │ │ │ │ │
│ │(ct. 711 +│Sold│08 │ │ │
│ │712) │D │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┴────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│3. │imobilizări │09 │ │ │
│ │necorporale şi │ │ │ │
│ │corporale (ct. │ │ │ │
│ │721 + 722 ) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│4. │imobilizărilor │10 │ │ │
│ │corporale (ct. │ │ │ │
│ │755) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│5. │investiţii │11 │ │ │
│ │imobiliare (ct.│ │ │ │
│ │725) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare (ct.│ │ │ │
│6. │7412 + 7413 + │12 │ │ │
│ │7414 + 7415 + │ │ │ │
│ │7416 + 7417 + │ │ │ │
│ │7419) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│7. │din exploatare │13 │ │ │
│ │(ct. 751 + 758 │ │ │ │
│ │+ 7815): │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii │14 │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │investiţii (ct.│ │ │ │
│ │7584) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │fondul │15 │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
│ │negativ (ct. │ │ │ │
│ │7815) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 01 + 07 - 08 +│16 │ │ │
│09 + 10 + 11 + 12 +│ │ │ │
│13) │ │ │ │
├───┬───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materiile │ │ │ │
│8. │prime şi │17 │ │ │
│ │materialele │ │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 601 + 602)│ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │materiale (ct. │18 │ │ │
│ │603 + 604 + 606│ │ │ │
│ │+ 608) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │utilităţile │19 │ │ │
│ │(ct. 605), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │consumul de │20 │ │ │
│ │energie (ct. │ │ │ │
│ │6051) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │consumul de │21 │ │ │
│ │gaze naturale │ │ │ │
│ │(ct. 6053) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │c) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │22 │ │ │
│ │mărfurile (ct. │ │ │ │
│ │607) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│ │comerciale │23 │ │ │
│ │primite (ct. │ │ │ │
│ │609) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul (rd.│24 │ │ │
│ │25 + 26), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │25 │ │ │
│9. │(ct. 641 + 642 │ │ │ │
│ │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu asigurările │ │ │ │
│ │şi protecţia │26 │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645 + 646) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │a) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │imobilizările │27 │ │ │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ │(rd. 28 - 29) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli│ │ │ │
│ │(ct. 6811 + │28 │ │ │
│ │6813 + 6817 + │ │ │ │
│ │din ct. 6818) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │a.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + din│29 │ │ │
│10.│ct. 7818) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │b) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │activele │30 │ │ │
│ │circulante (rd.│ │ │ │
│ │31 - 32) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli│ │ │ │
│ │(ct. 654 + 6814│31 │ │ │
│ │+ din ct. 6818)│ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │b.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754+ 7814 │32 │ │ │
│ │+ din ct. 7818)│ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │de exploatare │33 │ │ │
│ │(rd. 34 la 39) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.1. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. │ │ │ │
│ │611 + 612 + 613│34 │ │ │
│ │+ 614 + 615 + │ │ │ │
│ │621 + 622 + 623│ │ │ │
│ │+ 624 + 625 + │ │ │ │
│ │626 + 627 + │ │ │ │
│ │628) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.2. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite, │ │ │ │
│ │taxe şi │ │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate; │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │reprezentând │35 │ │ │
│ │transferuri şi │ │ │ │
│ │contribuţii │ │ │ │
│ │datorate în │ │ │ │
│ │baza unor acte │ │ │ │
│ │normative │ │ │ │
│ │speciale (ct. │ │ │ │
│ │635 + 6586*) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.3. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│11.│protecţia │36 │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
│ │înconjurător │ │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.4. │ │ │ │
│ │Cheltuieli din │ │ │ │
│ │reevaluarea │37 │ │ │
│ │imobilizărilor │ │ │ │
│ │corporale (ct. │ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.5. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │calamităţile şi│38 │ │ │
│ │alte evenimente│ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │11.6. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli (ct.│ │ │ │
│ │651 + 6581 + │39 │ │ │
│ │6582 + 6583 + │ │ │ │
│ │6584 + 6588) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privind │40 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd. 41 - 42) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Cheltuieli │41 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Venituri (ct.│42 │ │ │
│ │7812) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 17 + 18 + 19 +│43 │ │ │
│22 - 23 + 24 + 27 +│ │ │ │
│30 + 33 + 40) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE: │44 │ │ │
├───┬───────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │16 - 43) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Pierdere (rd.│45 │ │ │
│ │43 - 16) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │interese de │ │ │ │
│ │participare │46 │ │ │
│ │(ct. 7611 + │ │ │ │
│ │7612 + 7613) │ │ │ │
│12.├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la │47 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │dobânzi (ct. │48 │ │ │
│ │766) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│13.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la │49 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│14.│exploatare │50 │ │ │
│ │pentru dobânda │ │ │ │
│ │datorată (ct. │ │ │ │
│ │7418) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │financiare (ct.│ │ │ │
│ │7615 + 762 + │51 │ │ │
│ │764 + 765 + 767│ │ │ │
│ │+ 768) │ │ │ │
│15.├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │alte │52 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │financiare (ct.│ │ │ │
│ │7615) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│VENITURI FINANCIARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 46 + │53 │ │ │
│48 + 50 + 51) │ │ │ │
├───┬───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │investiţiile │54 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│16.│active │ │ │ │
│ │circulante (rd.│ │ │ │
│ │55 - 56) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Cheltuieli │55 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Venituri (ct.│56 │ │ │
│ │786) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │57 │ │ │
│ │dobânzile (ct. │ │ │ │
│ │666) │ │ │ │
│17.├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuielile în│ │ │ │
│ │relaţia cu │58 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│18.│financiare (ct.│59 │ │ │
│ │663 + 664 + 665│ │ │ │
│ │+ 667 + 668) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL │60 │ │ │
│(rd. 54 + 57 + 59) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA FINANCIAR│ │ │ │
│(Ă): │61 │ │ │
├───┬───────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │53 - 60) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Pierdere (rd.│62 │ │ │
│ │60 - 53) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│VENITURI TOTALE │63 │ │ │
│(rd. 16 + 53) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE │64 │ │ │
│(rd. 43 + 60) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │
├───┬───────────────┤65 │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │63 - 64) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Pierdere (rd.│66 │ │ │
│ │64 - 63) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│19.│profit (ct. │67 │ │ │
│ │691) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │impozitul pe │ │ │ │
│ │profit rezultat│ │ │ │
│ │din decontările│ │ │ │
│20.│în cadrul │68 │ │ │
│ │grupului fiscal│ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │
│ │impozitului pe │ │ │ │
│ │profit (ct. │ │ │ │
│ │694) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │impozitul pe │ │ │ │
│ │profit rezultat│ │ │ │
│ │din decontările│ │ │ │
│21.│în cadrul │69 │ │ │
│ │grupului fiscal│ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │
│ │impozitului pe │ │ │ │
│ │profit (ct. │ │ │ │
│ │794) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Impozitul │ │ │ │
│22.│specific unor │70 │ │ │
│ │activităţi (ct.│ │ │ │
│ │695) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│ │neprezentate la│ │ │ │
│23.│elementele de │71 │ │ │
│ │mai sus (ct. │ │ │ │
│ │698) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET(Ă) A │ │ │ │
│PERIOADEI DE │ │ │ │
│RAPORTARE: │72 │ │ │
├───┬───────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │65 - 67 - 68 - │ │ │ │
│ │70 – 71 + 69) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Pierdere (rd.│ │ │ │
│ │66 + 67 + 68 - │ │ │ │
│ │69 + 70 + 71); │73 │ │ │
│ │(rd. 67 + 68 + │ │ │ │
│ │70 + 71 - 65 - │ │ │ │
│ │69) │ │ │ │
└───┴───────────────┴───┴─────────────────────┴─────────────────────┘

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │………. │
│prenumele ……..│Calitatea ………….. │
│Semnătura …………│Semnătura …………. │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘
    ANEXA 3

    Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entităţile cărora le sunt incidente
    Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
    aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru data de 31 decembrie 2022, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2022 procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
    (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale
    2.1. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:
    a) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;
    b) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;
    c) „Date informative“ (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;
    d) „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.

    (2) Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

    2.2. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    (2) Entităţile completează, de asemenea, identificatorul entităţii (codul LEI), dacă dispun de acesta. Codul LEI reprezintă „identificatorul entităţii juridice“ (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

    2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
    (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
    2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
    2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă întrun fişier PDF având ataşat un fişier xml.
    2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

    III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie
    3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
    3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor despre exerciţiul financiar ales.
    (2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (3) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    – adresa şi numărul de telefon;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    (4) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

    3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum şi a înştiinţării prevăzute la pct. 3.2 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 4 din ordin, se determină pe baza prevederilor cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) este următoarea:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Judeţul …..[ │ │
│][ ] │Activitatea │
│Entitatea …….│preponderentă │
│Adresa: │(denumire clasă CAEN) │
│localitatea │………. │
│…….., │Cod clasă CAEN ………[ ][ ]│
│sectorul …….,│[ ][ ] │
│str. ….. nr. │Activitatea │
│.. .., bl. . │preponderentă efectiv │
│…..., │desfăşurată │
│sc. …, ap. │(denumire clasă CAEN) │
│….. │…….. │
│Telefon …., │Cod clasă CAEN ……..[ ][ │
│fax ……… │][ ][ ] │
│Număr din │Cod unic de înregistrare│
│registrul │…..[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]│
│comerţului │[ ][ ] │
│……… │Cod LEI [ ][ ][ ][ ][ ][│
│Forma de │][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ │
│proprietate │][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│…..[ ][ ] │ │
└─────────────┴────────────────────────┘

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
    la data de 31 decembrie 2022

┌────────────────────────┬─────────────────────┐
│Cod 10 │- lei - │
├────────────────────┬───┼─────────────────────┤
│Denumirea │Nr.│Sold an curent la: │
│elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │01.01.2022│31.12.2022│
├────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──┬─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │dezvoltare (ct. │01 │ │ │
│ │203 - 2803 - │ │ │ │
│ │2903) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Concesiuni, │ │ │ │
│ │brevete, licenţe,│ │ │ │
│ │mărci comerciale,│ │ │ │
│ │drepturi şi │ │ │ │
│ │active similare │ │ │ │
│ │şi alte │02 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale (ct. │ │ │ │
│ │205 + 208 - 2805 │ │ │ │
│ │- 2808 - 2905 - │ │ │ │
│ │2907 - 2908) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Fond comercial│03 │ │ │
│ │(ct. 2071) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Avansuri │ │ │ │
│ │acordate pentru │ │ │ │
│ │imobilizări │04 │ │ │
│ │necorporale (ct. │ │ │ │
│ │4094 - 4904) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Active │ │ │ │
│ │necorporale de │ │ │ │
│ │explorare şi │ │ │ │
│ │evaluare a │05 │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │
│ │minerale (ct. 206│ │ │ │
│ │- 2806 - 2906) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la │06 │ │ │
│ │05) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Terenuri şi │ │ │ │
│ │construcţii (ct. │ │ │ │
│ │211 + 212 - 2811 │07 │ │ │
│ │- 2812 - 2911 - │ │ │ │
│ │2912) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice şi maşini│08 │ │ │
│ │(ct. 213 + 223 - │ │ │ │
│ │2813 - 2913) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │instalaţii, │ │ │ │
│ │utilaje şi │09 │ │ │
│ │mobilier (ct. 214│ │ │ │
│ │+ 224 - 2814 - │ │ │ │
│ │2914) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (ct. │ │ │ │
│ │215 + 251* - 2815│10 │ │ │
│ │- 285* - 2915 - │ │ │ │
│ │295*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs│11 │ │ │
│ │de execuţie (ct. │ │ │ │
│ │231 - 2931) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare în │12 │ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │ │
│ │(ct. 235 - 2935) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Active │ │ │ │
│ │corporale de │ │ │ │
│A.│explorare şi │ │ │ │
│ │evaluare a │13 │ │ │
│ │resurselor │ │ │ │
│ │minerale (ct. 216│ │ │ │
│ │- 2816 - 2916) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Plante │ │ │ │
│ │productive (ct. │14 │ │ │
│ │218 - 2818 - │ │ │ │
│ │2918) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │9. Avansuri │ │ │ │
│ │acordate pentru │ │ │ │
│ │imobilizări │15 │ │ │
│ │corporale (ct. │ │ │ │
│ │4093 - 4903) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la │16 │ │ │
│ │15) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. ACTIVE │ │ │ │
│ │BIOLOGICE │ │ │ │
│ │PRODUCTIVE (ct. │17 │ │ │
│ │241 + 227 - 284 -│ │ │ │
│ │294) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. DREPTURI DE │ │ │ │
│ │UTILIZARE A │ │ │ │
│ │ACTIVELOR LUATE │18 │ │ │
│ │ÎN LEASING (ct. │ │ │ │
│ │251* - 285* - │ │ │ │
│ │295*)*1 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │19 │ │ │
│ │filiale (ct. 261 │ │ │ │
│ │- 2961) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │entităţilor din │20 │ │ │
│ │grup (ct. 2671 + │ │ │ │
│ │2672 - 2964) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Acţiunile │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi la │21 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 262 + │ │ │ │
│ │263 - 2962) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │22 │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 2673 +│ │ │ │
│ │2674 - 2965) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte titluri │ │ │ │
│ │imobilizate (ct. │23 │ │ │
│ │265 - 2963) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte │ │ │ │
│ │împrumuturi (ct. │ │ │ │
│ │2675* + 2676* + │24 │ │ │
│ │2677 + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2966* - │ │ │ │
│ │2968*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 19 la │25 │ │ │
│ │24) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 06 + │26 │ │ │
│ │16 + 17 + 18 + │ │ │ │
│ │25) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Materii prime │ │ │ │
│ │şi materiale │ │ │ │
│ │consumabile (ct. │ │ │ │
│ │301 + 302 + 303 +│ │ │ │
│ │/- 308 + 321 + │27 │ │ │
│ │322 + 323 + 328 +│ │ │ │
│ │351 + 358 + 381 +│ │ │ │
│ │/- 388 - 391 - │ │ │ │
│ │392 - 3951 - 3958│ │ │ │
│ │- 398) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Active │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │deţinute în │28 │ │ │
│ │vederea vânzării │ │ │ │
│ │(ct. 311) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Producţia în │ │ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │ │
│ │(ct. 331 + 332 + │29 │ │ │
│ │341 +/- 348* - │ │ │ │
│ │393 - 3941 - │ │ │ │
│ │3952) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Produse finite│ │ │ │
│ │şi mărfuri (ct. │ │ │ │
│ │326 + 327 + 345 +│ │ │ │
│ │346 + 347 +/- │ │ │ │
│ │348* + 354 + 356 │ │ │ │
│ │+ 357 + 361 +/- │30 │ │ │
│ │368 + 371 +/- 378│ │ │ │
│ │- 3945 - 3946 - │ │ │ │
│ │3947 - 3953 - │ │ │ │
│ │3954 - 3955 - │ │ │ │
│ │3956 - 3957 - 396│ │ │ │
│ │- 397 - 4428) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri (ct. │31 │ │ │
│ │4091 - 4901) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 27 la │32 │ │ │
│ │31) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Creanţe │ │ │ │
│ │comerciale (ct. │ │ │ │
│ │2675* + 2676* + │ │ │ │
│ │2678* + 2679* - │33 │ │ │
│ │2966* - 2968* + │ │ │ │
│ │411 + 413 + 418 +│ │ │ │
│ │4642 - 491 - 494)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri │ │ │ │
│ │plătite (ct. 4092│34 │ │ │
│ │- 4902) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Sume de │ │ │ │
│ │încasat de la │ │ │ │
│B.│entităţile din │35 │ │ │
│ │grup (ct. 451** -│ │ │ │
│ │495*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Sume de │ │ │ │
│ │încasat de la │ │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi │36 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 453** │ │ │ │
│ │- 495*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Creanţe │ │ │ │
│ │rezultate din │ │ │ │
│ │operaţiunile cu │37 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │4652) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(ct. 425 + 4282 +│ │ │ │
│ │431** + 436** + │ │ │ │
│ │437** + 4382 + │ │ │ │
│ │441** + 4424 + │ │ │ │
│ │4428** + 444** + │38 │ │ │
│ │445 + 446** + │ │ │ │
│ │447** + 4482 + │ │ │ │
│ │4582 + 461 + 4662│ │ │ │
│ │+ 473** + 4762** │ │ │ │
│ │- 496 + 5187) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Capital │ │ │ │
│ │subscris şi │39 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 456│ │ │ │
│ │- 495*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │ │ │ │
│ │repartizate în │40 │ │ │
│ │cursul │ │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │ │
│ │financiar (ct. │ │ │ │
│ │463) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 33 la │41 │ │ │
│ │40) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. INVESTIŢII │ │ │ │
│ │PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + │42 │ │ │
│ │507 + 508* - 595 │ │ │ │
│ │- 596 - 598 + │ │ │ │
│ │5113 + 5114) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. CASA ŞI │ │ │ │
│ │CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(ct. 508* + 5112 │43 │ │ │
│ │+ 512 + 531 + 532│ │ │ │
│ │+ 541 + 542) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │- TOTAL (rd. 32 +│44 │ │ │
│ │41 + 42 + 43) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│ │AVANS (ct. 471 + │45 │ │ │
│ │474) (rd. 46 + │ │ │ │
│ │47), din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│C.│într-o perioadă │46 │ │ │
│ │de până la un an │ │ │ │
│ │(ct. 471* + 474*)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │47 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(ct. 471* + 474*)│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
│ │LA UN AN │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi │ │ │ │
│ │din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │48 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct.│ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 │ │ │ │
│ │+ 1622 + 1624 + │49 │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate în │50 │ │ │
│ │contul comenzilor│ │ │ │
│ │(ct. 419) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │ │ │ │
│ │furnizori (ct. │51 │ │ │
│ │401 + 404 + 408 +│ │ │ │
│ │4641) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Efecte de │ │ │ │
│ │comerţ de plătit │52 │ │ │
│ │(ct. 403 + 405) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor din │ │ │ │
│ │grup (ct. 1661 + │53 │ │ │
│ │1685 + 2691 + │ │ │ │
│ │451***) │ │ │ │
│D.├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor │54 │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 1663 +│ │ │ │
│ │1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │453***) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Datorii │ │ │ │
│ │rezultate din │ │ │ │
│ │operaţiunile cu │55 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │4651) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │9. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale│ │ │ │
│ │şi datoriile │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623│56 │ │ │
│ │+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 436*** +│ │ │ │
│ │437*** + 4381 + │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** │ │ │ │
│ │+ 446*** + 447***│ │ │ │
│ │+ 4481 + 455 + │ │ │ │
│ │456*** + 457 + │ │ │ │
│ │4581 + 462 + 4661│ │ │ │
│ │+ 467 + 473*** + │ │ │ │
│ │4761*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 48 la │57 │ │ │
│ │56) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │NETE/DATORII │ │ │ │
│E.│CURENTE NETE (rd.│58 │ │ │
│ │44 + 46 - 57 - 74│ │ │ │
│ │- 77 - 80) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│F.│MINUS DATORII │59 │ │ │
│ │CURENTE (rd. 26 +│ │ │ │
│ │47 + 58) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE│ │ │ │
│ │DE UN AN │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi │ │ │ │
│ │din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │60 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct.│ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 │ │ │ │
│ │+ 1622 + 1624 + │61 │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate în │62 │ │ │
│ │contul comenzilor│ │ │ │
│ │(ct. 419) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │ │ │ │
│ │furnizori (ct. │63 │ │ │
│ │401 + 404 + 408 +│ │ │ │
│ │4641) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Efecte de │ │ │ │
│ │comerţ de plătit │64 │ │ │
│ │(ct. 403 + 405) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor din │ │ │ │
│ │grup (ct. 1661 + │65 │ │ │
│ │1685 + 2691 + │ │ │ │
│G.│451***) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor │66 │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 1663 +│ │ │ │
│ │1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │453***) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │8. Datorii │ │ │ │
│ │rezultate din │ │ │ │
│ │operaţiunile cu │67 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │4651) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │9. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale│ │ │ │
│ │şi datoriile │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623│ │ │ │
│ │+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 436***+ │68 │ │ │
│ │437*** + 4381 + │ │ │ │
│ │441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** │ │ │ │
│ │+ 446*** + 447***│ │ │ │
│ │+ 4481 + 455 + │ │ │ │
│ │456*** + 4581 + │ │ │ │
│ │462 + 4661 + 467 │ │ │ │
│ │+ 473*** + │ │ │ │
│ │4761*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 60 la │69 │ │ │
│ │68) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │beneficiile │70 │ │ │
│ │angajaţilor (ct. │ │ │ │
│ │1517) │ │ │ │
│H.├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte │ │ │ │
│ │provizioane (ct. │ │ │ │
│ │1511 + 1512 + │71 │ │ │
│ │1513 + 1514 + │ │ │ │
│ │1518) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 70 + │72 │ │ │
│ │71) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Subvenţii │ │ │ │
│ │pentru investiţii│ │ │ │
│ │(ct. 475) - total│73 │ │ │
│ │(rd. 74 + 75), │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │74 │ │ │
│ │de până la un an │ │ │ │
│ │(ct. 475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │75 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(ct. 475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │ │
│ │avans (ct. 472) -│76 │ │ │
│ │total (rd. 77 + │ │ │ │
│ │78), din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │77 │ │ │
│ │de până la un an │ │ │ │
│I.│(ct. 472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │78 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(ct. 472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Venituri în │ │ │ │
│ │avans aferente │ │ │ │
│ │activelor primite│ │ │ │
│ │prin transfer de │79 │ │ │
│ │la clienţi (ct. │ │ │ │
│ │478) - total (rd.│ │ │ │
│ │80 + 81), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │80 │ │ │
│ │de până la un an │ │ │ │
│ │(ct. 478*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │81 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(ct. 478*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 73 + │82 │ │ │
│ │76 + 79) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITAL ŞI │ │ │ │
│ │REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Capital │ │ │ │
│ │subscris vărsat │83 │ │ │
│ │(ct. 1012) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Capital │ │ │ │
│ │subscris nevărsat│84 │ │ │
│ │(ct. 1011) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Capital │ │ │ │
│ │subscris │ │ │ │
│ │reprezentând │85 │ │ │
│ │datorii │ │ │ │
│ │financiare (ct. │ │ │ │
│ │1027)*2 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Patrimoniul │86 │ │ │
│ │regiei (ct. 1015)│ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Ajustări │SOLD│ │ │ │
│ │ale │C │87 │ │ │
│ │capitalului │ │ │ │ │
│ │social/ ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │patrimoniul │SOLD│ │ │ │
│ │regiei (ct. │D │88 │ │ │
│ │1028) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte │SOLD│89 │ │ │
│ │elemente de │C │ │ │ │
│ │capitaluri ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │proprii (ct.│SOLD│90 │ │ │
│ │103) │D │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 83 + │ │ │ │
│ │84 + 85 + 86 + 87│91 │ │ │
│ │- 88 + 89 - 90) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. PRIME DE │92 │ │ │
│ │CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. REZERVE DIN │ │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. │93 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale│94 │ │ │
│ │(ct. 1061) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │statutare sau │95 │ │ │
│ │contractuale (ct.│ │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve │96 │ │ │
│ │(ct. 1068) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 94 la │97 │ │ │
│ │96) │ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Diferenţe de│ │ │ │ │
│ │curs valutar│ │ │ │ │
│ │din │SOLD│ │ │ │
│ │conversia │C │98 │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │anuale │ │ │ │ │
│J.│individuale ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │într-o │ │ │ │ │
│ │monedă de │ │ │ │ │
│ │prezentare │SOLD│ │ │ │
│ │diferită de │D │99 │ │ │
│ │monedă │ │ │ │ │
│ │funcţională │ │ │ │ │
│ │(ct. 1072) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii │100│ │ │
│ │(ct. 109) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate │ │ │ │
│ │de instrumentele │101│ │ │
│ │de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate │ │ │ │
│ │de instrumentele │102│ │ │
│ │de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 149)│ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. REZULTAT │ │ │ │ │
│ │REPORTAT, CU│SOLD│ │ │ │
│ │EXCEPŢIA │C │103│ │ │
│ │REZULTATULUI│ │ │ │ │
│ │REPORTAT │ │ │ │ │
│ │PROVENIT DIN├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ADOPTAREA │ │ │ │ │
│ │PENTRU PRIMA│SOLD│ │ │ │
│ │DATA A IAS │D │104│ │ │
│ │29 (ct. 117)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VI. REZULTAT│SOLD│ │ │ │
│ │REPORTAT │C │105│ │ │
│ │PROVENIT DIN│ │ │ │ │
│ │ADOPTAREA ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PENTRU PRIMA│SOLD│ │ │ │
│ │DATA A IAS │D │106│ │ │
│ │29 (ct. 118)│ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VII. │SOLD│ │ │ │
│ │PROFITUL SAU│C │107│ │ │
│ │PIERDEREA LA│ │ │ │ │
│ │SFÂRŞITUL ├────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PERIOADEI DE│SOLD│ │ │ │
│ │RAPORTARE │D │108│ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │
│ │profitului (ct. │109│ │ │
│ │129) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 91 + 92 + 93│ │ │ │
│ │+ 97 + 98 - 99 - │110│ │ │
│ │100 + 101 - 102 +│ │ │ │
│ │103 - 104 + 105 -│ │ │ │
│ │106 + 107 - 108 -│ │ │ │
│ │109) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Patrimoniul │ │ │ │
│ │privat (ct. 1023)│111│ │ │
│ │*3 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Patrimoniul │112│ │ │
│ │public (ct. 1026)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 110 + │113│ │ │
│ │111 + 112) │ │ │ │
└──┴─────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
    *1 La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiţia unei investiţii imobiliare şi care vor fi prezentate la rd. 10.
    *2 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
    *3 Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │………. │
│prenumele ……..│Calitatea ………….. │
│Semnătura …………│Semnătura …………. │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘


    4.3. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b) este următoarea: SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    la data de 31 decembrie 2022

┌───────────────────┬───┬──────────────────────┐
│Cod 20 │ │- lei - │
├───────────────────┼───┼──────────────────────┤
│ │ │Perioada de raportare │
│Denumirea │Nr.├───────────┬──────────┤
│indicatorilor │rd.│01.01.2021 │01.01.2022│
│ │ │-31.12.2021│- │
│ │ │ │31.12.2022│
├───────────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă: │01 │ │ │
│ │(rd. 03 + 04 - │ │ │ │
│ │05 + 06) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │ │ │ │
│ │corespunzătoare│02 │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │preponderente │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│ │desfăşurate │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Producţia │ │ │ │
│ │vândută (ct. │ │ │ │
│ │701 + 702 + 703│03 │ │ │
│ │+ 704 + 705 + │ │ │ │
│1. │706 + 708 - │ │ │ │
│ │6815*) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │vânzarea │04 │ │ │
│ │mărfurilor (ct.│ │ │ │
│ │707 - 6815*) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│ │comerciale │05 │ │ │
│ │acordate (ct. │ │ │ │
│ │709) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │06 │ │ │
│ │aferente cifrei│ │ │ │
│ │de afaceri nete│ │ │ │
│ │(ct. 7411) │ │ │ │
├───┼──────────┬────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri │ │ │ │ │
│ │aferente │Sold│07 │ │ │
│ │costului │C │ │ │ │
│ │producţiei│ │ │ │ │
│2. │în curs de├────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │execuţie │ │ │ │ │
│ │(ct. 711 +│Sold│08 │ │ │
│ │712 + 713)│D │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┴────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │imobilizări şi │09 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (rd.│ │ │ │
│ │10 + 11) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│3. │imobilizări │10 │ │ │
│ │necorporale şi │ │ │ │
│ │corporale (ct. │ │ │ │
│ │721 + 722) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │investiţii │11 │ │ │
│ │imobiliare (ct.│ │ │ │
│ │725) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │cedării) │12 │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │753) (rd. 13 + │ │ │ │
│ │14) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │CâĂtiguri din │ │ │ │
│4. │evaluarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │deţinute în │13 │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │7531) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │cedarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │deţinute în │14 │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │7532) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│5. │reevaluarea │15 │ │ │
│ │imobilizărilor │ │ │ │
│ │(ct. 755) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│6. │investiţii │16 │ │ │
│ │imobiliare (ct.│ │ │ │
│ │756) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │active │ │ │ │
│7. │biologice şi │17 │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │agricole (ct. │ │ │ │
│ │757) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare (ct.│ │ │ │
│8. │7412 + 7413 + │18 │ │ │
│ │7414 + 7415 + │ │ │ │
│ │7416 + 7417 + │ │ │ │
│ │7419) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │din exploatare │19 │ │ │
│ │(ct. 758 + │ │ │ │
│ │751), din care:│ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│9. │pentru │20 │ │ │
│ │investiţii (ct.│ │ │ │
│ │7584) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- câştiguri din│ │ │ │
│ │cumpărări în │ │ │ │
│ │condiţii │21 │ │ │
│ │avantajoase │ │ │ │
│ │(ct. 7587) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │22 │ │ │
│(rd. 01 + 07 - 08 +│ │ │ │
│09 + 12 + 15 la 19)│ │ │ │
├───┬───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materiile │ │ │ │
│ │prime şi │23 │ │ │
│ │materialele │ │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 601 + 602)│ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │materiale (ct. │24 │ │ │
│ │603 + 604 + 606│ │ │ │
│ │+ 608) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │utilităţile │25 │ │ │
│ │(ct. 605), din │ │ │ │
│10.│care: │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │consumul de │26 │ │ │
│ │energie (ct. │ │ │ │
│ │6051) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │consumul de │27 │ │ │
│ │gaze naturale │ │ │ │
│ │(ct. 6053) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │c) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │28 │ │ │
│ │mărfurile (ct. │ │ │ │
│ │607) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Reduceri │ │ │ │
│ │comerciale │29 │ │ │
│ │primite (ct. │ │ │ │
│ │609) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul (rd.│30 │ │ │
│ │31 + 32), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │31 │ │ │
│11.│(ct. 641 + 642 │ │ │ │
│ │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările şi │32 │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645 + 646) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │imobilizările │33 │ │ │
│ │(rd. 34 + 35 - │ │ │ │
│ │36) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a.1) Cheltuieli│ │ │ │
│ │cu amortizările│ │ │ │
│ │şi ajustările │ │ │ │
│ │pentru │34 │ │ │
│ │depreciere (ct.│ │ │ │
│12.│6811 + 6813 + │ │ │ │
│ │6816 + 6817 + │ │ │ │
│ │din ct. 6818) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a.2) Cheltuieli│ │ │ │
│ │cu amortizarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │drepturilor de │35 │ │ │
│ │utilizare a │ │ │ │
│ │activelor luate│ │ │ │
│ │în leasing (ct.│ │ │ │
│ │685) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │a.3) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + │36 │ │ │
│ │7816 + din ct. │ │ │ │
│ │7818) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │b) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │activele │37 │ │ │
│ │circulante (rd.│ │ │ │
│ │38 - 39) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │b.1) Cheltuieli│ │ │ │
│ │(ct. 654 + 6814│38 │ │ │
│ │+ din ct. 6818)│ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │b.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754 + 7814│39 │ │ │
│ │+ din ct. 7818)│ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │de exploatare │40 │ │ │
│ │(rd. 41 la 44 +│ │ │ │
│ │47 la 51) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.1. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. │ │ │ │
│ │611 + 612 + 613│41 │ │ │
│ │+ 614 + 615 + │ │ │ │
│ │621 + 622 + 623│ │ │ │
│ │+ 624 + 625 + │ │ │ │
│ │626 + 627 + │ │ │ │
│ │628) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.2. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite, │ │ │ │
│ │taxe şi │ │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate; │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │reprezentând │42 │ │ │
│ │transferuri şi │ │ │ │
│ │contribuţii │ │ │ │
│ │datorate în │ │ │ │
│ │baza unor acte │ │ │ │
│ │normative │ │ │ │
│ │speciale (ct. │ │ │ │
│ │635 + 6586) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.3. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia │43 │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
│ │înconjurător │ │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.4. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile │ │ │ │
│ │destinate │44 │ │ │
│ │cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │653) (rd. 45 + │ │ │ │
│ │46) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Pierderi din │ │ │ │
│ │evaluarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│13.│deţinute în │45 │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │6531) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │cedarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │deţinute în │46 │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │6532) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.5. │ │ │ │
│ │Cheltuieli din │ │ │ │
│ │reevaluarea │47 │ │ │
│ │imobilizărilor │ │ │ │
│ │(ct. 655) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.6. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │48 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │imobiliare (ct.│ │ │ │
│ │656) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.7. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │49 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │biologice (ct. │ │ │ │
│ │657) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.8. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │calamităţile şi│50 │ │ │
│ │alte evenimente│ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │13.9. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli (ct.│ │ │ │
│ │651 + 6581 + │51 │ │ │
│ │6582 + 6583 + │ │ │ │
│ │6584 + 6585 + │ │ │ │
│ │6588) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privind │52 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd. 53 - 54) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli │53 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Venituri (ct.│54 │ │ │
│ │7812) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 23 la 25 + 28 │55 │ │ │
│- 29 + 30 + 33 + 37│ │ │ │
│+ 40 + 52) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE: │56 │ │ │
├───┬───────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │22 - 55) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd.│57 │ │ │
│ │55 - 22) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│14.│deţinute la │58 │ │ │
│ │filiale (ct. │ │ │ │
│ │7611) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│15.│deţinute la │59 │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│ │asociate (ct. │ │ │ │
│ │7612) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│16.│asociate şi │60 │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. │ │ │ │
│ │7613) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│17.│titluri şi alte│61 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare (ct.│ │ │ │
│ │762) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│18.│instrumente │62 │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │763) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│19.│diferenţe de │63 │ │ │
│ │curs valutar │ │ │ │
│ │(ct. 765) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │dobânzi (ct. │64 │ │ │
│ │766) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│20.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la │65 │ │ │
│ │entităţile din │ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│21.│exploatare │66 │ │ │
│ │pentru dobânda │ │ │ │
│ │datorată (ct. │ │ │ │
│ │7418) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│22.│financiare pe │67 │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │(ct. 7617) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │amânarea │ │ │ │
│ │încasării peste│ │ │ │
│23.│termenele │68 │ │ │
│ │normale de │ │ │ │
│ │creditare (ct. │ │ │ │
│ │7681) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│24.│financiare (ct.│69 │ │ │
│ │7615 + 764 + │ │ │ │
│ │767 + 7688) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│VENITURI FINANCIARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 58 la │70 │ │ │
│64 + 66 la 69) │ │ │ │
├───┬───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind│ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │investiţiile │71 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│25.│active │ │ │ │
│ │circulante (rd.│ │ │ │
│ │72 - 73) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli │72 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Venituri (ct.│73 │ │ │
│ │786) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│26.│operaţiunile cu│74 │ │ │
│ │titluri şi alte│ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │financiare (ct.│ │ │ │
│ │661) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│27.│operaţiunile cu│75 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │662) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│28.│privind │76 │ │ │
│ │dobânzile (ct. │ │ │ │
│ │666) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuielile în│ │ │ │
│ │relaţia cu │77 │ │ │
│ │entităţile din │ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │amânarea plăţii│ │ │ │
│29.│peste termenele│78 │ │ │
│ │normale de │ │ │ │
│ │creditare (ct. │ │ │ │
│ │6681) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │dobânzile │ │ │ │
│30.│aferente │79 │ │ │
│ │contractelor de│ │ │ │
│ │leasing (ct. │ │ │ │
│ │6685) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │financiare (ct.│ │ │ │
│31.│663 + 664 + 665│80 │ │ │
│ │+ 667 + 6682 + │ │ │ │
│ │6688) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL │81 │ │ │
│(rd. 71 + 74 + 75 +│ │ │ │
│76 + 78 + 79 + 80) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA FINANCIAR│ │ │ │
│(Ă): │82 │ │ │
├───┬───────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │70 - 81) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd.│83 │ │ │
│ │81 - 70) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│VENITURI TOTALE │84 │ │ │
│(rd. 22 + 70) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTALE │85 │ │ │
│(rd. 55 + 81) │ │ │ │
├───────────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │86 │ │ │
│PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
├───┬───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │84 - 85) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd.│87 │ │ │
│ │85 - 84) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│32.│profit curent │88 │ │ │
│ │(ct. 691) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│33.│profit amânat │89 │ │ │
│ │(ct. 692) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│34.│impozitul pe │90 │ │ │
│ │profit amânat │ │ │ │
│ │(ct. 792) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │impozitul pe │ │ │ │
│ │profit, │ │ │ │
│ │determinate de │ │ │ │
│35.│incertitudinile│91 │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │tratamente │ │ │ │
│ │fiscale (ct. │ │ │ │
│ │693) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │impozitul pe │ │ │ │
│ │profit rezultat│ │ │ │
│ │din decontările│ │ │ │
│36.│în cadrul │92 │ │ │
│ │grupului fiscal│ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │
│ │impozitului pe │ │ │ │
│ │profit (ct. │ │ │ │
│ │694) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │impozitul pe │ │ │ │
│ │profit rezultat│ │ │ │
│ │din decontările│ │ │ │
│37.│în cadrul │93 │ │ │
│ │grupului fiscal│ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │
│ │impozitului pe │ │ │ │
│ │profit (ct. │ │ │ │
│ │794) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Impozitul │ │ │ │
│38.│specific unor │94 │ │ │
│ │activităţi (ct.│ │ │ │
│ │695) │ │ │ │
├───┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│ │neprezentate la│ │ │ │
│39.│elementele de │95 │ │ │
│ │mai sus (ct. │ │ │ │
│ │698) │ │ │ │
├───┴───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET(Ă) A │ │ │ │
│PERIOADEI DE │ │ │ │
│RAPORTARE: │ │ │ │
├───┬───────────────┤96 │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │86 - 88 - 89 + │ │ │ │
│ │90 - 91 - 92 + │ │ │ │
│ │93 - 94 - 95) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │- Pierdere (rd.│ │ │ │
│ │87 + 88 + 89 - │ │ │ │
│ │90 + 91 + 92 - │ │ │ │
│ │93 + 94 + 95); │97 │ │ │
│ │(rd. 88 + 89 + │ │ │ │
│ │91 + 92 + 94 + │ │ │ │
│ │95 - 86 - 90 - │ │ │ │
│ │93) │ │ │ │
└───┴───────────────┴───┴───────────┴──────────┘

    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    La rândul 31 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │………. │
│prenumele ……..│Calitatea ………….. │
│Semnătura …………│Semnătura …………. │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘


    4.4. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

    4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    4.6. La rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
    4.7. În cadrul formularului „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice productive.
    4.8. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea: DATE INFORMATIVE
    la data de 31 decembrie 2022

┌────────────────────┬───┬─────────────────┬───────────┐
│Cod 30 │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│I. Date privind │Nr.│ │ │
│rezultatul │rd.│Nr. unităţi │Sume (lei) │
│înregistrat │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere│ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │
│profit, nici │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┬───────────┴───────────┤
│ │ │ │Din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Nr.│(col.│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │rd.│2 + │activitatea│activitatea│
│ │ │3) │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total (rd. 05 + 09 +│04 │ │ │ │
│15 la 17 + 19), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi -│ │ │ │ │
│total (rd. 06 la │05 │ │ │ │
│08), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale│09 │ │ │ │
│- total (rd. 10 la │ │ │ │ │
│14), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│asigurări sociale de│ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru│12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor│13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │14 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetele │15 │ │ │ │
│fondurilor speciale │ │ │ │ │
│şi alte fonduri │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de alţi │16 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la │17 │ │ │ │
│termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetul de stat, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie pentru │18 │ │ │ │
│muncă │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │19 │ │ │ │
│termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┴──────────┬┴───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│salariaţi │rd.│2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Număr mediu de │20 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi │ │ │ │
│la sfârşitul │21 │ │ │
│perioadei, respectiv│ │ │ │
│la data de 31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│IV. Redevenţe │ │ │
│plătite în cursul │ │ │
│perioadei de │Nr.│Sume (lei) │
│raportare, subvenţii│rd.│ │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în│ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │ │ │
│bunurile din │22 │ │
│domeniul public, │ │ │
│primite în │ │ │
│concesiune, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din │ │ │
│domeniul public │23 │ │
│plătite la bugetul │ │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul │24 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră│ │ │
│plătită la bugetul │25 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │26 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuri*1) │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │27 │ │
│nerezidente, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │28 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │ │ │
│nerezidente din │29 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │30 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate │ │ │
│în cursul perioadei │31 │ │
│de raportare, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate│ │ │
│în cursul perioadei │32 │ │
│de raportare │ │ │
│aferente activelor │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente│ │ │
│veniturilor, din │33 │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │34 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│energie din surse │35 │ │
│regenerabile │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │36 │ │
│combustibili fosili │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, │ │ │
│care nu au fost │ │ │
│încasate la │ │ │
│termenele prevăzute │37 │ │
│în contractele │ │ │
│comerciale şi/sau în│ │ │
│actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │38 │ │
│sectorul majoritar │ │ │
│sau integral de stat│ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │39 │ │
│sectorul privat │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│V. Tichete acordate │Nr.│Sume (lei) │
│salariaţilor │rd.│ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│tichetelor acordate │40 │ │
│salariaţilor │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│tichetelor acordate │ │ │
│altor categorii de │41 │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├────────────────────┼───┼─────────────────────────────┤
│VI. Cheltuieli │ │Sume (lei) │
│efectuate pentru │ │ │
│activitatea de │Nr.├────────────────┬────────────┤
│cercetare - │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│dezvoltare**) │ │2021 │2022 │
│ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de │42 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- din care, │ │ │ │
│efectuate în scopul │ │ │ │
│diminuării │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii asupra │43 │ │ │
│mediului sau al │ │ │ │
│dezvoltării unor noi│ │ │ │
│tehnologii sau a │ │ │ │
│unor produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (rd. 45 + │44 │ │ │
│46), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- din fonduri │45 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- din fonduri │46 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (rd. │47 │ │ │
│48 + 49), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- cheltuieli curente│48 │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de │49 │ │ │
│capital │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│ │ │Sume (lei) │
│VII. Cheltuieli de │Nr.├────────────────┬────────────┤
│inovare***) │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│ │ │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de │50 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- din care, │ │ │ │
│efectuate în scopul │ │ │ │
│diminuării │ │ │ │
│impactului │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│entităţii asupra │51 │ │ │
│mediului sau al │ │ │ │
│dezvoltării unor noi│ │ │ │
│tehnologii sau a │ │ │ │
│unor produse mai │ │ │ │
│sustenabile │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│ │ │Sume (lei) │
│VIII. Alte │Nr.├────────────────┬────────────┤
│informaţii │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│ │ │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │52 │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│4094), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │53 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │54 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │55 │ │ │
│corporale (ct. │ │ │ │
│4093), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │56 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │57 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare, în sume │58 │ │ │
│brute (rd. 59 + 65),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate,│ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │ │ │ │
│titluri imobilizate │59 │ │ │
│şi obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (rd. 60 +│ │ │ │
│61 + 62 + 64), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate │60 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale │61 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │62 │ │ │
│nerezidenţi, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- deţineri de cel │63 │ │ │
│puţin 10% │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise │64 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate,│ │ │ │
│în sume brute (rd. │65 │ │ │
│66 + 67), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în lei │ │ │ │
│şi exprimate în lei,│ │ │ │
│a căror decontare se│66 │ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în │67 │ │ │
│valută (din ct. 267)│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri pentru │ │ │ │
│cumpărări de bunuri │ │ │ │
│de natura stocurilor│ │ │ │
│şi pentru prestări │ │ │ │
│de servicii acordate│68 │ │ │
│furnizorilor şi alte│ │ │ │
│conturi asimilate, │ │ │ │
│în sume brute (ct. │ │ │ │
│4091 + 4092 + 411 + │ │ │ │
│413 + 418 + 4642), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri pentru │ │ │ │
│cumpărări de bunuri │ │ │ │
│de natura stocurilor│ │ │ │
│şi pentru prestări │ │ │ │
│de servicii acordate│ │ │ │
│furnizorilor │69 │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │ │ │ │
│în sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4091 + din ct. 4092 │ │ │ │
│+ din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413 + din ct. │ │ │ │
│418 + din ct. 4642) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri pentru │ │ │ │
│cumpărări de bunuri │ │ │ │
│de natura stocurilor│ │ │ │
│şi pentru prestări │ │ │ │
│de servicii acordate│ │ │ │
│furnizorilor │70 │ │ │
│afiliaţi nerezidenţi│ │ │ │
│şi alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4091 + din ct. 4092 │ │ │ │
│+ din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413 + din ct. │ │ │ │
│418 + din ct. 4642) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe neîncasate │ │ │ │
│la termenul stabilit│ │ │ │
│(din ct. 4091 + din │71 │ │ │
│ct. 4092 + din ct. │ │ │ │
│411 + din ct. 413) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │72 │ │ │
│conturi asimilate │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul de stat │ │ │ │
│(din ct. 431 + 436 +│73 │ │ │
│437 + 4382 + 441 + │ │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + 447 + │ │ │ │
│4482) (rd. 74 la │ │ │ │
│78), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│74 │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│de stat (ct. 436 + │75 │ │ │
│441 + 4424 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- subvenţii de │76 │ │ │
│încasat (ct. 445) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │77 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │78 │ │ │
│de stat (ct. 4482) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţele entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │79 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│(ct. 451), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe cu │ │ │ │
│entităţi afiliate │80 │ │ │
│nerezidente (din ct.│ │ │ │
│451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│cu entităţi afiliate│81 │ │ │
│nerezidente (din ct.│ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul de stat │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din │ │ │ │
│ct. 436 + din ct. │82 │ │ │
│437 + din ct. 4382 +│ │ │ │
│din ct. 441 + din │ │ │ │
│ct. 4424 + din ct. │ │ │ │
│4428 + din ct. 444 +│ │ │ │
│din ct. 445 + din │ │ │ │
│ct. 446 + din ct. │ │ │ │
│447 + din ct. 4482) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe din │ │ │ │
│operaţiuni cu │83 │ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4652) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte creanţe (ct. │ │ │ │
│453 + 456 + 4582 + │ │ │ │
│461 + 4662 + 471 + │84 │ │ │
│473 + 4762), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │85 │ │ │
│capitalul şi │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│453 + 456 + 4582) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanele juridice,│ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│creanţele în │86 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. │ │ │ │
│461 + 4662 + din ct.│ │ │ │
│471 + din ct. 473) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- sumele preluate │ │ │ │
│din contul 542 │ │ │ │
│"Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │87 │ │ │
│trezorerie, acordate│ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de raportare │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat │ │ │ │
│(ct. 5187), din │88 │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- de la nerezidenţi │89 │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat │ │ │ │
│de la nerezidenţi │90 │ │ │
│(din ct. 4518 + din │ │ │ │
│ct. 4538) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │
│acordate │91 │ │ │
│operatorilor │ │ │ │
│economici ****) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt, în sume brute│ │ │ │
│(ct. 505 + 506 + 507│92 │ │ │
│+ din ct. 508), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate │93 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale │94 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de │95 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise │96 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- deţineri de │97 │ │ │
│obligaţiuni verzi │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte valori de │ │ │ │
│încasat (ct. 5113 + │98 │ │ │
│5114) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 100 + │99 │ │ │
│101), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │100│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în valută (ct. │101│ │ │
│5314) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │102│ │ │
│valută (rd. 103 + │ │ │ │
│105), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în lei (ct. 5121),│103│ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│lei deschise la │104│ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în valută (ct. │105│ │ │
│5124), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│valută deschise la │106│ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente│ │ │ │
│la bănci şi │107│ │ │
│acreditive (rd. 108 │ │ │ │
│+ 109), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, │ │ │ │
│acreditive şi alte │108│ │ │
│valori de încasat, │ │ │ │
│în lei (ct. 5112 + │ │ │ │
│din ct. 5125 + 5411)│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi │ │ │ │
│acreditive în valută│109│ │ │
│(din ct. 5125 + │ │ │ │
│5414) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 111 + │ │ │ │
│114 + 117 + 118 + │ │ │ │
│121 + 124 + 127 + │110│ │ │
│128 + 133 + 137 + │ │ │ │
│140 + 141 + 147), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│scurt (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │111│ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mică│ │ │ │
│de 1 an) (din ct. │ │ │ │
│519), (rd. 112 + │ │ │ │
│113), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în lei │112│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în valută │113│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│lung (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │114│ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mare│ │ │ │
│sau egală cu 1 an) │ │ │ │
│(din ct. 162), (rd. │ │ │ │
│115 + 116), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în lei │115│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în valută │116│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria statului │ │ │ │
│şi dobânzile │117│ │ │
│aferente (ct. 1626 +│ │ │ │
│din ct. 1682) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 1685 + │118│ │ │
│1686 + 1687), (rd. │ │ │ │
│119 + 120), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în lei şi │ │ │ │
│exprimate în lei, a │ │ │ │
│căror decontare se │119│ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- în valută │120│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│datorii asimilate │121│ │ │
│(ct. 167), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- valoarea │ │ │ │
│concesiunilor │122│ │ │
│primite (din ct. │ │ │ │
│167) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- valoarea │ │ │ │
│obligaţiunilor verzi│123│ │ │
│emise de entitate │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de │ │ │ │
│la clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │124│ │ │
│în sume brute (ct. │ │ │ │
│401 + 403 + 404 + │ │ │ │
│405 + 408 + 419 + │ │ │ │
│4641), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri primite de │ │ │ │
│la clienţi │ │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │125│ │ │
│în sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│401 + din ct. 403 + │ │ │ │
│din ct. 404 + din │ │ │ │
│ct. 405 + din ct. │ │ │ │
│408 + din ct. 419 + │ │ │ │
│din ct. 4641) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri primite de │ │ │ │
│la clienţi afiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │126│ │ │
│în sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu afiliaţii│ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│401 + din ct. 403 + │ │ │ │
│din ct. 404 + din │ │ │ │
│ct. 405 + din ct. │ │ │ │
│408 + din ct. 419 + │ │ │ │
│din ct. 4641) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │ │ │ │
│conturi asimilate │127│ │ │
│(ct. 421 + 422 + 423│ │ │ │
│+ 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul de stat │ │ │ │
│(ct. 431 + 436 + 437│128│ │ │
│+ 4381 + 441 + 4423 │ │ │ │
│+ 4428 + 444 + 446 +│ │ │ │
│447 + 4481), (rd. │ │ │ │
│129 la 132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│129│ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4381) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│de stat (ct. 436 + │130│ │ │
│441 + 4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │131│ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │132│ │ │
│de stat (ct. 4481) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datoriile entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │133│ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│(ct. 451), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii cu │ │ │ │
│entităţi afiliate │134│ │ │
│nerezidente*2) (din │ │ │ │
│ct. 451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- cu scadenţa │ │ │ │
│iniţială mai mare de│135│ │ │
│un an │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│cu entităţi afiliate│ │ │ │
│nerezidente │136│ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│scadenţă (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │137│ │ │
│asociaţilor (ct. │ │ │ │
│455), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │138│ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │139│ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Datorii din │ │ │ │
│operaţiuni cu │140│ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4651) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Alte datorii (ct. │ │ │ │
│269 + 453 + 456 + │ │ │ │
│457 + 4581 + 462 + │141│ │ │
│4661 + 467 + 472 + │ │ │ │
│473 + 4761 + 478 + │ │ │ │
│509), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/asociaţii│ │ │ │
│privind capitalul, │142│ │ │
│dividende şi │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│453 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581 + 467) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanele juridice,│ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│datoriile în │ │ │ │
│legătură cu │143│ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului)*3) (din │ │ │ │
│ct. 462 + 4661+ din │ │ │ │
│ct. 472 + din ct. │ │ │ │
│473) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- subvenţii │ │ │ │
│nereluate la │144│ │ │
│venituri (din ct. │ │ │ │
│472) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│financiare şi │145│ │ │
│investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt (ct. 269 + │ │ │ │
│509) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite prin │146│ │ │
│transfer de la │ │ │ │
│clienţi (ct. 478) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de plătit │ │ │ │
│(ct. 5186), din │147│ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către nerezidenţi │148│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de plătit │ │ │ │
│către nerezidenţi │149│ │ │
│(din ct. 4518 + din │ │ │ │
│ct. 4538) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │
│primite de la │150│ │ │
│operatorii │ │ │ │
│economici****) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Capital subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012), │151│ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate*4) │152│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- acţiuni │153│ │ │
│necotate*5) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale │154│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de │155│ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│1012) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Brevete şi licenţe │156│ │ │
│(din ct. 205) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│IX. Informaţii │ │Sume (lei) │
│privind cheltuielile│Nr.├────────────────┬────────────┤
│cu colaboratorii │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│ │ │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii (ct. │157│ │ │
│621) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│X. Informaţii │ │Sume (lei) │
│privind bunurile din│Nr.├────────────────┬────────────┤
│domeniul public al │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│statului │ │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor │ │ │ │
│din domeniul public │158│ │ │
│al statului aflate │ │ │ │
│în administrare │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor │ │ │ │
│din domeniul public │159│ │ │
│al statului aflate │ │ │ │
│în concesiune │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea bunurilor │ │ │ │
│din domeniul public │160│ │ │
│al statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│XI. Informaţii │ │ │
│privind bunurile din│ │Sume (lei) │
│proprietatea privată│ │ │
│a statului supuse │Nr.├────────────────┬────────────┤
│inventarierii │rd.│ │ │
│conform OMFP nr. 668│ │31 decembrie │31 decembrie│
│/2014 │ │2021 │2022 │
│ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Valoarea contabilă │161│ │ │
│netă a bunurilor*6) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │31 decembrie │31 decembrie│
│ │ │2021 │2022 │
│XII. Capital social │Nr.├─────┬──────────┼─────┬──────┤
│vărsat │rd.│Suma │%7) (Col. │Suma │%7) │
│ │ │(Col.│2) │(Col.│(Col. │
│ │ │1) │ │3) │4) │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012)*7)│ │ │ │ │ │
│(rd. 163 + 166 + 170│162│ │X │ │X │
│+ 171 + 172 + 173), │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii publice │163│ │ │ │ │
│(rd. 164 + 165), din│ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii publice │164│ │ │ │ │
│de subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală; │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii publice │165│ │ │ │ │
│de subordonare │ │ │ │ │ │
│locală; │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │166│ │ │ │ │
│capital de stat, din│ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- cu capital │167│ │ │ │ │
│integral de stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- cu capital │168│ │ │ │ │
│majoritar de stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- cu capital │169│ │ │ │ │
│minoritar de stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de regii │170│ │ │ │ │
│autonome │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │171│ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de │172│ │ │ │ │
│persoane fizice │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┼──────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de alte │173│ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼─────┴──────────┴─────┴──────┤
│ │Nr.│Sume (lei) │
│ │rd.│ │
├────────────────────┼───┼────────────────┬────────────┤
│A │B │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XIII. Dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte cuvenite │ │ │ │
│bugetului de stat │ │ │ │
│sau local, de │ │ │ │
│repartizat din │ │ │ │
│profitul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar de către │174│ │ │
│companiile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile şi │ │ │ │
│regiile autonome, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │175│ │ │
│publice centrale; │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │176│ │ │
│publice locale; │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la care │ │ │ │
│statul/unităţile │ │ │ │
│administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice│177│ │ │
│deţin direct/ │ │ │ │
│indirect acţiuni sau│ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora. │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│ │Nr.│Sume (lei) │
│ │rd.│ │
├────────────────────┼───┼────────────────┬────────────┤
│A │B │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XIV. Dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte cuvenite │ │ │ │
│bugetului de stat │ │ │ │
│sau local şi virate │ │ │ │
│în perioada de │ │ │ │
│raportare din │ │ │ │
│profitul reportat al│178│ │ │
│companiilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor şi al │ │ │ │
│regiilor autonome, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte din │ │ │ │
│profitul │ │ │ │
│exerciţiului │179│ │ │
│financiar al anului │ │ │ │
│precedent, din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │180│ │ │
│publice centrale │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │181│ │ │
│publice locale │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la care │ │ │ │
│statul/unităţile │ │ │ │
│administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice│182│ │ │
│deţin direct/ │ │ │ │
│indirect acţiuni sau│ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte din │ │ │ │
│profitul │ │ │ │
│exerciţiilor │183│ │ │
│financiare │ │ │ │
│anterioare anului │ │ │ │
│precedent, din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │184│ │ │
│publice centrale │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către instituţii │185│ │ │
│publice locale │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la care │ │ │ │
│statul/unităţile │ │ │ │
│administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice│186│ │ │
│deţin direct/ │ │ │ │
│indirect acţiuni sau│ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │Nr.│Sume (lei) │ │
│ │rd.│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XV. Dividende │ │ │ │
│distribuite │Nr.│ │ │
│acţionarilor/ │rd.│ │ │
│asociaţilor din │ │ │ │
│profitul reportat │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor în │187│ │ │
│perioada de │ │ │ │
│raportare din │ │ │ │
│profitul reportat │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │Nr.│Sume (lei) │ │
│ │rd.│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XVI. Repartizări │ │ │ │
│interimare de │Nr.│2021 │2022 │
│dividende potrivit │rd.│ │ │
│Legii nr. 163/2018 │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- dividendele │ │ │ │
│interimare │188│ │ │
│repartizate*8) │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XVII. Creanţe │ │Sume (lei) │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │Nr.├────────────────┼────────────┤
│persoane │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│juridice*****) │ │2021 │2022 │
│ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │189│ │ │
│(la valoarea │ │ │ │
│nominală), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│190│ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │191│ │ │
│(la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│192│ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│XVIII. Venituri │ │Sume (lei) │
│obţinute din │Nr.├────────────────┬────────────┤
│activităţi │rd.│31 decembrie │31 decembrie│
│agricole******) │ │2021 │2022 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│Venituri obţinute │ │ │ │
│din activităţi │193│ │ │
│agricole │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┴────────────┤
│ │Nr.│Sume (lei) │
│ │rd.│ │
├────────────────────┼───┼────────────────┬────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│XIX. Cheltuieli │ │ │ │
│privind calamităţile│ │ │ │
│şi alte evenimente │194│ │ │
│similare (ct. 6587),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- inundaţii │195│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- secetă │196│ │ │
├────────────────────┼───┼────────────────┼────────────┤
│- alunecări de teren│197│ │ │
└────────────────────┴───┴────────────────┴────────────┘

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
    La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

    ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat,
    "(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente......"

    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    *2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi "datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
    *3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *7) La secţiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
    *8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR,│Numele şi prenumele │
│Numele şi │………. │
│prenumele ……..│Calitatea ………….. │
│Semnătura …………│Semnătura …………. │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└──────────────┴───────────────────────┘


    4.9. Structura formularului*) „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d) este următoarea: SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
    la data de 31 decembrie 2022

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│cod 40 │- lei - │
├───────────┼───┬──────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valori brute │
│ │ ├───────┬──────────┬─────────────────┬─────┤
│ │ │ │ │Reduceri*2 │Sold │
│Elemente de│Nr.│ │ │ │final│
│imobilizări│rd.│Sold │ ├─────┬───────────┤(col.│
│ │ │iniţial│Creşteri*1│ │Din care: │5 = 1│
│ │ │ │ │Total│dezmembrări│+ 2 -│
│ │ │ │ │ │şi casări │3) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│I. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │01 │ │ │ │X │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
│Concesiuni,│ │ │ │ │ │ │
│brevete, │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │
│mărci │ │ │ │ │ │ │
│comerciale,│02 │ │ │ │X │ │
│drepturi şi│ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │
│similare şi│ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│3. Fond │03 │ │ │ │X │ │
│comercial │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│4. Avansuri│ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │
│pentru │04 │ │ │ │X │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│5. Active │ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│explorare │05 │ │ │ │X │ │
│şi evaluare│ │ │ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │ │ │
│minerale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │06 │ │ │ │X │ │
│01 la 05) │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│II. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│1. Terenuri│ │ │ │ │ │ │
│şi │07 │ │ │ │ │ │
│amenajări │ │ │ │ │ │ │
│de terenuri│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│2. │08 │ │ │ │ │ │
│Construcţii│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
│Instalaţii │09 │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │ │ │ │ │ │ │
│maşini │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│4. Alte │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii,│10 │ │ │ │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii │11 │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│corporale │12 │ │ │ │ │ │
│în curs de │ │ │ │ │ │ │
│execuţie │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │13 │ │ │ │ │ │
│în curs de │ │ │ │ │ │ │
│execuţie │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│8. Active │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│explorare │14 │ │ │ │ │ │
│şi evaluare│ │ │ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │ │ │
│minerale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│9. Plante │15 │ │ │ │X │ │
│productive │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │
│Avansuri │ │ │ │ │ │ │
│acordate │16 │ │ │ │X │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │17 │ │ │ │ │ │
│07 la 16) │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│III. Active│ │ │ │ │ │ │
│biologice │18 │ │ │ │X │ │
│productive │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│IV. │ │ │ │ │ │ │
│Drepturi de│ │ │ │ │ │ │
│utilizare a│19 │ │ │ │X │ │
│activelor │ │ │ │ │ │ │
│luate în │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│V. │ │ │ │ │ │ │
│Imobilizări│20 │ │ │ │X │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│IMOBILIZATE│ │ │ │ │ │ │
│- TOTAL │21 │ │ │ │ │ │
│(rd. 06 + │ │ │ │ │ │ │
│17 + 18 + │ │ │ │ │ │ │
│19 + 20) │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴──────────┴─────┴───────────┴─────┘

    *1 Se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate.
    *2 Se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate.
    SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│cod 40 │- lei - │
├───────────┼───┬───────┬──────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Reducerea/ │Amortizare│
│ │ │ │Amortizare│eliminarea în│la │
│Elemente de│Nr.│Sold │în cursul │cursul anului│sfârşitul │
│imobilizări│rd.│iniţial│anului*1 │a valorii │anului │
│ │ │ │ │amortizării*2│(col. 9 = │
│ │ │ │ │ │6 + 7 - 8)│
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│A │B │6 │7 │8 │9 │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│I. │ │ │ │ │ │
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │22 │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Concesiuni,│ │ │ │ │ │
│brevete, │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │
│mărci │ │ │ │ │ │
│comerciale,│23 │ │ │ │ │