Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 4.215 din 4 iunie 2019  pentru aprobarea listei liceelor tehnologice  cu profil preponderent agricol     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.215 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 477 din 12 iunie 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 262.208 din 24.04.2019, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    în temeiul:
    - art. 31^1 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    ANEXA 1

    LISTA
    liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

┌────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Denumirea │ │ │
│unităţii de │Judeţul │Adresa │
│învăţământ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│1. Liceul │ │Str. Piaţa │
│Tehnologic │ALBA │1848 nr. 3, │
│„Ştefan │ │Blaj │
│Manciulea“ Blaj │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│2. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │Str. Vasile │
│Agricol │ALBA │Lucaciu nr. │
│„Alexandru │ │42, Ciumbrud │
│Borza“ Ciumbrud │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│3. Colegiul │ │ │
│pentru │ │Str. │
│Agricultură şi │BRAŞOV │Braşovului │
│Industrie │ │nr. 160A, │
│Alimentară „Ţara│ │Prejmer │
│Bârsei“ Prejmer │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│4. Liceul │ │nr. 219, │
│Tehnologic │DOLJ │Petre Baniţă,│
│„Petre Baniţă“ │ │Călăraşi │
│Călăraşi │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│5. Liceul │ │Str. Ştefan │
│Tehnologic nr. 1│GALAŢI │cel Mare nr. │
│Cudalbi │ │247, Cudalbi │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│6. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Independenţei│
│Agricol │HUNEDOARA │nr. 47, │
│„Alexandru │ │Geoagiu │
│Borza“ Geoagiu │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│7. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │MARAMUREŞ │Victoriei nr.│
│Agricol „Alexiu │ │2, Seini │
│Berinde“ Seini │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│8. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic „Ion │NEAMŢ │Alexandru cel│
│Ionescu de la │ │Bun nr. 115, │
│Brad“ Horia │ │Horia │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│9. Colegiul │ │Str. │
│Agricol „D. P. │SIBIU │Banatului nr.│
│Barcianu“ Sibiu │ │2, Sibiu │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│10. Liceul │ │ │
│Tehnologic de │ │Aleea Pădurea│
│Silvicultură şi │TIMIŞ │Verde nr. 5, │
│Agricultură │ │Timişoara │
│„Casa Verde“ │ │ │
│Timişoara │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│11. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │Str. Isaccei │
│Agricol „Nicolae│TULCEA │nr. 104, │
│Cornăţeanu“ │ │Tulcea │
│Tulcea │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│12. Colegiul │ │Str. Lucian │
│Tehnologic de │ARAD │Blaga nr. 15,│
│Industrie │ │Arad │
│Alimentară │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│13. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Basarabilor │
│„Constantin │ARGEŞ │nr. 15, │
│Dobrescu“ Curtea│ │Curtea de │
│de Argeş │ │Argeş │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│14. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │BACĂU │Principală │
│„Jacques M. │ │nr. 645, │
│Elias“ Sascut │ │Sascut │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│15. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic nr. 1│BIHOR │Şarcadului │
│Salonta │ │nr. 1, │
│ │ │Salonta │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│16. Liceul │ │Str. Matyas │
│Tehnologic nr. 1│BIHOR │Hunyadi nr. │
│Valea lui Mihai │ │43, Valea lui│
│ │ │Mihai │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│17. Liceul │ │Str. Drumul │
│Tehnologic │BISTRIŢA-NĂSĂUD│Tărpiului nr.│
│Agricol Bistriţa│ │21 │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│18. Liceul │ │Str. Piaţa │
│Tehnologic │BISTRIŢA-NĂSĂUD│Libertăţii │
│Agricol Beclean │ │nr. 2, │
│ │ │Beclean │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│19. Liceul │ │ │
│„Demostene │BOTOŞANI │Truşeşti │
│Botez“ Truşeşti │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│20. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │Str. │
│„Alexandru │BOTOŞANI │Principală │
│Vlahuţă“ │ │ │
│Şendriceni │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│21. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │BOTOŞANI │Călugăreni │
│„Petru Rareş“ │ │nr. 9, │
│Botoşani │ │Botoşani │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│22. Liceul │ │ │
│Tehnologic „Gh. │ │Str. Râmnicu │
│K. │BRĂILA │Sărat nr. │
│Constantinescu“ │ │127, Brăila │
│Brăila │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│23. Liceul │ │Str. │
│Agricol „Dr. C. │BUZĂU │Crizantemelor│
│Angelescu“ │ │nr. 17, Buzău│
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│24. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │BUZĂU │Principală │
│Agricol Smeeni │ │nr. 677, │
│ │ │Smeeni │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│25. Liceul │ │Str. Cloşca │
│Tehnologic │CARAŞ-SEVERIN │nr. 10, │
│„Mihai Novac“ │ │Oraviţa │
│Oraviţa │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│26. Liceul │ │Prelungirea │
│Tehnologic │CĂLĂRAŞI │Bucureşti nr.│
│„Sandu Aldea“ │ │10, Călăraşi │
│Călăraşi │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│27. Liceul │ │Str. Nicolae │
│Tehnologic nr. 1│CĂLĂRAŞI │Titulescu nr.│
│Fundulea │ │5, Fundulea │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│28. Colegiul │ │Str. │
│„Emil Negruţiu“ │CLUJ │Agriculturii │
│Turda │ │nr. 27, Turda│
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│29. Liceul │ │Str. I. C. │
│Tehnologic │CONSTANŢA │Brătianu nr. │
│„Pontica“ │ │248, │
│Constanţa │ │Constanţa │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│30. Liceul │ │Str. Şcolii │
│Tehnologic „Apor│COVASNA │nr. 11, Târgu│
│Péter“ Târgu │ │Secuiesc │
│Secuiesc │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│31. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Independenţei│
│„Marin Grigore │DÂMBOVIŢA │nr. 110, │
│Năstase“ │ │Tărtăşeşti │
│Tărtăşeşti │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│32. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic „Dr. │DÂMBOVIŢA │Argeşului nr.│
│C. Angelescu“ │ │2, Găeşti │
│Găeşti │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│33. Colegiul │ │Str. 1 │
│Naţional de │GALAŢI │Decembrie │
│Agricultură şi │ │1918 nr. 107,│
│Economie Tecuci │ │Tecuci │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│34. Liceul │ │ │
│Tehnologic │GIURGIU │Călugăreni │
│„Mihai Viteazul“│ │ │
│Călugăreni │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│35. Liceul │ │Localitate │
│Tehnologic │GORJ │componentă │
│Bârseşti Târgu │ │Bârseşti nr. │
│Jiu │ │8, Târgu Jiu │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│36. Colegiul │ │ │
│Tehnic │ │Str. Lacu │
│„Batthyány │HARGHITA │Roşu nr. 149,│
│Ignác“ │ │Gheorgheni │
│Gheorgheni │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│37. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │Str. │
│„Iordache │IALOMIŢA │Bisericii nr.│
│Zossima“ │ │35, Armăşeşti│
│Armăşeşti │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│38. Liceul │ │Str. M. │
│Tehnologic │ │Kogălniceanu │
│Agricol „Mihail │IAŞI │nr. 38, │
│Kogălniceanu“ │ │Miroslava │
│Miroslava │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│39. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │IAŞI │Naţională nr.│
│Haralamb Vasiliu│ │88, Podu │
│Podu Iloaiei │ │Iloaiei │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│40. Colegiul │ │ │
│Agricol şi de │ │Str. M. │
│Industrie │IAŞI │Sadoveanu nr.│
│Alimentară │ │41, Iaşi │
│„Vasile │ │ │
│Adamachi“ Iaşi │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│41. Liceul │ │Bd. I. C. │
│Tehnologic │ILFOV │Brătianu nr. │
│„Cezar Nicolau“ │ │1B, Brăneşti │
│Brăneşti │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│42. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │Str. Gării │
│„Tudor │MEHEDINŢI │nr. 1, Şimian│
│Vladimirescu“ │ │ │
│Şimian │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│43. Liceul │ │Calea Târgu │
│Tehnologic │MEHEDINŢI │Jiului nr. 2,│
│Halânga │ │Halânga │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│44. Liceul │ │Str. Râului │
│Tehnologic „Ioan│MUREŞ │nr. 16, │
│Bojor“ Reghin │ │Reghin │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│45. Colegiul │ │Str. │
│Agricol „Traian │MUREŞ │Călăraşilor │
│Săvulescu“ Târgu│ │nr. 108, │
│Mureş │ │Târgu Mureş │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│46. Liceul │ │ │
│Tehnologic │ │ │
│„Dimitrie │OLT │Caracal │
│Petrescu“ │ │ │
│Caracal │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│47. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Viticulturii │
│„Gheorghe │PRAHOVA │nr. 179, │
│Ionescu-Şişeşti“│ │Valea │
│Valea │ │Călugărească │
│Călugărească │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│48. Liceul │ │Str. Simion │
│Tehnologic „Ioan│SĂLAJ │Bărnuţiu nr. │
│Ossian“ Şimleu │ │11, Şimleu │
│Silvaniei │ │Silvaniei │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│49. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic Dorna│SUCEAVA │Principală │
│Candrenilor │ │nr. 88, Dorna│
│ │ │Candrenilor │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│50. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Libertăţii │
│„Nicolae │TELEORMAN │nr. 69, │
│Bălcescu“ │ │Alexandria │
│Alexandria │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│51. Liceul │ │Str. I. L. │
│Tehnologic Emil │TELEORMAN │Caragiale nr.│
│Racoviţă Roşiori│ │7, Roşiori de│
│de Vede │ │Vede │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│52. Liceul │ │Str. Oituz │
│Tehnologic „Sf. │TELEORMAN │nr. 11, Turnu│
│Haralambie“ │ │Măgurele │
│Turnu Măgurele │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│53. Liceul │ │Str. │
│Tehnologic │ │Principală │
│„Romulus │TIMIŞ │nr. 202-203, │
│Paraschivoiu“ │ │Lovrin │
│Lovrin │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│54. Colegiul │ │Str. M. │
│Agricol │VASLUI │Kogălniceanu │
│„Dimitrie │ │nr. 17, Huşi │
│Cantemir“ Huşi │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│55. Liceul │ │ │
│Tehnologic │VÂLCEA │Drăgăşani │
│Brătianu │ │ │
│Drăgăşani │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│56. Colegiul │ │Str. Cuza │
│Tehnic „Valeriu │VRANCEA │Vodă nr. 46, │
│D. Cotea“ │ │Focşani │
│Focşani │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│57. Liceul │ │Str. Ştefan │
│Tehnologic │VRANCEA │cel Mare nr. │
│Odobeşti │ │42, Odobeşti │
├────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│58. Colegiul │ │ │
│Tehnologic │MUNICIPIUL │Bd. Ficusului│
│„Viaceslav │BUCUREŞTI │nr. 20-26, │
│Harnaj“ │ │Bucureşti │
│Bucureşti │ │ │
└────────────────┴───────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice