Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.136 din 28 iunie 2022  pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.136 din 28 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 678 din 7 iulie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
    – Decizia 2021/0309 (NLE) de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României din data de 3 noiembrie 2021 (CID);
    – Acordul de tip operaţional nr. 12.319/21/ADD, încheiat între România, prin MIPE, şi Comisia Europeană;
    – Acordul de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nr. 31.394 din 18.03.2022, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei;
    – Referatul de aprobare nr. 1.625/DGIP din 20.06.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 5 „Fişa de observare a lecţiei“ la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1281 şi 1281 bis din 23 decembrie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 28 iunie 2022.
    Nr. 4.136.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    Fişa de observare a lecţiei
    - model -
    Unitatea de învăţământ: ...........................................
    Data: .....................................
    Numele şi funcţia cadrului didactic inspectat/asistat: ................................................................
    Specialitatea: .....................................................
    Clasa: ................................................................
    Numărul de elevi prezenţi şi numărul de elevi absenţi: .............................................................
    Disciplina/Disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa: ..............................................
    Unitatea de învăţare/Unităţile de învăţare: ................................................................................
    Tema lecţiei/Temele lecţiilor: ......................................................................................................
    Tipul lecţiei/Tipurile lecţiilor: ......................................................................................................
    Tipul inspecţiei: .........................................................................................................................
    Numele inspectorului/metodistului: ...........................................................................................

┌───────────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────┐
│Aspect │Criterii de evaluare │Constatări│Recomandări│
│ │ │/Aprecieri│ │
├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Planificarea şi │ │ │
│ │proiectarea activităţii │ │ │
│ │didactice │ │ │
│ │- Planificarea │ │ │
│ │activităţii didactice │ │ │
│ │- Proiectarea activităţii│ │ │
│ │didactice │ │ │
│ │- Corelarea elementelor │ │ │
│ │proiectării didactice │ │ │
│ │- Tipul, calitatea şi │ │ │
│ │diversitatea strategiilor│ │ │
│ │şi metodelor didactice în│ │ │
│ │cadrul proiectării │ │ │
│ │activităţilor didactice │ │ │
│ │de │ │ │
│ │predare-învăţare-evaluare│ │ │
│ │- Elemente de │ │ │
│ │creativitate în │ │ │
│ │proiectarea didactică, în│ │ │
│ │selectarea strategiilor, │ │ │
│ │metodelor şi mijloacelor │ │ │
│ │didactice, inclusiv a │ │ │
│ │mijloacelor digitale │ │ │
│ │- Elemente de tratare │ │ │
│ │diferenţiată a elevilor, │ │ │
│ │incluse în cadrul │ │ │
│ │proiectării didactice, în│ │ │
│ │special a elementelor │ │ │
│ │care vizează elevii cu │ │ │
│ │nevoi speciale │ │ │
│ │Desfăşurarea activităţii │ │ │
│ │didactice │ │ │
│ │- Concordanţa activităţii│ │ │
│ │didactice realizate cu │ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │proiectarea didactică │ │ │
│ │propusă │ │ │
│ │- Cunoaşterea │ │ │
│ │conţinuturilor │ │ │
│ │disciplinei │ │ │
│ │- Corectitudinea │ │ │
│ │ştiinţifică a │ │ │
│ │conţinuturilor transmise │ │ │
│Evaluarea │- Organizarea │ │ │
│activităţii│informaţiilor transmise │ │ │
│cadrului │- Claritatea │ │ │
│didactic │explicaţiilor │ │ │
│ │- Strategia didactică │ │ │
│ │realizată: │ │ │
│ │- metode şi procedee │ │ │
│ │utilizate │ │ │
│ │- activităţi de învăţare │ │ │
│ │- forme de organizare a │ │ │
│ │activităţilor elevilor, │ │ │
│ │inclusiv în mediul │ │ │
│ │virtual │ │ │
│ │- mijloace de învăţământ │ │ │
│ │şi auxiliare didactice │ │ │
│ │utilizate, inclusiv modul│ │ │
│ │de integrare a TIC │ │ │
│ │(diferite resurse în │ │ │
│ │format electronic/ │ │ │
│ │digital, utilizarea de │ │ │
│ │platforme educaţionale, │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │
│ │deschise etc.) │ │ │
│ │- Respectarea │ │ │
│ │particularităţilor clasei│ │ │
│ │de elevi (ritm de lucru, │ │ │
│ │accesibilizarea │ │ │
│ │conţinuturilor, predarea │ │ │
│ │diferenţiată, sarcini │ │ │
│ │suplimentare) │ │ │
│ │- Integrarea elementelor │ │ │
│ │de evaluare în cadrul │ │ │
│ │strategiei didactice │ │ │
│ │(tipuri de evaluare, │ │ │
│ │metode) │ │ │
│ │- Conducerea activităţii │ │ │
│ │didactice (stil de │ │ │
│ │conducere, crearea │ │ │
│ │motivaţiei necesare, │ │ │
│ │încurajarea elevilor şi │ │ │
│ │stimularea interesului │ │ │
│ │pentru studiu, dozarea │ │ │
│ │sarcinilor, comunicarea │ │ │
│ │cu elevii) │ │ │
│ │- Tema pentru acasă │ │ │
│ │(modul de utilizare, │ │ │
│ │volum, individualizare) │ │ │
├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Atitudinea faţă de │ │ │
│ │învăţare │ │ │
│ │- Atitudinea şi │ │ │
│ │responsabilitatea │ │ │
│ │elevilor faţă de │ │ │
│ │rezolvarea sarcinilor de │ │ │
│ │lucru din clasă şi a │ │ │
│ │sarcinilor de lucru │ │ │
│ │pentru acasă │ │ │
│ │- Relaţiile elevilor cu │ │ │
│ │profesorul, colaborarea │ │ │
│ │cu acesta în procesul de │ │ │
│ │învăţare │ │ │
│ │- Relaţiile elevilor cu │ │ │
│Evaluarea │colegii, colaborarea cu │ │ │
│activităţii│aceştia în procesul de │ │ │
│elevilor │învăţare │ │ │
│ │Competenţele dobândite de│ │ │
│ │elevi │ │ │
│ │- Competenţele şi nivelul│ │ │
│ │competenţelor specifice │ │ │
│ │disciplinei demonstrate │ │ │
│ │de elevi (cunoştinţe, │ │ │
│ │deprinderi, atitudini) │ │ │
│ │- Gradul de utilizare a │ │ │
│ │cunoştinţelor, │ │ │
│ │deprinderilor şi │ │ │
│ │atitudinilor în contexte │ │ │
│ │noi de învăţare, inclusiv│ │ │
│ │în învăţarea online │ │ │
│ │- Progresul realizat de │ │ │
│ │elevi în timpul lecţiei │ │ │
├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Mediul educaţional │ │ │
│ │- Locul de desfăşurare a │ │ │
│ │lecţiei în cadrul │ │ │
│ │unităţii de învăţământ │ │ │
│ │- Dispunerea mobilierului│ │ │
│ │în funcţie de activitate │ │ │
│ │- Dotarea, resursele │ │ │
│ │materiale şi auxiliarele │ │ │
│Alte │curriculare utilizate în │ │ │
│componente │lecţie, inclusiv resurse │ │ │
│şi │TIC (diferite resurse în │ │ │
│observaţii │format electronic/ │ │ │
│ │digital, utilizarea de │ │ │
│ │platforme educaţionale, │ │ │
│ │resurse educaţionale │ │ │
│ │deschise etc.) │ │ │
│ │- Expunerea materialelor/│ │ │
│ │lucrărilor elevilor │ │ │
│ │- Atmosfera generală în │ │ │
│ │clasă │ │ │
│ │Alte observaţii │ │ │
└───────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────────┘

    Numele şi prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenţa ........................................
    Semnătura ...................................................
    NOTĂ:
    Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se în mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S). În cazul în care se realizează mai mult de o oră de inspecţie/asistenţă, se vor menţiona, după caz, toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa, unităţile de învăţare, temele lecţiilor şi tipurile de lecţie vizate.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016