Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.136 din 17 decembrie 2020  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.136 din 17 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1311 din 30 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (5) şi (5^1), art. 41 alin. (2) şi (3), art. 278 alin. (10), art. 282 alin. (5), art. 316, art. 322 alin. (6)-(8) şi art. 324 alin. (12) şi (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 86, 88, art. 89 alin. (2) şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.438 din 4.12.2020,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700), prevăzută în anexa nr. 11."

    2. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. La anexa nr. 14, punctul XI se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării.

    ART. IV
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 17 decembrie 2020.
    Nr. 4.136.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 3.725/2017)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului (700) „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale“
    Depunerea declaraţiei
    Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni.
    Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Declaraţia se depune pentru:
    - înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepţia cazului în care contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliu fiscal, precum şi cu excepţia contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
    – înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal;
    – modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
    – exercitarea opţiunii de modificare a anului fiscal;
    – declararea sediilor secundare care nu au obligaţia înregistrării fiscale;
    – înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – efectuarea de menţiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;
    – exercitarea opţiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică;
    – efectuarea de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România;
    – efectuarea de menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent;
    – efectuarea de menţiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.


    I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
    Rândul 1. Cod de identificare fiscală
    Se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului.

    Rândul 2. Denumire/Nume şi prenume
    Se completează cu denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.

    Rândul 3. Declaraţia de înregistrare fiscală depusă iniţial
    Contribuabilii vor alege din lista drop–down declaraţia depusă cu ocazia înregistrării fiscale iniţiale:
    - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru instituţii publice (040);
    – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).

    Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerţului vor selecta formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, în cazul celorlalţi contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    Atenţie!
    Declaraţia se completează numai cu datele modificate faţă de datele declarate anterior.    II. DOMICILIU FISCAL
    Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    III. DATE PRIVIND SECŢIUNILE COMPLETATE
    SECŢIUNEA A - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

    Secţiunea se completează:
    - de către contribuabilii care solicită înregistrarea/ modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliu fiscal, precum şi cu excepţia contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
    – de către contribuabilii supuşi înregistrării la organele fiscale care solicită modificarea sediului social/sediului/sediului activităţii, după caz.

    I. DATE PRIVIND DOMICILIUL/SEDIUL SOCIAL/SEDIUL/SEDIUL ACTIVITĂŢII
    Rândul 1. Adresa domiciliului/sediului social/sediului/ sediului activităţii
    Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social, a sediului, a sediului activităţii, după caz.

    Rândul 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate
    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.


    II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI
    Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.

    III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI
    Se completează adresa unde contribuabilul doreşte să îşi stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiţia respectării prevederilor art. 31 din Codul de procedură fiscală.
    Rândul Modul de dobândire al spaţiului pentru domiciliu fiscal se completează cu tipul documentului care face dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum şi data acestuia.

    SECŢIUNEA B - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ŞI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA
    SUBSECŢIUNEA I - ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII FISCALE
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită fie înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior înregistrării fiscale, fie modificarea datelor transmise cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (2), (4) sau (6) din Codul fiscal.
    Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
    Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.
    Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

    Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează, ulterior înregistrării fiscale, pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
    Rândul 1.3 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează, ulterior înregistrării fiscale, pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.
    Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

    Rândul 1.4 se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal.
    Rândul 1.5 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
    Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

    Rândurile 1.6-1.9 se marchează cu „X“ în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
    Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

    Rândurile 1.10-1.12 se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, şi care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, modifică datele transmise cu ocazia înregistrării, astfel:
    Rândul 1.10. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor.
    Rândul 1.11. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor.
    Rândul 1.12. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din codul fiscal care implică:
    Rândul 1.12.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal
    Rândul 1.12.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal
    Rândul 1.12.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal
    Rândul 1.12.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

    Rândul 1.13. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal    Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, dar care s-a înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal. Rândul se marchează cu „X“ în cazul în care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, persoana impozabilă modifică datele transmise cu ocazia înregistrării.

    Rândul 1.14. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal
    Se marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România, dar care s-a înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă. Rândul se marchează cu „X“ în cazul în care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă modifică datele transmise cu ocazia înregistrării.

    Rândul 1.15 se completează dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
    Cifra de afaceri din anul precedent obţinută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
    La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 şi 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum şi rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative, cum sunt facturile emise după inspecţia fiscală sau informaţii privind TVA neexigibilă.

    Rândul 1.16. Perioada fiscală
    Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
    Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
    Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
    De asemenea se marchează cu „X“ de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, îşi modifică perioada fiscală la TVA, în condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal. Declaraţia se depune în termenul prevăzut la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se marchează cu „X“ perioada fiscală lunară de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
    Se marchează cu „X“ perioada fiscală trimestrială de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
    În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

    SUBSECŢIUNEA II
    MENŢIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI FISCALE
    Rândul 1.17. Menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România
    Se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România.
    Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.
    Se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri.
    De asemenea se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată.
    Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
    a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
    b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;
    c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.


    Rândul 1.18. Menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
    Se marchează cu „X“ de către:
    a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din codul fiscal şi care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;
    b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situaţie se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situaţie marchează cu „X“ şi rândul 1.18.2.

    Rândul 1.18.1 se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.18, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
    Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv pentru anul precedent.

    SUBSECŢIUNEA III
    OPŢIUNE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII PREVEDERILOR ART. 278 ALIN. (5) LIT. h) DIN codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică)
    Rândul 1.19. Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal
    Se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite sau care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa în România, care prestează servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei) şi care optează pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din codul fiscal privind locul prestării serviciilor.

    Rândul 1.19.1 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, ca locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. Se completează, în mod corespunzător, data (zi/lună/an) începând cu care aplică această opţiune. Prin marcarea acestui rând, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.
    Rândul 1.19.2 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din codul fiscal pentru cel puţin 2 ani calendaristici şi care optează pentru încetarea aplicării acestor prevederi. Se completează, în mod corespunzător, atât data (zi/lună/an) începând cu care au optat pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cât şi data (zi/lună/an) începând cu care încetează această opţiune. Prin marcarea acestui rând, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România, potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.
    SUBSECŢIUNEA IV
    NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE
    Rândul 1.20. Sistemul TVA la încasare - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau care încetează aplicarea acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 282 şi de art. 324 alin. (12) şi (14) din Codul fiscal.
    Rândul 1.20.1 se marchează cu „X“ în căsuţa corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la 25 ianuarie inclusiv. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care nu depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum şi data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare;
    – persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
    În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

    Rândul 1.20.2 se marchează cu „X“ în căsuţa corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune în această situaţie până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum şi data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;
    – deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situaţie oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care au realizat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada şi cifra de afaceri realizată, care nu a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum şi data de la care persoana impozabilă renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

    SUBSECŢIUNEA V
    ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ŞI SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA
    Se marchează cu „X“ în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
    Rândul 1.24 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu a depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
    Rândul 1.24.1 se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
    Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

    Rândul 1.24.2 se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

    Rândul 1.25. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care numai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.
    Rândul 1.26. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.
    Rândul 1.27. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare.
    Atenţie!
    Nu se completează SECŢIUNEA Taxă pe valoarea adăugată în următoarele situaţii:
    a) de către persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
    b) de către persoana impozabilă care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal;
    c) de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (2) din Codul fiscal;
    d) de către persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din codul fiscal şi care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal;
    e) de către persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.    SECŢIUNEA C - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATE

    Rândul 1. Impozit pe profit
    Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
    Rândurile 1.1 şi 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    La rândurile 1.3.1-1.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligaţiei fiscale în vectorul fiscal.

    Rândul 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii pentru anul fiscal modificat se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.
    La rândurile 1.4.1 şi 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi;
    b) renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal.


    Rândul 1.5. Date privind modificarea anului fiscal
    Se completează pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (5^1) din Codul fiscal.
    Declaraţia pentru efectuarea opţiunii pentru modificarea anului fiscal se depune la organul fiscal competent:
    - în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
    – în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
    – până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.

    La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:
    a) exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;
    b) exprimării opţiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    c) exprimării opţiunii de trecere de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.


    Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligaţi la declararea şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.
    Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Atenţie!
    Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal.    Rândul 3. Impozit specific unor activităţi
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.
    Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
    Rândul 3.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
    Se marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate care intră sub incidenţa impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA D - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU ASIMILAŢI ACESTORA

    Rândul 1. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale
    Rândul 1.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale:
    Rândul 1.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale, potrivit legii.
    Rândul 1.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
    Rândul 1.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

    Rândul 1.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.
    Rândurile 1.2.1 şi 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

    Rândul 1.3. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat)
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.3.1 şi 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 1.4. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.4.1 şi 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 1.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Rândurile 1.5.1 şi 1.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.


    SECŢIUNEA E - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ŞI taxe DATORATE

    Rândul 1. Accize
    Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
    Rândurile 1.1 şi 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

    Rândul 2. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
    Se marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, de către plătitorii contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 3. Redevenţe miniere
    La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
    Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 4. Redevenţe petroliere
    La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
    Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare.
    Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra
    veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 73/2018.
    Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    Rândul 7. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
    Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
    Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
    Rândul 7.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
    Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.

    Rândul 8. taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc
    Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.
    Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.
    Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

    SECŢIUNEA F - DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA ÎNREGISTRĂRII FISCALE

    Secţiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înfiinţează.
    Rândul 1. Sediu secundar înfiinţat în:
    Se marchează cu „X“ una dintre cele două rubrici.

    Rândul 2. Denumire
    Se completează cu denumirea sediului secundar.

    Rândul 3. Adresa sediului secundar
    Se completează cu adresa sediului secundar.

    Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundar
    Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul secundar.

    Rândul 5. Modul de dobândire a spaţiului
    Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spaţiului, numărul, precum şi data acestuia.

    Rândul 6. Date privind starea sediului secundar
    Se marchează cu „X“ rândul corespunzător şi se înscrie data la care contribuabilul îşi începe activitatea sau îşi încetează activitatea.    ANEXA 2

    XI. Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700)
    1. Denumire: Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700)
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la înregistrarea/modificarea menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale.
    6. Se întocmeşte de către contribuabil.
    7. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent.
    8. Se arhivează la organul fiscal competent.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016