Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.096 din 22 iunie 2022  privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.096 din 22 iunie 2022 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "Start în aventura cunoaşterii Universului", curriculum la decizia şcolii - învăţământ primar

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 670 din 5 iulie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaţionale Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea Curriculumului naţional. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional,
    în baza Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională „Start în aventura cunoaşterii Universului“, curriculum la decizia şcolii - învăţământ primar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Programa şcolară prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2022-2023.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 iunie 2022.
    Nr. 4.096.
    ANEXA 1

    PROGRAMA ŞCOLARĂ
    pentru disciplina opţională „Start în aventura cunoaşterii Universului“, curriculum la decizia şcolii - învăţământ primar
    Bucureşti, 2022
    NOTĂ DE PREZENTARE
    Printr-o abordare integrată a conţinuturilor multidimensionale, disciplinele opţionale au un rol major în formarea competenţelor-cheie, ca premisă pentru înţelegerea, adaptarea şi contribuirea la societatea viitorului.
    Curriculumul la decizia şcolii constituie o provocare semnificativă pentru actul instructiv-educativ, atât din perspectiva cadrului didactic, cât şi din perspectiva elevului. Abordarea întregului proces de predare-învăţare-evaluare într-o varietate de strategii conferă oportunitatea de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple, flexibile, în funcţie de nevoile şi aşteptările elevilor, precum şi de priorităţile sistemului educaţional. Pentru elevi, opţionalul oferă posibilitatea de a experimenta domenii diverse, de a-şi valoriza abilităţile/aptitudinile native sau dobândite, de a se manifesta creativ, de a se pregăti pentru viaţă.
    Debutul educaţiei STEAM - ştiinţă, tehnologie, inginerie (artă) şi matematică - din primii ani de şcoală este în favoarea unei schimbări de paradigmă. Intrând în contact cu elemente de ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică, într-o prezentare aplicată şi cu accent ludic, în care arta poate fi o formă extrem de utilă pentru a media această cunoaştere umană, copilului încurajat să experimenteze, să observe şi să cerceteze i se va forma o dependenţă pozitivă pentru curiozitate.
    Pus mereu în contexte noi, într-o prezentare adaptată vârstei, copilul va putea sesiza oportunităţile şi limitele ştiinţei, va putea înţelege şi interpreta acţiuni prin prisma efectelor lor pozitive sau negative şi, de la un anumit nivel, va dori să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă la nivel personal sau ale comunităţii.
    Programa şcolară „Start în aventura cunoaşterii Universului“ reprezintă o ofertă curriculară pentru disciplină opţională pentru învăţământul primar, cu un semnificativ caracter inter- şi transdisciplinar. Bugetul de timp este de o oră/săptămână pe parcursul a doi ani şcolari, la alegere dintre clasele de învăţământ primar, în funcţie de particularităţile/specificul unităţii de învăţământ şi de nevoile de învăţare, disponibilitatea elevilor şi de bugetul de timp.
    Disciplina de tip opţional integrat a fost realizată prin raportare la Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 în care, printre obiectivele propuse, regăsim „Obiectivul 4: Educaţie de calitate“, respectiv implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite: 4, 5 şi 9.
    Declararea anului 2022 ca An internaţional al ştiinţelor de bază pentru dezvoltare durabilă, proclamat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru 2022 şi rolul asumat al Biroului Uniunii Astronomice Internaţionale de a sprijini comunitatea de astronomi şi educatori pentru astronomie în a aduce fascinaţia astronomiei în şcoli, respectiv promovarea astronomiei în programele naţionale, sprijinirea profesorilor în cercetarea educaţională bazată pe dovezi şi sprijinirea comunităţii în dezvoltarea sa profesională reprezintă oportunităţi pentru promovarea unei discipline opţionale care să transforme aceste deziderate în realitate.
    Programa şcolară „Start în aventura cunoaşterii Universului“ a fost elaborată în parteneriat cu Agenţia Spaţială Română (ROSA) prin ESERO - Biroul European pentru Resurse pentru Educaţie Spaţială din România, în baza Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei (ME) şi ROSA, înregistrat la ME cu nr. 14.775/30.09.2021, respectiv la ROSA cu nr. 619/30.09.2021, şi în parteneriat cu Comitetul Naţional Român pentru Astronomie (CNRA), instituţii care au ca obiectiv principal folosirea fascinaţiei domeniului spaţial pentru a încuraja predarea şi învăţarea de materii STEAM, respectiv dezvoltarea învăţământului astronomic în România, ca o componentă importantă a culturii ştiinţifice naţionale.
    Dacă pentru clasa pregătitoare - clasa a II-a (ciclul de achiziţii fundamentale) s-au urmărit cunoaşterea şi înţelegerea unor noţiuni generale de ştiinţele vieţii, ştiinţele pământului şi astronomie, pentru clasele a III-a-a IV-a (ciclul de dezvoltare) se propune aprofundarea acestora, realizarea de corelaţii inter- şi transdisciplinare cu aplicabilitate practică.
    Întregul demers al instruirii este generat de ansamblul competenţe generale - competenţe specifice - activităţi de învăţare - conţinuturi prin care se urmăreşte schimbarea atitudinală şi acţională cu privire la problematica ştiinţelor, în particular a ştiinţelor spaţiale şi a astronomiei.
    Prin utilizarea strategiilor interactive, precum Şcoli în mişcare - Metoda proiectelor sau Învăţarea bazată pe proiecte, elevii sunt puşi în situaţia de a observa, de a investiga şi a analiza fenomene şi procese din mediul înconjurător.
    Prin stimularea creativităţii, a încrederii în sine, prin încurajarea activităţii în echipă se vizează atât formarea competenţelor-cheie cuprinse în profilul de formare al absolventului la finalul ciclului primar, cât şi a competenţelor transversale precum creativitatea, încrederea în sine, rezolvarea de probleme şi colaborarea, autonomia în învăţare.
    Conţinuturile diverse, dar atent selectate pentru a fi permisive şi în acord cu specificul de vârstă au un înalt grad de aplicabilitate, atractivitate şi utilitate şi răspund intereselor de cunoaştere ale elevilor, prin modalităţile de abordare integrată a acestora şi promovarea unor valori care ţin de şcoala incluzivă.
    Disciplina opţională „Start în aventura cunoaşterii Universului“ constituie un element valoros al curriculumului la decizia şcolii, un punct de întâlnire cu direcţii promovate de alte sisteme educaţionale europene.
    Prin activităţile de învăţare sugerate se oferă posibilitatea observării directe, realizării de activităţi practice, conştientizarea cunoaşterii şi observării universului apropiat şi îndepărtat, în funcţie de particularităţile de vârstă.
    Disciplina se poate studia pe parcursul a doi ani şcolari, primul an de studiu fiind la alegere din primii trei ani de învăţământ primar - clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a (ciclul de achiziţii fundamentale), iar al doilea an de studiu fiind la alegere din ultimii doi ani ai învăţământului primar - clasa a III-a sau clasa a IV-a (ciclul de dezvoltare), necesită competenţe specifice pentru fiecare an de studiu, cunoştinţe minime de astronomie şi ştiinţe spaţiale, acestea fiind subordonate scopului disciplinei de a contribui la structurarea/exersarea şi dezvoltarea competenţelor STEAM prin abordări inter- şi transdisciplinare.
    La elaborarea programei s-a ţinut cont, de asemenea, şi de preocupările intense la nivel naţional în domeniul curriculumului, precum Repere pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea curriculumului naţional (anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.239/2021).

    COMPETENŢE GENERALE (CG)
    CG 1 Explorarea dirijată a unor elemente/procese/fenomene din realitatea înconjurătoare, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite
    CG 2 Formularea de opinii, răspunsuri şi decizii privind situaţii-problemă simple, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii de cunoaştere
    CG 3 Formarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice în vederea orientării către o carieră în domeniul ştiinţelor spaţiale

    COMPETENŢE SPECIFICE (CS) ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (EAI)
    CG 1. Explorarea dirijată a unor elemente/procese/fenomene din realitatea înconjurătoare, corelarea şi valorificarea a acestora în contexte diferite

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Clasa pregătitoare│Clasa a III-a/clasa│
│/clasa I/clasa a │a IV-a │
│II-a │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │1.1. Evidenţierea │
│ │unor caracteristici│
│ │ale elementelor/ │
│1.1. Identificarea│proceselor/ │
│şi descrierea │fenomenelor din │
│primară a unor │realitatea │
│elemente/procese/ │înconjurătoare │
│fenomene din │- realizarea, sub │
│realitatea │îndrumare, a unor │
│înconjurătoare, │corelaţii pe baza │
│prin observare │observării unor │
│directă sau │elemente/procese/ │
│indirectă │fenomene din │
│- observarea unor │realitatea imediată│
│elemente/procese/ │- elaborarea, după │
│fenomene din │modele, a unor │
│realitatea │scheme de │
│imediată │reprezentare a │
│- recunoaşterea │elementelor/ │
│unor elemente/ │proceselor/ │
│procese/fenomene │fenomenelor din │
│din natură cu │realitatea imediată│
│ajutorul unor │- identificarea │
│prezentări PPT, │efectelor pozitive │
│filme, │şi negative produse│
│texte-suport │de elemente/procese│
│- descrierea unor │/fenomene din │
│elemente/procese/ │realitatea imediată│
│fenomene │- crearea unor │
│observate, prin │produse pe baza │
│utilizarea lor │caracteristicilor │
│creativă în cadrul│elementelor/ │
│unor produse (de │proceselor/ │
│exemplu: colaje, │fenomenelor │
│desene, machete, │identificate (de │
│fotografii etc.) │exemplu: jurnale de│
│ │observaţie, cărţi │
│ │creative, cărţi │
│ │electronice, filme │
│ │scurte etc.) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│1.2. Explorarea │ │
│unor elemente/ │1.2. Corelarea unor│
│procese/fenomene │elemente/procese/ │
│specifice din │fenomene specifice │
│realitatea │din realitatea │
│înconjurătoare │înconjurătoare │
│- gruparea │- exprimarea de │
│elementelor/ │opinii cu privire │
│proceselor/ │la elementele/ │
│fenomenelor după │procesele/ │
│un anumit criteriu│fenomenele studiate│
│(de exemplu: │- analizarea │
│mărime, formă │elementelor/ │
│etc.) │proceselor/ │
│- realizarea unor │fenomenelor, pe │
│colecţii în clase │baza unor criterii │
│de obiecte după │de clasificare │
│anumite │prestabilite (de │
│caracteristici (de│exemplu: compararea│
│exemplu: plante, │planetelor după │
│roci etc.) │viteza de deplasare│
│- analizarea, pe │pe orbită, după │
│criterii │structură etc.) │
│prestabilite, a │- realizarea unor │
│unor elemente/ │machete, combinând │
│procese/fenomene │materiale uşor de │
│din mediul │prelucrat şi │
│apropiat │tehnici accesibile,│
│- confecţionarea │după anumite scheme│
│unor produse pe │(de exemplu: │
│baza unor imagini,│mişcarea de rotaţie│
│descrieri, │şi de revoluţie, │
│proiecţii etc. (de│fazele Lunii, │
│exemplu: macheta │eclipsele etc.) │
│planetei Pământ) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │1.3. Valorificarea │
│ │- în contexte │
│1.3. Valorificarea│simple, diverse - a│
│- în contexte │relaţiilor dintre │
│simple, diverse - │elementele/ │
│a relaţiilor │procesele/ │
│dintre elementele/│fenomenele din │
│procesele/ │spaţiul cosmic │
│fenomenele din │- realizarea, sub │
│mediul apropiat │îndrumare, a unor │
│- realizarea, sub │simulări privind │
│îndrumare, a unor │viaţa în spaţiul │
│experimente simple│extraterestru │
│care să pună în │- recunoaşterea │
│evidenţă relaţii │unor caracteristici│
│dintre elementele/│ale unor corpuri │
│procesele/ │cereşti, fenomene, │
│fenomenele din │procese (de │
│mediul apropiat │exemplu: cel mai │
│- descrierea unor │aproape de Soare, │
│fenomene naturale │Marte - Planeta │
│(de exemplu: │Roşie │
│condiţii de viaţă │Strălucitoare, │
│în diferite medii,│Gigantul Jupiter │
│ciclul de viaţă │etc.) │
│etc.) │- realizarea unor │
│- realizarea unor │machete care să │
│experimente simple│simuleze diverse │
│privind reacţia │caracteristici ale │
│vieţuitoarelor la │mediului │
│lumină, la │extraterestru (de │
│schimbările │exemplu: solul din │
│atmosferice │spaţiul cosmic, │
│ │craterele lunare │
│ │etc.) │
└──────────────────┴───────────────────┘    CG 2. Formularea de opinii, răspunsuri şi decizii privind situaţii-problemă simple, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii de cunoaştere

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Clasa pregătitoare│Clasa a III-a/clasa│
│/clasa I/clasa a │a IV-a │
│II-a │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2.1. Identificarea│ │
│unor │ │
│situaţii-problemă │ │
│privind elementele│ │
│/fenomenele/ │2.1. Formularea │
│procesele din │unor ipoteze şi a │
│mediul │unor strategii │
│înconjurător │simple, privind │
│- formularea unor │rezolvarea unor │
│întrebări cauzale │situaţii-problemă, │
│(de exemplu: De ce│pornind de la │
│este întuneric │algoritmul │
│noaptea? De ce │cauză-efect │
│răsare Soarele/ │- formularea unor │
│Luna? Unde pleacă │întrebări-cheie (de│
│Soarele/Luna? De │exemplu: De ce se │
│ce este frig iarna│învârte Pământul? │
│/cald vara?) │Cum se formează │
│- desfăşurarea │zilele şi nopţile/ │
│unor activităţi de│anotimpurile? De ce│
│observare, │există viaţă pe │
│experimentare, │Pământ? Unde se │
│analizare etc., │duce Soarele │
│utilizate în │noaptea? etc.) │
│demersuri │- identificarea │
│investigative (de │unor probleme şi a │
│exemplu: poluare │cauzelor care o │
│luminoasă, │generează, în baza │
│comportamente │prezentării unei │
│distructive ale │surse de informare │
│omului faţă de │accesibile │
│mediu, deşeuri │- stabilirea │
│spaţiale etc.) │metodelor ce │
│- identificarea, │urmează a fi │
│enumerarea, │utilizate în │
│descrierea │demersul │
│mijloacelor de │investigativ (de │
│realizare a │exemplu: │
│demersului │observarea, │
│investigativ │experimentul) │
│- formularea unor │- elaborarea unui │
│predicţii, │plan de acţiune şi │
│utilizând limbajul│realizare a unor │
│propriu, asupra │produse │
│subiectului supus │ │
│investigării (de │ │
│exemplu: „Ce văd? │ │
│Ce simt? Ce aud?“ │ │
│etc.) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │2.2. Realizarea │
│ │unor demersuri │
│ │investigative, pe │
│ │baza unui plan dat,│
│ │pentru stabilirea │
│2.2. Identificarea│relaţiilor de tip │
│relaţiilor de │cauză-efect ale │
│cauzalitate │unor fenomene/ │
│privind fenomenele│procese din mediul │
│/procesele │înconjurător │
│observate în │- formularea unor │
│mediul │predicţii asupra │
│înconjurător │subiectului supus │
│- identificarea │investigaţiei (de │
│paşilor necesari │exemplu: „Ce ştiu? │
│demersului │Ce cred? Ce părere │
│investigativ │am despre…“ etc.) │
│- desfăşurarea │- colectarea │
│investigaţiei │datelor necesare │
│propriu-zise, sub │demersului │
│îndrumare │investigativ (de │
│- realizarea de │exemplu: raportarea│
│observaţii asupra │spaţială a unor │
│aspectului │evenimente şi │
│investigat, cu │fenomene care au │
│suport/în baza │loc în timp real în│
│unui jurnal │Europa, în lume) │
│- înregistrarea │- desfăşurarea │
│datelor obţinute │propriu-zisă a unor│
│în urma demersului│investigaţii │
│investigativ (de │- realizarea de │
│exemplu: desenarea│observaţii asupra │
│schematică a │aspectului │
│fazelor Lunii, │investigat │
│completarea cu │- înregistrarea şi │
│desene/pictograme │organizarea │
│a calendarului │informaţiilor/ │
│naturii) │datelor obţinute în│
│ │urma demersului │
│ │investigativ (de │
│ │exemplu: grafice, │
│ │fişe de observaţii,│
│ │diagrame etc.) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2.3. Utilizarea │ │
│unor concepte şi │2.3. Prezentarea/ │
│metode specifice │formularea unor │
│diferitelor │concluzii privind │
│domenii de │demersul │
│cunoaştere pentru │investigativ, │
│formularea unor │utilizând metode │
│concluzii privind │specifice │
│rezolvarea unor │diferitelor domenii│
│situaţii-problemă │de cunoaştere │
│- identificarea │- selectarea │
│datelor relevante │datelor relevante │
│din demersul │din demersul │
│investigativ, pe │investigativ │
│baza observaţiilor│- interpretarea/ │
│făcute │compararea datelor │
│- analizarea │obţinute │
│datelor obţinute, │- verificarea │
│pe baza │validităţii │
│conversaţiei │predicţiilor │
│ghidate │iniţiale pe baza │
│- verificarea │datelor colectate │
│validităţii │- proiectarea, │
│predicţiilor │realizarea şi │
│iniţiale, pe baza │prezentarea │
│datelor colectate,│rezultatelor │
│sub îndrumare │obţinute şi a │
│- prezentarea │concluziilor în │
│rezultatelor │urma demersului │
│obţinute şi a │investigativ (de │
│concluziilor în │exemplu: proiecte, │
│urma demersului │colaje, broşuri, │
│investigativ (de │pliante, e-book, │
│exemplu: desene, │lapbook şi/sau │
│colaje, machete şi│activităţi │
│/sau activităţi │tematice: Ziua │
│tematice: Ziua │Astronautului, │
│Astronautului, │Săptămâna Mondială │
│Săptămâna Mondială│a Spaţiului Cosmic,│
│a Spaţiului │Noaptea │
│Cosmic, Noaptea │Cercetătorilor, │
│Cercetătorilor, │Universul într-un │
│Ziua Pământului, │album etc.) │
│Ziua Apei etc.) │ │
└──────────────────┴───────────────────┘    CG 3. Formarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice în vederea orientării către o carieră în domeniul ştiinţelor spaţiale

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Clasa │ │
│pregătitoare/ │Clasa a III-a/clasa │
│clasa I/clasa a │a IV-a │
│II-a │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│3.1. Exprimarea │3.1. Dezvoltarea │
│curiozităţii │curiozităţii │
│privind │intelectuale, │
│cunoaşterea unor │utilizând │
│elemente/fenomene│instrumente şi │
│/procese din │metode de învăţare │
│realitatea │specifice │
│înconjurătoare şi│diferitelor domenii │
│din spaţiul │de cunoaştere │
│cosmic │- explorarea unor │
│- definirea unor │surse alternative de│
│elemente │informare pentru │
│observabile │lărgirea orizontului│
│referitoare la │de cunoaştere │
│Pământ şi la │privind spaţiul şi │
│spaţiul cosmic cu│călătoria în spaţiu │
│ajutorul │(de exemplu: │
│tehnologiei (de │formularea de │
│exemplu: Pământ, │întrebări precum: │
│Sistem Solar, │Care este locul meu │
│Univers, stele │în univers? Cum ne │
│etc.) │hrănim în spaţiu? │
│- ilustrarea unor│etc., apoi │
│elemente din │exprimarea de opinii│
│spaţiul cosmic │personale/de grup) │
│prin intermediul │- analizarea unor │
│unor produse (de │documentare, │
│exemplu: planşe, │relatări, dovezi │
│machete etc.) │care demonstrează │
│- realizarea de │evoluţia în │
│experimente │explorarea spaţiului│
│pornind de la │- compararea unor │
│posibile ipoteze │date referitoare la │
│(de exemplu: Cum │misiunile spaţiale │
│s-a format │(de exemplu: │
│Universul? - │realizarea unei axe │
│Marea Poveste a │cronologice a │
│Universului, Cum │misiunilor spaţiale │
│s-a format │derulate din 1975 şi│
│Pământul? Cum s-a│până în zilele │
│format Luna? │noastre etc., │
│etc.) │scopurile │
│- prezentarea │misiunilor) │
│unor produse pe │- realizarea unor │
│baza unor │produse referitoare │
│povestiri/ │la elementele │
│aplicaţii │spaţiale (de │
│multimedia despre│exemplu: jurnalul │
│Univers (de │naşterii şi │
│exemplu: Diamante│evoluţiei unei │
│pe cer - │stele, în funcţie de│
│constelaţii) │mărimea sa etc.) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │3.2. Valorificarea │
│ │spiritului inovator/│
│ │creativităţii prin │
│ │realizarea de │
│ │proiecte individuale│
│ │şi de grup, în │
│3.2. Stimularea │investigarea unor │
│spiritului │elemente/fenomene/ │
│inovator/ │procese din spaţiul │
│creativităţii în │cosmic │
│descrierea şi │- realizarea unor │
│explicarea unor │activităţi creative │
│elemente/fenomene│referitoare la │
│/procese din │aspectele dinamice │
│realitatea │din spaţiu (de │
│înconjurătoare şi│exemplu: „O │
│din spaţiul │călătorie palpitantă│
│cosmic │prin Univers“, │
│- observarea unor│„Misiunea noastră │
│aspecte dinamice │spaţială“, „În │
│din spaţiu (de │căutarea unei │
│exemplu: │planete“ etc.) │
│vizionarea unor │- crearea unor │
│materiale suport,│povestiri, desene/ │
│lecturarea de │machete despre │
│texte precum „Hai│explorarea spaţiului│
│pe Lună, │de către om (de │
│împreună“ de │exemplu: posibile │
│Florin Bican) │„aşezări“ realizate │
│- ilustrarea unor│de om pe alte │
│elemente/fenomene│planete, „Oraşul │
│din spaţiu prin │capsulă, Adăpostul │
│activităţi │lunar, Bază pe │
│creative (de │Marte“ etc.) │
│exemplu: creaţii,│- prezentarea de │
│desene, machete, │produse realizate în│
│joc de rol etc.) │diferite contexte de│
│- prezentarea de │învăţare, pe diverse│
│produse realizate│căi de comunicare şi│
│în diferite │cu audienţă diversă │
│contexte de │(de exemplu: │
│învăţare, cu │activităţi de tipul │
│suport │Quiz - întrebări şi │
│ │răspunsuri, │
│ │vizionarea de │
│ │interviuri/întâlniri│
│ │cu specialişti în │
│ │domeniu, oameni de │
│ │ştiinţă) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│3.3. Exprimarea │ │
│dorinţei de │ │
│participare la │ │
│activităţi care │ │
│vizează │ │
│explorarea │3.3. Experimentarea │
│profesiilor în │unor activităţi care│
│domeniul │vizează explorarea │
│ştiinţelor │profesiilor în │
│spaţiale │domeniul ştiinţelor │
│- identificarea │spaţiale │
│unor │- prezentarea unor │
│caracteristici │caracteristici │
│specifice │specifice carierelor│
│carierelor din │spaţiale (de │
│domeniul │exemplu: │
│ştiinţelor │supravieţuirea în │
│spaţiale (de │spaţiu, alimente/ │
│exemplu: condiţii│obiecte potrivite pe│
│esenţiale ale │ISS - Staţia │
│vieţii, │Spaţială │
│activităţi de │Internaţională, │
│pregătire ale │imponderabilitate │
│astronauţilor │etc.) │
│pentru călătoria │- simularea unor │
│în spaţiu etc.) │condiţii de viaţă în│
│- realizarea unor│spaţiu (de exemplu: │
│experimente │mânuirea de obiecte,│
│simple pentru │deplasarea corpului │
│simularea │uman etc.) │
│condiţiilor de │- organizarea unor │
│viaţă (de │evenimente în cadrul│
│exemplu: gustul │şcolii în care │
│în spaţiu, │elevii promovează │
│transformări ale │meserii ale │
│corpului uman în │viitorului (de │
│spaţiu etc.) │exemplu: │
│- participarea │astrobiolog, │
│elevilor la │astrofizician, │
│evenimente care │controlor de zbor │
│promovează │spaţial etc.) │
│meserii ale │- realizarea de │
│viitorului (de │produse lapbook/ │
│exemplu: │broşură/pliant etc. │
│astrobiolog, │pentru ilustrarea │
│astrofizician, │profesiilor în │
│controlor de zbor│domeniul ştiinţelor │
│spaţial etc.) │spaţiale şi │
│- realizarea unor│promovarea/difuzarea│
│materiale de │lor pe canale │
│prezentare care │mass-media │
│promovează │- dezbateri privind │
│profesii în │avantajele şi │
│domeniul │dezavantajele │
│ştiinţelor/ │turismului spaţial │
│difuzarea lor pe │ │
│canale mass-media│ │
│(de exemplu: │ │
│afişe, cărţi │ │
│poştale, semne de│ │
│carte, broşuri) │ │
└─────────────────┴────────────────────┘
    CONŢINUTURI

┌──────────┬──────────────────────────────────┐
│ │Conţinuturi │
│Domeniu de├──────────────────┬───────────────┤
│conţinut │Clasa pregătitoare│Clasa a III-a/ │
│ │/clasa I/clasa a │clasa a IV-a │
│ │II-a │ │
├──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Timpul │
│ │ │Mişcările │
│ │ │Pământului: │
│ │ │mişcarea de │
│ │ │rotaţie, │
│ │ │mişcarea de │
│ │ │revoluţie │
│ │ │Vremea. │
│ │ │Fenomene │
│ │• Timpul │meteorologice -│
│ │Ziua şi noaptea │cauze şi efecte│
│ │Anotimpurile │• Sistemul │
│ │Vremea │Solar │
│ │Adaptabilitatea │Planetele │
│ │faunei şi florei │Sistemului │
│ │la alternanţa │Solar │
│ │zi-noapte şi la │Exoplanetele, │
│ │schimbarea │galaxiile, │
│Explorarea│anotimpurilor │constelaţiile │
│Sistemului│• Sistemul Solar │Eclipsele de │
│Solar │Planetele │Soare şi de │
│ │Sistemului Solar │Lună │
│ │Pământul │• Sunet, lumină│
│ │Luna │Propagarea │
│ │• Sunet, lumină │sunetului. │
│ │Surse de lumină │Ecoul │
│ │Poluarea luminoasă│Propagarea │
│ │- cauze şi efecte │luminii. │
│ │Viteza sunetului. │Curcubeul, │
│ │Viteza luminii │spectrul │
│ │ │luminii │
│ │ │Poluarea │
│ │ │luminoasă. │
│ │ │Modalităţi de │
│ │ │combatere a │
│ │ │poluării │
│ │ │luminoase │
│ │ │Reflexia şi │
│ │ │refracţia │
│ │ │luminii │
├──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Viaţa în │
│ │ │spaţiu │
│ │ │Supravieţuire │
│ │ │şi │
│ │ │adaptabilitate │
│ │ │în spaţiu. │
│ │ │Microgravitaţia│
│ │ │Echipamente în │
│ │ │spaţiu. Modulul│
│ │ │lunar │
│ │ │Misiuni │
│ │• Viaţa în spaţiu │spaţiale │
│ │Condiţiile │• Roboţi în │
│ │necesare vieţii │spaţiu │
│ │Supravieţuire şi │Sateliţi │
│ │adaptabilitate în │artificiali. │
│ │medii extreme. │Misiunea şi │
│Călători │Imponderabilitatea│rolul │
│şi │• Roboţi în spaţiu│sateliţilor. │
│călătorii │Sateliţi │Construirea │
│în spaţiu │artificiali │sateliţilor │
│ │Rachete. │Sisteme de │
│ │Construirea │comunicaţie, │
│ │rachetelor │GPS │
│ │Staţia Spaţială │Lander, Rover. │
│ │Internaţională │Modalităţi de │
│ │ │realizare │
│ │ │Staţia Spaţială│
│ │ │Internaţională.│
│ │ │Misiuni în │
│ │ │spaţiu │
│ │ │Misiuni │
│ │ │desfăşurate de │
│ │ │NASA şi ESA │
│ │ │(Voyager, │
│ │ │Hubble, │
│ │ │Rosetta, James │
│ │ │Webb etc.) │
├──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │• Vreau să fiu │
│ │ │astronaut! │
│ │ │Rachetă - │
│ │• Vreau să fiu │construcţie şi │
│ │astronaut! │lansare. │
│ │Astronaut, │Distanţe în │
│ │cosmonaut, │spaţiu; │
│Meseriile │taikonaut │Cosmonaut, │
│viitorului│Costumul de │astronaut, │
│ │astronaut │taikonaut - │
│ │Meseriile │confecţionarea │
│ │viitorului. │unui costum de │
│ │Cariere spaţiale │astronaut │
│ │ │Meseriile │
│ │ │viitorului. │
│ │ │Cariere │
│ │ │spaţiale │
└──────────┴──────────────────┴───────────────┘    SUGESTII METODOLOGICE
    Sugestiile metodologice includ strategii didactice şi au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei. Pentru a facilita demersul cadrului didactic, sugestiile metodologice includ, de asemenea, exemple de activităţi de învăţare/evaluare, precum şi referinţa la un suport de curs complet şi alte resurse utile.
    O educaţie de calitate în astronomie înseamnă ca elevul să:
    • dovedească dobândirea unor cunoştinţe corecte din punct de vedere ştiinţific;
    • introducă astronomia şi ştiinţele spaţiale în contexte reale (STEAM, societate);
    • folosească metode de învăţare adecvate particularităţilor sale individuale şi de vârstă;
    • utilizeze eficient timpul/resursele alocate;
    • manifeste o atitudine proactivă faţă de domeniile STEAM.

    Astfel, debutul educaţiei STEAM din primii ani de şcoală este în favoarea unei schimbări de paradigmă. Intrând în contact cu elemente de ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică, într-o prezentare aplicată şi adaptată specificului de vârstă al elevilor, în care arta poate fi o formă extrem de utilă pentru a media această cunoaştere umană, copilul este încurajat să experimenteze, să observe şi să cerceteze, cu scopul de a-i stimula curiozitatea. Într-un mediu controlat, copilul va putea sesiza oportunităţile şi limitele ştiinţei, va putea înţelege şi interpreta acţiuni prin prisma efectelor lor pozitive sau negative şi va încerca să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă la nivel personal sau al comunităţii. Puse mereu în contexte noi, într-o prezentare adaptată vârstei, acestea se vor traduce în factori care să conducă la inovare şi acţiune.
    Necesitatea educaţiei STEAM şi aplicarea acesteia la vârste mici/la orice vârstă este generată de gradul crescut de incertitudine privind evoluţia muncii, a societăţii în viitor. În acest sens, competenţele formate elevilor trebuie să se axeze pe situaţii-problemă deschise oricăror perspective. Atunci când ne referim la o activitate de învăţare care trebuie să stimuleze creativitatea, standardizarea trebuie diminuată. Astfel, activităţile cu elevii nu au ca finalitate obţinerea unui singur răspuns sau formarea unor automatisme în gândire, ci trebuie construite astfel încât să permită o varietate de răspunsuri. În acelaşi sens, mediul de învăţare clasic - sala de clasă, care este unul limitat, trebuie adaptat unor contexte de învăţare diverse. Accesul la internet, cunoaşterea unei limbi străine, abilităţile de comunicare şi de colaborare sunt necesare atunci când vorbim despre medii de învăţare fără bariere.
    Evaluarea se va realiza prin feedback constructiv asupra activităţilor practice, a proiectelor realizate în perechi sau în echipă, a portofoliilor elevilor, a produselor realizate. Se recomandă folosirea autoevaluării şi interevaluării pe baza unor grile de evaluare criterială, a unor liste de verificare, a unor fişe de observaţie/jurnal, adaptate particularităţilor grupului. Nu se vor acorda calificative elevilor.

    Sugestii pentru profesori
    Se recomandă a se interveni în contextul unei teme pentru a o face accesibilă nivelului de vârstă: mai uşor de înţeles, mai uşor de abordat şi de dezbătut. În general, aceste activităţi sunt potrivite pentru elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani. Profesorul îşi cunoaşte elevii cel mai bine şi, cu siguranţă, poate adapta cerinţele de învăţare la nivelul grupului.
    Propunem câteva sugestii care pot ajuta la adaptarea temelor:
    • abordarea unor noţiuni/fenomene/procese, de la o dimensiune locală la una universală;
    • eliminarea stereotipiilor în alegerea situaţiilor de învăţare, stimularea imaginaţiei elevilor şi a spiritului investigativ;
    • pentru cauze şi efecte, se poate veni în sprijinul elevilor, cu identificarea, în prealabil, a uneia sau mai multor provocări esenţiale;
    • planificarea activităţii cu mare atenţie pentru a prevedea posibile probleme neaşteptate şi gestionarea lor într-o manieră eficientă;
    • alocarea de roluri şi responsabilităţi în cadrul grupului; realizarea activităţilor în etape, acest lucru asigurând îndeplinirea obiectivelor propuse;
    • utilizarea calendarului pentru planificarea activităţilor;
    • monitorizarea modului de desfăşurare a activităţilor;
    • evaluarea permanentă a procesului de învăţare.


    Recomandări - resurse educaţionale online

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Clasa pregătitoare/clasa I/clasa a II-a │Clasa a III-a/clasa a IV-a │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CG 1. Explorarea dirijată a unor elemente/procese/fenomene din realitatea │
│înconjurătoare, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│• Sistemul Solar │• Sistemul Solar │
│Planetele Sistemului Solar │Sistemul Solar │
│https://www.esa.int/kids/en/Multimedia/Paxi_animations/Romanian/ │https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/sp/ │
│Sistemul_Solar │Planetele │
│Ce este Soarele? │https://spaceplace.nasa.gov/planets/sp/ │
│- reprezentarea Sistemului Solar, Pământul │Exoplanetele, galaxiile, constelaţiile │
│https://spaceplace.nasa.gov/all-about-ea │https://spaceplace.nasa.gov/galaxy/sp/ │
│rth/sp/https://spaceplace.nasa.gov/stained-glass-earth/sp/ │https://spaceplace.nasa.gov/galactic-explorer/sp/ │
│https://www.google.com/url?q=https://www.esa.int/Education/ │Eclipsele de Soare şi de Lună │
│Teach_with_Rosetta/ │Ce sunt eclipsele şi cum se formează? │
│Our_Solar_System_Journey_to_other_celestial_objects_Teach_with_space_PR01│https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/ │
│&sa=D&source=docs&ust=1649779963682859&usg=AOvVaw33elNBjxd1EOVdqWu-fInX │https://view.livresq.com/view/5f041bb6686374a54baa40b2/ │
│Luna │• Sunet, lumină │
│https://spaceplace.nasa.gov/how-many-moons/sp/ │Propagarea sunetului. Ecoul │
│• Sunet, lumină │https://www.meteorologiaenred.com/ro/velocidad-del-sonido.html#│
│Surse de lumină │Velocidad_del_sonido_en_diferentes_medios │
│Să cunoaştem sursele de lumină │Propagarea luminii. Curcubeul, spectrul luminii │
│https://ro.warbletoncouncil.org/fuentes-de-luz-9222 │https://www.scientia.ro/univers/47-astronomie/ │
│Poluarea luminoasă - cauze/efecte │140-cum-se-formeaza-curcubeul.html │
│https://ro.warbletoncouncil.org/contaminacion-luminica-13715#menu-1 │Poluarea luminoasă; Modalităţi de combatere a poluării │
│Viteza sunetului │luminoase │
│https://www.meteorologiaenred.com/ro/velocidad-del-sonido.html# │https://ro.warbletoncouncil.org/contaminacion-luminica-13715 │
│Velocidad_del_sonido │Reflexia şi refracţia luminii │
│Viteza luminii │https://ro.warbletoncouncil.org/refraccion-de-la-luz-3288# │
│https://play.google.com/store/apps/details?id= │menu-5 │
│com.vitotechnology.StarWalkKids2 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CG 2. Formularea de opinii, răspunsuri şi decizii privind situaţii-problemă │
│simple, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii de │
│cunoaştere │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Viaţa în spaţiu │
│ │• Supravieţuire şi adaptabilitate în spaţiu. Microgravitaţia │
│ │Ce trebuie să cunoşti despre schimbările pe care le suferă │
│Viaţa în spaţiu │organismul uman în condiţiile extreme din spaţiu şi cum │
│• Condiţiile necesare vieţii │acţionează microgravitaţia? │
│Apa - singura sursă a vieţii? │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/06/ │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/05/apa-pe-luna-primar.pdf │PR37-Adapost-lunar.pdf │
│https://spaceplace.nasa.gov/water/en/ │https://images.nasa.gov/search-results?q=microgravity&page=1& │
│Cum putem obţine apă potabilă? │media=image,video,audio&yearStart=1920&yearEnd=2022 │
│https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/make-a-water-filter/ │Producerea hranei este influenţată de condiţiile de mediu? │
│Căutarea apei pe alte planete - misiune imposibilă? │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/03/ │
│https://spaceplace.nasa.gov/exoplanet-snap/en/ │PR42_Astro_Farmer.pdf │
│https://spaceplace.nasa.gov/water-on-mars/en/ │• Echipamente în spaţiu. Modulul lunar │
│• Supravieţuire şi adaptabilitate în medii extreme. Imponderabilitatea │Cum construim un modul lunar? │
│Ce este gravitaţia? │https://spaceplace.nasa.gov/moon-habitat/en/ │
│https://spaceplace.nasa.gov/what-is-gravity/en/ │• Misiuni spaţiale │
│Ce este şi cum trebuie să mă descurc în imponderabilitate (lipsa │Ce presupune o misiune spaţială? │
│gravitaţiei)? │https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html │
│https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/ │• Roboţi în spaţiu │
│edu_ngs_2021-astro-not-yets_microgravity_storybook_web.pdf │Sateliţi artificiali. Misiunea şi rolul sateliţilor. │
│Cum şi cu ce mă pot hrăni în spaţiu? │Construirea sateliţilor │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/03/RO_PR41_AstroFood.pdf │De ce trimitem roboţi în spaţiu? │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/04/PR43_Astro_Crops.pdf │https://spaceplace.nasa.gov/space-robots/en/ │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/03/PR42_Astro_Farmer.pdf │Ce sunt sateliţii artificiali? Care sunt avantajele şi │
│ │dezavantajele? │
│ │https://www.astronomy.ro/ │
│ │satelitii-artificiali-ai-pamantului_698.html │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sistem de comunicaţie, GPS │
│ │Cum lucrează „agentul“ GPS? │
│ │https://spaceplace.nasa.gov/gps/en/ │
│ │Lander, Rover. Modalităţi de realizare. │
│ │De ce este important ca o navă spaţială să poată ateriza uşor │
│ │atunci când duce astronauţi către şi de pe Lună/Marte? Se │
│ │explică importanţa proiectării şi construirii unui LANDER care │
│• Roboţi în spaţiu │poate ateriza acolo fără a răni astronauţii sau a deteriora │
│Sateliţi artificiali │ROVER-ul care este un fel de navă spaţială auto folosită de │
│Ce este un satelit artificial? Îl pot construi? │NASA pentru a explora suprafeţele altor lumi. Cum funcţionează │
│https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/build-a-satellite/ │un Lander şi un Rover? (Pentru idei, accesaţi link-urile de mai│
│Rachete. Construirea rachetelor │jos.) │
│Se pot realiza mai multe variante de machete pentru rachete, folosind │https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/touchdown/ │
│materiale reciclabile, uşor de manevrat de către elevi. (Pentru idei, │https://youtu.be/P4boyXQuUIw │
│accesaţi linkurile de mai jos.) │https://mars.nasa.gov/insight/entry-descent-landing/ │
│https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/ │Cum construim un Rover? Ce Rover cunoşti? │
│build-a-rocket-and-more-with-shapes/ │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/06/ │
│https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/foam-rocket/ │PR36-Rover-Lunar.pdf │
│https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/rockets-by-size/ │https://spaceplace.nasa.gov/nanorover/en/ │
│https://spaceplace.nasa.gov/pop-rocket/en/ │https://www.nasa.gov/STEAM-ed-resources/ │
│Staţia Spaţială Internaţională │follow-your-curiosity-coloring-page.html │
│https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/more_to_explore/ │https://www.nasa.gov/STEAM-ed-resrouces/ │
│International-Space-Station.html │draw-a-rover-and-helicopter-on-mars.html │
│https://www.nasa.gov/STEAM-ed-resources/ │Misiuni desfăşurate de NASA şi ESA (Voyager, Hubble, Rosetta, │
│international-space-station-coloring-sheet.html │James Webb etc.) │
│https://spaceplace.nasa.gov/build-a-spacecraft/en/ │Rosetta „se întreabă“: ce este o cometă? │
│ │https://spaceplace.nasa.gov/comets/en/ │
│ │Povestea minunatului Hubble │
│ │https://spaceplace.nasa.gov/hubble-wfpc/en/ │
│ │Printre stele cu misiunile Voyager │
│ │https://spaceplace.nasa.gov/voyager-to-planets/en/ │
│ │Giganticul „Ochi uman“ - telescopul James Webb │
│ │https://spaceplace.nasa.gov/james-webb-space-telescope/en/ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CG 3. Formarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice în vederea orientării │
│către o carieră în domeniul ştiinţelor spaţiale │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Vreau să fiu astronaut! │
│• Vreau să fiu astronaut! │Rachetă - construcţie şi lansare. Distanţe în spaţiu; │
│Ţi-ar plăcea să fii astronaut? │Construcţia unor rachete folosind diverse materiale (de │
│https://www.esa.int/kids/en/learn/Life_in_Space/Astronauts/ │exemplu: peturi, hârtie, creioane colorate etc.) │
│Would_you_like_to_be_an_astronaut │https://www.science-sparks.com/making-a-bottle-rocket/ │
│http://krokotak.com/2021/05/astronaut-paper-plate-craft/ │Lansarea rachetelor construite, folosind oţet şi bicarbonat/apă│
│Cât de departe am ajuns în SPAŢIU? (Astronaut, cosmonaut, taikonaut) │şi aer │
│https://www.youtube.com/watch?v=RwE38DxcErY │https://amikamoda.ru/ro/ │
│https://drive.google.com/file/d/1BEMKZIeKF76y4rp571YcWeVqMhQxRTcs/view? │opyt-zapuskaem-raketu-video-poznavatelnye-opyty-dlya-detei.html│
│usp=sharing │Cosmonaut, astronaut, taikonaut - confecţionarea unui costum de│
│- Joc interactiv │astronaut │
│https://www.nasa.gov/specials/kidsclub/games/space-lunch/index.html │• Meseriile viitorului. Cariere spaţiale │
│• Meseriile viitorului. Trăind în spaţiul cosmic │Braţul robotic: Inginer pentru o zi │
│https://www.esa.int/kids/en/Multimedia/Videos/Paxi_on_the_ISS/ │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2021/12/ │
│Living_in_space │PR35-Brat-Robotic-tradus.pdf │
│Germinarea şi creşterea plantelor pentru viitoarele misiuni spaţiale │Cu nasul pe sus: meteorolog cosmic │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/04/PR43_Astro_Crops.pdf │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2021/11/ │
│Costumul de astronaut │PR48_Cu_nasul_pe_sus-17p-tradus.pdf │
│Pixeli în spaţiul tău: artist cosmic │Detectiv climatic │
│http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2021/12/ │Constituţia de pe Lună │
│PR03-Pixelii-din-spatiul-tau.pdf │http://www.esero.ro/wp-content/uploads/2020/05/ │
│ │PR40-Moon_Constitution.pdf │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
    https://www.analyticsinsight.net/how-has-artificial-intelligence-transformed-astronomy/;
    https://council.science/ro/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/;
    https://www.haus-der-astronomie.de/OAE;
    https://www.analyticsinsight.net/how-has-artificial-intelligence-transformed-astronomy/;
    https://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/SoIL/SOIL_RO_201802/Manual_SOILRO.pdf;
    https://www.blog.scoalafinlandeza.ro/2018/04/13/project-based-learning/;
    http://publications.europa.eu/resource/cellar/bae53054-c26c-4c9f-8366 5f95e2187634.0008.03/DOC_1;
    http://www.esero.ro/;
    http://www.astro.ro/cnra/?about-us.html,
    Autori
    Biriş Mihaela, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, Oradea
    Borşan Maria, Şcoala Gimnazială „Ioan Bob“, Cluj-Napoca
    Boroş Bianca, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
    Melcu Cornelia, Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan“, Braşov
    Moţoc Delia, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Bucureşti
    Naghi Elisabeta Ana, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“, Bucureşti
    Nour Eugenia, Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino“, Paşcani
    Piroska Manuela, Şcoala Gimnazială Nr. 25, Braşov
    Sabău Lidia, Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan“, Bacău
    Roşu Elisaveta, Oradea, Bihor

    Cu sprijin din partea:
    Naghi Elisabeta Ana, coordonator naţional pentru educaţie în astronomie,
    https://www.haus-der-astronomie.de/oae/worldwide
    Comitetul Naţional Român pentru Astronomie, http://www.astro.ro/cnra/
    Stancu Cristina, comanager program ESERO România, http://www.esero.ro/
    Agenţia Spaţială Română, http://www.rosa.ro/index.php/ro/


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016