Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 4.062 din 15 aprilie 2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.062 din 15 aprilie 2011  privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 4.062 din 15 aprilie 2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 3 mai 2011

    În conformitate cu prevederile art. 209 şi ale art. 364 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
    ţinând cont cã în curând actualul mandat al organelor de conducere ale instituţiilor de învãţãmânt superior se încheie,
    luând în considerare valorile Procesului Bologna, a cãror aplicare se bazeazã pe structuri de conducere performante, care sã punã în centrul preocupãrilor asigurarea unei autentice calitãţi în învãţãmântul superior şi creşterea competitivitãţii programelor de studii universitare şi a performanţelor în domeniul cercetãrii ştiinţifice, dezvoltãrii tehnologice şi inovãrii,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Referendumul care face obiectul prezentului ordin se organizeazã la nivelul fiecãrei instituţii de învãţãmânt superior de stat, particulare şi confesionale, acreditate sau autorizate sã funcţioneze provizoriu, denumite în continuare universitãţi.
    (2) Obiectul referendumului, denumit în continuare referendum universitar, îl constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret şi egal, a modalitãţii de desemnare a rectorului.
    (3) Referendumul universitar pentru alegerea modalitãţii de desemnare a rectorului în instituţiile de învãţãmânt superior acreditate şi autorizate sã funcţioneze provizoriu se organizeazã de cãtre instituţia de învãţãmânt superior şi se desfãşoarã în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului ordin.
    (4) Referendumul universitar se organizeazã periodic: la fiecare interval de timp corespunzãtor de drept unui nou mandat legal constituit, înaintea iniţierii de alegeri ale structurilor şi funcţiilor de conducere de la nivelul universitãţii sau ori de câte ori funcţia de rector se vacanteazã conform legii.
    (5) Organizarea şi desfãşurarea referendumului universitar cu privire la revizuirea modalitãţii de desemnare a rectorului, precum şi aplicarea rezultatului acestuia sunt obligatorii.
    (6) Organizarea şi desfãşurarea referendumului universitar se realizeazã cu respectarea principiilor legalitãţii, autonomiei universitare, transparenţei, rãspunderii publice, responsabilitãţii, eficienţei manageriale şi financiare, respectãrii drepturilor şi libertãţilor studenţilor şi ale personalului academic şi a normelor etice şi deontologice.
    (7) Metodologia proprie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitãţii de desemnare a rectorului, aprobatã de senatul universitar, se publicã pe pagina web a instituţiei de învãţãmânt superior, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua desfãşurãrii acestuia, şi se transmite Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 2
    (1) Tema supusã referendumului universitar prevãzut la art. 1 alin. (2) este stabilirea opţiunii pentru una dintre cele douã modalitãţi de desemnare a rectorului prevãzute la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:
    a) pe bazã de concurs public; sau
    b) pe bazã de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.
    (2) Pentru realizarea referendumului universitar prevãzut la alin. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului tipãreşte buletinele de vot, pe care le transmite universitãţilor.
    (3) Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele de vot ale universitãţii sunt chemate sã se pronunţe prin aplicarea ştampilei de vot pe una dintre variantele înscrise pe buletinul de vot pentru care opteazã.
    (4) Au drept de vot toate cadrele didactice şi cercetãtorii care sunt angajate/angajaţi cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, din cadrul universitãţii, şi reprezentanţii studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultãţilor.
    ART. 3
    (1) Referendumul universitar se desfãşoarã în intervalul mai-iulie al anului universitar anterior procesului de alegeri ale structurilor şi funcţiilor de conducere de la nivelul universitãţii sau de câte ori este nevoie, conform art. 1 alin. (4).
    (2) Data organizãrii referendumului universitar este stabilitã de cãtre senatul universitar.
    (3) Data şi tema referendumului universitar se aduc la cunoştinţa membrilor universitãţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua desfãşurãrii acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziţia universitãţii.
    (4) Referendumul la nivel de universitate se desfãşoarã într-o singurã zi.
    (5) Data de desfãşurare a referendumului universitar se comunicã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului cu cel puţin 14 zile înainte de desfãşurare, în vederea desemnãrii unor reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în calitate de observatori.
    (6) Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate desemna prin ordin unul sau mai mulţi reprezentanţi în calitate de observatori la desfãşurarea referendumului universitar.
    (7) Referendumul universitar se finalizeazã prin stabilirea modalitãţii de desemnare a rectorului, cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului.
    ART. 4
    (1) Pentru desemnarea rectorilor în anul universitar 2011-2012 se va avea în vedere urmãtorul calendar:
    a) organizarea referendumului universitar pânã la data de 1 iulie 2011;
    b) desemnarea rectorului în perioada cuprinsã între 1 decembrie 2011 şi 15 martie 2012.
    (2) Desemnarea rectorului va fi planificatã astfel încât mandatul rectorilor aleşi în anul universitar 2007-2008 sã nu depãşeascã 4 ani. Mandatele se iau în calcul de la data confirmãrii rectorului prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 5
    (1) Referendumul universitar este validat dacã la acesta participã cel puţin jumãtate plus unu din numãrul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.
    (2) În situaţia în care referendumul universitar este validat, rezultatul referendumului universitar se stabileşte cu majoritatea simplã a voturilor valabil exprimate.
    (3) În situaţia în care referendumul universitar nu este validat, se organizeazã, la interval de cel mult douã sãptãmâni, un nou referendum universitar, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.
    (4) În situaţia prevãzutã la alin. (3) ambele scrutine se realizeazã în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de cãtre aceleaşi birouri electorale, constituite potrivit prezentului ordin.
    (5) Rezultatul referendumului universitar va fi adus la cunoştinţa comunitãţii academice şi a conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în termen de douã zile calendaristice de la încheierea procesului de vot. Data-limitã pentru comunicarea rezultatului referendumului universitar din anul 2011 este 15 iulie.

    CAP. II
    Organizarea şi desfãşurarea referendumului universitar

    ART. 6
    (1) Perioada de organizare a referendumului universitar cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţa publicã a zilei referendumului universitar şi desfãşurarea efectivã a votãrii, numãrarea şi centralizarea voturilor, stabilirea şi comunicarea rezultatului referendumului universitar.
    (2) Senatul universitar desemneazã la propunerea facultãţilor un birou electoral al universitãţii ca organism imparţial la nivel de universitate, responsabil cu: a) organizarea şi desfãşurarea referendumului universitar; b) validarea rezultatelor referendumului universitar. Senatul universitar desemneazã birourile de votare pentru secţiile de votare care urmeazã a se organiza.
    (3) Senatul universitar stabileşte locaţiile în care se amplaseazã cabinele de vot. În funcţie de mãrimea lor, universitãţile pot stabili mai multe secţii de votare în aceeaşi locaţie. Extensiile din teritoriu vor organiza secţia de votare la sediul extensiei.
    (4) Biroul senatului universitar este responsabil cu organizarea campaniei de informare cu privire la: data şi obiectul referendumului universitar, cine participã la vot şi locaţia referendumului universitar.
    (5) Constituirea biroului electoral al universitãţii se consemneazã într-un proces-verbal care constituie actul de învestire.
    (6) Biroul electoral al universitãţii îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentului ordin.
    (7) În termen de 24 de ore de la învestire, membrii desemnaţi în biroul electoral al universitãţii aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele biroului electoral al universitãţii şi locţiitorul acestuia.
    (8) Fiecare universitate are obligaţia sã organizeze cel puţin 3 dezbateri publice pentru informarea comunitãţii academice asupra referendumului universitar şi implicaţiilor care decurg din acesta. Universitãţile afişeazã pe site-ul propriu data şi locul desfãşurãrii acestor dezbateri şi le comunicã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în vederea desemnãrii unor reprezentanţi ai acestuia. La fiecare dezbatere se realizeazã un borderou de prezenţã.
    ART. 7
    (1) Biroul electoral al universitãţii este format dintr-un numãr impar de membri (5-7 membri), dintre care unul posedã în mod obligatoriu pregãtire juridicã. Din biroul electoral al universitãţii fac parte 1-2 studenţi.
    (2) Biroul electoral al universitãţii este responsabil pentru urmãtoarele acţiuni:
    a) întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot;
    b) arondarea pe secţii de votare, unde este cazul;
    c) afişarea listelor de vot arondate pe secţii;
    d) aducerea la cunoştinţa publicã a locaţiei secţiilor de votare;
    e) distribuirea buletinelor de vot;
    f) numãrarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secţii;
    g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului biroului senatului universitar.
    (3) Exercitarea corectã şi imparţialã a funcţiei de membru al biroului electoral al universitãţii este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã caz.
    (4) Biroul electoral al universitãţii lucreazã în prezenţa majoritãţii membrilor lui şi ia decizii cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotãrâtor.
    ART. 8
    (1) Numãrul secţiilor de votare este stabilit de cãtre biroul senatului universitar.
    (2) Secţiile de votare sunt prevãzute cu cabine de vot în numãr suficient pentru numãrul de votanţi înscrişi pe listele de vot.
    (3) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt formate dintr-un numãr impar de membri (5-7 membri).
    (4) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt desemnaţi de biroul electoral al universitãţii.
    (5) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea şi desfãşurarea referendumului universitar pe secţii de votare.
    (6) Biroul electoral al secţiei de votare identificã şi consemneazã în tabele electorale participarea la vot.
    ART. 9
    (1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale universitãţii.
    (2) Listele de vot ale universitãţii conţin: numãrul curent, numele şi prenumele, codul numeric personal, facultatea/ departamentul.
    (3) Afişarea listelor de vot, delimitarea secţiilor, numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publicã a secţiilor de votare şi a locaţiei de vot se fac cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea declanşãrii votului.
    (4) Alegãtorii au dreptul sã verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinãrile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricãror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind obligat sã se pronunţe ad-hoc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare.
    (5) Cu 3 zile înainte de data de organizare a referendumului universitar nu se mai fac modificãri ale listelor de vot.
    (6) Participantul la vot se legitimeazã cu acte de identitate dupã cum urmeazã: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru cetãţenii strãini titulari din universitãţile din România sau în cazul pierderii cãrţii de identitate/buletinului de identitate/cãrţii de identitate provizorii.
    (7) Intervalul orar în care se desfãşoarã procedura de votare este 8,00-20,00.
    ART. 10
    Pe buletinele de vot se aplicã ştampila de control a biroului electoral al universitãţii.
    ART. 11
    (1) Formatul ştampilelor de vot va fi unic pe ţarã, de dimensiune mai micã decât patrulaterele tipãrite pe buletinele de vot.
    (2) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule.
    (3) Numãrul ştampilelor de vot pentru fiecare secţie de votare este aprobat de biroul senatului universitar.
    (4) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va aviza confecţionarea ştampilelor de control ale birourilor electorale ale universitãţilor, iar universitãţile rãspund de gestionarea lor.
    ART. 12
    (1) Imediat dupã încheierea procedurii de vot se trece la numãrarea şi validarea voturilor valabil exprimate.
    (2) La toate operaţiunile necesare pentru numãrarea voturilor participã membrii birourilor secţiilor de votare şi pot asista persoanele acreditate în condiţiile prezentului ordin.
    (3) Dupã încheierea votului, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului secţiei de votare, anuleazã buletinele de vot rãmase neîntrebuinţate. Anularea se realizeazã prin aplicarea ştampilei "ANULAT".
    (4) Se consemneazã distinct, în procesul-verbal, numãrul buletinelor de vot anulate.
    (5) Se numãrã toţi alegãtorii din listele electorale care au participat la vot şi se consemneazã numãrul lor în rubricile corespunzãtoare din procesele-verbale.
    (6) Se adunã buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultã din listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie sã corespundã cu numãrul de buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemneazã în procesul-verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numãrul de buletine de vot primite, se precizeazã în procesul-verbal motivul pentru care apare diferenţa, luându-se în considerare contestaţiile adresate biroului electoral al secţiei de votare.
    (7) În cazul în care suma nu se verificã, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemneazã în procesul-verbal.
    (8) Dupã aceste operaţiuni, se procedeazã la deschiderea urnei. Preşedintele citeşte, cu voce tare, la deschiderea fiecãrui buletin, opţiunea votatã şi aratã buletinul de vot celor prezenţi. Pe formularul tipizat elaborat de biroul electoral al universitãţii, unul dintre membrii biroului electoral al secţiei de votare, asistat de cel puţin încã un membru al acestuia, consemneazã opţiunea care rezultã prin citirea fiecãrui buletin de vot.
    (9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de cãtre preşedinte, ajutat de cãtre ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, într-un pachet separat pentru fiecare opţiune supusã votãrii.
    (10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate se fac pachete separate.
    (11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartã ştampila de control a biroului electoral al universitãţii, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicatã pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intrã în calculul voturilor valabil exprimate.
    (12) În cazul în care existã buletine de vot pentru care existã opinii diferite privind valabilitatea votului, se va ţine seama de opţiunea majoritãţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare.
    (13) Buletinele care nu au aplicatã ştampila "VOTAT" sunt voturi albe. Aceste buletine nu intrã în calculul voturilor valabil exprimate.
    (14) Rezultatul se consemneazã în tabele separate, pentru care se încheie procese-verbale în douã exemplare originale.
    (15) Procesele-verbale se semneazã de cãtre preşedinte, locţiitorul acestuia, precum şi de cãtre membrii biroului secţiei de votare şi vor purta ştampila de control.
    (16) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal, semnatã de cãtre preşedintele secţiei de votare sau de cãtre locţiitorul acestuia, dupã caz, şi de cãtre ceilalţi membri ai biroului.
    (17) În timpul operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se soluţioneazã ad-hoc, de cãtre preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
    (18) Contestaţiile se prezintã preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Ele se formuleazã în scris, în douã exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rãmâne la contestatar.
    (19) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotãrãşte de îndatã asupra contestaţiilor a cãror rezolvare nu poate fi întârziatã.
    (20) Se întocmeşte un dosar care cuprinde: procesul-verbal în douã exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare.
    (21) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, însoţiţi de persoanele acreditate, predau dosarele întocmite conform prevederilor alin. (20), sigilate şi ştampilate, la sediul biroului electoral al universitãţii, în cel mult 24 de ore de la încheierea votãrii.
    (22) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele de la secţiile de votare se depun spre arhivare la biroul electoral al universitãţii. Perioada de pãstrare este de 5 ani.

    CAP. III
    Rezultatele referendumului universitar

    ART. 13
    (1) Biroul electoral al universitãţii centralizeazã informaţiile cu privire la voturile exprimate în întreaga universitate.
    (2) Biroul electoral al universitãţii completeazã un proces-verbal privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior pentru alegerea modalitãţii de desemnare a rectorului prin însumarea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare. Modelele proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de biroul electoral al universitãţii sunt prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    (3) O copie a procesului-verbal rãmâne la sediul biroului electoral al universitãţii şi poate fi pusã, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 14
    (1) Biroul electoral al universitãţii va înainta copiile listelor electorale, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare biroului senatului universitar, care le va verifica în vederea depistãrii eventualelor voturi multiple, în termen de 15 zile de la data referendumului universitar. În situaţia în care biroul senatului universitar va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de douã sau mai multe ori, va sesiza organele de urmãrire penalã.
    (2) Biroul senatului universitar primeşte rezultatele centralizate de la biroul electoral al universitãţii, valideazã rezultatele şi le comunicã senatului universitar şi publicului, prin intermediul paginii web şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 15
    (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului universitar de la fiecare secţie de votare, însoţit de buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi cele anulate, de contestaţiile formulate şi de copiile listelor electorale, este înaintat biroului electoral al universitãţii de cãtre preşedintele secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi.
    (2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmatã de cãtre preşedintele sau locţiitorul biroului electoral al secţiei de votare, care consemneazã şi ştampileazã documentele primite. Procesele-verbale ale secţiilor de votare contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votãrii.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor şi senatele universitare ale instituţiilor de învãţãmânt superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 17
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


            Ministrul educaţiei, cercetãrii,
               tineretului şi sportului,
                 Daniel Petru Funeriu


    Bucureşti, 15 aprilie 2011.
    Nr. 4.062.


    ANEXA 1

    BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE NR. .............

                          PROCES - VERBAL
      privind consemnarea rezultatului referendumului din data de .......,
       organizat la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior ...........
             pentru alegerea modalitãţii de desemnare a rectorului

    a. numãrul total al alegãtorilor prevãzut în listele electorale existente în secţia de votare;
    b. numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente în secţia de votare;
    c. numãrul buletinelor de vot primite de cãtre biroul electoral al secţiei de votare, cu verificarea respectãrii formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
    d. numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
    e. numãrul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectãrii formulei: pct. e </= [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h;
    f. numãrul voturilor nule;
    g. numãrul voturilor albe;
    h. numãrul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, din care:
    h1. numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bazã de concurs public";
    h2. numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bazã de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal";
    i. expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral al secţiei de votare;
    j. starea sigiliului de pe urnã la încheierea votãrii.


    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,
    .......................................................

    Locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei
    de votare,
    .......................................................

    Membrii biroului electoral al secţiei de votare:
    .......................................................
    .......................................................
    .......................................................
    .......................................................
    .......................................................


    ANEXA 2

    BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII
    UNIVERSITATEA ............................

                               PROCES - VERBAL
    privind consemnarea rezultatului referendumului din data de ........,
       organizat la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior ...........
             pentru alegerea modalitãţii de desemnare a rectorului

    a. numãrul total al persoanelor cu drept de vot obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea respectãrii formulei:
    pct. a >/= pct. b;
    b. numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare;
    c. numãrul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea respectãrii formulei:
    pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
    d. numãrul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate, obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare;
    e. numãrul total al voturilor valabil exprimate obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea respectãrii formulei:
    pct. e </= [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h;
    f. numãrul total al voturilor nule obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare;
    g. numãrul total al voturilor albe obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare;
    h. numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, rezultat din însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, din care:
    h1. numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bazã de concurs public";
    h2. numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bazã de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal";
    i. numãrul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalitãţi de desemnare a rectorului, cu verificarea respectãrii formulei:
    [(pct. e : 2) + 1];
    j. numãrul total de voturi în baza cãruia se stabileşte rezultatul referendumului universitar (majoritatea simplã a voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, respectiv h1 sau h2).


    Preşedintele biroului electoral al universitãţii,
    ....................................................

    Locţiitorul preşedintelui biroului electoral al
    universitãţii,
    ....................................................

    Membrii biroului electoral al universitãţii:
    ....................................................
    ....................................................
    ....................................................
    ....................................................

                   ________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016