Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.019 din 15 martie 2024  privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.019 din 15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 247 din 22 martie 2024
    Având în vedere:
    - prevederile art. 13 şi 31 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 235DGIP din 7.02.2024 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca

    Bucureşti, 15 martie 2024.
    Nr. 4.019.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    CALENDARUL
    înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Evenimentul │
│/ Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Pregătirea înscrierii în învăţământul │
│primar │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea circumscripţiilor│
│ │şcolare şi a planului de │
│ │şcolarizare propus, │
│ │respectiv numărul de clase│
│ │pregătitoare alocate, la │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ, inclusiv pe │
│ │site-ul acesteia, dacă │
│ │există, şi pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, sau│
│ │pe site-ul inspectoratului│
│ │şcolar, pentru unităţile │
│25 martie │de învăţământ care nu au │
│2024 │site propriu, a │
│ │informaţiilor care permit │
│ │părinţilor să cunoască │
│ │activitatea specifică │
│ │clasei pregătitoare din │
│ │cadrul unităţii, cum ar │
│ │fi: posibilitatea │
│ │organizării procesului de │
│ │învăţământ în cadrul unei │
│ │grădiniţe aflate în │
│ │structura şcolii sau în │
│ │consorţiu cu şcoala, │
│ │posibilitatea organizării │
│ │programului „Şcoala după │
│ │şcoală“, fotografii ale │
│ │spaţiului în care se │
│ │desfăşoară activitatea la │
│ │clasa pregătitoare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Postarea pe site-ul │
│ │centrelor judeţene de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională/Centrului │
│ │Municipiului Bucureşti de │
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE) a modelului de │
│ │cerere-tip (anexa nr. 2 la│
│ │Metodologia de înscriere a│
│ │copiilor în învăţământul │
│ │primar, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.019/2024) │
│ │pentru evaluarea │
│ │dezvoltării copiilor care │
│ │împlinesc vârsta de 6 ani │
│ │în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2024 inclusiv şi care nu │
│ │au frecventat grădiniţa │
│ │din motive legate de │
│26 martie │boală, lipsa │
│2024 │infrastructurii la nivel │
│ │local, domiciliul temporar│
│ │în străinătate. │
│ │Afişarea programului de │
│ │evaluare a copiilor la │
│ │avizierul şi pe site-ul │
│ │CJRAE/CMBRAE │
│ │Postarea pe site-ul │
│ │inspectoratelor şcolare, │
│ │respectiv al unităţilor de│
│ │învăţământ cu nivel │
│ │preşcolar/primar a │
│ │modelului de cerere-tip │
│ │(anexa nr. 2 la │
│ │Metodologia de înscriere a│
│ │copiilor în învăţământul │
│ │primar) pentru evaluarea │
│ │dezvoltării copiilor care │
│ │au frecventat grădiniţa şi│
│ │care împlinesc vârsta de 6│
│ │ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2024 inclusiv │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea, prin afişare la│
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acesteia, a criteriilor │
│ │specifice de departajare │
│ │elaborate de unităţile de │
│ │învăţământ, în urma │
│ │consultării cadrelor │
│ │didactice şi a │
│ │partenerilor sociali - │
│ │sindicate, consiliul │
│ │reprezentativ al │
│ │părinţilor - după │
│ │verificarea existenţei │
│ │unor elemente de │
│27 martie │discriminare de către │
│2024 │consilierul juridic al │
│ │inspectoratului şcolar, şi│
│ │aprobate în consiliul de │
│ │administraţie al unităţii │
│ │de învăţământ │
│ │Anunţarea, prin afişare la│
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acesteia, a listei │
│ │documentelor care să │
│ │dovedească îndeplinirea │
│ │criteriilor specifice de │
│ │departajare şi a │
│ │procedurii privind │
│ │constituirea formaţiunilor│
│ │de elevi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc 6 │
│ │ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2024 şi eliberarea │
│ │recomandării pentru │
│ │înscrierea în învăţământul│
│ │primar │
│ │Pentru copiii care au │
│ │frecventat grădiniţa: │
│ │• înregistrarea cererilor │
│ │transmise/depuse la │
│ │unităţile de învăţământ cu│
│ │nivel preşcolar pentru │
│ │obţinerea recomandării de │
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare; │
│ │• eliberarea/transmiterea │
│ │către părinte de către │
│ │unitatea de învăţământ cu │
│ │nivel preşcolar a │
│ │recomandării de înscriere │
│ │în clasa pregătitoare sau │
│ │în grupa mare, după caz. │
│ │Pentru copiii care nu au │
│ │frecventat grădiniţa sau │
│ │au revenit din │
│ │străinătate: │
│ │• înregistrarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a cererilor │
│28 martie- │de evaluare, depuse/ │
│10 aprilie │transmise de părinţi │
│2024 │pentru copiii care │
│ │îndeplinesc criteriile │
│ │prevăzute la art. 7 alin. │
│ │(1) din Metodologia de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar; │
│ │• planificarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a organizării│
│ │evaluării; afişarea şi │
│ │comunicarea programării │
│ │pentru participarea la │
│ │evaluare; │
│ │• desfăşurarea evaluării │
│ │copiilor de către CJRAE/ │
│ │CMBRAE; │
│ │• eliberarea/transmiterea │
│ │către părinte de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a │
│ │recomandării de înscriere │
│ │în clasa pregătitoare sau │
│ │în grupa mare, după caz; │
│ │• soluţionarea de către │
│ │comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│ │(comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti) a │
│ │situaţiilor excepţionale │
│ │care necesită amânarea │
│ │înscrierii în învăţământul│
│ │primar. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea │
│ │proceselor-verbale care │
│ │cuprind listele cu numele │
│ │copiilor şi rezultatele │
│ │evaluării, respectiv │
│11 aprilie │recomandarea de înscriere │
│2024 │în clasa pregătitoare sau │
│ │în grupa mare, după caz, │
│ │de la unităţile de │
│ │învăţământ preşcolar sau │
│ │CJRAE/CMBRAE către comisia│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Completarea şi validarea cererilor-tip│
│de înscriere în învăţământul primar │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea cererilor-tip │
│ │de înscriere de către │
│ │părinţi/tutorii legal │
│ │instituiţi/reprezentanţii │
│ │legali, online sau la │
│ │unitatea de învăţământ la │
│ │care solicită înscrierea │
│ │copiilor │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererilor-tip de înscriere│
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │la care solicită │
│ │înscrierea copiilor, │
│ │inclusiv a recomandării de│
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare, după caz, │
│ │respectiv a declaraţiei pe│
│ │propria răspundere şi a │
│ │documentelor necesare în │
│ │copie simplă │
│ │Validarea fişelor de │
│ │înscriere generate de │
│ │aplicaţia informatică │
│ │NOTĂ: │
│ │Inspectoratele şcolare pot│
│ │decide reconfigurarea │
│ │circumscripţiilor şcolare │
│ │până la data începerii │
│ │înscrierilor, astfel încât│
│ │să asigure optimizarea │
│ │procesului de cuprindere a│
│ │copiilor în clasa │
│11 aprilie-│pregătitoare, în situaţia │
│14 mai 2024│în care capacitatea unei │
│ │unităţi de învăţământ nu │
│ │permite cuprinderea în │
│ │clasa pregătitoare a │
│ │tuturor copiilor din │
│ │circumscripţia şcolară │
│ │stabilită în anul şcolar │
│ │anterior, precum şi în │
│ │alte situaţii justificate,│
│ │cum ar fi eliminarea │
│ │segregării şcolare, │
│ │rezultată din segregarea │
│ │pe criteriul mediului de │
│ │rezidenţă. │
│ │Inspectoratele şcolare pot│
│ │decide extinderea │
│ │activităţii didactice în │
│ │situaţia unităţilor de │
│ │învăţământ care au un │
│ │număr mare de solicitări │
│ │de înscriere în clasa │
│ │pregătitoare în alte │
│ │unităţi de învăţământ care│
│ │au spaţii disponibile. │
│ │Formaţiunile de studiu în │
│ │care sunt cuprinşi copii │
│ │care nu pot fi deplasaţi │
│ │sau care necesită │
│ │tratament continuu, ca │
│ │urmare a unor afecţiuni │
│ │medicale, vor funcţiona în│
│ │spaţiul care să ţină cont │
│ │de susţinerea nevoilor de │
│ │ordin medical. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Prima etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│14 mai- │(Comisia naţională) a │
│17 mai 2024│cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice şi │
│ │repartizarea copiilor la │
│ │şcoala de circumscripţie │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │pe baza informaţiilor din │
│ │cererile-tip de înscriere │
│ │şi din documentele depuse/│
│ │transmise de părinţi/ │
│ │tutorii legal instituiţi/ │
│ │reprezentanţii legali, a │
│ │cererilor prin care se │
│ │solicită înscrierea la o │
│ │altă unitate de învăţământ│
│ │decât la şcoala de │
│ │circumscripţie, pe │
│ │locurile rămase libere. │
│20 mai- │Admiterea sau respingerea │
│27 mai 2024│cererilor acestora, la │
│ │nivelul comisiei de │
│ │înscriere din unităţile de│
│ │învăţământ, prin aplicarea│
│ │criteriilor generale şi │
│ │specifice de departajare, │
│ │şi validarea de către │
│ │consiliul de administraţie│
│ │al unităţii de învăţământ │
│ │a listei candidaţilor │
│ │admişi în această fază │
│ │Marcarea, în aplicaţia │
│ │informatică, a │
│ │cererilor-tip de înscriere│
│ │pentru candidaţii admişi │
│ │în această fază │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice, şi│
│ │repartizarea la şcoala de │
│ │circumscripţie a copiilor │
│ │ai căror părinţi/tutori │
│ │legal instituiţi/ │
│28 mai 2024│reprezentanţi legali au │
│ │solicitat înscrierea la o │
│ │altă unitate de învăţământ│
│ │decât la şcoala de │
│ │circumscripţie, dar nu au │
│ │fost admişi din lipsă de │
│ │locuri şi care au exprimat│
│ │în această fază opţiunea │
│ │pentru înscrierea în │
│ │şcoala de circumscripţie │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│29 mai 2024│inspectoratului şcolar a │
│ │candidaţilor înmatriculaţi│
│ │şi a numărului de locuri │
│ │rămase libere │
├───────────┴──────────────────────────┤
│A doua etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin afişare │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │şi pe site-ul │
│ │inspectoratului, a │
│ │procedurii specifice de │
│ │repartizare a copiilor pe │
│ │locurile disponibile, │
│ │elaborată de inspectoratul│
│ │şcolar │
│ │Informarea Ministerului │
│30 mai 2024│Educaţiei de către comisia│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │procedura specifică de │
│ │repartizare a copiilor pe │
│ │locurile disponibile, în │
│ │etapa a doua. Procedurile │
│ │vor viza modalităţi de │
│ │comunicare şi transfer de │
│ │documente online, după │
│ │caz. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererii-tip de înscriere │
│ │la secretariatul unităţii │
│ │de învăţământ aflate pe │
│ │prima poziţie dintre cele │
│31 mai- │trei opţiuni exprimate │
│7 iunie │pentru etapa a doua de │
│2024 │către părinţii copiilor │
│ │care nu au fost cuprinşi │
│ │în nicio unitate de │
│ │învăţământ în etapa │
│ │anterioară sau care nu au │
│ │participat la prima etapă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea cererilor-tip de│
│10 iunie- │înscriere la unitatea de │
│14 iunie │învăţământ aflată pe prima│
│2024 │poziţie în opţiunile │
│ │privind înscrierea │
│ │copiilor │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ a│
│ │cererilor-tip de înscriere│
│ │depuse de părinţi/tutori │
│ │legal instituiţi/ │
│ │reprezentanţi legali, │
│ │aplicând procedura │
│17 iunie- │specifică elaborată de │
│21 iunie │inspectoratul şcolar, pe │
│2024 │baza criteriilor generale │
│ │şi a celor specifice de │
│ │departajare, în limita │
│ │locurilor disponibile │
│ │Completarea în aplicaţia │
│ │informatică a datelor din │
│ │cererile-tip de înscriere │
│ │pentru candidaţii înscrişi│
│ │în această etapă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea la fiecare │
│21 iunie │unitate de învăţământ a │
│2024 │listelor finale ale │
│ │copiilor înscrişi în clasa│
│ │pregătitoare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Centralizarea şi │
│ │soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │cererilor părinţilor/ │
│ │tutorilor legal instituiţi│
│ │/reprezentanţilor legali │
│2 │ai copiilor care nu au │
│septembrie-│fost încă înscrişi la o │
│6 │unitate de învăţământ │
│septembrie │Soluţionarea de către │
│2024 │inspectoratul şcolar a │
│ │oricărei alte situaţii │
│ │referitoare la înscrierea │
│ │în învăţământul primar, │
│ │având în vedere, cu │
│ │prioritate, interesul │
│ │superior al copilului │
└───────────┴──────────────────────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016