Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016  pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016

    În temeiul dispoziţiilor art. 201 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 aprilie 2016,
    având în vedere dispoziţiile art. 29 din Constituţia României, republicată, art. 9 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 124 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 aprilie 2016,
    observând prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014,
    în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.072/C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul justiţiei,
                                Gabriela Scutea,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 10 noiembrie 2016.
    Nr. 4.000/C.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
             privind asistenţa religioasă a persoanelor private de
    libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

    ART. 1
    Asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigurată cu respectarea libertăţii de conştiinţă şi religie, precum şi a pluralismului religios, în condiţii nediscriminatorii.
    ART. 2
    (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, permite accesul reprezentanţilor cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute de lege în locurile de deţinere, pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodie, fără a afecta desfăşurarea activităţilor din locul de deţinere.
    (2) Pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate, activităţile specifice în locurile de deţinere pot fi asigurate în mod permanent prin preoţii capelani angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de către reprezentanţii desemnaţi de către cultele sau asociaţiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii şi a prevederilor legale.
    (3) Aprobarea de acces într-un loc de deţinere pentru reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este acordată în scris de către directorul locului de deţinere respectiv.
    (4) Solicitarea de acces formulată în scris este însoţită de tabelul nominal cu persoanele care vor desfăşura activităţi specifice în mediul penitenciar şi se înaintează directorului fiecărui loc de deţinere, aprobarea de acces fiind valabilă un an calendaristic. Tabelul nominal cuprinde informaţii privind numele, prenumele, respectiv seria şi numărul actului de identitate al reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, precum şi avizul organismului naţional reprezentativ al acestora.
    (5) Solicitările ulterioare de modificare ori completare a tabelului de acces trebuie să fie motivate în scris.
    (6) Solicitarea pentru accesul în locurile de deţinere în care nu există cereri ale persoanelor private de libertate aflate în custodie a reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege pentru activităţi specifice se motivează în scris.
    (7) Solicitările pentru accesul în locurile de deţinere al reprezentanţilor cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege, exprimate conform prevederilor alin. (4)-(6), se soluţionează în termenul legal prevăzut pentru petiţii.
    (8) Accesul în locurile de deţinere al reprezentanţilor cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute de lege se efectuează în condiţiile art. 18 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 143 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament.
    (9) Directorul locului de deţinere poate dispune, prin decizie motivată, interzicerea accesului reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în situaţiile prevăzute de art. 141 din Regulament.
    ART. 3
    În locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură spaţii care să permită exercitarea libertăţii de credinţă a persoanelor private de libertate aflate în custodie, cu asistenţa reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, a căror confesiune o împărtăşesc.
    ART. 4
    (1) Persoanele private de libertate pot să îşi declare, pe propria răspundere, confesiunea sau apartenenţa religioasă, la intrarea în locul de deţinere şi ulterior pe parcursul executării pedepsei privative de libertate.
    (2) Pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi pot exprima în scris opţiunea de a participa la oricare dintre activităţile cu caracter religios desfăşurate de reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege.
    (3) Schimbarea confesiunii sau a apartenenţei religioase pe parcursul perioadei de detenţie este dovedită printr-o declaraţie pe propria răspundere şi prin actul de confirmare a apartenenţei la cultul respectiv.
    (4) Prin act de confirmare se înţelege actul emis de cultul sau asociaţia religioasă solicitată, prin care se dovedeşte calitatea de membru al respectivului cult sau al respectivei asociaţii religioase a persoanei private de libertate solicitante.
    (5) În cazul în care persoana privată de libertate care doreşte să îşi declare sau să îşi schimbe confesiunea sau apartenenţa religioasă nu ştie să scrie, aceasta poate da o declaraţie verbală pe propria răspundere, care se consemnează într-un proces-verbal de către personalul locului de deţinere.
    ART. 5
    (1) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenţă religioasă pe bază de cerere scrisă adresată directorului locului de deţinere unde execută pedeapsa privativă de libertate sau măsura educativă privativă de libertate cu internarea într-un centru educativ sau centru de detenţie.
    (2) Orice persoană privată de libertate aflată în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenţă religioasă din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociaţii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin întrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.
    (3) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au dreptul să refuze asistenţa religioasă şi participarea la activităţile cu caracter moral-religios desfăşurate în locurile de deţinere.
    ART. 6
    (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios se desfăşoară pe baza unui program stabilit de administraţia fiecărui loc de deţinere.
    (2) Este interzisă imixtiunea administraţiei locului de detenţie în conţinutul programelor religioase.
    (3) Reprezentanţii cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege care au acces în mediul penitenciar pot distribui publicaţii, obiecte şi diferite materiale de uz personal cu semnificaţie religioasă persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acestea putând fi păstrate în număr rezonabil. Publicaţiile, obiectele şi materiale de uz personal cu semnificaţie religioasă, precum şi orice alte donaţii se pot oferi cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (4) Numărul de publicaţii, obiecte şi materiale de uz personal cu semnificaţie religioasă care pot fi păstrate este stabilit de către administraţia locului de deţinere, în funcţie de numărul persoanelor private de libertate şi spaţiul util al camerelor de deţinere, fără a afecta regimul de viaţă sau practicile religioase ale altor persoane private de libertate de alte confesiuni, atunci când cazarea se face în comun.
    ART. 7
    (1) Persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita alocarea la o normă de hrană prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare, potrivit prescripţiilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, în condiţiile art. 4.
    (2) Primirea de produse alimentare specifice cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este supusă regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor cu alimente şi se poate face cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (8)-(10) din Regulament.
    ART. 8
    (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios în mediul penitenciar se desfăşoară cu respectarea reglementărilor interne privind paza, supravegherea şi escortarea persoanelor care execută pedepse privative de libertate în locurile de deţinere din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care participă la activităţi cu caracter religios sau moral-religios pot solicita întrevederi confidenţiale cu reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se referă la siguranţa locului de deţinere.
    ART. 9
    (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociaţiile religioase recunoscute de lege, în scopul diversificării programelor educative cu conţinut moral-religios şi pentru atragerea de resurse umane, materiale şi financiare pentru desfăşurarea proiectelor de parteneriat la nivel naţional.
    (2) Activităţile de asistenţă moral-religioasă pot fi asigurate cu sprijinul cultelor şi asociaţiilor recunoscute de lege, prin desemnarea unor reprezentanţi autorizaţi, în condiţiile legii, sub formă de voluntariat şi misionariat.
    (3) În vederea sprijinirii activităţilor moral-religioase, persoanele fizice sau juridice pot oferi donaţii către administraţiile locurilor de deţinere.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016