Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 383 din 18 martie 2019  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 383 din 18 martie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 216 din 19 martie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.732 din 18.03.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. MSSM 835 din 15.03.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere:
    - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 206, 207, 210 şi 256 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│206 │W58303001 │J01MA06 │NORFLOXACINUM │NORFLOXACIN HELCOR 400 mg │COMPR. FILM. │400 mg │A.C. HELCOR PHARMA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. │P-RF │20 │0,686000 │0,918000 │0,009000 │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│207 │W62811001 │J01MA06 │NORFLOXACINUM │NORFLOXACINA ATB 400 mg │COMPR. FILM. │400 mg │ANTIBIOTICE - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. │PRF │20 │0,686000 │0,918000 │0,009000 │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴─────────────┴─────────────┴───────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………│
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───┬─────────────┬─────────────┬───────────┤
│210 │W14009001 │J01MA06 │NORFLOXACINUM │NORFLOXACIN LAROPHARM 400 mg │COMPR. FILM. │400 mg │LAROPHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 10 COMPR. FILM. │P-RF │10 │0,712000 │0,918000 │0,045000 │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴─────────────┴─────────────┴───────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………│
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───┬─────────────┬─────────────┬───────────┤
│256 │W52799001 │J01XX08 │LINEZOLIDUM │ZYVOXID 600 mg │COMPR. FILM. │600 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM. │P-RF │10 │86,731200 │99,115200 │6,775800 │
└────┴─────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴─────────────┴─────────────┴───────────┘

"

    2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 526 se introduc treizeci şi nouă de noi poziţii, poziţiile 527-565, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────────┬──────────┬────┬───────────────┬────────┬─────────────┬────┬────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ACEVIREX 50 │ │50 │GLAXOSMITHKLINE│ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│527│W64910001│D06BB03│ACICLOVIRUM │mg/g │CREMĂ │mg/g│(IRELAND) │IRLANDA │TUB DIN AL X │PRF │1 │4,824000 │6,528000 │16,472000│
│ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │5 G CREMA │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│ │ │500 │GLAXOSMITHKLINE│ │FILM., │ │ │ │ │ │
│528│W65088002│J01CR02│ACIDUM │AUGMENTIN 500│COMPR. │mg/ │(IRELAND) │IRLANDA │FIECARE │PRF │14 │0,510000 │0,689142 │0,267286 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │mg/125 mg │FILM. │125 │LIMITED │ │BLISTER FIIND│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │INTRODUS │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O PUNGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINAT │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│ │ │875 │GLAXOSMITHKLINE│ │FILM., │ │ │ │ │ │
│529│W65089001│J01CR02│ACIDUM │AUGMENTIN 875│COMPR. │mg/ │(IRELAND) │IRLANDA │FIECARE │PRF │14 │0,890570 │1,203428 │0,353714 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │mg/125 mg │FILM. │125 │LIMITED │ │BLISTER FIIND│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │INTRODUS │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O PUNGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINAT │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │400 │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN FP │PULB. PT. │mg/ │GLAXOSMITHKLINE│ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│530│W64190005│J01CR02│ACIDUM │400 mg/57 mg/│SUSP. │57 │(GSK) SRL │ROMÂNIA │CARE CONŢINE │PRF │1 │12,516000 │16,920000 │4,160000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │5 ml │ORALĂ │mg/5│ │ │PULB. PT 70 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONTINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │600 │ │ │PULB. PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN ES │PULB. PT. │mg/ │GLAXOSMITHKLINE│ │100 ML │ │ │ │ │ │
│531│W65099003│J01CR02│ACIDUM │600 mg/42,9 │SUSP. │42,9│(IRELAND) │IRLANDA │SUSPENSIE ŞI │PRF │1 │28,650000 │37,470000 │0,000000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │mg/5 ml │ORALĂ │mg/5│LIMITED │ │O LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │DOZATOARE DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLISTIREN, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRADAŢII PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MĂSURAREA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VOLUMELOR 2,5│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML ŞI 5,0 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CEFIXIMA │COMPR. │200 │AUROBINDO │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│532│W63367003│J01DD08│CEFIXIMUM │AUROBINDO 200│FILM. │mg │PHARMA ROMÂNIA │ROMÂNIA │PVC-PA-AL-PVC│PRF │10 │2,852000 │3,731000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │ │ │- S.R.L. │ │/AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│533│W65069001│J01MA01│OFLOXACINUM │ZANOCIN 200 │COMPR. │200 │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │BLIST. PVC/AL│PRF │10 │0,917000 │1,240000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │ │ │X 10 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│534│W65056001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│CIFRAN │COMPR. │250 │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │BLIST. PVC/ │PRF │10 │0,459600 │0,621600 │0,135400 │
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │ │ │PVDC-AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│535│W65057001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│CIFRAN │COMPR. │500 │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │BLIST. PVC/ │PRF │10 │0,673200 │0,909600 │0,048400 │
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │ │ │PVDC-AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│536│W60377004│J01MA06│NORFLOXACINUM │NORFLOXACINA │CAPS. │400 │ARENA GROUP - │ROMÂNIA │BLIST DIN PVC│PRF │50 │0,738600 │0,918000 │0,031600 │
│ │ │ │ │ARENA 400 mg │ │mg │S.A. │ │/AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│537│W60377003│J01MA06│NORFLOXACINUM │NORFLOXACINA │CAPS. │400 │ARENA GROUP - │ROMÂNIA │BLIST. DIN │PRF │20 │0,738600 │0,918000 │0,063000 │
│ │ │ │ │ARENA 400 mg │ │mg │S.A. │ │PVC/AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 100 │ │ │ │ │ │
│538│W60377005│J01MA06│NORFLOXACINUM │NORFLOXACINA │CAPS. │400 │ARENA GROUP - │ROMÂNIA │BLIST. DIN │PRF │1000│0,730000 │0,765000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ARENA 400 mg │ │mg │S.A. │ │PVC/AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LINEZOLID │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│539│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS │COMPR. │600 │FRESENIUS KABI │ROMÂNIA │BLIST. AL/AL │PRF │10 │86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 mg │FILM. │mg │ROMÂNIA SRL │ │X 10 (1X10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│540│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │ZYVOXID 600 │COMPR. │600 │PFIZER EUROPE │BELGIA │BLIST. PVC/AL│PRF │10 │86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │MA EEIG │ │X 10 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. PT. │100 │ │ │X 66 G GRAN. │ │ │ │ │ │
│541│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │ZYVOXID 100 │SUSP. │mg/ │PFIZER EUROPE │BELGIA │PTR. 150 ML │PRF │1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg/5 ml │ORALĂ │5ml │MA EEIG │ │SUSP. ORALĂ +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 LINGURITĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X 2,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML/5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│542│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200 mg │COMPR. │200 │PFIZER EUROPE │BELGIA │BLIST. PVC/AL│PRF │28 │11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │MA EEIG │ │X 28 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │200 │PFIZER EUROPE │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│543│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200 mg │SOL. PERF.│mg │MA EEIG │BELGIA │FLAC. UNIDOZĂ│PRF │1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML X 45 G│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │40 │ │ │SUSP. ORALĂ +│ │ │ │ │ │
│544│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 40 mg/ │SUSP. │mg/ │PFIZER EUROPE │BELGIA │1 MĂSURĂ │PRF │1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │MA EEIG │ │DOZATOARE (23│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADM. ORALĂ (5│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NOXAFIL 100 │COMPR. │100 │MERCK SHARP & │ │BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│545│W64693001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│mg │GASTROREZ.│mg │DOHME │OLANDA │PCTFE/AL X 24│PR │24 │131,322916 │144,731666 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. X 16,7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NOXAFIL 300 │CONC. PT. │300 │MERCK SHARP & │ │ML CONC. PT │ │ │ │ │ │
│546│W64694001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│mg │SOL. PERF.│mg │DOHME │OLANDA │SOL. PERF. │PR │1 │1.333,540000│1.491,710000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(18 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSACONAZOL/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │40 │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│547│W64692001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│NOXAFIL 40 mg│SUSP. │mg/ │MERCK SHARP & │OLANDA │FLAC. X 105 │PR │1 │2.529,930000│2.795,780000│0,000000 │
│ │ │ │ │/ml │ORALĂ │ml │DOHME │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │100 │PFIZER EUROPE │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│548│W64932001│J02AX06│ANIDULAFUNGINUM│ECALTA 100 mg│CONC. PT. │mg │MA EEIG │BELGIA │STICLĂ A 30 │PR │1 │1.449,080000│1.617,650000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │SOL. PERF.│ │ │ │ML X 100 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 140 │ │ │ │ │ │
│549│W64953003│J05AB04│RIBAVIRINUM │REBETOL 200 │CAPS. │200 │MERCK SHARP & │OLANDA │CAPS. ( │PR │140 │2,035786 │2,485285 │5,789215 │
│ │ │ │ │mg │ │mg │DOHME │ │BLIST. PVC/PE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/PVDC ) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTIDOZĂ DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│550│W61213002│J05AB06│GANCICLOVIRUM │CYMEVENE 500 │CONC. PT. │500 │ROCHE ROMÂNIA -│ROMÂNIA │TEFLONAT ŞI │PR │1 │91,450000 │115,630000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │SOL. PERF.│mg │S.R.L. │ │CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN ALUMINIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GLAXOSMITHKLINE│ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│551│W65100001│J05AB11│VALACYCLOVIRUM │VALTREX 500 │COMPR. │500 │(IRELAND) │IRLANDA │CLORURĂ DE │PRF │10 │2,926800 │3,956400 │0,929600 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │LIMITED │ │POLIVINIL/AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 10 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│552│W64691001│J05AE03│RITONAVIRUM ** │NORVIR 100 mg│COMPR. │100 │DEUTSCHLAND │GERMANIA│FLAC. PEID X │PR │30 │2,182000 │2,759000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │GMBH & CO. KG │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │HDPE X 60 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FOSAMPRENAVIRUM│ │COMPR. │700 │VIIV HEALTHCARE│ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
│553│W65021001│J05AE07│** │TELZIR 700 mg│FILM. │mg │BV │OLANDA │PREVĂZUT CU │PR │60 │20,058333 │22,499500 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPII │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │600 │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
│554│W65115001│J05AR02│ABACAVIRUM + │KIVEXA 600 mg│COMPR. │mg/ │VIIV HEALTHCARE│OLANDA │(BLIST. │PR │30 │45,918333 │51,322666 │0,000000 │
│ │ │ │LAMIVUDINUM ** │/ 300 mg │FILM. │300 │BV │ │ALB-OPAC PVC/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │PVDC-AL/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │EMTRICITABINA│ │200 │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMTRICITABINUM │/ TENOFOVIR │COMPR. │mg/ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│555│W64118004│J05AR03│+ TENOFOVIRUM │DISOPROXIL │FILM. │245 │SANDOZ - S.R.L.│ROMÂNIA │DIN PEID X 30│PR │30 │9,545200 │11,652799 │3,792201 │
│ │ │ │DISOPROXIL │SANDOZ 200 mg│ │mg │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/245 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │300 │ │ │CUTIE CU 60 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ABACAVIRUM │TRIZIVIR 300 │ │mg/ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
│556│W65016001│J05AR04│+LAMIVUDINUM │mg/ 150 mg/ │COMPR. │150 │VIIV HEALTHCARE│OLANDA │(BLIST. OPACE│PR │60 │29,371333 │32,650666 │0,000000 │
│ │ │ │+ZIDOVUDINUM **│300 mg │FILM. │mg/ │BV │ │DIN PCTFE- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │300 │ │ │PVC/ACLAR) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │200 │ABBVIE │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│557│W64678001│J05AR10│LOPINAVIRUM + │KALETRA 200 │COMPR. │mg/ │DEUTSCHLAND │GERMANIA│FLAC. DIN │PR │120 │8,180250 │9,234416 │0,000000 │
│ │ │ │RITONAVIRUM ** │mg/50 mg │FILM. │50 │GMBH & CO. KG │ │PEID X 120 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │80 │ │ │CUTIE X 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg/ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LOPINAVIRUM + │KALETRA 80 mg│ │ml +│ABBVIE │ │MULTIDOZĂ DIN│ │ │ │ │ │
│558│W64677001│J05AR10│RITONAVIRUM ** │/ml+20 mg/ml │SOL. ORALĂ│20 │DEUTSCHLAND │GERMANIA│TPE X 60 ML +│PR │5 │250,074000 │280,212000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │mg/ │GMBH & CO. KG │ │5 SERINGI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │GRADATE A 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 60 │ │ │ │ │ │
│559│W64977003│J05AX09│MARAVIROCUM │CELSENTRI 150│COMPR. │150 │VIIV HEALTHCARE│OLANDA │COMPR. FILM. │PR │60 │41,744333 │46,137166 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │BV │ │(BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 60 │ │ │ │ │ │
│560│W64978003│J05AX09│MARAVIROCUM │CELSENTRI 300│COMPR. │300 │VIIV HEALTHCARE│OLANDA │COMPR. FILM. │PR │60 │41,744333 │46,137166 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │BV │ │(BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN 100 │ │100 │CSL BEHRING │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│561│W53030004│J06BA02│ADM. │mg/ml │SOL. PERF.│mg/ │GMBH │GERMANIA│FLAC. X 25 ML│S │1 │474,080000 │554,900000 │0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ │ │ │ml │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN 100 │ │100 │CSL BEHRING │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│562│W53030003│J06BA02│ADM. │mg/ml │SOL. PERF.│mg/ │GMBH │GERMANIA│FLAC. X 200 │S │1 │3.862,550000│4.248,340000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ │ │ │ml │ │ │ML SOL. PERF.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN 100 │ │100 │CSL BEHRING │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│563│W53030001│J06BA02│ADM. │mg/ml │SOL. PERF.│mg/ │GMBH │GERMANIA│FLAC. X 50 ML│S │1 │915,180000 │1.035,700000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ │ │ │ml │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN 100 │ │100 │CSL BEHRING │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│564│W53030002│J06BA02│ADM. │mg/ml │SOL. PERF.│mg/ │GMBH │GERMANIA│FLAC. X 100 │S │1 │1.779,700000│1.978,030000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ │ │ │ml │ │ │ML SOL. PERF.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PALIVIZUMABUM │ │PULB. + │50 │ABBVIE │ │FLAC. PULB. │ │ │ │ │ │
│565│W64706001│J06BB16│** │SYNAGIS 50 mg│SOLV. PT. │mg │DEUTSCHLAND │GERMANIA│PT. SOL. INJ.│P-RF│1 │2.306,260000│2.551,980000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │GMBH & CO. KG │ │+ FIOLĂ X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOLV. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────────┴──────────┴────┴───────────────┴────────┴─────────────┴────┴────┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziţia 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│124│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziţia 156 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 157-167, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────┬───┬───────────────┬───────┬────────────┬───┬──┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VITAMINA │ │ │ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│157│W42822003│A11HA02│PYRIDOXINUM │B6 ARENA │COMPR.│250│ARENA GROUP - │ROMÂNIA│FOLIE PVC │P6L│50│0,364800 │0,493000 │0,000000 │
│ │ │ │ │250 mg │ │mg │S.A. │ │ALBĂ OPACĂ/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VITAMINA │ │ │ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│158│W42822002│A11HA02│PYRIDOXINUM │B6 ARENA │COMPR.│250│ARENA GROUP - │ROMÂNIA│FOLIE PVC │P6L│20│0,367500 │0,497000 │0,000000 │
│ │ │ │ │250 mg │ │mg │S.A. │ │ALBĂ OPACĂ/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 7 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │500│ │ │FILM., │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN│COMPR.│mg/│GLAXOSMITHKLINE│ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│159│W65088002│J01CR02│ACIDUM │500 mg/ │FILM. │125│(IRELAND) │IRLANDA│BLISTER │PRF│14│0,510000 │0,689142 │0,267286 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │125 mg │ │mg │LIMITED │ │FIIND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTRODUS │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O PUNGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINAT │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 7 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │875│ │ │FILM., │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN│COMPR.│mg/│GLAXOSMITHKLINE│ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│160│W65089001│J01CR02│ACIDUM │875 mg/ │FILM. │125│(IRELAND) │IRLANDA│BLISTER │PRF│14│0,890570 │1,203428 │0,353714 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │125 mg │ │mg │LIMITED │ │FIIND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTRODUS │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O PUNGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINAT │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │400│ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AUGMENTIN│PULB. │mg/│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM +│FP 400 mg│PT. │57 │GLAXOSMITHKLINE│ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│161│W64190005│J01CR02│ACIDUM │/57 mg/5 │SUSP. │mg/│(GSK) - S.R.L. │ROMÂNIA│CARE CONŢINE│PRF│1 │12,516000 │16,920000 │4,160000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │ml │ORALĂ │5 │ │ │PULB. PT 70 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│162│W65069001│J01MA01│OFLOXACINUM │ZANOCIN │COMPR.│200│TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA│BLIST. PVC/ │PRF│10│0,917000 │1,240000 │0,000000 │
│ │ │ │ │200 mg │FILM. │mg │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│163│W65056001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│CIFRAN │COMPR.│250│TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA│BLIST. PVC/ │PRF│10│0,459600 │0,621600 │0,135400 │
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │ │ │PVDC-AL X 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│164│W65057001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│CIFRAN │COMPR.│500│TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA│BLIST. PVC/ │PRF│10│0,673200 │0,909600 │0,048400 │
│ │ │ │ │ │FILM. │mg │ │ │PVDC-AL X 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FRESENIUS│COMPR.│600│FRESENIUS KABI │ │BLIST. AL/AL│ │ │ │ │ │
│165│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │KABI 600 │FILM. │mg │ROMANIA - │ROMÂNIA│X 10 (1 X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │mg │ │ │S.R.L. │ │10) COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│166│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER EUROPE │BELGIA │BLIST. PVC/ │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │600 mg │FILM. │mg │MA EEIG │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼───────┼────────────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │100│ │ │X 66 G GRAN.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │PT. │mg/│PFIZER EUROPE │ │PTR. 150 ML │ │ │ │ │ │
│167│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │SUSP. │5 │MA EEIG │BELGIA │SUSP. ORALĂ │PRF│1 │689,840000│790,080000│0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X 2,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML/5 ML │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────┴───┴───────────────┴───────┴────────────┴───┴──┴──────────┴──────────┴─────────┘

"

    5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 166 şi 248 se abrogă.
    6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 39, 156, 157, 247, 249-256, 258, 271, 280, 308-310, 348, 454 şi 481 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───────────────┬────────────┬────────┐
│39 │W62602001│L01BA01 │METHOTREXATUM │METHOTREXATE 2,5 mg │COMPR. FILM. │2,5 mg │CN UNIFARM │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM. │PR │100│0,285000 │0,372800 │0,000000│
│ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───────────────┴────────────┴────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├───┬─────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───────────────┬────────────┬────────┤
│156│W64434001│L01DB03 │EPIRUBICINUM │EPISINDAN 10 mg │PULB. PT. SOL. │10 mg │TEVA B.V. │OLANDA │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, AVÂND CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. │PR │1 │46,700000 │61,080000 │0,000000│
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┬───────┴───────────────┬───────┴─────────┬─────────┬─────┴───────┴───────┬───┴─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─┴─┬─┴────┬──────────┴───┬────────┴────────┤
│157│W52209001│L01DB03 │EPIRUBICINUM │EPISINDAN 10 mg │PULB. PT. SOL. │10 mg │ACTAVIS -S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 FLACON STICLĂ INCOLORĂ TIPI, CAPACITATE DE UMPLERE 8 ML CU PULBERE │S │1 │46,700000│61,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ INTRAVENOASĂ X 10 MG CLORHIDRAT DE EPIRUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴──────┴──────────────┴─────────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├───┬─────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───┬──────┬──────────────┬─────────────────┤
│247│W06844004│L01XE01 │IMATINIBUM │GLIVEC 100 mg │CAPS. │100 │NOVARTIS EUROPHARM │MAREA │CUTIE X 120 CAPS. │PR │120│2,375400│2,899900 │17,121600 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │LTD. │BRITANIE │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴──────┴──────────────┴─────────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├───┬─────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───┬──────┬──────────────┬─────────────────┤
│249│W61684004│L01XE01 │IMATINIBUM │IMATINIB FRESENIUS KABI│COMPR. FILM. │100 │FRESENIUS KABI │GERMANIA │CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM. │PR │60 │2,375400│2,899900 │18,820766 │
│ │ │ │**1 │100 mg │ │mg │DEUTSCHLAND GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│250│W59852011│L01XE01 │IMATINIBUM │MEAXIN 100 mg │COMPR. FILM. │100 │KRKA, D.D., NOVO │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM. │PR │120│2,375400│2,899900 │1,190766 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │MESTO │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│251│W59500004│L01XE01 │IMATINIBUM │IMATINIB ZENTIVA 100 mg│COMPR. FILM. │100 │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA │CUTIE CU 12 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. │PR │120│2,375400│2,899900 │22,977266 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │ │CEHĂ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│252│W64730003│L01XE01 │IMATINIBUM │IMATINIB KOANAA 100 mg │COMPR. FILM. │100 │KOANAA HEALTHCARE │AUSTRIA │CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM. │PR │120│2,375400│2,899900 │1,685433 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│253│W59486006│L01XE01 │IMATINIBUM │IMAKREBIN 100 mg │COMPR. FILM. │100 │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM. │PR │120│2,375400│2,899900 │39,688100 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │S.AR.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│254│W59589001│L01XE01 │IMATINIBUM │IMATINIB TEVA 100 mg │COMPR. FILM. │100 │TEVA PHARMA B.V. │OLANDA │CUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 120 X 1 COMPRIMAT │PR │120│2,375400│2,899900 │3,760766 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │IMATINIBUM │IMATINIB GLENMARK 100 │ │100 │GLENMARK │REPUBLICA │ │ │ │ │ │ │
│255│W59541007│L01XE01 │**1 │mg │COMPR. FILM. │mg │PHARMACEUTICALS │CEHĂ │CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM. │PR │120│1,979500│2,416583 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼───┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│256│W61800001│L01XE01 │IMATINIBUM │IMATINIB ACCORD 100 mg │COMPR. FILM. │100 │ACCORD HEALTHCARE │MAREA │BLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM. │PR │60 │2,375400│2,899900 │1,912933 │
│ │ │ │**1 │ │ │mg │LIMITED │BRITANIE │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───┴──────┴──────────────┴─────────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR. │ │GLENMARK │ │ │ │ │ │ │ │
│258 │W59542002│L01XE01 │IMATINIBUM **1 │IMATINIB GLENMARK 400 mg │FILM. │400 mg │PHARMACEUTICALS │REPUBLICA CEHĂ │CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. │PR │30│19,020799 │22,258800 │9,712200 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR. │ │GLENMARK │ │ │ │ │ │ │ │
│271 │W63790001│L01XE03 │ERLOTINIBUM **1 │ERLOTINIB GLENMARK 100 mg │FILM. │100 mg │PHARMACEUTICALS │REPUBLICA CEHĂ │CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. │PR │30│123,693600 │136,352333 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR. │ │GLENMARK │ │ │ │ │ │ │ │
│280 │W63791001│L01XE03 │ERLOTINIBUM **1 │ERLOTINIB GLENMARK 150 mg │FILM. │150 mg │PHARMACEUTICALS │REPUBLICA CEHĂ │CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. │PR │30│153,868399 │169,242799 │0,000201 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BOEHRINGER │ │ │ │ │ │ │ │
│308 │W60260003│L01XE13 │AFATINIBUM **1 Ω │GIOTRIF 20 mg │COMPR. │20 mg │INGELHEIM │GERMANIA │CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE │PR │28│284,348928 │311,303214 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │FILM. │ │INTERNATIONAL │ │CONŢINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BOEHRINGER │ │ │ │ │ │ │ │
│309 │W60261003│L01XE13 │AFATINIBUM **1 Ω │GIOTRIF 30 mg │COMPR. │30 mg │INGELHEIM │GERMANIA │CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE │PR │28│284,348928 │311,303214 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │FILM. │ │INTERNATIONAL │ │CONŢINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │BOEHRINGER │ │ │ │ │ │ │ │
│310 │W60262003│L01XE13 │AFATINIBUM **1 Ω │GIOTRIF 40 mg │COMPR. │40 mg │INGELHEIM │GERMANIA │CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE │PR │28│284,348928 │311,303214 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │FILM. │ │INTERNATIONAL │ │CONŢINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │10.000 │DIRECT PHARMA │ │ │ │ │ │ │ │
│348 │W64915001│L01XX02 │ASPARAGINAZUM │ERWINASE │SOL. INJ. │unităţi│LOGISTICS - │ROMÂNIA │CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ. │PR │5│3.013,256000 │3.292,084000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │/flacon│S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR. │ │GLENMARK │ │ │ │ │ │ │ │
│454 │W55874002│L02BG06 │EXEMESTANUM │EXEMESTAN GLENMARK 25 mg │FILM. │25 mg │PHARMACEUTICALS │REPUBLICA CEHĂ │CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. │P-RF│30│2,657000 │3,359599 │0,000067 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……… │
├────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ACID IBANDRONIC GLENMARK │COMPR. │ │GLENMARK │ │ │ │ │ │ │ │
│481 │W59829025│M05BA06 │ACIDUM IBANDRONICUM **│50 mg │FILM. │50 mg │PHARMACEUTICALS │REPUBLICA CEHĂ │CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL X 28 COMPR. FILM. │P6L │28│9,781428 │11,941071 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘

"

    7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 501 se introduc patruzeci şi şapte de noi poziţii, poziţiile 502-548, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬──────┬────────┬────────────┬────────┬─────────────┬───┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │CN UNIFARM -│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│502│W59709001│L01AD02│LOMUSTINUM 4) │CECENU │CAPS. │40 mg │S.A. │ROMÂNIA │FLACON X 20 │PR │20 │117,090000 │129,536000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CITARABINA │SOL. │ │FRESENIUS │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│503│W65007004│L01BC01│CYTARABINUM │KABI 100 mg/│INJ./ │100 mg/ │KABI │ROMÂNIA │CAUCIUC │PR │1 │103,800000 │126,720000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ml │ONCOLOGY PLC│ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GALBENĂ X 20 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ./│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CITARABINA │SOL. │100 mg/ │FRESENIUS │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│504│W65007003│L01BC01│CYTARABINUM │KABI 100 mg/│INJ./ │ml │KABI │ROMÂNIA │CAUCIUC │PR │1 │43,410000 │56,780000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │ONCOLOGY PLC│ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE ROŞIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 10 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 6 ML ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. │ │FRESENIUS │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│505│W65009001│L01BC05│GEMCITABINUM │KABI 38 mg/ │PT. │38 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CLOROBUTILIC,│PR │1 │22,930000 │30,990000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │- S.R.L. │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VERDE, A 200 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG/5,26 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 100 ML ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. │ │FRESENIUS │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│506│W65009003│L01BC05│GEMCITABINUM │KABI 38 mg/ │PT. │38 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CLOROBUTILIC,│PR │1 │122,868000 │150,000000 │171,140000│
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │- S.R.L. │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GALBENĂ, A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 MG/52,6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONCENTRAT│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. │ │FRESENIUS │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│507│W65009002│L01BC05│GEMCITABINUM │KABI 38 mg/ │PT. │38 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CLOROBUTILIC,│PR │1 │93,564000 │118,296000 │40,484000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │- S.R.L. │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ, A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.000 MG/26,3│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONCENTRAT│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAPECITABINA│ │ │FRESENIUS │ │BLIST. CU │ │ │ │ │ │
│508│W65004001│L01BC06│CAPECITABINUM │FRESENIUS │COMPR.│150 mg │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │PERFORAŢIE │PR │60 │0,937000 │1,184666 │0,000000 │
│ │ │ │ │KABI 150 mg │FILM. │ │- S.R.L. │ │DIN PVC-PVDC/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAPECITABINA│ │ │FRESENIUS │ │BLIST. CU │ │ │ │ │ │
│509│W65005001│L01BC06│CAPECITABINUM │FRESENIUS │COMPR.│500 mg │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │PERFORAŢIE │PR │120│1,942200 │2,371000 │1,221666 │
│ │ │ │ │KABI 500 mg │FILM. │ │- S.R.L. │ │DIN PVC-PVDC/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AZACITIDINUM │VIDAZA 25 mg│PT. │ │CELGENE │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│510│W65073001│L01BC07│**1 │/ml │SUSP. │25 mg/ml│EUROPE BV │OLANDA │INCOLORĂ X │PR │1 │1.439,000000│1.606,660000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │100 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │VINORELBINA │CONC. │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│511│W64798002│L01CA04│VINORELBINUM │TEVA 10 mg/ │PT. │10 mg/ml│TEVA B.V. │OLANDA │FLAC. X 5 ML │S │1 │130,890000 │159,790000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │VINORELBINA │CONC. │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│512│W64798001│L01CA04│VINORELBINUM │TEVA 10 mg/ │PT. │10 mg/ml│TEVA B.V. │OLANDA │FLAC. X 1 ML │S │1 │30,480000 │39,864000 │2,196000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU UN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIS CU DOP│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ETOPOZIDA │CONC. │ │FRESENIUS │ │DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│513│W65008002│L01CB01│ETOPOSIDUM │KABI 20 mg/ │PT. │20 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │BROMOBUTIL ŞI│PR │1 │53,380000 │67,500000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. │ │- S.R.L. │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CAPSE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │COSMEGEN │PULB. │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│514│W59712001│L01DA01│DACTINOMICINUM│LYOVAC 0,5 │PT. │0,5 mg │CN UNIFARM -│ROMÂNIA │FLAC. CU │PR │1 │363,620000 │434,500000 │0,000000 │
│ │ │ │4) │mg │SOL. │ │S.A. │ │PULB. PT SOL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│515│W65006004│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/ │SOL. │10 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │191,010000 │233,190000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GALBENĂ X 60 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │600 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│516│W65006001│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/ │SOL. │10 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │19,650000 │26,560000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VERDE X 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│517│W65006003│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/ │SOL. │10 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │144,170000 │176,000000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROŞIE X 45 ML│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│518│W65006002│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/ │SOL. │10 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │50,310000 │63,310000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ X 15│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│519│W65013002│L01XA03│OXALIPLATINUM │KABI 5 mg/ml│SOL. │5 mg/ml │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │DIN PLASTIC A│PR │1 │64,280000 │81,270000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │- S.R.L. │ │20 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 100│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│520│W65013001│L01XA03│OXALIPLATINUM │KABI 5 mg/ml│SOL. │5 mg/ml │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │DIN PLASTIC A│PR │1 │33,880000 │44,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │- S.R.L. │ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 50 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │PT. │ │FRESENIUS │ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │
│521│W65013005│L01XA03│OXALIPLATINUM │KABI 5 mg/ml│SOL. │5 mg/ml │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │DIN PLASTIC A│PR │1 │130,780000 │159,660000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │- S.R.L. │ │40 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 200│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRASTUZUMABUM │KANJINTI 420│CONC. │ │AMGEN EUROPE│ │DE 50 ML DIN │ │ │ │ │ │
│522│W65030001│L01XC03│**1 │mg │PT. │420 mg │B.V. │OLANDA │STICLĂ │PR │1 │4.652,910000│5.109,830000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │420 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRASTUZUMAB │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │GLIVEC 100 │ │ │NOVARTIS │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│523│W64766004│L01XE01│IMATINIBUM **1│mg │CAPS. │100 mg │EUROPHARM │IRLANDA │BLIST. PVC/AL│PR │120│2,375400 │2,899900 │17,121600 │
│ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │X 120 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│524│W65026001│L01XE04│SUNITINIBUM │SUTENT 12,5 │CAPS. │12,5 mg │EUROPE MA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │30 │155,388333 │170,645000 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │mg │ │ │EEIG │ │PEID X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│525│W65027001│L01XE04│SUNITINIBUM │SUTENT 25 mg│CAPS. │25 mg │EUROPE MA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │30 │309,592666 │338,721333 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │ │ │ │EEIG │ │PEID X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│526│W65028001│L01XE04│SUNITINIBUM │SUTENT 50 mg│CAPS. │50 mg │EUROPE MA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │30 │617,321333 │674,152666 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │ │ │ │EEIG │ │PEID X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│527│W64867001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │200 mg │EUROPE MA │BELGIA │BLIST. DIN │PR │60 │308,732833 │337,155000 │0,000000 │
│ │ │ │**1 Ω │ │ │ │EEIG │ │PVC/AL X 60 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│528│W64866001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │250 mg │EUROPE MA │BELGIA │BLIST. DIN │PR │60 │350,990166 │383,215666 │0,000000 │
│ │ │ │**1 Ω │ │ │ │EEIG │ │PVC/AL X 60 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AXITINIBUM **1│ │COMPR.│ │PFIZER │ │BLIST. AL/AL.│ │ │ │ │ │
│529│W64813002│L01XE17│Ω │INLYTA │FILM. │1 mg │EUROPE MA │BELGIA │X 56 │PR │56 │55,562142 │61,244107 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AXITINIBUM **1│ │COMPR.│ │PFIZER │ │BLIST. AL/AL.│ │ │ │ │ │
│530│W64814002│L01XE17│Ω │INLYTA │FILM. │5 mg │EUROPE MA │BELGIA │X 56 │PR │56 │268,187321 │293,005714 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │INCYTE │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│531│W64971001│L01XE24│PONATINIBUM │ICLUSIG 15 │COMPR.│15 mg │BIOSCIENCES │OLANDA │PEID CU DOP │PR │60 │412,912833 │450,711333 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │mg │FILM. │ │DISTRIBUTION│ │CU FILET X 60│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │B.V. │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │INCYTE │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│532│W64973001│L01XE24│PONATINIBUM │ICLUSIG 45 │COMPR.│45 mg │BIOSCIENCES │OLANDA │PEID CU DOP │PR │30 │825,825666 │901,422666 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │mg │FILM. │ │DISTRIBUTION│ │CU FILET X 30│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │B.V. │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │PT. │ │FRESENIUS │ │CU │ │ │ │ │ │
│533│W65011001│L01XX19│IRINOTECANUM │KABI 20 mg/ │SOL. │20 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CAPACITATEA │PR │1 │27,900000 │37,704000 │20,616000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │DE 6 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 2 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │PT. │ │FRESENIUS │ │CU │ │ │ │ │ │
│534│W65011002│L01XX19│IRINOTECANUM │KABI 20 mg/ │SOL. │20 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CAPACITATEA │PR │1 │74,844000 │94,632000 │39,048000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │DE 6 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │PT. │ │FRESENIUS │ │CU │ │ │ │ │ │
│535│W65011003│L01XX19│IRINOTECANUM │KABI 20 mg/ │SOL. │20 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CAPACITATEA │PR │1 │220,524000 │269,220000 │120,640000│
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │DE 20 ML CARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 15 ML│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC. │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │PT. │ │FRESENIUS │ │CU │ │ │ │ │ │
│536│W65011004│L01XX19│IRINOTECANUM │KABI 20 mg/ │SOL. │20 mg/ml│KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │CAPACITATEA │PR │1 │367,548000 │446,412000 │157,328000│
│ │ │ │ │ml │PERF. │ │- S.R.L. │ │DE 30 ML CARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 25 ML│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTEZOMIBUM │BORTEZOMIB │PT. │ │PHARMAZAC - │ │INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ │
│537│W64573001│L01XX32│**1 │PHARMAZAC │SOL. │3,5 mg │S.A. │GRECIA │TIP I, CU │PR │1 │643,000000 │739,020000 │0,000000 │
│ │ │ │ │3,5 mg │INJ. │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VENCLYXTO │COMPR.│ │DEUTSCHLAND │ │BLIST. DIN AL│ │ │ │ │ │
│538│W64705001│L01XX52│VENETOCLAX **1│100 mg │FILM. │100 mg │GMBH & CO. │GERMANIA│DIN PVC/PE/ │PR │7 │223,550000 │249,120000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │KG │ │PCTFE X 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. DIN AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │DIN PVC/PE/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VENCLYXTO │COMPR.│ │DEUTSCHLAND │ │PCTFE X 112 │ │ │ │ │ │
│539│W64705003│L01XX52│VENETOCLAX **1│100 mg │FILM. │100 mg │GMBH & CO. │GERMANIA│COMPR. FILM. │PR │112│219,531785 │239,630625 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │KG │ │(4 CUTII X 28│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTIPLU │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VENCLYXTO │COMPR.│ │DEUTSCHLAND │ │BLIST. DIN AL│ │ │ │ │ │
│540│W64705002│L01XX52│VENETOCLAX **1│100 mg │FILM. │100 mg │GMBH & CO. │GERMANIA│DIN PVC/PE/ │PR │14 │221,406428 │244,058571 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │KG │ │PCTFE X 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VENCLYXTO 10│COMPR.│ │DEUTSCHLAND │ │BLIST. DIN AL│ │ │ │ │ │
│541│W64703001│L01XX52│VENETOCLAX **1│mg │FILM. │10 mg │GMBH & CO. │GERMANIA│DIN PVC/PE/ │PR │14 │24,069285 │28,960714 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │KG │ │PCTFE X 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ABBVIE │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VENCLYXTO 50│COMPR.│ │DEUTSCHLAND │ │BLIST. DIN AL│ │ │ │ │ │
│542│W64704001│L01XX52│VENETOCLAX **1│mg │FILM. │50 mg │GMBH & CO. │GERMANIA│DIN PVC/PE/ │PR │7 │113,918571 │129,621428 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │KG │ │PCTFE X 7 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │FRESENIUS │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│543│W65003002│L02BB03│BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA│COMPR.│50 mg │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │BLIST. PVC/AL│P6L│28 │0,924857 │1,250142 │2,625929 │
│ │ │ │ │KABI 50 mg │FILM. │ │- S.R.L. │ │X 28 (2X14) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │FRESENIUS │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│544│W65001001│L02BG03│ANASTROZOLUM │ANASTROZOL │COMPR.│1 mg │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │BLIST. PVC/AL│P6L│14 │1,185332 │1,498666 │1,429191 │
│ │ │ │ │KABI 1 mg │FILM. │ │- S.R.L. │ │X 14 (1X14) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LETROZOL │COMPR.│ │FRESENIUS │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│545│W65012001│L02BG04│LETROZOLUM │KABI 2,5 mg │FILM. │2,5 mg │KABI ROMÂNIA│ROMÂNIA │PVC-PE-PVDC/ │P6L│10 │2,063200 │2,608800 │0,183200 │
│ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L. │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │INTRON A 10 │SOL. │10 │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│546│W64968001│L03AB05│INTERFERONUM │milioane │INJ./ │milioane│MERCK SHARP │OLANDA │FLAC. X 1 ML │PR │1 │233,720000 │285,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ALFA 2B ** │U.I./ml │PERF. │U.I./ml │& DOHME │ │SOL. INJ/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │INTRON A 18 │SOL. │18 │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│547│W64967001│L03AB05│INTERFERONUM │milioane │INJ./ │milioane│MERCK SHARP │OLANDA │FLAC. X 3 ML │PR │1 │394,270000 │467,900000 │0,000000 │
│ │ │ │ALFA 2B ** │U.I./3 ml │PERF. │U.I./3 │& DOHME │ │SOL. INJ/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │THALIDOMIDE │ │ │ │ │PORTOFEL X 28│ │ │ │ │ │
│548│W65072001│L04AX02│TALIDOMIDUM │CELGENE 50 │CAPS. │50 mg │CELGENE │OLANDA │CAPS. (14 │PR │28 │55,194285 │61,524285 │0,000000 │
│ │ │ │**1 │mg │ │ │EUROPE BV │ │CAPS. X 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLISTERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PCTFE/PVC/AL)│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴──────┴────────┴────────────┴────────┴─────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘

"

    8. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziţia 13 se introduc două noi poziţii, poziţiile 14 şi 15, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬─────────────┬───────┬─────────┬───┬───────────┬──────┬───────────┬──┬─┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ X 4│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTII │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INDIVIDUALE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STILOU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL INJ. │ │ │ │INJECTOR │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AVONEX │ÎN STILOU│30 │BIOGEN │ │(PEN) DE │ │ │ │ │ │
│14│W65147001│L03AB07│INTERFERONUM │30 µg/ │INJECTOR │µg/│NETHERLANDS│OLANDA│UNICĂ │PR│4│690,407500 │762,082500 │0,000000│
│ │ │ │BETA 1A **1 │0,5 ml │(PEN) │0,5│B.V. │ │FOLOSINŢĂ, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PEN │PREUMPLUT│ml │ │ │1 AC DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECŢIE ŞI│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 CAPAC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STILOU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECTOR │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(PEN) X 0,5│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────┼───┼───────────┼──────┼───────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NATALIZUMABUM│TYSABRI│CONC. PT.│20 │BIOGEN │ │FLAC. X 15 │ │ │ │ │ │
│15│W65148001│L04AA23│**1 │300 mg │SOL. │mg/│NETHERLANDS│OLANDA│ML CONC. │PR│1│5.468,520000│5.998,840000│0,000000│
│ │ │ │ │ │PERF. │ml │B.V. │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴─────────────┴───────┴─────────┴───┴───────────┴──────┴───────────┴──┴─┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    9. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziţia 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬──────┬──┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │COMPR.│ │PFIZER│ │DIN │ │ │ │ │ │
│63│W03348001│A10BB07│GLIPIZIDUM│GLUCOTROL│FILM. │10│EUROPE│MAREA │PEID X│P-RF│30│1,287333│1,684000│0,000000│
│ │ │ │ │XL 10 mg │ELIB. │mg│MA │BRITANIE│30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │MODIF.│ │EEIG │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MODIF.│ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────┴──┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    10. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziţia 160 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 161-163, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────┬───┬──────┬───────┬──────────┬───┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │METFORMIN│ │ │ARENA │ │CUTIE X 6 │ │ │ │ │ │
│161│W53952003│A10BA02│METFORMINUM│ARENA 850│COMPR.│850│GROUP │ROMÂNIA│BLIST. PVC│P6L│60│0,088833│0,120166│0,000000│
│ │ │ │ │mg │ │mg │- S.A.│ │/AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼───┼──────┼───────┼──────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │METFORMIN│ │ │ARENA │ │CUTIE X 3 │ │ │ │ │ │
│162│W53952001│A10BA02│METFORMINUM│ARENA 850│COMPR.│850│GROUP │ROMÂNIA│BLIST. AL/│P6L│15│0,088666│0,120000│0,000000│
│ │ │ │ │MG │ │mg │- S.A.│ │PVC X 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼───┼──────┼───────┼──────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GLUCOTROL│COMPR.│10 │EUROPE│ │DE │ │ │ │ │ │
│163│W65039001│A10BB07│GLIPIZIDUM │XL 10 mg │ELIB. │mg │MA │BELGIA │ÎNCHIDERE │PRF│30│1,287333│1,684000│0,000000│
│ │ │ │ │ │MODIF.│ │EEIG │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. COPII │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MODIF. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────┴───┴──────┴───────┴──────────┴───┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie“, după poziţia 67 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 68-72, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──┬─┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ/PERF.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │APĂ PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR │BERIATE│PULB+SOLV.│250 │CSL │ │INJ. ŞI │ │ │ │ │ │
│68│W61670001│B02BD02│VIII DE │250 │PT. SOL. │UI │BEHRING│GERMANIA│CUTIE CU │PR│1│430,416000 │514,932000 │63,488000 │
│ │ │ │COAGULARE │ │INJ./PERF.│ │GMBH │ │DISPOZ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE ADM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPUS │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN: 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU FILTRU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │20/20, 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 5 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNCŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VENOASĂ, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMP. +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NONACOG │ │ │ │ │ │UMPLUTĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA │BENEFIX│PULB+SOLV.│ │PFIZER │ │5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│69│W64927001│B02BD04│(FACTOR IX│1.000 │PT. SOL. │1.000│EUROPE │BELGIA │INJ. + 1 │PR│1│1.698,036000│1.896,648000│545,452000│
│ │ │ │DE │UI │INJ │UI │MA EEIG│ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE)│ │ │ │ │ │STERIL DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │PERF. + 2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 TAMP.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NONACOG │ │ │ │ │ │UMPLUTĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA │BENEFIX│PULB+SOLV.│ │PFIZER │ │5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│70│W64928001│B02BD04│(FACTOR IX│2.000 │PT. SOL. │2.000│EUROPE │BELGIA │INJ. + 1 │PR│1│5.470,470000│6.000,970000│0,000000 │
│ │ │ │DE │UI │INJ │UI │MA EEIG│ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE)│ │ │ │ │ │STERIL DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │PERF. + 2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 TAMP.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NONACOG │ │ │ │ │ │UMPLUTĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA │ │PULB+SOLV.│ │PFIZER │ │5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│71│W64925001│B02BD04│(FACTOR IX│BENEFIX│PT. SOL. │250 │EUROPE │BELGIA │INJ. + 1 │PR│1│573,860000 │663,660000 │0,000000 │
│ │ │ │DE │250 UI │INJ │UI │MA EEIG│ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE)│ │ │ │ │ │STERIL DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │PERF. + 2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 TAMP.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NONACOG │ │ │ │ │ │UMPLUTĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALPHA │ │PULB+SOLV.│ │PFIZER │ │5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│72│W64926001│B02BD04│(FACTOR IX│BENEFIX│PT. SOL. │500 │EUROPE │BELGIA │INJ. + 1 │PR│1│983,148000 │1.117,416000│139,064000│
│ │ │ │DE │500 UI │INJ │UI │MA EEIG│ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE)│ │ │ │ │ │STERIL DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │PERF. + 2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 TAMP.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──┴─┴────────────┴────────────┴──────────┘

"

    12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziţia 25 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 26-29, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬────────────────┬────────┬─────┬───┬───────┬────────┬─────┬─┬─┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│26│W53030001│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 50 │S│1│915,180000 │1.035,700000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│27│W53030002│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 100│S│1│1.779,700000│1.978,030000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│28│W53030004│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 25 │S│1│474,080000 │554,900000 │0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│29│W53030003│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 200│S│1│3.862,550000│4.248,340000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────────┴────────┴─────┴───┴───────┴────────┴─────┴─┴─┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    13. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, după poziţia 25 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 26-29, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬────────┬─────┬───┬───────┬────────┬─────┬─┬─┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│26│W53030001│J06BA02│ADM. │100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 50 │S│1│915,180000 │1.035,700000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│27│W53030002│J06BA02│ADM. │100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 100│S│1│1.779,700000│1.978,030000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│28│W53030004│J06BA02│ADM. │100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 25 │S│1│474,080000 │554,900000 │0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼─┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN│SOL. │100│CSL │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│29│W53030003│J06BA02│ADM. │100 mg/ │PERF.│mg/│BEHRING│GERMANIA│X 200│S│1│3.862,550000│4.248,340000│0,000000│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │ │ml │GMBH │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴────────┴─────┴───┴───────┴────────┴─────┴─┴─┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    14. La secţiunea P7 „Program naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, poziţia 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬──────┬──┬───────┬────────┬───────┬────┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │DAIICHI│ │28 │ │ │ │ │ │
│12│W53455002│G03XC01│RALOXIFENUM│EVISTA│COMPR.│60│SANKYO │GERMANIA│COMPR. │P-RF│28│1,496856│1,827286│0,643071│
│ │ │ │ │60 mg │FILM. │mg│EUROPE │ │FILM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │(BLIST.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACLAR) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴──────┴──────┴──┴───────┴────────┴───────┴────┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    15. La secţiunea P7 „Program naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, după poziţia 70 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 71-73, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────┬──┬─────┬───────┬───────────┬───┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RALOXIFEN│ │ │ARENA│ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│71│W62041003│G03XC01│RALOXIFENUM│ARENA 60 │COMPR.│60│GROUP│ROMÂNIA│PVC-PE-PVDC│P6L│84│1,247380│1,522738│0,000000│
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg│- │ │/AL X 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──┼─────┼───────┼───────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RALOXIFEN│ │ │ARENA│ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│72│W62041001│G03XC01│RALOXIFENUM│ARENA 60 │COMPR.│60│GROUP│ROMÂNIA│PVC-PE-PVDC│P6L│14│1,269285│1,574285│0,000000│
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg│- │ │/AL X 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──┼─────┼───────┼───────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RALOXIFEN│ │ │ARENA│ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│73│W62041002│G03XC01│RALOXIFENUM│ARENA 60 │COMPR.│60│GROUP│ROMÂNIA│PVC-PE-PVDC│P6L│28│1,270000│1,661071│0,000000│
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg│- │ │/AL X 14 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────┴──┴─────┴───────┴───────────┴───┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţiile 46 şi 188 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬──────────────┬──────────────┬────────────┐
│46 │W52799001 │J01XX08 │LINEZOLIDUM │ZYVOXID 600 mg │COMPR. FILM. │600 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM. │P-RF │10 │86,731200 │99,115200 │6,775800 │
├────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤
│…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……………│
├────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤
│188 │W62602001 │L01BA01 │METHOTREXATUM │METHOTREXATE 2,5 mg │COMPR. FILM. │2,5 mg │CN UNIFARM - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM. │PR │100 │0,285000 │0,372800 │0,000000 │
└────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴──────────────┴──────────────┴────────────┘

"

    17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziţia 324 se introduc douăzeci de noi poziţii, poziţiile 325-344, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────┬──────────┬───┬───────────────┬────────┬────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID │COMPR. │600│FRESENIUS KABI │ │BLIST. AL/AL│ │ │ │ │ │
│325│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS │FILM. │mg │ROMÂNIA - │ROMÂNIA │X 10 (1 X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 mg│ │ │S.R.L. │ │10) COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│326│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │ZYVOXID 600│COMPR. │600│PFIZER EUROPE │BELGIA │BLIST. PVC/ │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │MA EEIG │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │100│ │ │X 66 G GRAN.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID 100│GRAN. PT. │mg/│PFIZER EUROPE │ │PTR. 150 ML │ │ │ │ │ │
│327│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │mg/5 ml │SUSP. │5 │MA EEIG │BELGIA │SUSP. ORALĂ │PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X 2,5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML/5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│328│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM │VFEND 200 │COMPR. │200│PFIZER EUROPE │BELGIA │BLIST. PVC/ │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │** │mg │FILM. │mg │MA EEIG │ │AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│329│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM │VFEND 200 │PULB. PT. │200│PFIZER EUROPE │BELGIA │FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │** │mg │SOL. PERF.│mg │MA EEIG │ │UNIDOZĂ X 30│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 100 ML X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VORICONAZOLUM │VFEND 40 mg│PULB. PT. │40 │PFIZER EUROPE │ │ORALĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│330│W64930001│J02AC03│** │/ml │SUSP. │mg/│MA EEIG │BELGIA │MĂSURĂ │PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADM. ORALĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSACONAZOLUM │NOXAFIL 100│COMPR. │100│MERCK SHARP & │ │BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│331│W64693001│J02AC04│** │mg │GASTROREZ.│mg │DOHME │OLANDA │PCTFE/AL X │PR │24│131,322916 │144,731666 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │24 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. X 16,7│ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSACONAZOLUM │NOXAFIL 300│CONC. PT. │300│MERCK SHARP & │ │ML CONC. PT │ │ │ │ │ │
│332│W64694001│J02AC04│** │mg │SOL. PERF.│mg │DOHME │OLANDA │SOL. PERF. │PR │1 │1.333,540000│1.491,710000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(18 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSACONAZOL/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │40 │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│333│W64692001│J02AC04│POSACONAZOLUM │NOXAFIL 40 │SUSP. │mg/│MERCK SHARP & │OLANDA │FLAC. X 105 │PR │1 │2.529,930000│2.795,780000│0,000000 │
│ │ │ │** │mg/ml │ORALĂ │ml │DOHME │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GLAXOSMITHKLINE│ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│334│W65100001│J05AB11│VALACYCLOVIRUM│VALTREX 500│COMPR. │500│(IRELAND) │IRLANDA │CLORURĂ DE │PRF│10│2,926800 │3,956400 │0,929600 │
│ │ │ │ │mg │FILM. │mg │LIMITED │ │POLIVINIL/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 10 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN │ │100│CSL BEHRING │ │FLAC. X 25 │ │ │ │ │ │
│335│W53030004│J06BA02│ADM. │100 mg/ml │SOL. PERF.│mg/│GMBH │GERMANIA│ML SOL. │S │1 │474,080000 │554,900000 │0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ │ │ml │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN │ │100│CSL BEHRING │ │FLAC. X 200 │ │ │ │ │ │
│336│W53030003│J06BA02│ADM. │100 mg/ml │SOL. PERF.│mg/│GMBH │GERMANIA│ML SOL. │S │1 │3.862,550000│4.248,340000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ │ │ml │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN │ │100│CSL BEHRING │ │FLAC. X 100 │ │ │ │ │ │
│337│W53030002│J06BA02│ADM. │100 mg/ml │SOL. PERF.│mg/│GMBH │GERMANIA│ML SOL. │S │1 │1.779,700000│1.978,030000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ │ │ml │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PRIVIGEN │ │100│CSL BEHRING │ │FLAC. X 50 │ │ │ │ │ │
│338│W53030001│J06BA02│ADM. │100 mg/ml │SOL. PERF.│mg/│GMBH │GERMANIA│ML SOL. │S │1 │915,180000 │1.035,700000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ │ │ml │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU UN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ TIP│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIS CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ETOPOZIDA │CONC. PT. │20 │FRESENIUS KABI │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│339│W65008002│L01CB01│ETOPOSIDUM │KABI 20 mg/│SOL. PERF.│mg/│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │BROMOBUTIL │PR │1 │53,380000 │67,500000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ │ml │S.R.L. │ │ŞI SIGILAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPSE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN│CONC. PT. │10 │FRESENIUS KABI │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│340│W65006004│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/│SOL. PERF.│mg/│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │191,010000 │233,190000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ │ml │S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GALBENĂ X 60│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │600 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN│CONC. PT. │10 │FRESENIUS KABI │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│341│W65006003│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/│SOL. PERF.│mg/│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │144,170000 │176,000000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ │ml │S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROŞIE X 45 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │450 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN│ │10 │FRESENIUS KABI │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│342│W65006002│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/│CONC. PT. │mg/│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │50,310000 │63,310000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │SOL. PERF.│ml │S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. X 150 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARBOPLATIN│CONC. PT. │10 │FRESENIUS KABI │ │FLUROTEC, │ │ │ │ │ │
│343│W65006001│L01XA02│CARBOPLATINUM │KABI 10 mg/│SOL. PERF.│mg/│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │SIGILAT CU │PR │1 │19,650000 │26,560000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ │ml │S.R.L. │ │CAPSĂ DIN AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE CULOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VERDE X 5 ML│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARBOPLATINĂ│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 30 │ │ │ │ │ │
│344│W65025001│L04AA10│SIROLIMUS ** │RAPAMUNE 1 │DRAJ. │1 │PFIZER EUROPE │BELGIA │DRAJ. │PR │30│15,278666 │17,925333 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg │ │mg │MA EEIG │ │(BLIST. PVC/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PE /ACLAR) │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───┴───────────────┴────────┴────────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziţia 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│24│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziţia 116 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 117-122, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────┬───┬─────────┬───────┬─────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │FRESENIUS│ │BLIST. AL│ │ │ │ │ │
│117│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS│COMPR.│600│KABI │ROMÂNIA│/AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 │FILM. │mg │ROMÂNIA -│ │(1X10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg │ │ │S.R.L. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│118│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │600 mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │10 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLACON │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │100│ │ │66 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │PT. │mg/│PFIZER │ │GRAN. │ │ │ │ │ │
│119│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │SUSP. │5 │EUROPE MA│BELGIA │PTR. 150 │PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │EEIG │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 200│COMPR.│200│PFIZER │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│120│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │28 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│121│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200│PT. │200│EUROPE MA│BELGIA │1 FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │mg │SOL. │mg │EEIG │ │UNIDOZĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │40 │PFIZER │ │SUSP. │ │ │ │ │ │
│122│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 40 │PT. │mg/│EUROPE MA│BELGIA │ORALĂ + 1│PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │mg/ml │SUSP. │ml │EEIG │ │MĂSURĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ (5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziţia 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│34│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziţia 122 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 123-129, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────┬───┬─────────┬───────┬─────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│123│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │600 mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │10 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │FRESENIUS│ │BLIST. AL│ │ │ │ │ │
│124│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS│COMPR.│600│KABI │ROMÂNIA│/AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 │FILM. │mg │ROMÂNIA -│ │(1X10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg │ │ │S.R.L. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLACON │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │100│ │ │66 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │PT. │mg/│PFIZER │ │GRAN. │ │ │ │ │ │
│125│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │SUSP. │5 │EUROPE MA│BELGIA │PTR. 150 │PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │EEIG │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZĂTOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 200│COMPR.│200│PFIZER │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│126│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │28 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│127│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200│PT. │200│EUROPE MA│BELGIA │1 FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │mg │SOL. │mg │EEIG │ │UNIDOZĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │40 │PFIZER │ │SUSP. │ │ │ │ │ │
│128│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 40 │PT. │mg/│EUROPE MA│BELGIA │ORALĂ + 1│PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │mg/ml │SUSP. │ml │EEIG │ │MĂSURĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ (5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAPAMUNE │ │1 │PFIZER │ │30 DRAJ. │ │ │ │ │ │
│129│W65025001│L04AA10│SIROLIMUS** │1 mg │DRAJ. │mg │EUROPE MA│BELGIA │(BLIST. │PR │30│15,278666 │17,925333 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │PVC/PE/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACLAR) │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, poziţia 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│34│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, după poziţia 218 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 219-230, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬────────────────┬─────────┬──────┬───┬───────────────┬────────┬───────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER EUROPE │ │BLIST. PVC/│ │ │ │ │ │
│219│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │600 mg │FILM. │mg │MA EEIG │BELGIA │AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │FRESENIUS KABI │ │BLIST. AL/ │ │ │ │ │ │
│220│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS│COMPR.│600│ROMÂNIA - │ROMÂNIA │AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 │FILM. │mg │S.R.L. │ │(1X10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X 66 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │GRAN. │100│ │ │G GRAN. │ │ │ │ │ │
│221│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │PT. │mg/│PFIZER EUROPE │BELGIA │PTR. 150 ML│PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │SUSP. │5 │MA EEIG │ │SUSP. ORALĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │ │ │+ 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X 2,5│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML/5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 200│COMPR.│200│PFIZER EUROPE │ │BLIST. PVC/│ │ │ │ │ │
│222│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM** │mg │FILM. │mg │MA EEIG │BELGIA │AL X 28 │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│223│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM** │VFEND 200│PT. │200│PFIZER EUROPE │BELGIA │FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │mg │SOL. │mg │MA EEIG │ │UNIDOZĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 100 ML X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │PT. SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 40 │PT. │40 │PFIZER EUROPE │ │ORALĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│224│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM** │mg/ml │SUSP. │mg/│MA EEIG │BELGIA │MĂSURĂ │PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADM. ORALĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GLAXOSMITHKLINE│ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│225│W65100001│J05AB11│VALACYCLOVIRUM │VALTREX │COMPR.│500│(IRELAND) │IRLANDA │CLORURĂ DE │PRF│10│2,926800 │3,956400 │0,929600 │
│ │ │ │ │500 mg │FILM. │mg │LIMITED │ │POLIVINIL/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.FILM.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │100│ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│226│W53030004│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│PRIVIGEN │SOL. │mg/│CSL BEHRING │GERMANIA│FLAC. X 25 │S │1 │474,080000 │554,900000 │0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│100 mg/ml│PERF. │ml │GMBH │ │ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │100│ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│227│W53030002│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│PRIVIGEN │SOL. │mg/│CSL BEHRING │GERMANIA│FLAC. X 100│S │1 │1.779,700000│1.978,030000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│100 mg/ml│PERF. │ml │GMBH │ │ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │100│ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│228│W53030001│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│PRIVIGEN │SOL. │mg/│CSL BEHRING │GERMANIA│FLAC. X 50 │S │1 │915,180000 │1.035,700000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│100 mg/ml│PERF. │ml │GMBH │ │ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │100│ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│229│W53030003│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│PRIVIGEN │SOL. │mg/│CSL BEHRING │GERMANIA│FLAC. X 200│S │1 │3.862,550000│4.248,340000│0,000000 │
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│100 mg/ml│PERF. │ml │GMBH │ │ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼───┼───────────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 30 │ │ │ │ │ │
│230│W65025001│L04AA10│SIROLIMUS ** │RAPAMUNE │DRAJ. │1 │PFIZER EUROPE │BELGIA │DRAJ. │PR │30│15,278666 │17,925333 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg │ │mg │MA EEIG │ │(BLIST. PVC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/PE/ACLAR) │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────────┴─────────┴──────┴───┴───────────────┴────────┴───────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│1│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    25. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziţia 37 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 38-43, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────┬───┬─────────┬───────┬─────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │FRESENIUS│ │BLIST. AL│ │ │ │ │ │
│38│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS│COMPR.│600│KABI │ROMÂNIA│/AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 │FILM. │mg │ROMÂNIA -│ │(1 X 10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg │ │ │S.R.L. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│39│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │600 mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │10 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLACON │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │100│ │ │66 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │PT. │mg/│PFIZER │ │GRAN. │ │ │ │ │ │
│40│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │SUSP. │5 │EUROPE MA│BELGIA │PTR. 150 │PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │EEIG │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 200│COMPR.│200│PFIZER │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│41│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │28 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│42│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200│PT. │200│EUROPE MA│BELGIA │1 FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │mg │SOL. │mg │EEIG │ │UNIDOZĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │40 │PFIZER │ │SUSP. │ │ │ │ │ │
│43│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 40 │PT. │mg/│EUROPE MA│BELGIA │ORALĂ + 1│PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │mg/ml │SUSP. │ml │EEIG │ │MĂSURĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ (5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    26. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziţia 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬────┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID│COMPR.│600│EUROPE│MAREA │BLIST.│ │ │ │ │ │
│21│W52799001│J01XX08│LINEZOLIDUM│600 mg │FILM. │mg │MA │BRITANIE│PVC/AL│P-RF│10│86,731200│99,115200│6,775800│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    27. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 151 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 152-157, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────┬───┬─────────┬───────┬─────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │COMPR.│600│PFIZER │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│152│W65053001│J01XX08│LINEZOLIDUM │600 mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│10│86,731200 │99,115200 │6,775800 │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │10 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LINEZOLID│ │ │FRESENIUS│ │BLIST. AL│ │ │ │ │ │
│153│W63985002│J01XX08│LINEZOLIDUM │FRESENIUS│COMPR.│600│KABI │ROMÂNIA│/AL X 10 │PRF│10│86,731200 │99,115200 │27,363800│
│ │ │ │ │KABI 600 │FILM. │mg │ROMÂNIA -│ │(1X10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg │ │ │S.R.L. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLACON │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │100│ │ │66 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZYVOXID │PT. │mg/│PFIZER │ │GRAN. │ │ │ │ │ │
│154│W65055001│J01XX08│LINEZOLIDUM │100 mg/5 │SUSP. │5 │EUROPE MA│BELGIA │PTR. 150 │PRF│1 │689,840000 │790,080000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │ORALĂ │ml │EEIG │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUBLĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 200│COMPR.│200│PFIZER │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│155│W64931001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│mg │FILM. │mg │EUROPE MA│BELGIA │PVC/AL X │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │28 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │PULB. │ │PFIZER │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│156│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 200│PT. │200│EUROPE MA│BELGIA │1 FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │mg │SOL. │mg │EEIG │ │UNIDOZĂ X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │40 │PFIZER │ │SUSP. │ │ │ │ │ │
│157│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND 40 │PT. │mg/│EUROPE MA│BELGIA │ORALĂ + 1│PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │mg/ml │SUSP. │ml │EEIG │ │MĂSURĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ (5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    28. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, după poziţia 127 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 128-134, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬────────┬──────────┬───┬──────┬──────┬───────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VORICONAZOLUM │VFEND │COMPR. │200│EUROPE│ │BLIST. PVC/│ │ │ │ │ │
│128│W64931001│J02AC03│** │200 mg │FILM. │mg │MA │BELGIA│AL X 28 │PRF│28│11,761714 │14,358857 │43,581143│
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│129│W64929001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│VFEND │PULB. PT. │200│EUROPE│BELGIA│FLAC. │PRF│1 │270,192000 │329,844000 │41,206000│
│ │ │ │ │200 mg │SOL. PERF.│mg │MA │ │UNIDOZĂ X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │30 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 100 ML X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │45 G PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │PT. SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VFEND 40│PULB. PT. │40 │EUROPE│ │ORALĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│130│W64930001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│mg/ml │SUSP. │mg/│MA │BELGIA│MĂSURĂ │PRF│1 │1.383,700000│1.546,390000│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │EEIG │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(23 ML) + 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADM. ORALĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │MERCK │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NOXAFIL │COMPR. │100│SHARP │ │BLIST. PVC/│ │ │ │ │ │
│131│W64693001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│100 mg │GASTROREZ.│mg │& │OLANDA│PCTFE/AL X │PR │24│131,322916 │144,731666 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │DOHME │ │24 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │MERCK │ │16,7 ML │ │ │ │ │ │
│132│W64694001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│NOXAFIL │CONC. PT. │300│SHARP │OLANDA│CONC. PT │PR │1 │1.333,540000│1.491,710000│0,000000 │
│ │ │ │ │300 mg │SOL. PERF.│mg │& │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │DOHME │ │(18 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSACONAZOL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/ML) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │40 │MERCK │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│133│W64692001│J02AC04│POSACONAZOLUM**│NOXAFIL │SUSP. │mg/│SHARP │OLANDA│FLAC. X 105│PR │1 │2.529,930000│2.795,780000│0,000000 │
│ │ │ │ │40 mg/ml│ORALĂ │ml │& │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │DOHME │ │ORALĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼──────────┼───┼──────┼──────┼───────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 30 │ │ │ │ │ │
│134│W65025001│L04AA10│SIROLIMUS** │RAPAMUNE│DRAJ. │1 │EUROPE│BELGIA│DRAJ. │PR │30│15,278666 │17,925333 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg │ │mg │MA │ │(BLIST. PVC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │/PE/ACLAR) │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴────────┴──────────┴───┴──────┴──────┴───────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    29. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, după poziţia 102 se introduc opt noi poziţii, poziţiile 103-110, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬─────────┬────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │RETACRIT│ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│10.000 │SOL. INJ. │10.000│EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│103│W64987001│B03XA01│ZETA** │UI/1,0 │ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│189,630000│231,500000│0,000000│
│ │ │ │ │ml │PREUMPLUTĂ│1,0 ml│EEIG │ │X 1 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│RETACRIT│SOL. INJ. │2.000 │EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│104│W64990001│B03XA01│ZETA** │2.000 UI│ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│40,930000 │53,530000 │0,000000│
│ │ │ │ │/0,6 ml │PREUMPLUTĂ│0,6 ml│EEIG │ │X 0,6 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │RETACRIT│ │30.000│PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│30.000 │SOL. INJ. │UI/ │EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│105│W64991001│B03XA01│ZETA ** │UI/0,75 │ÎN SERINGĂ│0,75 │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│429,710000│506,530000│0,000000│
│ │ │ │ │ml │PREUMPLUTĂ│ml │EEIG │ │X 0,75 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │RETACRIT│ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│40.000 │SOL. INJ. │40.000│EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│106│W64993001│B03XA01│ZETA ** │UI/1,0 │ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│529,710000│615,530000│0,000000│
│ │ │ │ │ml │PREUMPLUTĂ│1,0 ml│EEIG │ │X 1 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│RETACRIT│SOL. INJ. │4.000 │EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│107│W64994001│B03XA01│ZETA** │4.000 UI│ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│80,390000 │101,650000│0,000000│
│ │ │ │ │/0,4 ml │PREUMPLUTĂ│0,4 ml│EEIG │ │X 0,4 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│RETACRIT│SOL. INJ. │5.000 │EUROPE│ │SERINGA │ │ │ │ │ │
│108│W64995001│B03XA01│ZETA** │5.000 UI│ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│100,510000│122,700000│0,000000│
│ │ │ │ │/0,5 ml │PREUMPLUTĂ│0,5 ml│EEIG │ │X 0,5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│RETACRIT│SOL. INJ. │6.000 │EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│109│W64996001│B03XA01│ZETA** │6.000 UI│ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│118,450000│144,600000│0,000000│
│ │ │ │ │/0,6 ml │PREUMPLUTĂ│0,6 ml│EEIG │ │X 0,6 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EPOETINUM│RETACRIT│SOL. INJ. │8.000 │EUROPE│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│110│W64997001│B03XA01│ZETA** │8.000 UI│ÎN SERINGĂ│UI/ │MA │BELGIA│PREUMPLUTĂ│PR│1│169,090000│206,430000│0,000000│
│ │ │ │ │/0,8 ml │PREUMPLUTĂ│0,8 ml│EEIG │ │X 0,8 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴────────┘

"

    30. La secţiunea P11 „Programul naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor“, după poziţia 7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 8, cu următorul cuprins:
    "

┌─┬─────────┬───────┬──────────┬────────┬─────┬──┬──────────┬───────┬────────────┬──┬─┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC.│10│ │ │100 ML CONC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │METHASAN│PT. │mg│LANNACHER │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│8│W63213001│N07BC02│METHADONUM│10 mg/ml│SOL. │/ │HEILMITTEL│AUSTRIA│ORALĂ, │PS│1│34,600000│45,260000│0,000000│
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml│GES.M.B.H.│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRADATĂ PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADMINISTRARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI UN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴───────┴──────────┴────────┴─────┴──┴──────────┴───────┴────────────┴──┴─┴─────────┴─────────┴────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 19 martie 2019.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Dan Octavian Alexandrescu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adriana Cotel


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice