Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013  privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 3 iulie 2013

    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, prevăzut în anexa nr. 1, şi Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
___________
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 3
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 16/2005 privind aprobarea conţinutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 27 mai 2005, şi Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 29/2009 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


               Preşedintele Autorităţii Naţionale
              de Reglementare în Domeniul Energiei,
                       Niculae Havrileţ


    Bucureşti, 12 iunie 2013.
    Nr. 38.

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
                   pentru autorizarea auditorilor energetici

    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, denumit în continuare Regulament, stabileşte condiţiile de autorizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care efectuează audituri energetice, cu identificarea soluţiilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice din sectoarele economiei naţionale.
    (2) Autorizaţia de auditor energetic se emite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.
    ART. 2
    (1) Auditurile energetice se execută cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003.
    (2) Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţia de auditor energetic, ştampilă şi legitimaţie.
    (3) Modelele autorizaţiilor de auditor energetic sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la Regulament.
    (4) Ştampila şi legitimaţia proprie se confecţionează de către persoana autorizată după modelele stabilite conform anexei nr. 3 la Regulament.
    (5) Autorizaţia şi ştampila de auditor energetic sunt nominale şi netransmisibile.
    ART. 3
    Termenii de specialitate din prezentul Regulament sunt definiţi în anexa nr. 4 la Regulament.

    CAP. II
    Autoritatea competentă

    ART. 4
    (1) ANRE este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă autorizaţiile de auditor energetic, în condiţiile art. 12 din OUG nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 şi prezentului regulament.
    (2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice având activitate în domeniul serviciilor şi/sau al consultanţei energetice, ca auditor energetic se face de către Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compusă din specialişti ANRE.

    CAP. III
    Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfăşurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei

    ART. 5
    (1) Auditurile energetice se bazează pe următoarele criterii şi principii:
    a) conţin date operaţionale actualizate, măsurate şi trasabile privind consumul de energie şi profilurile de sarcină pentru energia electrică;
    b) conţin o revizuire detaliată a profilului de consum de energie al clădirilor sau grupurilor de clădiri, al operaţiunilor sau instalaţiilor industriale, inclusiv transporturile;
    c) analiza costurilor ciclului de viaţă şi a perioadelor simple de rambursare pentru a lua în considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiţiilor pe termen lung şi ratele de actualizare;
    d) proporţionalitate, reprezentativitate pentru a permite crearea unei imagini fiabile a performanţei energetice globale şi identificarea fiabilă a celor mai semnificative oportunităţi de îmbunătăţire.
    (2) Auditurile energetice permit calcule detaliate şi validate pentru măsurile propuse, astfel încât să furnizeze informaţii clare cu privire la economiile potenţiale.
    (3) Datele utilizate în auditurile energetice sunt stocabile în scopul analizei istorice şi al urmăririi performanţei.

    CAP. IV
    Clase şi tipuri de audituri energetice

    ART. 6
    (1) Se definesc două clase şi trei tipuri de audituri energetice, după cum urmează:

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CLASA │ TIPUL DE AUDIT ENERGETIC │
├───────┼────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ Audit electroenergetic │ Audit termoenergetic │ Audit complex │
├───────┼────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ I │ P(i) ≤ 1000 kW │ P(i) ≤ 2000 kW │ P(i) ≤ 3.000 kW │
├───────┼────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ II │ P(i) > 1000 kW │ P(i) > 2000 kW │ Nelimitat │
└───────┴────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘


    * P(i) - puterea instalată pe conturul de audit energetic

    (2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de recepţie, audituri reale şi audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente şi pentru stabilirea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.
    ART. 7
    (1) Persoanele fizice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I.
    (2) Persoanele juridice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.

    CAP. V
    Cerinţele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării:

    ART. 8
    (1) Cerinţele care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt:
    a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în condiţiile legii;
    c) să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament.
    (2) Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare acumulată în domeniile tehnice menţionate în tabelul următor:

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Pregătirea profesională │ Condiţii minime │Curs de pregătire│
│ şi specializarea │ privind experienţa│ în domeniul │
│ │ profesională pe │ auditului │
│ │care trebuie să le │ energetic │
│ │ îndeplinească │ │
│ │ persoana fizică │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice │ │ │
│cu profil energetic │ 2 ani │ Necesar │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice │ │ │
│cu licenţă în domeniul*): │ │ │
│- ingineria civilă │ │ │
│- ingineria instalaţiilor │ │ │
│- inginerie electrică │ │ │
│- inginerie energetică │ │ │
│- mine, petrol şi gaze │ │ │
│- inginerie mecanică │ │ │
│- inginerie industrială │ │ │
│- inginerie şi management │ │ │
│- inginerie chimică │ 3 ani │ Necesar │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

--------
    *) Domeniile menţionate mai sus sunt în conformitate cu H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Cerinţa referitoare la pregătirea în domeniul elaborării auditurilor energetice este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreată/agreat de către ANRE şi autorizat de Autoritatea Naţională a Calificărilor.
    (4) Persoana fizică care solicită să fie autorizată ca auditor energetic trebuie să facă dovada că are în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea.
    ART. 9
    Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele juridice, în vederea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic sunt:
    a) să depună copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta sau activităţi de testări şi analize tehnice;
    c) să depună certificatul constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă;
    d) să aibă minim 3 auditori energetici autorizaţi conform legii, angajaţi pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii;
    e) să facă dovada că au în dotare echipamente de măsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicită autorizarea.

    CAP. VI
    Procedura de autorizare şi documentele necesare la solicitarea autorizării

    ART. 10
    (1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de autorizare a auditorilor energetici, numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE, denumită în continuare Comisia de autorizare, cu următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte procesul verbal cuprinzând concluziile analizei documentaţiilor tehnice depuse de persoanele fizice şi juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, sau care solicită prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic;
    b) propune Preşedintelui ANRE acordarea/suspendarea/retragerea/modificarea autorizaţiei de auditor energetic sau refuzarea motivată a acordării acesteia;
    (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora, numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE. Refuzul acordării autorizaţiei se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestaţiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de soluţionare a contestaţiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.
    ART. 11
    (1) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE asigură desfăşurarea următoarelor activităţi:
    a) evidenţa cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor;
    b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic, precum şi a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiilor de auditor energetic;
    c) în cazul în care, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii privind acordarea autorizaţiei de auditor energetic, solicitantul nu remite ANRE documentaţia prevăzută în prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză;
    d) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de solicitanţi;
    e) întocmirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a auditorilor energetici;
    f) redactarea şi transmiterea înştiinţărilor de suspendare, deciziilor de suspendare, respectiv deciziilor de retragere a autorizaţiei de auditor energetic; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmitea celor în cauză;
    g) radierea din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici a persoanelor cărora le-a expirat perioada de autorizare autorizaţia sau cărora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic.
    (2) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinită în activitatea sa de către Oficiile Teritoriale ANRE, astfel:
    a) iniţializează evenimentul financiar aferent solicitării în sistemul informatic al ANRE:
    b) transmit dosarele depuse de solicitanţi către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE;
    c) colectează rapoartele anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice de la persoanele juridice autorizate şi PFA.
    (3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.
    ART. 12
    (1) Registrul de evidenţă a auditorilor energetici este elaborat sub formă de document scris, se publică pe pagina de internet www.anre.ro şi este actualizat permanent. Registrul cuprinde două părţi : auditori energetici persoane fizice şi auditori energetici persoane juridice.
    (2) Forma de organizare a informaţiilor din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici este tabelară, cuprinzând următoarele date:
    a) numele şi prenumele auditorului energetic pentru persoanele fizice şi denumirea operatorului economic pentru persoanele juridice;
    b) adresa auditorului energetic persoană juridică;
    c) numărul autorizaţiei de auditor energetic;
    d) clasa şi tipul de audit energetic pentru care este autorizat;
    e) data până la care este valabilă autorizaţia de auditor energetic;
    f) date de contact: telefon, fax, e-mail.
    ART. 13
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, persoana fizică prezintă următoarele documente:
    a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulament;
    b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare;
    c) copia diplomei licenţă eliberată de o facultate cu profil tehnic în domeniile menţionate la art. 8 alin. (2);
    d) memoriu tehnic de activitate care să demonstreze experienţa profesională dobândită pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 8 alin. (2);
    e) copia carnetului de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 8 alin. (2); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul";
    f) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau formator profesional autorizat, conform art. 8 alin. (3);
    g) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente;
    h) solicitanţii angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică autorizată ca auditor energetic sau aflată în curs de autorizare, prezintă lista echipamentelor însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al persoanei juridice angajatoare asupra echipamentelor.
    i) cazier judiciar;
    j) documentele emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European sunt însoţite de traduceri autorizate ale acestora.
    (2) Persoanelor fizice autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte autorizaţia de auditor energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu, în urma susţinerii unui interviu.
    (3) Pentru echivalarea autorizaţiei, solicitanţii trebuie să depună la ANRE:
    a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European,
    b) referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca auditor energetic;
    c) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente;
    (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(3) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele persoanei fizice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1)-(3) cu semnătura solicitantului.
    ART. 14
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, persoana juridică prezintă următoarele documente:
    a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic - persoană juridică, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulament.
    b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare;
    c) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activitate în domeniul serviciilor energetice, ingineriei şi consultanţei tehnice legate de aceasta sau activităţi de testări şi analize tehnice;
    d) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    e) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în original sau copie legalizată, cu maxim 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaţiei;
    f) copiile contractelor individuale de muncă ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;
    g) copiile autorizaţiilor de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;
    h) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei juridice solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări;
    i) cazier judiciar
    (2) Persoanelor juridice autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte autorizaţia de auditor energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu în urma susţinerii unui interviu.
    (3) Pentru echivalarea autorizaţiei, solicitanţii trebuie să depună la ANRE următoarele documente:
    a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European;
    b) referinţe privind activitatea desfăşurată de persoana juridică în ultimii trei ani, în calitate de auditor energetic în industrie şi/sau în alte sectoare economice cu excepţia sectorului clădiri;
    c) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa persoanei juridice solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridică solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări.
    (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(3) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa II, tipul ......", numele persoanei juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1)-(2) cu semnătura solicitantului.
    ART. 15
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei persoanele fizice care s-au înregistrat ca persoană fizică autorizată (PFA) având activitate în domeniul serviciilor energetice, ingineriei şi al consultanţei tehnice legate de aceasta, prezintă următoarele documente:
    a) cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulament.
    b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de autorizare;
    c) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată, cu maxim 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaţiei.
    e) lista cu echipamentele aflate în proprietatea sau folosinţa PFA solicitante, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care PFA solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de dotări;
    f) cazier judiciar.
    (2) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele PFA solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (1) cu semnătura solicitantului.

    CAP. VII
    Emiterea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de auditor energetic

    SECŢIUNEA 1
    Emiterea autorizaţiei de auditor energetic

    ART. 16
    (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, ANRE, va emite solicitantului autorizaţia de auditor energetic persoana fizică/PFA/juridică. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării.
    ART. 17
    (1) Contestaţiile împotriva deciziei de refuz a acordării autorizaţiei de auditor energetic se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării şi se soluţionează în termen de 10 zile de la data depunerii, de către comisia numită în acest scop.
    (2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea autorizaţiei de auditor energetic

    ART. 18
    (1) Persoanele fizice, PFA şi persoanele juridice autorizate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei.
    (2) În cazul persoanelor juridice şi a PFA modificarea autorizaţiei se va face pe baza documentului care să ateste schimbările intervenite.
    (3) Modificarea autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică sau PFA se face pentru următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii persoanei juridice;
    b) schimbarea formei de organizare a persoanei juridice;
    c) schimbarea adresei sediului social al persoanei juridice sau al PFA
    (4) Documentele necesare la solicitarea modificării autorizaţiei de auditor energetic persoană juridică sau PFA:
    a) cerere de solicitare a modificării autorizaţiei de auditor energetic;
    b) certificatul constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă

    SECŢIUNEA a 3-a
    Prelungirea autorizaţiei de auditor energetic

    ART. 19
    (1) Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordării şi se poate prelungi o singură dată pe o perioadă de 3 ani.
    (2) Prelungirea valabilităţii se acordă prin Decizie a preşedintelui ANRE, la propunerea scrisă a Comisiei de autorizare, pe baza următoarelor documente:
    a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 de zile anterior datei de expirare a valabilităţii autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 8 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană fizică şi conform anexei nr. 9 la Regulament, pentru auditorul energetic persoană juridică;
    b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic;
    c) autorizaţia de auditor energetic deţinută anterior, în copie; solicitantul persoană juridică trebuie să ataşeze la dosar şi copii xerox ale autorizaţiilor auditorilor energetici angajaţi pe bază de contract; după caz, se va depune dovada declarării pierderii autorizaţiei, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional;
    d) copiile contractelor de muncă ale auditorilor energetici angajaţi ataşate de către solicitantul persoană juridică;
    e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoană fizică, respectiv Raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoană juridică sau PFA, după caz;
    f) minim două recomandări emise de beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista măsurilor rezultate în urma auditului şi care au fost implementate de beneficiar, după caz;
    g) lista cu echipamentele deţinute de solicitantul persoană fizică, PFA sau juridică, necesare pentru lucrările specifice auditurilor energetice pentru care se solicită autorizarea, însoţită de documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă al acestora, şi/sau copia contractului de închiriere sau de comodat a echipamentelor de măsurare încheiat cu un operator economic/o instituţie care are astfel de echipamente;
    h) în cazul solicitanţilor persoane fizice angajaţi cu contract individual de muncă la o persoană juridică autorizată ca auditor energetic, aceştia includ în documentaţie lista echipamentelor însoţită de documentele ce atestă apartenenţa acestora la patrimoniul persoanei juridice angajatoare.
    (3) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de
    a) o pagină de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic clasa ..., tipul ...", numele persoanei fizice/PFA/juridice solicitante, data înregistrării solicitării la ANRE;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea precizată conform alin. (2), cu semnătura solicitantului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de auditor energetic

    ART. 20
    (1) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei fizice, PFA sau persoanei juridice se face de către Comisia de autorizare în una dintre următoarele situaţii:
    a) nerespectarea Codului de conduită al auditorului energetic autorizat, prezentat în anexa nr. 7 Regulament;
    b) nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, prevăzute în Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice;
    c) lipsa numărului minim de auditori persoane fizice din cadrul persoanei juridice;
    d) netransmiterea până la data de 30 ianuarie a anului următor celui analizat către Comisia de autorizare a Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice. Raportul se transmite în format printat şi electronic. Conţinutul şi modul de întocmire al raportului sunt prezentate în anexa nr. 10 la Regulament;
    e) neîndeplinirea obligaţiei privind păstrarea documentaţiilor aferente auditurilor energetice, la a căror elaborare au participat pe bază contractuală, pe o perioadă de 5 ani.
    (2) Suspendarea autorizaţiei de auditor se face pe o perioada de maxim 60 de zile;
    (3) Comisia de autorizare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării propune suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei în cauză;
    (4) În termen de 15 zile de la data notificării, Comisia de autorizare emite o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic pe care o transmite auditorului energetic respectiv.
    (5) Auditorul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea ei definitivă, auditorul nu are dreptul să-îşi desfăşoare în continuare activitatea.
    (6) Contestaţia împotriva deciziei de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.
    ART. 21
    (1) Dacă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare, se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), Comisia de autorizare propune retragerea autorizaţiei de auditor energetic.
    (2) Preşedintele ANRE emite o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, iar secretariatul tehnic radiază persoana în cauză din Registrul de evidenţă a auditorilor energetici.
    (3) Auditorul energetic, căruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
    (4) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.
    ART. 22
    (1) La retragerea autorizaţiei de auditor energetic persoanei fizice, ANRE transmite o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, dacă în condiţiile date, numărul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevăzut de la art. 9 lit. d).
    (2) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, se face la 30 de zile de la emiterea deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizaţi din cadrul acesteia, dacă numărul total al auditorilor energetici angajaţi s-a redus sub cel prevăzut la art. 9 lit. d).
    (3) ANRE emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.
    ART. 23
    Autorizaţia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de către ANRE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dacă în intervalul de timp arătat numărul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevăzut la art. 9 lit. d).

    CAP. VIII
    Plata tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică, a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică

    ART. 24
    Cererea de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, PFA sau persoană juridică şi cererea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică, PFA sau persoană juridică generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de Autoritatea competentă, având la bază tarifele în vigoare, actualizate anual prin ordin al preşedintelui ANRE.
    ART. 25
    Solicitantul achită integral obligaţia financiară respectivă direct la Autoritatea competentă, la înregistrarea cererii sale ori înainte de înregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei în contul Autorităţii competente.
    ART. 26
    Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de autorizare auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică sau a tarifului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic persoană fizică sau persoană juridică nu se restituie în cazul în care, în urma analizei documentaţiei transmise la ANRE se constată că nu sunt îndeplinite prevederile prezentului Regulament.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 27
    Autorizaţiile acordate în temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificările şi completările ulterioare îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora.
    ART. 28
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul Regulament.


    Anexa 1
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                                     MODEL
             de autorizaţie de auditor energetic-persoană fizică -
                       Nr........... din ...............


    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr........, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, prezenta autorizaţie de auditor energetic se acordă domnului (doamnei) .................., de profesie ......, cu domiciliul în localitatea .........., str............... nr...., bl......, sc...., et...., ap......, judeţul/sectorul ............., şi conferă calitatea de:

                      AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I

                    ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
             (tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

    Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.
    Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.
    Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului în vigoare.
    Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.

                   Preşedintele Autorităţii Naţionale de
                     Reglementarea în domeniul Energiei,
                             Semnătură/ Ştampilă


    Anexa 2
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                                     MODEL
           de autorizaţie de auditor energetic-persoană juridică/PFA
                      Nr............. din ...............


    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr........, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, se autorizează persoana juridică ............................, având sediul în ........................., numărul de înregistrare în Registrul Comerţului ............... şi codul fiscal .......................

                      AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II

                    ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
             (tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

    Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de audit energetic menţionate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală.
    Autorizaţia de auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.
    Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr...........
    Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilă.

                  Preşedintele Autorităţii Naţionale de
                    Reglementarea în domeniul Energiei,
                          Semnătură/ Ştampilă


    Anexa 3
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                    Model de ştampilă şi legitimaţie pentru
                       auditor energetic persoană fizică


-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul de ştampilă şi legitimaţie pentru auditor energetic persoană fizică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 400 bis din 3 iulie 2013 la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).

    Notă:
    Legitimaţia se realizează la dimensiunile şi cu materialul unui card bancar sau din carton de calitate şi cu folie din plastic transparent laminată.


    Anexa 4
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                 DEFINIŢII, TERMENI DE SPECIALITATE ŞI ABREVIERI

    În contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, următorii termeni se definesc astfel:
    Auditor energetic autorizat - persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei in vigoare.
    Audit energetic - procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private sau publice, de identificare şi cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor.
    Audit complex - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de audit.
    Audit electroenergetic - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică
    Audit termoenergetic - tip de audit energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică.
    Autorizare - procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice sau juridice care doresc să obţină calitatea de auditor energetic, în conformitate cu prezentul regulament şi cu reglementările tehnice în vigoare.
    Autorizaţia de auditor energetic - act ce dovedeşte competenţa tehnică a persoanelor fizice şi juridice care efectuează audituri energetice în România.
    Bilanţ complex - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţ
    Bilanţ electroenergetic - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică
    Bilanţ termoenergetic - reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică (inclusiv cea eliberată prin arderea combustibililor)
    Cod CAEN - codul clasificaţiilor activităţilor economice din România
    Eficienţă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop.
    Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.
    PFA - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; înregistrată la Registrul Comerţului.


    Anexa 5
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                                     MODEL
            cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic
                           Nr........../............

                  PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I


    TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAREA:

          [__] [__] [__]
    ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

    INFORMAŢII PERSONALE
    NUME...................... INIŢIALA TATĂLUI........ PRENUME.............
    DATA NAŞTERII.................. LOCUL NAŞTERII..........................
    ACT DE IDENTITATE................... SERIA......... NR................
    ELIBERAT DE .............................. LA DATA ...................
    COD NUMERIC PERSONAL .................................

    LOC DE MUNCĂ ..............................................................
    ADRESA LOCULUI DE MUNCĂ....................................................
    TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................

    DOMICILIU..................................................................
    TELEFON/FAX/E-MAIL.........................................................

    Subsemnatul/Subsemnata, solicit autorizarea mea pentru clasa I şi tipul de auditor energetic menţionat mai sus şi înscrierea mea în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest registru.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

    EDUCAŢIE, CURSURI DE INSTRUIRE
    se vor ataşa copii după diplomele de absolvire

┌────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│NR. CRT.│ PERIOADA │ DIPLOMA │ INSTITUŢIA CARE A │
│ │ │ OBŢINUTĂ │ ELIBERAT DIPLOMA │
├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────────────┘


    SITUAŢIA PROFESIONALĂ ACTUALĂ

    PROFESIA............................ VECHIME ÎN MUNCĂ ...............
    FUNCŢIA............................. VECHIME ÎN FUNCŢIE..............

    RESPONSABILITĂŢI ....................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    ..............................................

    EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

┌────┬──────┬─────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Din │ Până în │ Denumirea operatorului │ Funcţia │ Responsabilităţi │
│crt.│ anul │ anul │ economic │ deţinută │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘


    Semnătura solicitantului ....................... Data ..................


    Către:
    ANRE
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici


    Anexa 6
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                                     MODEL
           de cerere de eliberare a autorizaţiei de auditor energetic
                          Nr............./...........

                 PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA II


    Persoana juridică (denumirea), .............................................
    Codul fiscal............... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. .............. cu sediul în .................. str. ....................... nr......... judeţul/sectorul......................... telefon/fax............................... e-mail............. reprezentat legal prin director/manager (numele şi prenumele) ...................

    TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAREA:

         [__] [__] [__]
    ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

    Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*) solicit eliberarea autorizaţiei de auditor energetic pentru persoana juridică: .................................................................................................................
    pentru clasa II şi tipul de audit energetic menţionat şi înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie, în acest Registru.

------------
    *) NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.

    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.

    Data................... Semnătura şi ştampila persoanei juridice
                                  (nume, prenume, funcţie)


    Către:
    ANRE
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici


    Anexa 7
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                CODUL DE CONDUITĂ AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT

    Realizarea auditurilor energetice se desfăşoară pe baza principiilor precizate în continuare, a căror respectare de către auditorii energetici autorizaţi ca persoane fizice şi juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibilităţi şi/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate în desfăşurarea acestei activităţi.
    Auditorul energetic autorizat:
    1. Acţionează profesional, fără discriminare.
    2. Acţionează în sensul creşterii competenţei proprii şi asistă pe cei aflaţi în subordinea sa să îşi dezvolte abilităţile relaţionale în activitatea de realizare a auditurilor energetice.
    3. Nu activează ca reprezentant al unor producători de echipament energetic.
    4. Păstrează confidenţialitatea datelor obţinute sau rezultate în urma auditului energetic, cu excepţia cazurilor în care este obligat să le facă cunoscute în condiţiile legii, sau obţine consimţământul scris al beneficiarului auditului energetic în acest sens.
    5. Nu comunică informaţii eronate care să compromită activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.
    6. Nu prejudiciază prin activităţile sale reputaţia organismului de autorizare.


    Anexa 8
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici


                                     MODEL
                    de cerere de prelungire a valabilităţii
                       autorizaţiei de auditor energetic
                         Nr............../.............

                  PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

    TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA AUTORIZĂRII:

         [__] [__] [__]
    ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

    NUME.................. INIŢIALA TATĂLUI ......... PRENUME................
    DATA NAŞTERII.................. LOCUL NAŞTERII...........................
    ACT DE IDENTITATE.................... SERIA........ NR...................
    ELIBERAT DE ............................ LA DATA ........................
    COD NUMERIC PERSONAL .................................

    LOC DE MUNCĂ.............................................................
    ADRESĂ SERVICIU..........................................................
    TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................

    DOMICILIU................................................................
    TELEFON/FAX/E-MAIL.......................................................

    Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de auditor energetic autorizat solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa I şi tipul menţionat mai sus, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest Registru.

    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.


    Semnătura solicitantului ................... Data .......................


    Către:
    ANRE
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici


    Anexa 9
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

                                     MODEL
                    de cerere de prelungire a valabilităţii
                       autorizaţiei de auditor energetic
                         Nr............./.............

                 PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA II


    Persoana juridică (denumirea), .........................................
    Codul fiscal........................... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr............ cu sediul în ........................ str. ....................... nr............... judeţul/sectorul...................... telefon/fax ......................... e-mail.......... reprezentat legal prin director/manager (numele şi prenumele) ........................................

    TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRELUNGIREA AUTORIZĂRII

         [__] [__] [__]
    ELECTROENERGETIC TERMOENERGETIC COMPLEX

    Subsemnatul/Subsemnata, în calitate de reprezentant delegat*) solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa II şi tipul menţionat mai sus, pentru persoana juridică .................................................. precum şi menţinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest Registru.
---------
    *) NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.

    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a auditurilor energetice.


    Data................... Semnătura şi ştampila persoanei juridice
                                (nume, prenume, funcţie)


    Către:
    ANRE
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici


    Anexa 10
    la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

                                 Conţinutul cadru
       al Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor
            energetice de către persoanele juridice autorizate şi PFA


    Raportul va avea următorul cuprins:
    a) Formă tipărită va cuprinde:
    1. Date de identificare ale auditorului autorizat, persoană juridică sau PFA;
    2. Lista cronologică a auditurilor energetice efectuate în anul raportat şi beneficiarii acestora;
    3. Fişa auditului (va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecărui audit);
    4. Note privind oportunitatea aplicării unor măsuri cu grad ridicat de replicabilitate şi creştere semnificativă a eficienţei energetice.
    b) Forma electronică va cuprinde:

    Tabel 1
    la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice

┌─────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Auditorul │ Beneficiarul │ Tipul auditului energetic │
│crt. │ energetic │ auditului ├────────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │ PJ │ energetic │ Audit │ Audit │ Audit │
│ │ │ │electroenergetic│termoenergetic│ complex │
├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ n │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────┘


    Tabel 2
    la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice

┌────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Principalele măsuri de eficienţă │
│Nr. │Beneficiarul│ Domeniul de │Conturul │ energetică propuse │
│crt.│ auditului │ activitate al│auditului ├──────────┬────────────┬──────────┤
│ │ energetic │beneficiarului│energetic │Denumirea │ Economii │ Costul │
│ │ │ │ │ măsurii │ de energie │ implemen-│
│ │ │ │ │ │ estimate │ tării │
│ │ │ │ │ │ (tep) │(mii RON) │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┘                      Conţinut cadru al Fişei auditului

    Fişa cadru trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1. Tipul auditului energetic
    2. Auditul real:
    a. conturul de audit şi enumerarea proceselor tehnologice aflate în funcţiune;
    b. consumul total real de combustibili şi energie pe anul anterior efectuării auditului, corespunzător conturului de audit;
    c. indicatorii specifici de consum de combustibili şi energie;
    d. concluzii cu privire la situaţia existentă.
    3. Auditul optimizat:
    Notă: Pentru acest tip de audit se vor prezenta informaţii similare cu cele menţionate mai sus pentru auditul real.
    4. Măsuri propuse pentru creşterea eficienţei energetice, grupate pe categorii şi estimarea tehnico-economică a aplicării acestora (consumuri specifice de combustibili şi energie, randamente energetice, durata de recuperare a investiţiei, rata internă de rentabilitate).


    ANEXA 2


                                   REGULAMENT
                   pentru atestarea managerilor energetici şi
          acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice

    CAP. I
    Scopul şi domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, denumit în continuare Regulament stabileşte condiţiile pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice.
    (2) Managerii energetici, persoane fizice atestate pot fi:
    a) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;
    b) angajaţi pe bază de contract individual de muncă la o societate prestatoare de servicii energetice care încheie un contract de management energetic cu operatorii economici ce consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;
    c) persoane fizice autorizate - PFA care pot încheia un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an.
    (3) Societăţile prestatoare de servicii energetice pot încheia contracte de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an numai dacă sunt acreditate în condiţiile prezentului Regulament.
    ART. 2
    (1) Atestarea are ca scop recunoaşterea oficială la nivel naţional a competenţei tehnice de specialitate a managerilor energetici.
    (2) Accesul participanţilor de pe piaţă care oferă servicii energetice se bazează pe criterii transparente şi nediscriminatorii.
    ART. 3
    Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 4 la Regulament.

    CAP. II
    Autoritatea competentă

    ART. 4
    (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE - este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă atestatele de manager energetic, şi să acrediteze societăţile prestatoare de servicii în condiţiile art. 12 din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 şi prezentului regulament.
    (2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice se face de către Comisia de atestare a managerilor energetici, compusă din specialişti ANRE, numită prin Decizia internă a Preşedintelui ANRE.

    CAP. III
    Cerinţe pentru atestare şi acreditare

    ART. 5
    (1) Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obţinerii atestatului de manager energetic sunt:
    1. Cerinţe de natură juridică:
    a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    b) să prezinte certificatul de cazier judiciar emis în condiţiile legii;
    c) să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experienţa acumulată în domeniu cerute de prezentul Regulament
    (2) Experienţa profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, acumulată în domeniile tehnice menţionate în tabelul următor:

┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Pregătirea profesională şi │ Durata minimă │Curs de pregătire│
│crt.│ specializarea │ necesară a │ în domeniul │
│ │ │ experienţei │ managementului │
│ │ │profesionale de│ energetic │
│ │ │ specialitate │ │
│ │ │ acumulată │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu│ │ │
│ │profil energetic │ 2 ani │ Necesar │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 2.│Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu│ 3 ani │ Necesar │
│ │licenţă în domeniul*): │ │ │
│ │- ingineria civila - cod 60 │ │ │
│ │- ingineria instalaţiilor - cod 70 │ │ │
│ │- inginerie electrică - cod 90 │ │ │
│ │- inginerie energetică - cod 110 │ │ │
│ │- mine, petrol şi gaze - cod 260 │ │ │
│ │- inginerie mecanică - cod 180 │ │ │
│ │- inginerie industrială - cod 130 │ │ │
│ │- inginerie şi management - cod 230 │ │ │
│ │- inginerie chimică │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘


---------
    *) Domeniile şi codurile menţionate mai sus sunt în conformitate cu H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Cerinţa referitoare la pregătirea în domeniul managementului energetic este îndeplinită prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnică cu profil energetic sau de un formator profesional agreată/agreat de ANRE şi autorizat de Autoritatea Naţională a Calificărilor.
    (4) Cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele juridice, în vederea obţinerii acreditării de către ANRE sunt:
    a) să depună copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) să aibă prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice şi/sau activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    c) să depună certificatul constatator în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă.
    d) să aibă minimum un manager energetic atestat conform legii, angajat pe bază de contract individual de muncă; în cazul societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze activitate de manager energetic atestat, conform legii societăţilor comerciale.

    CAP. IV
    Procedura de atestare a candidaţilor, documentele necesare la solicitarea atestării

    SECŢIUNEA 1
    Procedura de atestare

    ART. 6
    (1) În cadrul ANRE funcţionează Comisia de atestare a managerilor energetici, denumită în continuare Comisia de atestare, cu următoarele atribuţii:
    a) analizează proiectele de management energetic anexate dosarelor depuse de cei care doresc atestarea ca manager energetic şi transmite către direcţia de specialitate din cadrul ANRE observaţiile sau completările necesare, atunci când este cazul;
    b) întocmeşte procesul verbal cuprinzând concluziile analizei dosarelor depuse de persoanele fizice care doresc să fie atestate ca manager energetic, sau care doresc prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic, respectiv de societăţile prestatoare de servicii care solicită acreditarea;
    c) examinează candidaţii în domeniul managementului energetic;
    d) propune Preşedintelui ANRE acordarea/modificarea/suspendarea/refuzul/retragerea atestatului de manager energetic respectiv a acreditării societăţilor prestatoare de servicii energetice;
    (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi, se constituie, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora numită prin Decizie internă a preşedintelui ANRE. Refuzul acordării atestatului se motivează, precizându-se căile de atac legale. Termenul de introducere a contestaţiei este de 10 zile de la data emiterii actului contestat, iar termenul de soluţionare a contestaţiei este de 15 zile de la data introducerii acesteia.
    ART. 7
    (1) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE asigură desfăşurarea următoarelor activităţi:
    a) evidenţa cererilor de atestare, respectiv acreditare şi a contestaţiilor;
    b) analiza dosarelor depuse de persoanele fizice care solicită obţinerea atestatului de manager energetic sau de persoanele juridice care solicită acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, precum şi dosarele depuse în vederea prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic;
    c) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii privind acordarea atestatului de manager energetic sau a cererii de acreditare ca societate prestatoare de servicii energetice, solicitantul nu remite ANRE documentaţia prevăzută în prezentul Regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE restituie acestuia documentaţia aferentă, radiind cererea în cauză;
    d) întocmirea proceselor-verbale cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de solicitanţi;
    e) transmiterea scrisorilor de informare a solicitanţilor cărora li s-a aprobat participarea la examenul de atestare cu precizarea datei de desfăşurare a acestuia;
    f) convocarea Comisiei de atestare, în funcţie de numărul cererilor primite;
    g) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor Comisiei de atestare, cuprinzând concluziile verificării documentelor depuse de solicitanţi şi rezultatele examinării persoanelor fizice;
    h) monitorizarea activităţii de atestare a managerilor energetici şi acreditare a societăţilor prestatoare de servicii energetice prin constituirea şi actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice;
    i) redactarea şi transmiterea înştiinţărilor de suspendare, a deciziilor de suspendare, respectiv a deciziilor de retragere a atestatului; redactarea răspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea lor către cei interesaţi;
    j) radierea din Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice a persoanele fizice cărora li s-a retras sau le-a expirat atestatul ori a societăţilor prestatoare de servicii energetice cărora li s-a retras acreditarea.
    (2) Direcţia de specialitate din cadrul ANRE este sprijinită în activitatea sa de către Oficiile Teritoriale ANRE, astfel:
    a) iniţializează evenimentul financiar aferent solicitării în sistemul informatic al ANRE:
    b) transmit dosarele depuse de solicitanţi către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE;
    (3) Termenul de analiză a documentaţiei depuse de solicitanţi este de 30 de zile de la data depunerii complete a acesteia.
    ART. 8
    (1) Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice energetici este elaborat sub formă de document scris, e publicat pe pagina de internet www.anre.ro şi este actualizat permanent. Registrul cuprinde două părţi: manageri energetici şi societăţi prestatoare de servicii energetice. Datele de contact ale managerilor energetici care au calitatea de PFA se înscriu în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice.
    (2) Forma de organizare a informaţiilor din Registrul de evidenţă a managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice energetici este tabelară, cuprinzând următoarele date:
    a) operatorul economic care a desemnat managerul energetic, adresa operatorului economic, numele şi prenumele managerului energetic, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax şi adresă e-mail) pentru managerii energetici;
    b) denumirea societăţii prestatoare de servicii energetice, adresa acesteia, numele şi prenumele managerului energetic atestat, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax şi adresă e-mail) pentru societăţile prestatoare de servicii energetice;
    c) denumirea PFA, numele şi prenumele managerului energetic care are calitatea de persoană fizică autorizată - PFA, adresa sediului social al acestuia, numărul atestatului acestuia, data până la care este valabil atestatul, date de contact: telefon, fax şi adresă e-mail.

    SECŢIUNEA a 2 a
    Documentele necesare la solicitarea atestării

    ART. 9
    (1) Pentru eliberarea atestatului, solicitanţii prezintă următoarele documente:
    a) cererea de eliberare a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulament;
    b) copia chitanţei sau ordinului de plată a tarifului de atestare;
    c) copia diplomei de licenţă a unei facultăţi cu profil tehnic în domeniile menţionate la art. 5 alin. (2);
    d) copia carnetului de muncă sau alte documente din care să rezulte vechimea în munca de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin egală cu cea stabilită conform art. 5 alin. (2); copia trebuie să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul";
    e) copia contractului individual de muncă care să aibă înscrisă menţiunea "conform cu originalul";
    f) memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi proiectelor elaborate personal sau în colaborare;
    g) copia certificatului de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul managementului energetic organizat de o universitate tehnică, sau formator profesional autorizat conform art. 5 alin. (3), sau diploma de absolvire a unui masterat energetic;
    h) cazier judiciar;
    i) în cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui sa prezinte o copie a actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de acestea.
    j) PFA care solicită atestarea ca manager energetic trebuie să prezinte o copie a certificatului de înregistrare al persoanei fizice autorizate eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de acestea;
    k) documentele emise de autorităţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European sunt însoţite de traduceri autorizate
    (2) Persoanelor fizice atestate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European li se recunoaşte atestatul de manager energetic în România, dacă fac dovada cunoaşterii legislaţiei româneşti în domeniu, în urma susţinerii unui interviu. Pentru echivalarea atestatului, solicitanţii trebuie să depună la ANRE următoarele documente:
    a) copia certificată a autorizaţiei eliberată într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European
    b) referinţe privind activitatea desfăşurată în ultimii 3 ani ca manager energetic.
    (4) Documentele menţionate la alin. (1)-(2) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii atestatului de manager energetic", numele persoanei fizice solicitante, data solicitării;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1)-(4).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Documentele necesare la solicitarea acreditării

    ART. 10
    (1) Pentru obţinerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice persoana juridică prezintă următoarele documente:
    a) cerere de obţinere a acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulament;
    b) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că prestează servicii energetice şi/sau activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    c) copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) certificat constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă;
    e) copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de către persoana juridică solicitantă;
    f) copia contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul persoanei juridice solicitante;
    g) cazier judiciar.
    (2) Documentele menţionate la alin. (1) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru obţinerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice", numele persoanei juridice solicitante, data solicitării;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1).
    ART. 11
    (1) Atestarea constă în întocmirea unui proiect de management energetic şi susţinerea unui interviu.
    (2) Proiectul de management energetic se întocmeşte conform Anexei 5 la Regulament.
    (3) În cazul persoanelor fizice trimise la atestare de un operator economic, proiectul de management energetic va fi întocmit pentru acesta; în cazul persoanelor fizice, trimise la atestare de către o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau în cazul PFA, proiectul de management energetic va fi întocmit pentru un operator economic consumator de energie dintr-un sector economic liber ales.
    (4) Proiectul de management energetic se depune la Oficiul Teritorial ANRE de care aparţine operatorul economic, odată cu documentele menţionate la art. 9.
    (5) Dacă media obţinută prin notarea proiectului de management energetic de către membrii comisiei este minimum 7,5 candidatul susţine interviul.
    (6) Interviul constă în discuţii pe teme de specialitate.
    (7) Candidatul este considerat promovat dacă obţine nota 7,5 rezultată ca medie între nota acordată la proiectul de management energetic şi media notelor acordate la interviu.
    (8) Nota obţinută conform alin. (7) se transformă în puncte corespunzătoare prin înmulţirea cu 10, rotunjindu-se prin lipsă în cazul fracţiunilor sub 50% şi prin adaos, în cazul fracţiunilor peste 50%. Punctajul maxim este de 100 puncte.
    ART. 12
    (1) Contestaţiile cu privire la rezultatele atestării sau neacordarea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice se depun la sediul ANRE în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor şi se soluţionează de către o comisie numită în acest scop în termen de 10 zile de la data depunerii.
    (2) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul ANRE şi se publică pe pagina de internet a acesteia.

    CAP. V
    Emiterea atestatului de manager energetic şi acordarea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice

    ART. 13
    (1) ANRE emite atestatul de manager energetic în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor atestării la sediul acesteia şi de la publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, după caz, de la data afişării/publicării rezultatelor la contestaţiile depuse. Perioada de valabilitate a atestatului de manager energetic emis de ANRE este de 3 ani de la data acordării.
    (2) Atestatul rămâne valabil chiar şi în cazul în care posesorul îşi schimbă locul de muncă la un alt operator economic, la o persoană juridică prestatoare de servicii energetice sau dobândeşte statutul de PFA.
    (2) Atestatul are forma prezentată în anexa nr. 3 la Regulament.
    (3) Preşedintele ANRE aprobă publicarea pe site-ul www.anre.ro a datelor de contact ale societăţilor prestatoare de servicii acreditate în condiţiile prezentului Regulament.

    CAP. VI
    Modificarea atestatului de manager energetic; Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării

    ART. 14
    (1) Persoanele fizice atestate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului.
    (2) Societăţile prestatoare de servicii energetice acreditate au obligaţia să informeze ANRE asupra oricărei modificări a condiţiilor care au stat la baza acordării acreditării.
    (3) Modificările menţionate la alin. (2) sunt consemnate în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice pe baza următoarelor documente:
    a) cerere de solicitare a consemnării modificărilor intervenite;
    b) certificat constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă;
    c) copia atestatului de manager energetic angajat în cadrul operatorului economic în cauză la data solicitării modificării intervenite;
    d) copia contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în cadrul operatorului economic în cauză, la data solicitării modificării intervenite.

    CAP. VII
    Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic

    ART. 15
    (1) Atestatul de manager energetic se poate prelungi o singură dată, pe o perioadă de 3 ani.
    (2) Prelungirea valabilităţii atestatului se acordă prin Decizia Preşedintelui ANRE la propunerea scrisă a Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente.
    a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 zile anterior datei de expirare a valabilităţii atestatului, întocmită conform anexei nr. 2 la Regulament;
    b) copie după chitanţa sau ordinul de plată a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic;
    c) atestatul deţinut anterior, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii atestatului, publicată într-un ziar de circulaţie la nivel naţional;
    d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului;
    (3) Documentele menţionate la alin. (2) se prezintă îndosariate, în ordinea precizată în prezentul Regulament şi vor fi însoţite de:
    a) o pagină de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii prelungirii valabilităţii atestatului de manager energetic", numele persoanei fizice solicitante, data solicitării, certificată de ANRE, oficiul teritorial;
    b) o pagină de "Cuprins", conţinând enumerarea documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionată conform alin. (2).

    CAP. VIII
    Suspendarea şi retragerea atestării; retragerea acreditării

    ART. 16
    (1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de către Comisia de atestare în una dintre următoarele situaţii:
    a) la solicitarea operatorului economic angajator, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu în calitate de manager energetic;
    b) pentru nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la exploatarea optimă a utilajelor şi echipamentelor din dotarea operatorului economic angajator, în scopul asigurării eficienţei energetice;
    c) nerespectarea obligaţiilor referitoare la raportările anuale prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 409 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.
    (2) Comisia de atestare analizează situaţiile descrise la alin. (1) şi în termen de 10 zile de la data notificării decide suspendarea atestatului de manager energetic a persoanei în cauză.
    (3) În termen de 15 de zile de la data precizată la alin. (2), ANRE emite o decizie de suspendare în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, care va fi comunicata persoanei fizice atestate.
    (4) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de suspendare a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Pe perioada contestării şi până la soluţionarea ei definitivă, managerul energetic nu are dreptul să-şi desfăşoare în continuare activitatea.
    (5) Contestaţia se depune la sediul ANRE şi va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la depunerea ei de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest scop.
    ART. 17
    (1) Dacă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de suspendare se constată persistenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), Comisia de atestare retrage atestatul managerului energetic.
    (2) ANRE emite o decizie de retragere în baza propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, iar Direcţia de specialitate din cadrul ANRE radiază persoana fizică în cauză din Registrul de evidenţă a managerilor energetici.
    (3) Managerul energetic căruia i s-a emis o decizie de retragere a atestatului poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
    (4) Retragerea acreditării ca societate prestatoare de servicii energetice se face de către Comisia de atestare, la încetarea contractului de muncă al managerului energetic angajat al societăţii şi constă în excluderea acesteia din Registrul de evidenţa al societăţilor prestatoare de servicii energetice.
    (5) Societatea prestatoare de servicii energetice căreia i s-a retras acreditarea poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
    (6) Contestaţiile se depun la sediul ANRE şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la depunerea lor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în acest scop.

    CAP. IX
    Plata tarifului de atestare manager energetic şi a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic

    ART. 18
    Cererea de obţinere a atestatului de manager energetic şi cererea de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic generează o obligaţie financiară a solicitantului faţă de Autoritatea competentă, având la bază tarifele în vigoare, actualizate anual prin ordin al preşedintelui ANRE.
    ART. 19
    Solicitantul achită integral obligaţia financiară respectivă direct la Autoritatea competentă, la înregistrarea cererii sale ori înainte de înregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei în contul Autorităţii competente.
    ART. 20
    Sumele achitate de solicitanţi, în contul ANRE, ca plată a tarifului de atestare manager energetic sau a tarifului de prelungire a valabilităţii atestatului de manager energetic nu se restituie în următoarele situaţii:
    a) solicitantului care nu se prezintă la interviul la care a fost convocat, cu excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de 3 zile de la data înştiinţării;
    b) solicitantului care nu obţine minim media 7,5 la notarea proiectului de management energetic;
    c) solicitantului care nu obţine minim nota 7,5 rezultată ca medie între nota obţinută la proiectul de management energetic şi media notelor acordate la interviu;
    d) documentaţia nu este conformă cu prevederile art. 9 din prezentul Regulament.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii si finale

    ART. 21
    Atestatele acordate în temeiul Ordinului ANRE nr. 42/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, cu modificările şi completările ulterioare îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora.
    ART. 22
    Activitatea managerului energetic atestat sau a societăţii prestatoare de servicii energetice acreditate va fi verificată periodic de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.
    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 la Regulament fac parte integrantă din prezentul Regulament.


    Anexa 1
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                                     MODEL
                 de cerere de înscriere la examenul de obţinere
                       a atestatului de manager energetic

    Informaţii personale:
    Numele ......, iniţiala tatălui ......, prenumele ......, data naşterii ......, locul naşterii ......, actul de identitate ...... seria ...... nr. ......, eliberat de ...... la data de ......, codul numeric personal ......

    Locul de muncă ......, adresa locului de muncă ......, telefon/fax/e-mail ......

    Domiciliul ......, telefon/fax/e- mail ......

    Subsemnatul/Subsemnata, ......, solicit înscrierea la examenul de obţinere a atestatului de manager energetic în cadrul unităţii ......

    În cazul în care în urma examinării primesc atestatul de mai sus, solicit înscrierea mea în Registrul de evidenţă a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest Registru.

    Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Educaţie, cursuri de instruire:
    (Se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire.)

┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Perioada │ Diploma obţinută │ Instituţia care a eliberat diploma │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    Situaţia profesională actuală:

    Profesia ......, vechimea în muncă ......, funcţia ......, vechimea în funcţie ......, responsabilităţi: ......

    Experienţa profesională:

┌────┬───────────────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Perioada │Denumirea operatorului│Funcţia detinută│Responsabilităţi│
│crt.│ │ economic │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Semnătura solicitantului ...........

    Data............................

    Către:

    ANRE

    Comisia de atestare a managerilor energetici


    Anexa 2
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                                     MODEL
                    de cerere de prelungire a valabilităţii
                        atestatului de manager energetic

    Numele ......., iniţiala tatălui ......., prenumele ......, data naşterii ......., locul naşterii ......., actul de identitate ......... seria ...... nr. ......., eliberat de ...... la data de ......, codul numeric personal .......

    Locul de muncă ......., adresa locului de muncă ......, telefon/fax/e-mail ........

    Domiciliul ......., telefon/fax/e-mail .........

    Subsemnatul/Subsemnata, ......., posesor/posesoare al/a atestatului de manager energetic, angajat în cadrul operatorului economic sau al persoanei juridice prestatoare de servicii energetice ......, solicit prelungirea valabilităţii atestatului, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele în acest Registru.

    Anexez documentele necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Semnătura solicitantului .............
    Data .....................

    Către:
    ANRE
    Comisia de atestare a managerilor energetici


    Anexa 3
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                                     MODEL
                        de atestat de manager energetic
                          Nr. ........ din ..........

    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ....., ca urmare a obţinerii de către candidatul examinat a calificativului "admis", prin acumularea a ...... puncte la examenul de atestare, prezentul atestat de manager energetic se acordă domnului (doamnei) ......, de profesie ......, cu domiciliul în localitatea ......, str.. ....... nr.. ...., bl.. ..., sc.. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, şi îi conferă calitatea de:

                               MANAGER ENERGETIC

    Atestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.
    Prelungirea valabilităţii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul în vigoare.
    Atestatul de manager energetic este netransmisibil.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarea în domeniul Energiei,

                               Semnătură/ştampilă

    Anexa 4
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                            TERMENI DE SPECIALITATE

    În contextul Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ...., următorii termeni se definesc astfel:
    Atestare - procedura şi activitatea desfăşurate de organismul de atestare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de manager energetic, în conformitate cu prezentul regulament şi cu reglementările tehnice în vigoare.
    Acreditare - procedura prin care se analizează şi se confirmă că societăţile prestatoare de servicii energetice respectă condiţia de bază pentru încheierea unui contract de management energetic. Acordarea acreditării constă în postarea pe site-ul www.anre.ro a datelor de contact ale societăţii prestatoare de servicii energetice în Registrul de evidenţă al societăţilor prestatoare de servicii energetice.
    Consum energetic total anual, exprimat în tone echivalent petrol - t.e.p./an - reprezintă suma cantităţilor de energie electrică, termică şi a tuturor formelor de combustibili şi carburanţi (gaze, lichid, solid), transformate în tone echivalent petrol, consumate într-un an.
    Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie.
    Eficienţă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop.
    Instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură care sunt făcute disponibile pe piaţă, de către instituţiile publice sau organismele private pentru a acoperi parţial sau integral costul iniţial al masurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice
    Îmbunătăţirea eficienţei energetice - creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice;
    Management energetic - ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;
    Manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;
    Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice - orice acţiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată sau estimată;
    Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice - activităţi care se concentrează pe grupuri de consumatori finali şi care, în mod normal, conduc la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă.
    Societate prestatoare de servicii energetice (SSE) - persoană juridică sau fizica autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi.


    Anexa 5
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                             CONŢINUTUL-CADRU
                  al Proiectului de management energetic

    CAP. I
    Date privind candidatul care doreşte să obţină atestatul de manager energetic

    1. Numele şi funcţia;
    2. Responsabilităţile şi atribuţiile conform fişei postului;
    3. Atribuţii care vor apare suplimentar, în urma obţinerii Atestatului, prin susţinerea examenului la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    4. Numele şi poziţia persoanei căreia i se subordonează candidatul;
    5. Datele de contact ale candidatului (telefon, fax, mobil, e-mail).
    6. Lucrările şi proiectele de eficienţă energetică în care este implicat direct candidatul, la data la care se întocmeşte lucrarea.

    CAP. II
    Prezentarea operatorului economic consumator de energie la care este angajat candidatul sau pentru care a întocmit proiectul de management energetic

    1. Date generale
    a) Adresa la sediul principal şi la sediile secundare;
    b) Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, contul de virament şi banca la care este deschis;
    c) Tipul capitalului, cu precizarea ponderii procentuale a capitalului de stat şi a celui privat, după caz;
    d) Numele conducătorului unităţii şi al celor de la sediile secundare;
    e) Datele de contact la conducere şi la sediile secundare (telefon, fax, mobil, e-mail).
    2. Date privind activitatea desfăşurată în cadrul operatorului economic:
    a) Domeniul de activitate la sediul principal şi la sediile secundare, cu precizarea încadrării în codurile CAEN;
    b) Numărul de persoane angajate la sediul principal şi la sediile secundare;
    c) Evoluţia producţiei, a productivităţii şi alţi indicatori economici, după caz.

    CAP. III
    Prezentarea energetică a operatorului economic

    1. Descrierea principalelor contururi de consum de energie (secţii, ateliere, utilaje, instalaţii, echipamente), cu precizarea dotării cu mijloace de măsură, control şi înregistrare a consumurilor de energie aferente:
    a) Prezentarea principalelor contururi de consum de energie şi a reţelelor energetice interioare, pe baza unui plan de situaţie a amplasării secţiilor tehnologice; structura generală a consumului pe tipuri de energie - grafice, cu precizarea ponderii fiecărei forme de energie consumate
    b) Prezentarea principalelor utilaje şi echipamente consumatoare de energie, pentru fiecare contur de consum de energie definit mai sus; structura consumului de energie pe tipuri de consumatori - grafice, cu precizarea ponderii fiecărei forme de energie consumate
    c) Energie electrică: numărul de transformatoare de alimentare, puterea instalată a acestora şi apartenenţa (numele unităţii furnizoare de energie electrică); valoarea tensiunii electrice (medie tensiune, joasă tensiune) de alimentare şi tipul de tarif la care se face contorizarea pentru plata energiei electrice; puterea totală instalată conform avizului de racordare (cu precizarea numărului, datei şi a emitentului)
    d) Energie termică - utilităţi interne: centrale termice proprii cu descrierea dotării acestora cu utilaje şi echipamente energetice
    e) Energie termică - utilităţi externe: racordarea la terţi, care furnizează energie termică
    f) Alte utilităţi: instalaţii de abur industrial; instalaţii de apă fierbinte; instalaţii de încălzire a spaţiilor; instalaţii de aer comprimat; centrală de condiţionare; instalaţii de frig; instalaţii de producere şi/sau stocare oxigen; instalaţie de producere acetilenă; staţie de epurare ape reziduale; alte tipuri de instalaţii
    g) Gaze naturale: debitul instalat aprobat, conform avizului energetic (cu precizarea numărului, datei şi a emitentului acestuia)
    h) Combustibili lichizi: CLU; păcură; alţi combustibili lichizi utilizaţi
    i) Combustibili solizi: cărbune (lignit, huilă, cocs); deşeuri combustibile (coji de floarea soarelui, puzderii de in şi cânepă, rumeguş, alte deşeuri agricole); alţi combustibili solizi utilizaţi
    j) Tipuri de energie recuperată, modul de utilizare
    k) Date privind utilizarea energiei regenerabile (solară, eoliană, biomasă, geotermală, hidro); estimări ale potenţialului utilizabil în cadrul unităţii agentului economic
    l) Carburanţi: motorină, benzină, alţi carburanţi utilizaţi.
    2. Descrierea evoluţiei consumurilor de energie, pe baza datelor statistice prezentate grafic, cu interpretarea acestora, în raport cu evenimentele petrecute (variaţia producţiei, dezvoltarea unităţii sau reducerea activităţii, creşterea eficienţei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani.
    3. Indicatori specifici: consumuri specifice de energie, pe tipuri de produse sau prestaţii; intensităţi energetice - date de comparaţie (cu unităţi de acelaşi profil din ţară, eventual din străinătate), interpretarea valorii acestor indicatori.

    CAP. IV
    Legislaţia de eficienţă energetică

    Încadrarea unităţii în prevederile legislaţiei privind energia şi eficienţa energetică, aflată în vigoare în România. Atenţie specială acordată pentru prevederile cuprinse în:
    1. O.G. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
    2. Legislaţia de eficienţă energetică aflată în vigoare în România;
    3. Legislaţia în domeniul energeticii clădirilor.

    CAP. V
    Organizarea activităţii de management energetic în cadrul operatorului economic

    1. Modul de organizare a colectivului cu responsabilităţi privind consumul de energie în cadrul unităţii. Existenţa unor centre de consum sau centre de gestiune economică a consumurilor energetice.
    2. Accesul personalului energetic la informaţia de specialitate privind eficienţa energetică; existenţa conexiunii la Internet. Comunicarea în interiorul unităţii între specialiştii tehnologi şi cei energetici.
    3. Diagnoza energetică a întreprinderii - prezentarea problemelor principale; completarea matricei de management energetic, prin selectarea nivelului corespunzător situaţiei în care se află unitatea la momentul respectiv, pentru fiecare din cele şase criterii (politică energetică, organizare, angajament, sistem de informare, marketing, investiţii), conform tabelului de mai jos.

    Matricea managementului energetic


┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nivel│ Politică │ Organizare │ Angajament │ Sistem de │ Marketing │ Investiţii │
│ │ energetică │ │ │ informare │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 4│Implicare │ Complet │ Întregul │ Sistem bine│ Marketing │Discriminare │
│ │activă a │integrată cu│ personal deţine│pus la punct│ extins în │pozitivă în │
│ │conducerii │ celelalte │responsabilităţi│cu raportări│ interiorul │ favoarea │
│ │superioare │ forme de │ pentru economii│ zilnice │ şi în │ eficienţei │
│ │ │ management │ de energie │ │ exteriorul │ energetice │
│ │ │ │ │ │ instituţiei │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 3│ Politică │ Împărţire │ Majoritatea │ Sistem M&T │ Campanii │ Aceleaşi │
│ │ oficială, │ clară a │ marilor │lunar pentru│ regulate de │ criterii de │
│ │ dar fără │ sarcinilor │consumatori sunt│ centre sau │ publicitate │apreciere ca │
│ │ aplicare │ şi a │motivaţi pentru │ zone │ │ şi pentru │
│ │ urmărită de│ bugetelor │ a economisi │individuale │ │ restul │
│ │ conducere │ │ energia │ │ │investiţiilor│
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 2│ Politică │Stabilire de│ Motivare │ Sistem M&T │ Acţiuni │ Numai │
│ │ nehotărâtă │sarcini, dar│ neritmică sau │ lunar pe │sporadice de │investiţii cu│
│ │ │responsabi- │ sporadică │ tipuri de │conştientizare│termen redus │
│ │ │lităţi │ │combustibili│a personalului│de recuperare│
│ │ │ nealocate │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 1│Direcţii de │Stabilire de│ Relativă │ Verificarea│ Contacte │Numai măsuri │
│ │ acţiune │ sarcini cu │conştientizare a│ facturilor │ neoficiale │ cu costuri │
│ │ neformulate│ diverse │ personalului │ │ pentru │ reduse │
│ │ │ ocazii │ despre │ │ promovarea │ │
│ │ │ │ importanţa │ │ economiilor │ │
│ │ │ │ economiilor │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0│ Nici o │ Nici o │ Lipsă de │ Nici un │Nici un fel de│ Nici o │
│ │ politică │ delegare de│conştientizare a│ sistem de │marketing sau │investiţie în│
│ │ explicită │responsabi- │necesităţii de a│ informare │ diseminare │ ameliorarea │
│ │ │lităţi pe │ economisi │ sau de │ │ eficienţei │
│ │ │ parte │ energia │contabili- │ │ energetice │
│ │ │ energetică │ │zare a │ │ │
│ │ │ │ │consumurilor│ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘


    Notă: M&T = monitoring and targeting (monitorizarea continuă a consumurilor de energie şi aplicarea măsurilor de creştere a eficienţei energetice)

    CAP. VI
    Lucrări de creştere a eficienţei energetice

    1. Stadiul actual al auditurilor energetice efectuate recent şi măsurile principale propuse de executant pentru creşterea eficienţei energetice. Precizări privind consultanţa de specialitate.
    2. Stadiul actual al elaborării Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu precizarea principalelor măsuri care se pot implementa scurt, mediu şi lung.
    Stadiul actual al lucrărilor de investiţii care conduc la creşterea eficienţei energetice în cadrul unităţii.

    CAP. VII
    Studiu de caz

    Se poate aborda, la alegere, orice tip de lucrare de implementare a unor măsuri pentru creşterea eficienţei energetice, de tip electroenergetic, termoenergetic, pentru clădiri, sau aferent utilităţilor, inclusiv pentru utilizarea energiei recuperate şi a unor forme de energie regenerabilă.
    Studiul de caz trebuie să includă o prezentare tehnico-economică, însoţită de indicatorii de prefezabilitate, evaluare ce poate fi preluată dintr-un studiu, cu menţionarea acestuia, sau o evaluare aproximativă prin calcule proprii, fotografii, grafice şi interpretările acestora.


    Anexa 6
    la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice


                                     MODEL
                    de cerere de solicitare a acreditării ca
                  societate prestatoare de servicii energetice

    Persoana juridică (denumirea), ................................
    ...............................................................
    Codul fiscal ....... înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. .... cu sediul în ...... str. ...... nr. .... judeţul/sectorul ....... telefon/fax ....... e-mail ....... reprezentată legal prin director/manager (numele şi prenumele) ...... solicit acreditarea ca societate prestatoare de servicii energetice
    Subsemnatul/Subsemnata ...... solicit înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a societăţilor prestatoare de servicii energetice. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice şi a datelor sale de contact, în acest Registru.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

    Data ...... Semnătura şi ştampila persoanei juridice
                                         (nume, prenume, funcţie)


    *NOTĂ: Persoana juridică va fi reprezentată în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.

    Către:
    ANRE
    Comisia de atestare manageri energetici

                                    -------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016