Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 38 din 1 februarie 2024  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 38 din 1 februarie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 113 din 8 februarie 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18.490 din 21.12.2023 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2022;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între AFIR şi APIA,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 2 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 1 februarie 2024.
    Nr. 38.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 137/2020)
    SISTEMUL DE SANCŢIUNI
    aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor
    ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
    CAP. I
    Prevederi generale
    1. Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, pentru care nu au fost finalizate verificările pentru autorizare la plată, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    a) neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    b) intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.
    Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.
    A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi se sancţionează la nivel de u.a./UP, după caz, nu şi la supradeclarare.);

    c) amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    d) durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    e) repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    f) gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

    2. Definiţii:
    a) grup de plată - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    b) b.1 suprafaţă determinată pentru plată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului şi aplicării sancţiunilor;
    b.2 suprafaţă determinată angajată - rezultată ca urmare a tuturor excluderilor de suprafaţă definitive;
    b.3 suprafaţă determinată (utilizată pentru aplicarea sancţiunilor de supradeclarare) - suprafaţa rezultată ca urmare a excluderilor de suprafaţă definitive aferente nerespectării condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor obligatorii relevante; excluderile definitive de suprafeţe rezultate din măsurătorile suprafeţelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) se încadrează în această definiţie numai dacă acestea sunt confirmate şi de către Gărzile Forestiere (GF);

    c) beneficiari multipli - două sau mai multe persoane fizice/juridice deţin o suprafaţă de teren forestier în indiviziune şi doar una dintre acestea este împuternicită prin procură notarială, ca reprezentant în relaţia cu APIA;
    d) asocierea simplă între persoane fizice - poate fi aplicată numai pentru persoane fizice care au în proprietate suprafeţe mai mici de 100 de ha în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15 (model orientativ în anexa nr. 15 la Ghidul solicitantului).

    3. Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:
    A) sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B) sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii:
    B1) sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie;
    B2) sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice şi celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant;

    C) sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D) sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    E) sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    F) sancţiuni suplimentare.

    4. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz, beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    5. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special, după cum urmează:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.); evenimente independente de voinţa părţilor semnatare, intervenite după data semnării angajamentului, care împiedică executarea prevederilor acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă;
    d) o boală a plantelor care afectează pădurea aflată sub angajament;
    e) exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin);
    f) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    6. Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata se va efectua pentru costurile suplimentare şi pierderile de venit înregistrate de acesta în anul respectiv. Angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori în caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, cu excepţia situaţiei în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, când acesta se închide. În toate cazurile de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele afectate de nerespectări nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
    CAP. II
    Categorii de sancţiuni
    SECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    1. a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de plată, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de plată în cauză.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de plată în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

    2. a) Dacă în urma efectuării concilierii dintre APIA şi GF, GF nu confirmă diferenţa de suprafaţă constatată de către APIA, APIA va deduce această diferenţă de suprafaţă la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15, iar angajamentul va fi amendat prin diminuarea suprafeţei angajate cu această diferenţă de suprafaţă.
    b) În situaţia în care, ca urmare a controalelor efectuate, se constată că aceleaşi suprafeţe fac parte din două amenajamente distincte, GF va determina cauza şi modalitatea de remediere. Pentru beneficiarul la care se va reface amenajamentul, având în vedere că suprafaţa se va diminua atât de către GF, cât şi de către APIA, se vor aplica sancţiuni de supradeclarare.

    3. Nu se vor aplica sancţiuni administrative în baza prevederilor art. 64 alin. (2) lit. (c) şi (d) sau ale art. 77 alin. (2) lit. (c) şi (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care:
    a) neconformitatea este cauzată de o eroare a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancţiunea administrativă;
    b) persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligaţiilor sau dacă autoritatea competentă stabileşte într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii
    SUBSECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie
    1. Acest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei.
    2. În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu 90% din punctajul ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră, a circumstanţelor excepţionale sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este consemnată în procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare de către:
    a) administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză;
    b) reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;
    c) reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate.

    3. Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare.
    4. Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control.
    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant
    1. Sancţiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor se stabilesc conform tabelului nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Codul │Tipul sancţiunii │
│crt.│sancţiunii│ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 3% din valoarea │
│1. │1 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 10% din valoarea │
│2. │2 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 25% din valoarea │
│3. │3 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 50% din valoarea │
│4. │4 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 75% din valoarea │
│5. │5 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│6. │6 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│ │ │sprijinului pe măsură │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament, iar, în │
│ │ │plus, beneficiarul │
│ │ │este obligat să │
│7. │7 │returneze toţi banii │
│ │ │primiţi pe pachetul │
│ │ │respectiv până în acel│
│ │ │moment (pentru anii │
│ │ │anteriori); în cazul │
│ │ │în care se încadrează │
│ │ │la intenţie se exclude│
│ │ │de la plată şi pentru │
│ │ │anul următor. │
└────┴──────────┴──────────────────────┘    2. Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    3. Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile determinate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de unitate amenajistică (u.a.)/unitate de producţie <protecţie> (UP).
    3.1. În cazul angajamentelor cu mai multe UP, pentru calculul sancţiunii în cazul cerinţelor specifice de la pct. III.1.2, III.1.3 (sancţiunile 1 şi 2), III.1.4, III.1.5, III.1.6, III.1.7, III. 2.2, III.2.4, III.2.5, III.2.6, III.2.7 din tabelul nr. 2, nivelul sancţiunii (procentual) se va pondera cu un indice calculat în funcţie de suprafaţa fiecărei UP, astfel:
    - se determină ponderea suprafeţei fiecărei UP în total suprafaţă angajată pentru pachetul 1;
    – se stabileşte nivelul de sancţiune din tabelul nr. 2, pentru fiecare UP cu neconformităţi;
    – se determină indicele ca sumă a produsului dintre suprafaţa determinată a fiecărei UP în total suprafaţă determinată angajată (%) şi nivelul de sancţiune determinat pe fiecare UP (%);
    – se calculează valoarea totală a sancţiunii prin înmulţirea indicelui obţinut cu suprafaţa determinată angajată totală şi cu valoarea plăţii compensatorii/ha.


    4. În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    5. La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.
    6. Dacă se constată o nerespectare a condiţiilor/cerinţelor de eligibilitate, obligatorii relevante şi specifice M15, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru M15, se va aplica sancţiunea stabilită şi în cazul cererii cu beneficiari multipli (sancţiunea se aplică la cererea de plată).
    7. Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    8. În cazul în care, ca urmare a reînnoirii amenajamentului, prin fişa rezumativă emisă de GF, amplasamentul/componenţa u.a. din zona de linişte se modifică prin includerea unei/unor u.a. care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile pentru a fi integrată(e) în zona de linişte (nu au fost executate lucrări de extragere material lemnos în anii anteriori, cu excepţia tăierilor accidentale I şi II) şi au fost respectate cerinţele specifice în anii anteriori de angajament, beneficiarul nu va fi sancţionat. Îndeplinirea condiţiilor privind reconfigurarea, reamplasarea sau includerea unor noi u.a. în vederea reîntregirii zonei de linişte este verificată de către GF, la avizarea fişei rezumative. Calculul procentului de 20% al suprafeţei zonei de linişte se raportează la suprafaţa din noul amenajament. Suprafaţa minimă de 20 ha a zonei de linişte se calculează în baza noului amenajament.
    9. Condiţiile de eligibilitate generale, cerinţele obligatorii relevante şi cele specifice angajamentelor, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt prevăzute în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2

┌──────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │Cod sancţiune │
│Nr. │eligibilitate/ │Condiţii de │ │(în cazul │
│crt. │Cerinţe │aplicare │Sancţiune │sancţiunilor │
│ │generale şi │ │ │proporţionale)│
│ │specifice │ │ │ │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│I. │Condiţii de eligibilitate generale │
├──────┼──────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior. │ │
│ │ │Nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, în │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │scade sub 100 │ │
│ │ │ha pe parcursul│ │
│ │ │implementării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │Suprafaţa minimă pentru care │nr. 46/2008 - │ │
│1. │se încheie angajamentul este │Codul silvic, │x │
│ │de 100 ha. │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │încadrării în │ │
│ │ │tipul I │ │
│ │ │funcţional în │ │
│ │ │noul │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │faţă de cel │ │
│ │ │anterior a unei│ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, sau│ │
│ │ │în cazul unui │ │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │forţă majoră cu│ │
│ │ │efect definitiv│ │
│ │ │(de exemplu, │ │
│ │ │exproprierea │ │
│ │ │unei părţi a │ │
│ │ │terenului │ │
│ │ │forestier). │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie în │ │
│ │ │unul din cei 5 │ │
│ │ │ani de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │anul în care │ │
│ │ │s-a constatat │ │
│ │ │încălcarea │ │
│ │ │condiţiei. În │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie nu │ │
│ │ │este respectată│ │
│ │ │în 2 ani de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior. │ │
│ │ │Nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │Terenurile destinate │sumele plătite │ │
│ │împăduririi sau reîmpăduririi │anterior în │ │
│2. │trebuie să nu reprezinte mai │cazul în care │x │
│ │mult de 15% din suprafaţa │condiţia nu │ │
│ │angajată. │este respectată│ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │apariţiei de │ │
│ │ │fenomene care │ │
│ │ │impun │ │
│ │ │recoltarea de │ │
│ │ │produse │ │
│ │ │accidentale I │ │
│ │ │sau II sau a │ │
│ │ │reducerii │ │
│ │ │suprafeţei ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, şi │ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │încadrării în │ │
│ │ │tipul I │ │
│ │ │funcţional în │ │
│ │ │noul │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │faţă de cel │ │
│ │ │anterior. │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Se exclude │ │
│ │ │de la plată │ │
│ │ │pentru anul de │ │
│ │ │angajament în │ │
│ │ │curs UP pentru │ │
│ │ │care se │ │
│ │ │constată că în │ │
│ │ │orice perioadă │ │
│ │ │a unui an de │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │orice suprafaţă│ │
│ │ │din componenţa │ │
│ │ │acesteia nu │ │
│ │ │face parte │ │
│ │Suprafaţa trebuie să facă │dintr-un │ │
│ │parte dintr-un amenajament │amenajament │ │
│ │silvic în vigoare - │silvic în │ │
│ │amenajamentul se consideră a │vigoare. │ │
│ │fi în vigoare după ce a fost │2. În cazul în │ │
│ │avizat procesul-verbal al │care se │ │
│3. │conferinţei a II-a de │constată │x │
│ │amenajare [Pe toată perioada │într-un alt an │ │
│ │de angajament întreaga │decât cel │ │
│ │suprafaţă angajată trebuie să │precizat la │ │
│ │fie cuprinsă într-un (în) │pct. 1 că în │ │
│ │amenajament(e) silvic(e) în │orice perioadă │ │
│ │vigoare.] │din anul │ │
│ │ │respectiv orice│ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │componenţa UP │ │
│ │ │sancţionată │ │
│ │ │conform pct. 1 │ │
│ │ │nu face parte │ │
│ │ │dintr-un │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │silvic în │ │
│ │ │vigoare, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │anul de │ │
│ │ │angajament în │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │curs pentru UP │ │
│ │ │din care face │ │
│ │ │parte suprafaţa│ │
│ │ │pentru care s-a│ │
│ │ │constatat că nu│ │
│ │ │face parte │ │
│ │ │dintr-un │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │silvic în │ │
│ │ │vigoare, sumele│ │
│ │ │primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │Dacă pe parcursul derulării │UP din care a │ │
│ │angajamentului, amenajamentul │făcut parte │ │
│ │expiră, cerinţa se consideră │suprafaţa │ │
│ │respectată, dacă documentaţia │pentru care s-a│ │
│ │necesară pentru noul │constatat că nu│ │
│ │amenajament a fost depusă la │face parte │ │
│ │GF înainte de data expirării │dintr-un │ │
│ │amenajamentului anterior, iar │amenajament │ │
│ │avizul (cu fişa rezumativă a │silvic în │ │
│ │dosarului tehnic anexată) │vigoare se │ │
│ │eliberat de GF în baza noului │recuperează, │ │
│ │amenajament va fi depus la │iar │ │
│ │APIA odată cu cererea de plată│angajamentul se│ │
│ │sau în maximum 20 de zile │amendează prin │ │
│ │calendaristice de la │eliminarea din │ │
│ │eliberarea acestuia. │angajament a UP│ │
│ │ │din care face │ │
│ │ │parte suprafaţa│ │
│ │ │pentru care s-a│ │
│ │ │constatat că nu│ │
│ │ │face parte │ │
│ │ │dintr-un │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │silvic în │ │
│ │ │vigoare, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare.│ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de │ │
│ │ │la plată u.a. │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │constată că în │ │
│ │ │orice an din │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │orice suprafaţă│ │
│ │ │din componenţa │ │
│ │ │acesteia │ │
│ │ │solicitată la │ │
│ │ │plată nu face │ │
│ │ │parte din │ │
│ │ │Fondul │ │
│ │ │Forestier │ │
│ │ │Naţional. │ │
│ │ │Sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │u.a. respectivă│ │
│ │ │se recuperează,│ │
│ │ │iar │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea │ │
│ │ │acesteia din │ │
│ │ │angajament, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare.│ │
│ │ │În cazul în │ │
│ │ │care condiţia │ │
│ │ │nu este │ │
│ │ │respectată ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │Beneficiarul este deţinătorul │completările │ │
│ │unei suprafeţe de teren │ulterioare, │ │
│4. │forestier din cadrul Fondului │precum şi a │x │
│ │Forestier Naţional - FFN. │unei │ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, nu │ │
│ │ │se recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, iar │ │
│ │ │plata în anul │ │
│ │ │de angajament │ │
│ │ │în curs se │ │
│ │ │diminuează │ │
│ │ │proporţional cu│ │
│ │ │suprafaţa care │ │
│ │ │nu mai face │ │
│ │ │parte din FFN. │ │
│ │ │În acest caz, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │reducerea │ │
│ │ │suprafeţei │ │
│ │ │angajate cu │ │
│ │ │suprafaţa care │ │
│ │ │nu mai face │ │
│ │ │parte din FFN │ │
│ │ │(dacă suprafaţa│ │
│ │ │scade sub 100 │ │
│ │ │ha se închide │ │
│ │ │angajamentul │ │
│ │ │fără │ │
│ │ │recuperarea │ │
│ │ │sumelor). │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie în │ │
│ │ │oricare din │ │
│ │ │anii de │ │
│ │ │implementare, │ │
│ │ │pentru oricare │ │
│ │ │dintre u.a., se│ │
│ │ │refuză la plată│ │
│ │ │u.a. care │ │
│ │ │contribuie la │ │
│ │ │nerespectarea │ │
│ │ │acestei │ │
│ │ │condiţii pentru│ │
│ │ │anii cererilor │ │
│ │Terenurile grevate de sarcini │de plată în │ │
│ │şi gajuri cu deposedare în │cauză pentru │ │
│ │favoarea unei terţe părţi, │care se │ │
│5. │conform evidenţelor cadastrale│constată │x │
│ │locale, sau care fac obiectul │nerespectarea │ │
│ │unor litigii, nu sunt │condiţiei. │ │
│ │eligibile. │În cazul în │ │
│ │ │care se │ │
│ │ │constată că │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │expirarea │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │condiţia nu │ │
│ │ │este │ │
│ │ │îndeplinită, │ │
│ │ │u.a. se exclude│ │
│ │ │de la plată şi │ │
│ │ │se recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │această u.a.; │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide pentru │ │
│ │ │u.a. în cauză, │ │
│ │ │cu aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare.│ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul se angajează să │ │ │
│ │menţină angajamentul de │ │ │
│ │silvomediu pentru o perioadă │Nu se permite │ │
│ │de 5 ani de la data semnării │deschiderea │ │
│ │acestuia. Beneficiarul se │angajamentului │ │
│6. │angajează să respecte │dacă nu a fost │x │
│ │condiţiile/cerinţele de │semnat │ │
│ │eligibilitate, obligatorii │angajamentul │ │
│ │relevante şi specifice │multianual. │ │
│ │pachetelor de silvomediu │ │ │
│ │pentru care aplică. │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Nu se │ │
│ │ │permite │ │
│ │ │deschiderea │ │
│ │ │angajamentului.│ │
│ │ │2. Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie, se │ │
│ │ │exclude de la │ │
│ │ │plată pentru │ │
│ │ │anul de │ │
│ │ │angajament UP │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │constată că în │ │
│ │ │orice perioadă │ │
│ │ │a acelui an de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │pentru orice │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │componenţa │ │
│ │ │acesteia, │ │
│ │ │beneficiarul nu│ │
│ │ │deţine contract│ │
│ │ │de administrare│ │
│ │ │/prestări │ │
│ │ │servicii │ │
│ │ │silvice cu un │ │
│ │ │ocol silvic │ │
│ │Beneficiarul trebuie să deţină│autorizat. │ │
│ │contract de administrare/ │3. În cazul în │ │
│ │prestări servicii silvice cu │care se │ │
│ │un ocol silvic autorizat. │constată, │ │
│7. │Dacă un ocol silvic se │într-un alt an │x │
│ │desfiinţează, proprietarul │decât cel │ │
│ │este obligat să încheie │precizat la │ │
│ │contract cu un alt ocol │pct. 2, că în │ │
│ │silvic. │orice perioadă │ │
│ │ │din anul │ │
│ │ │respectiv, │ │
│ │ │pentru orice │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │componenţa UP │ │
│ │ │sancţionată │ │
│ │ │conform pct. 2,│ │
│ │ │beneficiarul nu│ │
│ │ │deţine contract│ │
│ │ │de administrare│ │
│ │ │/prestări │ │
│ │ │servicii │ │
│ │ │silvice cu un │ │
│ │ │ocol silvic │ │
│ │ │autorizat, UP │ │
│ │ │în cauză este │ │
│ │ │exclus de la │ │
│ │ │plată în │ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare │ │
│ │ │în campania în │ │
│ │ │curs. │ │
│ │ │Angajamentul │ │
│ │ │pentru UP în │ │
│ │ │cauză se │ │
│ │ │închide. │ │
├──────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │anul de │ │
│ │ │angajament în │ │
│ │ │curs şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │întreaga │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │UP din │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │se constată că │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │Beneficiarul trebuie să │deţinea la │ │
│ │participe cu toată suprafaţa │momentul │ │
│8. │deţinută de acesta într-o │depunerii │x │
│ │unitate de producţie/ │cererii de │ │
│ │protecţie, urmând să solicite │sprijin şi altă│ │
│ │doar suprafaţa eligibilă.^i) │suprafaţă │ │
│ │ │forestieră │ │
│ │ │eligibilă în │ │
│ │ │cadrul UP │ │
│ │ │respective. │ │
│ │ │Angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea din │ │
│ │ │angajament a │ │
│ │ │suprafeţei din │ │
│ │ │UP respectivă, │ │
│ │ │cu aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare │ │
│ │ │atât în │ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs, cât şi în│ │
│ │ │anii anteriori │ │
│ │ │de angajament. │ │
├──────┼──────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^i) Beneficiarul trebuie să se angajeze cu toată suprafaţa │
│ │eligibilă deţinută de acesta într-o unitate de producţie/ │
│ │protecţie. Suprafaţa neeligibilă din UP sau cea care │
│ │depăşeşte procentul de 15% permis în cazul terenurilor │
│ │destinate împăduririi sau reîmpăduririi va fi declarată, dar │
│ │nu va fi solicitată la plată. │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională │
│II. │a pădurilor sau de dreptul intern relevant aplicabile │
│ │submăsurii │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II.1. │Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Se exclude de │ │
│ │ │ │la plată pentru│ │
│ │ │ │campania în │ │
│ │ │ │curs u.a. │ │
│ │ │ │pentru care │ │
│ │ │ │s-au constatat │ │
│ │ │ │de către │ │
│ │Beneficiarul │ │instituţiile │ │
│ │este obligat ca│ │specializate în│ │
│ │pe toată │ │cadrul │ │
│ │perioada de │ │sarcinilor care│ │
│ │angajament să │ │le revin │ │
│ │respecte │ │următoarele │ │
│ │cerinţele │ │aspecte: │ │
│ │obligatorii │ │- încălcarea │ │
│ │relevante │ │prevederilor │ │
│ │prevăzute de │ │amenajamentului│ │
│ │legislaţia │ │la nivel de │ │
│ │naţională │ │u.a. referitor │ │
│ │silvică sau de │ │la tipul │ │
│1. │dreptul intern │Nerespectarea │lucrărilor de │x │
│ │relevant │cerinţei │extragere a │ │
│ │referitoare la │ │materialului │ │
│ │executarea │ │lemnos │ │
│ │lucrărilor de │ │aplicate; │ │
│ │extragere a │ │- tăierea │ │
│ │materialului │ │arborilor fără │ │
│ │lemnos prin │ │act de punere │ │
│ │tăieri de │ │în valoare şi │ │
│ │igienă, │ │fără │ │
│ │rărituri, │ │autorizaţie de │ │
│ │tăieri de │ │exploatare, │ │
│ │conservare şi │ │sumele primite │ │
│ │regenerare. │ │anterior pentru│ │
│ │ │ │u.a. respectivă│ │
│ │ │ │se recuperează,│ │
│ │ │ │iar │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │amendează prin │ │
│ │ │ │eliminarea │ │
│ │ │ │acesteia din │ │
│ │ │ │angajament. │ │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│II.2. │Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din│
│ │rărituri │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Se exclude de │ │
│ │ │ │la plată u.a. │ │
│ │Beneficiarul │ │în care se │ │
│ │este obligat ca│ │execută │ │
│ │pe toată │ │rărituri, │ │
│ │perioada de │ │pentru care s-a│ │
│ │angajament să │ │constatat de │ │
│ │respecte │ │către │ │
│ │cerinţele │ │instituţiile │ │
│ │obligatorii │ │specializate, │ │
│ │relevante │ │în cadrul │ │
│ │prevăzute de │ │sarcinilor care│ │
│ │legislaţia │ │le revin, │ │
│ │naţională │Nerespectarea │încălcarea │ │
│1. │silvică sau de │cerinţei │prevederilor │x │
│ │dreptul intern │ │referitoare la │ │
│ │relevant │ │executarea │ │
│ │referitoare la │ │lucrărilor de │ │
│ │executarea │ │extragere cu │ │
│ │lucrărilor de │ │atelaje a │ │
│ │extragere a │ │materialului │ │
│ │materialului │ │lemnos, sumele │ │
│ │lemnos cu │ │primite │ │
│ │atelaje din │ │anterior în │ │
│ │u.a. selectate │ │cadrul │ │
│ │voluntar. │ │pachetului 2 │ │
│ │ │ │pentru u.a. │ │
│ │ │ │respectivă se │ │
│ │ │ │recuperează. │ │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│III. │Cerinţe specifice angajamentelor │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III.1 │Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │1. Dacă pe │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │derulării │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │nu se │ │
│ │ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │ │această │ │
│ │ │ │condiţie │ │
│ │ │ │concomitent │ │
│ │ │ │pentru toate │ │
│ │ │ │suprafeţele │ │
│ │ │ │compacte la │ │
│ │ │ │nivelul unei │ │
│ │ │ │UP, │ │
│ │ │ │beneficiarul │ │
│ │ │ │este exclus de │ │
│ │ │ │la plată pentru│ │
│ │ │ │UP în cauză │ │
│ │ │ │pentru campania│ │
│ │ │ │în curs, │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │închide pentru │ │
│ │ │ │UP în cauză şi │ │
│ │ │ │se recuperează │ │
│ │ │ │sumele primite │ │
│ │ │ │anterior pentru│ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată în │ │
│ │ │ │cadrul UP în │ │
│ │ │ │cauză. │ │
│ │ │ │Nu se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele plătite │ │
│ │ │ │anterior, în │ │
│ │ │ │cazul în care │ │
│ │ │ │suprafaţa zonei│ │
│ │ │ │de linişte │ │
│ │ │ │scade sub 20 │ │
│ │ │ │ha, ca urmare a│ │
│ │ │ │aplicării art. │ │
│ │ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │ │şi f) şi/sau a │ │
│ │ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │ │republicată, cu│ │
│ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare, ca │ │
│ │ │ │urmare a │ │
│ │ │ │încadrării în │ │
│ │ │ │tipul I │ │
│ │ │ │funcţional în │ │
│ │ │ │noul │ │
│ │ │ │amenajament │ │
│ │ │ │faţă de cel │ │
│ │ │ │anterior, │ │
│ │ │ │precum şi a │ │
│ │ │ │unei │ │
│ │ │ │reparcelări │ │
│ │ │ │rezultate în │ │
│ │ │ │urma │ │
│ │ │ │înregistrării │ │
│ │ │ │sistematice sau│ │
│ │Zona de linişte│Nerespectarea │sporadice a │ │
│ │compactă din │cerinţei │imobilelor │ │
│1. │cadrul unei UP │privind │potrivit │x │
│ │nu poate avea o│mărimea zonei │dispoziţiilor │ │
│ │suprafaţă mai │de linişte │din Legea │ │
│ │mică de 20 ha. │compactă │cadastrului şi │ │
│ │ │ │a publicităţii │ │
│ │ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │ │7/1996, │ │
│ │ │ │republicată, cu│ │
│ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare. │ │
│ │ │ │2. În cazul în │ │
│ │ │ │care la nivel │ │
│ │ │ │de UP există │ │
│ │ │ │mai multe │ │
│ │ │ │suprafeţe │ │
│ │ │ │compacte, │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │compactă care │ │
│ │ │ │scade sub 20 │ │
│ │ │ │ha, ca urmare a│ │
│ │ │ │nerespectării │ │
│ │ │ │uneia sau mai │ │
│ │ │ │multor condiţii│ │
│ │ │ │/cerinţe care │ │
│ │ │ │nu implică │ │
│ │ │ │excluderea din │ │
│ │ │ │angajament a │ │
│ │ │ │uneia sau mai │ │
│ │ │ │multor u.a. din│ │
│ │ │ │zona compactă │ │
│ │ │ │respectivă, │ │
│ │ │ │este exclusă │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte în │ │
│ │ │ │campania │ │
│ │ │ │curentă, iar │ │
│ │ │ │angajamentul │ │
│ │ │ │rămâne în │ │
│ │ │ │desfăşurare │ │
│ │ │ │pentru toată │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată │ │
│ │ │ │iniţial. │ │
│ │ │ │3. În cazul în │ │
│ │ │ │care la nivel │ │
│ │ │ │de UP există │ │
│ │ │ │mai multe │ │
│ │ │ │suprafeţe │ │
│ │ │ │compacte, │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │compactă care │ │
│ │ │ │scade sub 20 │ │
│ │ │ │ha, ca urmare a│ │
│ │ │ │nerespectării │ │
│ │ │ │uneia sau mai │ │
│ │ │ │multor condiţii│ │
│ │ │ │/cerinţe care │ │
│ │ │ │implică │ │
│ │ │ │excluderea din │ │
│ │ │ │angajament a │ │
│ │ │ │uneia sau mai │ │
│ │ │ │multor u.a. din│ │
│ │ │ │zona compactă │ │
│ │ │ │respectivă, │ │
│ │ │ │este exclusă │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte pe │ │
│ │ │ │toată perioada │ │
│ │ │ │de angajament. │ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1.^ii) Dacă pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │la nivel de UP │ │
│ │Zona de linişte│ │suprafaţa │ │
│ │compactă este │ │determinată a │ │
│ │de minimum 20% │ │zonei de │3 │
│ │din totalul │ │linişte*) scade│ │
│ │suprafeţei │ │sub 20% din │ │
│ │eligibile │ │suprafaţa │ │
│ │angajate. Zona │ │determinată │ │
│ │de linişte │ │angajată în │ │
│ │compactă la │ │anul anterior, │ │
│ │nivel de UP │ │dar nu scade │ │
│ │poate fi │ │sub 17,5% │ │
│ │constituită din│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │mai multe │ │2.^ii) Dacă pe │ │
│ │trupuri │Nerespectarea │perioada de │ │
│ │compacte cu │cerinţei │derulare a │ │
│ │suprafeţe de │privind │angajamentului │ │
│ │cel puţin 20 ha│mărimea zonei │la nivel de UP │ │
│ │fiecare care │de linişte │suprafaţa │ │
│2. │conţin u.a. │compactă (în │determinată a │ │
│ │întregi. Pentru│cazul în care │zonei de │4 │
│ │terenurile │suprafaţa │linişte*) scade│ │
│ │forestiere │diminuată are │sub 17,5% din │ │
│ │situate în mai │suprafaţa de │suprafaţa │ │
│ │multe UP │peste 20 ha) │determinată │ │
│ │(administrate │ │angajată în │ │
│ │de acelaşi ocol│ │anul anterior, │ │
│ │silvic sau de │ │dar nu scade │ │
│ │ocoale silvice │ │sub 15% │ │
│ │diferite), │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │delimitarea │ │3.^ii) Dacă pe │ │
│ │zonei de │ │perioada de │ │
│ │linişte │ │derulare a │ │
│ │compacte de │ │angajamentului │ │
│ │minimum 20% se │ │la nivel de UP │ │
│ │va asigura la │ │suprafaţa │ │
│ │nivelul │ │determinată a │5 │
│ │fiecărei UP. │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte*) scade│ │
│ │ │ │sub 15% din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │determinată │ │
│ │ │ │angajată în │ │
│ │ │ │anul anterior │ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │ │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │ │ │Se consideră repetiţie dacă: │
│ │ │ │- procentul zonei de linişte │
│ │ │ │pentru care s-a stabilit │
│ │ │ │sancţiunea iniţială se reduce │
│ │ │ │în anii rămaşi de aplicare a │
│ │ │ │angajamentului ca urmare a │
│ │ │ │încălcării cerinţelor │
│ │ │ │obligatorii relevante în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale; │
│ │ │ │- se constată încălcări ale │
│ │ │ │cerinţelor specifice precizate│
│ │ │ │la pct. 3 subpct. 3.1, 3.2 sau│
│ │ │ │3.3 pe u.a. care au condus la │
│ │ │ │stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^ii) 1) Dacă procentul zonei de linişte scade sub 20% se │
│ │aplică atât excluderea de la plată a uneia sau mai multor │
│ │u.a. din zona de linişte în care s-au înregistrat │
│ │neconformităţi, cât şi nivelul de sancţiune în funcţie de │
│ │interval, aplicat la nivelul UP în care s-au înregistrat │
│ │neconformităţi. Dacă sunt mai multe UP se aplică prevederile │
│ │de la subsecţiunea 2 pct. 3 subpct. 3.1, referitoare la │
│ │calculul aplicat în cazul angajamentelor cu mai multe UP. │
│ │Excluderea u.a. de la plată ca urmare a încălcării unei │
│ │cerinţe specifice, dar şi aplicarea nivelului de sancţiune se│
│ │fac pentru cererea din anul în curs (cu excepţia repetiţiei),│
│ │fără ca suprafaţa zonei de linişte să fie ajustată pentru │
│ │anii următori, iar angajamentul rămâne în desfăşurare pentru │
│ │întreaga suprafaţă angajată iniţial. │
│ │Dacă există diferenţe între procentul rezultat ca urmare a │
│ │controlului GF şi cel calculat conform prezentului ordin, în │
│ │baza suprafeţei determinate angajate din anul anterior, se va│
│ │lua în considerare procentul calculat conform prezentului │
│ │ordin. │
│ │*) Suprafaţa determinată a zonei de linişte (ZL) este │
│ │suprafaţa ZL rezultată ca urmare a excluderii din ZL a u.a. │
│ │neconforme sau a altor scăderi definitive. │
│ │2) În cazul excluderii u.a. din zona de linişte se vor avea │
│ │în vedere următoarele posibilităţi: │
│ │- completarea, dacă este posibil, a zonei de linişte cu u.a. │
│ │adiacente, astfel încât să se ajungă la procentul de 20%. │
│ │Condiţia ca u.a. să fie incluse în zona de linişte în anul │
│ │următor este ca pe acestea să se fi respectat cerinţele │
│ │specifice în anii anteriori; │
│ │- în cazul în care completarea zonei de linişte cu u.a. │
│ │adiacente nu este posibilă, sancţiunea identificată iniţial │
│ │pentru cerinţa specifică se aplică până la finalizarea │
│ │angajamentului, fără a se considera repetiţie/intenţie. În │
│ │situaţia în care intervin alte nerespectări de cerinţe, │
│ │acestea pot fi încadrate la repetiţie/intenţie, după caz. │
│ │3) Dacă în anul următor solicitantul nu efectuează lucrări în│
│ │nicio u.a. din zona de linişte, nu se mai aplică nicio │
│ │sancţiune pentru cerinţele specifice prevăzute la pct. │
│ │III.1.1 şi III.1.2. Începând cu anul 2 de angajament, fiecare│
│ │an de angajament se evaluează separat. │
│ │Dacă în unul din anii următori solicitantul sprijinului │
│ │efectuează lucrări, indiferent dacă ele sunt efectuate în │
│ │aceeaşi u.a. pe care a mai fost constatată această │
│ │neconformitate sau în alte u.a., se aplică nivelul de │
│ │repetiţie/intenţie, după caz. │
│ │4) Nu se aplică sancţiunile prevăzute la pct. 1-3 aferente │
│ │cerinţei specifice III.1.2 în cazul în care condiţia nu este │
│ │respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 │
│ │alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau a art. 39 alin. (1) din │
│ │Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, conform încadrării în tipul I │
│ │funcţional în noul amenajament faţă de cel anterior a unei │
│ │reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau │
│ │sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea │
│ │cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, │
│ │republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau │
│ │în cazul aplicării prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din│
│ │Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. │
│ │1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat │
│ │„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea │
│ │pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare. │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din zona │ │
│ │ │ │de linişte, pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului,│ │
│ │ │ │se execută │ │
│ │1.^iii) În │ │într-un singur │ │
│ │cadrul zonelor │ │an lucrări de │ │
│ │de linişte │ │extragere a │ │
│ │pentru perioada│ │materialului │ │
│ │de angajament │ │lemnos prin │ │
│ │vor fi permise │ │rărituri, │ │
│ │doar lucrări de│ │tăieri de │ │
│ │împădurire, │ │regenerare, │ │
│ │ajutorare a │ │tăieri de │1 │
│ │regenerărilor │ │conservare sau │ │
│ │naturale, │ │tăieri de │ │
│ │întreţinere a │ │igienă, se │ │
│ │culturilor şi a│ │exclude de la │ │
│ │seminţişurilor │ │plată pentru │ │
│ │până la │Nerespectarea │anul de │ │
│ │realizarea │cerinţei │campanie în │ │
│ │stării de │ │curs u.a. │ │
│ │masiv, │ │respectivă, iar│ │
│ │descopleşiri, │ │angajamentul │ │
│ │degajări, │ │rămâne în │ │
│ │depresaje şi │ │desfăşurare │ │
│ │curăţiri, │ │pentru toată │ │
│ │precum şi │ │suprafaţa │ │
│ │lucrări de │ │angajată │ │
│ │reconstrucţie │ │iniţial. │ │
│ │ecologică care │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │se continuă din│ │REPETIŢIE │2 │
│ │perioada │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │premergătoare │ │În cazul în care │
│ │angajamentului.│ │neconformitatea se datorează │
│ │ │ │încălcării cerinţelor atât în │
│3. │ │ │aceeaşi u.a., cât şi în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale, se consideră │
│ │ │ │repetiţie. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care în cadrul │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte apar │ │
│ │ │ │fenomene care │ │
│ │2.^iii) În │ │impun │ │
│ │cazul în care, │ │recoltarea de │ │
│ │pe perioada de │ │produse │ │
│ │aplicare a │ │accidentale I │ │
│ │angajamentului,│ │sau II pe o │ │
│ │în cadrul zonei│ │suprafaţă mai │ │
│ │de linişte apar│ │mică de 50% din│ │
│ │fenomene care │ │suprafaţa │ │
│ │impun │ │determinată a │2 │
│ │recoltarea de │ │zonei de │ │
│ │produse │Nerespectarea │linişte şi │ │
│ │accidentale I │cerinţei │lemnul afectat │ │
│ │sau II pe o │ │a fost extras │ │
│ │suprafaţă mai │ │cu încălcarea │ │
│ │mică de 50% din│ │prevederilor │ │
│ │suprafaţa zonei│ │legale, nu se │ │
│ │de linişte, │ │acordă plata │ │
│ │lemnul afectat │ │pentru u.a. │ │
│ │va fi extras în│ │afectate de │ │
│ │condiţiile │ │neconformitate │ │
│ │legii. │ │şi se aplică şi│ │
│ │ │ │nivel de │ │
│ │ │ │sancţiune. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │a) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II afectează integral (în „masă“) │
│ │arborii de pe întreaga suprafaţa a u.a., se exclude de la │
│ │plata aferentă pachetului 1 u.a. respectivă pentru anul în │
│ │care se recoltează produsele accidentale I sau II. │
│ │Excluderea de la plată a u.a. afectate de forţa majoră │
│ │(accidentale I sau II) nu va afecta suprafaţa determinată │
│ │angajată şi nu va conduce la aplicarea sancţiunilor pentru │
│ │nerespectarea condiţiilor de eligibilitate. │
│ │b) Excluderea de la plată a u.a. afectate de forţa majoră │
│ │(accidentale I sau II) nu va afecta procentul zonei de │
│ │linişte la nivel de UP, acestea nefiind excluse din zona de │
│ │linişte. │
│ │c) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II nu afectează întreaga suprafaţa │
│ │a u.a., se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul în│
│ │care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat a fost extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ │d) La efectuarea calculului sancţiunilor pentru cerinţele │
│ │specifice III.1.1 şi III.1.2 nu se vor scădea u.a. afectate │
│ │de produsele accidentale I sau II. │
│ │e) Suprafaţa parţială a unei u.a. de pe care au fost │
│ │recoltate produse accidentale I sau II se stabileşte ca fiind│
│ │poligonul închis determinat de arborii situaţi cel mai │
│ │aproape de limita u.a. respectivă, astfel încât în interiorul│
│ │acestui poligon să fie cuprinşi toţi arborii extraşi în │
│ │cadrul lucrării respective. În cazul arborilor dispersaţi, │
│ │aferent cărora nu este posibilă determinarea suprafeţei │
│ │parţiale, se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul │
│ │în care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat a fost extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ ├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care suprafaţa │ │
│ │ │ │(suprafeţele │ │
│ │ │ │din u.a. │ │
│ │ │ │afectate │ │
│ │ │ │integral/ │ │
│ │ │ │parţial) pe │ │
│ │ │ │care apar │ │
│ │ │ │fenomene care │ │
│ │ │ │impun │ │
│ │ │ │recoltarea de │ │
│ │ │ │produse │ │
│ │3.^iii) În │ │accidentale I │ │
│ │cazul în care │ │sau II este de │ │
│ │suprafaţa │ │cel puţin 50% │ │
│ │(suprafeţele │ │din suprafaţa │ │
│ │din u.a. │ │determinată a │ │
│ │afectate │ │zonei de │ │
│ │integral/ │ │linişte, nu se │ │
│ │parţial) pe │ │acordă plata │ │
│ │care apar │ │pentru anul │ │
│ │fenomene care │ │cererii de │ │
│ │impun │ │plată, │ │
│ │recoltarea de │ │angajamentul se│ │
│ │produse │ │închide fără a │ │
│ │accidentale I │ │fi necesară │ │
│ │sau II este de │Nerespectarea │rambursarea │ │
│ │cel puţin 50% │cerinţei │sprijinului │x │
│ │din suprafaţa │ │primit anterior│ │
│ │zonei de │ │în cadrul │ │
│ │linişte, nu se │ │angajamentului.│ │
│ │acordă plata │ │În cazul în │ │
│ │pentru anul │ │care │ │
│ │cererii de │ │beneficiarul │ │
│ │plată, │ │deţine în │ │
│ │angajamentul se│ │proprietate │ │
│ │închide fără a │ │terenuri │ │
│ │fi necesară │ │forestiere │ │
│ │rambursarea │ │situate în mai │ │
│ │sprijinului │ │multe UP, │ │
│ │primit anterior│ │pentru calculul│ │
│ │în cadrul │ │ponderii │ │
│ │angajamentului.│ │suprafeţei pe │ │
│ │ │ │care se impune │ │
│ │ │ │recoltarea │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │accidentale │ │
│ │ │ │raportarea se │ │
│ │ │ │face la │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │totală │ │
│ │ │ │determinată a │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte din UP │ │
│ │ │ │afectată. │ │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^iii) a) O lucrare se consideră executată într-un an dacă │
│ │aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între │
│ │1.01-31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi │
│ │exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi │
│ │stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru │
│ │extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări │
│ │separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul │
│ │exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu │
│ │depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul │
│ │angajamentelor care se întind pe perioada a două │
│ │amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au │
│ │executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului │
│ │amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul │
│ │amenajament pe perioada rămasă din angajament. │
│ │Lucrarea de exploatare care nu este finalizată până la │
│ │sfârşitul anului calendaristic va fi înregistrată în anul în │
│ │care s-a emis autorizaţia de exploatare, fără a depăşi durata│
│ │maximă cumulată de 365 de zile pentru reprimirea parchetului.│
│ │La determinarea duratei maxime cumulate de 365 de zile pentru│
│ │reprimirea parchetului se va ţine seama şi de prevederile din│
│ │eventualele acte de constatare a forţei majore încheiate de │
│ │ocolul silvic, în care este precizată perioada de întrerupere│
│ │a lucrărilor forestiere. Perioada de întrerupere nu se ia în │
│ │calculul duratei maxime. │
│ │b) Cazul în care într-o u.a. se efectuează aceeaşi lucrare pe│
│ │mai multe părţi de suprafaţă se va considera ca fiind o │
│ │singură lucrare, cu condiţia încadrării în termenul de 365 de│
│ │zile a exploatării întregului volum. │
│ │c) Produsele extraordinare, definite de Legea nr. 171/2010 │
│ │privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, │
│ │cu modificările şi completările ulterioare, sunt tratate ca │
│ │şi produsele accidentale I/II. │
│ │d) Extragerea produselor accidentale nu este considerată o a │
│ │doua lucrare efectuată şi nu se sancţionează, indiferent de │
│ │momentul apariţiei, respectiv înainte sau după efectuarea │
│ │lucrării permise de M15 şi prevăzute de amenajamentul silvic.│
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte │ │
│ │ │ │încadrată în T │ │
│ │ │ │II pe perioada │ │
│ │ │ │de derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │se execută │ │
│ │ │ │într-un singur │ │
│ │ │ │an lucrări de │ │
│ │1.^iv) În │ │extragere a │2 │
│ │cadrul zonei │ │materialului │ │
│ │din afara zonei│ │lemnos prin │ │
│ │de linişte, în │ │lucrări de │ │
│ │u.a. încadrate │ │conservare se │ │
│ │în T II nu se │ │exclude de la │ │
│ │execută lucrări│Nerespectarea │plată pentru │ │
│4. │de extragere │cerinţei │anul de │ │
│ │masă lemnoasă │ │campanie în │ │
│ │prin lucrări de│ │curs u.a. │ │
│ │conservare pe │ │respectivă, iar│ │
│ │toată perioada │ │angajamentul │ │
│ │de aplicare a │ │rămâne în │ │
│ │angajamentului.│ │desfăşurare. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │ │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │ │ │În cazul în care │
│ │ │ │neconformitatea se datorează │
│ │ │ │încălcării cerinţelor atât în │
│ │ │ │aceeaşi u.a., cât şi în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale, se consideră │
│ │ │ │repetiţie. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. încadrată │ │
│ │ │ │în T II din │ │
│ │ │ │afara zonei de │ │
│ │2.^iv) În │ │linişte are loc│ │
│ │situaţia în │ │un fenomen ce │ │
│ │care pe │ │impune │ │
│ │suprafaţa unei │ │recoltarea de │ │
│ │u.a. încadrate │ │produse │ │
│ │în T II din │ │accidentale I │ │
│ │afara zonei de │ │sau II şi │2 │
│ │linişte are loc│ │lemnul afectat │ │
│ │un fenomen ce │Nerespectarea │a fost extras │ │
│ │impune │cerinţei │cu încălcarea │ │
│ │recoltarea de │ │prevederilor │ │
│ │produse │ │legale, nu se │ │
│ │accidentale I │ │acordă plata │ │
│ │sau II, lemnul │ │pentru u.a. │ │
│ │afectat va fi │ │afectate de │ │
│ │extras în │ │neconformitate │ │
│ │condiţiile │ │şi se aplică şi│ │
│ │legii. │ │nivel de │ │
│ │ │ │sancţiune. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^iv) a) O lucrare se consideră executată într-un an dacă │
│ │aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între │
│ │1.01-31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi │
│ │exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi │
│ │stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru │
│ │extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări │
│ │separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul │
│ │exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu │
│ │depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul │
│ │angajamentelor care se întind pe perioada a două │
│ │amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au │
│ │executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului │
│ │amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul │
│ │amenajament pe perioada rămasă din angajament. │
│ │Lucrarea de exploatare care nu este finalizată până la │
│ │sfârşitul anului calendaristic va fi înregistrată în anul în │
│ │care s-a emis autorizaţia de exploatare, fără a depăşi durata│
│ │maximă cumulată de 365 de zile pentru reprimirea parchetului.│
│ │La determinarea duratei maxime cumulate de 365 de zile pentru│
│ │reprimirea parchetului se va ţine seama şi de prevederile din│
│ │eventualele acte de constatare a forţei majore încheiate de │
│ │ocolul silvic, în care este precizată perioada de întrerupere│
│ │a lucrărilor forestiere. Perioada de întrerupere nu se ia în │
│ │calculul duratei maxime. │
│ │b) Cazul în care într-o u.a. se efectuează aceeaşi lucrare pe│
│ │mai multe părţi de suprafaţă se va considera ca fiind o │
│ │singură lucrare, cu condiţia autorizării exploatării în │
│ │acelaşi an şi a încadrării în termenul de 365 de zile a │
│ │exploatării întregului volum. │
│ │c) Produsele extraordinare definite de Legea nr. 171/2010, cu│
│ │modificările şi completările ulterioare, sunt tratate ca şi │
│ │produsele accidentale I/II. │
│ │d) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II afectează întreaga suprafaţa a │
│ │u.a., se exclude de la plata aferentă pachetului 1 u.a. │
│ │respectivă pentru anul în care se recoltează produsele │
│ │accidentale I sau II. │
│ │Excluderea de la plată a u.a. afectate de forţa majoră │
│ │(accidentale I sau II) nu va afecta suprafaţa determinată │
│ │angajată şi nu va conduce la aplicarea sancţiunilor pentru │
│ │nerespectarea condiţiilor de eligibilitate. │
│ │e) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II nu afectează întreaga suprafaţa │
│ │a u.a., se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul în│
│ │care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat va fi extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ │f) Suprafaţa parţială a unei u.a. de pe care au fost │
│ │recoltate produse accidentale I sau II se stabileşte ca fiind│
│ │poligonul închis determinat de arborii situaţi cel mai │
│ │aproape de limita u.a. respective, astfel încât în interiorul│
│ │acestui poligon să fie cuprinşi toţi arborii extraşi în │
│ │cadrul lucrării respective. În cazul arborilor dispersaţi, │
│ │aferent cărora nu este posibilă determinarea suprafeţei │
│ │parţiale, se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul │
│ │în care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat a fost extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ │g) Extragerea produselor accidentale nu este considerată o a │
│ │doua lucrare efectuată şi nu se sancţionează, indiferent de │
│ │momentul apariţiei, respectiv înainte sau după efectuarea │
│ │lucrării permise de M15 şi prevăzute de amenajamentul silvic.│
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte pe │ │
│ │1.^v) Pe │ │perioada de │ │
│ │suprafaţa din │ │derulare a │ │
│ │angajament care│ │angajamentului │ │
│ │nu face │ │se intervine cu│ │
│ │obiectul │ │lucrări mai │ │
│ │constituirii │ │mult de o dată │ │
│ │zonei de │ │pe aceeaşi │ │
│ │linişte se pot │ │u.a., cu │ │
│ │executa │ │excepţia │ │
│ │lucrările │ │cazului în care│ │
│ │prevăzute de │ │este necesar să│ │
│ │amenajamentul │ │se efectueze │ │
│ │silvic, │ │lucrări de │ │
│ │avându-se în │ │împădurire, │ │
│ │vedere ca pe │ │ajutorare a │ │
│ │perioada │ │regenerărilor │2 │
│ │angajamentului │ │naturale, │ │
│ │să nu se │ │întreţinere a │ │
│ │intervină cu │ │culturilor şi a│ │
│ │lucrări mai │ │seminţişurilor │ │
│ │mult de o dată │ │până la │ │
│ │pe aceeaşi │Nerespectarea │realizarea │ │
│ │u.a., cu │cerinţei │stării de │ │
│ │excepţia │ │masiv, │ │
│ │cazului în care│ │descopleşiri, │ │
│ │este necesar să│ │degajări, │ │
│ │se efectueze │ │depresaje şi │ │
│ │lucrări de │ │curăţiri, se │ │
│ │împădurire, │ │exclude de la │ │
│ │ajutorare a │ │plată pentru │ │
│ │regenerărilor │ │campania în │ │
│ │naturale, │ │curs u.a. │ │
│ │întreţinere a │ │respectivă, iar│ │
│ │culturilor şi a│ │angajamentul │ │
│ │seminţişurilor │ │rămâne în │ │
│ │până la │ │desfăşurare. │ │
│5. │realizarea │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │stării de │ │REPETIŢIE │3 │
│ │masiv, │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │descopleşiri, │ │În cazul în care │
│ │degajări, │ │neconformitatea se datorează │
│ │depresaje şi │ │încălcării cerinţelor atât în │
│ │curăţiri. │ │aceeaşi u.a., cât şi în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale, se consideră │
│ │ │ │repetiţie. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. încadrată │ │
│ │2.^v) În │ │în categoriile │ │
│ │situaţia în │ │eligibile T │ │
│ │care pe │ │III-T VI (cu │ │
│ │suprafaţa unei │ │excepţia lui T │ │
│ │u.a. din afara │ │II) din afara │ │
│ │zonei de │ │zonei de │ │
│ │linişte are loc│ │linişte are loc│ │
│ │un fenomen ce │ │un fenomen ce │ │
│ │impune │ │impune │ │
│ │recoltarea de │ │recoltarea de │ │
│ │produse │Nerespectarea │produse │1 │
│ │accidentale I │cerinţei │accidentale I │ │
│ │sau II (conform│ │sau II şi │ │
│ │definiţiei din │ │lemnul afectat │ │
│ │Ordinul │ │a fost extras │ │
│ │ministrului │ │cu încălcarea │ │
│ │agriculturii şi│ │prevederilor │ │
│ │dezvoltării │ │legale, nu se │ │
│ │rurale nr. │ │acordă plata │ │
│ │1.002/2016 │ │pentru u.a. │ │
│ │privind │ │afectată de │ │
│ │ │ │neconformitate │ │
│ │ │ │şi se aplică şi│ │
│ │ │ │nivel de │ │
│ │ │ │sancţiune. │ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │ajutor de stat │ │ │ │
│ │„Servicii de │ │REPETIŢIE │2 │
│ │silvomediu, │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │
│ │climatice şi │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │
│ │pădurilor“, cu │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare), │ │ │ │
│ │lemnul afectat │ │INTENŢIE │5 │
│ │va fi extras în│ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │legii. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^v) a) Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic a se │
│ │executa o singură dată la nivel de u.a. pe perioada │
│ │angajamentului se execută într-o singură perioadă cuprinsă │
│ │între 1.01-31.12 anul n (condiţia se aplică inclusiv în anul │
│ │I de angajament). În cazul în care o partidă nu a putut fi │
│ │exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi │
│ │stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru │
│ │extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări │
│ │separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul │
│ │exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu │
│ │depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul │
│ │angajamentelor care se întind pe perioada a două amenajamente│
│ │se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au executat lucrări│
│ │în perioada de aplicabilitate a primului amenajament să nu se│
│ │mai execute lucrările prevăzute în noul amenajament pe │
│ │perioada rămasă din angajament. │
│ │Lucrarea de exploatare care nu este finalizată până la │
│ │sfârşitul anului calendaristic va fi înregistrată în anul în │
│ │care s-a emis autorizaţia de exploatare, fără a depăşi durata│
│ │maximă cumulată de 365 de zile pentru reprimirea parchetului.│
│ │La determinarea duratei maxime cumulate de 365 de zile pentru│
│ │reprimirea parchetului se va ţine seama şi de prevederile din│
│ │eventualele acte de constatare a forţei majore încheiate de │
│ │ocolul silvic, în care este precizată perioada de întrerupere│
│ │a lucrărilor forestiere. Perioada de întrerupere nu se ia în │
│ │calculul duratei maxime. │
│ │b) Cazul în care într-o u.a. se efectuează aceeaşi lucrare pe│
│ │mai multe părţi de suprafaţă se va considera ca fiind o │
│ │singură lucrare, cu condiţia încadrării în termenul de 365 de│
│ │zile a exploatării întregului volum. │
│ │c) Produsele extraordinare definite de Legea nr. 171/2010, cu│
│ │modificările şi completările ulterioare, sunt tratate ca şi │
│ │produsele accidentale I/II. │
│ │d) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II afectează întreaga suprafaţă a │
│ │u.a., se exclude de la plata aferentă pachetului 1 u.a. │
│ │respectivă pentru anul în care se recoltează produsele │
│ │accidentale I sau II. │
│ │Excluderea de la plată a u.a. afectate de forţa majoră │
│ │(accidentale I sau II) nu va afecta suprafaţa determinată │
│ │angajată şi nu va conduce la aplicarea sancţiunilor pentru │
│ │nerespectarea condiţiilor de eligibilitate. │
│ │e) În cazul în care fenomenul care impune recoltarea de │
│ │produse accidentale I sau II nu afectează întreaga suprafaţa │
│ │a u.a., se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul în│
│ │care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat va fi extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ │f) Suprafaţa parţială a unei u.a. de pe care au fost │
│ │recoltate produse accidentale I sau II se stabileşte ca fiind│
│ │poligonul închis determinat de arborii situaţi cel mai │
│ │aproape de limita u.a. respective, astfel încât în interiorul│
│ │acestui poligon să fie cuprinşi toţi arborii extraşi în │
│ │cadrul lucrării respective. În cazul arborilor dispersaţi, │
│ │aferent cărora nu este posibilă determinarea suprafeţei │
│ │parţiale, se acordă plata pentru u.a. respectivă pentru anul │
│ │în care se recoltează produsele accidentale I sau II, dacă │
│ │lemnul afectat a fost extras cu respectarea condiţiilor │
│ │legale. │
│ │g) Extragerea produselor accidentale nu este considerată o a │
│ │doua lucrare şi nu se sancţionează, indiferent de momentul │
│ │apariţiei, respectiv înainte sau după efectuarea lucrării │
│ │permise de M15 şi prevăzute de amenajamentul silvic. │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │1. Până la │ │
│ │ │ │expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului│ │
│ │ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice, │ │
│ │ │ │volumul rămas │ │
│ │ │ │de recoltat │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │regenerare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│2 │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade până la │ │
│ │ │ │75% din volumul│ │
│ │ │ │rezultat din │ │
│ │ │ │înmulţirea │ │
│ │ │ │indicelui de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │produselor de │ │
│ │ │ │igienă cu de 2 │ │
│ │ │ │ori suprafaţa │ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte şi de │ │
│ │ │ │1,6 ori │ │
│ │Respectarea │ │suprafaţa din │ │
│ │volumului rămas│ │angajament din │ │
│ │de recoltat │ │afara zonei de │ │
│ │prin tăieri de │ │linişte. │ │
│ │regenerare la │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │nivel de UP │ │2. Până la │ │
│ │(Cerinţa se │ │expirarea │ │
│ │verifică doar │ │amenajamentului│ │
│ │pentru cererile│ │sau, în cazul │ │
│ │de plată │ │în care │ │
│ │aferente │ │angajamentul se│ │
│ │sesiunii de │ │întinde pe │ │
│ │depunere 1/ │ │perioada a două│ │
│ │2017.) │ │amenajamente, │ │
│ │Până la │ │până la │ │
│ │expirarea │ │expirarea celor│ │
│ │amenajamentului│ │două │ │
│ │sau, în cazul │ │amenajamente │ │
│ │în care │ │silvice, │ │
│ │angajamentul se│ │volumul rămas │ │
│ │întinde pe │ │de recoltat │ │
│ │perioada a două│ │prin tăieri de │ │
│ │amenajamente, │ │regenerare pe │ │
│ │până la │ │toată suprafaţa│3 │
│ │expirarea celor│ │din angajament │ │
│6. │două │Nerespectarea │este între 50% │ │
│ │amenajamente │cerinţei │şi 75% din │ │
│ │silvice volumul│ │volumul │ │
│ │rămas de │ │rezultat din │ │
│ │recoltat prin │ │înmulţirea │ │
│ │tăieri de │ │indicelui de │ │
│ │regenerare pe │ │recoltare a │ │
│ │toată suprafaţa│ │produselor de │ │
│ │din angajament │ │igienă cu de 2 │ │
│ │trebuie să fie │ │ori suprafaţa │ │
│ │egal cel puţin │ │din angajament │ │
│ │cu volumul │ │din zona de │ │
│ │rezultat din │ │linişte şi de │ │
│ │înmulţirea │ │1,6 ori │ │
│ │indicelui de │ │suprafaţa din │ │
│ │recoltare a │ │angajament din │ │
│ │produselor de │ │afara zonei de │ │
│ │igienă cu de 2 │ │linişte. │ │
│ │ori suprafaţa │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │din angajament │ │3. Până la │ │
│ │din zona de │ │expirarea │ │
│ │linişte şi de │ │amenajamentului│ │
│ │1,6 ori │ │sau, în cazul │ │
│ │suprafaţa din │ │în care │ │
│ │angajament din │ │angajamentul se│ │
│ │afara zonei de │ │întinde pe │ │
│ │linişte. │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice, │ │
│ │ │ │volumul rămas │ │
│ │ │ │de recoltat │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │regenerare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│4 │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │ │din volumul │ │
│ │ │ │rezultat din │ │
│ │ │ │înmulţirea │ │
│ │ │ │indicelui de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │produselor de │ │
│ │ │ │igienă cu de 2 │ │
│ │ │ │ori suprafaţa │ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte şi de │ │
│ │ │ │1,6 ori │ │
│ │ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│ │ │ │afara zonei de │ │
│ │ │ │linişte. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. Până la │ │
│ │ │ │expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului│ │
│ │ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice, │ │
│ │ │ │volumul rămas │ │
│ │ │ │de recoltat │ │
│ │ │ │prin tăieri de │3 │
│ │ │ │conservare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │ │scade până la │ │
│ │ │ │75% din volumul│ │
│ │ │ │aferent a 5 │ │
│ │ │ │posibilităţi │ │
│ │ │ │anuale de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │conservare │ │
│ │Respectarea │ │prevăzute în │ │
│ │volumului rămas│ │amenajamentul │ │
│ │de recoltat │ │sau │ │
│ │prin tăieri de │ │amenajamentele │ │
│ │conservare Până│ │silvice │ │
│ │la expirarea │ │(cumulate)^vi).│ │
│ │amenajamentului│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │sau, în cazul │ │2. Până la │ │
│ │în care │ │expirarea │ │
│ │angajamentul se│ │amenajamentului│ │
│ │întinde pe │ │sau, în cazul │ │
│ │perioada a două│ │în care │ │
│ │amenajamente, │ │angajamentul se│ │
│ │până la │ │întinde pe │ │
│ │expirarea celor│ │perioada a două│ │
│ │două │ │amenajamente, │ │
│ │amenajamente │ │până la │ │
│ │silvice volumul│ │expirarea celor│ │
│ │rămas de │ │două │ │
│ │recoltat prin │ │amenajamente │ │
│ │tăieri de │ │silvice, │ │
│ │conservare pe │ │volumul rămas │ │
│ │toată suprafaţa│ │de recoltat │ │
│ │din angajament │ │prin tăieri de │ │
│ │trebuie să fie │ │conservare pe │4 │
│ │egal cu cel │ │toată suprafaţa│ │
│ │puţin 5 │ │din angajament │ │
│7. │posibilităţi*) │ │este între 50% │ │
│ │anuale de │ │şi 75% din │ │
│ │recoltare a │ │volumul aferent│ │
│ │masei lemnoase │ │a 5 │ │
│ │prin tăieri de │ │posibilităţi │ │
│ │conservare │ │anuale de │ │
│ │prevăzute în │ │recoltare a │ │
│ │amenajamentul │ │masei lemnoase │ │
│ │sau │ │prin tăieri de │ │
│ │amenajamentele │ │conservare │ │
│ │silvice │ │prevăzute în │ │
│ │(cumulate). │ │amenajamentul │ │
│ │*) │ │sau │ │
│ │Posibilitatea │ │amenajamentele │ │
│ │anuală se │ │silvice │ │
│ │consideră a fi │ │(cumulate)^vi).│ │
│ │egală cu │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │volumul total │ │3. Până la │ │
│ │prevăzut în │ │expirarea │ │
│ │Planul │ │amenajamentului│ │
│ │lucrărilor de │ │sau, în cazul │ │
│ │conservare │ │în care │ │
│ │împărţit la │ │angajamentul se│ │
│ │numărul de ani │ │întinde pe │ │
│ │de aplicare a │ │perioada a două│ │
│ │amenajamentului│ │amenajamente, │ │
│ │silvic. │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice, │ │
│ │ │ │volumul rămas │ │
│ │ │ │de recoltat │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │conservare pe │5 │
│ │ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │ │din volumul │ │
│ │ │ │aferent a 5 │ │
│ │ │ │posibilităţi │ │
│ │ │ │anuale de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │conservare │ │
│ │ │ │prevăzute în │ │
│ │ │ │amenajamentul │ │
│ │ │ │sau │ │
│ │ │ │amenajamentele │ │
│ │ │ │silvice │ │
│ │ │ │(cumulate)^vi).│ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^vi) Nerespectarea într-un singur an a volumului rămas de │
│ │recoltat prin tăieri de conservare are ca efect │
│ │imposibilitatea respectării cerinţei în următorii ani de │
│ │angajament. În acest caz sancţiunea aplicată în primul an în │
│ │care este identificată încălcarea cerinţei se va aplica în │
│ │continuare pe toată perioada rămasă din angajament. Nu se va │
│ │aplica repetiţie decât în cazul în care se va constata o nouă│
│ │recoltare care va diminua şi mai mult volumul rămas de │
│ │recoltat. │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III.2.│Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din│
│ │rărituri │
├──────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Nu este permisă│ │
│ │ │ │deschiderea │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │pentru pachetul│ │
│ │ │ │2, dacă nu │ │
│ │ │ │optează şi │ │
│ │Poate fi │ │pentru pachetul│ │
│1. │aplicat doar │x │1. Suprafaţa │x │
│ │adiţional la │ │solicitată │ │
│ │pachetul 1. │ │pentru pachetul│ │
│ │ │ │2 poate fi mai │ │
│ │ │ │mică sau egală │ │
│ │ │ │cu suprafaţa │ │
│ │ │ │u.a. pe care │ │
│ │ │ │este solicitat │ │
│ │ │ │pachetul 1. │ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. Neefectuarea│ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │rărituri sau │ │
│ │ │ │nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare a │ │
│ │ │ │materialului │ │
│ │ │ │lemnos pe o │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │cumulată (suma │3 │
│ │ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │ │u.a. sau a │ │
│ │ │ │părţilor de │ │
│ │ │ │u.a., după caz,│ │
│ │ │ │solicitate │ │
│ │ │ │pentru plată în│ │
│ │Adoptând acest │ │anul respectiv,│ │
│ │pachet, │ │pe care nu s-a │ │
│ │solicitantul │ │respectat │ │
│ │sprijinului │Neefectuarea │cerinţa) mai │ │
│ │exploatează │lucrărilor de │mică de 15% din│ │
│ │materialul │rărituri sau │suprafaţa │ │
│ │lemnos provenit│nerespectarea │solicitată prin│ │
│ │din rărituri │cerinţei │acest pachet în│ │
│ │folosind │privind │anul respectiv.│ │
│2. │exclusiv │echipamentele ├───────────────┼──────────────┤
│ │atelaje la │utilizate │2. Neefectuarea│ │
│ │operaţiile de │pentru │lucrărilor de │ │
│ │adunat, scos şi│efectuarea │rărituri sau │ │
│ │apropiat pe │lucrărilor de │nerespectarea │ │
│ │suprafaţa ce │colectare a │cerinţei │ │
│ │face obiectul │materialului │privind │ │
│ │angajamentului,│lemnos │echipamentele │ │
│ │până la │ │utilizate │ │
│ │platforma │ │pentru │ │
│ │primară. │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare a │ │
│ │ │ │materialului │ │
│ │ │ │lemnos pe o │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │cumulată (suma │4 │
│ │ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │ │u.a. sau a │ │
│ │ │ │părţilor de │ │
│ │ │ │u.a., după caz,│ │
│ │ │ │solicitate │ │
│ │ │ │pentru plată în│ │
│ │ │ │anul respectiv,│ │
│ │ │ │pe care nu s-a │ │
│ │ │ │respectat │ │
│ │ │ │cerinţa) │ │
│ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │15% şi 30% din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │solicitată prin│ │
│ │ │ │acest pachet în│ │
│ │ │ │anul respectiv.│ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │3. Neefectuarea│ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │rărituri sau │ │
│ │ │ │nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare a │ │
│ │ │ │materialului │ │
│ │ │ │lemnos pe o │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │cumulată (suma │6 │
│ │ │ │suprafeţelor │ │
│ │ │ │u.a. sau a │ │
│ │ │ │părţilor de │ │
│ │ │ │u.a., după caz,│ │
│ │ │ │solicitate │ │
│ │ │ │pentru plată în│ │
│ │ │ │anul respectiv,│ │
│ │ │ │pe care nu s-a │ │
│ │ │ │respectat │ │
│ │ │ │cerinţa) mai │ │
│ │ │ │mare de 30% din│ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │solicitată prin│ │
│ │ │ │acest pachet în│ │
│ │ │ │anul respectiv.│ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care se │ │
│ │ │ │constată │ │
│ │ │ │depăşirea │ │
│ │ │ │suprafeţei │ │
│ │ │ │reprezentând │ │
│ │ │ │jumătate din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │totală a u.a. │ │
│ │La nivel de UP │ │prevăzute cu │ │
│ │suma │ │lucrări de │ │
│ │suprafeţelor de│ │rărituri în │ │
│ │parcurs cu │ │Planul │ │
│ │lucrări de │ │lucrărilor de │ │
│ │rărituri a u.a.│ │îngrijire/ │ │
│ │selectate nu │ │rărituri, │ │
│ │poate depăşi │ │aferente │ │
│ │jumătate din │ │suprafeţei care│ │
│ │suprafaţa │ │face obiectul │ │
│ │totală a u.a. │ │cererii de │ │
│3. │prevăzute cu │Nerespectarea │sprijin/plată, │x │
│ │lucrări de │cerinţei │valoarea plăţii│ │
│ │rărituri în │ │se limitează la│ │
│ │Planul │ │maximum │ │
│ │lucrărilor de │ │jumătate din │ │
│ │îngrijire/ │ │suprafaţa │ │
│ │rărituri, │ │totală a u.a. │ │
│ │aferente │ │prevăzute cu │ │
│ │suprafeţei care│ │lucrări de │ │
│ │face obiectul │ │rărituri în │ │
│ │cererii de │ │Planul │ │
│ │sprijin/plată. │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │îngrijire/ │ │
│ │ │ │rărituri, │ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │suprafeţei care│ │
│ │ │ │face obiectul │ │
│ │ │ │cererii de │ │
│ │ │ │sprijin/plată, │ │
│ │ │ │fără aplicarea │ │
│ │ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │ │supradeclarare.│ │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare care │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │ │de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau │ │
│ │ │ │amândouă din │1 │
│ │ │ │operaţiile de │ │
│ │ │ │scos şi │ │
│ │ │ │apropiat cu │ │
│ │ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │ │selectate a │ │
│ │ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mică de 15%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │solicitată prin│ │
│ │ │ │acest pachet în│ │
│ │ │ │anul respectiv.│ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │2. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare, care│ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │Lucrările de │ │puţin operaţia │ │
│ │colectare │ │de adunat şi │ │
│ │trebuie să │ │una sau │ │
│ │cuprindă cel │ │amândouă din │2 │
│ │puţin operaţia │ │operaţiile de │ │
│4. │de adunat şi │Nerespectarea │scos şi │ │
│ │una sau │cerinţei │apropiat cu │ │
│ │amândouă din │ │atelaje în u.a.│ │
│ │operaţiile de │ │selectate, a │ │
│ │scos şi │ │căror suprafaţă│ │
│ │apropiat cu │ │cumulată este │ │
│ │atelaje. │ │între 15% şi │ │
│ │ │ │30% din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │solicitată prin│ │
│ │ │ │acest pachet în│ │
│ │ │ │anul respectiv.│ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │3. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare care │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │ │de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau │ │
│ │ │ │amândouă din │3 │
│ │ │ │operaţiile de │ │
│ │ │ │scos şi │ │
│ │ │ │apropiat cu │ │
│ │ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │ │selectate a │ │
│ │ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mare de 30%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │solicitată prin│ │
│ │ │ │acest pachet în│ │
│ │ │ │anul respectiv.│ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │2/3/4 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │anuală pentru │ │
│ │ │ │care solicită │ │
│ │Suprafaţa │ │sprijin este │ │
│ │anuală pentru │ │mai mică de 10%│ │
│ │care se poate │ │sau mai mare de│2 │
│ │solicita │Nerespectarea │30% din totalul│ │
│5. │sprijin este de│cerinţei │suprafaţei │ │
│ │20% din │ │solicitate │ │
│ │suprafaţa │ │pentru pachetul│ │
│ │selectată (+/ │ │2.^vii) │ │
│ │-10%). │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^vii) Această sancţiune se aplică numai în cazul în care │
│ │beneficiarul, conform mărimii suprafeţelor şi/sau numărului │
│ │u.a. din planul lucrărilor de îngrijire, avea posibilitatea │
│ │respectării acestei cerinţe. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │1. Distanţa de │ │
│ │ │ │colectare pentru│ │
│ │ │ │o u.a. pentru │ │
│ │ │ │care se solicită│ │
│ │ │ │sprijin este │1 │
│ │ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │ │75 m şi 100 m şi│ │
│ │Distanţa de │ │/sau 2.000 m şi │ │
│ │colectare │ │2.250 m. │ │
│ │pentru care se │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │solicită │ │2. Distanţa de │ │
│ │sprijin trebuie│ │colectare pentru│ │
│ │să fie de │ │o u.a. pentru │ │
│ │minimum 100 m, │ │care se solicită│ │
│ │iar cea maximă │ │sprijin este │2 │
│6. │de 2.000 m; │ │cuprinsă între │ │
│ │distanţa de │ │50 m şi 75 m şi/│ │
│ │colectare va fi│ │sau 2.250 m şi │ │
│ │precizată în │ │2.500 m. │ │
│ │documentele │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │privind │ │3. Distanţa de │ │
│ │organizarea │ │colectare pentru│ │
│ │lucrărilor de │ │care se solicită│ │
│ │exploatare. │ │sprijin este mai│3 │
│ │ │ │mică de 50 m şi/│ │
│ │ │ │sau mai mare de │ │
│ │ │ │2.500 m. │ │
│ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │2/3/4 │
│ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1. Volumul │ │
│ │ │ │arborelui mediu │ │
│ │ │ │colectat pentru │ │
│ │ │ │cel puţin o u.a.│2 │
│ │ │ │este cu până la │ │
│ │ │ │30% mai mare de │ │
│ │ │ │0,3 mc în anul │ │
│ │ │ │de cerere. │ │
│ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │2. Volumul │ │
│ │Atelajele vor │ │arborelui mediu │ │
│ │fi folosite │ │colectat pentru │ │
│ │avându-se în │ │cel puţin o u.a.│3 │
│ │vedere ca │ │este cu 30-50% │ │
│7. │volumul │Nerespectarea│mai mare de 0,3 │ │
│ │arborelui mediu│cerinţei │mc în anul de │ │
│ │colectat să fie│ │cerere. │ │
│ │de cel mult 0,3│ ├────────────────┼──────────────┤
│ │mc.^viii) │ │3. Volumul │ │
│ │ │ │arborelui mediu │ │
│ │ │ │colectat pentru │ │
│ │ │ │cel puţin o u.a.│4 │
│ │ │ │este cu peste │ │
│ │ │ │50% mai mare de │ │
│ │ │ │0,3 mc în anul │ │
│ │ │ │de cerere. │ │
│ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5 │
│ │ │ ├────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┤
│ │^viii) În situaţia în care, după constituirea Actului de │
│ │punere în valoare (APV) conform Hotărârii Guvernului nr. 715/│
│ │2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei │
│ │lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu │
│ │modificările şi completările ulterioare, se constată că în │
│ │u.a. respectivă volumul arborelui mediu este mai mare de 0,3 │
│ │mc sau distanţa de colectare nu se încadrează în limitele de │
│ │la pct. 6, beneficiarul poate solicita înlocuirea (numai în │
│ │perioada de depunere a cererilor de plată) sau excluderea │
│ │acestei u.a. din lista u.a. selectate pentru pachetul 2. │
│ │Informaţia privind volumul arborelui mediu se regăseşte în │
│ │APV întocmit de către ocolul silvic anterior efectuării │
│ │lucrării de rărituri. │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
    SECŢIUNEA a 3-a
    Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    1. Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este data de 15 mai sau o dată ulterioară stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de depunere a cererii de plată este comunicat anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro.
    2. Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate.
    3. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    4. Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai sau până la o dată ulterioară stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    5. Prin cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/gărzile forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
    a) a/au informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată;
    b) a/au notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau
    c) a/au constatat nereguli în urma controlului.

    6. Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate în cadrul pachetului 1 atrage recuperarea sumelor acordate în anul anterior/anii anteriori.
    7. Beneficiarul poate să renunţe la:
    a) pachetul 1 de pe o u.a./UP (aplicabil doar pentru cererile care conţin mai multe UP);
    b) pachetul 2 din cererea de plată din anul de campanie respectiv;
    c) selectarea unei u.a. din zona de linişte, dacă această retragere nu implică nerespectarea condiţiilor privind suprafaţa minimă a zonei de linişte la nivel de UP/grup compact de 20 ha şi/sau procentul de minimum 20% din suprafaţa angajată la nivel de UP.

    8. Modificările în cadrul pachetului 2 (de alegere/înlocuire a u.a. sau de reprogramare pe ani) faţă de u.a. prevăzute/estimate cu pachet 2 în cererea de sprijin se efectuează pe toată durata angajamentului, numai în perioadele de depunere/modificare a cererilor de plată. Dacă beneficiarul renunţă la una sau mai multe u.a. în perioada de implementare a angajamentului, nu se vor aplica sancţiuni.
    9. În cazul în care la data depunerii cererii de plată pentru anul „n“ de angajament/la modificarea cererii de plată beneficiarul exclude o anumită u.a din lista u.a. selectate pentru pachetul 2/toate u.a. selectate pentru anul de cerere respectiv, suprafaţa totală selectată care se va lua în calcul la verificarea cerinţei privind suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este 20% din suprafaţa selectată +/-10%, urmând ca în anul curent şi în anii următori de angajament aceasta să fie actualizată.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole
    1. În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată pentru terenurile agricole şi animale, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    a) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    b) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    c) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

    2. În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată pentru terenurile agricole şi animale, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.
    3. În cazul cererii cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, dacă se aplică o sancţiune de nedeclarare pe una dintre cererile de plată pentru terenurile agricole şi animale depuse de către aceştia, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere de plată pentru terenurile agricole şi animale, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea de plată pentru terenurile agricole şi animale va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere de plată pentru terenurile agricole şi animale, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea de plată pentru terenurile agricole şi animale cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care le deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre scheme/măsuri de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului.
    Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul cererilor cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, sumele primite de la APIA în baza măsurii 15 se vor repartiza între coproprietari/membri asociaţi, proporţional cu suprafaţa de teren forestier deţinută de fiecare în parte. Fiecare coproprietar/membru asociat care deţine teren agricol/animale va avea obligaţia de a depune o cerere de plată pentru terenurile agricole şi animale, în scopul verificării respectării normelor de condiţionalitate/ecocondiţionalitate.
    În cazul în care APIA constată o nerespectare a normelor de condiţionalitate pe suprafeţele de teren agricol/cu privire la animalele deţinute de către unul dintre coproprietari/membrii asociaţi, se va efectua control privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate. În cazul constatării de neconformităţi cu normele de ecocondiţionalitate, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea de ecocondiţionalitate stabilită pentru cererea de plată pentru terenurile agricole şi animale.
    În cazul în care APIA constată nerespectări ale normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele/cu privire la animalele deţinute de mai mulţi coproprietari/membri asociaţi, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele stabilite pentru fiecare cerere de plată pentru terenurile agricole şi animale.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Sancţiuni suplimentare
    1. Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pct. 4 se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    2. Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. 4 din secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    3. Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament se realizează astfel:
    a) dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent;
    b) dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016