Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 379/C din 27 ianuarie 2021  privind condiţiile de acordare, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 379/C din 27 ianuarie 2021 privind condiţiile de acordare, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 din 5 februarie 2021
    În temeiul art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în condiţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă.
    (2) Majorarea salarială prevăzută la alin. (1), denumită în continuare majorare salarială, se acordă şi în situaţiile în care sa stabilit aplicarea scenariului 2 „Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, şi revenirea parţială prin rotaţie de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie“, respectiv a scenariului 3 „Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online“, reglementate la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, pentru zilele lucrătoare din perioada prevăzută de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.
    (3) Majorarea salarială se acordă şi în situaţia în care prin ordin al ministrului educaţiei se dispun suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.

    ART. 2
    (1) Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă poliţiştilor de penitenciare şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, în cazul în care unul dintre părinţi nu se află în una din situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă şi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea într-o instituţie din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv din sistemul administraţiei penitenciare şi/sau din unităţile sanitare publice, majorarea salarială se acordă doar unuia dintre părinţi.
    (3) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020, în situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea întro instituţie din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv din sistemul administraţiei penitenciare şi/sau din unităţile sanitare publice, majorarea salarială se acordă acelui părinte, cu condiţia respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă.
    (4) În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în una dintre instituţiile prevăzute la alin. (3), majorarea salarială se acordă doar unuia dintre părinţi.
    (5) Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (4), (4^1), (5) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă.
    (6) Indiferent de numărul de copii ai solicitantului înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, se acordă o singură majorare salarială.

    ART. 3
    Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a majorării salariale, structurile de resurse umane efectuează verificări, trimestrial, solicitând, raportat la persoanele cărora li s-a acordat majorarea, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi, instituţiilor publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi. Rezultatul verificărilor efectuate şi propunerile formulate se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează directorului unităţii spre analiză şi dispunerea măsurilor corespunzătoare, în raport cu concluziile acestor verificări şi propunerile formulate.

    ART. 4
    (1) Personalul din cadrul unităţii care îndeplineşte condiţiile de acordare a majorării salariale solicită acest drept prin cererea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, însoţită de documentele justificative prevăzute de art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă.
    (2) Acolo unde este cazul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin, care va conţine elemente din care să rezulte că acesta nu a beneficiat la locul său de muncă de zile libere ce i s-ar cuveni şi că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă.
    (3) Actul administrativ de acordare a majorării salariale se emite lunar, în luna curentă pentru luna anterioară, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane stabilite de art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Structura de resurse umane emite actul administrativ de alocare la plată a majorării, iar structura economico-financiară calculează lunar drepturile salariale, raportat la fondul de timp individual şi la datele consemnate în declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte.
    (5) Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte se depune lunar, în perioada 1-3 a lunii următoare celei pentru care solicită acordarea majorării.
    (6) Majorarea prevăzută la art. 1 se acordă personalului din sistemul poliţiei penitenciare indiferent de modul de organizare a timpului de lucru, în limita timpului corespunzător numărului de zile lucrătoare, respectiv program de 8 ore sau în tură, aferente fiecărei luni din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), art. 8^1 alin. (1) şi art. 8^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, fiind excluse intervalele care, potrivit legii, nu permit plata majorării.
    (7) Calculul cuantumului reprezentând majorarea se realizează pe baza fondului total individual acumulat în perioada lunii, la care se adaugă absenţele care nu fac parte din categoriile care exclud plata majorării.
    (8) Timpul astfel rezultat se împarte la 8 ore pentru a se stabili numărul de zile lucrătoare, cu excepţia personalului pentru care legiuitorul stabileşte o obligaţie lunară de muncă în cuantum derogator. Fracţiile de zi care rezultă din calcul se vor achita proporţional.

    ART. 5
    Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul familiilor monoparentale se acordă zile libere potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă.

    ART. 6
    (1) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (1) majorarea salarială se acordă de la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, respectiv 14 septembrie 2020, pentru zilele lucrătoare, până la încetarea stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare şi, după caz, a zilelor în care solicitantul sau celălalt părinte s-a aflat în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă.
    (2) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (2) majorarea salarială se acordă începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, pe perioada stării de alertă instituite potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (3) majorarea salarială se acordă, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Majorarea se acordă pe durata stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

    ART. 7
    Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Stelian-Cristian Ion

    Bucureşti, 27 ianuarie 2021.
    Nr. 379/C.
    ANEXA 1

    UNITATEA ............................
    Nr. .................../............... 2021
    Către .........................................,
    (grad profesional, nume şi prenume)

    director unitate
    I. Subsemnatul/Subsemnata, ................................. (grad profesional, nume şi prenume), cu domiciliul în ............................., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ..............., nr. .................., CNP ..................................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă)/divorţat(ă), având în prezent funcţia de ........................................, structura ......................................, în calitate de*):
    *) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.
    – părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    – adoptator;
    – persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    – persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    – persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    – părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    – părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
    – părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare,
    al minorului/minorei:

┌────┬─────────┬───┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Unitatea │
│Nr. │Numele şi│ │Statutul │de │
│crt.│prenumele│CNP│deţinut**)│învăţământ│
│ │ │ │ │/serviciul│
│ │ │ │ │de zi │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────────┴──────────┘

    **) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
    1“ - preşcolar;
    2“ - şcolar de până la 12 ani inclusiv;
    3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special;
    4“ - copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară;
    5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;
    6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
    7“ - copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară care suferă de o boală cronică.    II. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că:
    [ ] nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] nu mă aflu într-o situaţie de familie monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă.

    III. În temeiul art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, (Ordonanţa de urgenţă), solicit***) majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, pentru perioada ............................................................, având în vedere limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, precum şi ca urmare a situaţiilor în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2, respectiv a scenariului 3 prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei de COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, reglementate la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă.
    ***) La cerere se ataşează declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului/documentelor care atestă calitatea în care se solicită majorarea salarială, precum şi, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani ori, în cazul prevăzut la art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă, adeverinţa de la medicul de familie sau medicul specialist.

    ..............................
    (data)
    ..............................
    (semnătura)

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a celuilalt părinte conform art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
    privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor,
    în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă
    a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară,
    ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
    Subsemnatul/Subsemnata, .................................... (numele şi prenumele), cu domiciliul în ......................................, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ............... nr. .................., CNP ..........................., având calitatea de angajat la ................................, în funcţia de .............................., părinte*)/reprezentant legal al:
    *) Condiţie prevăzută în legătură cu situaţiile reglementate la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordin şi după data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi în ceea ce priveşte situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) din ordin.
    1. Nume/prenume: ................................................................, în vârstă de .............. ani;
    2. Nume/prenume: ................................................................, în vârstă de .............. ani,

    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în perioada ce face obiectul solicitării soţului/soţiei:
    a) nu beneficiez/nu am beneficiat de zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă);
    b) nu beneficiez/nu am beneficiat de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite conform art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă;
    c) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
    e) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediu de odihnă/concediu fără plată;
    f) nu desfăşor/nu am desfăşurat activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu*);
    g) nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) realizez venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    Totodată, mă oblig să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul la majorarea acordată suplimentar celuilalt părinte, în temeiul Ordonanţei de urgenţă.
    ............................
    (data)
    ............................
    (semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016