Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 377 din 17 aprilie 2024  privind actualizarea Clasificării activităţilor  din economia naţională - CAEN    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 385 din 25 aprilie 2024
    În temeiul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
    ţinând cont de prevederile din Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire,
    ţinând seama de Hotărârea Comitetului de Avizare Metodologică nr. 4 din 10.04.2024,
    preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Tudorel Andrei

    Bucureşti, 17 aprilie 2024.
    Nr. 377.
    ANEXA 1

    Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3

┌──────────────────────────────────────┐
│Introducere │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │CAEN^1 reprezintă │
│ │acronimul utilizat │
│ │pentru a desemna │
│ │clasificarea statistică│
│ │naţională a │
│ │activităţilor economice│
│ │din România. Această │
│ │clasificare a fost │
│ │proiectată pentru a │
│ │permite gruparea pe │
│ │criterii de omogenitate│
│ │a datelor referitoare │
│ │la „unităţi │
│ │statistice“, cum ar fi,│
│ │de exemplu, o uzină sau│
│Ce este CAEN? │un grup de uzine ce │
│ │constituie o entitate │
│ │economică, o │
│ │întreprindere. │
│ │Clasificarea asigură │
│ │baza pentru pregătirea │
│ │unei game largi de date│
│ │statistice (producţie, │
│ │factori de producţie, │
│ │formarea de capital şi │
│ │tranzacţiile │
│ │financiare) ale acestor│
│ │unităţi. │
│ │^1 CAEN - Clasificarea │
│ │activităţilor din │
│ │economia naţională. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │O clasificare │
│ │statistică prezintă │
│ │următoarele │
│ │caracteristici │
│ │principale: │
│ │a) organizare ierarhică│
│ │strictă şi detaliată │
│ │care face posibile │
│ │culegerea şi │
│ │prezentarea │
│ │informaţiilor la │
│ │diverse niveluri de │
│ │agregare (în funcţie de│
│Ce sunt │disponibilitatea │
│clasificările │datelor); │
│statistice? │b) acoperirea │
│ │exhaustivă a domeniului│
│ │observat; │
│ │c) încadrarea fiecărui │
│ │fenomen sau obiect │
│ │analizat într-o singură│
│ │entitate de clasificare│
│ │(entităţi ce se exclud │
│ │reciproc); │
│ │d) clasarea obiectelor │
│ │analizate pe diverse │
│ │ramuri ale clasificării│
│ │este guvernată de │
│ │principii metodologice │
│ │omogene. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │În decursul ultimului │
│ │deceniu a avut loc o │
│ │revizuire completă a │
│ │clasificărilor │
│ │statistice │
│ │internaţionale, iar │
│ │noile clasificări au │
│ │fost elaborate ca un │
│ │sistem integrat de │
│ │clasificări statistice.│
│ │Astfel, diversele │
│ │clasificări ale │
│ │produselor au fost │
│Integrarea │armonizate şi corelate │
│clasificărilor│cu clasificările │
│la nivel │activităţilor │
│internaţional │economice, pe criteriul│
│ │originii economice. Pe │
│ │lângă această integrare│
│ │la nivel mondial (în │
│ │principal, sub │
│ │auspiciile Organizaţiei│
│ │Naţiunilor Unite), alte│
│ │organizaţii regionale, │
│ │de pildă, Uniunea │
│ │Europeană sau ţările │
│ │Americii de Nord, şi-au│
│ │aliniat, în grade │
│ │diferite, clasificările│
│ │proprii la │
│ │clasificările mondiale.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Aceasta a dat naştere │
│ │unui sistem integrat în│
│ │care diversele │
│ │clasificări au fost │
│ │armonizate şi corelate │
│ │la nivel mondial, la │
│ │nivelul Uniunii │
│ │Europene şi fiecare │
│ │ţară a realizat │
│ │sistemul naţional │
│ │corespunzător*). │
└──────────────┴───────────────────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Schema este reprodusă în facsimil.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Comisia de Statistică│
│ │a Organizaţiei │
│ │Naţiunilor Unite │
│ │(CS-ONU), cu │
│ │sprijinul Grupului de│
│ │experţi în │
│ │clasificări │
│ │internaţionale │
│ │economice şi sociale,│
│ │a elaborat o │
│ │tipologie proprie de │
│ │clasificări în │
│ │funcţie de gradul de │
│ │integrare în sistemul│
│ │revizuit, respectiv │
│ │clasificări de │
│ │referinţă, derivate │
│ │şi conexe. │
│ │Clasificările de │
│ │referinţă sunt acele │
│ │clasificări economice│
│ │şi sociale care │
│ │reprezintă rezultatul│
│ │unor acorduri │
│ │internaţionale │
│ │aprobate de Comisia │
│ │Statistică a │
│ │Organizaţiei │
│ │Naţiunilor Unite sau │
│ │de alt organism │
│ │competent, de │
│ │exemplu, Biroul │
│ │Internaţional al │
│ │Muncii (ILO), Fondul │
│ │Monetar Internaţional│
│ │(IMF), UNESCO etc., │
│ │în funcţie de │
│ │domeniul care face │
│ │obiectul acestora. │
│ │Clasificările de │
│ │referinţă au dobândit│
│ │o largă acceptare şi │
│ │un acord oficial │
│ │amplu şi sunt │
│ │aprobate şi │
│ │recomandate ca linii │
│ │directoare pentru │
│ │elaborarea altor │
│ │clasificări. Un │
│ │exemplu de asemenea │
│ │clasificare îl │
│ │reprezintă │
│ │Clasificarea │
│ │Industrială │
│ │Internaţională │
│ │Standard a Naţiunilor│
│ │Unite, pentru toate │
│ │activităţile │
│ │economice, versiunea │
│ │revizuită 5 (ISIC │
│ │Rev.5). │
│ │Clasificările │
│ │derivate se bazează │
│ │pe clasificări de │
│ │referinţă. Ele pot fi│
│ │elaborate fie prin │
│ │adoptarea structurii │
│ │şi categoriilor din │
│ │clasificarea de │
│ │referinţă, şi atunci │
│ │este posibilă │
│ │adăugarea unor │
│ │detalii suplimentare │
│ │faţă de clasificările│
│ │de referinţă, sau pot│
│ │fi elaborate prin │
│ │reorganizarea sau │
│ │agregarea unor │
│ │poziţii din una sau │
│ │mai multe clasificări│
│ │de referinţă. │
│ │Clasificările │
│ │derivate sunt adesea │
│ │întocmite pentru │
│ │utilizarea la nivel │
│ │naţional sau │
│ │multinaţional. Un │
│ │exemplu de astfel de │
│ │clasificare îl │
│ │reprezintă │
│ │clasificarea NACE │
│ │Rev.2.1 a Uniunii │
│ │Europene. │
│ │Clasificările conexe │
│ │sunt acelea care se │
│ │referă parţial la │
│ │clasificările de │
│ │referinţă sau care │
│ │sunt asociate cu │
│ │clasificările de │
│ │referinţă numai la │
│ │anumite niveluri ale │
│ │structurii. Exemple │
│ │de asemenea │
│ │clasificări sunt │
│ │Clasificarea │
│ │Industrială Standard │
│ │a Australiei şi Noii │
│ │Zeelande (ANZSIC) sau│
│ │Sistemul │
│ │Nord-American de │
│ │Clasificare a │
│ │Industriei (NAICS). │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Schimbarea │
│ │structurilor │
│ │economice şi │
│ │tehnologiile noi │
│ │generează noi │
│ │activităţi şi produse│
│ │care depăşesc ca │
│ │importanţă pe cele │
│ │existente. Aceste │
│ │schimbări reprezintă,│
│ │astfel, o provocare │
│ │constantă pentru │
│ │clasificările │
│ │statistice. │
│ │Intervalele dintre │
│De ce sunt │revizuiri nu trebuie │
│necesare │să fie prea lungi, │
│revizuirile? │deoarece relevanţa │
│ │clasificării se │
│ │diminuează în timp, │
│ │dar nu trebuie să fie│
│ │nici prea scurte, │
│ │întrucât afectează │
│ │negativ │
│ │comparabilitatea │
│ │datelor în timp. │
│ │Orice revizuire a │
│ │unei clasificări, mai│
│ │ales dacă include şi │
│ │modificări │
│ │structurale, poate │
│ │duce la întreruperi │
│ │în seriile de timp. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Avantajele sistemului│
│ │integrat descris mai │
│ │sus sunt unanim │
│ │recunoscute. Totuşi, │
│ │un astfel de sistem │
│ │impune restricţii │
│ │părţilor │
│ │participante. │
│ │Segmentul referitor │
│ │la bunuri │
│ │transportabile din │
│ │ISIC/CPC (şi │
│ │segmentul european │
│ │conex, din NACE/CPA)^│
│ │2 se bazează pe │
│ │Sistemul armonizat^3 │
│ │(acronimul englez: │
│ │HS). Atunci când HS │
│ │se modifică, trebuie │
│ │să se modifice şi │
│ │celelalte │
│ │clasificări. │
│ │O modificare │
│ │structurală majoră în│
│ │CPA, la nivelul de 4 │
│ │cifre sau superior │
│ │acestuia, depinde de │
│ │o revizuire a NACE │
│De ce o │Rev.2.1, deoarece CPA│
│revizuire acum? │este direct legat, în│
│ │structura sa, de NACE│
│ │Rev.2.1. │
│ │NACE Rev.2.1 este │
│ │legat în mod direct │
│ │de structura ISIC │
│ │Rev.5. Angajamentul │
│ │de a menţine un │
│ │sistem de clasificări│
│ │corelat la nivel │
│ │internaţional impune │
│ │o revizuire a NACE │
│ │Rev.2 concomitent cu │
│ │ISIC Rev.4.1. │
│ │Prin legăturile │
│ │existente între │
│ │clasificările │
│ │utilizate la nivel │
│ │european şi │
│ │clasificările │
│ │naţionale, acest │
│ │proces de revizuire a│
│ │NACE Rev.2 şi crearea│
│ │versiunii NACE │
│ │Rev.2.1 au impus un │
│ │proces similar pentru│
│ │CAEN Rev.2, finalizat│
│ │prin ediţia revizuită│
│ │a acesteia, respectiv│
│ │CAEN Rev.3. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ShowVoc, platforma │
│ │Eurostat conţinând │
│ │clasificări, are │
│ │drept scop să pună la│
│ │dispoziţie cât mai │
│ │multe informaţii în │
│ │legătură cu │
│ │principalele │
│ │clasificări │
│ │statistice │
│ │internaţionale │
│ │utilizate în diverse │
│ │domenii: analiză │
│ │economică, mediu, │
│ │învăţământ, ocupaţii,│
│ │conturi naţionale │
│ │etc. │
│ │Sunt disponibile │
│ │informaţii care │
│ │acoperă următoarele │
│ │aspecte: descriere │
│ │generală; structura │
│ │clasificărilor (care │
│ │constă în coduri şi │
│ │titluri); note │
│ │explicative; tabele │
│ │de corespondenţă │
│ │între clasificări; │
│ │documente │
│ │metodologice; alte │
│ │informaţii generale │
│ │referitoare la │
│ │clasificări. │
│Disponibilitatea│Ori de câte ori sunt │
│clasificărilor │disponibile, │
│europene şi │informaţiile sunt │
│naţionale │prezentate în toate │
│ │limbile oficiale ale │
│ │Uniunii Europene. │
│ │Obiectivul este acela│
│ │de a construi un loc │
│ │central de referinţă │
│ │pentru utilizatorii │
│ │care solicită diverse│
│ │informaţii despre │
│ │clasificările │
│ │statistice │
│ │internaţionale. │
│ │ISIC/CPC şi NACE/CPA,│
│ │actualizate, sunt │
│ │disponibile pe │
│ │platforma ShowVoc şi │
│ │pot fi accesate │
│ │public pe web la │
│ │următoarea adresă: │
│ │https:// │
│ │showvoc.op.europa.eu/│
│ │#/datasets. │
│ │SENIN, serverul │
│ │conţinând │
│ │clasificările │
│ │naţionale elaborate │
│ │de Institutul │
│ │Naţional de │
│ │Statistică, este pus │
│ │la dispoziţia │
│ │utilizatorilor pe │
│ │site-ul INS, la │
│ │rubrica Nomenclatoare│
│ │statistice. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Sistemul de │
│ │codificare pentru │
│ │CAEN Rev.3 cuprinde: │
│ │- un prim nivel, │
│ │constând în titluri │
│ │identificate │
│ │printr-un cod │
│ │alfabetic (secţiuni);│
│ │- un al doilea nivel,│
│ │constând în titluri │
│ │identificate │
│Sistemul de │printr-un cod numeric│
│codificare al │de două cifre │
│clasificării │(diviziuni); │
│CAEN │- un al treilea │
│ │nivel, constând în │
│ │titluri identificate │
│ │printr-un cod numeric│
│ │de trei cifre │
│ │(grupe); │
│ │- un al patrulea │
│ │nivel, constând în │
│ │titluri identificate │
│ │printr-un cod numeric│
│ │de patru cifre │
│ │(clase). │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Relaţia cu alte │
│ │clasificări de │
│ │activităţi │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │NACE reprezintă │
│ │Nomenclatorul de │
│ │activităţi utilizat │
│CAEN Rev.3 │în cadrul Comunităţii│
│NACE Rev.2.1 │Europene. Actuala │
│ │versiune a CAEN, │
│ │respectiv CAEN Rev.3,│
│ │asigură un raport de │
│ │1:1 cu NACE Rev.2.1. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ISIC Rev.5 reprezintă│
│ │Clasificarea │
│ │internaţională │
│ │standard a │
│ │activităţilor │
│ │economice elaborată │
│ │de Comisia de │
│ │Statistică a │
│ │Naţiunilor Unite. │
│ │Având în vedere │
│ │raportul 1:1 dintre │
│ │CAEN Rev.3 şi NACE │
│ │Rev.2.1, rezultă: │
│ │- CAEN Rev.3 este o │
│CAEN Rev.3 │clasificare detaliată│
│ISIC Rev.5 │a ISIC Rev.5; │
│ │- primul nivel din │
│ │ISIC Rev.5 (secţiune)│
│ │este identic cu cel │
│ │din CAEN Rev.3; │
│ │- la nivel de │
│ │diviziune, CAEN Rev.3│
│ │este identic cu ISIC │
│ │Rev.5; │
│ │- la nivel de grupă │
│ │şi clasă, ISIC Rev.5 │
│ │este detaliat în CAEN│
│ │Rev.3 potrivit │
│ │cerinţelor impuse de │
│ │NACE Rev.2.1. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Relaţia cu │
│ │clasificările de │
│ │produse │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clasificarea │
│ │produselor şi │
│ │serviciilor asociate │
│ │activităţilor - CPSA,│
│ │aprobată prin │
│ │Hotărârea Guvernului │
│ │nr. 53/1999 (art. 4) │
│ │Legătura dintre CPSA │
│ │2025 şi CAEN Rev.3 │
│CPSA 2025 │apare în cadrul │
│ │codului CPSA. La │
│ │toate nivelurile din │
│ │CPSA 2025, │
│ │codificarea primelor │
│ │4 cifre este identică│
│ │cu cele 4 cifre ale │
│ │clasei │
│ │corespunzătoare din │
│ │CAEN Rev.3. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Nomenclatorul de │
│ │produse şi servicii │
│ │industriale - │
│ │elaborat de │
│ │Institutul Naţional │
│ │de Statistică şi │
│ │utilizat pentru │
│ │anchetele statistice │
│ │de producţie. │
│ │Nomenclatorul PRODROM│
│ │este armonizat cu │
│ │nomenclatorul PRODCOM│
│ │utilizat în cadrul │
│PRODROM │Comunităţii Europene │
│ │şi reprezintă o │
│ │detaliere a acestuia.│
│ │Legătura CAEN Rev.3 │
│ │cu PRODROM este │
│ │asigurată la nivel de│
│ │4 cifre (clasă) │
│ │întrucât poziţiile │
│ │PRODROM au fost │
│ │realizate prin │
│ │detalierea │
│ │subclaselor │
│ │elementare din CPSA │
│ │2025. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Istoric │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Clasificarea │
│ │activităţilor din │
│ │economia naţională a │
│ │fost elaborată de │
│ │către Institutul │
│ │Naţional de │
│ │Statistică (INS) │
│ │pentru o ordonare │
│ │specifică a │
│ │informaţiilor │
│ │corespunzătoare │
│ │cerinţelor economiei │
│ │de piaţă şi trecerii │
│ │la sistemul │
│ │conturilor naţionale.│
│ │CAEN substituie │
│ │Clasificarea │
│ │ramurilor economiei │
│ │naţionale - CREN, │
│ │utilizată în România │
│ │din 1963 în baza │
│ │Hotărârii Consiliului│
│ │de Miniştri nr. 483/ │
│ │1962. │
│ │Introducerea CAEN în │
│ │sistemul statistic şi│
│ │economic naţional a │
│ │fost realizată │
│ │treptat în perioada │
│ │1993-1997, │
│ │beneficiind de │
│ │colaborarea Oficiului│
│ │Naţional al │
│ │Registrului │
│ │Comerţului şi Camerei│
│ │de Comerţ şi │
│ │Industrie a României.│
│ │Omologarea şi │
│ │implementarea CAEN la│
│ │nivel naţional prin │
│ │Hotărârea Guvernului │
│ │nr. 656/1997 satisfac│
│ │obiectivul prioritar │
│ │de armonizare cu │
│ │Nomenclatorul │
│ │activităţilor din │
│CAEN │Comunitatea Europeană│
│ │(NACE). │
│ │CAEN a cunoscut în │
│ │perioada 1997-2024 │
│ │trei revizuiri: │
│ │- în 2002 – │
│ │revizuirea CAEN şi │
│ │implementarea │
│ │începând cu 1.01.2003│
│ │a CAEN Rev.1; │
│ │- în 2007 – │
│ │revizuirea CAEN Rev.1│
│ │şi implementarea │
│ │începând cu 1.01.2008│
│ │a CAEN Rev.2; │
│ │- în 2024 – │
│ │revizuirea CAEN Rev.2│
│ │şi implementarea │
│ │începând cu 1.01.2025│
│ │a CAEN Rev.3. │
│ │Principiile de │
│ │elaborare a CAEN ţin │
│ │seama de │
│ │corespondenţa cu │
│ │clasificările │
│ │internaţionale şi, în│
│ │special, cu cea │
│ │europeană (NACE), în │
│ │cadrul unui sistem │
│ │integrat. │
│ │Prin utilizarea CAEN,│
│ │datele statistice │
│ │sunt culese pe baza │
│ │aceleiaşi structuri │
│ │de clasificare │
│ │(internaţională şi │
│ │europeană), CAEN │
│ │Rev.3 fiind transpus │
│ │în ISIC Rev.5 │
│ │(Clasificarea │
│ │internaţională │
│ │standard a │
│ │activităţilor │
│ │elaborată de Comisia │
│ │de Statistică a │
│ │Naţiunilor Unite) │
│ │prin intermediul │
│ │tabelelor de trecere.│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Având în vedere │
│ │necesităţile impuse │
│ │de evoluţia economiei│
│ │româneşti şi │
│ │principiile de │
│ │armonizare cu │
│ │clasificările │
│ │europene, Institutul │
│ │Naţional de │
│ │Statistică a elaborat│
│ │versiunea revizuită a│
│ │CAEN, respectiv CAEN │
│ │Rev.3. │
│ │Această versiune │
│ │asigură un raport de │
│ │1:1 între CAEN Rev.3 │
│ │şi NACE Rev.2.1 │
│ │(implementat la nivel│
│ │european începând cu │
│ │1.01.2025), raport │
│ │necesar având în │
│ │vedere atât politica │
│ │de globalizare, cât │
│ │şi dorinţa de a mări │
│ │convergenţa dintre │
│ │clasificările │
│ │europene şi cele │
│ │utilizate în ţările │
│ │din America de Nord. │
│ │Prin această │
│ │realizare se asigură │
│ │armonizarea totală cu│
│CAEN Rev.3 │cerinţele acquis-ului│
│ │comunitar în domeniul│
│ │clasificărilor │
│ │economice. │
│ │Din experienţa │
│ │utilizării │
│ │clasificării CAEN a │
│ │reieşit că economia │
│ │României nu prezintă │
│ │particularităţi faţă │
│ │de economia Uniunii │
│ │Europene şi, în │
│ │consecinţă, │
│ │menţinerea unor │
│ │diferenţe între CAEN │
│ │Rev.3 şi NACE Rev.2.1│
│ │nu se justifică. │
│ │CAEN Rev.3 este │
│ │implementat începând │
│ │cu 1 ianuarie 2025 │
│ │prin Ordinul │
│ │preşedintelui │
│ │Institutului Naţional│
│ │de Statistică nr. 377│
│ │/2024 în conformitate│
│ │cu prevederile art. 5│
│ │alin. (2) din │
│ │Hotărârea Guvernului │
│ │nr. 656/1997 privind │
│ │aprobarea │
│ │Clasificării │
│ │activităţilor din │
│ │economia naţională - │
│ │CAEN. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Principii utilizate │
│ │în elaborarea CAEN │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Principalele criterii│
│ │utilizate în │
│ │delimitarea │
│ │diviziunilor şi a │
│ │grupelor CAEN (nivel │
│ │de detaliere de două │
│ │şi, respectiv, trei │
│ │cifre) se referă la │
│ │caracteristicile │
│ │activităţilor │
│ │unităţilor │
│ │productive, care │
│ │joacă un rol decisiv │
│ │în determinarea │
│ │gradului de │
│ │similitudine dintre │
│ │structurile │
│ │unităţilor şi anumite│
│ │relaţii economice. │
│ │Principalele aspecte │
│ │de grupare pentru │
│ │activităţi sunt │
│ │următoarele: │
│ │(i) caracterul │
│ │bunurilor şi al │
│ │serviciilor │
│ │realizate; │
│ │(ii) utilizările │
│ │cărora sunt destinate│
│ │produsele şi │
│ │serviciile; │
│ │(iii) mijloacele, │
│ │procesul şi │
│ │tehnologia de │
│ │producţie. │
│ │Ponderile atribuite │
│Criterii pentru │acestor criterii │
│diviziuni │variază de la un │
│şi grupe CAEN │domeniu la altul. │
│ │Într-un număr de │
│ │cazuri, de exemplu: │
│ │industria alimentară,│
│ │textilă, de confecţii│
│ │şi pielărie, │
│ │industria │
│ │construcţiilor de │
│ │maşini şi echipamente│
│ │şi domeniul │
│ │serviciilor, │
│ │criteriile sunt atât │
│ │de echilibrate între │
│ │ele încât problema │
│ │atribuirii ponderilor│
│ │îşi pierde │
│ │semnificaţia. │
│ │În cazul produselor │
│ │intermediare, │
│ │componenţa fizică şi │
│ │stadiul de fabricaţie│
│ │capătă adesea o │
│ │pondere importantă. │
│ │În cazul produselor │
│ │care implică procese │
│ │de producţie │
│ │complicate, se acordă│
│ │în mod frecvent │
│ │prioritate utilizării│
│ │finale, tehnologiei │
│ │şi fluxului de │
│ │producţie al │
│ │produselor │
│ │respective, în │
│ │detrimentul │
│ │compoziţiei fizice a │
│ │produselor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Criteriile privind │
│ │maniera în care sunt │
│ │grupate activităţile │
│ │în cadrul │
│ │întreprinderilor │
│ │ocupă locul central │
│ │în definirea claselor│
│ │(nivel de patru │
│ │cifre). Practic, │
│ │clasele permit, în │
│ │majoritatea │
│ │cazurilor, │
│ │caracterizarea │
│ │sectorului economic │
│ │al unităţilor de │
│ │producţie sau al │
│ │întreprinderilor în │
│ │funcţie de tipul de │
│ │activitate, iar, din │
│ │alt punct de vedere, │
│ │toate unităţile │
│ │clasificate într-o │
│ │clasă sunt │
│Criterii pentru │asemănătoare în │
│clase CAEN │privinţa tipului de │
│ │activitate │
│ │exercitată. │
│ │Clasele CAEN Rev.3 │
│ │sunt definite astfel │
│ │încât să fie │
│ │îndeplinite, cât mai │
│ │bine, următoarele │
│ │două condiţii: │
│ │(i) categoria de │
│ │produse şi servicii │
│ │care caracterizează o│
│ │clasă dată să │
│ │reprezinte marea masă│
│ │a producţiei │
│ │unităţilor │
│ │clasificate în acea │
│ │clasă; │
│ │(ii) o clasă să │
│ │conţină unităţile │
│ │care produc cea mai │
│ │mare parte din │
│ │categoria de mărfuri │
│ │şi servicii care o │
│ │caracterizează. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │CAEN nu face │
│ │distincţii în funcţie│
│ │de forma de │
│ │proprietate şi forma │
│ │juridică, deoarece │
│ │astfel de criterii nu│
│ │au legătură cu │
│ │caracteristicile │
│ │activităţii în sine. │
│ │Unităţile angajate în│
│ │acelaşi tip de │
│ │activitate economică │
│ │sunt clasificate în │
│ │acelaşi mod, chiar │
│ │dacă, de exemplu, │
│ │societatea comercială│
│ │aparţine unor │
│ │proprietari │
│ │particulari sau │
│ │Guvernului, respectiv│
│ │întreprinderea-mamă │
│ │este sau nu formată │
│Forma de │din una sau mai multe│
│proprietate; │unităţi. │
│forma juridică │Clasificările „forma │
│ │de proprietate“ şi │
│ │„forma juridică“ sunt│
│ │construite în mod │
│ │independent de │
│ │clasificarea │
│ │activităţilor. │
│ │În mod similar, │
│ │unităţile de │
│ │producţie sunt │
│ │clasificate după │
│ │activitatea │
│ │principală în care │
│ │sunt angajate, fie că│
│ │munca este executată │
│ │de maşini electrice │
│ │sau manual, fie că ea│
│ │este prestată într-o │
│ │fabrică sau o │
│ │gospodărie; modernul │
│ │faţă de tradiţional │
│ │nu reprezintă un │
│ │criteriu. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │În structura CAEN │
│ │Rev.3, distincţia │
│ │dintre scop comercial│
│ │sau necomercial │
│ │(market şi nonmarket)│
│ │nu reprezintă un │
│ │considerent. Deşi │
│Scop comercial │există unele clase │
│sau necomercial │care în mod normal │
│ │sunt nonmarket, pot │
│ │exista alte câteva │
│ │care sunt de obicei │
│ │efectuate atât de │
│ │societăţi comerciale,│
│ │cât şi de instituţii │
│ │de stat. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Definiţii │
│ │Definiţia │
│ │activităţilor │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Se spune că o │
│ │activitate are loc │
│ │atunci când prin │
│ │combinaţia de resurse│
│ │- echipamente, forţă │
│ │de muncă, tehnici de │
│ │producţie, fluxuri de│
│ │informaţii sau │
│ │produse - se │
│ │realizează bunuri sau│
│ │servicii. Orice │
│ │activitate se │
│ │caracterizează prin │
│ │intrările de produse │
│ │(bunuri sau │
│ │servicii), procesul │
│Activitate │de producţie şi │
│ │ieşirile de produse │
│ │(bunuri sau │
│ │servicii). │
│ │În practică, │
│ │majoritatea │
│ │unităţilor de │
│ │producţie efectuează │
│ │activităţi cu │
│ │caracter mixt. │
│ │Identificarea unei │
│ │activităţi principale│
│ │este necesară pentru │
│ │a clasa o unitate │
│ │într-o anumită │
│ │poziţie din CAEN │
│ │Rev.3. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Activitatea │
│ │principală este │
│ │identificată prin │
│ │metoda ordinii │
│ │descrescătoare (de │
│ │sus în jos) ca fiind │
│ │acea activitate care │
│ │contribuie în cea mai│
│ │mare măsură la │
│Activitate │valoarea adăugată │
│principală │totală a unităţii │
│ │luate în considerare.│
│ │Activitatea │
│ │principală astfel │
│ │identificată nu │
│ │reprezintă, în mod │
│ │necesar, 50% sau mai │
│ │mult din valoarea │
│ │adăugată totală a │
│ │unităţii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │O activitate │
│ │secundară este │
│Activitate │oricare altă │
│secundară │activitate a │
│ │unităţii, activitate │
│ │care produce bunuri │
│ │sau servicii. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Activităţile │
│ │principale şi │
│ │secundare sunt │
│ │efectuate, în │
│ │general, cu ajutorul │
│ │unui număr de │
│ │activităţi auxiliare,│
│ │cum sunt: │
│ │contabilitatea, │
│ │transportul, │
│ │depozitarea, │
│ │achiziţionarea, │
│ │condiţionarea, │
│ │promovarea, repararea│
│ │şi întreţinerea etc. │
│ │Astfel, activităţile │
│ │auxiliare sunt acelea│
│ │care există doar │
│ │pentru a sprijini │
│ │activităţile │
│ │productive principale│
│ │şi secundare ale unei│
│Activităţi │unităţi. Activităţile│
│auxiliare │auxiliare asigură │
│ │bunuri şi servicii │
│ │consumabile pentru │
│ │uzul acelei unităţi. │
│ │Însă, dacă │
│ │activităţile unei │
│ │unităţi statistice şi│
│ │activităţile │
│ │auxiliare │
│ │corespunzătoare (de │
│ │exemplu, un centru de│
│ │calcul) se desfăşoară│
│ │în zone geografice │
│ │diferite, atunci │
│ │poate fi │
│ │recomandabilă │
│ │culegerea separată de│
│ │date despre aceste │
│ │unităţi, pentru a se │
│ │obţine categorii de │
│ │date care să fie │
│ │clasificate în │
│ │funcţie de zona │
│ │geografică. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │O activitate │
│ │auxiliară trebuie să │
│ │îndeplinească │
│ │următoarele condiţii:│
│ │a) să servească │
│ │unitatea sau │
│ │unităţile de care │
│ │aparţine; bunurile │
│ │sau serviciile │
│ │realizate nu trebuie │
│ │să facă obiectul │
│ │tranzacţiilor pe │
│ │piaţă; │
│ │b) o activitate │
│Ce este o │similară să se │
│activitate │desfăşoare în unităţi│
│auxiliară? │de producţie similare│
│ │independente; │
│ │c) să realizeze │
│ │servicii sau, în │
│ │cazuri excepţionale, │
│ │bunuri consumabile │
│ │care nu fac parte din│
│ │produsul final al │
│ │unităţii; │
│ │d) să contribuie la │
│ │costurile curente ale│
│ │unităţii în sine, │
│ │adică să nu genereze │
│ │formarea brută de │
│ │capital (active │
│ │imobilizate). │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Trebuie remarcat │
│ │faptul că, în │
│ │conformitate cu │
│ │definiţia de mai sus,│
│ │următoarele │
│ │activităţi nu trebuie│
│ │să fie considerate │
│ │drept activităţi │
│ │auxiliare: │
│ │a) producerea de │
│ │bunuri şi servicii │
│ │care fac sau │
│ │contribuie la │
│ │formarea brută de │
│ │capital; de exemplu, │
│ │activitatea de │
│ │construcţii pe cont │
│ │propriu, care va fi │
│ │clasificată separat, │
│ │dacă există date │
│ │disponibile privind │
│ │volumul activităţii; │
│ │b) producţia, din │
│ │care o parte │
│ │importantă este │
│ │comercializată chiar │
│ │dacă o mare parte a │
│ │sa este consumată în │
│ │cadrul activităţii │
│ │principale; │
│ │c) producţia de │
│ │bunuri care ulterior │
│ │devin parte │
│ │integrantă a │
│ │producţiei realizate │
│ │de activităţile │
│ │principale sau │
│ │secundare (de │
│Ce nu este o │exemplu, producţia de│
│activitate │cutii a unei secţii │
│auxiliară? │dintr-o │
│ │întreprindere, │
│ │utilizată pentru │
│ │ambalarea produselor │
│ │proprii); │
│ │d) producţia de │
│ │energie (dintr-o │
│ │centrală electrică │
│ │sau uzină de │
│ │cocsificare │
│ │integrată), chiar │
│ │dacă întreaga │
│ │producţie este │
│ │consumată în unitatea│
│ │producătoare; │
│ │e) achiziţia de │
│ │bunuri pentru │
│ │revânzare ca atare; │
│ │f) cercetarea şi │
│ │dezvoltarea, deoarece│
│ │aceste activităţi nu │
│ │asigură un serviciu │
│ │care este consumat în│
│ │cursul producţiei │
│ │curente. │
│ │În toate aceste │
│ │cazuri, acolo unde │
│ │există date separate │
│ │pentru aceste │
│ │activităţi, trebuie │
│ │considerate unităţi │
│ │separate şi ele │
│ │trebuie considerate │
│ │ca fiind unităţi cu │
│ │un tip de activitate │
│ │propriu şi │
│ │clasificate în │
│ │conformitate cu │
│ │activitatea lor. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Unităţi statistice │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Este necesară o gamă │
│ │largă de informaţii │
│ │pentru a construi o │
│ │imagine statistică │
│ │completă a │
│ │activităţii │
│ │economice, dar │
│ │nivelul organizatoric│
│ │la care este posibilă│
│ │culegerea de │
│ │informaţii variază în│
│ │funcţie de tipul de │
│ │date. De exemplu, │
│ │datele privind │
│ │profitul pentru o │
│ │societate comercială │
│ │pot fi disponibile │
│ │doar la sediul │
│ │central şi acoperă │
│ │activitatea │
│Disponibilitatea│centralizată a │
│datelor │tuturor sucursalelor │
│ │(locaţiilor), în timp│
│ │ce datele privind │
│ │vânzările pot fi │
│ │disponibile pentru │
│ │fiecare sucursală │
│ │(locaţie) în parte. │
│ │Pentru a observa şi │
│ │analiza în mod │
│ │satisfăcător datele │
│ │este, prin urmare, │
│ │necesar să se │
│ │definească o „familie│
│ │de unităţi │
│ │statistice“. Acestea │
│ │reprezintă elementele│
│ │de bază pentru o │
│ │încadrare corectă în │
│ │activitatea │
│ │corespunzătoare şi │
│ │determinarea datelor │
│ │care pot fi culese. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Diferitele tipuri de │
│ │unităţi statistice │
│ │sunt utilizate pentru│
│ │a răspunde unei │
│ │diversităţi de │
│ │cerinţe, dar fiecare │
│ │unitate este o │
│ │entitate specifică, │
│Tipuri de │care este definită în│
│unităţi │aşa fel încât să │
│statistice │poată fi recunoscută │
│ │şi identificată. Ea │
│ │poate fi o unitate │
│ │legală sau fizic │
│ │identificabilă sau, │
│ │de pildă, în cazul │
│ │unităţii de producţie│
│ │omogene, o „unitate“ │
│ │statistică. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Pentru a asigura │
│ │comparabilitatea │
│ │internaţională, │
│ │definiţiile adoptate │
│ │în cadrul Uniunii │
│ │Europene sunt legate │
│ │în mod direct de │
│ │acelea formulate în │
│ │„Introducerea la │
│ │Clasificarea │
│Comparabilitatea│industrială │
│internaţională │internaţională │
│ │standard a tuturor │
│ │activităţilor │
│ │economice a │
│ │Organizaţiei │
│ │Naţiunilor Unite“ │
│ │(ISIC Rev.4) şi │
│ │Sistemul conturilor │
│ │naţionale al │
│ │Organizaţiei │
│ │Naţiunilor Unite. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Unităţile descrise în│
│ │Regulamentul │
│ │Consiliului CEE nr. │
│ │696/1993, cu privire │
│ │la unităţile │
│ │statistice, sunt │
│ │următoarele: │
│ │- grupul de │
│ │întreprinderi; │
│ │- întreprinderea; │
│ │- unitatea cu │
│ │activitate (UTA); │
│ │- unitatea locală; │
│ │- unitatea locală cu │
│Unităţile │activitate (UTA │
│ │locală); │
│ │- unitatea │
│ │instituţională; │
│ │- unitatea de │
│ │producţie omogenă │
│ │(UPO); │
│ │- unitatea locală de │
│ │producţie omogenă │
│ │(UPO locală). │
│ │Relaţia dintre │
│ │diferitele tipuri de │
│ │unităţi statistice │
│ │este ilustrată în │
│ │tabelul următor: │
└────────────────┴─────────────────────┘


    ^2 CPC: Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este Clasificarea produselor asociate activităţilor utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.
    ^3 Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor).

┌────────────┬─────────────────┬───────┐
│ │Una sau mai multe│O │
│ │subunităţi │singură│
│ │(locaţii) │locaţie│
├────────────┼─────────────────┼───────┤
│Una sau mai │Întreprindere │Unitate│
│multe │Unitate │locală │
│activităţi │instituţională │ │
├────────────┼─────────────────┼───────┤
│ │ │UTA │
│O singură │UTA │locală │
│activitate │UPO │UPO │
│ │ │locală │
└────────────┴─────────────────┴───────┘┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Reguli de clasificare │
│ │pentru unităţi │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Unităţile incluse în │
│ │registrul statistic │
│ │sunt clasificate │
│ │conform CAEN Rev.3 - │
│ │nivel clasă. │
│ │Fiecare unitate este │
│ │clasificată pe baza │
│ │activităţilor │
│ │efectuate. În anumite │
│ │cazuri, o unitate nu │
│ │poate fi clasificată │
│ │independent, având în │
│ │vedere relaţiile │
│ │acesteia cu alte │
│ │unităţi de care trebuie│
│ │ţinut cont. │
│ │Unităţile trebuie să │
│ │fie clasificate │
│ │(încadrate) în poziţia │
│ │care le descrie cel mai│
│ │bine activitatea, │
│ │ţinând cont nu numai de│
│ │natura produselor, ci │
│ │şi de structura │
│ │materiilor prime, │
│ │inclusiv a procesului │
│ │de producţie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Reguli fundamentale de │
│ │clasificare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoarea adăugată │
│ │reprezintă indicatorul │
│ │de bază utilizat pentru│
│ │determinarea │
│ │activităţii principale │
│ │a unei unităţi, conform│
│ │CAEN Rev.3. │
│ │Reprezentând diferenţa │
│ │dintre producţie şi │
│ │consumul intermediar, │
│ │valoarea adăugată este │
│ │o măsură a contribuţiei│
│ │fiecărei unităţi │
│ │economice la produsul │
│ │intern brut (PIB). │
│ │Evaluarea acestei │
│ │contribuţii se face │
│ │prin valoarea adăugată │
│ │brută la costul │
│ │factorilor. Valoarea │
│ │adăugată brută la │
│ │costul factorilor │
│ │reprezintă suma │
│Valoarea │salariilor şi a altor │
│adăugată │elemente legate de │
│ │costul factorilor de │
│ │muncă, a profitului, a │
│ │subvenţiilor de │
│ │exploatare, a │
│ │amortizării capitalului│
│ │fix, total din care se │
│ │scad impozitele legate │
│ │de producţie. │
│ │Activităţile economice │
│ │sunt definite în CAEN │
│ │Rev.3. O unitate poate │
│ │presta una sau mai │
│ │multe activităţi care │
│ │aparţin uneia sau mai │
│ │multor poziţii din CAEN│
│ │Rev.3. Unităţile sunt │
│ │clasificate conform │
│ │activităţii lor │
│ │principale. Activitatea│
│ │principală este │
│ │activitatea care │
│ │contribuie în cea mai │
│ │mare măsură la valoarea│
│ │adăugată a unităţii. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │În cazul simplu în care│
│ │o unitate desfăşoară │
│ │doar o singură │
│ │activitate, │
│ │clasificarea │
│ │activităţii acelei │
│ │unităţi este │
│ │determinată de poziţia │
│ │din CAEN Rev.3 ce │
│ │acoperă acea activitate│
│ │la nivel de clasă. │
│Doar într-o │Acolo unde o unitate │
│clasă CAEN? │desfăşoară mai mult de │
│ │o activitate, dar toate│
│ │acestea aparţin │
│ │aceleiaşi poziţii din │
│ │CAEN Rev.3, la nivel de│
│ │clasă, atunci │
│ │clasificarea │
│ │activităţii acelei │
│ │unităţi este │
│ │determinată de clasa │
│ │CAEN Rev.3 în care sunt│
│ │cuprinse toate aceste │
│ │activităţi. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │În cazul în care o │
│ │unitate desfăşoară │
│ │activităţi care ocupă │
│ │poziţii diferite în │
│ │CAEN Rev.3, la nivel de│
│ │clasă, sunt necesare │
│ │reguli pentru │
│ │determinarea │
│ │activităţii principale.│
│ │În cazul simplu în │
│ │care, la nivel de │
│ │clasă, o activitate │
│ │contribuie cu mai mult │
│ │de 50% din valoarea │
│ │adăugată, aceasta │
│ │determină activitatea │
│ │principală. │
│ │Acolo unde o unitate │
│ │desfăşoară activităţi │
│ │care ocupă două poziţii│
│ │diferite în CAEN Rev.3 │
│ │va exista întotdeauna o│
│ │poziţie care reprezintă│
│În mai multe │mai mult de 50% din │
│clase? │valoarea adăugată, cu │
│ │excepţia cazului, │
│ │foarte puţin probabil, │
│ │în care ambele │
│ │activităţi, cu poziţii │
│ │diferite în CAEN Rev.3,│
│ │au ponderi egale de │
│ │50%. │
│ │În cazul mai complex în│
│ │care o unitate │
│ │desfăşoară mai mult de │
│ │două activităţi care │
│ │aparţin mai multor │
│ │poziţii diferite din │
│ │CAEN Rev.3, la nivel de│
│ │clasă, fără ca vreuna │
│ │dintre ele să │
│ │reprezinte peste 50% │
│ │din valoarea adăugată, │
│ │stabilirea activităţii │
│ │principale a acelei │
│ │unităţi se face prin │
│ │utilizarea metodei │
│ │ordinii descrescătoare │
│ │(top-down). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Metoda ordinii │
│ │descrescătoare │
│ │(top-down) urmează │
│ │principiul ierarhic: │
│ │încadrarea unei unităţi│
│ │la nivelul cel mai │
│ │detaliat al │
│ │clasificării trebuie să│
│ │fie în concordanţă cu │
│ │clasificarea unităţii │
│ │la nivelurile │
│ │superioare. Pentru a │
│ │îndeplini această │
│ │condiţie, procesul │
│ │începe cu identificarea│
│ │poziţiei relevante la │
│ │nivelul cel mai înalt │
│ │şi evoluează │
│ │descendent, prin │
│ │nivelurile de │
│Metoda ordinii│clasificare, în modul │
│descrescătoare│următor: │
│(de sus în │- identificarea │
│jos) │secţiunii care are cea │
│ │mai mare contribuţie │
│ │relativă la valoarea │
│ │adăugată; │
│ │- în cadrul acestei │
│ │secţiuni se identifică │
│ │diviziunea care are │
│ │relativ cea mai mare │
│ │contribuţie la valoarea│
│ │adăugată; │
│ │- în cadrul acestei │
│ │diviziuni se identifică│
│ │grupa care are relativ │
│ │cea mai mare │
│ │contribuţie la valoarea│
│ │adăugată; │
│ │- în cadrul acestei │
│ │grupe se identifică │
│ │clasa care are relativ │
│ │cea mai mare │
│ │contribuţie la valoarea│
│ │adăugată. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Metoda top-down │
│ │respectă principiul că │
│ │la nivelurile │
│ │inferioare ale │
│ │clasificării │
│ │activitatea principală │
│ │este în conformitate cu│
│ │activitatea considerată│
│ │principală la │
│ │nivelurile superioare. │
│ │La nivelurile │
│ │inferioare ale │
│ │clasificării, │
│Toate │contribuţia valorii │
│nivelurile │adăugate a poziţiei │
│concordante │care rezultă din │
│ │utilizarea metodei nu │
│ │va reprezenta, în mod │
│ │necesar, mai mult de │
│ │50% din valoarea │
│ │adăugată totală a │
│ │acelei unităţi. Cu cât │
│ │se operează mai mult, │
│ │de la nivelurile │
│ │superioare către cele │
│ │inferioare ale │
│ │structurii ierarhice a │
│ │CAEN Rev.3, cu atât mai│
│ │frecvent se va constata│
│ │această situaţie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │În principiu, metoda │
│ │top-down permite │
│Până la ce │stabilirea activităţii │
│nivel │principale a unei │
│coborâţi? │unităţi până la nivelul│
│ │minim al clasificării │
│ │ierarhice a │
│ │activităţilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Pentru a determina │
│ │activitatea principală │
│ │a unei unităţi trebuie │
│ │să fie cunoscute │
│ │contribuţiile la │
│ │valoarea adăugată │
│ │pentru activităţile │
│ │care ocupă diverse │
│ │poziţii în CAEN Rev.3. │
│Dar dacă nu se│În practică însă │
│cunoaşte │adeseori nu este │
│valoarea │posibilă obţinerea │
│adăugată? │informaţiilor despre │
│ │valoarea adăugată a │
│ │diferitelor activităţi │
│ │desfăşurate şi │
│ │determinarea │
│ │activităţii trebuie să │
│ │fie făcută prin │
│ │utilizarea altor │
│ │indicatori │
│ │(substitute). Aceştia │
│ │pot fi: │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │• producţia brută a │
│ │unităţii care este │
│ │atribuită mărfurilor şi│
│Substitute │serviciilor asociate │
│bazate pe │fiecărei activităţi; │
│producţie │• valoarea vânzărilor │
│ │acelor grupe de produse│
│ │aparţinând fiecărei │
│ │activităţi; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │• câştiguri şi salarii │
│ │ce se pot atribui │
│Substitute │diferitelor activităţi;│
│bazate pe │• numărul de angajaţi │
│cheltuielile │în activităţi, │
│de producţie │respectiv proporţia │
│(input) │personalului angajat în│
│ │diverse activităţi ale │
│ │unităţii. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Trebuie utilizate │
│ │variabilele de │
│ │înlocuire pentru datele│
│ │necunoscute privind │
│ │valoarea adăugată, │
│ │astfel încât să obţinem│
│ │cea mai bună │
│ │aproximaţie posibilă, │
│ │în comparaţie cu │
│ │rezultatul care ar fi │
│ │fost obţinut pe baza │
│ │valorii adăugate. │
│ │Utilizarea criteriilor │
│ │de substituire nu │
│Dar acestea │schimbă metodele de │
│reprezintă │determinare a │
│doar │activităţii principale.│
│aproximaţii │Ele reprezintă doar │
│ │aproximări operaţionale│
│ │ale datelor despre │
│ │valoarea adăugată. │
│ │Totuşi, utilizarea │
│ │simplă a criteriilor de│
│ │substituţie enumerate │
│ │mai sus poate duce, │
│ │uneori, la confuzii, │
│ │dacă structura │
│ │criteriilor de │
│ │substituţie nu este │
│ │proporţională cu │
│ │valoarea adăugată │
│ │(necunoscută). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Folosind criteriile │
│ │referitoare la vânzări │
│ │(cifra de afaceri), │
│ │devine evident faptul │
│ │că, în anumite cazuri, │
│ │proporţionalitatea │
│ │cifrei de afaceri şi a │
│ │valorii adăugate nu │
│ │este valabilă. De │
│ │exemplu, cifra de │
│ │afaceri din comerţ are │
│ │de obicei o contribuţie│
│ │mult mai mică la │
│ │valoarea adăugată din │
│ │activitatea productivă.│
│ │Alte exemple sunt cifra│
│ │de afaceri a │
│ │intermediarilor sau a │
│ │antreprenorilor │
│ │generali. Chiar în │
│ │cazul procesului de │
│ │producţie, relaţia │
│ │dintre cifra de afaceri│
│ │şi valoarea adăugată │
│ │rezultată poate varia │
│ │între activităţi şi în │
│ │interiorul lor. În │
│ │unele cazuri, o cifră │
│Probleme │de afaceri nu are │
│întâmpinate în│niciun sens sau nu │
│legătură cu │există, de exemplu, în │
│substitutele │cazul activităţilor de │
│bazate pe │intermediere financiară│
│producţie │sau al activităţilor de│
│ │asigurări. Aceleaşi │
│ │considerente trebuie │
│ │avute în vedere atunci │
│ │când se utilizează │
│ │drept criteriu de │
│ │substituţie date │
│ │privind producţia │
│ │brută. │
│ │Multe unităţi se ocupă │
│ │de comerţ şi de alte │
│ │activităţi. În astfel │
│ │de cazuri, cifra de │
│ │afaceri din comerţ nu │
│ │este indicatorul cel │
│ │mai adecvat pentru │
│ │înlocuirea valorii │
│ │adăugate (necunoscută) │
│ │a activităţii │
│ │comerciale. În astfel │
│ │de cazuri trebuie ţinut│
│ │cont de faptul că │
│ │trebuie luate în │
│ │considerare regulile de│
│ │clasificare specifice │
│ │pentru comerţul cu │
│ │amănuntul, aşa cum sunt│
│ │stabilite în cele ce │
│ │urmează. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Atunci când se aplică │
│ │criteriile de │
│ │substituţie bazate pe │
│ │cheltuielile de │
│ │producţie trebuie avute│
│ │în vedere precauţii │
│ │similare. │
│ │Proporţionalitatea │
│ │dintre salarii sau │
│ │numărul de angajaţi şi │
│ │valoarea adăugată nu │
│ │este sigură dacă │
│ │intensitatea │
│ │capitalului pentru │
│ │diverse activităţi este│
│ │diferită. Intensitatea │
│ │mai mare a capitalului │
│ │implică, în mod normal,│
│ │o depreciere mai mare │
│ │şi o contribuţie mai │
│ │scăzută a salariilor la│
│ │valoarea adăugată. │
│ │Intensitatea │
│ │capitalului variază în │
│ │mod substanţial între │
│ │diferite activităţi │
│ │economice, precum şi │
│ │între activităţi din │
│ │aceeaşi clasă a CAEN │
│ │Rev.3. De exemplu, │
│ │activitatea de │
│ │colectare a deşeurilor │
│ │va avea, probabil, o │
│ │intensitate a │
│ │capitalului mai scăzută│
│Probleme │decât activitatea de │
│legate de │incinerare a │
│substitutele │reziduurilor. Totuşi, │
│criteriilor │ambele activităţi intră│
│referitoare la│în aceeaşi clasă din │
│cheltuielile │CAEN Rev.3. │
│de producţie │Schimbări în │
│ │clasificarea unităţilor│
│ │Unităţile îşi pot │
│ │schimba activitatea │
│ │principală fie dintr-o │
│ │dată, fie în mod │
│ │treptat, pe parcursul │
│ │unei perioade de timp. │
│ │Activitatea principală │
│ │se poate schimba în │
│ │cursul unui an de la o │
│ │perioadă statistică la │
│ │următoarea. Aceasta fie│
│ │din cauza factorilor │
│ │sezonieri, fie datorită│
│ │unei decizii a │
│ │conducerii de a schimba│
│ │structura producţiei. │
│ │În fiecare caz apare o │
│ │schimbare destul de │
│ │bruscă în echilibrul │
│ │activităţilor. De │
│ │asemenea, o schimbare │
│ │în structura producţiei│
│ │sau a vânzărilor poate │
│ │avea loc în mod │
│ │treptat, în decurs de │
│ │câţiva ani. Aceste │
│ │cazuri impun schimbarea│
│ │încadrării unităţii. │
│ │Schimbările prea │
│ │frecvente │
│ │distorsionează │
│ │statistica, până la a │
│ │face interpretarea │
│ │extrem de dificilă. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Pentru a evita │
│ │schimbările frecvente │
│ │este necesară o regulă │
│ │de stabilitate. Fără o │
│ │astfel de regulă ar │
│ │exista schimbări │
│ │aparente în demografia │
│ │economică a │
│ │întreprinderilor │
│ │active, care nu ar fi │
│ │altceva decât nişte │
│ │artificii statistice. │
│ │Regula de lucru este │
│ │aceea că o activitate │
│ │secundară trebuie să │
│ │depăşească, timp de doi│
│ │ani, activitatea │
│Regula de │principală a unităţii │
│stabilitate │înainte ca încadrarea │
│ │să fie schimbată. │
│ │Schimbările de │
│ │încadrare a unităţilor,│
│ │în scopul anchetelor │
│ │statistice, nu se fac │
│ │mai des decât o dată pe│
│ │an sau la date fixe sau│
│ │pe măsură ce │
│ │informaţiile devin │
│ │disponibile. │
│ │Schimbările mai │
│ │frecvente ar duce la o │
│ │neconcordanţă între │
│ │statisticile pe termen │
│ │scurt (lunare sau │
│ │trimestriale) şi cele │
│ │pe termen lung. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Glosar │
│ │Acest glosar oferă o │
│ │descriere mai detaliată│
│ │a unora dintre termenii│
│ │utilizaţi în │
│ │Introducerea la CAEN │
│ │Rev.3. S-au făcut toate│
│ │încercările de a │
│ │asigura concordanţa │
│ │descrierilor cu │
│ │definiţiile termenilor │
│ │utilizaţi în alte │
│ │lucrări, dar aceste │
│ │descrieri nu urmăresc │
│ │să ofere sensuri │
│ │definitive, valabile în│
│ │toate împrejurările. │
│ │Scopul acestui glosar │
│ │este doar acela de a │
│ │ajuta pe utilizatorul │
│ │de CAEN Rev.3 să facă │
│ │interpretări corecte. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Un produs destinat │
│ │exclusiv consumului │
│ │intermediar numit │
│ │„produs exclusiv“ este │
│ │un produs legat │
│ │tehnologic de producţia│
│ │altor produse din │
│ │aceeaşi grupă, dar care│
│ │nu este produs în nicio│
│ │altă grupă (de exemplu,│
│ │melasele legate de │
│ │producţia zahărului). │
│ │Produsele destinate │
│ │exclusiv sunt utilizate│
│ │ca materii prime pentru│
│ │fabricarea altor │
│ │produse. │
│ │Un produs destinat │
│Produse │consumului intermediar │
│destinate │numit „produs obişnuit“│
│consumului │(adică un produs care │
│intermediar │nu este exclusiv │
│ │aparţinător unei │
│ │singure grupe) este un │
│ │produs legat, din punct│
│ │de vedere tehnologic, │
│ │de producerea altor │
│ │produse, dar el nu este│
│ │realizat în mai multe │
│ │grupe (de exemplu, │
│ │hidrogenul produs în │
│ │timpul rafinării │
│ │petrolului este legat │
│ │tehnologic de cel │
│ │produs în industria │
│ │petrochimică şi în │
│ │cocsificarea cărbunelui│
│ │şi identic cu cel │
│ │produs în grupa care │
│ │cuprinde alte produse │
│ │chimice de bază). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Bunurile de capital │
│ │sunt bunuri, altele │
│ │decât materiile prime │
│ │şi combustibilul, │
│ │utilizate pentru │
│ │producţia altor bunuri │
│Bunuri de │şi/sau servicii. Ele │
│capital │includ clădirile, │
│ │utilajele, │
│ │locomotivele, │
│ │camioanele, tractoarele│
│ │etc. Terenul nu este │
│ │considerat, de obicei, │
│ │un bun de capital. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Marfa este un bun │
│ │transportabil cu care │
│ │se poate face schimb. │
│ │Poate fi un articol │
│ │dintr-o serie obţinută │
│ │la o linie de │
│Marfă │producţie, un articol │
│ │unic sau suportul │
│ │material pentru un │
│ │serviciu (CD-ul pentru │
│ │software). Acesta este │
│ │un concept utilizat │
│ │pentru clasificările │
│ │vamale. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Un proces de │
│ │transformare (fizic, │
│ │chimic, manual sau de │
│ │orice natură) utilizat │
│ │în fabricarea de noi │
│Proces │produse (fie ele bunuri│
│industrial │de consum, intermediare│
│ │sau de investiţii), în │
│ │prelucrarea produselor │
│ │uzate sau pentru │
│ │furnizarea de servicii │
│ │industriale. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Aparatură şi echipament│
│ │de un anumit tip, │
│Aparatură │destinate, în │
│casnică sau de│principal, utilizării │
│uz gospodăresc│în gospodăriile │
│ │private, de exemplu: │
│ │maşini de spălat pentru│
│ │menaj. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Maşini şi echipamente │
│ │cunoscute în principal │
│Echipamente │pentru altă utilizare │
│industriale │decât în gospodării (de│
│ │exemplu, maşini-unelte │
│ │şi maşini de spălat │
│ │pentru spălătorii). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │În secţiunea C │
│ │„Industria │
│ │prelucrătoare“ sunt │
│ │incluse atât mica │
│ │industrie, cât şi │
│Industria │activităţile de mare │
│prelucrătoare │anvergură. Trebuie │
│ │remarcat faptul că │
│ │utilizarea │
│ │instalaţiilor şi │
│ │maşinilor grele nu este│
│ │exclusivă secţiunii C. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Un produs este │
│ │rezultatul activităţii │
│Produs │economice. Este │
│ │termenul generic │
│ │aplicat bunurilor şi │
│ │serviciilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Produse pentru care │
│Produs finit │prelucrarea s-a │
│ │încheiat. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Produse realizate │
│ │printr-o serie de │
│ │prelucrări, dar │
│ │necesitând o prelucrare│
│ │ulterioară, înainte de │
│ │a fi gata pentru │
│ │întrebuinţare. Ele pot │
│Produs │fi vândute altor │
│semifabricat │fabricanţi, pentru │
│ │prelucrarea ulterioară.│
│ │Exemplele tipice ar │
│ │putea include piesele │
│ │brute, din metal │
│ │turnat, vândute pentru │
│ │a fi finisate în altă │
│ │parte. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Producţia este o │
│ │activitate care are │
│ │drept rezultat un │
│ │produs. Termenul este │
│ │utilizat cu referire la│
│ │întreaga gamă a │
│ │activităţilor │
│ │economice. Termenul nu │
│ │este exclusiv pentru │
│ │sectorul agricol, │
│ │extractiv sau de │
│ │prelucrare; el este │
│Producţie │folosit, de asemenea, │
│ │şi pentru sectorul │
│ │serviciilor. În funcţie│
│ │de ramura de activitate│
│ │se pot utiliza termeni │
│ │mai specifici pentru a │
│ │defini producţia: │
│ │prestarea de servicii, │
│ │prelucrare, fabricare │
│ │etc. Producţia poate fi│
│ │măsurată în diverse │
│ │moduri, fie în unităţi │
│ │fizice, fie în termeni │
│ │valorici. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Transformarea este un │
│ │proces care modifică │
│ │natura, compoziţia sau │
│Transformare │forma materiilor prime,│
│ │a produselor │
│ │semifabricate, în │
│ │scopul obţinerii de │
│ │produse noi. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Un proces care este │
│ │executat, între altele,│
│ │în scopul protejării │
│ │anumitor produse, │
│ │pentru a le conferi │
│ │anumite proprietăţi sau│
│Tratare │pentru a preveni orice │
│ │efecte dăunătoare care │
│ │ar putea rezulta din │
│ │utilizarea lor. Exemple│
│ │sunt: tratarea │
│ │culturilor, a lemnului,│
│ │a metalelor şi │
│ │reziduurilor. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoarea adăugată brută│
│ │este valoarea │
│Valoare │producţiei brute minus │
│adăugată │costul materialelor şi │
│ │al altor costuri │
│ │intermediare. │
└──────────────┴───────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────┐
│n.c.a.: neclasificate altundeva │
├─────────┬─────┬─────┬────────────────────┤
│Diviziune│Grupă│Clasă│CAEN Rev.3 │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea A - │
│ │ │ │Agricultură, │
│ │ │ │silvicultură şi │
│ │ │ │pescuit │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Agricultură, │
│01 │ │ │vânătoare şi │
│ │ │ │servicii anexe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │011 │ │Cultivarea plantelor│
│ │ │ │nepermanente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea │
│ │ │ │cerealelor │
│ │ │ │(excluzând orezul), │
│ │ │0111 │plantelor │
│ │ │ │leguminoase şi a │
│ │ │ │plantelor │
│ │ │ │oleaginoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0112 │Cultivarea orezului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea legumelor│
│ │ │0113 │şi a pepenilor, a │
│ │ │ │rădăcinoaselor şi │
│ │ │ │tuberculiferelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0114 │Cultivarea trestiei │
│ │ │ │de zahăr │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0115 │Cultivarea tutunului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0116 │Cultivarea plantelor│
│ │ │ │pentru fibre textile│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea altor │
│ │ │0119 │plante din culturi │
│ │ │ │nepermanente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea plantelor│
│ │012 │ │din culturi │
│ │ │ │permanente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0121 │Cultivarea │
│ │ │ │strugurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea fructelor│
│ │ │0122 │tropicale şi │
│ │ │ │subtropicale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0123 │Cultivarea fructelor│
│ │ │ │citrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea fructelor│
│ │ │0124 │seminţoase şi │
│ │ │ │sâmburoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea altor │
│ │ │ │pomi fructiferi, a │
│ │ │0125 │arbuştilor │
│ │ │ │fructiferi, │
│ │ │ │căpşunilor şi a │
│ │ │ │nuciferelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0126 │Cultivarea fructelor│
│ │ │ │oleaginoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea plantelor│
│ │ │0127 │pentru prepararea │
│ │ │ │băuturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Cultivarea │
│ │ │ │condimentelor, │
│ │ │0128 │plantelor aromatice,│
│ │ │ │medicinale şi a │
│ │ │ │plantelor de uz │
│ │ │ │farmaceutic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0129 │Cultivarea altor │
│ │ │ │plante permanente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │013 │ │Cultivarea plantelor│
│ │ │ │pentru înmulţire │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0130 │Cultivarea plantelor│
│ │ │ │pentru înmulţire │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │014 │ │Creşterea animalelor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0141 │Creşterea bovinelor │
│ │ │ │de lapte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0142 │Creşterea altor │
│ │ │ │bovine │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0143 │Creşterea cailor şi │
│ │ │ │a altor cabaline │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0144 │Creşterea cămilelor │
│ │ │ │şi a camelidelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0145 │Creşterea ovinelor │
│ │ │ │şi caprinelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0146 │Creşterea porcinelor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0147 │Creşterea păsărilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0148 │Creşterea altor │
│ │ │ │animale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi în ferme │
│ │ │ │mixte (cultura │
│ │015 │ │vegetală combinată │
│ │ │ │cu creşterea │
│ │ │ │animalelor) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi în ferme │
│ │ │ │mixte (cultura │
│ │ │0150 │vegetală combinată │
│ │ │ │cu creşterea │
│ │ │ │animalelor) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │016 │ │agriculturii şi │
│ │ │ │activităţi după │
│ │ │ │recoltare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │ │0161 │pentru producţia │
│ │ │ │vegetală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │ │0162 │pentru creşterea │
│ │ │ │animalelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi după │
│ │ │0163 │recoltare şi │
│ │ │ │pregătirea │
│ │ │ │seminţelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Vânătoare, │
│ │ │ │capturarea cu │
│ │017 │ │capcane a vânatului │
│ │ │ │şi activităţi de │
│ │ │ │servicii anexe │
│ │ │ │vânătorii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Vânătoare, │
│ │ │ │capturarea cu │
│ │ │0170 │capcane a vânatului │
│ │ │ │şi activităţi de │
│ │ │ │servicii anexe │
│ │ │ │vânătorii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Silvicultură şi │
│02 │ │ │exploatare │
│ │ │ │forestieră │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Silvicultură şi alte│
│ │021 │ │activităţi │
│ │ │ │forestiere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Silvicultură şi alte│
│ │ │0210 │activităţi │
│ │ │ │forestiere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │022 │ │Exploatarea │
│ │ │ │forestieră │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0220 │Exploatarea │
│ │ │ │forestieră │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea │
│ │ │ │produselor │
│ │023 │ │forestiere │
│ │ │ │nelemnoase din flora│
│ │ │ │spontană │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea │
│ │ │ │produselor │
│ │ │0230 │forestiere │
│ │ │ │nelemnoase din flora│
│ │ │ │spontană │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │024 │ │servicii anexe │
│ │ │ │silviculturii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │0240 │servicii anexe │
│ │ │ │silviculturii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│03 │ │ │Pescuitul şi │
│ │ │ │acvacultura │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │031 │ │Pescuitul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0311 │Pescuitul maritim │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0312 │Pescuitul în ape │
│ │ │ │dulci │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │032 │ │Acvacultura │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0321 │Acvacultura maritimă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0322 │Acvacultura în ape │
│ │ │ │dulci │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi anexe │
│ │033 │ │pescuitului şi │
│ │ │ │acvaculturii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi anexe │
│ │ │0330 │pescuitului şi │
│ │ │ │acvaculturii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea B - │
│ │ │ │Industria extractivă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│05 │ │ │Extracţia cărbunelui│
│ │ │ │superior şi inferior│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia cărbunelui│
│ │051 │ │superior (PCS => │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia cărbunelui│
│ │ │0510 │superior (PCS => │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia cărbunelui│
│ │052 │ │inferior (PCS < │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia cărbunelui│
│ │ │0520 │inferior (PCS < │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia petrolului│
│06 │ │ │brut şi a gazelor │
│ │ │ │naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │061 │ │Extracţia petrolului│
│ │ │ │brut │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0610 │Extracţia petrolului│
│ │ │ │brut │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │062 │ │Extracţia gazelor │
│ │ │ │naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0620 │Extracţia gazelor │
│ │ │ │naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia │
│07 │ │ │minereurilor │
│ │ │ │metalifere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │071 │ │Extracţia │
│ │ │ │minereurilor feroase│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0710 │Extracţia │
│ │ │ │minereurilor feroase│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia │
│ │072 │ │minereurilor │
│ │ │ │metalifere neferoase│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia │
│ │ │0721 │minereurilor de │
│ │ │ │uraniu şi toriu │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia altor │
│ │ │0729 │minereuri metalifere│
│ │ │ │neferoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│08 │ │ │Alte activităţi │
│ │ │ │extractive │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │081 │ │Extracţia pietrei, │
│ │ │ │nisipului şi argilei│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia pietrei │
│ │ │ │ornamentale şi a │
│ │ │ │pietrei pentru │
│ │ │0811 │construcţii, │
│ │ │ │extracţia pietrei │
│ │ │ │calcaroase, │
│ │ │ │ghipsului, cretei şi│
│ │ │ │a ardeziei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia │
│ │ │ │pietrişului şi │
│ │ │0812 │nisipului; extracţia│
│ │ │ │argilei şi │
│ │ │ │caolinului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │089 │ │Alte activităţi │
│ │ │ │extractive n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Extracţia │
│ │ │ │mineralelor pentru │
│ │ │0891 │industria chimică şi│
│ │ │ │a îngrăşămintelor │
│ │ │ │naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0892 │Extracţia turbei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0893 │Extracţia sării │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │0899 │Alte activităţi │
│ │ │ │extractive n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│09 │ │ │servicii anexe │
│ │ │ │extracţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │servicii anexe │
│ │091 │ │extracţiei │
│ │ │ │petrolului brut şi │
│ │ │ │gazelor naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │servicii anexe │
│ │ │0910 │extracţiei │
│ │ │ │petrolului brut şi │
│ │ │ │gazelor naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │099 │ │servicii anexe │
│ │ │ │pentru extracţia │
│ │ │ │mineralelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │0990 │servicii anexe │
│ │ │ │pentru extracţia │
│ │ │ │mineralelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea C - │
│ │ │ │Industria │
│ │ │ │prelucrătoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│10 │ │ │Industria alimentară│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia, │
│ │ │ │prelucrarea şi │
│ │101 │ │conservarea cărnii │
│ │ │ │şi a produselor din │
│ │ │ │carne │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1011 │Prelucrarea şi │
│ │ │ │conservarea cărnii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │1012 │conservarea cărnii │
│ │ │ │de pasăre │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1013 │produselor din carne│
│ │ │ │(inclusiv din carne │
│ │ │ │de pasăre) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │ │conservarea │
│ │102 │ │peştelui, │
│ │ │ │crustaceelor şi │
│ │ │ │moluştelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │ │conservarea │
│ │ │1020 │peştelui, │
│ │ │ │crustaceelor şi │
│ │ │ │moluştelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │103 │ │conservarea │
│ │ │ │fructelor şi │
│ │ │ │legumelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │1031 │conservarea │
│ │ │ │cartofilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1032 │Fabricarea sucurilor│
│ │ │ │de fructe şi legume │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │1039 │conservarea │
│ │ │ │fructelor şi │
│ │ │ │legumelor n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │104 │ │uleiurilor şi a │
│ │ │ │grăsimilor vegetale │
│ │ │ │şi animale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1041 │uleiurilor şi │
│ │ │ │grăsimilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1042 │margarinei şi a │
│ │ │ │altor produse │
│ │ │ │comestibile similare│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │105 │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor lactate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1051 │produselor lactate │
│ │ │ │şi a brânzeturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1052 │Fabricarea │
│ │ │ │îngheţatei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor de │
│ │106 │ │morărit, a │
│ │ │ │amidonului şi │
│ │ │ │produselor din │
│ │ │ │amidon │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1061 │produselor de │
│ │ │ │morărit │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1062 │amidonului şi a │
│ │ │ │produselor din │
│ │ │ │amidon │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │107 │ │produselor de │
│ │ │ │brutărie şi a │
│ │ │ │produselor făinoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea pâinii; │
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │1071 │prăjiturilor şi a │
│ │ │ │produselor proaspete│
│ │ │ │de patiserie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │biscuiţilor şi │
│ │ │ │pişcoturilor; │
│ │ │1072 │fabricarea │
│ │ │ │prăjiturilor şi a │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │conservate de │
│ │ │ │patiserie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │macaroanelor, │
│ │ │1073 │tăieţeilor, │
│ │ │ │cuşcuşului şi a │
│ │ │ │altor produse │
│ │ │ │făinoase similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │108 │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │produse alimentare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1081 │Fabricarea zahărului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor din │
│ │ │1082 │cacao, a ciocolatei │
│ │ │ │şi a produselor │
│ │ │ │zaharoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1083 │Prelucrarea ceaiului│
│ │ │ │şi cafelei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1084 │condimentelor şi │
│ │ │ │ingredientelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1085 │Fabricarea de │
│ │ │ │mâncăruri preparate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │preparatelor │
│ │ │1086 │alimentare │
│ │ │ │omogenizate şi │
│ │ │ │alimentelor │
│ │ │ │dietetice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │1089 │produse alimentare │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │109 │ │preparatelor pentru │
│ │ │ │hrana animalelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1091 │preparatelor pentru │
│ │ │ │hrana animalelor de │
│ │ │ │fermă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1092 │preparatelor pentru │
│ │ │ │hrana animalelor de │
│ │ │ │companie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│11 │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │băuturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │110 │ │Fabricarea │
│ │ │ │băuturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Distilarea, │
│ │ │1101 │rafinarea şi mixarea│
│ │ │ │băuturilor alcoolice│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1102 │Fabricarea vinurilor│
│ │ │ │din struguri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea cidrului │
│ │ │1103 │şi a altor vinuri │
│ │ │ │din fructe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │1104 │băuturi nedistilate,│
│ │ │ │obţinute prin │
│ │ │ │fermentare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1105 │Fabricarea berii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1106 │Fabricarea malţului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de băuturi│
│ │ │ │răcoritoare │
│ │ │1107 │nealcoolice; │
│ │ │ │producţia de ape │
│ │ │ │minerale şi alte ape│
│ │ │ │îmbuteliate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│12 │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor din tutun│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │120 │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor din tutun│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1200 │Fabricarea │
│ │ │ │produselor din tutun│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│13 │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Pregătirea fibrelor │
│ │131 │ │şi filarea fibrelor │
│ │ │ │textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Pregătirea fibrelor │
│ │ │1310 │şi filarea fibrelor │
│ │ │ │textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │132 │ │Producţia de │
│ │ │ │ţesături │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1320 │Producţia de │
│ │ │ │ţesături │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │133 │ │Finisarea │
│ │ │ │materialelor textile│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1330 │Finisarea │
│ │ │ │materialelor textile│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │139 │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │articole textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1391 │metraje prin │
│ │ │ │tricotare sau │
│ │ │ │croşetare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │articole │
│ │ │1392 │confecţionate din │
│ │ │ │textile (excluzând │
│ │ │ │îmbrăcămintea şi │
│ │ │ │lenjeria de corp) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1393 │Fabricarea de │
│ │ │ │covoare şi mochete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1394 │odgoane, frânghii, │
│ │ │ │sfori şi plase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │textile neţesute şi │
│ │ │1395 │articole din │
│ │ │ │acestea, cu excepţia│
│ │ │ │confecţiilor de │
│ │ │ │îmbrăcăminte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1396 │articole tehnice şi │
│ │ │ │industriale din │
│ │ │ │textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │1399 │articole textile │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│14 │ │ │articolelor de │
│ │ │ │îmbrăcăminte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │articolelor de │
│ │141 │ │îmbrăcăminte prin │
│ │ │ │tricotare sau │
│ │ │ │croşetare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │articolelor de │
│ │ │1410 │îmbrăcăminte prin │
│ │ │ │tricotare sau │
│ │ │ │croşetare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │142 │ │articole de │
│ │ │ │îmbrăcăminte şi │
│ │ │ │accesorii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1421 │articolelor de │
│ │ │ │îmbrăcăminte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1422 │articole de lenjerie│
│ │ │ │de corp │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1423 │articole de │
│ │ │ │îmbrăcăminte pentru │
│ │ │ │lucru │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1424 │articolelor de │
│ │ │ │îmbrăcăminte din │
│ │ │ │piele şi blană │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │1429 │articole de │
│ │ │ │îmbrăcăminte şi │
│ │ │ │accesorii n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │
│ │ │ │finisarea pieilor; │
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │ │articolelor de voiaj│
│15 │ │ │şi marochinărie, │
│ │ │ │harnaşamentelor şi │
│ │ │ │încălţămintei; │
│ │ │ │prepararea şi │
│ │ │ │vopsirea blănurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │
│ │ │ │finisarea pieilor; │
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │ │articolelor de voiaj│
│ │151 │ │şi marochinărie şi a│
│ │ │ │articolelor de │
│ │ │ │harnaşament; │
│ │ │ │prepararea şi │
│ │ │ │vopsirea blănurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │
│ │ │1511 │finisarea pieilor; │
│ │ │ │prepararea şi │
│ │ │ │vopsirea blănurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │articolelor de voiaj│
│ │ │1512 │şi marochinărie şi a│
│ │ │ │articolelor de │
│ │ │ │harnaşament │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │152 │ │Fabricarea │
│ │ │ │încălţămintei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1520 │Fabricarea │
│ │ │ │încălţămintei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea │
│ │ │ │lemnului, fabricarea│
│ │ │ │produselor din lemn │
│ │ │ │şi plută, cu │
│16 │ │ │excepţia mobilei; │
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │ │articolelor din paie│
│ │ │ │şi din alte │
│ │ │ │materiale vegetale │
│ │ │ │împletite │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │161 │ │Tăierea şi │
│ │ │ │rindeluirea lemnului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1611 │Tăierea şi │
│ │ │ │rindeluirea lemnului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1612 │Prelucrarea şi │
│ │ │ │finisarea lemnului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor din lemn,│
│ │162 │ │plută, paie şi din │
│ │ │ │alte materiale │
│ │ │ │vegetale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1621 │furnire şi a │
│ │ │ │panourilor din lemn │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1622 │parchetului asamblat│
│ │ │ │în panouri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │elemente de │
│ │ │1623 │dulgherie şi │
│ │ │ │tâmplărie, pentru │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1624 │Fabricarea │
│ │ │ │ambalajelor din lemn│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1625 │Fabricarea de uşi şi│
│ │ │ │ferestre din lemn │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │1626 │combustibili solizi │
│ │ │ │din biomasă vegetală│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1627 │Finisarea │
│ │ │ │articolelor din lemn│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │produse din lemn; │
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │1628 │articolelor din │
│ │ │ │plută, paie şi din │
│ │ │ │alte materiale │
│ │ │ │vegetale împletite │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea hârtiei │
│17 │ │ │şi a produselor din │
│ │ │ │hârtie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │171 │ │celulozei, hârtiei │
│ │ │ │şi cartonului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1711 │Fabricarea celulozei│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1712 │Fabricarea hârtiei │
│ │ │ │şi cartonului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │172 │ │articolelor din │
│ │ │ │hârtie şi carton │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea hârtiei │
│ │ │ │şi cartonului │
│ │ │1721 │ondulat şi a │
│ │ │ │ambalajelor din │
│ │ │ │hârtie şi carton │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor de uz │
│ │ │1722 │gospodăresc şi │
│ │ │ │sanitar, din hârtie │
│ │ │ │sau carton │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1723 │articolelor de │
│ │ │ │papetărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1724 │Fabricarea tapetului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │1725 │articole din hârtie │
│ │ │ │şi carton n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tipărire şi │
│18 │ │ │reproducerea pe │
│ │ │ │suporţi a │
│ │ │ │înregistrărilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tipărire şi │
│ │181 │ │activităţi de │
│ │ │ │servicii conexe │
│ │ │ │tipăririi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1811 │Tipărirea ziarelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1812 │Alte activităţi de │
│ │ │ │tipărire n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Servicii │
│ │ │1813 │pregătitoare pentru │
│ │ │ │pretipărire │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1814 │Legătorie şi │
│ │ │ │servicii conexe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │182 │ │Reproducerea │
│ │ │ │înregistrărilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │1820 │Reproducerea │
│ │ │ │înregistrărilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor de │
│19 │ │ │cocserie şi a │
│ │ │ │produselor obţinute │
│ │ │ │din prelucrarea │
│ │ │ │ţiţeiului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │191 │ │produselor de │
│ │ │ │cocserie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1910 │produselor de │
│ │ │ │cocserie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │192 │ │produselor obţinute │
│ │ │ │din prelucrarea │
│ │ │ │ţiţeiului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │1920 │produselor obţinute │
│ │ │ │din prelucrarea │
│ │ │ │ţiţeiului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│20 │ │ │substanţelor şi a │
│ │ │ │produselor chimice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor chimice │
│ │ │ │de bază, a │
│ │ │ │îngrăşămintelor şi │
│ │ │ │produselor azotoase;│
│ │201 │ │fabricarea │
│ │ │ │materialelor │
│ │ │ │plastice şi a │
│ │ │ │cauciucului │
│ │ │ │sintetic, în forme │
│ │ │ │primare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2011 │Fabricarea gazelor │
│ │ │ │industriale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2012 │coloranţilor şi a │
│ │ │ │pigmenţilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2013 │produse chimice │
│ │ │ │anorganice, de bază │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2014 │produse chimice │
│ │ │ │organice, de bază │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2015 │îngrăşămintelor şi │
│ │ │ │produselor azotoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2016 │materialelor │
│ │ │ │plastice în forme │
│ │ │ │primare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2017 │cauciucului sintetic│
│ │ │ │în forme primare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │202 │ │pesticidelor şi a │
│ │ │ │altor produse │
│ │ │ │agrochimice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2020 │pesticidelor şi a │
│ │ │ │altor produse │
│ │ │ │agrochimice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │vopselelor, │
│ │203 │ │lacurilor, cernelii │
│ │ │ │tipografice şi │
│ │ │ │masticurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │vopselelor, │
│ │ │2030 │lacurilor, cernelii │
│ │ │ │tipografice şi │
│ │ │ │masticurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │săpunurilor, │
│ │ │ │detergenţilor şi a │
│ │204 │ │produselor de │
│ │ │ │întreţinere, │
│ │ │ │cosmetice şi de │
│ │ │ │parfumerie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │săpunurilor, │
│ │ │2041 │detergenţilor şi a │
│ │ │ │produselor de │
│ │ │ │întreţinere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2042 │parfumurilor şi a │
│ │ │ │produselor cosmetice│
│ │ │ │(de toaletă) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │205 │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │produse chimice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2051 │biocombustibililor │
│ │ │ │lichizi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2059 │produse chimice │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea fibrelor │
│ │206 │ │sintetice şi │
│ │ │ │artificiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea fibrelor │
│ │ │2060 │sintetice şi │
│ │ │ │artificiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor │
│21 │ │ │farmaceutice de bază│
│ │ │ │şi a preparatelor │
│ │ │ │farmaceutice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │211 │ │produselor │
│ │ │ │farmaceutice de bază│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2110 │produselor │
│ │ │ │farmaceutice de bază│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │212 │ │preparatelor │
│ │ │ │farmaceutice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2120 │preparatelor │
│ │ │ │farmaceutice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│22 │ │ │produselor din │
│ │ │ │cauciuc şi mase │
│ │ │ │plastice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │221 │ │articolelor din │
│ │ │ │cauciuc │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │anvelopelor şi a │
│ │ │2211 │camerelor de aer; │
│ │ │ │reşaparea şi │
│ │ │ │refacerea │
│ │ │ │anvelopelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2212 │Fabricarea altor │
│ │ │ │produse din cauciuc │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │222 │ │articolelor din │
│ │ │ │material plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea plăcilor,│
│ │ │2221 │foliilor, tuburilor │
│ │ │ │şi profilelor din │
│ │ │ │material plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2222 │articolelor de │
│ │ │ │ambalaj din material│
│ │ │ │plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de uşi şi│
│ │ │2223 │ferestre din │
│ │ │ │material plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2224 │articolelor din │
│ │ │ │material plastic │
│ │ │ │pentru construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │2225 │finisarea │
│ │ │ │articolelor din │
│ │ │ │material plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2226 │produse din material│
│ │ │ │plastic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│23 │ │ │produse din minerale│
│ │ │ │nemetalice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea sticlei │
│ │231 │ │şi a articolelor din│
│ │ │ │sticlă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2311 │Fabricarea sticlei │
│ │ │ │plate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │
│ │ │2312 │fasonarea sticlei │
│ │ │ │plate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2313 │articolelor din │
│ │ │ │sticlă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2314 │Fabricarea fibrelor │
│ │ │ │din sticlă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2315 │Fabricarea de │
│ │ │ │sticlărie tehnică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │232 │ │Fabricarea de │
│ │ │ │produse refractare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2320 │Fabricarea de │
│ │ │ │produse refractare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │233 │ │materialelor de │
│ │ │ │construcţii din │
│ │ │ │argilă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea plăcilor │
│ │ │2331 │şi dalelor din │
│ │ │ │ceramică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │cărămizilor, │
│ │ │2332 │ţiglelor şi altor │
│ │ │ │produse pentru │
│ │ │ │construcţii, din │
│ │ │ │argilă arsă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │234 │ │articole din │
│ │ │ │ceramică şi porţelan│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │articolelor ceramice│
│ │ │2341 │pentru uz │
│ │ │ │gospodăresc şi │
│ │ │ │ornamental │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2342 │obiecte sanitare din│
│ │ │ │ceramică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2343 │izolatorilor şi │
│ │ │ │pieselor izolante │
│ │ │ │din ceramică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2344 │produse tehnice din │
│ │ │ │ceramică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2345 │produse ceramice │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │235 │ │cimentului, varului │
│ │ │ │şi ipsosului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2351 │Fabricarea │
│ │ │ │cimentului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2352 │Fabricarea varului │
│ │ │ │şi ipsosului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │236 │ │articolelor din │
│ │ │ │beton, ciment şi │
│ │ │ │ipsos │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2361 │produselor din beton│
│ │ │ │pentru construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2362 │produselor din ipsos│
│ │ │ │pentru construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2363 │Fabricarea betonului│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2364 │Fabricarea │
│ │ │ │mortarului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2365 │produselor din │
│ │ │ │azbociment │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2366 │articole din beton, │
│ │ │ │ciment şi ipsos │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │237 │ │Tăierea, fasonarea │
│ │ │ │şi finisarea pietrei│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2370 │Tăierea, fasonarea │
│ │ │ │şi finisarea pietrei│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor abrazive │
│ │239 │ │şi a altor produse │
│ │ │ │din minerale │
│ │ │ │nemetalice n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2391 │Fabricarea de │
│ │ │ │produse abrazive │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2399 │produse din minerale│
│ │ │ │nemetalice n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│24 │ │ │Industria │
│ │ │ │metalurgică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de metale │
│ │241 │ │feroase sub forme │
│ │ │ │primare şi de │
│ │ │ │feroaliaje │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de metale │
│ │ │2410 │feroase sub forme │
│ │ │ │primare şi de │
│ │ │ │feroaliaje │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de tuburi,│
│ │ │ │ţevi, profile │
│ │242 │ │tubulare şi │
│ │ │ │accesorii pentru │
│ │ │ │acestea, din oţel │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de tuburi,│
│ │ │ │ţevi, profile │
│ │ │2420 │tubulare şi │
│ │ │ │accesorii pentru │
│ │ │ │acestea, din oţel │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │243 │ │produse prin │
│ │ │ │prelucrarea primară │
│ │ │ │a oţelului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2431 │Tragere la rece a │
│ │ │ │barelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2432 │Laminare la rece a │
│ │ │ │benzilor înguste │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2433 │Producţia de profile│
│ │ │ │obţinute la rece │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2434 │Trefilarea firelor │
│ │ │ │la rece │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia metalelor │
│ │244 │ │preţioase şi a altor│
│ │ │ │metale neferoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2441 │Producţia metalelor │
│ │ │ │preţioase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2442 │Metalurgia │
│ │ │ │aluminiului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia plumbului,│
│ │ │2443 │zincului şi │
│ │ │ │cositorului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2444 │Metalurgia cuprului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2445 │Producţia altor │
│ │ │ │metale neferoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea │
│ │ │2446 │combustibililor │
│ │ │ │nucleari │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │245 │ │Turnarea metalelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2451 │Turnarea fontei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2452 │Turnarea oţelului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2453 │Turnarea metalelor │
│ │ │ │neferoase uşoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2454 │Turnarea altor │
│ │ │ │metale neferoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Industria │
│ │ │ │construcţiilor │
│ │ │ │metalice şi a │
│25 │ │ │produselor din │
│ │ │ │metal, exclusiv │
│ │ │ │maşini, utilaje şi │
│ │ │ │instalaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │251 │ │Fabricarea de │
│ │ │ │construcţii metalice│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │construcţii metalice│
│ │ │2511 │şi părţi componente │
│ │ │ │ale structurilor │
│ │ │ │metalice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2512 │Fabricarea de uşi şi│
│ │ │ │ferestre din metal │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│ │ │ │rezervoare, cisterne│
│ │ │ │şi containere │
│ │252 │ │metalice; producţia │
│ │ │ │de radiatoare şi │
│ │ │ │cazane pentru │
│ │ │ │încălzire centrală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│ │ │ │radiatoare şi cazane│
│ │ │2521 │pentru încălzire │
│ │ │ │centrală; producţia │
│ │ │ │de generatoare de │
│ │ │ │abur şi boilere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│ │ │2522 │rezervoare, cisterne│
│ │ │ │şi containere │
│ │ │ │metalice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │253 │ │armamentului şi │
│ │ │ │muniţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2530 │armamentului şi │
│ │ │ │muniţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor metalice │
│ │254 │ │obţinute prin │
│ │ │ │deformare plastică; │
│ │ │ │metalurgia │
│ │ │ │pulberilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │produselor metalice │
│ │ │2540 │obţinute prin │
│ │ │ │deformare plastică; │
│ │ │ │metalurgia │
│ │ │ │pulberilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Tratarea şi │
│ │ │ │acoperirea │
│ │ │ │metalelor; │
│ │255 │ │operaţiuni de │
│ │ │ │mecanică generală pe│
│ │ │ │bază de plată sau │
│ │ │ │contract │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2551 │Acoperirea metalelor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2552 │Tratamente termice │
│ │ │ │ale metalelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2553 │Operaţiuni de │
│ │ │ │mecanică generală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de unelte │
│ │256 │ │şi articole de │
│ │ │ │fierărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2561 │Fabricarea │
│ │ │ │produselor de tăiat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2562 │articolelor de │
│ │ │ │feronerie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2563 │Fabricarea uneltelor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │259 │ │produse prelucrate │
│ │ │ │din metal │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │recipienţi, │
│ │ │2591 │containere şi alte │
│ │ │ │produse similare din│
│ │ │ │oţel │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2592 │ambalajelor metalice│
│ │ │ │uşoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2593 │articolelor din fire│
│ │ │ │metalice; fabricarea│
│ │ │ │de lanţuri şi arcuri│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │şuruburi, buloane şi│
│ │ │2594 │alte articole │
│ │ │ │filetate; fabricarea│
│ │ │ │de nituri şi şaibe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2599 │articole din metal │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │calculatoarelor şi a│
│26 │ │ │produselor │
│ │ │ │electronice şi │
│ │ │ │optice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │261 │ │componentelor │
│ │ │ │electronice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2611 │componentelor │
│ │ │ │electronice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2612 │subansamblurilor │
│ │ │ │electronice (module)│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │262 │ │calculatoarelor şi a│
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │periferice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2620 │calculatoarelor şi a│
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │periferice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │263 │ │echipamentelor de │
│ │ │ │comunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2630 │echipamentelor de │
│ │ │ │comunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │264 │ │produselor │
│ │ │ │electronice de larg │
│ │ │ │consum │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2640 │produselor │
│ │ │ │electronice de larg │
│ │ │ │consum │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │echipamente de │
│ │265 │ │măsură, verificare, │
│ │ │ │control şi │
│ │ │ │navigaţie; producţia│
│ │ │ │de ceasuri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │instrumente şi │
│ │ │2651 │dispozitive pentru │
│ │ │ │măsură, verificare, │
│ │ │ │control, navigaţie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2652 │Producţia de ceasuri│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │echipamente pentru │
│ │266 │ │radiologie, │
│ │ │ │electrodiagnostic şi│
│ │ │ │electroterapie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │echipamente pentru │
│ │ │2660 │radiologie, │
│ │ │ │electrodiagnostic şi│
│ │ │ │electroterapie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │instrumente optice, │
│ │267 │ │suporţi magnetici şi│
│ │ │ │optici; fabricarea │
│ │ │ │de echipamente │
│ │ │ │fotografice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │instrumente optice, │
│ │ │2670 │suporţi magnetici şi│
│ │ │ │optici; fabricarea │
│ │ │ │de echipamente │
│ │ │ │fotografice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│27 │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │motoarelor │
│ │ │ │electrice, │
│ │ │ │generatoarelor şi │
│ │271 │ │transformatoarelor │
│ │ │ │electrice şi a │
│ │ │ │aparatelor de │
│ │ │ │distribuţie şi │
│ │ │ │control a │
│ │ │ │electricităţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │motoarelor, │
│ │ │2711 │generatoarelor şi │
│ │ │ │transformatoarelor │
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │aparatelor de │
│ │ │2712 │distribuţie şi │
│ │ │ │control al │
│ │ │ │electricităţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │272 │ │acumulatori şi │
│ │ │ │baterii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2720 │acumulatori şi │
│ │ │ │baterii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de fire │
│ │ │ │şi cabluri; │
│ │273 │ │fabricarea │
│ │ │ │dispozitivelor de │
│ │ │ │conexiune pentru │
│ │ │ │acestea │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2731 │cabluri cu fibră │
│ │ │ │optică │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2732 │fire şi cabluri │
│ │ │ │electrice şi │
│ │ │ │electronice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │dispozitivelor de │
│ │ │2733 │conexiune pentru │
│ │ │ │fire şi cabluri │
│ │ │ │electrice şi │
│ │ │ │electronice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │274 │ │echipamente │
│ │ │ │electrice de │
│ │ │ │iluminat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2740 │echipamente │
│ │ │ │electrice de │
│ │ │ │iluminat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │275 │ │Fabricarea de │
│ │ │ │echipamente casnice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2751 │aparate │
│ │ │ │electrocasnice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2752 │echipamente casnice │
│ │ │ │neelectrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │279 │ │echipamente │
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2790 │echipamente │
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│28 │ │ │maşini, utilaje şi │
│ │ │ │echipamente n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de maşini│
│ │281 │ │şi utilaje de │
│ │ │ │utilizare generală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │motoare şi turbine │
│ │ │2811 │(cu excepţia celor │
│ │ │ │pentru avioane, │
│ │ │ │autovehicule şi │
│ │ │ │motociclete) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2812 │Fabricarea de │
│ │ │ │motoare hidraulice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2813 │Fabricarea de pompe │
│ │ │ │şi compresoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │2814 │articole de │
│ │ │ │robinetărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │lagărelor, │
│ │ │ │angrenajelor, │
│ │ │2815 │cutiilor de viteză │
│ │ │ │şi a elementelor │
│ │ │ │mecanice de │
│ │ │ │transmisie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │282 │ │maşini şi utilaje de│
│ │ │ │utilizare generală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2821 │cuptoarelor, │
│ │ │ │furnalelor şi │
│ │ │ │arzătoarelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2822 │echipamentelor de │
│ │ │ │ridicat şi manipulat│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea maşinilor│
│ │ │ │şi echipamentelor de│
│ │ │ │birou (exceptând │
│ │ │2823 │fabricarea │
│ │ │ │calculatoarelor şi a│
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │periferice) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2824 │maşinilor-unelte │
│ │ │ │portabile acţionate │
│ │ │ │electric │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │echipamentelor de │
│ │ │ │ventilaţie şi │
│ │ │2825 │frigorifice, │
│ │ │ │exceptând │
│ │ │ │echipamentele de uz │
│ │ │ │casnic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2829 │maşini şi utilaje de│
│ │ │ │utilizare generală │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea maşinilor│
│ │ │ │şi utilajelor pentru│
│ │283 │ │agricultură şi │
│ │ │ │exploatări │
│ │ │ │forestiere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea maşinilor│
│ │ │ │şi utilajelor pentru│
│ │ │2830 │agricultură şi │
│ │ │ │exploatări │
│ │ │ │forestiere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │utilajelor pentru │
│ │284 │ │prelucrarea │
│ │ │ │metalului şi a │
│ │ │ │maşinilor-unelte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │utilajelor şi a │
│ │ │2841 │maşinilor-unelte │
│ │ │ │pentru prelucrarea │
│ │ │ │metalului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │2842 │Fabricarea altor │
│ │ │ │maşini-unelte n.c.a.│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │289 │ │maşini şi utilaje cu│
│ │ │ │destinaţie specifică│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2891 │utilajelor pentru │
│ │ │ │metalurgie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2892 │utilajelor pentru │
│ │ │ │extracţie şi │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │utilajelor pentru │
│ │ │ │prelucrarea │
│ │ │2893 │produselor │
│ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │băuturilor şi │
│ │ │ │tutunului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │utilajelor pentru │
│ │ │2894 │industria textilă, a│
│ │ │ │îmbrăcămintei şi a │
│ │ │ │pielăriei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2895 │utilajelor pentru │
│ │ │ │industria hârtiei şi│
│ │ │ │cartonului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │utilajelor pentru │
│ │ │2896 │prelucrarea maselor │
│ │ │ │plastice şi a │
│ │ │ │cauciucului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea maşinilor│
│ │ │ │şi utilajelor pentru│
│ │ │2897 │fabricaţia aditivă │
│ │ │ │(care utilizează │
│ │ │ │tehnologia de │
│ │ │ │fabricaţie aditivă) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │2899 │maşini şi utilaje │
│ │ │ │specifice n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │autovehiculelor de │
│29 │ │ │transport rutier, a │
│ │ │ │remorcilor şi │
│ │ │ │semiremorcilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │291 │ │autovehiculelor de │
│ │ │ │transport rutier │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │2910 │autovehiculelor de │
│ │ │ │transport rutier │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│ │ │ │caroserii pentru │
│ │292 │ │autovehicule; │
│ │ │ │fabricarea de │
│ │ │ │remorci şi │
│ │ │ │semiremorci │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de │
│ │ │ │caroserii pentru │
│ │ │2920 │autovehicule; │
│ │ │ │fabricarea de │
│ │ │ │remorci şi │
│ │ │ │semiremorci │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de piese │
│ │ │ │şi accesorii pentru │
│ │293 │ │autovehicule şi │
│ │ │ │pentru motoare de │
│ │ │ │autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │echipamente │
│ │ │ │electrice şi │
│ │ │2931 │electronice pentru │
│ │ │ │autovehicule şi │
│ │ │ │pentru motoare de │
│ │ │ │autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │ │piese şi accesorii │
│ │ │2932 │pentru autovehicule │
│ │ │ │şi pentru motoare de│
│ │ │ │autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│30 │ │ │mijloace de │
│ │ │ │transport │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │301 │ │Construcţia de nave │
│ │ │ │şi bărci │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Construcţia de nave │
│ │ │3011 │civile şi structuri │
│ │ │ │plutitoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Construcţia de │
│ │ │3012 │ambarcaţiuni │
│ │ │ │sportive şi de │
│ │ │ │agrement │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3013 │Construcţia de nave │
│ │ │ │şi vase militare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │302 │ │Fabricarea │
│ │ │ │materialului rulant │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3020 │Fabricarea │
│ │ │ │materialului rulant │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │303 │ │aeronave şi nave │
│ │ │ │spaţiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │3031 │aeronave şi nave │
│ │ │ │spaţiale civile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │3032 │aeronave şi nave │
│ │ │ │spaţiale militare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │304 │ │vehiculelor militare│
│ │ │ │de luptă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │3040 │vehiculelor militare│
│ │ │ │de luptă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │309 │ │echipamente de │
│ │ │ │transport n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3091 │Fabricarea de │
│ │ │ │motociclete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │3092 │biciclete şi de │
│ │ │ │vehicule pentru │
│ │ │ │invalizi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │3099 │mijloace de │
│ │ │ │transport n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│31 │ │ │Fabricarea de mobilă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │310 │ │Fabricarea de mobilă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3100 │Fabricarea de mobilă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│32 │ │ │Alte activităţi │
│ │ │ │industriale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │bijuteriilor, │
│ │321 │ │imitaţiilor de │
│ │ │ │bijuterii şi │
│ │ │ │articolelor similare│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3211 │Baterea monedelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │ │bijuteriilor şi │
│ │ │3212 │articolelor similare│
│ │ │ │din metale şi pietre│
│ │ │ │preţioase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │3213 │imitaţiilor de │
│ │ │ │bijuterii şi │
│ │ │ │articole similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │322 │ │instrumentelor │
│ │ │ │muzicale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │3220 │instrumentelor │
│ │ │ │muzicale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │323 │ │articolelor pentru │
│ │ │ │sport │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea │
│ │ │3230 │articolelor pentru │
│ │ │ │sport │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │324 │ │Fabricarea jocurilor│
│ │ │ │şi jucăriilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3240 │Fabricarea jocurilor│
│ │ │ │şi jucăriilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │dispozitive, aparate│
│ │325 │ │şi instrumente │
│ │ │ │medicale şi │
│ │ │ │stomatologice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea de │
│ │ │ │dispozitive, aparate│
│ │ │3250 │şi instrumente │
│ │ │ │medicale │
│ │ │ │stomatologice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │329 │ │Alte activităţi │
│ │ │ │industriale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3291 │Fabricarea măturilor│
│ │ │ │şi periilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │
│ │ │3299 │produse │
│ │ │ │manufacturiere │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea, │
│33 │ │ │întreţinerea şi │
│ │ │ │instalarea maşinilor│
│ │ │ │şi echipamentelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │331 │ │articolelor │
│ │ │ │fabricate din metal,│
│ │ │ │a maşinilor şi │
│ │ │ │echipamentelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3311 │întreţinerea │
│ │ │ │articolelor │
│ │ │ │fabricate din metal │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3312 │întreţinerea │
│ │ │ │maşinilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │3313 │echipamentelor │
│ │ │ │electronice şi │
│ │ │ │optice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3314 │întreţinerea │
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3315 │întreţinerea navelor│
│ │ │ │şi bărcilor civile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │3316 │aeronavelor şi │
│ │ │ │navelor spaţiale │
│ │ │ │civile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3317 │întreţinerea altor │
│ │ │ │echipamente civile │
│ │ │ │de transport n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │ │întreţinerea │
│ │ │ │vehiculelor militare│
│ │ │3318 │de luptă, a navelor,│
│ │ │ │vaselor, aeronavelor│
│ │ │ │şi navelor spaţiale │
│ │ │ │militare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Repararea şi │
│ │ │3319 │întreţinerea altor │
│ │ │ │echipamente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Instalarea maşinilor│
│ │332 │ │şi echipamentelor │
│ │ │ │industriale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Instalarea maşinilor│
│ │ │3320 │şi echipamentelor │
│ │ │ │industriale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea D - │
│ │ │ │Producţia şi │
│ │ │ │furnizarea de │
│ │ │ │energie electrică şi│
│ │ │ │termică, gaze, apă │
│ │ │ │caldă şi aer │
│ │ │ │condiţionat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia şi │
│ │ │ │furnizarea de │
│35 │ │ │energie electrică şi│
│ │ │ │termică, gaze, apă │
│ │ │ │caldă şi aer │
│ │ │ │condiţionat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia, │
│ │351 │ │transportul şi │
│ │ │ │distribuţia energiei│
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de energie│
│ │ │3511 │electrică din │
│ │ │ │resurse │
│ │ │ │neregenerabile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de energie│
│ │ │3512 │electrică din │
│ │ │ │resurse regenerabile│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3513 │Transportul energiei│
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3514 │Distribuţia energiei│
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3515 │Comercializarea │
│ │ │ │energiei electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3516 │Depozitarea energiei│
│ │ │ │electrice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia gazelor; │
│ │352 │ │distribuţia │
│ │ │ │combustibililor │
│ │ │ │gazoşi prin conducte│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3521 │Producţia gazelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Distribuţia │
│ │ │3522 │combustibililor │
│ │ │ │gazoşi, prin │
│ │ │ │conducte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comercializarea │
│ │ │3523 │combustibililor │
│ │ │ │gazoşi, prin │
│ │ │ │conducte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Depozitarea gazelor,│
│ │ │3524 │ca parte a │
│ │ │ │serviciilor de │
│ │ │ │furnizare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │353 │ │Furnizarea de abur │
│ │ │ │şi aer condiţionat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3530 │Furnizarea de abur │
│ │ │ │şi aer condiţionat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │agenţilor şi │
│ │354 │ │brokerilor din │
│ │ │ │domeniul energiei │
│ │ │ │electrice şi al │
│ │ │ │gazelor naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │agenţilor şi │
│ │ │3540 │brokerilor din │
│ │ │ │domeniul energiei │
│ │ │ │electrice şi al │
│ │ │ │gazelor naturale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea E - │
│ │ │ │Distribuţia apei; │
│ │ │ │salubritate, │
│ │ │ │gestionarea │
│ │ │ │deşeurilor, │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │decontaminare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│36 │ │ │Captarea, tratarea │
│ │ │ │şi distribuţia apei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │360 │ │Captarea, tratarea │
│ │ │ │şi distribuţia apei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3600 │Captarea, tratarea │
│ │ │ │şi distribuţia apei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea şi │
│37 │ │ │epurarea apelor │
│ │ │ │uzate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea şi │
│ │370 │ │epurarea apelor │
│ │ │ │uzate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea şi │
│ │ │3700 │epurarea apelor │
│ │ │ │uzate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea, tratarea│
│ │ │ │şi eliminarea │
│ │ │ │deşeurilor; │
│38 │ │ │activităţi de │
│ │ │ │recuperare a │
│ │ │ │materialelor │
│ │ │ │reciclabile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │381 │ │Colectarea │
│ │ │ │deşeurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea │
│ │ │3811 │deşeurilor │
│ │ │ │nepericuloase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Colectarea │
│ │ │3812 │deşeurilor │
│ │ │ │periculoase │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │382 │ │Recuperarea │
│ │ │ │materialelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Recuperarea │
│ │ │3821 │materialelor │
│ │ │ │reciclabile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Producţia de energie│
│ │ │ │(electrică sau │
│ │ │3822 │termică) prin │
│ │ │ │tratarea deşeurilor │
│ │ │ │(inclusiv prin │
│ │ │ │incinerare) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │3823 │Alte activităţi de │
│ │ │ │tratare a deşeurilor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │383 │ │Eliminarea │
│ │ │ │deşeurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Incinerarea │
│ │ │3831 │deşeurilor fără │
│ │ │ │producţie de energie│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │gropilor de gunoi │
│ │ │3832 │sau ale depozitelor │
│ │ │ │permanente de │
│ │ │ │deşeuri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │3833 │eliminare a │
│ │ │ │deşeurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi şi │
│39 │ │ │servicii de │
│ │ │ │decontaminare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi şi │
│ │390 │ │servicii de │
│ │ │ │decontaminare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi şi │
│ │ │3900 │servicii de │
│ │ │ │decontaminare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea F - │
│ │ │ │Construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│41 │ │ │Construcţii de │
│ │ │ │clădiri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │construcţii ale │
│ │410 │ │clădirilor │
│ │ │ │rezidenţiale şi │
│ │ │ │nerezidenţiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │construcţii ale │
│ │ │4100 │clădirilor │
│ │ │ │rezidenţiale şi │
│ │ │ │nerezidenţiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│42 │ │ │Lucrări de geniu │
│ │ │ │civil │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │421 │ │construcţii ale │
│ │ │ │drumurilor şi a │
│ │ │ │căilor ferate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │4211 │construcţii ale │
│ │ │ │drumurilor şi │
│ │ │ │autostrăzilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │construcţii ale │
│ │ │4212 │căilor ferate de │
│ │ │ │suprafaţă şi │
│ │ │ │subterane │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4213 │Construcţia de │
│ │ │ │poduri şi tuneluri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │422 │ │construcţii ale │
│ │ │ │proiectelor │
│ │ │ │utilitare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │construcţii ale │
│ │ │4221 │proiectelor │
│ │ │ │utilitare pentru │
│ │ │ │fluide │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │construcţii ale │
│ │ │4222 │proiectelor │
│ │ │ │utilitare pentru │
│ │ │ │electricitate şi │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │429 │ │construcţii ale │
│ │ │ │altor proiecte │
│ │ │ │inginereşti │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4291 │Construcţii │
│ │ │ │hidrotehnice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │4299 │construcţii ale │
│ │ │ │altor proiecte │
│ │ │ │inginereşti n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│43 │ │ │Lucrări speciale de │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de demolare │
│ │431 │ │şi de pregătire a │
│ │ │ │terenului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4311 │Lucrări de demolare │
│ │ │ │a construcţiilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4312 │Lucrări de pregătire│
│ │ │ │a terenului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de foraj şi │
│ │ │4313 │sondaj pentru │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │ │instalaţii electrice│
│ │432 │ │şi tehnico-sanitare │
│ │ │ │şi alte lucrări de │
│ │ │ │instalaţii pentru │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4321 │Lucrări de │
│ │ │ │instalaţii electrice│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │4322 │instalaţii sanitare,│
│ │ │ │de încălzire şi de │
│ │ │ │aer condiţionat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4323 │Lucrări de izolaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte lucrări de │
│ │ │4324 │instalaţii pentru │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │433 │ │Lucrări de finisare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4331 │Lucrări de ipsoserie│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4332 │Lucrări de tâmplărie│
│ │ │ │şi dulgherie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de pardosire│
│ │ │4333 │şi placare a │
│ │ │ │pereţilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │4334 │vopsitorie, │
│ │ │ │zugrăveli şi montări│
│ │ │ │de geamuri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4335 │Alte lucrări de │
│ │ │ │finisare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări speciale de │
│ │434 │ │construcţii pentru │
│ │ │ │clădiri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări de │
│ │ │4341 │învelitori, şarpante│
│ │ │ │şi terase la │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte lucrări │
│ │ │4342 │speciale de │
│ │ │ │construcţii pentru │
│ │ │ │clădiri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări speciale de │
│ │435 │ │construcţii pentru │
│ │ │ │proiecte de geniu │
│ │ │ │civil │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Lucrări speciale de │
│ │ │4350 │construcţii pentru │
│ │ │ │proiecte de geniu │
│ │ │ │civil │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Servicii de │
│ │436 │ │intermediere pentru │
│ │ │ │lucrări speciale de │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Servicii de │
│ │ │4360 │intermediere pentru │
│ │ │ │lucrări speciale de │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte lucrări │
│ │439 │ │speciale de │
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4391 │Activităţi de │
│ │ │ │zidărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte lucrări │
│ │ │4399 │speciale de │
│ │ │ │construcţii n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea G - Comerţ│
│ │ │ │cu ridicata şi cu │
│ │ │ │amănuntul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│46 │ │ │Comerţ cu ridicata │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │461 │ │intermediere în │
│ │ │ │comerţul cu ridicata│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │ │comerţul cu materii │
│ │ │4611 │prime agricole, │
│ │ │ │animale vii, materii│
│ │ │ │prime textile şi cu │
│ │ │ │semifabricate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │ │comerţul cu │
│ │ │4612 │combustibili, │
│ │ │ │minereuri, metale şi│
│ │ │ │produse chimice │
│ │ │ │pentru industrie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4613 │comerţul cu material│
│ │ │ │lemnos şi materiale │
│ │ │ │de construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │ │comerţul cu maşini, │
│ │ │4614 │echipamente │
│ │ │ │industriale, nave şi│
│ │ │ │avioane │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4615 │comerţul cu mobilă, │
│ │ │ │articole de menaj şi│
│ │ │ │de fierărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │ │comerţul cu textile,│
│ │ │4616 │confecţii din blană,│
│ │ │ │încălţăminte şi │
│ │ │ │articole din piele │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4617 │comerţul cu produse │
│ │ │ │alimentare, băuturi │
│ │ │ │şi tutun │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │ │comerţul specializat│
│ │ │4618 │în vânzarea │
│ │ │ │produselor cu │
│ │ │ │caracter specific │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4619 │comerţul cu produse │
│ │ │ │diverse │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │462 │ │al produselor │
│ │ │ │agricole brute şi al│
│ │ │ │animalelor vii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al cerealelor, │
│ │ │4621 │seminţelor, │
│ │ │ │furajelor şi │
│ │ │ │tutunului │
│ │ │ │neprelucrat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4622 │al florilor şi al │
│ │ │ │plantelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4623 │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al animalelor vii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4624 │al blănurilor, │
│ │ │ │pieilor brute şi al │
│ │ │ │pieilor prelucrate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al produselor │
│ │463 │ │alimentare, al │
│ │ │ │băuturilor şi al │
│ │ │ │tutunului │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4631 │al fructelor şi │
│ │ │ │legumelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al cărnii şi │
│ │ │4632 │produselor din │
│ │ │ │carne, peşte şi │
│ │ │ │produse din peşte, │
│ │ │ │crustacee şi moluşte│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al produselor │
│ │ │4633 │lactate, ouălor, │
│ │ │ │uleiurilor şi │
│ │ │ │grăsimilor │
│ │ │ │comestibile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4634 │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al băuturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4635 │al produselor din │
│ │ │ │tutun │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4636 │al zahărului, │
│ │ │ │ciocolatei şi │
│ │ │ │produselor zaharoase│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4637 │cu cafea, ceai, │
│ │ │ │cacao şi condimente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4638 │specializat al altor│
│ │ │ │alimente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4639 │nespecializat de │
│ │ │ │produse alimentare, │
│ │ │ │băuturi şi tutun │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │464 │ │al bunurilor de │
│ │ │ │consum │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4641 │al produselor │
│ │ │ │textile │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4642 │al îmbrăcăminţii şi │
│ │ │ │încălţămintei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al aparatelor │
│ │ │4643 │electrice de uz │
│ │ │ │gospodăresc, al │
│ │ │ │aparatelor de radio │
│ │ │ │şi televizoarelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al produselor din │
│ │ │4644 │ceramică, sticlărie │
│ │ │ │şi produse de │
│ │ │ │întreţinere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4645 │al produselor │
│ │ │ │cosmetice şi de │
│ │ │ │parfumerie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4646 │al produselor │
│ │ │ │farmaceutice şi │
│ │ │ │medicale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al mobilei (inclusiv│
│ │ │ │de birou şi pentru │
│ │ │4647 │magazine), │
│ │ │ │covoarelor şi al │
│ │ │ │articolelor de │
│ │ │ │iluminat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4648 │al ceasurilor şi │
│ │ │ │bijuteriilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4649 │al altor bunuri de │
│ │ │ │uz gospodăresc │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │465 │ │al echipamentului │
│ │ │ │informatic şi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4650 │al echipamentului │
│ │ │ │informatic şi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │466 │ │al altor maşini, │
│ │ │ │echipamente şi │
│ │ │ │furnituri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al maşinilor │
│ │ │4661 │agricole, │
│ │ │ │echipamentelor şi │
│ │ │ │furniturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4662 │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al maşinilor-unelte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4663 │al maşinilor pentru │
│ │ │ │industria minieră şi│
│ │ │ │construcţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4664 │al altor maşini şi │
│ │ │ │echipamente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al autovehiculelor │
│ │ │ │şi motocicletelor; │
│ │467 │ │comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │autovehicule şi │
│ │ │ │motociclete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4671 │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al autovehiculelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4672 │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al motocicletelor; │
│ │ │4673 │comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │motociclete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │468 │ │specializat al altor│
│ │ │ │produse │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al combustibililor │
│ │ │4681 │solizi, lichizi şi │
│ │ │ │gazoşi şi al │
│ │ │ │produselor derivate │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4682 │al metalelor şi │
│ │ │ │minereurilor │
│ │ │ │metalice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al materialului │
│ │ │ │lemnos şi al │
│ │ │4683 │materialelor de │
│ │ │ │construcţie şi │
│ │ │ │echipamentelor │
│ │ │ │sanitare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │al echipamentelor şi│
│ │ │4684 │furniturilor de │
│ │ │ │fierărie pentru │
│ │ │ │instalaţii sanitare │
│ │ │ │şi de încălzire │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4685 │al produselor │
│ │ │ │chimice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4686 │al altor produse │
│ │ │ │intermediare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4687 │al deşeurilor şi │
│ │ │ │resturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │4689 │specializat al altor│
│ │ │ │produse n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │469 │ │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │nespecializat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4690 │Comerţ cu ridicata │
│ │ │ │nespecializat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│47 │ │ │Comerţ cu amănuntul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │471 │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │nespecializat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │nespecializat, cu │
│ │ │4711 │vânzare predominantă│
│ │ │ │de produse │
│ │ │ │alimentare, băuturi │
│ │ │ │şi tutun │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │nespecializat, cu │
│ │ │4712 │vânzare predominantă│
│ │ │ │de produse │
│ │ │ │nealimentare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al produselor │
│ │472 │ │alimentare, │
│ │ │ │băuturilor şi al │
│ │ │ │produselor din tutun│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4721 │al fructelor şi │
│ │ │ │legumelor proaspete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4722 │al cărnii şi al │
│ │ │ │produselor din carne│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4723 │al peştelui, │
│ │ │ │crustaceelor şi │
│ │ │ │moluştelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al pâinii, │
│ │ │4724 │produselor de │
│ │ │ │patiserie şi │
│ │ │ │produselor zaharoase│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4725 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al băuturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4726 │al produselor din │
│ │ │ │tutun │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4727 │al altor produse │
│ │ │ │alimentare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │473 │ │al carburanţilor │
│ │ │ │pentru autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4730 │al carburanţilor │
│ │ │ │pentru autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │474 │ │al echipamentului │
│ │ │ │informatic şi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4740 │al echipamentului │
│ │ │ │informatic şi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │475 │ │al altor produse │
│ │ │ │casnice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4751 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al textilelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al articolelor de │
│ │ │ │fierărie, al │
│ │ │4752 │materialelor de │
│ │ │ │construcţii, al │
│ │ │ │articolelor din │
│ │ │ │sticlă şi al celor │
│ │ │ │pentru vopsit │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al covoarelor, │
│ │ │4753 │carpetelor, │
│ │ │ │tapetelor şi al │
│ │ │ │altor acoperitoare │
│ │ │ │de podea │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4754 │al articolelor şi │
│ │ │ │aparatelor │
│ │ │ │electrocasnice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al mobilei, al │
│ │ │4755 │articolelor de │
│ │ │ │iluminat şi al altor│
│ │ │ │articole de uz │
│ │ │ │casnic n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │476 │ │de bunuri culturale │
│ │ │ │şi recreative │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4761 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al cărţilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4762 │al ziarelor şi │
│ │ │ │articolelor de │
│ │ │ │papetărie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4763 │al echipamentelor │
│ │ │ │sportive │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4764 │al jocurilor şi │
│ │ │ │jucăriilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4769 │de bunuri culturale │
│ │ │ │şi recreative n.c.a.│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al altor bunuri, cu │
│ │477 │ │excepţia │
│ │ │ │autovehiculelor şi │
│ │ │ │motocicletelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4771 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al îmbrăcăminţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4772 │al încălţămintei şi │
│ │ │ │articolelor din │
│ │ │ │piele │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4773 │al produselor │
│ │ │ │farmaceutice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4774 │al articolelor │
│ │ │ │medicale şi │
│ │ │ │ortopedice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4775 │al produselor │
│ │ │ │cosmetice şi de │
│ │ │ │parfumerie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al florilor, │
│ │ │ │plantelor şi │
│ │ │ │seminţelor; comerţ │
│ │ │4776 │cu amănuntul al │
│ │ │ │animalelor de │
│ │ │ │companie şi al │
│ │ │ │hranei pentru │
│ │ │ │acestea │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4777 │al ceasurilor şi │
│ │ │ │bijuteriilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4778 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al altor bunuri noi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4779 │al bunurilor de │
│ │ │ │ocazie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al autovehiculelor │
│ │ │ │şi motocicletelor; │
│ │478 │ │comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │autovehicule şi │
│ │ │ │motociclete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4781 │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al autovehiculelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │4782 │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │autovehicule │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al motocicletelor; │
│ │ │4783 │comerţ cu amănuntul │
│ │ │ │al pieselor şi │
│ │ │ │accesoriilor pentru │
│ │ │ │motociclete │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │479 │ │intermediere în │
│ │ │ │comerţul cu │
│ │ │ │amănuntul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4791 │comerţul cu │
│ │ │ │amănuntul │
│ │ │ │nespecializat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri în │
│ │ │4792 │comerţul cu │
│ │ │ │amănuntul │
│ │ │ │specializat │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea H - │
│ │ │ │Transport şi │
│ │ │ │depozitare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│49 │ │ │terestre şi │
│ │ │ │transporturi prin │
│ │ │ │conducte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi de │
│ │491 │ │călători pe calea │
│ │ │ │ferată │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transport de │
│ │ │4911 │pasageri pe căi │
│ │ │ │ferate grele/ │
│ │ │ │magistrale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte transporturi de│
│ │ │4912 │pasageri pe căi │
│ │ │ │ferate uşoare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi de │
│ │492 │ │marfă pe calea │
│ │ │ │ferată │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi de │
│ │ │4920 │marfă pe calea │
│ │ │ │ferată │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │493 │ │Alte transporturi │
│ │ │ │terestre de călători│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │ │4931 │terestre de │
│ │ │ │pasageri, pe bază de│
│ │ │ │grafic │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │ │4932 │terestre de │
│ │ │ │pasageri, ocazionale│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │ │ │terestre de pasageri│
│ │ │4933 │cu vehicule cu │
│ │ │ │şofer, pe bază de │
│ │ │ │comandă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi de │
│ │ │ │pasageri cu │
│ │ │4934 │funiculare, │
│ │ │ │teleferice şi │
│ │ │ │schilifturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte transporturi │
│ │ │4939 │terestre de călători│
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi rutiere│
│ │494 │ │de mărfuri şi │
│ │ │ │servicii de mutare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4941 │Transporturi rutiere│
│ │ │ │de mărfuri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4942 │Servicii de mutare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │495 │ │Transporturi prin │
│ │ │ │conducte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │4950 │Transporturi prin │
│ │ │ │conducte │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│50 │ │ │Transporturi pe apă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │501 │ │maritime şi costiere│
│ │ │ │de pasageri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │ │5010 │maritime şi costiere│
│ │ │ │de pasageri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │502 │ │maritime şi costiere│
│ │ │ │de marfă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi │
│ │ │5020 │maritime şi costiere│
│ │ │ │de marfă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi de │
│ │503 │ │pasageri pe căi │
│ │ │ │navigabile │
│ │ │ │interioare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transportul de │
│ │ │5030 │pasageri pe căi │
│ │ │ │navigabile │
│ │ │ │interioare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transportul de marfă│
│ │504 │ │pe căi navigabile │
│ │ │ │interioare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transportul de marfă│
│ │ │5040 │pe căi navigabile │
│ │ │ │interioare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│51 │ │ │Transporturi aeriene│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │511 │ │Transporturi aeriene│
│ │ │ │de pasageri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5110 │Transporturi aeriene│
│ │ │ │de pasageri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Transporturi aeriene│
│ │512 │ │de marfă şi │
│ │ │ │transporturi │
│ │ │ │spaţiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5121 │Transporturi aeriene│
│ │ │ │de marfă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5122 │Transporturi │
│ │ │ │spaţiale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Depozitare şi │
│52 │ │ │activităţi auxiliare│
│ │ │ │pentru transporturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │521 │ │Depozitări │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5210 │Depozitări │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │522 │ │Activităţi anexe │
│ │ │ │pentru transporturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5221 │servicii anexe │
│ │ │ │pentru transporturi │
│ │ │ │terestre │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5222 │servicii anexe │
│ │ │ │transporturilor pe │
│ │ │ │apă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5223 │servicii anexe │
│ │ │ │transporturilor │
│ │ │ │aeriene │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5224 │Manipulări │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5225 │servicii logistice │
│ │ │ │pentru transporturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi │
│ │ │5226 │anexe │
│ │ │ │transporturilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │523 │ │intermediere pentru │
│ │ │ │transporturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5231 │intermediere pentru │
│ │ │ │transportul de marfă│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5232 │intermediere pentru │
│ │ │ │transportul de │
│ │ │ │pasageri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│53 │ │ │Activităţi de poştă │
│ │ │ │şi de curier │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi poştale │
│ │ │ │desfăşurate sub │
│ │531 │ │obligativitatea │
│ │ │ │serviciului │
│ │ │ │universal │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi poştale │
│ │ │ │desfăşurate sub │
│ │ │5310 │obligativitatea │
│ │ │ │serviciului │
│ │ │ │universal │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │532 │ │Alte activităţi │
│ │ │ │poştale şi de curier│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5320 │Alte activităţi │
│ │ │ │poştale şi de curier│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Servicii de │
│ │533 │ │intermediere pentru │
│ │ │ │activităţi poştale │
│ │ │ │şi de curier │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Servicii de │
│ │ │5330 │intermediere pentru │
│ │ │ │activităţi poştale │
│ │ │ │şi de curier │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea I - │
│ │ │ │Hoteluri şi │
│ │ │ │restaurante │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│55 │ │ │Hoteluri şi alte │
│ │ │ │facilităţi de cazare│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Hoteluri şi alte │
│ │551 │ │facilităţi de cazare│
│ │ │ │similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Hoteluri şi alte │
│ │ │5510 │facilităţi de cazare│
│ │ │ │similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Facilităţi de cazare│
│ │552 │ │pentru vacanţe şi │
│ │ │ │perioade de scurtă │
│ │ │ │durată │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Facilităţi de cazare│
│ │ │5520 │pentru vacanţe şi │
│ │ │ │perioade de scurtă │
│ │ │ │durată │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Parcuri pentru │
│ │553 │ │rulote, campinguri │
│ │ │ │şi tabere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Parcuri pentru │
│ │ │5530 │rulote, campinguri │
│ │ │ │şi tabere │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │554 │ │Intermedieri pentru │
│ │ │ │servicii de cazare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5540 │Intermedieri pentru │
│ │ │ │servicii de cazare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │559 │ │Alte servicii de │
│ │ │ │cazare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5590 │Alte servicii de │
│ │ │ │cazare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Restaurante şi alte │
│56 │ │ │activităţi de │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │alimentaţie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │561 │ │Restaurante │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5611 │Restaurante │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │5612 │unităţilor mobile de│
│ │ │ │alimentaţie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │alimentaţie │
│ │562 │ │(catering) pentru │
│ │ │ │evenimente şi alte │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │alimentaţie │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5621 │alimentaţie │
│ │ │ │(catering) pentru │
│ │ │ │evenimente │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5622 │Alte servicii de │
│ │ │ │alimentaţie n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Baruri şi alte │
│ │563 │ │activităţi de │
│ │ │ │servire a băuturilor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Baruri şi alte │
│ │ │5630 │activităţi de │
│ │ │ │servire a băuturilor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri pentru │
│ │564 │ │servicii de │
│ │ │ │alimentaţie şi de │
│ │ │ │servire a băuturilor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri pentru │
│ │ │5640 │servicii de │
│ │ │ │alimentaţie şi de │
│ │ │ │servire a băuturilor│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea J - │
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │editare; difuzarea │
│ │ │ │de programe de radio│
│ │ │ │şi televiziune; │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │producţie şi │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │conţinuturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│58 │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │editare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │editare a cărţilor, │
│ │581 │ │ziarelor, revistelor│
│ │ │ │şi alte activităţi │
│ │ │ │de editare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5811 │Activităţi de │
│ │ │ │editare a cărţilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5812 │Activităţi de │
│ │ │ │editare a ziarelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5813 │editare a revistelor│
│ │ │ │şi periodicelor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5819 │Alte activităţi de │
│ │ │ │editare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │582 │ │editare a produselor│
│ │ │ │software │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5821 │editare a jocurilor │
│ │ │ │de calculator │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │5829 │editare a altor │
│ │ │ │produse software │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │producţie │
│ │ │ │cinematografică, │
│59 │ │ │video şi de programe│
│ │ │ │de televiziune; │
│ │ │ │înregistrări audio │
│ │ │ │şi activităţi de │
│ │ │ │editare muzicală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │producţie │
│ │591 │ │cinematografică, │
│ │ │ │video şi de programe│
│ │ │ │de televiziune │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │producţie │
│ │ │5911 │cinematografică, │
│ │ │ │video şi de programe│
│ │ │ │de televiziune │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi │
│ │ │ │postproducţie │
│ │ │5912 │cinematografică, │
│ │ │ │video şi de programe│
│ │ │ │de televiziune │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │distribuţie a │
│ │ │ │filmelor │
│ │ │5913 │cinematografice, │
│ │ │ │video şi a │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │televiziune │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │5914 │Proiecţia de filme │
│ │ │ │cinematografice │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │realizare a │
│ │592 │ │înregistrărilor │
│ │ │ │audio şi activităţi │
│ │ │ │de editare muzicală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │realizare a │
│ │ │5920 │înregistrărilor │
│ │ │ │audio şi activităţi │
│ │ │ │de editare muzicală │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │difuzare şi │
│ │ │ │transmitere de │
│60 │ │ │programe, agenţii de│
│ │ │ │ştiri şi alte │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │conţinut │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │radiodifuziune, │
│ │601 │ │activităţi de │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │programe audio │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │radiodifuziune, │
│ │ │6010 │activităţi de │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │programe audio │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │difuzare a │
│ │ │ │programelor de │
│ │602 │ │televiziune, │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │programe video │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │difuzare a │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │6020 │televiziune, │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │distribuţie de │
│ │ │ │programe video │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │603 │ │agenţiilor de ştiri │
│ │ │ │şi de distribuţie a │
│ │ │ │altor conţinuturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6031 │Activităţi ale │
│ │ │ │agenţiilor de ştiri │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │6039 │distribuţie a altor │
│ │ │ │conţinuturi │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea K - │
│ │ │ │Telecomunicaţii; │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │programare şi de │
│ │ │ │consultanţă în │
│ │ │ │tehnologia │
│ │ │ │informaţiei; alte │
│ │ │ │servicii │
│ │ │ │informaţionale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│61 │ │ │Telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │telecomunicaţii prin│
│ │611 │ │reţele cu cablu, │
│ │ │ │prin reţele fără │
│ │ │ │cablu şi prin │
│ │ │ │satelit │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │telecomunicaţii prin│
│ │ │6110 │reţele cu cablu, │
│ │ │ │prin reţele fără │
│ │ │ │cablu şi prin │
│ │ │ │satelit │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │revânzare a │
│ │ │ │serviciilor de │
│ │612 │ │telecomunicaţii şi │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │intermediere pentru │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │revânzare a │
│ │ │ │serviciilor de │
│ │ │6120 │telecomunicaţii şi │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │intermediere pentru │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │619 │ │Alte activităţi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6190 │Alte activităţi de │
│ │ │ │telecomunicaţii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │programare şi │
│62 │ │ │activităţi de │
│ │ │ │consultanţă în │
│ │ │ │tehnologia │
│ │ │ │informaţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │621 │ │Activităţi de │
│ │ │ │programare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │6210 │realizare a softului│
│ │ │ │la comandă (software│
│ │ │ │orientat client) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │consultanţă în │
│ │ │ │tehnologia │
│ │622 │ │informaţiei şi de │
│ │ │ │management (gestiune│
│ │ │ │şi exploatare) al │
│ │ │ │mijloacelor de │
│ │ │ │calcul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │consultanţă în │
│ │ │ │tehnologia │
│ │ │6220 │informaţiei şi de │
│ │ │ │management (gestiune│
│ │ │ │şi exploatare) al │
│ │ │ │mijloacelor de │
│ │ │ │calcul │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │629 │ │servicii privind │
│ │ │ │tehnologia │
│ │ │ │informaţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │6290 │servicii privind │
│ │ │ │tehnologia │
│ │ │ │informaţiei │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │portalurilor web, │
│63 │ │ │prelucrarea datelor,│
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │paginilor web şi │
│ │ │ │activităţi conexe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea datelor,│
│ │631 │ │administrarea │
│ │ │ │paginilor web şi │
│ │ │ │activităţi conexe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Prelucrarea datelor,│
│ │ │6310 │administrarea │
│ │ │ │paginilor web şi │
│ │ │ │activităţi conexe │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │portalurilor web şi │
│ │639 │ │alte activităţi de │
│ │ │ │servicii │
│ │ │ │informaţionale │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6391 │Activităţi ale │
│ │ │ │portalurilor web │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │6392 │servicii │
│ │ │ │informaţionale │
│ │ │ │n.c.a. │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Secţiunea L - │
│ │ │ │Intermedieri │
│ │ │ │financiare şi │
│ │ │ │asigurări │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Intermedieri │
│ │ │ │financiare, cu │
│64 │ │ │excepţia │
│ │ │ │activităţilor de │
│ │ │ │asigurări şi ale │
│ │ │ │fondurilor de pensii│
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │641 │ │Intermediere │
│ │ │ │monetară │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │6411 │băncii centrale │
│ │ │ │(naţionale) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │6419 │intermedieri │
│ │ │ │monetare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │642 │ │holdingurilor şi │
│ │ │ │canalelor de │
│ │ │ │finanţare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6421 │Activităţi ale │
│ │ │ │holdingurilor │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │6422 │canalelor de │
│ │ │ │finanţare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │fondurilor de │
│ │643 │ │investiţii; fonduri │
│ │ │ │mutuale şi alte │
│ │ │ │entităţi financiare │
│ │ │ │similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │fondurilor de │
│ │ │ │investiţii de pe │
│ │ │6431 │piaţa monetară şi │
│ │ │ │ale fondurilor de │
│ │ │ │investiţii din afara│
│ │ │ │pieţei monetare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Fonduri mutuale şi │
│ │ │6432 │alte entităţi │
│ │ │ │financiare similare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │ │intermedieri │
│ │649 │ │financiare, │
│ │ │ │exceptând activităţi│
│ │ │ │de asigurări şi │
│ │ │ │fonduri de pensii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6491 │Leasing financiar │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6492 │Alte activităţi de │
│ │ │ │creditare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte intermedieri │
│ │ │ │financiare n.c.a., │
│ │ │6499 │exceptând activităţi│
│ │ │ │de asigurări şi │
│ │ │ │fonduri de pensii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │asigurări, │
│ │ │ │reasigurări şi ale │
│65 │ │ │fondurilor de pensii│
│ │ │ │(cu excepţia celor │
│ │ │ │din sistemul public │
│ │ │ │de asigurări │
│ │ │ │sociale) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │651 │ │Activităţi de │
│ │ │ │asigurări │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6511 │Activităţi de │
│ │ │ │asigurări de viaţă │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │
│ │ │6512 │asigurări (exceptând│
│ │ │ │asigurările de │
│ │ │ │viaţă) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │652 │ │Activităţi de │
│ │ │ │reasigurare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6520 │Activităţi de │
│ │ │ │reasigurare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │fondurilor de pensii│
│ │653 │ │(cu excepţia celor │
│ │ │ │din sistemul public │
│ │ │ │de asigurări │
│ │ │ │sociale) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi ale │
│ │ │ │fondurilor de pensii│
│ │ │6530 │(cu excepţia celor │
│ │ │ │din sistemul public │
│ │ │ │de asigurări │
│ │ │ │sociale) │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │ │ │pentru intermedieri │
│66 │ │ │financiare, │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │asigurare şi fonduri│
│ │ │ │de pensii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │ │ │intermedierilor │
│ │ │ │financiare, cu │
│ │661 │ │excepţia │
│ │ │ │activităţilor de │
│ │ │ │asigurări şi fonduri│
│ │ │ │de pensii │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │6611 │Administrarea │
│ │ │ │pieţelor financiare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi de │
│ │ │6612 │intermediere a │
│ │ │ │tranzacţiilor │
│ │ │ │financiare │
├─────────┼─────┼─────┼────────────────────┤
│ │ │ │Activităţi auxiliare│
│ │ │ │intermedierilor │
│ │ │6619 │financiare, │
│ │ │ │exceptând activităţi│