Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 375 din 2 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 375 din 2 iulie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 375 din 2 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 624 din 26 iulie 2019
    Văzând Raportul final privind auditul efectuat în România în perioada 15 octombrie 2018 - 19 octombrie 2018 în vederea evaluării sistemului de control privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 262.830/26.06.2019,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,

    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (11) se abrogă.
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    3. La articolul 5 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    4. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Certificatul de aprobare acordat unui OC are valabilitate de 4 ani de la data eliberării."

    5. La articolul 9 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) să elaboreze un raport de inspecţie, care să cuprindă concluziile inspecţiei, data inspecţiei şi semnătura inspectorului OC, contrasemnat de operator, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008; raportul de inspecţie va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la verificarea unităţii de producţie neecologică, conform cerinţelor de control prevăzute la titlul IV - Controale din R (CE) nr. 889/2008; o copie să fie înmânată obligatoriu operatorului sau transmisă acestuia în maximum 10 zile de la data efectuării inspecţiei;"

    6. La articolul 9 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) să efectueze, la cel puţin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj. Cel puţin 10% din totalul inspecţiilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) şi (4) din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fie neanunţate. Inspecţiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi în baza rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:
    - rezultatul controalelor anterioare;
    – gravitatea sancţiunilor aplicate;
    – suprafaţa totală agricolă exploatată, din care suprafaţa totală în agricultura ecologică şi suprafaţa totală în agricultura convenţională, dacă este cazul;
    – tipul şi structura unităţii, în cazul operatorilor producători agricoli, importatori, comercianţi, exportatori, procesatori, floră spontană şi a unităţilor de producţie pentru acvacultură;
    – categoria de produse obţinute care implică un risc de apariţie a neconformităţilor;
    – cantitatea de produs;
    – riscul de a schimba produsele convenţionale cu produsele ecologice în cazul activităţilor mixte;
    – obţinerea de derogări de la regulile de producţie ecologică.
    Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformităţi în cadrul eşantionului se stabilesc printro procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde şi metoda de evaluare a eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor;"

    7. La articolul 9 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică, în conformitate cu art. 68 din R (CE) nr. 889/2008, în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative pentru orice tranzacţie comercială efectuată de operator în afara teritoriului României (certificate de tranzacţie), în baza documentelor fiscale aferente;"

    8. La articolul 9 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) certificatele de tranzacţie pot fi emise şi în format electronic şi se eliberează la data efectuării tranzacţiei sau în maximum 30 de zile, pentru operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informaţiile cuprinse în anexa nr. 5, respectiv: denumirea şi adresa operatorului, categoria de produse tranzacţionate, cantitatea netă (tone), denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoţire a mărfii în baza căruia a fost emis certificatul de tranzacţie, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză, semnătura şi ştampila emitentului, precum şi menţiunea că acesta nu înlocuieşte certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei;"

    9. La articolul 9 alineatul (1), litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ş) să elibereze, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, o anexă la documentul justificativ menţionat la lit. o), conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, pentru operatorii care au accesat măsura 11 «Agricultură ecologică» din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice, pe toată durata aplicării acestei măsuri;"

    10. La articolul 9 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "v) să acorde individual, în mod justificat, la solicitarea operatorilor, înainte de însămânţarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4)-(7) din R (CE) nr. 889/2008, autorizaţii operatorilor pentru achiziţionarea şi utilizarea de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile pe piaţă din producţia ecologică;"

    11. La articolul 9 alineatul (1), litera aa) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "aa) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (1) şi (2) din R (CE) nr. 834/2007, privind comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul ecologic al produselor şi adoptarea de măsuri în caz de încălcări şi nereguli; OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancţiune majoră aplicată operatorilor verificaţi;"

    12. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Un operator este controlat pentru acelaşi tip de activitate de un singur OC."

    13. La articolul 12, punctul 3 se abrogă.
    14. La articolul 12, punctul 4 se abrogă.
    15. La articolul 12 punctul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) APIA pune la dispoziţia operatorului/OC-ului documente din care să rezulte trasabilitatea între vechiul bloc fizic şi cel rezultat ca urmare a actualizării LPIS - Sistemului de identificare a parcelelor agricole."

    16. La articolul 12, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
    "8. APIA transmite către OC, până la data de 30 iunie a fiecărui an, lista operatorilor înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică care accesează măsura 11 «Agricultură ecologică» din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice."

    17. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    18. La articolul 14, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR aplică sancţiuni contravenţionale OC, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice."

    19. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea pentru una sau mai multe grupe de produse nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pentru aceeaşi grupă de produse, pe o perioadă de un an de la data retragerii aprobării."

    20. La articolul 19, după alineatul (16) se introduc două noi alineate, alineatele (17) şi (18), cu următorul cuprins:
    "(17) În situaţia în care în campania curentă operatorul înregistrat în sistemul de agricultură ecologică ca persoană fizică îşi schimbă forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, acesta poate depune la APIA contractul cu OC şi documentul justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică, aplicându-se prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(18) În campania ulterioară transformării, astfel cum este prevăzută la alin. (17), este obligatorie prezentarea la APIA de către operator a contractului cu OC şi a documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială."

    21. Anexele nr. 6, 7 şi 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Certificatele de aprobare emise organismelor de control până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 2 iulie 2019.
    Nr. 375.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 895/2016)
    ANEXĂ
    la Documentul justificativ nr. ...../.....
    (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei)
    emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
    privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi
    de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în conformitate cu modelul prevăzut
    în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008
    de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007
    al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice
    în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul
    Denumirea operatorului**:
    Sediul exploataţiei**:
    ID Fermier APIA**:
    Codul clientului - organism de inspecţie şi certificare:
    Tipul activităţii**:
    Nr./data contractului încheiat cu organismul de control**:
    Numele şi codul organismului de control**:
    CUI organism de control**:

┌───────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sub-măsura/ │
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţa în agricultura ecologică, din care: │pachetul şi │
│ │ │ │ │ │ │ │varianta │
├───────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤pachetului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferent │
│ │Localitatea│ │Nr. │Nr. │ │Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa │culturii │
│Judeţul│/ Comuna/ │Codul │blocului│parcelei│Cultura│totală │conversie│conversie│conversie│certificată│(conform │
│ │Oraşul │Sirsup│fizic │agricole│ │(ha) │anul I │anul II │anul III │ecologic │Măsurii 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │(ha) │„Agricultură│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologică“*)│
└───────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

    * În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 11 „Agricultura ecologică“ cuprinde:
    - submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - conţine 6 pachete:
    - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică;
    – pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
    – pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
    – pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
    – pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;
    – pachetul 6 - Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
    - varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultură ecologică;
    – varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultură ecologică cu angajament de agromediu şi climă.


    – submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - conţine 6 pachete:
    - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică;
    – pachetul 2 - Legume certificate în agricultura ecologică;
    – pachetul 3 - Livezi certificate în agricultura ecologică;
    – pachetul 4 - Vii certificate în agricultura ecologică;
    – pachetul 5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică;
    – pachetul 6 - Pajişti permanente certificate în agricultura ecologică:
    - varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultură ecologică;
    – varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultură ecologică cu angajament de agromediu şi climă.


    ** Se completează în mod obligatoriu.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 895/2016)
    DATE STATISTICE ANUALE
    OC
    Cod:
    A. Partea A: Producători agricoli - producţie vegetală şi producţie animalieră

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬─────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────┬────┬────┬───────────┬───────────┬───────────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Efectiv│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Producţia │ │ │de │ │ │Producţia │ │
│ │ │CNP│ │ │ │ │Denumirea│Nr./data │Nr./data │ │ │ │ │Suprafaţa │estimată, │Cantitatea │Categoria│animale│ │Efectiv │estimată, │Cantitatea │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│Tel.│OC (codul│contractului│fişei de │Cultura │C1* │C2* │C3* │certificată│certificată│comercializată,│de │/ │În │certificat│certificată│comercializată,│
│crt.│operatorului│CUI│ │ │ │/Fax│OC) │cu OC │înregistrare│(denumire)│(ha)│(ha)│(ha)│ecologic │ecologic │certificată │animale │Familii│conversie│ecologic │ecologic │certificată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │ │ │ │(t) │ecologic (t) │ │de │ │ │(t) │ecologic (t) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │albine/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────┴────┴────┴───────────┴───────────┴───────────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘

    * Conversie.

    B. Partea B: Procesatori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Producţie │Producţie │ │ │ │
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │Tipul │U.M. │ │ │Cantitatea │procesată, │efectivă │Cantitate │ │ │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│produsului│(t, │Locul de │Cantitatea│comercializată,│estimată, │procesată, │comercializată,│Destinaţie│Ţara de │
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│OC) │cu OC │procesat, │kg, 1│procesare│procesată │certificată │certificată│obţinută, │certificată │ │destinaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │finit │buc.)│ │ │ecologic │ecologic │certificată│ecologic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologic │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘


    C. Partea C: Comercianţi

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │ │U.M. │Cantitatea │ │ │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│Tipul │(t, │comercializată,│Destinaţie│Ţara de │
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│OIC) │cu OC │produsului│kg, 1│certificată │ │destinaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │ │buc.)│ecologic │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────────┴──────────┴──────────┘


    D. Partea D: Exportatori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │ │U.M. │Cantitatea│Cantitatea │Ţara de │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│Tipul │(t, │exportată,│exportată, │destinaţie│
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│OC) │cu OC │produsului│kg, 1│estimată │certificată│(ţări │
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │ │buc.)│ │ecologic │terţe) │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    E. Partea E: Importatori

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ţara de │
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │Denumirea│Nr./data │ │U.M. │Cantitatea │provenienţă│
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │OC (codul│contractului│Tipul │(t, │importată, │a │
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│OC) │cu OIC │produsului│kg, 1│certificată│produsului │
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │ │ │ │buc.)│ecologic │(ţări │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terţe) │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────────┘


    F. Partea F: Producători agricoli - Acvacultură

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬────────────┬─────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │Nr./data │U.M. │ │de luciu │de luciu │de luciu de│Cantitatea │Cantitatea │ │ │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │contractului│(t, │Denumirea │de apă în│de apă în│apă │certificată│comercializată│Destinaţie│Ţara da │
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│încheiat cu │kg, 1│animalului│anul 1 de│anul 2 de│certificată│ecologic │certificată │ │destinaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │OC │buc.)│ │conversie│conversie│ecologic │ │ecologic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(ha) │(ha) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘


    G. Partea G: Procesatori şi comercianţi - Flora spontană

┌────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nr./data │ │ │Specia │ │ │Producţie │Producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CNP│ │ │Adresa│ │Nr./data │contractului│U.M. │Grupa │supusă │ │ │efectivă │procesată │Cantitatea │ │ │Grupa │ │Volumul │ │Cantitatea │ │ │
│Nr. │Numele │/ │Localitatea│Judeţul│Strada│Tel.│fişei de │încheiat cu │(t, │de │operaţiunii│Cantitatea│Natura │procesată │estimată, │comercializată,│Destinaţie│Ţara de │de │Specia │estimat │Destinaţia│comercializată│Destinaţie│Ţara de │
│crt.│operatorului│CUI│ │ │/nr. │/Fax│înregistrare│organismul │kg, 1│produse│de │estimată │operaţiilor│obţinută, │certificată│certificată │ │destinaţie│produse│comercializată│comercializat│produselor│certificată │ │destinaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │la DAJ │de control │buc.)│ │procesare │ │ │certificată│ecologic │ecologic │ │ │ │ │(t) │ │ecologic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ecologic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 895/2016)
    INFORMAŢII
    privind inspecţiile efectuate de către OC
    Centralizatorul operatorilor - producători din agricultura ecologică

┌────┬────────────┬────────────┬───┬───────────┬───────┬──────┬────┬────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tipul inspecţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────┬───────────┬─────────────┼──────────┤Felul sancţiunii aplicate operatorului de către organismul de inspecţie şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspecţie │Inspecţie suplimentară** │ │ │ │certificare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obligatorie*│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┬────────────┤Felul │ │ ├───────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sancţiunii,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │EO - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │excluderea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nr./data│Nr./data │Suprafaţa│Suprafaţa │ │ │ │procedurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorului│
│Nr. │Tipul │Numele │CNP│ │ │ │Tel.│contract│fişei de │din │din sistemul│ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din sistemul│
│crt.│operatorului│operatorului│/ │Localitatea│Judeţul│Adresa│/Fax│încheiat│înregistrare│sistemul │convenţional│ │ │ │inspecţie │Informaţii │Data │ │ │ │ │ │DP - │ │propriu de │
│ │ │ │CUI│ │ │ │ │cu OC │la DAJ │ecologic │(ha) │Data │Data │Data │şi │despre │aplicării │RS - │CA - │AS - │CS - │DS - │declasarea│SA - │certificare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │ │inspecţiei │inspecţiei │inspecţiei │certificare│iregularitate│sancţiunii│remarcă│cerere │avertisment│control │declasare│produsului│suspendarea │prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anunţate │suplimentare│suplimentare│(codul │ │ │simplă │ameliorare│scris │suplimentar│suprafaţă│/lotului/ │activităţii │retragerea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anunţate │neanunţate │sancţiunii,│ │ │ │ │ │ │(ha) │seriei de │operatorului│certificării│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │producţie │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │procedurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │retragerea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de control)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │contractului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cerificare │
├────┼────────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───┼───────────┼───────┼──────┼────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴───┴───────────┴───────┴──────┴────┴────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

    * Inspecţie obligatorie - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. d) din ordin şi art. 65 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008.
    ** Inspecţie suplimentară - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. j) din ordin şi art. 65 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016