Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 371 din 19 decembrie 2022  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor  de apă pentru irigaţii Bumbăcari din judeţul Brăila,  în proprietatea acestei organizaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 371 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bumbăcari din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1239 din 22 decembrie 2022
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 269.562 din 16.12.2022 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bumbăcari din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa menţionată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

    ART. 4
    Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 371.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,
    care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bumbăcari din judeţul Brăila

┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificaţie şi nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │alocat prin Ordinul│ │ │ │ │ │ │
│ │ministrului │Persoana │Persoana │ │ │ │Valoarea │
│Nr. │finanţelor publice │juridică de │juridică la │Denumirea │Descrierea │ │de │
│crt.│şi al ministrului │la care se │care se │bunului │tehnică │Adresa │inventar │
│ │delegat pentru │transmite │transmite │ │ │ │(lei) │
│ │buget nr. 668/2014,│imobilul │imobilul │ │ │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │construită │UAT │ │
│1. │1.8.12/ │ │ │pompare SRPA │= 40 mp │Zăvoaia,│8.687,01 │
│ │INVPPS-6491629-2016│ │ │82 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │= 80 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime = │ │ │
│ │ │ │ │ │P + 1 │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Teren staţiei│Suprafaţa │UAT │ │
│2. │1.8.12/ │ │ │de pompare │totală 646 │Zăvoaia,│646 │
│ │INVPPS-6491529-2016│ │Organizaţia │SRPA 82 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │de apă pentru ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │irigaţii │Conducta │ │UAT │ │
│3. │1.8.6/ │ │Bumbăcari │principală │Lungime = │Zăvoaia,│15.190,58│
│ │INVPPS-6491613-2016│ │Sediul: │plot 82 │2.166 m │judeţul │ │
│ │ │ │judeţul │L = 2166 │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │Brăila, satul ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Bumbăcari, │ │ │UAT │ │
│4. │1.8.6/ │ │comuna │Antena 1 plot│Lungime = │Zăvoaia,│1.866,94 │
│ │INVPPS-6491615-2016│ │Dudeşti, Str. │82 L = 2.484 │2.484 m │judeţul │ │
│ │ │Agenţia │Fermierilor │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤Naţională de│nr. 8, în ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Îmbunătăţiri│incinta S.C. │ │ │UAT │ │
│5. │1.8.6/ │Funciare │VETGENES - │Antena 2 plot│Lungime = │Zăvoaia,│2.029,29 │
│ │INVPPS-6491617-2016│CIF 29275212│S.R.L., │82 L = 2.700 │2.700 m │judeţul │ │
│ │ │ │înregistrată │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │în Registrul ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │naţional al │ │ │UAT │ │
│6. │1.8.6/ │ │organizaţiilor│Antena 3 plot│Lungime = │Zăvoaia,│1.758,72 │
│ │INVPPS-6491619-2016│ │de │82 L = 2.340 │2.340 m │judeţul │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │funciare la ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │nr. 741/ │ │ │UAT │ │
│7. │1.8.6/ │ │13.07.2022, │Antena 4 plot│Lungime = │Zăvoaia,│1.866,94 │
│ │INVPPS-6491621-2016│ │CIF RO │82 L = 2.484 │2.484 m │judeţul │ │
│ │ │ │446575635 │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│8. │1.8.6/ │ │ │Antena plot │Lungime = │Zăvoaia,│1.731,66 │
│ │INVPPS-6491623-2016│ │ │82 L = 2.304 │2.304 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│9. │1.8.6/ │ │ │Subtraversare│ │Zăvoaia,│236,9 │
│ │INVPPS-6491625-2016│ │ │plot 82 │ │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├─────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│10. │1.8.13/ │ │ │Cămin vană │ │Zăvoaia,│32,3 │
│ │INVPPS-6491627-2016│ │ │plot 82 │ │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴─────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016