Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 370 din 14 noiembrie 2017 pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 370 din 14 noiembrie 2017  pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 370 din 14 noiembrie 2017 pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar nr. 260.276/2017,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 8 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt avizate de comisia de avizare constituită la nivel judeţean, prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.
    (2) Nominalizarea membrilor comisiei judeţene de avizare se face de către conducătorii instituţiilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Comisia judeţeană de avizare a studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) este alcătuită din:
    a) 2 reprezentanţi specialişti agronomi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, dintre care unul va fi desemnat preşedintele comisiei;
    b) un reprezentant de specialitate economică din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti - membru;
    c) un specialist din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» sau un specialist din cadrul OSPA situate în cadrul altui judeţ decât cel pe raza căruia este constituită comisia, după caz - membru;
    d) directorul OSPA - secretar.
    (4) Modelul procesului-verbal de avizare este prevăzut în anexa nr. 4.
    (5) Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor conţinute în studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) avizate şi/sau decid refacerea acestora, după caz, de către specialistul care a executat studiul/analizele, fără plată.
    (6) Avizarea studiilor se face conform normelor metodologice de întocmire, precum şi cu respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studio şi categorie de complexitate.
    (7) În cadrul unei şedinţe de avizare se supun avizării studii pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, executate la una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale"

    2. Anexa nr. 2 „Deviz estimativ la încheierea contractului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    3. Anexa nr. 3 „Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 14 noiembrie 2017.
    Nr. 370.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la procedură) - Model -
    Deviz estimativ la încheierea contractului
    Executant ............................................
    Beneficiar ............................................
    Denumirea lucrării: Studiu pedologic şi agrochimic care stă la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente
    Teritoriul administrativ:
    Suprafaţa ha:
    Scara:
    Complexitatea .................... ha ............ ha .............
    Contract nr. ......................
    Valoarea devizului estimativ (mii lei):
    Teren ..............................
    Birou ..............................
    Total ...............................

┌────┬────────────────────┬───┬──────┬──────────┬──────┬────────┐
│Nr. │ │ │ │Cantitatea│Preţ │Valoarea│
│crt.│Specificare │Cod│U.M. │(nr.) │unitar│(mii │
│ │ │ │ │ │ │lei) │
├────┼──────────┬─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │teren │1 │O.M.C.│ │ │ │
│1 │specialist├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │birou │2 │O.M.C.│ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │teren │3 │O.M.C.│ │ │ │
│2 │tehnician ├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │birou │4 │O.M.C.│ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │muncitor │5 │O.F.M.│ │ │ │
│3 │Manoperă ├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │cartograf│6 │O.F.C.│ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Deplasare │ │ │ │ │ │ │
│4 │OSPA - │ │7 │O.M.C.│ │ │ │
│ │T.C. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│5 │Control │ │8 │O.M.C.│ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Total │teren │9 │* │* │* │ │
│6 │manoperă ├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │birou │10 │* │* │* │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │teren 60%│11 │* │* │* │ │
│ │Cote │x cod 9 │ │ │ │ │ │
│7 │cheltuieli├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │indirecte │birou 50%│12 │* │* │* │ │
│ │ │x cod 10 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│8 │Transport │64% x cod│13 │* │* │* │ │
│ │teren │1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │fază │14 │* │* │* │ │
│ │ │teren │ │ │ │ │ │
│9 │Total ├─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │fază │15 │* │* │* │ │
│ │ │birou │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┴─────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│10 │Laborator │16 │probe │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│11 │Total teren │17 │* │* │* │ │
├────┼────────────────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│12 │Total birou │18 │* │* │* │ │
├────┼────────────────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│13 │TOTAL STUDIU │19 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│14 │TVA │20 │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│15 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───┴──────┴──────────┴──────┴────────┘


    Directorul Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului Contabil Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului
    ......................................... .........................................


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la procedură) - Model -
    Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice
    care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative,
    necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente
    Beneficiar: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..........................
    Lucrarea: Studiu pedologic şi agrochimic elaborat în vederea întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente
    Teritoriu administrativ: ....................., judeţul ...............
    Faza ........................
    Scara .......................
    Categoria de complexitate ...............
    Suprafaţa .........................................

┌────┬────────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────┬────────┐
│Nr. │Operaţiunea/│ │ │ │Preţul│Valoarea│
│crt.│denumirea │Simbol │U.M. │Cantitatea│unitar│(lei) │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│A. │FAZA TEREN │* │* │* │* │* │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│ │specialist │Tab. 5 │O.M.C.│ │ │ │
│ │la faza │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │
│1 ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Sporuri şi │ │ │ │ │ │
│ │reduceri │1.2.2.1.1. │O.M.C.│ │ │ │
│ │(15% astupat│ │ │ │ │ │
│ │profile) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │
│ │(recoltat │ │ │ │ │ │
│ │probe │ │ │ │ │ │
│ │agrochimice │ │ │ │ │ │
│ │maximum o │ │ │ │ │ │
│ │probă la 10 │ │ │ │ │ │
│ │ha - la │ │0,25 │ │ │ │
│2 │parcelele │* │O.M.C.│ │ │ │
│ │dispersate │ │/probă│ │ │ │
│ │sub 10 ha o │ │ │ │ │ │
│ │probă pe │ │ │ │ │ │
│ │parcelă │ │ │ │ │ │
│ │necesară │ │ │ │ │ │
│ │întocmirii │ │ │ │ │ │
│ │planului de │ │ │ │ │ │
│ │fertilizare)│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│3 │MANOPERĂ │* │ │ │ │ │
│ │SPECIALIST │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│4 │Deplasare │1.2.2.1.1.d│O.M.C.│ │ │ │
│ │OSPA - T.C. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│5 │Control │1.2.2.1.1.e│O.M.C.│ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│6 │Alte sporuri│1.2.2.1.1. │O.M.C.│ │ │ │
│ │şi reduceri │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│7 │TOTAL │* │O.M.C.│ │ │ │
│ │SPECIALIST │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│ │muncitor │Tab. 3 bis │O.F.M.│ │ │ │
│ │faza teren │ │ │ │ │ │
│8 ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Astupat │ │ │ │ │ │
│ │profile sol │1.2.2.1.1.f│O.F.M.│ │ │ │
│ │(spor 15%) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│9 │TOTAL │* │O.F.M.│ │ │ │
│ │MUNCITOR │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│10 │MANOPERĂ │* │ │ │ │ │
│ │TEREN │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │ │
│11 │(64% din │1.2.2.1 │* │* │* │ │
│ │manoperă │ │ │ │ │ │
│ │specialist -│ │ │ │ │ │
│ │rândul 1) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │ │ │
│ │(60% din │ │ │ │ │ │
│12 │total │2.6.1.f │* │* │* │ │
│ │manoperă │ │ │ │ │ │
│ │teren - │ │ │ │ │ │
│ │rândul 10) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│13 │CHELTUIELI │* │* │* │* │ │
│ │(rândurile │ │ │ │ │ │
│ │11 + 12) │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│TOTAL TEREN │ │ │ │ │ │
│(rândurile10 + │* │* │* │* │ │
│13) │ │ │ │ │ │
├────┬────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│B │FAZA BIROU │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│ │specialist │Tab. 10,11 │* │* │* │* │
│ │pedologie │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │punctele 1; │1.2.2.2.1.a│O.M.C.│ │ │ │
│14 │3 │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │punctele 2; │ │ │ │ │ │
│ │4 │1.2.2.2.1.b│O.M.C.│ │ │ │
│ │(coeficient │ │ │ │ │ │
│ │de reducere)│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│15 │Alte sporuri│1.2.2.2.1 │O.M.C.│ │ │ │
│ │şi reduceri │etc. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│ │specialist │Tab. 10,11;│ │ │ │ │
│16 │bonitare (1/│pct. 3,4 │O.M.C.│ │ │ │
│ │2 din │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţă) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│17 │Manoperă │2.2.3.4 │O.M.C.│ │ │ │
│ │tehnician │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│18 │MANOPERĂ │* │O.M.C.│ │ │ │
│ │SPECIALIST │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│19 │cartografie │Tab. 13 │O.F.C.│ │ │ │
│ │studiu │ │ │ │ │ │
│ │pedologic │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Manoperă │ │ │ │ │ │
│20 │cartografie │Tab. 13 │O.F.C.│ │ │ │
│ │bonitare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│21 │MANOPERĂ │* │O.F.C.│ │ │ │
│ │CARTOGRAFIE │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
│ │MANOPERĂ │ │ │ │ │ │
│22 │FAZA BIROU │* │* │* │* │ │
│ │(rândurile │ │ │ │ │ │
│ │18 + 21) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │indirecte │ │ │ │ │ │
│23 │(50% din │2.6.1.f │* │* │* │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │ │
│ │manoperei) │ │ │ │ │ │
│ │(rândul 22) │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤
│TOTAL BIROU │ │ │ │ │ │
│(rândurile 22 + │* │* │* │* │ │
│23) │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────┴────────┘┌────┬──────────────────┬─────┬───────┬─────┬─────┬───────┐
│Nr. │ │SCS │ │Nr. │Lei/ │Valoare│
│crt.│Specificare │II │U.M. │probe│probă│lei │
│ │ │A,B │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│C. │ANALIZE LABORATOR │* │* │* │* │* │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│1 │Pregătit probe │* │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│2 │pH în apă │II-18│probe │ │ │ │
│ │distilată (pH) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │Săruri solubile │ │ │ │ │ │
│3 │electroconductanţă│II-2 │probe │ │ │ │
│ │(EC) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│4 │Reziduu fix │II-2 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│5 │Sodiu schimbabil │II-11│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│6 │Suma bazelor (SB) │II-13│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│7 │Aciditate │II-15│probe │ │ │ │
│ │hidrolitică (Ah) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│8 │Aciditate totală │II-17│probe │ │ │ │
│ │(SH) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│9 │Carbonaţi (CaCO_3)│II-20│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│10 │Carbonaţi (CaCO_3)│ │probe │ │ │ │
│ │activ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│11 │Humus (H) │II-21│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│12 │Azot total (N) │II-22│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│13 │Materie organică │II-23│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│14 │Fosfor solubil în │II-27│probe │ │ │ │
│ │AL (P) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│15 │Potasiu mobil în │II-29│probe │ │ │ │
│ │AL (K) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│16 │Aluminiu mobil │II-31│probe │ │ │ │
│ │(Al) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │Analiză │ │ │ │ │ │
│17 │granulometrică (5 │II-36│probe │ │ │ │
│ │fracţiuni) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │Determinare │ │ │ │ │ │
│ │fracţie │ │ │ │ │ │
│18 │suplimentară │II-37│probe │ │ │ │
│ │schelet prin │ │ │ │ │ │
│ │cernere │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│19 │Umiditate la 105ş │II-39│probe │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │Coeficient de │ │ │ │ │ │
│20 │higroscopicitate │II-40│probe │ │ │ │
│ │(CH) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│21 │Greutate │II-41│probe │ │ │ │
│ │volumetrică (Da) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│22 │Greutate specifică│II-42│probe │ │ │ │
│ │(D) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│23 │Echivalentul │II-43│probe │ │ │ │
│ │umidităţii (EU) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│24 │Conductivitate │II-44│probe │ │ │ │
│ │hidraulică (K) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│25 │Rezistenţă la │II-45│probe │ │ │ │
│ │penetrare (RP) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│26 │Mineralizare │II-32│probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│27 │Calciu (Ca) │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│28 │Magneziu (Mg) │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│29 │Sodiu (Na) │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│30 │Potasiu (K) │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│31 │Cloruri │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│32 │Sulfaţi │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│33 │Bicarbonaţi │II-3 │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│34 │Alte analize │ │probe │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│35 │Calcule buletine │* │probe │ │ │ │
│ │şi indici │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL LABORATOR │* │analize│ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│A │FAZA TEREN │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│B. │FAZA BIROU │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL LUCRARE (A +│ │ │ │ │ │
│ │B) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │T.V.A. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL GENERAL (A +│ │ │ │ │ │
│ │B) │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016