Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 369 din 19 decembrie 2022  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, precum şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 369 din 19 decembrie 2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, precum şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1227 din 20 decembrie 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 240.408 din 16.12.2022,
    în temeiul art. 13 alin. (1^1) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 31 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) În cazul beneficiarului care nu a obţinut documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 195/2018, dar a demarat procedura de obţinere, încheierea contractului de finanţare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1^1) din aceeaşi lege.
    (2) Pe durata aplicării clauzei suspensive, beneficiarul nu poate solicita/încasa nicio plată aferentă investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), beneficiarul solicită, în scris, aplicarea clauzei suspensive până cel târziu la data-limită prevăzută pentru semnarea contractului de finanţare, la care anexează dovada solicitării documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 195/2018. În solicitare, beneficiarul trebuie să precizeze data până la care va depune documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 195/2018, pe care nu a reuşit să le depună în termen, dată care nu poate depăşi 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune documentele prevăzute la alin. (3), anterior datei precizate în solicitarea de aplicare a clauzei suspensive, solicită în scris încetarea clauzei suspensive, iar după verificarea documentelor poate solicita/încasa plăţi aferente investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.
    (5) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele pentru care a solicitat aplicarea clauzei suspensive, până la data menţionată în solicitare, contractul de finanţare încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată."

    2. Anexa nr. 7 se modifică şi se completează după cum urmează:
    - După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Clauza suspensivă
    (1) În cazul beneficiarului care nu a obţinut documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 195/2018, dar a demarat procedura de obţinere a acestora, încheierea contractului de finanţare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1^1) din aceeaşi lege.
    (2) Pe durata aplicării clauzei suspensive, beneficiarul nu poate solicita/încasa nicio plată aferentă investiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2), care reprezintă ajutor de stat.
    (3) Beneficiarul solicită aplicarea clauzei suspensive până la data de ……................, dată până la care acesta se obligă să prezinte următoarele documente:
    ..................................................................................................
    (4) În cazul în care beneficiarul depune documentele prevăzute la alin. (3), anterior datei prevăzute la acelaşi alineat, încetează clauza suspensivă şi poate solicita/încasa plăţi aferente investiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2), care reprezintă ajutor de stat."

    – Titlul articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Încetarea contractului
"

    – La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele menţionate la art. 4^1 alin. (3) până la data menţionată la acelaşi alineat, contractul de finanţare încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată."
    ART. II
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 23 august 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) În cazul beneficiarului care nu a obţinut documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 227/2018, dar a demarat procedura de obţinere, încheierea contractului de finanţare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1^1) din aceeaşi lege.
    (2) Pe durata aplicării clauzei suspensive, beneficiarul nu poate solicita/încasa nicio plată aferentă investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), beneficiarul solicită, în scris, aplicarea clauzei suspensive până cel târziu la data-limită prevăzută pentru semnarea contractului de finanţare, la care anexează dovada solicitării documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 227/2018. În solicitare beneficiarul trebuie să precizeze data până la care va depune documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 227/2018, pe care nu a reuşit să le depună în termen, dată care nu poate depăşi 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune documentele prevăzute la alin. (3), anterior datei precizate în solicitarea de aplicare a clauzei suspensive, solicită în scris încetarea clauzei suspensive, iar după verificarea documentelor poate solicita/încasa plăţi aferente investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.
    (5) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele pentru care a solicitat aplicarea clauzei suspensive, până la data menţionată în solicitare, contractul de finanţare încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată."

    2. Anexa nr. 12 se modifică şi se completează după cum urmează:
    - După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Clauza suspensivă
    (1) În cazul beneficiarului care nu a obţinut documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Legea nr. 227/2018, dar a demarat procedura de obţinere a acestora, încheierea contractului de finanţare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1^1) din aceeaşi lege.
    (2) Pe durata aplicării clauzei suspensive, beneficiarul nu poate solicita/încasa nicio plată aferentă investiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2), care reprezintă ajutor de stat.
    (3) Beneficiarul solicită aplicarea clauzei suspensive până la data de ……..............., dată până la care acesta se obligă să prezinte următoarele documente:
    ..................................................................................................
    (4) În cazul în care beneficiarul depune documentele prevăzute la alin. (3), anterior datei prevăzute la acelaşi alineat, încetează clauza suspensivă şi poate solicita/încasa plăţi aferente investiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2), care reprezintă ajutor de stat."

    – Titlul articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Încetarea contractului
"

    – La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele menţionate la art. 4^1 alin. (3) până la data menţionată la acelaşi alineat, contractul de finanţare încetează prin rezoluţiune de plin drept, fără notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată."
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea


    Bucureşti, 19 decembrie 2022.
    Nr. 369.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016