Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 36 din 5 aprilie 2019  pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol,  specific Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 36 din 5 aprilie 2019 pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019
    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă Normativul de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare normativ specific.
    (2) Normativul specific prevăzut la alin. (1) stabileşte exclusiv limitele de cheltuieli pentru:
    a) organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri, potrivit pct. I din normativul specific;
    b) mesele zilnice şi alte trataţii oferite în situaţia invitării în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române, potrivit pct. II din normativul specific.


    ART. 2
    Pentru cheltuielile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentul ordin, se aplică prevederile pct. II.B. 2-6, III şi IV din tabelul „Normative de cheltuieli şi limite maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol“ din anexa nr. 2 la ordonanţa sus-menţionată, cu respectarea celorlalte prevederi legale în vigoare.

    ART. 3
    (1) Cheltuielile prevăzute la pct. II.A din normativul specific se efectuează în limita procentelor de 15%, 50% şi 35%, corespunzătoare micului dejun, prânzului şi, respectiv, cinei.
    (2) În zilele în care se oferă mese/dejunuri oficiale şi/sau cocteiluri/recepţii, prevăzute la pct. I.A, respectiv I.B din normativul specific, cheltuielile prevăzute la pct. II.A din normativul specific se diminuează procentual, conform componenţei prevăzute la alin. (1), corespunzător tipului de masă înlocuit de masa oficială/dejunul oficial şi/sau de cocteil/recepţie.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorul de credite la nivelul căruia se efectuează cheltuielile poate aproba depăşirea limitelor procentuale prevăzute la alin. (1), în situaţii justificate generate de modul/programul de desfăşurare a activităţii.
    (4) Alin. (3) se aplică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) activitatea respectivă se desfăşoară pe parcursul întregii zile;
    b) în ziua respectivă nu se efectuează şi cheltuieli dintre cele prevăzute la pct. IA din normativul specific;
    c) nu se depăşesc limitele prevăzute la pct. II.A din normativul specific.


    ART. 4
    Limitele maxime pentru cheltuielile cu masa, respectiv pentru trataţii în cazul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt cele prevăzute la pct. II.A.3, respectiv II.B din normativul specific, pentru fiecare zi de desfăşurare a activităţilor.

    ART. 5
    Cheltuielile aferente acţiunilor de protocol prevăzute de prezentul ordin se efectuează cu încadrarea în bugetele aprobate fiecărui ordonator de credite.

    ART. 6
    Activităţile aprobate potrivit normelor aplicabile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se duc la îndeplinire conform dispoziţiilor legale în vigoare la data aprobării organizării acestora.

    ART. 7
    În aplicarea prezentului ordin, Direcţia generală financiară poate emite precizări pe domeniul propriu de competenţă.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan

    Bucureşti, 5 aprilie 2019.
    Nr. 36.
    ANEXA 1

    NORMATIV
    de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne

┌──────────────────────┬────────┬──────┐
│ │Unitatea│Limita│
│Normativ de cheltuieli│de │maximă│
│ │măsură │ │
├──────────────────────┴────────┴──────┤
│I. Organizarea de mese oficiale şi de │
│cocteiluri │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Limite valorice pentru mese │
│oficiale (dineuri oficiale, dejunuri │
│oficiale) oferite de: │
├──────────────────────┬────────┬──────┤
│1. Ministrul │ │ │
│afacerilor interne, │ │ │
│secretarii de stat, │ │ │
│inspectorul general al│ │ │
│Poliţiei Române, │lei/ │120 │
│preşedintele │persoană│ │
│Administraţiei │ │ │
│Naţionale a Rezervelor│ │ │
│de Stat şi Probleme │ │ │
│Speciale, prefecţii │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│2. Subsecretarii de │ │ │
│stat, secretarul │ │ │
│general al │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Afacerilor Interne │ │ │
│(MAI), secretarul │ │ │
│general al │ │ │
│Administraţiei │ │ │
│Naţionale a Rezervelor│ │ │
│de Stat şi Probleme │ │ │
│Speciale, secretarii │ │ │
│generali adjuncţi, │ │ │
│subprefecţii, │ │ │
│secretarii generali ai│ │ │
│prefecturilor, │ │ │
│rectorul Academiei de │ │ │
│Poliţie „Alexandru │ │ │
│Ioan Cuza“, │ │ │
│inspectorul general al│ │ │
│Jandarmeriei Române, │ │ │
│inspectorul general al│ │ │
│Inspectoratului │lei/ │90 │
│General pentru │persoană│ │
│Situaţii de Urgenţă, │ │ │
│inspectorul general al│ │ │
│Poliţiei de Frontieră │ │ │
│Române, inspectorul │ │ │
│general al │ │ │
│Inspectoratului │ │ │
│General pentru │ │ │
│Imigrări, inspectorul │ │ │
│general al │ │ │
│Inspectoratului │ │ │
│General de Aviaţie al │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Afacerilor Interne şi │ │ │
│conducătorii │ │ │
│instituţiilor din MAI │ │ │
│care au calitatea de │ │ │
│ordonatori terţiari de│ │ │
│credite, aflaţi în │ │ │
│finanţarea directă a │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal de credite │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│B. Limite valorice │ │ │
│pentru cocteiluri sau │lei/ │ │
│recepţii care pot fi │persoană│25 │
│oferite de persoanele │ │ │
│prevăzute la lit. A │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│C. Cafea, apă, sucuri │ │ │
│sau alte trataţii │ │ │
│oferite în timpul │ │ │
│conferinţelor sau al │lei/ │ │
│şedinţelor, organizate│persoană│20 │
│de persoanele │ │ │
│prevăzute la lit. A │ │ │
│pct. 1 şi 2, în limita│ │ │
│sumei de │ │ │
├──────────────────────┴────────┴──────┤
│II. Invitarea în ţară a unor delegaţii│
│pe cheltuiala părţii române │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: │
├──────────────────────┬────────┬──────┤
│1. Delegaţiile conduse│ │ │
│de ministrul │ │ │
│afacerilor interne, │ │ │
│invitaţii acestuia, ai│ │ │
│preşedintelui │lei/ │160 │
│Administraţiei │persoană│ │
│Naţionale a Rezervelor│ │ │
│de Stat şi Probleme │ │ │
│Speciale şi ai │ │ │
│prefecţilor │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│2. Invitaţii │ │ │
│secretarilor de stat, │ │ │
│inspectorului general │ │ │
│al Poliţiei Române, │lei/ │ │
│subsecretarilor de │persoană│130 │
│stat, subprefecţilor │ │ │
│şi ai rectorului │ │ │
│Academiei de Poliţie │ │ │
│„Alexandru Ioan Cuza“ │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│3. Invitaţii │ │ │
│secretarului general │ │ │
│al MAI, secretarului │ │ │
│general al │ │ │
│Administraţiei │ │ │
│Naţionale a Rezervelor│ │ │
│de Stat şi Probleme │ │ │
│Speciale, secretarilor│ │ │
│generali adjuncţi, │ │ │
│secretarilor generali │ │ │
│ai prefecturilor, │ │ │
│directorilor generali/│ │ │
│directorilor din │ │ │
│Aparatul central al │ │ │
│MAI, invitaţii │ │ │
│inspectorului general │ │ │
│al Jandarmeriei │ │ │
│Române, inspectorului │ │ │
│general al │ │ │
│Inspectoratului │ │ │
│General pentru │ │ │
│Situaţii de Urgenţă, │ │ │
│inspectorului general │ │ │
│al Poliţiei de │lei/ │105 │
│Frontieră Române, │persoană│ │
│inspectorului general │ │ │
│al Inspectoratului │ │ │
│General pentru │ │ │
│Imigrări, │ │ │
│inspectorului general │ │ │
│al Inspectoratului │ │ │
│General de Aviaţie al │ │ │
│Ministerului │ │ │
│Afacerilor Interne, │ │ │
│directorilor generali │ │ │
│şi ai directorilor din│ │ │
│Administraţia │ │ │
│Naţională a Rezervelor│ │ │
│de Stat şi Probleme │ │ │
│Speciale şi │ │ │
│conducătorii │ │ │
│instituţiilor din MAI │ │ │
│care au calitatea de │ │ │
│ordonatori terţiari de│ │ │
│credite, aflaţi în │ │ │
│finanţarea directă a │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal de credite │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│4. Invitaţii │ │ │
│conducătorilor │ │ │
│instituţiilor din MAI │ │ │
│care au calitatea de │lei/ │90 │
│ordonator terţiar de │persoană│ │
│credite, alţii decât │ │ │
│cei prevăzuţi la pct. │ │ │
│II.A.1-3 │ │ │
├──────────────────────┴────────┴──────┤
│B. Alte cheltuieli: │
├──────────────────────┬────────┬──────┤
│Cafea, apă, sucuri sau│ │ │
│alte trataţii oferite │lei/ │ │
│în timpul tratativelor│persoană│20 │
│sau al şedinţelor, în │/zi │ │
│limita sumei de: │ │ │
└──────────────────────┴────────┴──────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016